Hart van Rijssen - Nijverdal

27 december 2019

Hart van Rijssen - Nijverdal 27 december 2019


Eindejaarsinterview met burgemeester Hofland

RIJSSEN – De Nederlandse gemeenten hadden het financieel moeilijk in 2019. "Wij vinden dat het Rijk ons tekort doet," zegt burgemeester Arco Hofland.

Hij kan het weten, want naast het burgemeesterschap van Rijssen-Holten is hij hoofdbestuurslid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat is de club die de belangen van alle Nederlandse gemeenten behartigt.

Volgens Hofland gedraagt het Rijk zich als een boekhouder. "Ze zouden zich meer betrokken moeten voelen bij de samenleving en dan kom je vanzelf tot andere keuzes dan wanneer je alleen maar kijkt naar cijfers en getallen. We moeten de zaken goed tegen het licht houden en dan hoop ik dat er in 2020 echt meer geld beschikbaar komt vanuit Den Haag. Goed op de uitgaven letten is geen slechte zaak, juist nu de BV Nederland overschotten heeft die je kunt aanwenden. Doe dat dan ook."

Ook in Rijssen-Holten moest bezuinigd worden. "De gemeenteraad heeft als diepgewortelde wens om geen lastenverzwaring voor zijn inwoners te veroorzaken. Vandaar ook dat er best flinke maatregelen zijn genomen om kostengroei in de zorg en het sociale domein af te remmen. We zijn nu bezig met de uitvoering en we letten scherp op dat mensen die echt steun nodig hebben dat ook krijgen. Als we doorschieten op bepaalde terreinen, moeten we ook durven heroverwegen. De zwaksten in de samenleving mogen niet de dupe worden."

De overheid is er voor de burgers. Vandaar ook dat de gemeente probeert de dienstverlening aan haar inwoners op een hoog peil te houden. "We richten ons niet zo zeer op kostenverlaging, maar voor je paspoort en rijbewijs kun je al vanaf 8 uur 's morgens op het gemeentehuis terecht en in Holten ook op zaterdagmorgen. De gemeentewerven gaan op zaterdag langer open. Daar is vraag naar en als het kan, doen we dat. We zeggen niet altijd: u vraagt en wij draaien. Een overheid moet ook grenzen stellen. We wegen ook altijd het algemeen belang af tegen de persoonlijke belangen. Die taak hebben onze raadsleden ook als ze iedere maand hun vergaderingen hebben. We hebben hier altijd wel de goede gewoonte om in betere tijden een buffer te vormen voor slechtere tijden en dat geeft in slechtere tijden wat meer mogelijkheden. Ook omdat het besef er is dat het niet ons eigen geld is, maar gemeenschapsgeld waarmee we zo goed mogelijk moeten omgaan. En dat is topsport! Voor het college maar ook voor onze medewerkers."

Lees verder op pagina 5

CU en D66 willen veel minder reclamedrukwerk in de bus

Foto: Jan van de Maat

RIJSSEN - De politieke partijen willen de pakketten ongeadresseerd drukwerk sterk aan banden leggen.

Dat bleek donderdagavond tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar. CU-raadslid Christian Laurens (foto) diende daarvoor een motie in, samen met D66-raadslid Herman Klein Velderman.

Laurens betoogde dat door het invoeren van een ja-ja-sticker het ongeadresseerde reclamedrukwerk sterk af zou nemen. Volgens hem zit er nog altijd te veel papier in de grijze container. "Wij willen een bewustwordingscampagne door het invoeren van de stickers waarmee je kunt aangeven wat je wél en niet in de brievenbus wilt." Volgens Laurens kun je folders online, per mail of app lezen. "En wie nog steeds alles in de bus wil hebben, kan ook dat met een brievenbussticker aangeven."

Herman Klein Velderman (D66) zei een boodschap te willen afgeven van: "Vinden we het normaal dat we altijd allemaal folders krijgen, die we – zoals ik ook doe – ongeopend in de oud papierbak gooien. Iedere bewustwording op scheiding van afval is winst. "

Sander Haase (SGP) vond 90.000 euro voor een bewustwordingscampagne een flink bedrag. "Maar we begrijpen dat het geld kost en we roepen de wethouder op om de campagne toe te spitsen op de grote vervuilers. We steunen de motie van CU en D66." Gemeentebelang stemde verdeeld. Fractievoorzitter Jan Beunk vreesde dat de plaatselijke middenstand zwaar getroffen zou worden door het foldermateriaal terug te dringen. "We doen er alles aan om onze winkelcentra levenskrachtig te houden en dan verbieden we de plaatselijke folders." CDA-fractievoorzitter Dieger ten Berge zei dat mogelijk ook mensen met een smalle beurs getroffen zouden kunnen worden omdat zij de folders doorploegen op zoek naar goedkope producten. PvdA-fractievoorzitter Rob Meijerink sprak daarover het verlossende woord. Volgens hem zou dat vrij gemakkelijk opgelost kunnen worden. "In Holten drukt de Coöp de wekelijkse reclames af in de krant Holten Extra. Daar liggen voor de ondernemers ook mogelijkheden." De motie werd met grote meerderheid aangenomen.

Jaargang: 6 • Nr 282• Wk 52

Vogel van de week: Wipstatjen

RIJSSEN - De laatste vogel in onze serie ‘de vogel van de week’ is de in het Rijssens genoemde vogel ‘wipstatjen’ en in het Nederlands noemt men deze vogel staartmees.

De staartmees is een zeer sociale vogel. Vooral buiten het broedseizoen leven deze geliefde bolletjes-met-staart-vogels in kleine groepen. Dwarrelend door twijgen en bomen roepen ze voortdurend naar elkaar. Blijft een lid van de groep ergens hangen, dan wordt er gewacht op de achterblijver.

De vogels hebben lichte onderdelen en een witte kop met brede zwarte zijkruisstrepen die samen komen op de donkere rug. De staartmees heeft een opvallend donkere maar vooral lange staart, die zelfs langer is dan het lijf van de vogel. De aanzet van de vleugels is roodbruin van kleur. Het geluid van de vogel: hij geeft hoge, korte en tsjirpende geluiden. Staartmezen komen vrij algemeen tot broeden in bossen, parken, landgoederen en tuinen. Voorwaarde is de aanwezigheid van voldoende bomen en struiken, waar ze ook hun voedsel verzamelen. Op hun menu staan allerlei kleine insecten, rupsen en in de wintermaanden zaden die zij vinden op de dunne uiteinden van takken. De staartmes broedt van eind maart tot in mei. Hij heeft een leg met 8 tot 12 eieren en de broedduur bedraagt 12 tot 14 dagen. Staartmezen maken een prachtig bolvormig nest van korstmossen, dat wordt gemaakt in dichte struwelen. De jongen staartmezen zitten 18 à 19 dagen op het nest en worden na het uitvliegen nog twee weken gevoerd.

Dank
Bij deze laatste vogel uit de serie ‘vogel van de week’ wil ik een ieder bedanken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze serie en bovenal onze natuurfotograaf die voor het merendeel de artikelen voorzien heeft van de in deze serie getoonde vogels.
Dick Tukkers

Column

Foto: Gerrit Dannenberg

Tesla

Het kan hard goan. Een poar joar geleden introduceren Hyundai ene van de eerste elektrische luxe waangs van dee tied. Oerlellijke bäkke, vuural weg-elegd vuur de geitenwollen-sokkenleu dee at um het milieu gaffen.

Al snel kömmen der ook hybride waangs op de moarkt zo as de Volvo V60, hardstekke deur en vuural vuur de leu dee at van de fiscale biejtelling konnen profiteren want det was te verwoarlozen.

Mitsibushi köm ook met zonnen loodzwoaren bak an, ook allenig edrewen vuur belastingvuurdelen en ze racen oe vuurbiej op de snelweg. Had dus niks met het milieu te maken.

Tesla is wat dét betref een heel biejzeunder geval. Loat wean wat wil, o'j ze mooi veendt of nit, den Elon Musk oet Amerika löt de bestoande autofabrikaanten dee al joaren in de business zit, leenks en rechts liggen en breg in korte tied hele mooie waangs op de moarkt. Zinne manere van zaakndoon is biejzeunder en lik op Henry Ford oet de joaren neengteenhoonderd.

Musk hef good ekekken hoe at Ford det dee. Biej Ford kö'j vuur 't gemak kiezen oet dree kluurn: zwart, zwart of zwart. Biej Tesla hoaste netzelfde. Wit is de standaardkluur, nen zwarten kost een tientje in de moand, mear gries ook en dan hooldt het op.

Opties zo as nen asbak, steurbekrachtiging, ne radio, verstelboare steule, mistlaampen of een rechterboetnspegel keant Tesla nit. Alns zit der op, vearder niks gin niejs, iej hoowt niks want der is al wier ne boot met 3000 model 3 oonderweg noar Hollaand.

A'j zonne wage besteeld hebt, kö'j via track en trace volgen woer de boot is en dan krie'j bericht de'j 'n auto in Tilburg köant ophalen. Doar blik het zwart van 't volk en dan geet det ongeveur als volgt.

'Jansen?, ok, u heeft een long range, hier de sleutel, uw auto staat op de 17e rij, nummer 113, veel plezier ermee'. Ginne bos blomen, gin instructiebeukn, kets niks. Een accu half vol, gauw vot hier want viej zeent steal drok.

Long range. Een helen dag geet het non biej oons op de zaak oawer elektrisch auto's, benaamd oawer Tesla's. Tot vuur kort gung het op verjoardage oawer hoe völle cylinders, hoe völle cc, watvukken motor-öllie, watvukke bougies, startmotor, ölliepealstok oewne wage hef. Det is allemoal vuurbiej.

Iej köant oe non oonderscheaiden duur te zeggen de'j ne 'long range' hebt, den at minstens 600 kilometer vear kan op ene batteriej, de weend met, nit al te völle bagage en nit härder as 95. Het basismodel met nen wichter-accu kan bedudend meender op enen accu.

Good onthoolden: a'j kiest vuur nen long range, doo-j met.

Gerard Voortman

Sfeervolle kerstzang Wilhelmina en koren

RIJSSEN - Muziekvereniging Wilhelmina zorgde woensdagavond weer voor een sfeervolle kerstzangdienst in een volle Dionysiuskerk.

Dirigent Wout Ligterink en zijn orkest waren duidelijk in hun element, maar dat gold zeer zeker ook voor de andere koren die een bijdrage leverden. De sprekers, ds. S. Ris en diaken R. Wolthers, stemden tot nadenken met hun openings- en slotwoorden. De samenzangonderdelen klonken monumentaal.

Willhelmina zette direct de toon met Childrens Oak van Deleruyelle en Westminster Carol van Hosay zette meteen de toon. Popkoor Pursang onder leiding van Dries Banierink maakte een beheerste indruk. BlesSing onder leiding van Rina Kamphuis zorgde voor een luisterverrassing met Sussex Carol, maar ook met Kyrie dat naar mijn smaak iets te staccato klonkvoor een Ontferm-u-Heer, maar dat blijft natuurlijk een zeer persoonlijke mening. Hope was born this night was een waar genot om te horen.

De bijdrage van Toda maakte het kerstpakket van de avond helemaal compleet.

Verenigingsavond over thema 'verkeer'

RIJSSEN - De plattelandsvrouwenvereniging Rijssen hoopt op maandag 6 januari 2020 haar verenigingsavond te houden, aanvang 19.45 uur in de zaal van de Syrische Orthodoxe Kerk aan de Kroonweide, ingang bij de parkeerplaats van de Hoeksteen.

Op deze verenigingsavond zal een rijschoolhouder de dames bijpraten over de actuele verkeersregels en de daarbij behorende bebording, op de steeds drukkere bereden wegen is het een ’must’ om deze zeer belangrijke regels goed te kennen! Iedereen is van harte welkom op deze bijzonde leerzame avond.

Dick Tukkers

Nieuwjaarsreceptie gemeente op 2 januari

RIJSEN-HOLTEN - De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Rijssen-Holten zal plaatsvinden op donderdag 2 januari van 17.00 uur tot 19.00 uur in de hal van het gemeentehuis van Rijssen.

Om 17.45 uur houdt burgemeester Arco Hofland zijn nieuwjaarstoespraak. Alle inwoners, instellingen, kerken, verenigingen en bedrijven zijn van harte welkom. Het gemeentebestuur ziet u graag op 2 januari om samen een toost uit te brengen op het nieuwe jaar en zij wenst iedereen een goed jaarwisseling toe.
DT

Iej hebt van 't joar nog tied zat um ne foute good te maakn.

Opgezadeld

Een anti-paardenliefhebber, die in Zaanstad
Bij loterij een paard gewonnen had
Raakte totaal van streek
Want hij wist als hij naar het paard keek
Hij er lelijk mee opgezadeld zat!

Jan Zandbergen

Tijdens thee drinken kun je ook wel ergens mee op de koffie komen.

Maandag 6 jan. 10.00 uur

Stichting Zwaluwstaarten Rijssen-Holten is unicum

RIJSSEN- Het is ruim tien jaar geleden dat de kerndoelen voor de basisscholen werden uitgebreid met onder andere techniek. Gelden kwamen hiervoor beschikbaar. Een van de eerste dingen die voor het vak techniek aangeschaft moesten worden was vanzelfsprekend een goede methode. De keus viel op de techniekkisten die in Goor ontwikkeld waren.

Het bedrijfsleven uit Rijssen had inmiddels ook al een werkgroep gevormd. Doelstelling was ook om het vak techniek op de basisscholen te stimuleren. De ontvangen gelden van scholen en sponsoring uit het bedrijfsleven werden gebruikt om voor alle scholen in de gemeente bovengenoemde methode aan te schaffen. Alle scholen deden mee. De werkgroep werd al spoedig een stichting die de naam Zwaluwstaarten kreeg. Een zwaluwstaart is een houtverbinding, maar in dit geval werden ook aan andere verbindingen gedacht zoals verbinding van scholen met het bedrijfsleven. Vrijwilligers werden ruim tien jaar geleden de oud-schooldirecteuren Piet Klokkenburg en Herman Harbers, net met pensioen, die dit nog steeds met veel enthousiasme doen.

De praktijk
Een bezoek aan beide vrijwilligers maakt de zaak helemaal duidelijk. Alle scholen hebben 56 leskisten, die verdeeld zijn over de onder-, midden- en bovenbouw. Met deze kisten kunnen de leerlingen aan het werk. In iedere kist ligt gereedschap (gereedschapsleer), een opdrachtkaart (begrijpend lezen) en materialen (materialenkennis) waarmee de leerlingen een werkstuk maken. Het sterke van de methode is dat de leerlingen de gemaakte werkstukjes voor het merendeel mee naar huis mogen nemen. Aan het einde is het ook een taak om alles weer te ordenen en de materialen die verbruikt zijn te noteren. Zo heeft elke school regelmatig verbruiksmaterialen nodig. Hierbij moet gedacht worden aan hout in diverse maten, stukjes triplex, batterijen, fittingen, lampjes, karton, schroefjes, spijkers, draad, tape, ballonnen, enz. De scholen kunnen via mailverkeer en bestellijsten dit bij bovengenoemde heren bestellen. In hun magazijn, een ruimte bij Bouwgilde en Remo, die dit project ook ondersteunen, doen ze dat elke week. De kosten die dit alles met zich meebrengt worden gesponsord door de Stichting Zwaluwstaarten (lees bedrijfsleven) en een kleine bijdrage per school. Als een verlengstuk van dit alles wordt door de stichting ieder jaar Science on Tour uitgenodigd voor alle leerlingen uit de groepen 8 en daarnaast is er de organisatie Techniekweken voor de leerlingen uit de groepen 7. Uniek is toch wel dat ook alle scholen nog steeds meedoen, mede voortvloeiend uit het gemak dat de materialen al ruim tien jaar bijna gratis kunnen worden besteld en afgehaald. Op dit moment is er een nieuwe werkgroep, waarin de Stichting Zwaluwstaarten ook vertegenwoordigd is, om te komen tot een nieuwe opzet. U moet denken aan een ruimer, groter techniekgebeuren voor de basisscholen en het voortgezet onderwijs.

Dick Tukkers

Er zijn zaken die nadreunen

(Vervolg van voorpagina) Terugkijkend op het voorbije jaar zijn het vooral de dodelijke ongevallen die de nodige indruk achterlaten. "Zeker ook als het gaat om jonge mensen die plotseling uit het leven verdwijnen. Als burgemeester probeer je dan op gepaste manier de families bij te staan die dat overkomt. Dat is lang niet altijd gemakkelijk en dat zijn zaken die ook bij jezelf flink na kunnen dreunen."

Bestuurlijk gezien zijn er dingen gebeurd die in het oog sprongen. "Ik vond het heel bijzonder dat het paasvuur in Espelo, ondanks de droogte tóch nog kon doorgaan. In goed overleg met de boakebouwers hebben we kunnen afspreken om niet verder te gaan dan 500 kuub. Ik heb me daar ook voor de rest van Twente sterk voor gemaakt en het is door ons toedoen dat dit min of meer regionaal beleid is geworden voor de toekomst. Het lijken in de ogen van anderen soms onbeduidende zaken, waarbij de burgemeester van Den Haag bij mij thuis is geweest. Zij wilde weten hoe je draagvlak kunt krijgen om de vreugdevuren in Den Haag toch door te kunnen laten gaan. En dan was er nog de brand in sporthal de Stroekeld in Rijssen. Allemaal goed afgelopen, maar voor de scholen, verenigingen en gebruikers was het natuurlijk flink improviseren om alle sporturen elders door te kunnen laten gaan."

Voor een burgemeester valt er ook veel te genieten, zo beleefde ik vooral veel plezier aan de mensen zelf. Ik denk onder meer aan de Edison voor Edwin van Hoevelaak, Hanneke Borkent die succesvol meedeed aan Heel Holland Bakt en Jan Bronnikreef aan Expeditie Robinson. En niet te vergeten de overhandiging in Rijksmuseum van de koninklijke gouden beker die de familie Wessels kocht en de hoge Canadese onderscheiding voor Marc Fraser."

Opzienbarend was de BBTY-campagne die de gemeente voerde om de jongeren te behouden voor Rijssen-Holten. "Een campagne die echt noodzakelijk is. We moeten de jongeren overhalen zich hier te vestigen om een levenskrachtige gemeente te blijven. Daarom hebben we het met de provincie kunnen regelen om te kunnen blijven bouwen voor onze eigen behoefte. Veel jongeren in een gemeenten veroorzaakt dynamiek voor het onderwijs en je bedrijfsleven. Holten groeit nog steeds, maar Rijssen dreigt te stagneren. Dat komt omdat de huisprijs in onze gemeente in vergelijking met omliggende gemeenten hoger is."

Er werd wat lacherig gedaan over Hoflands oproep om als gemeente door te stomen naar 40.000 inwoners. "Ja, het zou er mij om gaan om meer te verdienen. Maar als gemeente hebben we die aanwas gewoon nodig voor de ontwikkeling van onze winkelstraten, verenigingsleven, de kerken en noem maar op. Vandaar ook die Bring Back The Youth-campagne, (#BBTY). Er zijn genoeg leuke banen in onze gemeente en in Twente voor jongeren. Het is echt grote lariekoek dat IT'ers moeten uitwijken naar het westen. Ik ken genoeg bedrijven die zitten te springen om hoogopgeleid personeel. Ik wil het bedrijfsleven ook oproepen: draag dat uit op een goede en moderne manier. Voortman Steel Group doet dat bijvoorbeeld. Die zijn aanwezig bij hogeschool Saxion en de Universiteit Twente. Zorg voor leuke stageplekken. Bind de mensen aan je. Zoek ze op. Bied studenten een contract voor een vrijetijdsbaan op je bedrijf. Dat verdient beter dan in de horeca en je leert ervan voor je beroep! Hoe dan ook: we hebben de jongeren die elders studeren door de campagne beter in beeld gekregen en daar moeten we verder mee aan de slag."

Ook in Twente spreekt Rijssen-Holten een kritisch woordje mee. "Samen met Almelo stonden we in de Regio Twente al langer bekend als het zwarte schaap, gezien de laatste ontwikkelingen zijn we nu met z'n allen zwarte schapen geworden; gelukkig. Er moet ook ruimte zijn voor een inhoudelijke discussie over alle onderwerpen, dat is alleen maar voordelig en die ruimte lijkt er nu te komen. Ik denk dat bestuurlijk gezien de leukste en meest inhoudelijke periode voor Twente nu gaat aanbreken."

Ondanks de commotie aan het eind van het jaar rond het lekken uit een besloten vergadering, kijkt Hofland met een goed gevoel terug. "Fracties mogen zich profileren, dat zijn ze ook aan de kiezers verplicht. We gaan in onze gemeente gelukkig niet van gedoe naar gedoe. Als er dan eens een keer iets gebeurt, valt dat ook meteen op. De keerzijde van alles is dat het dwingt om met elkaar het gesprek aan te gaan over de vraag: hoe willen we met elkaar omgaan. Je kunt ook niet alles hermetisch dichttimmeren, want dan krijg je een enorme vracht regels die de organisatie onwerkbaar maakt. Ik heb er alle vertrouwen in dat het helemaal weer de goede kant op gaat. Dat is mijn wens in elk geval ook voor het nieuwe jaar. En bovenal hoop ik dat het alle inwoners in 2020 heel voorspoedig gaat. Voor iedereen veel gezondheid en geluk."

Kerstbomenactie van TODA

RIJSSEN - Op zaterdag 4 januari 2020 gaat TODA weer door de straten van Rijssen en directe omgeving om kerstbomen in te zamelen. Een lustrum voor het koor dat deze ludieke actie voor de twintigste keer organiseert.

'Bedenker' Dick Rietberg licht glimlachend toe: "We hadden niet verwacht dat het ieder jaar zo'n succes is!' Waar de eerste jaren alleen de donateurs en leden van de Ontmoetingskerk werden bezocht is de actie inmiddels niet meer weg te denken uit het straatbeeld van Rijssen op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar." Dick vertelt verder: "Met deze actie verkorten we de wachtrijen enorm bij de gemeentewerf, worden de kerstbomen hergebruikt bij het paasvuur in Dijkerhoek en spekken we de kas van TODA." Voor elke kerstboom vraagt TODA een vergoeding van minimaal 2 euro, dit wordt gebruikt voor aanschaf van nieuwe muziek en onderhoud van onze geluids- en lichtinstallatie. Aanmelden van eenvoudig op www.toda.nl, er wordt een bevestigingsmail gestuurd. Op zaterdag 4 januari rijden de diverse teams van TODA door Rijssen om de aangemelde kerstbomen op te halen.

50 jaar De Schure

HOLTEN - Afgelopen september was de oprichting van Jeugdsociëteit De Schure precies 50 jaar geleden.

Veel Holtenaren zullen zich de verbouwde boerderij 'Het Paalhuus' aan de Beusebergerweg herinneren. De 3e Schure werd voor jonge Holtenaren de place-to-be voor films en theater, puzzeltochten, kindervakantieweek en niet te vergeten de Schuredagen, met optredens van bands als Toontje Lager, Tröckener Kecks en Herman Brood & his Wild Romance. Een vriendengroep van het eerste uur heeft in Oudheidkamer Hoolt'n (Dorpsstraat 27) een expositie ingericht. Bekijk nog tot eind maart 2020 unieke foto's en archiefmateriaal. Iedere vrijdag en zaterdag geopend van 13.30 tot 16.00 uur. Gratis toegang.

Samenzang bij de Wilhelminaschool

RIJSSEN - Na afloop van de kerstzangdienst voor scholen gehouden in de Ontmoetingskerk aan de Boomkamp in Rijssen, gingen de leerlingen van de Wilhelminaschool in Rijssen weer richting hun school aan Bevervoorde.

Op het programma stond nog een het houden van een korte samenzangdienst met hun ouders, familie en de daarbij uitgenodigde buren. De speeltuin was voor deze gelegenheid feestelijk verlicht en voorzien van kraampjes voor de verzorging van de inwendige mens. Een sfeervol gebeuren waarbij zowel vele familieleden van de leerlingen als ook de buren in grote getale aanwezig waren.

Dick Tukkers

Aangepaste openingstijden Fanstore FC Twente

ENSCHEDE - De komende periode zijn de openingstijden van de Fanstore aangepast. Deze weken is de Fanstore zo veel mogelijk geopend om fans de gelegenheid te bieden nog wat leuke cadeau's te kopen. Of natuurlijk voor zichzelf!

Deze vrijdag vrijdag 27 december is de fanstore geopend van 12.00 - 17.00 uur. Zaterdag 28 december: 11.00 - 17.00 uur. Zondag 29 december: gesloten. Maandag 30 december: 12.00 - 17.00 uur. Dinsdag 31 december en woensdag 1 januari: gesloten. Donderdag 2 januari: 12.00 - 17.00 uur. Vrijdag 3 januari: 12.00 - 17.00 uur. Zaterdag 4 januar: 11.00 - 17.00 uur.

Veel te koop
FC Twente heeft een mooie selectie van leuke merchandise voor jong en oud. Van complete tenues, mokken, vrijetijdskleding tassen, speelgoed en nog veel, veel meer. Leuke items om de trots op FC Twente uit te stralen. Kijk ook online op shop.fctwente.nl waar de artikelen uit de fanshop ook via internet te bestellen zijn.

Budget Woon Shop in Shop nu geopend bij Woon en Slaap

ALMELO - De nieuwe Budget Woon shop in shop is sinds 1 december geopend. Op de eerste verdieping van Woon & Slaap treffen bezoekers een breed assortiment aan leuke woonaccessoires voor elk budget.

Bijna alle shophouders die eerder gevestigd waren aan de Boulevard 40 maakten de overstap naar de nieuwe locatie in Woon & Slaap. Er zijn nu ruim twintig kleine shops te vinden; ieder met een uniek product. Zo is het een echte alles-in-één winkel geworden. U treft er dingen aan die u niet bij andere winkels treft; van wenskaarten tot geurproducten, van lampenkappen op maat tot bijvoorbeeld een unieke koeienschedel van drijfhout. Voor elk interieur is er wel een bijzondere accessoire te vinden die helemaal bij u past.

Telkens wisselend
"Er komen op korte termijn ook nog meer ondernemers bij. Onder meer voor relaxfeauteuils, restpartijen, verf en nog veel meer. Elke keer wanneer mensen de winkel bezoeken treffen ze iets nieuws aan. Dat is de kracht van het concept.", aldus Joost Tiemersma van Woon & Slaap. Op Facebook is al veel te zien van de unieke producten die aangeboden worden. Met ook regelmatig leuke winacties.

Circus en braderie
Komend weekend staat de woonboulevard in Almelo helemaal in het teken van gezelligheid. Zo krijgen klanten bij elke aankoop op de woonboulevard een kaartje voor het Circus Boltini dat op 28 en 29 december meerdere voorstellingen geeft. Komende zondag bent u ook van harte welkom op de gezellige braderie, van 12.00 tot 17.00 uur. Kortom, een leuk weekend voor jong en oud!

Meer informatie
Woon & Slaap is gevestigd aan de Woonboulevard 28 in Almelo. Kijk voor meer informatie op: www.woonenslaap.nl of Facebook: Woonenslaap

Vlogtman schrijft serie over Rijssens rijke Roomse leven

RIJSSEN - De bekende Rijssense historieschrijver Wim Vlogtman is een verhalenserie gestart over het rijke Roomse leven in Rijssen in de Havezate Kroniek.

"De rooms-katholieke parochie vormde in Rijssen een kleine, hechte gemeenschap. Volkomen gescheiden van de overige bevolking. Zo was de situatie in de vijftiger jaren, met eigen verenigingen en eigen scholen." Zo begint Vlogtman zijn geschiedkundig portret van het katholieke volksdeel.

Vlogtman kan het weten, want hij groeide op in het centrum van Rijssen te midden van katholieken die vooral in dat stadsdeel woonden en werkten.

De Havezate Kroniek is het historisch kwartaalblad van het Rijssens Museum en verschijnt vier keer per jaar. Er zijn bijdragen te lezen van een groep enthousiaste schrijvers die regelmatig een historisch aspect van de Reggestad onder de loep nemen.

De Kroniek bevat verder een lezenswaardige verhandeling van Jan Smalbrugge over een mysterieuze grafzerk in het Vlaamse plaatse Damme, waar ook Pastoor Poncke leefde volgens het boek van de schrijver Jan Eekhout. Dick Poortman vervolgt zijn tweeluik over stadhuisbode Berend Eshuis. Gerrit Kraa beschrijft hoe hij elders in het land een huis gevonden heeft dat de watersnood van 1926 en Rijssen te maken heeft.

De Kroniek is gratis voor donateurs van het museum. Losse nummers zijn te koop in de boekhandel en op het Rijssens Museum aan de Kasteellaan 1B. Wie donateur wordt kan met de donateurskaart ook terecht in het Rijksmuseum Twenthe in Enschede.

Spaar bij PLUS voor korting op halve seizoenkaart Heracles

Foto: Delano G

ALMELO - Klanten van tien PLUS Supermarkten in de regio kunnen vanaf deze week sparen voor flinke korting op een halve seizoenkaart van Heracles Almelo. Met een halve seizoenkaart bezoeken zij alle acht thuisduels van de club in de tweede seizoenshelft. Onder meer Feyenoord, Ajax, AZ en FC Twente komen nog naar Erve Asito.

Een volle spaarkaart geeft recht op 35% korting. Daarmee is een halve seizoenkaart van de Eredivisionist al verkrijgbaar vanaf 81 euro. Voor kinderen is de halve seizoenkaart nog voordeliger: vanaf 44 euro, slechts 5,50 euro per duel. Sparen kan tot en met 19 januari 2020 bij PLUS Supermarkten in Almelo, Borne, Geesteren, Markelo, Tubbergen en Weerselo. Op heracles.nl/plus staat een overzicht van de vestigingen en alle informatie over de actie.

Mooi jaar
Heracles mag weer terugblikken op een mooi jaar. De successen zijn ook zeker te danken aan de grote steun van de fanatieke Heracles-supporters. Mogen ze in 2020 ook op uw steun rekenen?

Knieperkes of Knieperties

Umda'j het wafeliezer anmekare kniept heet dizze keukskes: knieperkes of knieperties. Töt an 1 januari mu'j ze fealijk onopgerold, plat dus, etten. Het oalde joar is ja ontrold, alles is bekeand. Pas in 't nieje joar et ie de opgerolde knieperkes, net as het nieje joar hef dat nog een open eande!!! Dus gien slagroom d'r in, mar ja dat is zo onmeunig lekker.

Nem: 500 gram witte bastersuker, 250 gram botter, 1 ei, 1 zäkske vanillesuker en 5 dl water en een spekzwoerd.
Maak van de gesmölten botter met de aandere ingrediënten een dik vloeibaar beslag. Verwaarm het wafeliezer en vet het zo nou en dan in met het spekzwoerd. Doot ien theeleppelke deeg in het iezer en kniep het ca 25 tellen dichte. Dan is het knieperke an beade kaanten mooi bruun. Wel dreks um een hoalten stökske rollen as 't nog waarm is en kloar is oen knieperke/ kniepertie. Het is ok makkelijk um het deeg in een spuitbusse te doon, dat geet vlugger as met een leppelke.
Dit is ien recept, mar d'r bint heel völle variaties. Vake doot ze ok anijs deur het deeg. Anijs stimuleert de bloedsomloop en dan he'j in 't weenter neet zo gauw koalde veut en koalde haanden.

Ok ku'j nog 2 etleppel gemalen hazelneuten deur het deeg doon of gedreugde vlierbessen. Brune basterd in plaatse van witte kan ok.

Loat het oe smaken!

Tuurlijk kan, wie wil, slagroom in het knieperke doon.

Nieuwjaarsvisite Twentse Sproak bij de Zevenster

Foto: Gebruiker

HENGELO - 'n Kreenk vuur de Twentse Sproak (KTS) houdt zaterdag 11 januari de nieuwjaarsreceptie bij de Zevenster in Oele (foto).

Vanaf 15 uur staat de koffie klaar met iets lekkers erbij en worden de nieuwjaarswensen uitgewisseld. Na het welkomstwoord door het KTS-bestuur wordt het glas geheven op de toekomst van de Twentse streektalen.

Literair
Dit jaar is er ook een kort literair middagprogramma. Leden van 'n Kreenk dragen voor uit eigen werk. Daarna is er de traditionele stamppotmaaltijd met drie soorten "duurkok". Volgens KTS-secretaresse Alie van der Veer is het een goede maaltijd "zoonder flantuutn. We zijn voor onze nieuwjaarsreceptie al jaren te gast bij de Zevenster en dat bevalt ons uitstekend. Wat goed is moet je niet veranderen en de belangstelling groeit ieder jaar."

Aanmelden
Daarom is aanmelden ook verplicht. Dat kan per e-mail avanderveer@kreenk.nl of telefonisch 074 2911090. Meeste kans tussen 17.00 en 18.30 uur. Wie een dieet heeft kan ook dat doorgeven.

Kosten
De kosten bedragen voor de KTS-leden 17 euro per persoon. Niet-leden zijn ook welkom, maar zij betalen 23 euro. Er kan die middag contant betaald worden bij penningmeester Marlies Nijhuis, maar het geld mag ook overgemaakt worden naar NL20RABO01485.84.780

Taalinstituut
'n Kreenk zet zich al bijna 45 jaar in voor het behoud en de bevordering van de Twentse streektalen in het bijzonder en het Nedersaksisch in het algemeen. Een Kreenk telt ruim 500 leden die uit heel Twente komen. Een Kreenk heeft zich de afgelopen jaren zeer sterk gemaakt voor het krijgen van een eigen taalinstituut voor Twente. Dat is er ook gekomen en wel in Hengelo waar nu het Twentehoes gevestigd is in de openbare bibliotheek. Het Twentehoes valt organisatorisch onder de paraplu van het Historisch Centrum Overijssel/Overijsselacademie. Veel Kreenkleden werken vrijwillig op het Twentehoes.

Politiek start weer in 2020

RIJSSEN - De politiek pakt de draad weer op in januari 2020.

De gemeenteraad vergadert ook dan weer. Deze raadsvergaderingen worden voorbereid in de raadscommissies. In de commissievergaderingen overlegt B & W met de raads- en commissieleden over verschillende onderwerpen. De vergaderingen in januari beginnen op maandag 13 januari met de commissie Maatschappelijke Dienstverlening. Er staan drie raadsvoorstellen op de agenda. Het eerste heeft betrekking op het Parkgebouw. De commissie wordt om een extra bijdrage gevraagd voor de bedrijfsvoering van het Parkgebouw. Verder een eerder genomen bezuinigingsbesluit op de schoolbegeleiding. Tenslotte een voorstel over een aanpassing van de wettelijke regeling met betrekking tot de Stadsbank Oost-Nederland op de agenda.

Op donderdag 16 januari vergadert de commissie Grondgebied. Er wordt gesproken over drie voorstellen voor de energietransitie. Verder nog voorstellen over de harmonisatie van het beleid met betrekking tot mantelzorg bij woonwagens en een voorstel over de evaluatie van het beleid ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied. Tenslotte nog enkele opiniërende voorstellen over een rood-voor-rood voorstel Ericaweg/Schreursweg; een uitbreiding van een woning aan de A.H. ter Horstlaan en een voorstel over de herontwikkeling van de Wierdensestraat 44. De vergaderingen van de commissies beginnen om 19.30 uur. Tijdens de commissievergaderingen geven de commissieleden een advies of de raadsvoorstellen kunnen worden behandeld in de gemeenteraad.
De gemeenteraad neemt dan op 30 januari het besluit. De stukken van de commissievergaderingen zijn in te zien via de website van de gemeente. Bij de meeste agendapunten is ook inspraak mogelijk. "Wie vragen heeft kan contact opnemen met de griffie (tel: 584531 of 584532 of via griffie@rijssen-holten.nl)," aldus raadgriffier Gert Veerman.

Campagne met knipoog van Brink Staalbouw

NIJVERDAL - Brink Staalbouw lanceerde deze maand een nieuwe promotionele campagne. Met een promotiefilmpje met een knipoog hoopt het bedrijf meer kinderen en jongeren te interesseren voor techniek in de brede zin.

Het bedrijf heeft twee vestigingen; in Nijverdal en het hoofdkantoor in Barneveld. Het is één van de grotere staalbouwers van ons land. Onderscheidend vanwege de grote productiecapaciteit - 35.000 ton staal op jaarbasis - maar ook de flexibliteit en professionaliteit van de medewerkers. Deskundige, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers zijn de basis voor dit succes. Toch blijft het voor dit soort bedrijven altijd een uitdaging om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden.

Nieuwe campagne
Brink Staalbouw kwam in contact met reclamebureau Brndz in Rijssen, waar men samen een leuk script bedacht. Met in de hoofdrol de 11-jarige Renze Kwintenberg; de zoon van algemeen directeur/eigenaar Robert Kwintenberg. "Renze wil graag staalbouwer worden, maar acteur kan dus ook", grapt zijn vader. Hij was gelijk enthousiast om te figureren in het filmpje, dat in enkele dagdelen opgenomen werd.

Robot bouwen
In het filmpje, dat inmiddels 30.000 keer gedeeld is via social media, bouwt Renze voor een wedstrijd op school een échte robot van staal bij Brink Staalbouw. Met de slogan: "Je hebt Bouwers en Brinkies" roepen ze een mooi sfeerbeeld op. "We kregen geweldige reacties; van klanten, van concurrenten, van relaties. Fantastisch om te zien", aldus Kwintenberg. Het filmpje is te zien op het YouTube-kanaal van Brink Staalbouw.

Innovatieve sector
Brink Staalbouw ziet het filmpje als een mooie manier om meer jongeren te interesseren voor een baan in de techniek. Het is een sector met zeer goede baankansen en groeimogelijkheden. Brink Staalbouw werkt aan veel innovatieve, duurzame, high-tech projecten waarbij hoogwaardige kennis nodig is. Zij leveren staalconstructies voor onder meer logistieke centra, kantoren, chemische- en voedingsindustrie en utiliteitsbouw.

Bekijk het filmpje
Het filmpje is te bekijken op YouTube onder 'Brink Staalbouw'. Kijk ook op: www.brinkstaalbouw.nl

MEE IJsseloevers zoekt reismaatjes

RIJSSEN/HELLENDOORN - MEE IJsseloevers is op zoek naar enthousiaste, betrokken vrijwilligers in de regio van Rijssen en Hellendoorn voor het vervoersproject MEE op Weg. In dit vervoersproject oefenen veelal jonge deelnemers de route naar school, werk of sportclub samen met een Reismaatje. Dat kan op de fiets, met het openbaar vervoer of lopend. Vanwege het succes van het project is MEE IJsseloevers op zoek naar nieuwe vrijwilligers die willen werken als Reismaatje.

Zelfstandig reizen geeft mensen met een beperking vrijheid. Vrijheid om je eigen keuzes te maken. Vrijheid om mee te doen in de samenleving. Vrijheid om niet afhankelijk te zijn van speciaal vervoer. Het Project MEE op Weg is daarom meer dan alleen leren reizen van a naar b. Het is een manier om meer zelfvertrouwen te krijgen. Om zo te ontdekken dat er zo veel is dat je wél kunt. Een avontuur dat het begin is van nog veel meer leuke en waardevolle avonturen.

Leren door te doen
Omdat je zelfstandig leert reizen door te doen, werkt MEE samen met reismaatjes die de route met de deelnemers oefenen. Een van de vrijwilligers vertelt: "Het is erg leuk om dit te doen. Het was bijzonder om te zien wat voor stappen de deelnemer maakte. Inmiddels reist hij met plezier helemaal zelfstandig met de bus naar school!"

Reismaatje worden
Iedereen (18+) die het leuk vindt om een ander te helpen kan Reismaatje worden. Reismaatjes krijgen een vrijwilligerscontract, reiskostenvergoeding en professionele begeleiding door een MEE-consulent. Neem voor informatie of aanmelding vrijblijvend contact op met Sabine Hollak van MEE via 06 30 99 83 55. Kijk ook eens op https://www.meevoormij.nl/vrijwilliger-meeopweg/.

Werk ohne Autor

NIJVERDAL - Het drie uur durende epos 'Werk ohne Autor' is te zien bij het ZINiN Filmhuis op dinsdag 7 januari. Aanvang: 20.00 uur in de Theaterzaal aan de Willem Alexanderstraat 7.

Deze Duitse dramafilm uit 2018 is geschreven en geregisseerd door Florian Henckel von Donnersmarck. Het verhaal is gebaseerd op het leven van de Duitse kunstenaar Gerhard Richter en draait om de omgang met kunst in Nazi-Duitsland, de DDR en de vroege Bondsrepubliek. Richter, in de film heet hij Kurt Barnert, was niet gelukkig met deze verfilming van zijn leven. Het is dan ook een uitzonderlijke geschiedenis: Richter trouwde in 1957 met Marianne Eufinger, haar vader was in 1945 SS-arts in een inrichting en tekende daar voor de sterilisatie van Richters met schizofrenie gediagnosticeerde tante. In het kader van een euthanasieprogramma voor geesteszieken werd zij uiteindelijk vermoord. Richter vereeuwigt haar op een schilderij zonder te weten welke rol zijn schoonvader heeft gespeeld bij haar dood. In 1961 vlucht hij uit de DDR naar het Westen en vindt hij aan de kunstacademie van Düsseldorf de vrijheid om zijn kunstenaarschap te laten ontluiken. Hoofdpersonage Kurt vindt het uiterst moeilijk om zijn weg te vinden in alle vrijheid die hij ineens krijgt, aangezien hij altijd alles in dienst van een hoger ideaal moest stellen, inclusief zijn eigen creatieve geest.

Tickets

Normaal: € 9,00. CJP: € 8,00. Via www.zinin.com / kassa van Tourist Info (Willem Alexanderstaat 7C). Telefonisch: 0548-624489.

Uitgaanscentrum Lucky stopt met lachgasverkoop in 2020

Foto: Gebruiker

RIJSSEN - Uitgaanscentrum Lucky stopt met de verkoop van lachgas per 1 januari volgend jaar.

Bijna alle politieke partijen toonden daar donderdagavond hun waardering voor tijdens de discussie over een mogelijk totaalverbod op lachgas in Rijssen-Holten. Alleen VVD en D66 vonden een totaalverbod veel te ver gaan. Volgens Herman Klein Velderman (D66) is lachgas "een genotmiddel om van te genieten, net als andere genotmiddelen die ook vrij verkrijgbaar zijn."

SGP-fractievoorzitter André Scheppink was het daar totaal mee oneens, evenals CU-fractieleider Jan Berkhoff en CDA-fractieleider Dieger ten Berge. "Wij vinden niet, zoals Klein Velderman op dit punt, laat maar lekker doen, want lachgas is zeer schadelijk." Volgens Klein Velderman zou dit ook voor alcohol gelden. "Dat kan ook leiden tot comazuipen." Ten Berge vond die vergelijking niet opgaan, vanwege het verminderde risico bij matig gebruik.

Derde helft
VVD'er Bart-Jan van den Berg (foto) vond dat lachgas voor recreatief gebruik mogelijk zou moeten blijven. "Je kunt het ook gewoon bij de Blokker kopen." Scheppink daagde hem uit door te stellen dat de VVD een sportieve en gezonde levenswijze voorstaat, maar dat dit niet te combineren is met lachgasgebruik. Van den Berg stelde "echt wel sportief te zijn, maar wij houden ook wel van een biertje in de derde helft." Hij vreesde dat een totaalverbod op lachgas niet zou lukken en voelde meer voor een bewustwordingscampagne om overmatig gebruik tegen te gaan.

Burgemeester Arco Hofland zei dat hij, naar aanleiding van een landelijk verbod dat staatssecretaris Blokhuis voor ogen staat, contact had opgenomen met Lucky. "Zij gaan met de verkoop stoppen per 1 januari. Als andere horecabedrijven lachgas gaan verkopen, zal ik ook hen benaderen om het onwenselijke van de vrije verkoop van dit product met hen te bespreken."

Het merendeel van de politieke partijen was voorstander van het opnemen van een lachgasverbod in de plaatselijke regelgeving.

Meer tijd voor invoeren nieuw hondenbeleid in Rijssen-Holten

Foto: Jan van de Maat

RIJSSEN – CDA en Gemeentebelang (GB) willen meer tijd voor het invoeren van het nieuwe hondenbeleid.

Donderdagavond diende CDA-fractievoorzitter Dieger ten Berge (foto) daarvoor een motie in samen met Gemeentebelang. Beide partijen stelden voor om de gemeente en de burgers tot 2022 de tijd te geven te wennen aan het nieuwe hondenbeleid waarbij onder andere de beruchte hondentoiletten gaan verdwijnen.

Volgens Ten Berge gaat het nieuwe hondenbeleid volgend jaar al in. "Er is volgens ons meer tijd nodig om goed te kunnen inspelen op alle negatieve reacties die het oproept en om het nieuwe beleid tot een succes te maken."

Herman Klein Velderman (D66) was blij met de afschaffing van de openbare hondentoiletten. "Het is vies, het stinkt heel erg. Van het nieuwe beleid gaat een leereffect uit, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. Toch wil ik er liever 2021 van maken in verband met de verkiezingen." De Democraat veronderstelde mogelijk enige angst voor de kiezer bij de indieners.

Dat triggerde CDA-fractieleider Ten Berge. "Wij zijn niet bang dat het in onderdeel in de verkiezingscampagne gaat worden, maar wij staan voor het maken van goed beleid en dat is voor ons de aanleiding geweest om als jaartal 2022 te nemen."

Wethouder Jan Aanstoot was voorstander van een ruimer tijdpad en was bereid de motie uit te voeren. "Het kost de nodige voorbereidingstijd en voordat alles geregeld is, ben je een heel eind verder."

Spetterfestijn

NIJVERDAL - Bij Ouder & Kind-zwemmen in zwembad Het Ravijn raken jonge kinderen vertrouwd met het water. Op 8 en 9 januari is het "Nieuwjaarsspetterfestijn".

Met attributen blazen de kinderen bellen in het water, kijken ze onder water en leren ze trucjes. Samen met je kind zwemmen - onder professionele begeleiding - is goed voor de lichamelijke, motorische en de sociale ontwikkeling van het kind. Voorop staat vooral veel waterplezier. Ouder&Kind-zwemmen is een heerlijk moment voor ouders en/of grootouders om samen te genieten van hun (klein)kind in het warme water van het recreatiebad. Er is gratis oppas aanwezig. Woensdag is inloopochtend van 09.00 tot 10.00 uur. Op de donderdag zijn er lessen ingedeeld op leeftijd (vanaf drie maanden tot 4 jaar) tussen 09.00 en 11.00 uur. Kijk voor exacte tijden en de tarieven op www.hetravijn.nl of bel de receptie: 0548-613 516.

De bijzondere historie van Rijssen: Sociale voorzieningen in de jutefabriek in 1890

RIJSSEN - Om op de jutefabriek toegelaten te kunnen worden, moeten de kinderen eerst een examen afleggen. Een examen dat door de hoofdonderwijzer van de openbare school wordt afgenomen in het jaar 1890. De eisen die hiervoor gesteld werden zijn: Goed lezen en schrijven en vier rekenkundige hoofdbewerkingen kunnen toepassen, zodat op de fabrieksschool het herhalingsonderwijs gevolgd kan worden. De jongens en meisjes gaan van school af als de hoofdonderwijzer hun ontwikkeling voldoende acht.

Aan het bedrijf is een ziekenfonds verbonden. Het is een initiatief van de arbeiders en het beheer is bij beide directeuren van de beide fabrieken en de bazen. Van het loon van de arbeiders wordt wekelijks twee procent afgehouden met een minimum van twaalf cent. Ze ontvangen bij ziekte geneeskundige hulp, geneesmiddelen en het halve weekgeld. De arbeiders kunnen bij ongelukken geen beroep doen op het ziekenfonds. Ook bestaat er een bijzonder fonds voor gehandicapten en oude vrouwen, waarin door de arbeiders twee cent per week wordt gestort. Wie daartoe door de bazen wordt aangewezen ontvangt een vijftig cent of twee gulden ondersteuning. Aan sommige oude werklieden wordt pensioen uitbetaald, hetgeen buiten enig fonds om gebeurt. Het is de vrijgevigheid van de bazen. Uit het verslag van de enquêtecommissie blijkt dat over het algemeen goed is gezorgd voor de omheining van gevaarlijke machinedelen. Spoelvangers aan de weefgetouwen zijn er echter niet. Het gebeurt volgens de directeur zelden dat er spoelen uitschieten. Het smeren van de machines wordt alleen gedaan als de machine stil staat. De commissie heeft aanmerkingen op de arbeidsomstandigheden in de kraskamer, waar veel stof ontwikkeld wordt. Er zijn alleen luchtkokers, aanwezig maar geen stofzuigers. Men is van plan om een kraskamer in de open lucht binnen een omheining aan te leggen. De fabriek wordt met gas verlicht, hetgeen in het begin van de herfst, wanneer de verlichting aan wordt gestoken, tot gevolg heeft, dat de temperatuur in het gebouw nogal oploopt. In de winter is daarvan niets te merken. Drinkwater is in de fabriek niet aanwezig, het wordt gehaald uit de stadspomp. In de fabriek staat het drinkwater in overdekte vaten met een kraan erin. Het wordt verschillende malen per dag ververst. De Rijssense arts Gerhard Immink is niet gelukkig met het feit dat de kinderen al op hun twaalfde naar de fabriek gaan. Hij vindt dat ze te jong zijn en zou liever zien dat de kinderen met veertien jaar beginnen te werken.

In een volgende serie het verhaal over de gezondheid van de kinderen die werken in de jutefabriek.

Dick Tukkers

Bibliotheek zoekt voorlezers

Foto: svetikd

RIJSSEN/HOLTEN - De Bibliotheek Rijssen-Holten zoekt voorlezers voor het programma "VoorleesExpress". Vrijwilligers van Stichting VoorleesExpress introduceren het voorleesritueel in gezinnen met kinderen tussen de 2 en 8 jaar en dragen zo bij aan het voorkomen van taalachterstanden.

Een vrijwillige voorlezer leest iedere week een uurtje voor, thuis bij een bepaald gezin. Gedurende twintig weken, op een vaste middag/ avond en tijd. Ouders en kinderen maken zo kennis met voorlezen, boeken en de Bibliotheek. Samen kijken ze hoe voorlezen een blijvende plek kan krijgen in het gezin. Voorlezen helpt kinderen bij hun taalontwikkeling en helpt daardoor achterstanden op school te voorkomen. Hier hebben kinderen hun hele leven plezier van.

Wilt u meedoen?

Om de VoorleesExpress goed te laten blijven functioneren zijn in Rijssen nieuwe vrijwilligers nodig. Als u wilt helpen, kunt u contact opnemen met projectleider Marga Schaafsma van de Bibliotheek Rijssen-Holten, e-mail: voorleesexpress@bibliotheekrijssenholten.nl, telefoon: 0548-513431.
Als voorlezer gaat u dus twintig weken lang op bezoek bij een gezin in de buurt. De ouders hebben zich vrijwillig aangemeld en zijn gemotiveerd, maar hebben zelf moeite om hun kinderen te stimuleren. U gaat het kind of de kinderen voorlezen, maar ook breder kijken op welke manier kinderen thuis meer gestimuleerd worden in hun taligheid. U coacht de ouders en streeft ernaar dat zij uiteindelijk zelfstandig hun kinderen meer gaan stimuleren in de taalontwikkeling. Samen gaat u de mogelijkheden en kansen binnen het gezin onderzoeken. Vrijwilligers krijgen goede ondersteuning en worden getraind in het voorlezen. De totale tijdsduur is 30 weken/ 50 uur, inclusief voorbereiding, training en alle contactmomenten. Zie ook de website: www.voorleesexpress.nl/locatie/rijssen-holten.

Eindejaarsmagie bij BSK Keukens

Foto: Rita Voortman-Broos

RIJSSEN - De decembermaand is weer aangebroken… dit betekent aftellen naar het einde van het jaar. Bij BSK Keukens in Rijssen vind je in de feestelijk aangeklede showroom een uitgebreide collectie scherp geprijsde keukens en worden keukenkopers in deze periode verrast met sprankelende eindejaarsacties.

Bij BSK Keukens zijn ze ervan overtuigd dat een nieuwe keuken kopen vooral léuk moet zijn. De voorpret in de showroom, het zoeken naar de juiste sfeer, materialen en apparatuur.... Een ontdekkingsreis waarin alles vlekkeloos verloopt van vertrek tot aankomst: vanaf je bezoek aan de showroom tot en met een foutloze plaatsing. En in de gezellige decembermaand doen ze daar nog een schepje bovenop, te beginnen met een glaasje bubbels bij binnenkomst.

Wie slim is hoeft niet
duur uit te zijn

Bij BSK Keukens koop je al een complete kwaliteitskeuken vanaf € 3.500,-, inclusief 5 apparaten. “Hoe dat kan? Heel simpel: bij ons betaal je niet voor onnodig dure materialen, apparaten, snufjes en al die andere extra's die je helemaal niet nodig hebt. Zo bespaar je honderden euro's. En misschien wel duizenden. Daarnaast krijg je bij je nieuwe keuken ook standaard 5 jaar schriftelijke BSK Garantie en de zekerheid dat alles tot in de puntjes is verzorgd en geregeld.

Eindejaarsacties
Naast een heerlijk glaasje bubbels bij binnenkomst in de showroom worden kopers getrakteerd op diverse mooie acties. Zo krijgen ze de combi-magnetron gratis en ontvangen ze ook een luxe messenset cadeau bij aankoop van een keuken. Ben je benieuwd naar de keukencollectie van BSK Keukens? Neem dan een kijkje op de website: www.bskkeukens.nl

Extra koopavonden
Bent u van plan om op korte termijn keukens te gaan kijken, dan kunt u ook op één van de extra koopavonden terecht. De showroom in Rijssen is namelijk op vrijdag 27 december, donderdag 2 en vrijdag 3 januari extra lang geopend tot 21.00 uur.

Contact
BSK Keukens vindt u aan de Nijverheidsstraat 42a in Rijssen. Neem ook een kijkje op www.bskkeukens.nl of neem voor meer informatie telefonisch contact op via 0548-538 666.

Beemd- en Bergtoer 2020

HOLTEN - Wielervereniging Holten opent het nieuwe jaar zoals gebruikelijk met de Beemd- en Bergtoer. Op zondag 5 januari 2020 vindt de heuvelachtige veldtoertocht plaats.

Iedereen kan deelnemen. Men kan kiezen uit 35, 45 en 55 kilometer. De afwisselende, bewegwijzerde routes zijn gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren, maar mooie beklimmingen en rijke vergezichten ontbreken zeker niet! Inschrijving en start is mogelijk tussen 09.00 en 10.30 vanaf Camping de Holterberg, Reebokkenweg 8, Holten. Op het terrein van de camping is parkeergelegenheid. De deelnamekosten zijn 10 euro voor alle afstanden. Fietsers in bezit van een NTFU Toer Fiets Kaart krijgen 2 euro korting. Tot 15 jaar is deelname gratis. Bijzonderheden: de tocht heeft het NTFU 'Extra goed geregeld' keurmerk, er is een bewaakte fietsenstalling (op eigen risico), een 'Strava Timetrail' met leuke prijzen voor de drie snelste deelnemers, een stuurbord bij inschrijving en een gratis broodje braadworst bij de finish. Er is douche- en kleedgelegenheid aanwezig. Onderweg zijn er twee rustpunten met verzorging en technische ondersteuning. Online inschrijven is mogelijk via www.fietssport.nl/inschrijven/toertocht/48707 tot 5 januari.

Digitale maakplaats

NIJVERDAL - Op vrijdag 3 januari 2020 verandert de ZINiN Bibliotheek (Willem Alexanderstraat 7) in een digitale maakplaats voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Kinderen gaan op technologische ontdekkingsreis met Ozobots en de 3D-pen.

Tijdens de ZINiN BreinReis-workshops leer je wat een Ozobot is en hoe je deze kunt programmeren. Dit kan door middel van het tekenen met kleurcodes, maar ook via Ozoblockly. Dit programma geeft je de mogelijkheid om de bewegingen en het gedrag van je Ozobot volledig te beheersen. Of ga jij liever aan de slag met de 3D-pen? Maak een fantasiehuis in 3D, met plastic kun je eindeloos veel creaties knutselen, je hebt alle vrijheid. Zo is de pen heel geschikt om plastic voorwerpen/onderdelen te maken of repareren. Let op: de workshops rond programmeren/vliegen met drones zijn al uitverkocht.
De eerste ronde is van 13.00 tot 14.15 uur en de tweede ronde van 14.30 tot 15.45 uur. Toegangsprijs: €2,50. Reserveren via www.zinin.com of bel (0548) 624489. Tickets (af)halen bij de kassa van Tourist Info (Willem Alexanderstaat 7C) is ook mogelijk. Onder voorbehoud: vol=vol!

Bijzondere acties tijdens jubileumjaar

Foto: Leonie Smit

NIJVERDAL - Het Ravijn zwem - sport - zorg, viert in 2020 haar tienjarig bestaan en nodigt iedereen uit om dit jubileum mee te vieren.

Er de komende tien maanden tien verschillende acties gehouden waar voor iedereen wel wat bij zit. Het Ravijn start na de dure feestmaand meteen met een geweldige kortingsactie. Van 6 tot en met 10 januari krijgt u namelijk bij aanschaf van een meerbadenkaart maar liefst tien procent kassakorting!
Foto's gezocht
Voor een andere actie vraagt het team van Het Ravijn uw medewerking. Heeft u een leuke (actie)foto van de afgelopen tien jaar die genomen is in Het Ravijn, stuur die dan door naar hetravijn@hellendoorn.nl. U ziet hem later terug in de hal van het gebouw. Benieuwd naar wat er nog meer te doen is in het jubileumjaar? Binnenkort wordt de lustrumkalender met alle informatie gepubliceerd. Kijk op www.hetravijn.nl of volg Het Ravijn op Facebook en Instagram.