Hart van Rijssen - Nijverdal

17 januari 2020

Hart van Rijssen - Nijverdal 17 januari 2020


Gedeputeerde De Witte breekt lans voor streektalen

WIERDEN - De Overijsselse gedeputeerde Roy de Witte brak vrijdag een lans voor het behoud van de streektalen.

De uit Manderveen afkomstige gedeputeerde voerde het woord op de streektaaldag die in Ons Centrum werd gehouden en was georganiseerd door het Twentehoes in samenwerking met de Historische Kring Wederden.

De Witte is zelf gemotiveerd dialectspreker en groot voorstander van goede initiatieven voor het behoud van de streektalen als dragers van de verschillende identiteiten. Hij drong sterk aan op samenwerking tussen de diverse instellingen die zich inspannen voor de streektalen en streekcultuur en de plannen bij de provincie in te dienen om opgenomen te worden in de nieuwe cultuurnota die Zwolle aan het voorbereiden is.

Leerstoel
Een andere pleitbezorger van goed plat was CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. Zij vond dat de regio's wel wat beter voor hun belangen konden opkomen. Op de Universiteit Twente zouden projecten rond het Twents aangeboden kunnen worden.

Taalbank
Conservator Goaitsen van der Vliet van de Twentse Taalbank gaf tekst en uitleg over de enorme schat aan gegevens die in de digitale Twentse Taalbank zijn opgeslagen en uiterst gemakkelijk te benaderen zijn. Dat varieert van proza en poëzie tot liedteksten en geluidsfragmenten van oude streektaalsongs maar ook van zeer recente datum.

PraatPaul
Organisator en dagvoorzitter Adrie Strikker van het Twentehoes had Paul Wiefferink bereid gevonden iets te vertellen over de werking van humor in de streektaal. De logistiek manager en organisatieadviseur deed dat op zijn eigen verfrissende wijze.

Samenwerking
Wiefferink was verheugd dat veel organisaties zijn die zich inspannen voor het behoud van de streektalen en veel ideeën hebben. Wél legde hij de vinger bij de sterke versnippering die zich op die terreinen nog altijd voordoet. Hij adviseerde dan ook sterk te werken aan een sterke instantie of persoon die hierin de regie neemt.

Noabershof Riessen op zoek naar locaties voor nieuwe woonhoven

Foto: Gebruiker

RIJSSEN - Als alles meezit, wordt dit jaar gestart met de bouw van 12 woningen met een sociale ruimte.

"Noabershof op 'n Esch" komt op de plek van de voormalige peuterspeelzaal Pinkeltje achter hervormd kerkelijk centrum Sion.

Intensief
In de jongste nieuwsbrief van het bestuur van Noabershof Riessen vertelt voorzitter Jan Nijland aan de "vrienden van de Noabershof" dat het overleg met de gemeente intensief was. "Voor beide partijen was het een zoektocht. Maar de plannen hebben inmiddels groen licht gekregen van de raadscommissie grondgebied en zijn de procedures voor bestemmingsplanwijziging gestart."

Noabershof Riessen is intussen al aan het zoeken naar nieuwe locaties voor een noabershof. Nijland ziet kansen. "De komende jaren zullen in Rijssen enkele scholen sluiten of fuseren. Natuurlijk zijn er ook andere gegadigden voor die terreinen, maar we gaan ervan uit de gemeente het maatschappelijk belang van den Noabershof, namelijk langer zelfstandig wonen en besparen op zorgkosten, zal laten meewegen bij het beschikbaar stellen van de vrijkomende schoolterreinen."

Speeltuinen
Ook rond de speeltuinen ziet Nijland mogelijkheden. "We hebben de gemeente laten weten ook belangstelling te hebben voor mogelijk vrijkomende speeltuinterreinen." Noabershof Riessen heeft geen winstoogmerk en is bereid samen te werken met andere partijen, zoals bijvoorbeeld woningstichtingen. "Als onze doelstellingen tenminste niet in de knel komen," schrijft Nijland erbij.

Ervaringen
Een van de toekomstige bewoners van Noabershof op 'n Esch schrijft in de nieuwsbrief over zijn ervaringen bij de totstandkoming van de noabershof en over de positieve ervaringen die de nieuwe woonvorm, waarin de bewoners extra naar elkaar omzien, tot nu heeft opgeleverd.

Jaargang:7 • Nr284 • Wk03

Julia Seppenwoolde voor tweede keer Gelders Overijssels Kampioen Cross

RIJSSEN/EPE - Afgelopen zaterdag werd de Rijssense Julia Seppenwoolde Gelders Overijssels Kampioen Cross bij de A-pupillen in Epe. Voor Julia was dit de tweede maal dat ze deze titel pakte, in 2018 werd ze kampioen in Kampen.

Julia begon relatief rustig aan haar wedstrijd en liep na de start op de 5e plaats. Na 300 meter zocht ze de koploopster op. Dat was een tweedejaars A-pupil en hieraan had Julia een goede tegenstander als eerstejaars. Met de finish in zicht zette de atlete van AV Atletics Nijverdal de eindsprint in en won deze met overtuiging in een tijd van 4min28s op de 1km.

Meer podiumplekken
Er werden meer podiumplekken behaald. Wouter, broer van Julia, liep bij de jongens junioren B de 6 km cross. Wouter liep een solide wedstrijd en kon aan het eind nog goed versnellen. Dit resulteerde in een prachtige 3e plaats. (24min04s). Marlou Huijssoon van Atletics werd 1e bij meisjes junioren D in een tijd van 9min07 op de 2km. De organisatie was dit jaar in handen van atletiekvereniging Cialfo. De start was zoals gebruikelijk bij de zandkuil in Epe.

Korte blokfluitcursus bij de Muziekschool

RIJSSEN - Aan de Rijssense Muziekschool start op dinsdag 4 februari een korte blokfluitcursus, waarmee kinderen zich in enkele maanden een goed beeld kunnen vormen van de muzikale mogelijkheden die de Muziekschool biedt.

De nieuwe cursus kan worden gezien als het kleine zusje van de introductiecursus blokfluit die de Muziekschool al jaren aanbiedt. Die cursus bestrijkt een heel schooljaar en is een mooie manier om kennis te maken met de blokfluit, maar ook de andere instrumenten te verkennen die je op de Muziekschool kunt leren bespelen. De nieuwe cursus loopt van februari tot aan de AMV-presentatie in juni. Een korte periode waarin het kind toch véél muziekplezier kan beleven, en daarmee een mooie opstap naar een vervolgstudie op blokfluit of een ander instrument. Omdat de Muziekschool zo'n uitgebreid aanbod aan instrumenten heeft, van harp en viool tot piano en gitaar, van dwarsfluit tot zang en van cello tot orgel, is het voor veel kinderen aantrekkelijk om als eerste kennismaking deze korte cursus te volgen. De lessen worden gegeven op dinsdagmiddag van 16.00 tot 16.45 uur. De cursus wordt verzorgd door blokfluitdocente Karin Slijkhuis, die op de Muziekschool ook de AMV-lessen geeft. Het cursusgeld bedraagt € 115 voor de periode van februari tot eind juni. Tijdens de AMV-presentatie 25 juni in het Parkgebouw laten de kinderen zien wat ze in de lessen allemaal hebben geleerd.

Aanmelden kan per e-mail op info@muziekschool-rijssen.nl.

Column

Martin ter Denge Foto: Martin ter Denge

Vuurnemmens

Mear sporten. Dee'k al. Gezonder etten. Ook. Minder nöalen. Dat… wördt lastig. Et is wier de tied dat leu mekander vuurkauwt wat der anders mut. Of dat ze heel stoer vertelt dat ze et juust nit doot. Mooie kuddedeers, dat zi'w. Wiej weet vuur een ander heel good wat good vuur ze is.

In minne beleaving stekt de grötste roadskreeuwers zelf ginnen vinger oet. Ja, op et tastatuur van 'n sleptop. Nog al zo'n good vuurnemmen van mie: minder online onderskriften leazen. Wördt minne wearld een heel stuk plezeriger van. Ik vroage mie altied of wat de toetsenterroristen meant oet te halen, met öare skreeuwerige, slecht onderbouwde kommentaren böardevol spelfouten. Mer good, et internet is ne vrieje stea, woer as iederene kan zeggen wat he wil. Et jammere is dat heel völle leu dat ook nog doot, ook nog.

Natuurlik is der ook nen hoop good woark online te vinden. Nen moat van mie vund der de leevde. En a'j onderzeuk wilt doon kö'j non vanachter oew skoarm oaveral bie. Allens is te koop. Zelfs geestelike onderstutting. Opvallend genog hebt alle online zelfhulpgoeroes dezelfde mantra: "vuur een vast bedrag per maand…"

Oh ja! Foghlaim mé teanga nua. Doar wa'k verleden joar al met begunnen. Een vuurnemmen is um et wier wat serieuzer an te vatten. Makkelik zal et nit worden, want et Iers Keltisch is ne totaal andere sproake as wat iej en ikke ooit eleard hebt. Gelukkig zint de Kelten der zo fanatiek met dat der gode online media, oetsproakhulpen en apps vuur te roadplegen zint. Doar könne wiej met ons haperende Nedersaksisch een vuurbeeld an nemmen.

Non as wiej et der toch oaver hebt, ik hebbe nog een good vuurnemmen vuur oeleu: mear en vaker Nedersaksisch kuieren. As iej wilt dat et blif, mu'j der gewoon zelf woark van maken. Anvatten, dus. Vake zi'j te bange. Begint es met nen 'godendag leu , good te passe?' en bouwt et van doaroet wiedter oet. Riessens kuieren is good vuur de tonge! Iej zölt zeen dat a'j doar eenmoal met anvangt, dat oew accent ineens klopt.

Ach ja. De weg noar de hölle is plaveid met gode vuurnemmens, zegt ze an de andere kante van de grote bekke. Doarumme do ik der nit an met. Min vuurnemmen: wat ik good deed, do ik nog eaven verdan. De readen dat grote vuurnemmens nit woarket: A'j echt iets anders wollen, ha'j et al lange doan.

Steun aan kleine natuurprojecten

TWENTE - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel houdt van groen en wil vanaf 1 januari 2020 natuurinitiatieven stimuleren. Dit is mogelijk dankzij een nieuw Fonds, de Regeling Kleine Natuurprojecten.

Deze laagdrempelige regeling is bestemd voor vrijwilligers die meer groen in de provincie Overijssel brengen. Zij kunnen een bijdrage aanvragen voor een pluktuin, insectenweide, bijenkasten of een educatief project, zoals workshops, waarin de natuur centraal staat. Hieronder vallen ook nestkasten en onderzoeksmaterialen als nachtkijkers en bewegingscamera's. Er zijn natuurlijk wel voorwaarden verbonden aan de Regeling Kleine Natuurprojecten. Zo moet bijvoorbeeld het gecreëerde stukje 'groen' wel toegankelijk zijn voor iedereen en moet het project door vrijwilligers worden uitgevoerd. Meer informatie staat op: www.cultuurfonds.nl/overijssel

Lezing Dato Steenhuis: 'Huwelijk Boaz & Ruth'

RIJSSEN - Vrijdagavond 24 januari zal Dato Steenhuis de diepte ingaan, Ruth 4: "Huwelijk Boaz en Ruth". Boaz gaat veel verder dan de wet verplicht. Boaz wordt innerlijk gedrongen het goede te zoeken voor Naomi en Ruth. Hij geeft de andere losser nauwelijks kans tot lossen. Zo gaat Christus veel verder dan Hij verplicht is om onze Verlosser te zijn; Hij schenkt ons ook het eeuwige leven.

De Bijbelkringavond in Jeruël te Rijssen wordt om de twee weken gehouden, en begint om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur. Toegang is gratis. Koffie en thee wordt geschonken. Adres: Van Heekstraat 40, 7462 NE Rijssen. De zaal is ook bereikbaar via Holterstraatweg 125.

Kom ook!
Vind jij het fijn om medechristenen te ontmoeten en samen met hen te bidden voor een wereld in nood en eenheid van christenen? Van 20 t/m 23 januari is daarvoor in Jeruël vier avonden gelegenheid. Je bent op alle avonden van harte welkom van 19.00 tot 20.00 uur. Kijk voor meer informatie over deze en andere activiteiten van Jeruël dit jaar ook op de website: www.jeruelrijssen.nl

Die leraar houdt meer van mensen met pit dan druiven zonder.

Cum Laude

Toen een leraar op een school in Abcoude
Aan Ap vroeg waar hij toch op kauwde
Zei Ap: op die taaie leerstof
Daarover was de leraar vol lof
En sprak: jij slaagt straks zeker Cum Laude

Jan Zandbergen

Wee dreenkt op de pof,
hef twee keer nen kater.

Maandag 20 jan. 10.00 uur

Briljanten bruiloft voor Henk Derks en Rie Derks-Lunenberg

RIJSSEN - Op zaterdag 18 januari is het 65 jaar geleden dat Henk Derks (91) en Rie Derks-Lunenberg (85) zijn getrouwd. Het echtpaar ontmoette elkaar al voor het eerst op jeugdige leeftijd, maar de vonk sprong toen niet over. Twee jaar later, in het jaar 1952, werd de voor de regen schuilende Rie Lunenberg uit Schoonheten opnieuw aangesproken door Henk Derks uit Mariënheem die met vrienden aan het biljarten was bij café de Bagatelle in Raalte. Andermaal, maar nu met succes, maakte hij voor dezelfde avond een afspraakje met Rie Lunenberg.

Spoedig gingen ze gezamenlijk een kerkdienst bijwonen en was er de verkering ontstaan. Drie jaar later, in 1955, trouwde het echtpaar en zij gingen twee jaar lang wonen in een verbouwde boerderij in Schoonheten. Vervolgens woonde het echtpaar 54 jaar aan de Almeloseweg in Nijverdal en sinds 2011 woont het echtpaar met veel plezier in Rijssen. Hun huwelijk werd bekroond met drie kinderen twee dochters en een zoon, waarbij de familie vervolgens is uitgebreid met 5 kleinkinderen en 1 achterkleinkind.

Schaapherder
Henk werkte zes jaar bij de KSW in Nijverdal en werd vervolgens tot zijn grote vreugde aangesteld als schaapherder bij de familie van Heek met als werkterrein de Haarlerberg waar hij de zorg had over 245 schapen en twee honden. Helaas werd de kudde na zes jaar opgeheven tot zeer grote spijt van Henk. Hij ging vervolgens aan de slag bij de laarzen/schoenenfabriek van Hevea in Raalte. Helaas kreeg Henk op 44-jarige leeftijd een hersenbloeding en werd hij voor het werk afgekeurd. Door deze omstandigheid ging Rie werken in de modezaak van Nico van Schoot in Nijverdal, waar ze zich 25 jaar verdienstelijk maakte. Henk werkte in zijn tuin en fokte dure exclusieve raskippen van het ras Hollandse Witkuif. Hij verkocht deze voor de bijzondere prijs van 275 gulden voor een stel kippen en een haan. Met deze kippen bezocht hij ook tentoonstellingen. Het echtpaar is momenteel nog redelijk gezond en echte fietsliefhebbers. Ze fietsten veel met hun kleinkinderen en de kilometerteller van de elektrische fiets van Henk staat na zes jaar niet voor niets op maar liefst 15700 kilometer. Het echtpaar is zeer dankbaar dat ze deze dag samen met hun nageslacht mogen beleven en voor de warme ontvangst destijds in Rijssen, waar ze zich uitstekend thuis voelen. Burgemeester Arco Hofland zal op maandag 20 januari het jubilerende echtpaar bezoeken om namens het gemeentebestuur de hartelijke felicitaties over te brengen.

Dick Tukkers

Kunstenaar van de week

Foto: Annina Romita

RIJSSEN - De kunstenaar van deze week is altsaxofonist Wim Kreijkes (72). Op zijn achtste levensjaar meldde zijn vader hem aan bij de muziekvereniging Wilhelmina Rijssen. Wilhelmina was indertijd het bedrijfskorps van de firma ter Horst & Co. Van dit bedrijfskorps kon je lid worden indien je vader bij Ter Horst & Co werkte of lid was van het Mannenkoor. En dat laatste was Kreijkes senior.

Dirigent Albert Sommer was in die jaren zowel dirigent van het bedrijfskorps als van het Mannenkoor. Bij de aanmelding van leerlingen door de ouders kregen ze de volgende stelregel mee van dirigent Sommer: "Je geeft ze wat mee voor hun leven". En dat is bij Wim inderdaad bewaarheid geworden. Hij bespeelt niet alleen de saxofoon, maar was ook een kunstenaar op de klarinet (les van Albert Sommer) en hobo (les van Hessel Hutman). Bij het orkest van muziekvereniging Wilhelmina speelde Wim 25 jaar lang de klarinet, 25 jaar lang hobo en nu speelt hij alweer 13 jaar lang op zijn eigen altsaxofoon. Wim is voorwaar een allround musicus. Hij leeft voor zijn muziek en oefent regelmatig, niet alleen in orkestverband, maar ook individueel om in topvorm te blijven. Naast het spelen in het orkest van Wilhelmina, speelt Wim ook bij de kapel van Wilhelmina genaamd de Kamgoarn Klosse en daarnaast ook nog als saxofonist bij het Achterhoeks Seniorenorkest en het Achterhoeks saxofoonorkest. Wim komt uit een muzikale familie, want zijn vader was jarenlang zanger bij het Rijssens Mannenkoor en Twente Zangers. Zijn moeder zong jarenlang bij Looft den Heer uit Notter. Ook zijn drie zusters zingen in een koor en zijn broer Gerard is ook lid van Wilhelmina en bespeelt daar de bastuba. Naast het zingen was Wim in de loop van de jaren actief in het bestuur en in allerlei commissies (onder andere als PR-medewerker) en archivaris bij de muziekvereniging Wilhelmina.
Dick Tukkers

Janneke Brinks al 12,5 jaar werkzaam bij Maranatha

RIJSSEN - Het was maandag in het woonzorgcentrum Maranatha een feestelijke dag voor Janneke Brinks en haar collega's. Janneke vierde op deze dag samen met haar collega's en de bewoners van Maranatha haar 12½-jarig dienstverband.

In 2005 kreeg ze als leerling van de Obadjaschool in Zwolle een stageplek toegewezen in Maranatha. Ze werkte in die periode als huishoudelijke hulp op de gehele begane grond en zorgde ervoor dat alles er "spic en span" uit zag. Ook draaide ze mee met de koffiedienst in de grote zaal. Ook in het winkeltje bij Maranatha was ze actief bezig, waar ze enkele dagen in de week als hulp in het winkeltje de dagelijkse boodschappen, kaarten en cadeauartikelen aan de man bracht. Zelfs het bezorgen van "tafeltje dekje" aan de Kroonnweide en Diekjansweg was haar niet te veel.

Vast dienstverband
Na haar tweejarige stageperiode kreeg ze een vast dienstverband aangeboden wat ze natuurlijk met beide handen aangreep. In eerste instantie bleef ze dezelfde werkzaamheden doen, maar na verloop van tijd werd ze vaste kracht in de linnenkamer en helpt ze op maandag en donderdag vier uur in de keuken.

Plezier
Dat ze plezier heeft in haar werk is haar duidelijk aan te zien en daarom vroegen we haar waarom? Haar antwoord was: "Ik geniet van de afwisselende, gevarieerde taken die ik heb gekregen." "Maar", voegt ze toe "ze moeten me niet te veel aan het hoofd zeuren hoor. Laat me lekker rustig mijn ding doen en dan naar huis."
Dick Tukkers
Foto: Arjan Baan

Met boswachter door het museum

HOLTEN - Zondag 19 januari om 11.00 uur is er in het natuurmuseum op de Holterberg een leuke rondleiding speciaal voor kinderen.

In de dierenwereld zijn niet alleen boeven en herrieschoppers maar ook ondeugende kinderen en deftige dames. De boswachter van het museum kan prachtig vertellen over deze wereld en het gedrag van de dieren. Kinderen hoeven niet alleen te luisteren naar het verhaal, maar doen zelf actief mee. Na de rondleiding kan er nog een speurtocht worden gemaakt. Aanmelden voor deze rondleiding is niet nodig en er zijn geen extra kosten aan verbonden. U betaalt alleen de entree voor het museum. Natuurmuseum Holterberg is te vinden aan de Holterbergweg 12 in Holten. Ga voor meer informatie over deze speciale rondleiding en het museum naar: www.museumholterberg.nl.

Valentijnsmiddag voor senioren in Holten

HOLTEN - Op donderdag 13 februari wordt er alweer voor de negende keer in Holten de Valentijnsmiddag voor senioren georganiseerd. Het belooft een gezellige en muzikale middag te worden met leeftijdsgenoten in het kader van Valentijn.

Dit jaar zal het Shantykoor Riessen het muzikale programma verzorgen. Naast de zeemansliederen behoren ook andere mooie en bekende nummers tot het repertoire. Het Shantykoor mocht al bij tal van gelegenheden een uitvoering verzorgen. Bij diverse instellingen, verzorgingstehuizen in de regio zijn ze inmiddels een groep graag geziene gasten. "Jullie brengen vrolijkheid", is een vaak gehoorde reactie na afloop van een optreden.

Komt u ook genieten van het Shantykoor Riessen op donderdagmiddag 13 februari, aanvang om 14.30 uur? U bent van harte welkom in De Kandelaar, Stationsstraat 4 te Holten. De kosten bedragen voor deze middag € 5,00 p.p. (inclusief 2 consumpties). De organisatie van de middag ligt in handen van de PCOB, de Ouderensociëteit en ViaVie Welzijn. Iedereen is van harte welkom, aanmelden is niet nodig! Wij hopen u graag te ontmoeten tijdens deze Valentijnsmiddag. Voor meer informatie kunt u terecht bij ViaVie Welzijn, tel.nr. 0548-362755.

Uitnodiging Groeien naar Eenheid

RIJSSEN - Groeien naar Eenheid nodigt je uit voor de ochtend-bijeenkomst van woensdag 29 januari met spreekster Esther Vosterman-van Oijen.

Esther Vosterman-van Oijen is onder andere bekend van het tv-programma Family7. Ze is een geliefd spreekster op conferenties, schrijfster, enzovoorts. De bijeenkomst wordt gehouden in 't Morshoes aan de Morsweg 8c in Rijssen. Aanvang 09.45 uur. De zaal is open vanaf 09.30 uur. Deze ochtend-bijeenkomst is gratis bij te wonen, wel wordt er een collecte gehouden voor de gemaakte kosten. Zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom.

Open Huis CSG Reggesteyn vestiging Rijssen

Foto: Pieter van Vree

RIJSSEN - Woensdag 22 januari 2020 is er Open Huis bij de vestiging Rijssen van Reggesteyn. “Ook dit jaar is er een breed en gevarieerd programma samengesteld om een goed beeld te geven van alle mogelijkheden binnen onze school”, zegt Gerard Rutterkamp, directeur van de school. Het Open Huis is van 14.30 – 16.30 uur voor ouders en leerlingen en van 18.30 – 20.30 uur voor iedereen.

Reggesteyn Rijssen is een school voor praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo en gymnasium. Op elk niveau zijn er volop mogelijkheden. Zo kunnen leerlingen in het vmbo bij Reggesteyn nog echt een vak leren. Daarnaast kunnen deze leerlingen ook keuzevakken volgen. Ook de TL-leerlingen krijgen meer keuzevakken aangeboden in de beroepsprofielen. Zo kunnen ze praktische vaardigheden ontwikkelen en zijn ze nog beter voorbereid op het MBO. “Doordat we intensief contact hebben met bedrijven en organisaties kunnen we leerlingen van het praktijkonderwijs en de beroepsgerichte leerwegen een goede aansluiting op de arbeidsmarkt bieden”, aldus Gerard Rutterkamp. Reggesteyn is een ondernemende school die veel kansen biedt!

Goede begeleiding
De havo/vwo afdeling heeft een uitstekende basis in Rijssen. Leerlingen worden goed begeleid om in de vierde klas een optimale aansluiting te vinden bij Reggesteyn Noetselerbergweg. Eén van onze uitgangspunten is om leerlingen te begeleiden bij het ontdekken wie zij zijn en kunnen worden. Reggesteyn is een christelijke scholengemeenschap waarbij respect en veiligheid voorop staan. We hebben veel aandacht voor waarden als eerlijkheid, openheid, vertrouwen en saamhorigheid. We organiseren allerlei activiteiten voor en met elkaar. Iedereen hoort erbij en samen bereik je meer. Reggesteyn verbindt.

Beleef Reggesteyn
Tijdens het Open Huis kunnen ouders en leerlingen niet alleen horen, maar juist ook beleven wat Reggesteyn allemaal te bieden heeft. Docenten en leerlingen staan voor u klaar om u op alle fronten een goed beeld te geven van de school. Bij Reggesteyn is veel mogelijk en daar willen we u tijdens het Open Huis graag over vertellen!

www.reggesteyn.nl

Open dag School met de Bijbel Notter-Zuna

NOTTER - Ouders die op zoek zijn naar een school voor hun zoon of dochter zijn op woensdag 5 februari van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen op de School met de Bijbel in Notter.

Een goede school uitzoeken is een weloverwogen keuze. Er zijn veel zaken waar aan gedacht kan worden. De School met de Bijbel Notter-Zuna is een kleine school, waar aandacht is voor de individuele leerling. Het team besteedt veel tijd aan onderlinge verhoudingen en sfeer.
Op de school wordt gewerkt in combinatiegroepen. Alle klassen worden 3 keer per week gesplitst en krijgen dan les in groepjes van ongeveer 12 tot 15 leerlingen. In de relatief kleine kleutergroep is er, naast de leerkracht, een onderwijsassistente voor 3 ochtenden per week. Tussen de middag kunnen de kinderen op school overblijven. Dit wordt verzorgd door de leerkrachten zelf.

Aan school is ook een kinderopvang verbonden
Ouders die op zoek zijn naar een geschikte school voor hun zoon/dochter kunnen op 5 februari van 10.00 tot 12.00 uur terecht bij de school aan de Klokkendijk 16 in Notter. Zij kunnen dan een les bijwonen en de sfeer op school en kinderopvang proeven. Bent u deze dag verhinderd, dan kunt u contact opnemen met de school. Deze open dag geldt niet alleen voor ouders uit de buurtschappen Notter en Zuna, maar voor alle geïnteresseerde ouders.

Open huis basisschool Klim-Op

RIJSSEN - Basisschool Klim-Op nodigt alle ouders, waarvan het kind in het schooljaar 2017-2018 4 jaar wordt, uit om geheel vrijblijvend op woensdag 25 januari een kijkje te komen nemen in hun prachtige, multifunctionele gebouw aan de Lentfersweg.

's Morgens is hiertoe open huis van 9.00 uur tot 10.00 uur en 's avonds is er een informatiebijeenkomst van 20.00 uur tot 21.00 uur. Met name in de ochtend kunnen ouders ook sfeer proeven. Alle groepen zijn aan het werk en de deuren staan open. Ouders die graag op een ander moment kennis willen maken met deze school kunnen een afspraak maken met de directeur Henri Raanhuis, tel. 541490.

Basisschool Klim-Op is de enige katholieke school in Rijssen. Echter wel een open, gastvrije school waar iedereen, ongeacht geloof, zich gewaardeerd en gekend voelt. Op dit moment heeft de school ongeveer 220 kinderen, verdeeld over negen homogene groepen. Twee relatief kleine groepen 1 en daarnaast de groepen 2 t/m 8. Er wordt kwalitatief goed onderwijs geboden. De inspectierapporten en de CITO-toetsen geven hier ook blijk van, evenals een tevredenheidsonderzoek onder ouders.
Er wordt onderwijs gegeven is een modern ingericht gebouw, dat wordt gedeeld met Kiddo, buitenschoolse opvang en kinderopvang, en de Speeldoos, peuteropvang. Daarnaast is er regelmatig een logopedist en een fysiotherapeut in het gebouw aanwezig voor begeleiding en behandeling. Er is derhalve een compleet aanbod voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waarbij er gebruik wordt gemaakt van korte lijntjes en er een goede afstemming is tussen alle partijen.

Ouders die graag meer informatie willen kunnen ook kijken op de website: www.klimopschoolrijssen.nl.

CBS De Veenbrug haalt ruim 2000 statiegeldflessen op

DAARLERVEEN - Toen juf Melanie Lensink aankondigde dat ze in de zomervakantie voor World Servants naar het dorpje La-Atari in Ghana gaat om daar de plaatselijke school op te knappen en uit te breiden, ontstond er bij leerlingen van CBS De Veenbrug in Daarlerveen het idee om een actie te houden. Hiermee wilden ze geld inzamelen om aan juf Melanie mee te geven.

"Eén van de punten uit de visie van CBS De Veenbrug is dat we leerlingen vanuit persoonlijk eigenaarschap leren samenwerken en behulpzaam te zijn voor een ander. Deze actie, die door leerlingen is bedacht en uitgevoerd, is hier een goed voorbeeld van." Uiteindelijk is het een actie geworden waarbij zes weken lang statiegeldflessen zijn verzameld. Het resultaat was overweldigend: € 568,70! U kunt juf Melanie ondersteunen via https://www.worldservants.nl/actieplatform/deelnemer/melanie .

Bijzondere historie van Rijssen: Conflicten in de jute-industrie

SONY DSC

RIJSSEN - Het jaar 1894 was een ongunstig jaar voor de jute-industrie en de beide fabrieken liggen noodgedwongen een aantal maanden stil. Dit leidt tot confrontaties tussen arbeiders en fabrikant. Op 11 juli vormt zich een grote volksoploop die met behulp van de politie uit elkaar wordt gedrevenen pas in de avond wordt de orde hersteld.

Om nieuwe rellen te voorkomen worden er militairen in Rijssen ingezet. Er komt uit Deventer een achtentwintig man sterk detachement huzaren. Een paar maanden heerst er opnieuw onrust. Er breekt een werkstaking uit onder de fabrieksarbeiders. De Rijssense veldwachter krijgt assistentie van marechausseebrigades uit Almelo en Markelo, daardoor worden ongeregeldheden voorkomen. Overleg tussen fabrieksarbeiders en fabrikanten leidt tot een oplossing.

Vanaf het jaar 1985 ontstaan er nieuwe moeilijkheden. In de weverij zijn de arbeiders gewend een weefgetouw per persoon te bedienen. In veel fabrieken in Twente is het de gewoonte dat de wevers aan twee of meer touwen werken. Ter Horst probeert ook in haar fabrieken dit meergetouwenstelsel in te voeren. Volgens de arbeiders is die manier van werken niet mogelijk. Ze vinden dat dit wel mogelijk is in de katoenweverij maar niet in de jute omdat de stof te zwaar is. In die jaren die volgden leidt dit meningsverschil steeds weer tot nieuwe conflicten. Het hogere loon dat de wevers bij de invoering van het tweetouwenstelsel zouden verdienen, kan hun niet van deze overtuiging af brengen. In het jaar 1900 staan daarom zelfs een aantal looms (stoomweefgetouwen) onbemand. In dat jaar wordt voor het eerst door de sociaal-democratische textielarbeiderbond De Eendracht begonnen met het werven van leden. Resultaat levert het voorlopig niet op. De christelijke vakbond Unitas verliest daardoor haar interesse in Rijssen.

Verschoven verhouding
Langzamerhand verschuiven de verhoudingen in Rijssen. Van een patriarchale verhouding tussen de fabrikanten en de werknemers, waarbij gezamenlijk wordt geijverd voor betere levensomstandigheden, ontstaat een meer modernere verhoudingen. Het is de klassieke tegenstelling tussen de proletariërs en de kapitalisten. Hierbij hoort onvermijdelijk de opkomst van de vakverenigingen. Ze vechten voor betere leefomstandigheden die in de overige fabrieken in Twente wel verbeterd is, echter niet in Rijssen. Er is al in jaren geen loonsverhoging geweest. De loonbeweging krijgt steun van de Almelose jurist mr. G.J. Sybrandie, lid van de Anti Revolutionaire Partij. In het Twentse Volksblad publiceert hij een aantal artikelen over de misstanden in Rijssen. Hij stelt dat de lonen die in Rijssen verdiend worden in vergelijking met de omliggende plaatsen veel te laag zijn. Hij heeft een loonstaat waaruit blijkt dat de in Rijssen verdiende lonen variëren tussen een gulden tachtig per week voor een twaalfjarig meisje tot negen gulden per week voor een wever, die zonder hulp twee getouwen bedient. In een volgende editie zien we of deze loonstrijd financieel iets oplevert voor de werknemers bij ter Horst & Co.

Dick Tukkers

Kaartverkoop FC Twente

ENSCHEDE - Kaarten voor de eerste drie thuiswedstrijden van 2020 (FC Groningen, Sparta en AZ) zijn momenteel verkrijgbaar. Kaarten voor FC Groningen en AZ zijn vanaf € 20,- verkrijgbaar en voor Sparta vanaf € 17,50. Kidsclub- en Young Reds leden kunnen bij alle drie de wedstrijden kaarten voor € 10,- bestellen.

Wil jij de tweede seizoenshelft bij alle acht thuiswedstrijden jouw eigen vaste plek (met o.a. de wedstrijden tegen AZ en Feyenoord) hebben? Bestel dan jouw halve seizoenkaart en wordt één van de ruim 21.000 seizoenkaarthouders van FC Twente. Een halve seizoenkaart is verkrijgbaar vanaf € 120,- voor volwassenen en vanaf € 52,50 voor jeugd.

Kaarten
Kaarten of een halve seizoenkaart zijn verkrijgbaar via kaartverkoop.fctwente.nl of bij de receptie van De Grolsch Veste (geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur). Mag FC Twente dit jaar ook weer rekenen op uw steun bij de duels?

Heracles Almelo na hervatting twee keer thuis voor duels

Foto: Delano G

ALMELO - Nadat Heracles Almelo komende zondag de Eredivisie heeft hervat met een uitwedstrijd tegen FC Emmen speelt de club twee keer in eigen huis. Komende woensdag (22 januari) is Vitesse de tegenstander in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker. Drie dagen later komt Feyenoord naar Erve Asito.

Vitesse is in de beker geen onbekende tegenstander van Heracles Almelo. Zo was de club uit Arnhem vorig seizoen in de tweede ronde van het toernooi tegenstander van de Almeloërs. Het werd 0-2. Dit seizoen bleven beide ploegen in balans bij de ontmoeting op Erve Asito: 1-1. Kaarten voor het bekerduel, dat begint om 18.30 uur, zijn te koop vanaf €10,- via heracles.nl/tickets en in de FanServiceShop van Heracles Almelo.

Onbenutte kansen
Ook tegen Feyenoord speelde Heracles Almelo dit seizoen met 1-1 gelijk. In de Rotterdamse Kuip opende Jens Toornstra na een klein kwartier de score. Orestis Kiomourtzoglou zette Heracles Almelo na ruim een uur spelen op gelijke hoogte. Kansen waren er nog over en weer, maar gescoord werd er niet meer.

Kaarten
Kaarten voor de wedstrijd tegen Feyenoord op zaterdag 25 januari om 19.45 uur zijn te koop vanaf €26,50. Voor kinderen (vanaf €18,50), jeugd (vanaf €21,50) en zestigplussers (vanaf €23,50) zijn kaarten nog voordeliger. Op heracles.nl/tickets staat alle informatie en is bestellen mogelijk. Mag Heracles ook op u rekenen?

Fantastische afsluiting van Spek de Kas van je vereniging

RIJSSEN - Verenigingen konden vanaf 21 oktober 2019 tot en met 14 december 2019 meedoen aan de actie 'Spek de kas van je vereniging' van Jumbo Boomkamp en Jumbo Veeneslagen. De beide Jumbo winkels hadden een bedrag beschikbaar gesteld van €15.000. Hierdoor konden verenigingen een financiële vergoeding krijgen om zodoende de kas van de vereniging te verhogen.

Gedurende de actieperiode konden klanten bij elke €10 aan boodschappen een voucher krijgen ter waarde van €0,10. Deze vouchers kon de klant dan weer doneren aan zijn of haar favoriete vereniging. Dat Jumbo Rijssen nu een bedrag van 16537,20 euro aan het verenigingsleven in Rijssen heeft gedoneerd, betekent dat er heel veel vouchers zijn ingeleverd. Het betekent ook dat de inwoners van Rijssen massaal de verenigingen heeft gesteund. De feestelijke afsluiting op dinsdag 7 januari, met champagne bij binnenkomst, was dan ook een groot succes. Filiaalmanager Edwin Smit (Jumbo Boomkamp) nam rond 19.45 uur het woord om uiteindelijk het totaal gedoneerde bedrag van €16537,20 bekend te maken.
Jumbo Rijssen feliciteert iedereen met de financiële bijdrage die ze gedoneerd hebben gekregen voor hun vereniging.

ELLEN Stoffen: Het nieuwe jaar begint met opruimen!

HENGELO - Wij hebben plaats nodig om ruimte te maken voor de nieuwe voorjaars/zomerstoffen. De nieuwe patroonbladen en diverse stoffen van verschillende leveranciers komen vanaf half januari al weer binnen.

Het vernieuwde patroonblad Stitched by you ligt al in onze winkel. De voorjaars/zomerkleuren komen weer volop uit in onze stoffen. De trends voor dit voorjaar en zomer zijn: romantisch, chique bohemien-achtige looks, in zuiver wit met borduurwerk, kant, lange jurken enzovoort. De kleuren groen, licht, pastel gedempt en fluorescerend en denim op verschillende manieren. Natuurlijk mogen alle kleuren, motieven en prints in alle zowel warme als koele tinten. Om plaats te maken voor de nieuwste trends ruimen wij dus extra op met korting op geselecteerde stoffen van 25 of 50 procent. Ook mag u gebruik maken van de advertentie uit deze krant dan wordt de korting nog hoger. Wij heten u van harte welkom in onze winkel aan de Bandoengstraat 50 te Hengelo.

Twentsen Streektaaldag 2020

Foto: Gebruiker

Afgelopen vrijdag vond in Wierden bij het Ontmoetingscentrum de Twentsen Streektaaldag plaats. Dit evenement werd georganiseerd door het Twentehoes, het centrum voor Streektaal en Streekcultuur van Twente.

Voor deze dag waren alle historische- en taalverenigingen van Twente uitgenodigd. Tevens lokale politici met cultuur in hun portefeuille. Zelfs vanuit Zwolle en Brussel was er vertegenwoordiging. Een speciale plek was er voor de Twentse Taalbank. Op deze site, www.twentsetaalbank.nl, is de Twentse taal uitzonderlijk goed geregistreerd. Een heel bijzondere kennisbron.
Als Europarlementariër gaf Annie Schreijer-Pierik toelichting op de erkenning in 2018 in Brussel van de Nedersaksische taal. Het Twents valt daar net als het Drents en het Gronings onder. Nedersaksisch zorgt voor verbinding in de regio tussen mensen en bedrijven. Dit geldt ook voor de Duitse grensstreek. Economisch heel belangrijk. Ook Roy de Witte, de Twents sprekende gedeputeerde van de Provincie ziet het belang van deze verbinding en blikte vooruit op de toekomst.
In de middag werd door alle aanwezigen hun zienswijze op papier gezet. Eén wens van alle deelnemers kwam overeen; de vraag voor meer ruimte voor het Nedersaksisch in het onderwijs. Met deze wens in het achterhoofd is het dan ook niet vreemd dat Willemijn Zwart van de IJsselacademie één van de sprekers tijdens de Twentsen Streektaaldag was. Zij lichtte de stand van zaken in het onderwijs met betrekking tot de streektaal toe. Daarnaast uitten vele aanwezigen de wens dat er een betere verbinding tussen historische- en taalverenigingen in Twente komt. Het Twentehoes gaat hiermee aan de slag. Uiteindelijk zullen deze wensen zich in de cultuurplannen van de Provincie voor de periode 2021-2024 moeten vertalen. Gelukkig gingen alle neuzen dezelfde kant op. Al met al een zeer geslaagde dag. Met veel perspectief voor de Twentse taal voor de toekomst.
Kiek aait noar de zun en de schaa blif achter oe!