Hart van Rijssen - Nijverdal

14 februari 2020

Hart van Rijssen - Nijverdal 14 februari 2020


Stadsgidsen bereiden Bevrijdingsroute voor

Rijssen - De stadsgidsen van het Rijssens Museum krijgen instructie van oud-begraafplaatsbeheerder Johan Nijzink op de Oude Begraafplaats bij een oorlogsgraf. Foto: Jan Joost

RIJSSEN - Om aan de grote vraag vanuit het basisonderwijs naar de Bevrijdingswandeling te kunnen voldoen, heeft coördinator Seino Baan van het Stadsgidsengilde extra, tijdelijke stadsgidsen aangetrokken.

De route beslaat een kleine 4 kilometer en voert langs verschillende plaatsen en gebouwen waar tijdens de Tweede Wereldoorlog iets gebeurd is. De Bevrijdingswandeling start bij Schildkerk. Verderop wordt stilgestaan bij de ramp met de V1 die neerstortte op de woonhuizen van de Huttenwal. Ook komen de bombardementen op Rijssen aan de orde.

Het ontstaan en de betekenis van het oorlogsmonument bij de Oude Begraafplaats wordt toegelicht. Ook de oorlogsgraven op deze begraafplaats zijn in de Bevrijdingswandeling opgenomen. Zaterdag kregen de nieuwe stadsgidsen uitleg over de oorlogsgraven van oud-begraafplaatsbeheerder Johan Nijzink (tweede van rechts). Ook wordt de herinnering levend gehouden aan plaatsgenoten die sneuvelden of om het leven zijn gebracht buiten Rijssen. De meer dan honderd gedeporteerde joodse stadgenoten en nooit naar Rijssen terugkeerden worden ook niet vergeten.

Scholen
Speciaal voor de basisscholen is een verkorte versie van de Bevrijdingsroute gemaakt. De Werkgroep Educatie van het Rijssens Museum maakte een speciale lesbrief die de leerkrachten eventueel kunnen gebruiken om de leerlingen voor te bereiden.

Geen stadswandeling
De gewone stadswandeling door het centrum van Rijssen wordt dit voorjaar niét aangeboden, omdat daarvoor niet genoeg stadsgidsen beschikbaar zijn. De Bevrijdingsroute wordt vanaf 24 maart op dinsdagavond en zaterdagmiddag gelopen. Dinsdagavond starten om 18.30 uur en zaterdagmiddag om 14.00 uur bij Brasserie-Uit waar een korte uitleg wordt gegeven onder het genot van een kop koffie of thee. Deelnemers worden 10 minuten van tevoren verwacht. Kosten 5 euro per persoon inclusief een kop koffie of thee. Het deelnamebedrag kan bij de stadsgids worden voldaan. Aanmelden via de website van het Rijssens Museum www.rijssensmuseum.nl Voor extra info stadswandelingen@rijssenmuseum.nl

Fuchsiashow Oost-Nederland komt naar Rijssens Landgoed de Oosterhof

RIJSSEN - De fuchsiashow van Oost-Nederland komt komende zomer naar Rijssen.

Van dinsdag 21 juli tot en met zaterdag 25 juli zullen de mooiste fuchsia's te bewonderen zijn op het kasteelterrein van Landgoed de Oosterhof aan de Kasteellaan.

De fuchsiashow zal zich concentreren op de rechterkant van het kasteelterrein. De Beheerscommissie van havezate de Oosterhof verhuurt het benodigde terrein aan de organisatoren van Fuchsia-vereniging Oost-Nederland. Daarbij gaat het om het terras rechts naast het kasteel en de tuin achter het Eerste Bouwhuis waarin iDX architecten is gevestigd.

Het idee om de vijfjaarlijkse show op het kasteelterrein te houden werd de organisatie aan de hand gedaan door een enthousiaste fuchsiakweker in Rijssen. Daarop volgden eerst twee verkennende bezoeken en gesprekken. De organisatie raakte enthousiast bij het zien van de mooie kasteelomgeving en nam het definitieve besluit om de show op Landgoed de Oosterhof te houden.

De laatste grote fuchsiashow werd vijf jaar geleden gehouden rond museumboerderij de Wendezoele bij kasteel Twickel in Delden. Dat evenement trok indertijd zo'n 3000 bezoekers. Er wordt de nodige drukte verwacht op en rond het kasteelterrein. De fuchsiashow in Rijssen valt samen met een van de zomerdinsdagen van de Rijssense Musea. Om die reden is nu al goed nagedacht over het regelen van de toeloop van het publiek, het parkeren op de Kasteellaan tussen het kasteel en de Enterstraat. De Oosterhofweg is te smal, zodat daar een parkeerverbod zal gelden. Ook kan er geparkeerd worden op de zeer nabijgelegen parkeerplaats van het Parkgebouw op de hoek Albertdijk-Oosterhofweg.
Voor de fuchsiashow worden aparte entreebewijzen verkocht. Op vertoon van het fuchsiakaartje kunnen de Rijssense Musea met korting worden bezocht.

Jaargang: 7 • Nr 288• Wk 07

Rijssen - De schrijvers van Historisch Oarfgood Riessen overleggen in de stadshistoriezaal van het Rijssens Museum. Foto: Jan Joost

RIJSSEN – De schrijvers van Historisch Oarfgood Riessen (foto) brengen over enkele weken een boek uit ter gelegenheid van 75 jaar Bevrijdiing.

De presentatie is gepland op woensdag 4 maart om 16.00 uur in 'n Koffiehook van het Rijssens Museum. De voorbereidingen voor dit nieuwe boek zijn al vroeg begonnen. Het plan was geen herhalingsboek te maken met zaken die al eens in een boek terecht zijn gekomen. Vanuit het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in Zwolle werd de suggestie gedaan de nadruk te leggen op de rol van vrouwen en kinderen in oorlogstijd. Heel veel mannen zaten in het leger of waren betrokken bij het verzet. Vaak waren ze niet meer in hun gezinnen aanwezig. Maar de vrouwen en kinderen waren er wel degelijk.

"We dachten toen nog dat het een publicatie van bescheiden omvang zou worden," zegt voorzitter Jan Slofstra. "Vandaar de werktitel 'Bevrijdingsmagazine'. Het zou de omvang van een tijdschrift krijgen, maar het is toch een boek geworden."
Voor het boek put Gerrit ten Wolthuis weer uit zijn enorme archief. Hij heeft een leven lang alles verzameld wat met Rijssen te maken heeft. Veel tekstmateriaal maar ook veel beeldmateriaal dat nog lang niet in alle openbare archieven te zien is. Ten Wolthuis zorgt er ook voor dat de kwaliteit van beeldmateriaal goed is. Historisch Oarfgood Riessen bestaat uit Jan Slofstra, Wim ter Harmsel, Gerrit Kraa, Gerrit ten Wolthuis, Joop Voortman, Karel van der Meer en Gerrit Dannenberg.

Column

Foto: Jan Joost

Opgewekt Rijssen

Der is in disse contreaien ginne plaatse woer at der mear zangkoren zeent as in Riessen. De bekeandsten zeent netuurlijk Hosanna, het Riessens Mannenkoor en het Noordermannenkoor. Hosanna steet netuurlijk boawen an, det is feitelijk ook gin koor, mear ne oratoriumvereniging den at op een hoog nivo gangs is. Het commerciële Riessens Mannenkoor bulkt in de ceanten, dét is dan mear een soort ondernemmerskoor dee at gearne mooie reaizen maakt. Prima allemoal.

Dan hej nog een joonk koor Judah en het Vocaal Ensemble. Gewoon fuseren zol ik zeggen, mear dat zal wal oart te gemakkelijk wean. Dan was der ook nog zo'n koorschoolinitiatief dee at in de Anglicaanse traditie wollen zingen. Heel mooi allemoals, mear dee heuln dreks de haande op um 25 mille subsidie van de gemeente te kriegen. Tjea, zo kan allemán wal beginnen. Dee hadden zik eerst mun bewiezen en dán ne bescheaiden bijdrage vroagn.

Sinds kort is der wier een koor biej e-kömmen. Oaweral zee-j van dee brödjes biej de leu in 'n hof stoan vuur één of aander concert. Het mut vaste een bliejmeudig koor wean want zee neumt zik 'Opgewekt Rijssen'. Ik dachen dreks an opwekkingsliederen. Doar hef vaste een heel deur reclamebureau lange oawer noadach, dachen ik zo biej miej zelf.

Tot det ik op de bibliotheek Gerard Bakker spreuke det at miej lid wol maken. 'Mear ik kan ginne nötte leazen en wieze hooln kan ik ook nit'. Gerard schudden met het heuwd: 'Nee, iej vergist oe, het is gin koor, iej hoowt ook nit te zingen, mear iej mun wal lid worden, viej hebt der al dikke dree honderd'.

Bakker lea miej oet det ze grote dake van zunnepanelen vuurzeet, een stroom verkoopt an de energiemaatschappijen, de eigenaar van de paanden woer at dee zunnepanelen op komt te liggen, kriengt nen mooie huur en aj lid wordt, betaal iej 15 joar laank gin energiebelasting en det löp dan biej 3500 kw zo mear op noar een dikke honderd euro korting.

'En toch doot de leu het nit dreks,' verteeln miej Bakker. 'Volgens miej hef dit te maken met Det de leu het nog völs te good hebt. Wat is dan honderd euro zo vuur niks kriengn ? Det jach jums nit an, en doar koomp biej det enkel een vuurdeel en gin noadelen, vroagen oprop. 'Echt nit, der zeent gin noadeeln, muk oew opskriewn ?'. Nee, det wol ik toch nit dreks. Mear a'j eure webstea bekiekt, is doar ginne speelde tusken te kriegn.

Het is netuurlijk ook völle better zunnepanelen te leggen op grote dake van bedriefspaanden of melkveeställe, dan een poar hectare gröslaand te vermatteln met van dee oerlelleke glasvlaktes miln in de natuur, doar tegenaower de Weend halfweg Hoolten.

Allenig doarumme al zir ik lid ewörden van de niejste zangvereniging.

Gerard Voortman

Evangelie volgens Johannes in 't Riessens

RIJSSEN – Het "Evangelie volgens Johannes" in het Rijssens dialect zal in dialectmaand maart op geluidsdrager uitkomen.

De Werkgroep Biebel in 't Riessens van het Rijssens Museum heeft dit project verzorgd. De tekst komt uit de Twentse Bijbelvertaling van Anne van der Meiden en staat in een booklet. De hoofdstukken worden voorgelezen en staan op een bijbehorende usb-stick die samen met het tekstkatern wordt aangeboden.

Doel van het project was om een flink deel hedendaags Rijssens dialect op geluidsdrager vast te leggen.

De museumwerkgroep bestaat uit Joke Seppenwoolde, Ria Dekker-Averesch, Arie Jansen, Gertjan ter Harmsel, Gerrit Beunk en Gerrit Dannenberg. Bij de eerste aanzet is Gerrit Kraa betrokken geweest als adviseur.

Huldiging jubilarissen van Looft den Heer

NOTTER - De Christelijk Gemengde Zangvereniging Looft den Heer uit Notter heeft tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet.

Vijfenzestig jaar lid van Looft den Heer waren Miny Zandbergen, Jenny Averesch en Jan Eertink. Ook Mini Kreijkes mocht haar bloemen in ontvangst nemen voor haar 60-jarig lidmaatschap. En natuurlijk waren er de bloemen voor het oudste lid van Looft den Heer Dika Heuver (95).
DT

Voorlichting ouders van Enterse jeugd

ENTER - Het jongerenwerk van Stichting De Welle organiseert in samenwerking met Tactus, de politie en het meldpunt loverboyproblematiek op 3 maart 2020 een voorlichting voor alle ouders en verzorgers uit Enter.

Tijdens deze voorlichting komen de onderwerpen loverboys, alcohol/drugs en sociale media aan bod. De avond vindt plaats bij Zalencentrum De Kröl, Dorpsstraat 158, Enter en start om 19.00 uur. Ouders vormen een belangrijke doelgroep voor preventie bij jongeren omdat zij hun kinderen normen bijbrengen, de eerste gesprekken over allerhande onderwerpen kunnen aangaan en een taak hebben in het uitoefenen van toezicht. De avond voor ouders bestaat uit drie voorlichtingen over bovengenoemde onderwerpen en een afsluitende activiteit waar ouders hun vragen kunnen stellen. Het doel is om problemen onder jeugdigen te voorkomen. Ouders kunnen zich voor 27 februari opgeven via Marijke Grutterink, jongerenwerker bij De Welle, via m.grutterink@stichtingdewelle.nl. Kijk ook op: www.facebook.com/wejongerenwerk

Slaapwandelaren

Een echtpaar op vakantie in Laren
Kreeg daar kennis aan een echtpaar uit Haren
Maar dat werd geen succes
Het liep uit op veel stress
Want het bleken slaapwandelaren

Jan Zandbergen

Iemand tegen je in het harnas jagen; maar hoe kom je aan een harnas?

Nen dokter en nen dwoas weet mear as nen dokter.

Maandag 17 feb. 10:00 uur

Bijzondere historie van Rijssen: bijzondere wederwaardigheden

RIJSSEN - Nadat ik vorige week u verhaalde over de staking en de afloop daarvan bij de firma ter Horst & Co, gebeurden er in die jaren nog meer wederwaardigheden.

Zo vermeldt de historie dat na de verwoesting van de Sint Theunis in Enter men zonder kerk zat en dus noodgedwongen uit moest wijken naar Rijssen. In het jaar 1824 kreeg de parochie van Enter de eerste herder en leraar in de persoon van pastoor Eenhuis. Hij bouwde een nieuwe kerk, ontworpen door het departement van Waterstaat en met subsidie van dezelfde Waterstaat, die in 1924 werd vervangen door de huidige kerk.

Wegen
Behalve de hoofdwegen waren er ook secundaire wegen, zoals van Ommen via de Hellendoornse brug over Notter naar Rijssen. Of van Enter via Binnengait naar Delden. Of van Holten over het Rijssense veer naar Almelo.

Registratie
Tijdens de Franse overheersing van 1795 tot 1813 bleek dat de Fransen hielden van registratie, zo wilden ze weten hoeveel kruiwagens er in elke gemeente werden geproduceerd. Rijssen meldde dat de timmerlieden schatten dat ze er drie in de week konden maken. Duidelijk diende te worden aangegeven hoeveel neringdoenden er waren, welke water en landwegen, waarmee de bevolking zich voedde, welke kleding men droeg en hoeveel wezen er waren om eventueel een huwelijk aan te gaan met soldaten van het Franse leger.

Enter bij Rijssen
Enter werd in het jaar 1811 bij Rijssen gevoegd net als Elsen. De Entersen werd niet naar hun mening gevraagd. Zes Entersen namen zitting in de gemeenteraad van Rijssen; Hendrik van Nes, Hendrik Greve, (Grevink de schoolmeester) Gerhardus Ezendam, Hendrikus Braamhaar, Jannes Geerdink en Gerrit de Wilde. Vier hervormden en twee rooms –katholieken. De begroting van Enter stond er nog niet zo gek voor, terwijl Rijssen bijna armlastig was. Het plaveisel van de wegen was op verschillende plaatsen in een zeer slechte staat. Jarenlang bleef er geharrewar over de verdeling van de kosten. De Wilde klaagde namens Enter over het onderhoud van de gemeentetoren en het uurwerk. Ook de scholen zouden achtergesteld zijn vergeleken met Rijssen. Zo moest Rijssen in het jaar 1817 bedragen begroten voor de brug over de Regge bij Binnengait. In het jaar 1818 werd Enter weer losgekoppeld van Rijssen. Doel van deze herindeling was toen zorgen voor een evenwichtige verhouding tussen stad en platteland. In een volgende editie zien we dat de Schildkerk tot de Reformatie (1517) gewijd was aan de heilige Dionysius en ook de moederkerk was van Enter en Holten.

Dick Tukkers

Kunstenaar van de week

RIJSSEN - De kunstenaar van deze week is Ineke KleinJan uit Rijssen. Ineke tekent en schildert al vanaf de jaren dat ze een potlood kan vasthouden. Mijn ouders gaven ons als kind op vakantie elke keer weer een nieuw schets- of kleurenboek met potloden en stiften en daar was ik steeds ontzettend blij mee.

Sinds een jaar of tien ben ik bezig met schilderen. Ik heb meerdere technieken en soorten verf uitgeprobeerd, maar uiteindelijk gekozen voor acrylverf. Mijn beeldend werk kenmerkt zich door het kleur- en lichtgebruik. Ik schilder naar aanleiding van een thema dat mij bezighoudt en dat kan van alles zijn. Het kan een lied of tekst wat ik op zondag hoor zijn, maar ook iets vrolijks of abstracts.

Momenteel volg ik een cursus bij "vrolijk schilderij" in Hengelo. Ik heb hier bewust voor gekozen, omdat deze manier van werken met palletmessen en verfrollers mij helpt om minder perfectionistisch te zijn. Uiteraard spreken mij de vrolijke kleuren en de gekkigheid in de opdrachten me ook aan. Schilderen is voor mij een manier van ontspannen en te genieten. Ik schilder ook graag met anderen of help graag anderen met schilderen. Dit doe ik als kunstenaar of beeldend therapeut tijdens workshops of tijdens de sessies. Ik geniet ervan als ik zie dat kleine kinderen of juist hele oude mensen in staat zij om iets maken waar ze zelf versteld van staan. Ik zie ze genieten en groeien tijdens het proces, geweldig! Ik hoop in de maand april mijn eigen praktijk voor beeldende therapie aan het Hogepad te openen.
Dick Tukkers

Ervenconsulenten onmisbaar voor platteland

TWENTE - Het platteland is enorm in beweging. Er vinden veel ontwikkelingen plaats op het gebied van herbestemming, sloop, duurzaamheid en biodiversiteit. Veel boeren en particuliere erfbezitters komen hiermee in aanraking.

Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Waar begin je als je wilt doorontwikkelen of uitbreiden? Als je dan te maken hebt met ruimtelijke kwaliteit kan je terecht bij de ervenconsulenten van Het Oversticht. Ontwikkelingen als de energietransitie, biodiversiteit en nieuwe stalvormen hebben effect op het erf en het landschap. De ervenconsulenten helpen om een balans te vinden tussen de eisen die een gezonde bedrijfsvoering stelt en de mogelijkheden van erf en het landschap eromheen. Door nauwe banden met adviseurs ruimtelijke kwaliteit en erfgoed en goede contacten met gemeentes, waterschappen en provincies kan er snel geschakeld worden. Ervenconsulenten adviseren onafhankelijk en op maat.

Erfeigenaren kunnen rechtstreeks contact opnemen met een van de ervenconsulenten van Het Oversticht: Anneke Coops en Ingrid van Herel. Daarnaast is het mogelijk dat eigenaren via een erfcoach worden doorverwezen naar de ervenconsulent. Als men iets wil, maar niet goed weet waar te beginnen kan een eerste gesprek met een erfcoach uitkomst bieden. De provincie Overijssel heeft begin 2019 een aantal erfcoaches aangesteld die mensen op weg kunnen helpen met procedures, regelingen en beleid. Zo vult de kennis van de erfcoach en de ervenconsulent elkaar aan. Maak er gebruik van!

Mevrouw Rettmeier-Jordaan schenkt Van Heelbord

RIJSSEN – Marin Gérard van Heel staat pontificaal op een schilderij van portretschilder Herman Mees met een bord in zijn handen.

Wat voor bord het was wist tot voor kort niemand. Totdat mevrouw Diens Rettmeier-Jordaan uit Almelo opbelde. Zij las in de krant over de uitbreiding van de Van Heelcollectie én de virtuele Van Heelzaal in het Rijssens Museum en dacht: mijn bord hoort daar bij.

Rettmeier-Jordaan is een dochter van de bekende Herman Jordaan (1916-1974), die ooit deel uitmaakte van de directie van het jute-imperium van Ter Horst. Zij had het bord als erfstuk van haar vader gekregen. Onlangs kwamen mevrouw Rettmeier-Jordaan en haar man, oud-radioloog J. Rettmeier, persoonlijk naar Rijssen om het bord aan voorzitter Jan Bakker van het Rijssens Museum te overhandigen en de schenkingsakte te tekenen (foto).
Het Rijssens Museum is bijzonder blij met het bord. "Het schilderij waarop Marin van Heel staat hangt in de Opkamer waar we ook een mooie doorsnede van de Van Heelkunstcollectie hebben", zegt Gerrit Dannenberg van het Rijssens Museum.

Woonboulevard Almelo presents: totaalBED ALMELO, dé winkel van jaar!

totaalBED Almelo mag zich met haar lieftallige team aan vakkundige dames en heren dé winkel van 2020 noemen! Dit betekent dat de slaapstore in Almelo van al haar slaapwinkels in klanttevredenheid, service en langdurig slaapplezier het hoogste scoort.

Foto: Wouter Bos

Het kan ook bijna niet anders, want wanneer je de deuren van deze slaapwinkel openslaat stap je binnen in een wereld vol 1000m2 slaapcomfort.

Iedere hoek laat een andere stijlvolle slaapkamer-showroom zien. Of je nu opzoek bent naar een complete slaapkamer, boxsprings, ledikanten, matrassen, topmatrassen, latenbodems, kledingkasten of beddengoed; totaalBED Almelo heeft het! Comfort staat voorop, maar een scherpe prijs is ook erg belangrijk. Klanten kunnen dit voorjaar genieten van volop voorjaarskortingen op diverse modellen. De folder wordt wekelijks online op facebook en website van totaalBED gepresenteerd.

In de sfeervolle winkel in Almelo geven ervaren beddenspecialisten u gedegen advies en zorgen voor een goede service. Omdat meten weten is, tekenen zij naar wens ook een plattegrond in, zodat alles goed mixed en matched maar ook past. TotaalBED zorgt altijd voor een snelle bezorging en montage, waardoor je je droom-slaapkamer in korte tijd realiseerbaar kunt maken.

Tot ziens bij totaalBED op Woonboulevard Almelo!

totaalBED Almelo

Woonboulevard 26

7606 JA Almelo

T. 0546 621100

W. www.totaalbed.nl

FC Twente speelt 15 februari een thuiswedstrijd tegen AZ

ENSCHEDE - Op zaterdag 15 februari speelt FC Twente de thuiswedstrijd tegen AZ. Om 18.30 uur wordt er afgetrapt in De Grolsch Veste.

Kaarten voor de wedstrijd zijn beschikbaar vanaf 22,50 euro en te verkrijgen via www.fctwente.nl/wedstrijden en bij de receptie van De Grolsch Veste (geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur). Voor de wedstrijd tegen AZ geldt geen clubcard verplichting.

Wat zijn de prijzen?
Voor 65-plussers zijn de toegangskaarten vanaf 20,- euro te verkrijgen. Ben je lid van de Kidsclub of Young Reds? Dan betaal je 10,- euro (ouders, familie en/of vrienden die geen lid zijn betalen het normale tarief) in bepaalde vakken. Mag FC Twente ook weer rekenen op uw fanatieke steun voor dit leuke duel? Een bezoekje aan de Fan Store in het stadion en online is natuurlijk ook dé perfecte manier om de club te steunen. Hier zijn veel leuke geschenken te vinden voor fans van álle leeftijden!

Frank Wormuth nog een seizoen trainer Heracles Almelo

ALMELO - Frank Wormuth is ook volgend seizoen trainer van Heracles Almelo. De club heeft de optie in het contract van de 59-jarige Duitse oefenmeester gelicht.

"In anderhalf jaar heeft Frank bewezen dat zijn manier van werken aan is geslagen", vertelt technisch manager Tim Gilissen. "We zien het terug in de prestaties van het team en de ontwikkeling van individuele spelers. Die lijn willen we graag doortrekken. Voor ons was het daarom duidelijk dat we de optie in het contract van Frank graag wilden lichten. We hebben daar in de afgelopen periode met elkaar over gesproken en Frank zelf gaf ook aan daar positief tegenover te staan."

Goed op zijn plek
Wormuth: "Ik heb het hier in Almelo goed naar mijn zin, de club past goed bij mij. Ik geniet van het werk dat ik doe en van de omgeving waarin dat plaatsvindt. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking. Voor nu ligt de focus voor ons als technische staf op de resultaten op korte termijn."

Oorlogsverhaal van Miep de Vries

De afgelopen weken las u hier al een gedeelte van het bijzondere oorlogsverhaal van Miep de Vries. In de winter van 1945 fietste en liep zij met haar twee zussen van Rotterdam naar Oldenzaal. Deze week het vierde deel van deze barre fietstocht door een land in oorlog.

Zondagmorgen 28 januari 1945 met zijn allen ontbijten aan een grote tafel. Vader, moeder en negen kinderen. We krijgen ook ontbijt, meer dan voldoende en dan gaan we met de familie Hoogstraten naar de kerk, een plechtige Heilige Mis. Bij thuiskomst schrijven we een kaart om die te versturen naar Overschie. We blijven tot in de middag bij de familie Hoogstraten. Dan gaan we op weg richting Oldenzaal.

Wanneer we bijna in Holten zijn, hebben we een lekke achterband. Het was in Holten de dag des Heeren, geen enkele medewerking, gesloten ramen en deuren. We kregen zelfs geen brood op onze broodbon en er werd ook geen onderdak geboden. Dus het dorp verlaten. We vervolgden lopend onze weg. Voor het invallen van de donker klopten we aan bij een boerderij in de omgeving van Holten richting Markelo.

We mochten in de stal bij de koeien slapen, kregen een bord pap, wat kussens en een paardendeken. Geheel gekleed doken wij tussen twee houten schotten, een koeienplaats, met zijn drieën dicht tegen elkaar. Tegen de morgen schrokken we wakker en een riep "een V1", maar dit keer was het loos alarm. Er stond een koe te flatsen, het geluid had er wel iets van weg, we konden er lekker om lachen. De boer en zijn knecht zaten druk te melken en de plee was in het hoekje van de stal, maar als je hoge nood hebt dan ga je wel.

Maandagmorgen 29 januari 1945
Vanmorgen na een uitvoerige gebed weer wat eten gekregen en dat werd met 15 gulden betaald, weer lopend verder. De jongste Loes liep haar hele hiel stuk. (We droegen namelijk hoge rijglaarsjes van onze grootmoeder.) Zo belanden wij bij de kerk aan de Goorseweg bij dominee Schellenberg in Markelo.

De dominee verzorgde de de voet van Loes en wij vervolgden onze weg nog steeds lopend met beide fietsen richting Delden. In Delden ontdekten wij een fietsenmaker*. Zus Lia wierp haar charme offensief in de strijd en de knecht van de fietsenmaker, Bernard Siemerink, plakte haar band. De afspraak werd gemaakt dat wanneer we terug zouden gaan naar Rotterdam we langs zouden gaan bij de fietsenmaker. Deze afspraak werd nagekomen, want op 13 februari 1945 ging zus Lia alleen terug naar Rotterdam en ze ging ook naar de fietsenmaker in Delden terug. De knecht (Bernard Siemerink 28) van de fietsenmaker beloofde haar wanneer de oorlog voorbij was hij naar Overschie zou komen. En dat is hij nagekomen...

Wij vervolgden onze weg richting Hengelo, we moesten voor acht uur binnen zijn. Een groot hotel in Hengelo bleek vol met Duitsers dus gauw wegwezen. Op naar de pastorie van de kerk, groot genoeg maar geen plaats voor vrouwlui. We smeekten om in de gang te mogen overnachten, waren doodsbenauwd dat we in dat hotel terecht zouden komen, maar ook dat mocht niet. Een engdenkende en zielige vertoning. Maar gelukkig had de pastoor een oplossing bedacht. Hij bracht ons naar de slagerij van Kosters, die hadden met hun kinderen een tijdelijk onderkomen gevonden in Deurningen. Dus bedden genoeg.

Maandag avond 29 januari 1945 Overschie
2 mud cokes geruild en 10 kg tarwe na veel gezeur over en weer.


Wordt vervolgd.

Gratis proeflessen: leer fijnschilderen!

ENSCHEDE - In maart aanstaande start Art Partout weer met de opleidingen realistisch fijnschilderen.

Voorafgaand aan de opleiding, waar u in de traditie van de oude meesters leert schilderen, volgen een aantal gratis proeflessen. Deze proeflessen zijn bedoeld voor iedereen die altijd al goed wilde leren schilderen en vrijblijvend kennis willen maken met realistisch fijnschilderen. U maakt in twee en half uur een klein stilleven in olieverf, dat u na afloop van de proefles mee naar huis kunt nemen. Ook al heeft u geen enkele ervaring met schilderen, u zult ondervinden dat u in staat bent een leuk schilderij te maken. Schilderen is makkelijker dan vele mensen denken, iedereen kan het leren. Verder krijgt u alle informatie over de opleiding realistisch fijnschilderen die in de derde week van maart van start gaat. Leslocatie: Marssteden 20 in Enschede.

Data en tijden
De proeflessen worden gehouden in februari en maart. U kunt kiezen uit diverse dagen en tijden.

In februari:
Don. 20 februari: 18.30 uur
Vrij. 21 februari 09.30 uur
Vrij. 21 februari 13.30 uur
Zat. 22 februari 09.30 uur
Zat. 22 februari 13.30 uur

In maart:
Don. 5 maart 18.30 uur
Vrij. 6 maart 09.30 uur
Vrij. 6 maart 13.30 uur
Zat. 7 maart 09.30 uur
Zat. 7 maart 13.30 uur

Aanmelden
De proefles is gratis, voor de materialen vraagt Art Partout 10 euro. Voor inschrijving voor een vrijblijvende gratis proefles gaat u naar de website: www.fijnschilderen.nl

Minicursus: Goed voor mijzelf zorgen

RIJSSEN - Positief in het leven staan, voldoende ontspanning, gezonde voeding, goed omgaan met en luisteren naar mijn lichaam. Dit zijn onderwerpen waar je veel over hoort en leest en waar jijzelf misschien ook wel mee bezig wilt zijn.

Toch is het vaak lastig om hierin zelf stappen te ondernemen. Je begint misschien vol enthousiasme, maar valt al snel weer terug in je oude patronen. Je probeert positief te kijken naar jezelf en anderen, maar elke keer komt dat negatieve stemmetje weer terug. Je wilt graag ontspannen, maar er speelt altijd door je hoofd dat je nog 100 dingen moet doen. Je wilt graag gezonder eten, maar wat is nou gezond en hoe pak je dat aan? Je wordt gehinderd door lichamelijke klachten die (grote) invloed op je leven hebben.

Minicursus
Tijdens de minicursus welke bestaat uit 2 ochtenden die worden gegeven door Daniëlle van Coachingspraktijk Hartzaken en Lisa van Foodbuddy, gaan we kijken hoe we goed voor onszelf kunnen zorgen. Daniëlle is coach en trainer in o.a. mindfulness, timemanagement en omgaan met werkdruk. Lisa is natuurvoedingsadviseur waarbij ze mensen helpt naar een gezonde levensstijl en bij lichamelijke klachten. Deze minicursus is uniek omdat we naar meerdere aspecten van het leven gaan kijken die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Door deze aspecten met elkaar te verbinden krijg je inzicht in jouw leefpatroon en leer je om goed voor jezelf te zorgen.

Praktische informatie
De minicursus zal gehouden worden op donderdag 27 februari en donderdag 5 maart. Van 09.00 tot 10.30 uur aan de Boomkamp 5 in Rijssen. Introductieprijs: €29,50. Meer info: www.mijnfoodbuddy.nl/workshops

Scherpe bocht Haarstraat – Molenstalweg verdwijnt

RIJSSEN - In het voorjaar van 2020 zal de reconstructie van de Molenstalweg in Rijssen plaatsvinden. Dit in het kader van de derde fase van de herinrichting voor de centrumring, zoals vastgelegd in de Lange Termijn Visie Verkeer en Vervoer. Eén van de maatregelen bij deze herinrichting van het genoemde tracé, is het aanpakken van de scherpe onoverzichtelijke bocht op dit traject.

Om dit probleem aan te kunnen pakken wordt het terrein waar vroeger een woning stond en dat later bij de reconstructie van de Haarstraat diende als opslagterrein van materieel en materiaal, bij de reconstructie betrokken. De bocht kan daardoor aanzienlijk verruimd worden, met aan weerszijden groenstroken, die verdiept worden aangelegd voor het opvangen van regenwater. Momenteel zijn de nutsbedrijvenbezig voor het verleggen van kabels en leidingen ter plaatse. De maximumsnelheid op de Molenstalweg tussen de Haarstraat en de brandweerkazerne blijft 50 kilometer per uur. Dit is noodzakelijk voor de bereikbaarheid van de noordkant van het Rijssense stadscentrum en de Stationsomgeving. Dit deel zal worden geasfalteerd. Het gehele traject wordt verbreed. Op het verdere tracé langs de fietsenstalling bij het NS-station wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 30 kilometer per uur en wordt uitgevoerd met klinkerverharding. De bezoekers van Otje van Potje zullen tijdens de uitvoering van de reconstructie moeten parkeren aan de voorkant van het bedrijf aan de Haarstraat. De totale herinrichting wordt in delen uitgevoerd en zal ongeveer een jaar in beslag nemen.
Dick Tukkers

Een gedicht voor valentijn

Foto: Martin en Bea

Ook voor Valentijnsdag zijn er gedichten in de Twentse taal geschreven. Het getoonde tegeltje met tekst van Martin Peters is daar het bewijs van.

Wandel mee met Kuier deur Rijssen!

RIJSSEN - In een gezellige groep starten met wandelen, nieuwe mensen ontmoeten en ondertussen aan je conditie werken? Dat kan vanaf 24 februari in Rijssen.

Bij de wandeltrainingen van Kuier deur is er volop ruimte om te praten tijdens het wandelen en na afloop bij de koffie. De start is heel rustig en daardoor is dit wandelprogramma juist geschikt voor mensen die nu nog weinig tot niet bewegen. "In 16 weken wordt heel geleidelijk de omvang van de wandeltrainingen uitgebouwd. Daardoor zijn de deelnemers in staat om na 16 weken 5 of 10 kilometer te wandelen bij de afsluitende wandeltocht op zaterdag 13 juni in Rijssen", vertelt Else de Feber, beweegcoach Viavie Welzijn.

Loopland Overijssel
"Het is goed dat de gemeente en provincie aandacht besteden aan mensen die weinig tot niet bewegen. We zijn in 2018 met het vitaliteits- en wandelprogramma gestart in de gemeente Hellendoorn. Daarna waren de dorpen Holten, Losser en Overdinkel aan de beurt. Nu dus Rijssen. Ons streven is om met Kuier deur en Loopland Overijssel heel Overijssel in beweging te zetten", meldt Marian Freriks, vitaliteitscoach.

Wandelbegeleiders
gezocht in Rijssen!

We zijn op zoek naar vrijwillige wandelbegeleiders die zelf ervaren wandelaar zijn en enthousiast zijn om anderen te begeleiden. Wandelbegeleiders krijgen van ons een korte opleiding zodat ze goed voorbereid de groep kunnen begeleiden. Meer informatie over de vacature is te vinden op vrijwilligersvacaturebank van ViaVie Welzijn. Bellen kan ook: 0548-362755.

Drie startlocaties
Er zijn 3 startlocaties waar de deelnemers mee kunnen doen aan de trainingen: Op maandag 24 februari om 09.00 uur vanaf het Parkgebouw in Rijssen aan de Oosterhofweg 49. Op dinsdag 25 februari om 19.00 uur vanaf AV Rijssen, Arend Baanstraat 107. En op vrijdag 28 februari om 09.00 uur vanaf Fysiozorg Rijssen, Roelf Bosmastraat 39b. De eerste 4 trainingen zijn kosteloos, daarna zijn de kosten €1,- per keer.

Aanmelden
Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.kuierdeur.nl. Of bel: 06 - 55 91 23 07. 'Kuier deur Rijssen' is onderdeel van Loopland Overijssel en wordt mede mogelijk gemaakt met steun van de provincie Overijssel.

Alwi's boetiek: mode voor elke vrouw én heel betaalbaar!

NIJVERDAL - Alwi's boetiek is onbetwist de grote maten specialist! Maar ook voor een maatje klein kunt u bij ons zijn. Alle mode gaat namelijk van maat 38 tot 56.

Dat mooie, passende mode niet gelijk duur hoeft te zijn is onze insteek: wij gaan met ons concept niet duurder dan 29.99 en dat voor een maatje meer! Naast de zeer trendy kleding hebben we ook tassen, sieraden en nog veel andere accessoires. Allemaal het nieuwste van het nieuwste. Kijk en like onze Facebook-pagina, waar u altijd op de hoogte blijft van de nieuwste mode. Zie www.facebook.com/alwisboetiek. Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan gezellig naar één van onze winkels in Hengelo, Nijverdal of Vroomshoop. Of bezoek de tijdelijke Outlet Store in Almelo, waar wij mode verkopen voor 5 of 10 euro én veel leuke decoraties.

Kom langs!
Alwi's boetiek is gevestigd in Hengelo aan de Industriestraat 53. In Nijverdal bent u welkom aan het Keizerserf 2A. In Vroomshoop zit onze winkel aan het Julianaplein 17. De Alwi's Outlet Store is gevestigd aan de Ootmarsumsestraat 245 in Almelo.