Hart van Rijssen - Nijverdal

26 april 2019

Hart van Rijssen - Nijverdal 26 april 2019


Voorzitterswissel bij SGP-jongeren Rijssen

RIJSSEN – Wisseling van de wacht bij de SGP-jongeren van Rijssen-Holten.

Rick van Dijke (20) geeft na de 3 jaar de voorzittershamer door aan Martijn Boerman (20). Ze kennen elkaar van de middelbare school. "Martijn en ik organiseerden samen het laatste schooldag."

Rick van Dijke kreeg de smaak al vroeg te pakken. "Ik deed mee aan videowedstrijd van de SGP en ik presenteerde dat op een verkiezingsavond. Daar is het eigenlijk mee begonnen. Kort daarna werd ik gevraagd voor het bestuur van de Rijssense SGP-jongeren en dan kom je in een stroomversnelling. Je raakt betrokken bij verkiezingscampagnes. Je maakt vergaderingen mee van het campagneteam en daar voelde ik me meteen thuis."

Studeren
Toch is voor Rick van Dijke nu het moment gekomen om afscheid te nemen. Hij studeert bestuurskunde aan de universiteit van Leiden. "Doordeweeks ben ik op mijn kamer in Den Haag en dan zit je op afstand. Veel Rijssense zaken moeten dan opschuiven naar de weekenden en dat niet altijd praktisch." Martijn studeert eveneens bestuurskunde, maar wat dichter bij huis; aan de Saxion Hogeschool in Deventer. "Daar hoef ik niet voor op kamers," zegt hij lachend, "en dat werkt allemaal net iets soepeler."

Lijstjes
Van Dijke was de pr-man van de SGP en werd daarna voorzitter. "PR, social media en contacten met de pers beleef ik veel plezier aan. Persmensen vragen altijd meer dan je kwijt wilt en dat dan zódanig spelen dat zij en wij daar een goed gevoel aan overhouden; dat is steeds een mooie uitdaging. Ik houd ook van structuur aanbrengen in zaken waarmee ik bezig ben. Ik maak lijstjes en die zijn berucht bij de andere bestuursleden." Martijn zegt het hem vlot na: "Ja, zeer berucht. Maar iemand moet nu eenmaal in de gaten houden dat je niet alles tegelijk overhoop haalt en dat iedereen nakomt wat hij toegezegd heeft."

Jong
Rick van Dijke kwam in het SGP-jongerenbestuur doordat Sander Haase in de gemeenteraad gekozen werd. "Erik Taal werd noodgedwongen voorzitter. Na enkele maanden heb ik me gekandideerd als voorzitter omdat ik vond dat SGP-jongeren ook een jonge voorzitter moeten hebben."

Gastlessen
Onder het voorzitterschap van Van Dijke startten de SGP-jongeren met het geven van gastlessen op de basisscholen over democratie en politiek. "We vertellen in hoofdlijnen hoe de Nederlandse democratie werkt en wat je daarvan terugziet in je eigen woonplaats. Dat loopt uit op een zogenaamde gemeenteraadsdag. De leerlingen gaan dan naar het gemeentehuis en in de raadszaal spelen ze een raadsvergadering na. (vervolg op pagina 9)

Prof. Herman Pleij komt maandag 6 mei naar het Rijssens Museum

Herman Pleij (2017) Foto: DWDD

RIJSSEN – Professor Herman Pleij, hoogleraar middeleeuwse letterkunde, komt maandagavond 6 mei aanstaande naar het Rijssens Museum.

Herman Pleij (76) geniet landelijke bekendheid en is om zijn enthousiasme graag geziene gast in talkshows op radio en televisie. Via oud-secretaris Dinant Brinks is het contact met Pleij gelegd en de emeritushoogleraar was bereid te komen spreken op de jaarlijkse donateursavond in Rijssen.

Donateurs van het Rijssens Museum hebben gratis toegang in 'n Koffiehook en de industriekelder van het Tweede Bouwhuis. Mensen die donateur willen worden ook. Wie geen donateur wil worden, maar toch de lezing wil bijwonen betaalt 5 euro per persoon. Daarvoor wordt ook twee keer koffie/thee geschonken. Aanmelden is raadzaam. Dat kan aan de balie, telefonisch 0548 514 261 of per e-mail info@rijssensmuseum.nl onder vermelding van Pleij. Aanvang van de donateursavond is 19.30 uur. Van 19.30 uur worden de jaaroverzichten gepresenteerd. Herman Pleij krijgt om 20.00 uur het woord.

Pleij is geboren in Hilversum maar heeft familiebanden met Twente. Onderwerp van zijn lezing is de betekenis van gewestelijke identiteiten: hoe ontwikkelen die zich, waarom verschillen ze zo sterk in Nederland? Hoe komt het dat de identiteit van Salland veel minder sterk is dan van Twente. Hoe kan dat zo komen in een provincie die als geheel geen identiteitscultuur voert. Wat moet je daarmee en wat heb je er aan? Wat is identiteit eigenlijk en waar komt de huidige identiteitspolitiek in de hele westerse wereld vandaan en waar gaat het naartoe voor Rijssen en Twente.

Pleij promoveerde in 1979 op het proefschrift Het Gilde van de Blauwe Schuit: Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen over onder andere oude carnavalsteksten. In 1981 werd hij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1992 van 1994 was hij decaan van de Faculteit der Letteren. Op 29 februari 2008 ging hij met emeritaat. Sindsdien publiceert hij veel over cultuurhistorische onderwerpen, zoals het vraagstuk van de nationale identiteit.

Jaargang: 6 • Nr 249• Wk 17

3 en 4 mei herdenkingen in Rijssen

RIJSSEN – Op vrijdag 3 mei en zaterdag 4 mei worden in Rijssen dit jaar de doden herdacht.

In verband met de sabbat is de herdenking op de Joodse begraafplaats aan de Lentfersweg dit jaar een dag eerder. Vrijdagmiddag 3 mei om worden om 16.00 uur de Joodse plaatsgenoten herdacht. Verzamelen op de parkeerplaats van sportcomplex de Koerbelt om 15.45 uur. Op de begraafplaats is voor mannen een hoofddeksel verplicht. De deelnemers aan de herdenking wordt vriendelijk verzocht niet op de graven te lopen of te gaan staan. Het kaddisj, het gebed voor de overledenen, zal worden gelezen door Jonathan Tavill, lid van de joodse gemeenschap. Zaterdagavond 4 mei zijn er om 20.00 uur herdenkingsplechtigheden bij de oorlogsmonumenten aan de Lentfersweg. Leerlingen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs lezen gedichten. Het koperensemble van muziekvereniging Wilhelmina zorgt voor de muzikale omlijsting en de begeleiding van het Hervormd Kerkkoor. Scouting Rijssen houdt vlagwacht en verleent hand- en spandiensten. Voor de Dodenherdenking op 4 mei is er een interkerkelijke bezinningsbijeenkomst in de Schildkerk die geleid wordt voor ds. S. W. Janse. Stadsorganist Dick Sanderman bespeelt het orgel. De bijeenkomst duurt van 19.00 tot 19.25 uur. De hoofdingang van de Schildkerk gaat open om 18.45 uur.
Na afloop van de bezinningsbijeenkomst kunnen bezoekers desgewenst aansluiten bij de Stille Tocht naar het oorlogsmonument. Opstellen tussen het stadhuis en de Schildkerk in de Kerkstraat. Tamboers van Muziekvereniging Wilhelmina gaan met omfloerste trom voorop, daarna volgen de kransdragers, de nabestaanden, B en W, het Comité Herdenkingen Rijssen en de andere deelnemers. Bij de herdenkingsplechtigheid aan de Lentfersweg is een erewacht van de Rijssense brandweer en het Korps Nationale Reserve (Natres). Hoornblazer Johan Kalter blaast The Last Post. Het koperensemble van Wilhelmina speelt koraalmuziek. De kransen worden gedragen door oud-mariniers en locoburgemeester Ben Beens houdt een toespraak. Er zullen kransen worden gelegd en ter afsluiting zal gezamenlijk het volkslied worden gezongen.

Vogel van de week: Kieviet

RIJSSEN - In onze serie vogel van de week is deze week de kieviet in het Rijssense de Kiefte in beeld. Hij is een forse weidevogel van 28 tot 31 centimeter.

Deze vogel is een zeer bekende weidevogel, hij broedt in allerlei open terreinen langs de kust en in het binnenland meestal op maïsakkers, grasakkers en weilanden. De kieviet heeft vleugels met een spanwijdte van 67 tot 76 centimeter. De rug is recht en in de zomer donkergroen met een paarse en koperen gloed, wat ook voor de bovenkant van de vleugels geldt. De stuit heeft een zwarte vlek met witte randen aan het uiteinde van de staart. De buik is wit met onder de staart een oranje vlek. De kieviet heeft een hoog voorhoofd en een zwarte kap die overgaat in de voor de kieviet zo karakteristieke zwarte kuif. Het hoofdvoedsel van de kiefte bestaat uit rode regenwormen, allerlei insecten en onrijpe zaden. Het broedseizoen van de kiefte loopt van half maart tot juli. Het vroegst in het jaar gevonden landelijke kievietsei werd gevonden op 28 februari 2019 in Friesland. Het laatste gevonden kievietsei een volle maand later op 31 maart 1969 ook in Friesland. Een volledig broedsel van de kiefte bestaat uit 4 eieren van gemiddeld 47x 34 millimeter. Het broeden duurt 26 à 28 dagen en het nest wordt gemaakt in een ondiepe kuil met niet te veel gras. De kieviet broedt op grasland en bouwland vooral met maïsstoppels.

Dick Tukkers

Geniet van het Rijssens hart en steun Marianne van Helden

RIJSSEN - Marianne van Helden is, zoals u wellicht weet, uitgezonden als veldwerker namens de Nederlandse Interkerkelijke hulporganisatie Kimon. Deze organisatie verricht kinderevangelisatie en andere praktische hulp onder de bevolking van Guinee-Bissau.

Marianne van Helden werkt samen met haar collega Gerda Klaver voor het project Jedidja in de stad Buba, van waaruit ze (gehandicapte) kinderen kunnen bereiken in het zuidelijk gedeelte van Guinee-Bissau. Aangezien Marianne haar sponsorbudget nog niet geeft gehaald met volledige vaste sponsoring, heeft het Home team van Marianne van Helden gemeend haar te moeten steunen door de verkoop van de bekende Rijssense harten ter gelegenheid van Moederdag, voor de prijs van 7,50 euro. Verras uw moeder(s) of geniet zelf van deze echte Rijssense specialiteit. Geef uw bestelling zo spoedig mogelijk op, uiterlijk voor zaterdag 4 mei per telefoon 0548-518986 of per e-mail: dickyhaase@kliksafe.nl. D.V. op zaterdag 11 mei (voor Moederdag) kunt u de lekkernijen tussen 10.00 uur en 12.00 uur betalen en ophalen bij 'Bakkerij Tijink', Roelf Bosmastraat 45 in Rijssen. U kunt Marianne ook steunen door sponsor te worden. Heeft u ideeën voor sponsoring, dan kunt u mailen naar marianne@gmail.com. Voor informatie over Kimon en/of Marianne gaat u naar www.kimon.nl.

Dick Tukkers

Repaircafé

HOLTEN - Vrijdag 3 Mei is het gezellige repaircafé in het Jeugdhonk aan de Tuinstraat 2 in Holten weer geopend van 13.30 uur tot 16.00 uur. De ingang is links van de hoofdingang.

Het slijpen van diverse tuin gereedschappen is een van de mogelijk heden van het repaircafé. Evenals het repareren van diverse apparaten, kleding, speelgoed of andersoortige artikelen. Het kan zijn dat gevraagd wordt om zelf mee te helpen met de reparatie en te zien hoe men het in de toekomst zelf kan repareren. Of om in te stemmen met de oplossing die is bedacht. Is er een nieuw onderdeel nodig, dan wordt gevraagd dit zelf aan te schaffen zodat dit op een later moment gebruikt kan worden. Weg gooien is zonde en recyclen kan altijd nog. Een bijdrage in de pot is welkom, deze bijdrage wordt weer gebruikt voor aanschaf van gereedschap en of materiaal dat gebruikt wordt voor reparaties. Loop gerust eens binnen om te kijken wat mogelijk is.

Op stap met De Zonnebloem

RIJSSEN - De Zonnebloem-Rijssen organiseert een dagje uit naar het Oude Ambachten & Speelgoed Museum in Terschuur. Dit museum geeft een unieke kijk in de wereld van toen.

Van harte welkom zijn de inwoners met een lichamelijke beperking en eventueel met hun partners. De bus is toegankelijk voor elektrische rolstoelen en het museum is volledig rolstoelvriendelijk. Veel deelnemers kennen elkaar van eerdere uitjes, maar ook nieuwe gasten zijn van harte welkom bij deze gezellige activiteit.

Terug in de tijd
Er zijn ruim 160 verschillende oude ambachten, beroepen en winkeltjes te vinden. Ook zijn er een indrukwekkende verzameling antiek speelgoed, verschillende attracties en wisselende tentoonstellingen te zien. Buiten staan de oude landbouwwerktuigen en machines. Deelnemers hoeven geen lid te zijn van De Zonnebloem. Iedereen die hoort bij de doelgroep kan inschrijven en meedoen. Het vertrek is om 10.00 uur en de terugkomst in Rijssen om17.00 uur. Waar nodig helpen vrijwilligers. In het museum zijn rolstoelen en rollators beschikbaar. De kosten zijn 35 euro p.p. inclusief koffie en de lunch. Opgave tot uiterlijk 4 mei bij Marijke den Elzen 06 40 53 34 04.

Noord zet zondags verkeersregelaars in

RIJSSEN - De Noorderkerk van de Gereformeerde Gemeente wil zondags gecertificeerde verkeersregelaars inzetten om de toe- en afstroom van ruim 2000 kerkgangers in de goede banen te leiden.

De bestaande fietsenstalling naast het kerkgebouw aan de J. ter Horststraat wordt gesloopt en het vrijkomende terrein wordt verhard.

Vanwege de veiligheid en de doorstroming van het verkeer wordt een parkeerverbod ingesteld aan de zuidzijde van de J. ter Horststraat vanaf de Westerstraat in westelijke richting tot huisnummer 43.

De gemeente staat niet toe dat er op zondag een eenrichtingsverkeer gaat gelden voor gedeelten van de Molenstalweg en gedeelten van de J. ter Horststraat. Tegen het inzetten van gecertificeerde verkeersregelaars op de zondagen op de openbare wegen rondom de Noorderkerk bestaat geen bezwaar.

Staande ovatie Rijssens Mannenkoor in Straatsburg

Ruim 350 bezoekers gaven het Rijssens Mannenkoor vorige week na afloop van hun concert in de Notre Dame van Straatsburg een staande ovatie als dank voor hun prachtige concert. Het koor trad hier op ter gelegenheid van hun bezoek aan het Europees Parlement in Straatsburg.

Het mannenkoor was hier op uitnodiging van CDA-parlementariër Mw. Annie Schreier-Pierik, tevens beschermvrouwe van het koor. De mannen waren niet met lege handen gekomen. Volgens goed Twents gebruik had men een grote krentenwegge meegenomen en dit werd bijzonder op prijs gesteld. Ochtends werden men geïnformeerd over de zaken waar de Europarlementariërs zich voor inzetten. Naast Annie Schreier waren ook de CDA Europarlementariërs Kees van der Kamp en Lambert van Nistelrooij hierbij aanwezig. Voor deze 2 heren was het de laatste vergaderdag in verband met hun vertrek na de Europese verkiezingen.
Na deze bijeenkomst namen de mannen plaats op de publieke tribune van de vergaderzaal waar op dat moment een vergadering plaatsvond van het Europees Parlement.
Na de lunch werd een kort openluchtconcert gegeven op het binnenplein van Parlementsgebouw. Annie, diverse collega's van haar, maar ook vele toeristen die het Parlement bezochten, hebben hiervan genoten.
Het hoogtepunt van de reis was natuurlijk het concert in de werkelijk schitterende kathedraal van Straatsburg: Cathedrale Notre-Dame de Strasbourg. Deze kerk is wereldberoemd vanwege de architectuur en de spraakmakende beeldhouwwerken. Het is 1 van de grootste kerken van Frankrijk. Voor het Rijssens Mannenkoor dan ook een hele grote eer om hier te mogen optreden; een unieke gebeurtenis, omdat hier maar weinig concerten worden gegeven.
De avond werd geopend door de heer Roeland Böcker, de Nederlandse ambassadeur bij de Raad van Europa. Hij benadrukte het unieke karakter van het mannenkoor met zijn vele internationale optredens. Deze avond had het koor een publiek dat grotendeels bestond uit Europarlementariërs uit diverse landen. Böcker stond in zijn openingswoord ook stil bij de grote brand in de zusterkathedraal in Parijs.
Onder leiding van de zeer gedreven dirigent Jaap Kramer gaf het Rijssens Mannenkoor een schitterend concert. Ook pianist Jan Lenselink en organist Hendrik van Veen hadden een belangrijke bijdrage, zowel in de begeleiding van het koor als ook in hun eigen muzikaal intermezzo. Het publiek genoot met volle teugen en liet dit na afloop van het concert merken door staande ovatie met een langdurig applaus.
Het Rijssens Mannenkoor kan terugzien op een bijzonder geslaagd concert en bezoek aan Straatsburg. Een reis die veel tijd en voorbereiding heeft gekost, maar wat mede ook dankzij alle inspanningen van Annie Schreier en haar medewerkers een groot succes is geworden.
Het bezoek van het Rijssens Mannenkoor aan het Europees Parlement in Straatsburg werd gefilmd door RTV Oost. In de reguliere nieuwsuitzending is er al kort verslag gedaan. Binnenkort volgt er nog een uitgebreidere reportage.

Jongeren doen altijd enthousiast mee

"Geweldig hoe enthousiast leerlingen altijd meedoen. Zo laat je kinderen al heel jong zien hoe de politiek werkt." De SGP-jongeren richtten zich in eerste instantie op het basisonderwijs, maar dit jaar hebben we ook een scholierendebat georganiseerd met Reggesteyn, de Fruytier en Pius X." De inspanningen van de SGP-jongeren zijn niet zonder resultaat gebleven. De afgelopen jaren groeide de afdeling van 112 leden naar 419.

Debat
De SGP-jongeren organiseren ook sinds jaar en dag het zogenaamde PJO-debat: een debatwedstrijd tussen de politieke jongerenorganisaties uit de regio. Martijn Boerman ziet dat ook als een van zijn belangrijkste taken als de komende man. "Jongeren komen vanzelf niet snel naar een debat, daarom brengen wij het debat naar de jongeren toe. Ze zitten er dan niet passief bij, maar we proberen ze vooral een actieve rol te geven. Doe je zelf ook echt mee aan jongerendebatten, dan ervaar je ook echt of het iets voor je is of niet. Zo ja, dan is het later weer gemakkelijker om ze bij de politiek en de partij te betrekken, want daar gaat het ons natuurlijk ook om," legt Boerman uit.

Suf
Boerman is niet helemaal nieuw in het SGP-jongerenbestuur; hij beheerde tot nu toe de penningen. "Ik kwam er achter dat de politiek een wat suf imago heeft, maar dat klopt niet en daar kom je achter als je wat verder kijkt. In Rijssen-Holten is dat beeld de afgelopen jaren flink bijgesteld. Er zitten ook veel jonge raadsleden in de gemeenteraad en het gaat in onze gemeente over interessante zaken. Politiek gaat iedereen aan en als je iets kunt verbeteren moet je dat niet laten. Daar wil ik mij voor inzetten zoals ook Rick altijd heeft gedaan," zegt Boerman.

Ondeugend
De SGP-jongeren hebben een boodschap voor de samenleving. "We willen iets toevoegen. Om dat te bereiken zetten we de zaken graag op scherp. Soms een beetje ondeugend; want dat hoort bij jongeren. We willen ook inhoudelijk iets neerzetten. Daarom hielden we een enquête onder onze leden. Zij vonden bijvoorbeeld dat schoolzwemmen weer terug moet in het lespakket van de basisschool. De VVD heeft dit intussen al opgenomen in het verkiezingsprogramma. We voegen dus echt iets toe," zegt Boerman met een knipoog.

BijbelBierBbq '19 Ik daag je uit!

Foto: Hans Drijer

ELSEN - Nu BijbelBierBbq alweer voor de vierde keer georganiseerd wordt, heeft iedereen zijn mening intussen wel klaar.

Maar wat je mening ook is, de titel dekt de lading volledig. De elementen Bijbel, Bier en Bbq zijn rijkelijk vertegenwoordigd tijdens dit jaarlijkse evenement. In het buurtschapje Elsen verwacht de organisatie opnieuw meer mannen te verwelkomen. Als spreker mag ds. Pieter Dekker uit Wierden dit jaar de bezoekers 10 minuten toespreken in zijn hagenpreek. Dit jaar krijgt het evenement een thema mee: Ik daag je uit! De muziek komt dit jaar van een bijzonder duo; Calamity John. Met gitaar en accordeon spelen deze heren Ierse folk/americana met covers en eigen werk. Calamity John brengt hun eigen geluid wel heel letterlijk mee in de vorm van een mobiele geluidset op een huifkarretje dat getrokken wordt door 'Billy the Bison'. Samen loopt dit duo over het festival terrein en biedt haar muzikale menukaart aan de bezoekers die hun verzoekjes ter plekke live te horen krijgen. De organisatie heeft uiteraard weer ruimte gemaakt voor 'huisbrouwer' Pochpoater uit Elsen. Brouwer Henk Otten neemt naast eigen brouwsels ook zeker bieren uit zijn webshop van 'De Bierliefhebber' mee. Pochpoater krijgt dit jaar versterking van de mannen van 'Op'n Brink'. Deze nieuwe brouwerij komt ook uit Elsen en presenteren hun bieren tijdens BijbelBierBbq voor het eerst aan een groter publiek. Achter de schermen werkt het bestuur van BijbelBierBbq alweer hard aan de invulling van deze dag die van 16.00 tot 22.00 de deelnemers bezig gaat houden. Het doel van BijbelBierBbq blijft ontmoeting, gezelligheid en laagdrempelig genieten van een dagje 'mannen onder elkaar'. Wil je op de hoogte blijven van de verdere ontwikkelingen kijk dan op www.bijbelbierbbq.nl of de Facebook pagina van BijbelBierBbq.

Theologische Vorming Gemeenteleden

RIJSSEN - Op zaterdag 13 april hebben in kerkelijk centrum Sion in Rijssen 12 personen de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden afgerond. Deze cursus wordt al sinds 2003 in Rijssen gegeven en heeft inmiddels honderden studenten uit de directe en verre omgeving uitgebreide kennis gegeven in Bijbel en geloof.

Uit handen van de cursusleider ds. K.A. Hazeleger ontvingen zij het landelijk certificaat als bewijs dat ze drie seizoenen de cursus hebben gevolgd. In zijn toespraak prees de cursusleider hun inzet en wijze waarop de groep met elkaar omging. Hij sprak de wens uit dat de opgedane kennis het geloof mag versterken en de vorming en toerusting ten dienste mag komen in de plaatselijke gemeente. Aansluitend was er een lunch en werd er nog gezellig nagepraat over de periode dat men met elkaar opgetrokken heeft. De cursisten zijn afkomstig uit Enschede, Den Ham, Ommen, Winterswijk en Rijssen. De nieuwe cursus start op zaterdag 31 augustus in kerkelijk centrum Sion In Rijssen. Inlichtingen en opgave bij ds. K.A. Hazeleger via telefoon: 0529-467745, via e-mail: k.a.hazelger@hetnet.nl, of bij Ria Harbers via telefoon: 0548-515929, via e-mail: riaharbers@gmail.com.

Déjà Vu

RIJSSEN - Déjà Vu is het nieuwe concept van Lucky voor 40-plussers.

Even terug naar vroeger: ieder weekend dansen, genieten van lekkere drankjes en de leukste muziek en jezelf even helemaal laten gaan. Dat gaat Déjà Vu weer terugbrengen. Déjà Vu vindt iedere eerste zaterdag van de maand tussen 21.00 uur en 2.30 uur plaats bij Luke's Bar. De eerstvolgende is op zaterdag 4 mei. Ga met de voetjes van de vloer! Toegang is via de Galvanistraat en de entree is gratis.

Liefde voor naald en draad

HOLTEN - Sinds 26 maart is bij Oudheidkamer Hoolt'n de expositie 'Lammie's liefde voor naald en draad' te zien.

De expositie laat werkstukken met diverse handwerktechnieken zien van Lammie Steenhuis-Wierenga. In 1955 werd ze lid van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. Ook gaf ze jarenlang handwerkcursussen in Holten. De expositie is te zien van dinsdag tot en met zaterdag tussen 13.30 en 16.00 uur bij de Oudheidkamer Hoolt'n aan de Dorpsstraat 27.

Verhaal achter de graven

HOLTEN - Met een rondleiding over de Canadese Begraafplaats in Holten ontdekt u de verhalen achter de graven.

De Canadezen die hebben bijgedragen aan de bevrijding van Oost- en Noord-Nederland liggen begraven op de Canadese Begraafplaats. Tijdens de rondleiding op 30 april hoort u de indrukwekkende verhalen over enkele gevallen en leert u meer over de bevrijding. U kunt u opgeven via 0548 78 91 61 of info@canadesebegraafplaatsholten.nl. Kosten van de rondleiding bedragen €3,- en voor basisschoolkinderen €1,50.

Vogelschieten op Koningsdag

RIJSSEN - De traditie wordt voortgezet: ook dit jaar op Koningsdag is er weer Vogelschieten.

Het Vogelschieten gaat ook dit jaar plaatsvinden bij de Pelmolen. Hier kan iedereen vanaf 18 jaar, op vertoon van legitimatie, zich vanaf 10.00 uur inschrijven. Wie is de beste schutter en weet de houten vogel te raken? Is niet zo makkelijk als het lijkt, want de vogel zit niet stil! De huldiging van de schutterskoning is na afloop bij Spekhorst.

Geweldige prestatie van Anne-Ruth Langkamp tijdens verkeersexamen 2019

RIJSSEN - April is traditiegetrouw de maand van de door de vereniging Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Rijssen afgenomen verkeersexamens voor basisschoolleerlingen van groep 7. Het examen behelst zowel een praktisch als een theoretisch gedeelte.

405 leerlingen legden het verkeersexamen 2019 af. Anne-Ruth Langkamp, leerlinge van de Constantijnschool in Rijssen, was de enige die afsloot met 0 fouten, dit zowel voor het praktische als het theoretische gedeelte. Een topprestatie van deze leerlinge van de Constantijnschool. Door deze uitslag kwam de Constantijnschool tevens in het bezit van de wisselbokaal genaamd de 'Gouden Duim', die zij ook al in het jaar 2017 veroverde. Wethouder Jan Aanstoot van de gemeente Rijssen-Holten reikte met een toepasselijk woord de Gouden Duim uit aan Corine Voortman leerkracht van de Constantijnschool. Vervolgens feliciteerde hij Anne-Ruth en na overhandiging van een getuigschrift en enkele cadeaus sprak hij zijn lof uit voor deze geweldige prestatie aan de gelukkig prijswinnares van de verkeersexamens 2019. Zijn conclusie was dan ook dat gezien de uitslag van de verkeersexamens voor het jaar 2019 deze examens bijzonder pittig zijn geweest, wat de prestatie van de winnares nog meer glans geeft. Wethouder Aanstoot: Dit jaar zijn de verkeersexamens weer goed verlopen dankzij de inzetting van alle leraren, verkeersouders en VVN afdeling Rijssen, hartelijk dank daarvoor.

Dick Tukkers

Column

Herman hef geliek

Herman Klein Velderman van D66 wil gin vuurzitter mear wean van de Commissie Grondgebied umdet de börgers nit mear mangt insprekken biej principebesloeten. Zo neumt ze det op ´t gemeentehoes: at nen annemmer oarns wil bouwen, dan mut 'n gemeenteroad eerst oetsprekken det 'r in principe gin bezwoar is um op de ene of aandere stea te bouwen. At 'r wál bezwoar zol wean, hoo'j dan gin kösten te maken vuur niks.

De börgers mochen aaltied dreks biej principebesloeten al bezwoaren oetsprekken in de Commissie Grondgebied. Doar hef een gemeenteroad non nen streep duur-ezat. De wieze kearls en vrouwleu zeaden: "Noa het principeverzeuk zeent 'r nog genóg momeanten vuur de börgers um met bezwoaren te kommen." Um nit een poar keer achter mekoar dezelfde bezwoaren an te heuren, hef ne roadsmeerderheaid beslötten um biej principebesloeten gin börgers an het woord te loaten. Doar was Herman Klein Velderman het volstrekt nit met eens en doarumme wil hee gin vuurzitter mear wean van de Commissie. Zo har'e het ook in de kraante loaten zetten en hee hef non edoan wat'e beloawd hef. Consequent! Det mu'k um noageewn.

Ik kan van de roadsleden en commissieleden good begriepen det ze nit onneurig lange vergadern weelt, mer det mu'j dan wal op ne aandere manere oplössen en nit duur het votstrepen van de burgerinspraak. Herman hef gewoon geliek. Want, woerumme zo'j de inspraakmomeanten nit terugge-brengen tot éne geleagenheaid. A'j veendt da'j elke keer hetzelfde heurt, kan det ook wal in één keer. Woerumme zolle viej nit ook nog ofsprekken det börgers in het vervolg allene bezwoarn in köant denen in tweevoold: eerst in nen haandgeschreewnen breef in pearske blokletters en dan zoonder taalfouten oet-etypt in nen 12-puntsletter Bookman Old Style. Dan he'j 't ook dreks good op papier stoan. Skealt minstens dreekwart van alle bezwoaren.

Mer zoonder bak: burgerinspraak veune viej toch aaltied van groot belang. De politiek wol det geane. Kost tied! Joa wisse. Mer de börgers wolle viej toch met alle geweeld betrekken biej de politiek. Non hebbe viej oonze börgers joarenlaank zódöanig dresseerd det ze dreks metkuijert oawer alle plannen woer ze belang biej hebt. Mer ás ze det dan ook echt doot, dan zeg een road: "Huuw-huuw! Eerst viej as road en ieleu komt later."

Biej dee roadsvergadering dachen ik: wat is der non verkeerd an um zo gaauw meugelijk te weten woer de bezwoarn van de leu zit. A'j de bezwoarn weet, kö'j doar toch dreks reknge met hooldn...? Of zir ik non gek?
SGP-roadslid Sander Haase har der in elk geval een beunig ofschaffingsvuurstel vuur emaakt. Sander hef een skoon verstaand en har vergadertechnisch 100 proceant geliek. Hoaste alle roadsleden völlen as 'n blok. Mer het ofschaffen van inspraak begriept oonze inspraakgedresseerde börgers nit volgens miej. Det Herman Klein Velderman gin vuurzitter mear wil wean umdet hee wál vuur inspraak is; dét begriept de börgers heel good.

Disse keer hool ik het met Herman!


Gerrit Dannenberg

Woningen in 't Opbroek in de verkoop

RIJSSEN - In Rijssen gaan op 1 mei 33 nieuwbouwwoningen in plan 't Opbroek in verkoop. Met vijf verschillende type woningen wordt de diversiteit van de directe landelijke omgeving doorgetrokken in de wijk. 'T Opbroek krijgt rij-, halfvrijstaande, patio- en vrijstaande woningen.

De 33 nieuwbouwwoningen in 't Opbroek worden onderscheiden in vijf types. Als knipoog naar de huidige situatie en de liefde voor de omgeving dragen deze woningtypes de namen van koeienrassen. Het gaat om de volgende woningtypes: Tauros en Dexter (dertien rijwoningen, waarvan er vijf in verkoop gaan, vijf in verhuur en drie sociale koop), Black Angus (zes halfvrijstaande woningen), Lakenvelder (zes patio woningen), Limousin (zes vrijstaande woningen) en Wagyu (twee exclusieve vrijstaande woningen). De woningen zijn volledig klaar voor de toekomst met zonnepanelen en worden gasloos opgeleverd.

Verkoop
Het officiële verkoop moment vindt plaats op 1 mei van 16.30 tot 19.30 uur bij de Stadsboerderij aan de Grotestraat 27 in Rijssen. Hier staat het verkoopteam voor u klaar. De woningen worden verkocht door Peter Schiphorst (www.peterschiphorst.nl/) en gebouwd door Groothuis Wonen (www.groothuiswonen.nl).

Meer informatie
Voor meer informatie over het plan en de contactgegevens van de makelaar kunt u kijken op www.nieuwbouwopbroek.nl. Hierop verschijnt op korte termijn ook meer informatie over de woningen zoals prijzen, kavelgrootte en impressies van de woningen. Volg daarnaast NieuwbouwOpbroek op Facebook.

Streektaaldienst in het Duitse Itterbeck

Egge - De Groafschupper Plattproater Kring organiseert zondagmiddag 5 mei om 14.30 uur een oecumenische kerkdienst in de Kapel in Egge die tot de Reformierten Kirchengemeinde Uelsen behoort.

De Kapel staat op de hoek Egger Straße/Kapellendiek in de gemeente Itterbeck. Voorganger in deze dienst is ouderenpastor Georg Schüürhuis uit Wilsum. Verder zal pastoor Hubert Bischof van de rooms-katholieke kerk van Neuenhaus ook medewerking verlenen. Albert Rötterink, voorzitter van de Groafschupper Plattproaterskring zal de bezoekers van de dienst begroetebn. De gehele dienst wordt in het plat gehouden.
Deze oecumenische diensten zijn in de Graafschap Bentheim al 25 jaar een traditie.

Voorgenomen fusie Quo Vadis en ROOS

RIJSSEN - Stichting Quo Vadis en Stichting ROOS starten een onderzoek naar een besturenfusie.

Stichting Quo Vadis heeft 17 basisscholen in de gemeenten Deventer, Almelo, Twenterand en Lochem. De scholen zijn interconfessioneel, neutraal, katholiek of protestants christelijk. Stichting ROOS heeft 11 openbare basisscholen in de gemeenten Rijssen-Holten, Hellendoorn, Wierden en Twenterand.

De voordelen
Een bestuurlijke fusie biedt voordelen. Het doet recht aan de maatschappelijke opdracht om ieder kind in de regio het best mogelijke onderwijs te geven, het versterkt de positie en kwaliteit van het primair onderwijs in de regio en het maakt het uitwisselen van expertise en kennis op elk beleidsterrein en niveau mogelijk. Verder biedt een besturenfusie continuïteit met een professionele organisatie die door de schaalgrootte verantwoord kan worden bekostigd en geeft het inhoud aan goed werkgeverschap.

Het streven is per januari 2020 daadwerkelijk te fuseren.

Uit z'n slof

Een onthande boogschutter uit Hoogland
Mag niet meer schieten met zijn boog, want
Mensen vinden het niet tof
Hij schiet te vaak uit z'n slof
En moeten voor hem dan aan de kant!

Jan Zandbergen

Als je in je hemd gezet wordt, mag je hopen dat het warm is.

Tot an de boch kö'j kiekn,
doarnoa vertrouwen!

Maandag 29 april 10:00 uur

Triathlon Holten nog sfeervoller door nieuwe festival setting

Foto: Gerrit Willems

HOLTEN - De Triathlon Holten - die voor de vijfendertigste keer wordt georganiseerd op 28 en 29 juni - belooft dit jaar nog sfeervoller te worden dan voorheen.

In samenwerking met plaatselijke horeca wordt een 'food court' ingericht. In het centrum verschijnen twee extra podia met muziek-acts en straattheater. Bij een groot aantal horecagelegenheden kan men consumpties verkrijgen met de triathlon-munt. Bezoekers genieten hierdoor van veel extra amusement en culinaire hoogstandjes in een festival setting.

Food court
Het nieuwe food court is een unieke samenwerking tussen de Triathlon Holten en het gros van de plaatselijke horeca. Aan de rand van de Kalfstermansweide, tussen Zwartepad en de daaraan gelegen winkels, worden diverse foodstands ingericht. De horecagelegenheden serveren daar een verscheidenheid aan culinaire gerechten. Van lokaal tot internationaal, van vlees tot vegetarisch en van caloriearm tot calorierijk. Bezoekers en deelnemers hebben daardoor royale keuze als het gaat om de verzorging van de innerlijke mens.

Muziek en straattheater
Voor het eerst worden dit jaar op de Smidsbelt en in de Dorpsstraat podia opgebouwd. Muziek en straattheater zorgen daar voor entertainment. De optredens variëren van kinder-acts tot DJ-sets en bieden vermaak voor jong en oud. "De podia met optredens op deze twee nieuwe locaties verhogen het amusementsaanbod tijdens de triathlon. In combinatie met het bestaande mega-podium in het zogeheten stadion op de Kalfstermansweide, wordt dat aanbod bovendien meer verspreid over het centrum.

Triathlon-munt
Voor het verkrijgen van consumpties bij een groot aantal Holtense horecagelegenheden kan op 28 en 29 juni de triathlon-munt worden gebruikt. Een nieuw initiatief dat onder meer in het leven is geroepen in het kader van de noviteiten rond het food court en de nieuwe podia. "Het zorgt voor duidelijkheid en gemak voor het bezoekende publiek en de deelnemers", aldus Pieters. Tijdens het evenement zal zichtbaar zijn welke horecagelegendheden tot de deelnemende partijen behoren.

Triathlon Holten
De Triathlon Holten is een toonaangevend topsportevenement. Een ongekende belevenis voor zowel topsporters uit diverse werelddelen als recreanten, door een unieke combinatie van sportiviteit, gezelligheid en een veelzijdig parcours. In 2019 vindt alweer de 35e editie plaats van dit jaarlijks terugkerende spektakel waar inmiddels ruim 15.000 bezoekers, circa 2.000 deelnemers en maar liefst 950 vrijwilligers elkaar ontmoeten.

Betere steun schoolverlater

TWENTE - Alle 14 Twentse gemeenten, het onderwijs en Leren en Werken Twente staan klaar om een grote groep schooluitvallers te helpen. Deze partijen hebben gezamenlijk op 18 april jl. maar liefst 14 concrete plannen gelanceerd, om circa 7.000 Twentse jongeren verder te helpen. In deze plannen staan lokale initiatieven om jongeren op te sporen, ze te benaderen en het gesprek met ze aan te gaan, zodat zij de draad van het leren weer oppakken.

Wethouder Mariska ten Heuw (Hengelo), namens de 14 lokale wethouders: 'Een half jaar geleden hebben we met elkaar afgesproken dat we meer gaan doen aan het vroegtijdig schoolverlaten van jongeren tot 27 jaar. Er liggen nu 14 concrete plannen: allemaal maatwerk en afgestemd op de lokale situatie. De rode draad in alle plannen is dat we de jongeren écht centraal stellen. We proberen in de huid van de jongere te kruipen om vanuit hun werkelijkheid een plan te maken waarin ze verleid worden terug te gaan naar school. '

Bredere doelgroep
In Twente weten de verschillende partijen elkaar wel te vinden als het om de ondersteuning van jonge mensen gaat. Ondanks al die inspanningen vinden veel van de jongeren die vroegtijdig de brui geven aan school, het systeem van ondersteuning te afstandelijk en te verbrokkeld. Zij geven vaak aan dat zij op cruciale momenten in het leven – als het dus even niet zo goed met ze gaat - iemand nodig te hebben die naar hen luistert, hen aanvoelt en snapt. 'Een maatje die in mij gelooft en die ik vertrouw ', zoals een van hen dat zegt. Op 18 oktober 2018 hebben de Twentse gemeenten en het onderwijs met elkaar afgesproken dat ze meer gaan doen aan het vroegtijdig schoolverlaten van jongeren tot 27 jaar. Niet alleen maakt een gebrek aan scholing mensen kwetsbaar in de samenleving, de arbeidsmarkt heeft ook mensen nodig die zich permanent ontwikkelen en scholen. Er is toen afgesproken dat alle 14 gemeenten, het onderwijs en Leren en Werken Twente binnen een half jaar een plan van aanpak zouden presenteren om vroegtijdige schoolverlaten te bestrijden. Op 18 april hebben de partners deze belofte ingelost. De 14 plannen markeren de volgende stap naar het vinden van een sluitende aanpak om de grote groep uitvallers te benaderen en met hen in gesprek gaan zodat zij de draad van het leren weer kunnen oppakken.

Ode aan oude handen door koor Follow-Up

RIJSSEN - Wat kunnen de handen van oude mensen ons vertellen? Vrouwenkoor Follow-Up uit Holten heeft hierover een voorstelling gemaakt voor ouderen: ode an oene oolde haande.

Vele oudere mensen zullen zich herkennen in de verhalen die Jan Flim vertelt. Wat voor werk hebben die handen gedaan en wat hebben ze allemaal meegemaakt? Ook draagt hij een gedicht voor geschreven door koorlid Willemien Grobben. Zo worden de toeschouwers meegenomen in een reis door het leven. Het programma wordt afgewisseld met liedjes van vroeger vertolkt door Follow-Up, onder leiding van Hanneke Hermkens en de kinderen van kinderkoor Mozaïek zingen onder leiding van Eline Paalman de sterren van de hemel. Het programma is tot stand gekomen met ondersteuning van de gemeente Rijssen-Holten. De eerste optredens in woonzorgcentra in Rijssen en Holten zijn inmiddels geweest.

Een goed mens

NIJVERDAL - De voorstelling 'Een goed mens' met Victor Reinier en Jules de Croiset is op donderdag 2 mei te zien.

Een dokter op leeftijd krijgt bezoek van een man die vele jaren jonger is, maar er zijn wel degelijk overeenkomsten, of niet? Zo bespreken ze de verwachtingen van het leven en de mislukkingen. Deze thrillerkomedie is te zien op 2 mei om 20.15 uur in het ZINiN theater. Kaarten zijn te koop voor € 26,- per stuk.

Bobbiny Tas Haken

RIJSSEN - Bij Het Wolhuis is er weer een leuke workshop te volgen: Bobbiny Tas Haken.

De stevige tas van Bobbiny garen is een leuk cadeau voor uzelf of voor iemand anders. Tijdens de workshop voor zowel beginners als gevorderden doet u voldoende kennis op om zelf de tas af te kunnen maken als dat tijdens de workshop niet lukt. Kosten van 'Bobbiny Tas Haken' op dinsdag 7 mei om 18.45 uur bedragen € 32,50. Reserveer snel een plekje via www.hetwolhuis.nl.

Vogelwandeling

NIJVERDAL - Vroeg op pad om te ontdekken welke vogels zo vroeg in het jaar al fluiten.

Met een gids gaat u op zondag 28 april al vroeg op pad. Er wordt om 7.30 uur gestart bij Buitencentrum Sallandse Heuvelrug. De gids vertelt u welke vogels u hoort en deze zijn waarschijnlijk ook te zien doordat de bomen nog niet volledig in het blad zitten. Reserveer een plek via de website van Staatsbosbeheer www.staatsbosbeheer.nl. Volwassenen betalen voor deze tocht € 5,-.

Nature Experience

HOLTEN - Natuurmuseum Holterberg maakt voor kinderen de vakantie nog leuker met de Nature Experience tocht.

Op maandag 29 april kunnen kinderen mee met een spannende tocht om de natuur te beleven en te ontdekken op de Sallandse Heuvelrug. Er worden verschillende natuurexperimenten gedaan. Hoeveel weegt een pissebed bijvoorbeeld? Maakt een worm geluid als die beweegt? Wat heeft een uil gegeten? De aanvang is om 11.00 uur bij Natuurmuseum Holterberg aan de Holterbergweg 12. Reserveren kan via 0548-361979 of info@museumholterberg.nl. Deelname kost € 4,50.

Onze trots, onze passie, onze club. Altijd en overal!

Het was voor iedereen een zwaar seizoen, met pieken en dalen. Maar de supporters hebben Nederland massaal laten zien dat clubliefde geen divisie kent, dat FC Twente meer is dan alleen voetbal. Het is onze trots, onze passie, onze club. Altijd en overal!

Nu zijn wij samen terug waar we horen, in de Eredivisie. Zonder jullie was dit nooit gelukt, bedankt daarvoor. Samen laten we zien dat FC Twente er weer is. Ook volgend seizoen elke thuiswedstrijd weer een kolkende Grolsch Veste, Twente komt eraan!Jij bent er volgend seizoen toch ook weer bij? We starten vandaag om 11.00 uur met de verlenging.

13 / 20

Drie optredende koren tijdens Oranjeconcert

RIJSSEN - Op Koningsdag, 27 april, om 19.00 uur zal er in de Zuiderkerk aan de Jacob Ruysdaalstraat 1 in Rijssen een Oranjeconcert worden gegeven.

Medewerking zal worden verleend door het jeugdkoor Jubilate onder leiding van Otto Zwolsman met aan het orgel Han Beverdam, Jongerenkoor Sjaloom onder leiding van Jan-Geert Heuvelman met aan het orgel Bert Roest en het Gemengd Koor Cantica onder leiding van Edwin Velvis met eveneens aan het orgel Bert Roest. De entree voor dit fraaie concert is gratis. Wel zal er voor de gemaakte onkosten een collecte worden gehouden. Jong en oud zijn van harte welkom tijdens dit fraaie Oranjeconcert!

Dick Tukkers

CENTRUM RIJSSEN KLEURT ORANJE!
Met o.a. straattheater, gezellige terrassen, livemuziek en winkels open

RIJSSEN – Op zaterdag 27 april zijn de winkels in centrum Rijssen open van 11.00 tot 16.00 uur. Straattheater en gezellige terrassen met livemuziek zorgen voor gezellige oranjesfeer.

Straattheater
Tussen 11.00 en 16.00 uur treft u diverse professionele acts op verschillende locaties. De acts staan voor aandacht, vrolijkheid, fantasie & verhaal. Met oog voor detail creëren ze kleurrijke en dynamische animatie acts die je laten verwonderen. Laat u verrassen!

Kermispaardje
'Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk…' en kermispaard! Tenminste, als het aan stalen ros Missy en haar zingende schoonheid Margootje ligt. Vers van de carrousel geklommen om de levensliederen te zingen van Oudhollandse helden als Wim Sonneveld en Willeke Alberti. Swingend op haar showpony rijdt deze zangeres rond om ook andere gouden keeltjes mee te laten klinken! Antiek, maar van alle tijden, tussen rosé en paarse bloemen, een jurk om te zoenen, sleept deze dame je mee in nostalgie en de mallemolen van het leven!

In Bloei
Dansende giechels in de groei! Met rokken van bloemblad en hun kronen vol knoppen zwieren deze blije bloempjes op stelten. Gretig boven het publiek uit groeiend, fris en fruitig bloeiend, begroeten zij de gasten met hun zonnige lach. Deze vrolijke flora's zijn versierd met krullen en koninklijke bloesem. Die, wanneer ze dansend draaien op de sprookjesachtige muziek, betoverend twinkelen in het lente licht.

De Schipper
Een verweerd koper beeld die in volle triomf achter zijn roer staat. Hij houdt alles goed in de gaten en vaart altijd de juiste koers. Deze act won het diploma Esthetiek op het WK 2010, categorie professionals.

Het Speeldoosje
'Er was eens een meisje dat de wereld ronddanste: van de grootste kastelen tot de mooiste steden, langs alle bloemen en op alle stenen, van de diepste bossen tot het circus in Parijs. Haar rode laarsjes met gouden veters stapten en sprongen overal, dag en nacht danste ze door. Op een dag werd ze zó moe, dat ze voor eeuwig in slaap viel. Tenminste... totdat de oude circusdirecteur een speeldoosje in elkaar timmerde: een magisch speeldoosje. Hij zette het meisje op het doosje, en wanneer de muziek begint te spelen…' Kijk, ze danst! Het Speeldoosje is een verhalende dans act waarbij het sprookje tot leven komt. Al draaiend op een sokkel, als een poppetje in een muziekdoosje, ontwaakt het Parijse meisje en danst ze haar rokken nog ronder en blozende wangen nog roder. Voor even danst zij, zolang de klanken klinken uit het doosje, tot ze gaapt, zich uitrekt, en weer tevreden slaapt als een roosje.

De Sprookjesboom
Muzieknoten klinken, bloemen bloeien en zeep bellen komen tevoorschijn. Met je neus tussen de bloemen en de bellen tussen je vingers droom je weg onder het genot van sprookjesachtige muziek. Met glitter lippen, franjes en veel kleuren zingt ze live en versterkt. De muzikale boom trekt ze met zich mee, zodat ieder kan genieten van de heldere noten.

Gezellige terrassen
De horecagelegenheden maken van Koningsdag een mooi feestje. Ze verruimen de terrassen. Bij een aantal horecazaken is er livemuziek.

Winkels open
Ook de winkels in koopcentrum Rijssen kleuren oranje. Rijssen biedt de bezoeker een gevarieerd winkelbestand. Veel toonaangevende zaken bepalen het winkelbeeld van de stad. Kom zelf de sfeer proeven! De winkels in koopcentrum Rijssen zijn open van 11.00 tot 16.00 uur.

En verder…
… is er 's morgens en 's middags wekelijkse warenmarkt. Deze markt vindt u rondom het gemeentehuis.
… wordt er ook aan de kleintjes gedacht. Voor hen is er kinderplezier.
Kom gezellig naar Rijssen op 27 april. Parkeren is gratis, u bent van harte welkom!

Toertocht en show oldtimers koningsdag Rijssen

Na jaren zoeken voor de bepaalde auto, vrachtwagen of tractor vind men hem dan soms ergens diep onder in Italië. Na hem gekocht te hebben volgt de volgende stap, hem weer als nieuw maken zodat hij soms nog mooier wordt dan hij ooit uit de fabriek is gekomen. Als hij dan helemaal klaar is, dan zijn de oldtimerliefhebbers er toch best trots op. Dat willen zij graag aan u laten zien, en daarbij hun verhalen vertellen. Op de oldtimershow staan tractoren, vrachtwagens, brommers en auto's. Voor de auto's is er een toertocht georganiseerd. De tocht vindt plaats voorafgaand aan de oldtimershow die nabij het park wordt gehouden.

De ontvangst is vanaf 9.00 uur bij Mercedes Baan te Zuna waarna aansluitend en vanaf ca 9.30 uur de start zal plaatsvinden. Na een prachtige en uitdagende route van ongeveer 60 km arriveren de auto's op de showlocatie bij het park om zich daar aan te sluiten bij de oldtimer trekker en vrachtauto liefhebbers. Iedereen met een oldtimer mag meedoen. De rit wordt gereden in de omgeving van Rijssen. Om de mooie bolides wat te ontzien zijn bij het uitzetten van de route, zand en grindwegen vermeden. Voor de toertocht deelnemers is het handig om met twee personen te zijn om te kunnen navigeren. Informatie rondom je start- en verzameltijden volgen na de inschrijvingen. De oldtimershow begint vanaf circa 11 uur tot 16 uur.

Deelname is op basis van vrije gift en wat overblijft wordt gedoneerd aan de Oranjevereniging.
Evenement: Oldtimershow en toertocht
Wanneer: 27 april vanaf 11 uur tot 16:00 uur
Kosten: vrije gift
www.oldtimer-rijssen.nl

Rijssense Motor Club opent het seizoen

RIJSSEN - Traditiegetrouw opent de RMC het seizoen op 27 april in alle vroegte met een Koningsrit.

Er wordt gestart bij tankstation Sanderman, Nijverheidstraat 21. Alle puzzelaars kunnen tussen 7.00 uur en 7.30 uur de weg op voor een mooie route door het landschap van de gemeente Rijssen-Holten.

Vanaf 1945
De RMC, Rijssense Motor Club, is een vereniging die al vanaf 1945 puzzelritten organiseert. Deze worden verreden op Koningsdag en op een aantal zaterdagen in de gemeente Rijssen-Holten. Er wordt gereden in 2 klassen, namelijk de Sportklasse voor ervaren deelnemers en de toerklasse voor de minder ervaren deelnemers. De uitzetter probeert ieder jaar weer leuke vragen, geintjes, valkuilen in de rit te verwerken; mocht de verkeerde keuze worden gemaakt dan wordt de deelnemer altijd weer door een opvanger naar de goede route geleid.

Kinderen
Voor de kinderen is er een zoekwedstrijd. Met na afloop een prijsje voor elk kind dat meedoet. Finish en prijsuitreiking zijn wederom bij tankstation Sanderman en de prijsuitreiking is om circa 9.15 uur. U wordt van harte uitgenodigd om eens mee te doen. Voor leden is inschrijven gratis, voor niet leden €6,-.

Volgende ritten
Overige ritten dit jaar zijn op zaterdag 25 mei, 29 juni en 21 september. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.rmc-rijssen.nl

Lidmaatschap
Een lidmaatschap kost €20,- per jaar en als lid hoeft u geen inschrijfgeld te betalen, ook mag u dan aanwezig zijn bij de jaarlijkse jaarvergadering met aansluitend onze feestavond (een hapje eten en bowlen bij 't Witte Hoes). Op 1 februari jongstleden heeft deze avond plaatsgevonden en hierbij werden ook de kampioenen van 2018 gehuldigd. In de sportklasse stond op de 1e plaats B. van der Horst en op de 2e plaats J. Koster. In de toerklasse eindigde op de 1e plaats Het vriendenteam en op de 2e plaats W. Slagman.

Dick Tukkers

Vier Koningsdag in onze eigen gemeente

Foto: Bert Wolbers

Nijverdal: Leven en
gezelligheid

NIJVERDAL - Het centrum van Nijverdal is dé plek om Koningsdag te vieren. Met een grootse vrijmarkt in de straten van het centrum, te gekke bands, terrasjes en veel gezelligheid is Koningsdag in Nijverdal één groot feest.

Op zoek naar dat ene spelletje, nieuw leesvoer of uitbreiding van je verzameling koffiekopjes? Van 9.00 tot 17.00 uur struin je langs kleedjes en kraampjes voor allerlei koopwaar en luister je naar bekende deuntjes op blokfluit en viool. Wie weet vind je hier nog je eigen schat voor een prikkie. Geen fan van tweedehands? De winkels in het centrum zijn gewoon geopend, dus kom gerust even lekker shoppen. Ga je niets verkopen op de vrijmarkt, maar wil je wel komen rondneuzen: bezoek dan eerst even de aubade op het Henri Dunantplein voor de feestelijke opening van Koningsdag. Hierna starten de activiteiten van de Stichting Bruisend Nijverdal en muziekvereniging Advendo. Op het Henri Dunantplein is de gehele dag van alles te beleven voor jong en oud. In samenwerking met Advendo is een leuk programma in elkaar gezet, met optredens van diverse lokale bands in onze mooie muziektent. Bijvoorbeeld de leerlingen van de Pop Rock Factory en de bekende Nijverdalse band The Sofarockers. Daarnaast is er een boekenmarkt, het rad van avontuur en vele terrassen om even uit te rusten.

Schoenen poetsen
U kunt met keurig gepoetste schoenen de vrijmarkt over, want Wolters Schoenmakers komt zelfs uit de winkel om op een stand op de vrijmarkt uw schoenen te gaan poetsen! En niet zomaar met een borsteltje... Ze maken gebruik van een oude schoenmakersmachine uit de jaren 30! In de stand promoten zij ook hun unieke leren riemen waarbij je zelf je gesp kiest. Ze bieden ook zelf gemaakte, unieke sleutelhangers met naam of tekst naar keuze. Komt u even langs?

Foto: Gulle Goedzak

Spektakel in
Hellendoorn

Hellendoorn viert rond Koningsdag drie dagen feest. Het hart van het centrum kleurt vanaf koningsnacht weer oranje! Met een boordevol programma gaat ook horeca Hellendoorn (Tonne, Barbier, Gezelligeit, Lantaarn & Noabers ) Koningsdag en -nacht weer groots vieren. "Het wordt elk jaar beter en vetter", aldus Dennis van Dam, één van de organisatoren van dit event. De tent is dit jaar nog groter en we plakken er zelfs nog een extra dag bij aan. Zondag 28 april is het Dweilorkest festival terug zijn in het centrum. Daar wil je toch bij zijn?

Programma Hellendoorn:
Koningsnacht: De Quatsch mega Oranje pubquiz start 18.30 uur. Daarna een koningsnacht party met Beatcrooks & dj Erik Docter.
Koningsdag: het ochtendprogramma is in handen van de Oranjevereniging. Vanaf 8.00 uur is er rommelmarkt in de Dorpsstraat. Met springkussens en ander vermaak. 9.30 uur is de Oranje fietstocht voor het hele gezin. Vanaf 13.00 uur neemt horeca Hellendoorn het weer over van de Oranjevereniging.
13.00 uur disco voor de kids met dj Gradje, Springkussens en spektakel de hele dag!
14.00 uur start het muziek programma, met Elesteon, Partyband Kraakthelder, Alex & Partyfriex en DJ Erwin Groot Hemmink. Koningsdag live programma duurt tot 01.00 uur.

Zondag: Dweilorkest festival met o.a. Tismawajewendband, Heujschudders, Helderse Klepperbloazers en Feestband de Droadnagels. De middag is van 13.30 tot 19.00 uur. Deze dag staan er ook vele springkussens.

Koningsmarkt Noetsele

Foto: Wijkvereniging Noetsele

NIJVERDAL - Tijdens Koningsdag, zaterdag 27 april 2019, houdt wijkvereniging Noetsele weer de gezellige en druk bezochte Koningsmarkt, van 09:00 tot 14:00 uur.

De route is dit jaar iets gewijzigd met als doel deze logischer en meer aaneengesloten te maken. Dit houdt in dat de markt dit jaar alleen nog op de Holterweg plaatsvindt (vanaf de Tiemen de Jongstraat tot aan kruising met Noetselerweg). Het is de bedoeling dat er zoveel van voor naar achteren wordt gewerkt met het opstellen van de kramen. Het plantsoen Korenweg-Holterweg is weer het centrale punt van dit gezellige evenement.

Prijzen op z'n kop bij PAND 55
Gerwin van Pand 55 in Nijverdal is 28 april jarig en daarom zet hij op Koningsdag een muts en de prijzen op z'n kop. Kom je ook even gezellig binnenwandelen op 27 of 28 april?

Bij PAND 55 zijn ze klaar voor de zomer. In de winkel staan weer volop tuinmeubelen in diverse uitvoeringen en materialen. Veelal zelf samen te stellen. denk hierbij aan: lounge sets, dining sets, losse stoelen, tafels en ook parasols, vliegengordijnen, etc. etc.

Er zijn ook nog binnenmeubelen verkrijgbaar, zoals: diningtafels, salontafels, stoelen, kasten, lampen en allerlei woonaccessoires, meestal met een industriële look. Ook in het assortiment: dameskleding en functionele jassen en vesten van het merk Kjelvik. Het is zeker de moeite van een bezoekje waard! En... ELKE ZONDAG GEOPEND!!

Day of the King 2019

Foto: Sense of urgency

NIJVERDAL - Op initiatief van Stichting Bunga Tandjung en in samenwerking met de Nijverdalse rockformatie Sense Of Urgency, wordt er ook dit jaar op Koningsdag weer een geheel gratis muziekfestival georganiseerd in het centrum van Nijverdal. Dit gezellige authentieke festival met de naam ´Day of the King´ vindt plaats aan de Parallelweg op de kruising met de Molukkenstraat en is toegankelijk voor alle inwoners van Nijverdal en omstreken.

En dit jaar weer een geweldige vernieuwde en uitgebreide editie! Dit jaar heeft Day of the King maar liefst 2 live-podia. Naast het bekende "Electric-stage", binnen in het gebouw van Bunga Tandjung, hebben we dit jaar ook een "Acoustic-stage" buiten op de relaxweide. Hier kun je genieten van kleine, intieme optredens van akoestische acts. De optredens op het Electric- en Acoustic-stage wisselen elkaar af, zodat je geen act hoeft te missen. We zijn trots en blij dat we voor jullie weer een fantastische line-up hebben kunnen realiseren met nieuwe acts en oude bekenden. Vanaf 12:00 uur gaan de deuren open en vanaf 12.30 uur klinkt het startschot en begint Stonehenge (Deventer) binnen, gevolgd door James-On (Nijverdal), Droom (Zwolle), Pure (Deventer), ATMKTNL (Nijverdal), Marvelous (Raalte) en Times Like These (Almelo). Allemaal hun eigen stijl, invloed en muziekgenre.
"Sense goes acoustic". Net als ieder jaar zal ook Sense Of Urgency zelf weer op het podium staan. Natuurlijk in de oude vertrouwde samenstelling, maar dit keer in een nieuwe akoestische setting. Geen scheurende gitaren, pompende bas en bekkengeweld dit keer, maar huiselijk, knus en gezellig. Ook de befaamde Molukse snacks zullen worden uitgebreid met een nieuw assortiment. Iedereen kan z'n broodtrommel dus thuis laten. Naast een nieuw buitenpodium, betere logistiek, uitbreiding van het aanbod food en een groter terras, zal er dit jaar ook een "kids playground" en live vermaak voor de allerjongste bezoekers zijn.

Doarle's foute party!
De Feestcommissie van Daarle is samen met café 'n Tip en dorpshuis 'n Kadiek weer druk aan het brainstormen geweest om er een paar gezellige dagen van te maken, rond en op Koningsdag.

Foto: feestcommissie Daarle
Foto: feestcommissie Daarle

Op 26 april vindt een grandioze playbackshow plaats waar achttien enthousiaste teams zich gaan uitleven om er een 'fout' spektakel van te maken.
Op koningsdag zullen de achttien teams zich inzetten voor de jaarlijkse zeskamp met aansluitend muziek in de feesttent. 's Avonds om 21.00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden en daarna zullen De Bunzings er een 'foute' feestavond van maken!

Ter afsluiting zal er zondag 28 april een praisedienst worden gehouden met samenwerking van de evangelisatiecomissie van beide kerken uit Daarle.

Dit alles vindt plaats in en rond de feesttent op de Evenementenweide in Daarle!