Hart van Rijssen - Nijverdal

20 september 2019

Hart van Rijssen - Nijverdal 20 september 2019


Veel belangstelling voor Open Monumentendag

RIJSSEN - Open Monumentendag is afgelopen zaterdag in Rijssen een groot succes geworden.

Veel mensen maakten van de gelegenheid gebruik om de gratis opengestelde historische gebouwen te bezoeken. Overigens werkte ook het bijzonder mooie weer mee aan het welslagen van de Open Monumentendag.

Presentatie
Op de Oude Begraafplaats aan de Lentfersweg hadden Gerrit ten Wolthuis en Johan Nijzink van het Rijssens Museum het zogenaamde baarhuisje ingericht voor een powerpointpresentatie over allerlei wetenswaardigheden over begraafplaatsen en grafmonumenten. Na de presentatie verzorgde oud-begraafplaatsbeheerder Nijzink een rondleiding over de historische dodenakker.

Oorlogsgeweld
De tocht over het oude kerkhof startte direct na het hek waar rechts een hoefijzerafdruk in een grafsteen is te zien. Volgens Nijzink was de overledene om het leven gekomen door een trap van een paard. "Op die manier worden herinneringen levend gehouden." De rondleiding voerde de belangstellenden langs graven van beroemde Rijssenaren, maar ook die van gewone Rijssenaren die zijn omgekomen vanwege het oorlogsgeweld.

Drie
Er stonden drie officiële rondleidingen over de begraafplaats gepland om 11, 13 en 15 uur. Maar als zich tussendoor groepen hadden gevormd ging Nijzink ook met hen over de begraafplaats. De laatste belangstellenden verlieten tegen de klok van vijf de begraafplaats. Ook de rooms-katholieke begraafplaats aan de Enterstraat was open voor het publiek, evenals het Parkgebouw.

Parkgebouw
Ook voor andere monumenten als de Schildkerk en de Dionysiuskerk bestond veel belangstelling. Bij het Rijssens Museum lag de nadruk deze keer op de monumentale havezate. Op de drie aangekondigde tijdstippen meldden zich drie grote groepen belangstellenden die wel eens wat meer wilden weten over het historische gebouw. Er was ook veel belangstelling voor de rondleidingen door het Parkgebouw door Henk Wolterink.

Historische perceelgrenzen straks te zien in nieuwe Rijssense stadshart

Foto: Gebruiker

RIJSSEN - De grenzen van de vroegere stadsboerderijen zullen in het nieuwe stadscentrum zichtbaar zijn in het wegdek.

De perceelsgrenzen is een van de duidelijke verwijzingen naar het Rijssense verleden die architect Reitsema in de nieuwe centrumplannen heeft verwerkt. Reitsema en de zijnen hebben zich eerst grondig verdiept in de Rijssense historie en laten op verschillende plekken in het nieuwe centrum zien wat er vroeger geweest is.

Zo wordt in het nieuwe stadshart de oude hoofdweg weer zichtbaar die vroeger liep vanaf de Friezenberg door Rijssen-Zuid over de Elsenerstraat en de Boomkamp in noordelijke richting naar Oude Veer in de Regge.

Ook de begraafplaats die er ooit was rond de Schildkerk wordt meer zichtbaar gemaakt door de aanleg van een grasveld, waarbij er voor de hoofdingang van de Schildkerk langs een pad overblijft, zodat bij gelegenheden auto's toch voor de hoofdingang stil kunnen houden.

In de plannen van Reitsema zal de eetgelegenheid op het Schild in de huidige vorm verdwijnen en plaatsmaken voor een andere eetgelegenheid die beter past in het nieuwe straatbeeld.

In de nieuwe plannen zal het accent komen te liggen op de Haarstraat, Elsenerstraat en Grotestraat als winkelgebied. Het is de bedoeling om het geheel zo snel mogelijk ter hand te nemen. De gemeente is daarbij echter sterk afhankelijk van de nutsbedrijven. In de loop der tijden is in de bodem van het winkelgebied een ware spaghetti van leidingen ontstaan die ook aan vervanging toe is. Het streven daarbij is dat om de vernieuwing van de leidingen en kabels samen te laten vallen met de grote herinrichting van het centrum om geen dubbel werk en ook dubbele overlast te laten ontstaan.

Als alles meezit zou begin volgend jaar al een eerste begin kunnen worden gemaakt.

Jaargang: 6 • Nr 268• Wk 38

Samenzang in de Schildkerk

RIJSSEN - Met het thema 'Opgaan naar Jeruzalem' wordt er een samenzangavond gehouden op zaterdag 21 september in de Schildkerk, met als organist de heer Leonard Seeleman.

De zangavond wordt georganiseerd door de Koor- en Concertcommissie van de Hervormde Kerk in Rijssen. Dit thema is gekozen omdat het zondag 6 oktober weer Israël zondag is. De nadruk ligt op de samenzang van Psalmen en Gezangen, maar er zullen ook uitgebreidere voorspelen en bewerkingen tussen zitten van John Propitius, de oud-leraar van Leonard Seeleman, waarvan Leonard onder anderen Jerushalaim/The Holy City en Ps 87zal spelen. Daarnaast zullen er ook eigen improvisaties zijn. Liederen als 'Ik zag het nieuw Jeruzalem' en 'Lichtstad met uw paarlen poorten' en veel meer zullen die avond gespeeld en gezongen. Liederen die u in het hart raken, waar u beleving bij hebt. Een avond van God de eer geven in zang en muziek, en een orgel wat bij uitstek geschikt is voor de samenzangbegeleiding en het ten gehore brengen van de muzikale intermezzo's.

De aanvang is om 19.30 uur en zal ongeveer een uur duren. Komt u deze avond ook met hart en ziel meezingen? Iedereen is weer van harte welkom Wij hopen op een volle Schildkerk zodat we massaal de samenzang mogen aanheffen en daarnaast muzikaal kennis kunnen maken met het jonge talent Leonard Seeleman. De toegang is gratis, wel is er een collecte bij de uitgang.

DT

Vogel van de week: Tjapr

RIJSSEN - De vogel van deze week is de tjapr of tjaprken, in het Nederlands genoemd de tjiftjaf. De tjiftjaf is een kleine onopvallende bruingeelgroen gekleurde vogel. Deze vogel is in het voorjaar en de vroege zomer bijna altijd te horen.

De tjiftjaf is een bosvogel die houdt van een rijke ondergroei, veel struikgewas en lage bomen De tjiftjaf is vooral te herkennen aan zijn zang, omdat hij zijn eigen naam roept. Zijn menu bestaat uit muggen, kevers of vliegen. In het najaar doet hij zich tegoed aan bessen en zaden, zoals bosbes, vlier, zwarte en gewone berk. Hij kan insecten opvangen in de lucht. De broedperiode is van half april tot eind juni. De vogel heeft twee broedsels per jaar en legt per keer 5 à 6 eieren. De broedduur bedraagt 13 à 15 dagen. Het ovenvormige nest met een zij-ingang ligt goed verstopt in dichte vegetatie. Het nest wordt vervaardigd van droge bladeren, gras en mos en van binnen met veertjes bekleed. De jongen zitten van 14 tot 16 dagen op het nest en worden nog 10 tot 14 dagen na het uitvliegen door de ouders gevoed. De tjiftjaf trekt grotendeels weg van begin augustus tot medio oktober naar het zuiden om daar te overwinteren. In Europa trekt het vrouwtje verder zuidwaarts dan het mannetje. Tussen april en mei keren de vogels weer terug naar hun broedgebied.
Dick Tukkers

Column

Boargen

Jewilmke zat geneuglijk op 'n peppermeuntje te zoegen. Hee zat tusken zin va en zin moo in de koarkbaanke. 'n Domiej was an de preake begunnen: "het geloof kan bergen verzetten, gemeente, en…"

Jewilmkes gedachen zwörven alle kaanten op. Boargen verzetten, stel oe vuur, dat dat gebuurden. Da'j 'n Frezenboarg konden opburen noar de aandere kaante van de A-1. Of 'n Hoalterboarg, met diaroma's van Piet Bos en al. Mear hee mos allichte kleander beginnen. Misschien met dit machtige koarkörgel, zo vlak boawen 'n preakstool - zol hee dat oart können verschoeven? Jewilmke concentreerden zich. Hee keek strak noar dee piepen, met dee ampatte sleuven d'r in, woermet a'j mooi komkommers an pläks konden snieden, allo, het mos en het zol wisse…

En joawal! 't Örgel köm in beweaging. Heel heanig scheuf het opzied, in de richting van de diakenbaanke, en doar köm het gevaarte millimeter vuur millimeter noar dealten! De diakenen keken al noar böawten en dan keken ze mekoar an, ze konden öar ogen nit geleuwen. Ze drokken zich vuur alle zekerheaid met de rugge plat tegen de baanke an, iej wussen mear nooit.

Gelukkig harren ze de collecte al binnen. Hendrik Jan, de penningmeaster, pakten vuste 'n zwoarsten collectebuul oet het rek en wus nit wat-e d'r non met an mos. Heel biezeunder, het front maakten zich lös van de rest van het örgel, doar zag iej 'n organist, hee heul zich krampachtig vaste an de klavieren, dat-e nit van de örgelbaanke ofglee, en 'n domiej keek verbiesterd noar leenks, vuur de gemeente noar rechts, al zag-e niks, mear d'r was gin andach mear, hee nöm van schrik nen slok van het glas water op 'n raand van 'n preakstool. Sommige leu harren niks in de gaten. Bats zat te dommelen en Mans bladerden in 't psalmbook en Mientjen zat te lusteren asof ze gin woord wol missen.

Tookseldmiej! Doar völ ne grote zwoare piepe loodrech noar dealten, op de köster op an, as de peunte zin kalen kop zol raken…

"Pas op…!" schreeuwden Jewilmke.

Woerumme keek bekaand de hele gemeente now in zinne richting? Zin va zat doar met een rood heuwd hellig te wean en zin moo heul 'n wiesvinger vuur de moond, paniek in de ogen, zweet op de plette.

"Amen!" zea 'n domiej en non mossen ze zingen. "Laat zich 't orgel overal/bij het juichend vreugdgeschal..." 'n Organist was d'r dus ook nog. 'Met 't örgel was bliekboar niks mear an de haand. De operatie boargen verzetten was dus froai mislukt. Oefening baart kunst. "Geleuwen doo'j in de koarke," zea zin groffa aait. Maar zol het thoes ook können? Misschien kon-e better in de vuurkamer beginnen met het oale harmonium…

Gerrit Kraa

Winnaars ballonvaart in hogere sferen

RIJSSEN - Tijdens de Boeldag van het Rijssens Mannenkoor op zaterdag 11 mei jongstleden waren er ballonvaarten te winnen met het advertentiespel en met stempelspel.

De winnaar van de ballonvaart met het advertentiespel was Anne Ruth Schotpoort uit Wierden en met het stempelspel was Jenny Kuiper uit Rijssen de winnaar. De winnaars mochten zich op deze ballonvaart laten vergezellen van twee vrienden/bekenden. Op dinsdagavond 10 september vertrokken de winnaars onder goede weersomstandigheden en vergezeld van hun twee gasten naar het grasveld tegenover café de Kroon in de Stroekeld, vanwaar de ballonvlucht plaats vond. Na de benodigde instructies stapte het gezelschap in de mand van de ballon, waarop de ballon de lucht in ging richting Goor, nagewuifd door familie en belangstellenden, waaronder de organisatoren van de Boeldag.
Dick Tukkers

Activiteiten Jeruël op 20 en 24 september

RIJSSEN - Vrijdagavond 20 september spreekt Hans Frinsel uit Rijssen in Jeruël. De avond begint om 20.00 uur. Het thema is "En leid ons niet in verzoeking".

Hij gaat in op de verzoekingen die ons bedreigen in de huidige cultuur. Wat Paulus in 1 Korinthe 10 aanhaalt, de woestijnreis van Israël, is een goed voorbeeld van vier verzoekingen die ook ons bedreigen. Dhr. Frinsel was onder andere werkzaam bij de stichting Tot Heil des Volks en is werkzaam geweest in Guinee-Bissau voor het evangelie. Het belooft weer een leerzame en fijne avond te worden! In gebouw Jeruël wordt elke twee weken een spreekbeurt/Bijbelstudie gegeven.

Volgende activiteit
Dinsdag 24 september 19.45 uur is de volgende fundamentencursus over het christelijk geloof onder leiding van Eddie Bakker - evangelist en voorganger uit Nordhorn (D). De zaal is open om 19.15 uur. Toegang is gratis. Koffie en thee wordt geschonken. Adres: Van Heekstraat 40, 7462 NE Rijssen. De zaal is ook bereikbaar via Holterstraatweg 125. Iedereen, jong en oud is hartelijk welkom! Voor meer informatie: http://jeruelrijssen.nl/

Schuurpapier

Jan zei tegen zijn moeder in Spier
De handdoeken lijken wel schuurpapier
Het moest echt niet mogen
Die dingen buiten te drogen
Hieraan beleef ik weinig plezier!

Jan Zandbergen

Een ezel kan ook wel blij zijn met een paardendeken.

Zelfs de deurste penne schrif
neet vanzelf.

Maandag 23 sept. 10.00 uur

Stichting Jeruël Rijssen: oude boodschap, nieuw jasje

RIJSSEN - Het gebouw van de interkerkelijke stichting Jeruël is grondig gerenoveerd. Zij stellen zich graag aan u voor.

Wilfred Last, buurman en allround ZZP'er, was uitvoerder van de renovatie en het schilderwerk; Stefan Roenhorst, jarenlange bewoner van deze locatie, zorgde voor de herbestrating en riolering. Van Dam plaatste een goede installatie voor luchtkwaliteit i.c.m. koeling. De bezoekers blijven zo op de juiste temperatuur! De muren en de nieuwe vloerbedekking (geschonken door Solitas Stoffering) zijn rustgevend van kleur; des te meer vallen de Bijbelse taferelen op aan de wand.

Open Huis
Op zaterdag 28 september houdt de stichting 'Open Huis'. Jeruël sluit met de feestelijke opening aan bij de burendag van 'Beleef Braakmanslanden'. De boekenuitruilbibliotheek wordt dan ook opgestart. Kom langs voor een kop koffie met wat lekkers en/of een gesprek tussen 10.00 en 14.00 uur.

Missie
De stichting Jeruël wil een plaats zijn waar christenen elkaar rondom het Woord en over kerkmuren heen ontmoeten. Jezus bad voor éénheid van zijn volgelingen (Joh. 17:21). We brengen dat graag in praktijk. Verder houden we ons bezig met vragen die het leven richting geven zoals 'Is er meer dan wat wij zien?', 'Wat is mijn passie en wat is een zinvol leven?'. De Bijbel is het fundament van ons geloof en geeft ons leven richting en antwoorden. Jeruël heeft ook speciale aandacht voor Israël. We beschouwen het wereldgebeuren en Israël in het licht van de eindtijd. Diverse sprekers en activiteiten dragen de essentie uit dat de Bijbelse boodschap geschreven is met inkt van Joodse pennen. De belangrijkste Persoon die Israel heeft voortgebracht is onze Heere Jezus Christus. In Jeruël bevragen we ook de christelijke traditie: spoort deze nog wel met de Bijbelse boodschap? Hebben we voldoende oog voor het onderhouden en bewaren van Gods schepping?

Activiteiten
Al meer dan 35 jaar is er op vrijdag om de week een bijbelkringavond. Wekelijks is er de gebedskring op maandagavond. De fundamentencursus (Eddie Bakker) wordt de komende maanden afgerond, een Kesjer-cursus wordt opgestart. Gieneke Sneller (kenner oude talen) zal dit najaar met ons de Bijbelboeken Maleachi en Nahum behandelen. Elke eerste zondagmiddag van de maand is er een ontmoetingsmiddag rond een maaltijd (13.30 uur). Op 17 oktober staat een Israëlavond met Oscar Lohuis gepland. En natuurlijk is er de verkoop van Israëlproducten op de laatste donderdag van de maand (14.00 – 15.00 uur). De zaal is ook te huur voor activiteiten die op de één of andere wijze een maatschappelijk en/of christelijk doel willen dienen. Voor een compleet overzicht van onze missie en activiteiten, zie onze website www.Jeruëlrijssen.nl

Laatste puzzelrit van seizoen

RIJSSEN - Op zaterdag 21 september 2019 organiseert de Rijssense Motor Club de vierde en laatste puzzelrit van dit seizoen. Deze laatste rit is een middagrit!

U kunt starten aan deze puzzelrit tussen 14.30 en 15.00 uur bij café/restaurant 't Witte Hoes aan de Enterstraat. Deze rit voert de deelnemers grotendeels door het prachtige gebied van Rijssen.

Opdrachten

De route wordt verreden aan de hand van routeopdrachten, waarbij onder ander diverse puzzeltjes opgelost dienen te worden. Ook kunnen langs de route diverse afbeeldingen, miniatuurverkeersbordjes e.d. worden geplaatst, opletten dus. Naast het puzzelen zal er ook goed langs de route naar deze dingen uitgekeken moeten worden. Er wordt gereden volgens een reglement, deze is te vinden op de site: www.RMC-Rijssen.nl. Voor meerijdende kinderen is er een leuke zoekwedstrijd. Van de uitzetters zijn we gewend dat zij er een mooie rit van maken die ons brein weer op scherp zet. U wordt van harte uitgenodigd om eens mee te doen.

Sport- en tourklasse

De RMC, Rijssense Motor Club, is een vereniging die al vanaf 1945 puzzelritten organiseert die verreden worden op Koningsdag en een aantal zaterdagen in de gemeente Rijssen-Holten. Er wordt gereden in twee klassen, namelijk de sportklasse, deze is voor ervaren deelnemers, en de toerklasse, deze is voor minder ervaren deelnemers.

Winnaars 29 juni

Winnaars rit van de rit van 29 juni 2019 waren in de Sportklasse op de 1e plaats J. Hamminken, op de 2e plaats J. Traa en op de 3e plaats R. Koster en in de toerklasse op de 1e plaats W. Slagman, op de 2e plaats Het Vriendenteam en op de 3e plaats G. Poortman.

Voor elk deelnemend kind is er een prijsje na afloop.

Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen

RIJSSEN-HOLTEN - De bedrijventerreinen in de gemeente Rijssen-Holten hebben voor de komende drie jaar het Keurmerk Veilig Ondernemen gehaald, zodat de gemeente voor de toekomst weer gecertificeerde bedrijventerreinen heeft.

Een werkgroep bestaande uit Martijn Beltman (Businssclub Bij de Tijd), Vera Hakkenberg (gemeente Rijssen-Holten), wethouder Bert Tijhof, Jan Sander (Brandweer Twente), Maarten Vollebroek (Operationeel Expertwijkagent namens de politie), Ineke Rozenmulder (Kring Werkgevers Rijssen) en Wim Jansen (Holtense Industriegroep) coördineerden de afgelopen twee jaar maatregelen op het gebied van schoon, heel en veilig industrieterrein. De ondernemersverenigingen KWR, HIG en Bij de tijd weten wat er speelt op de industrieterreinen en waar rekening mee moet worden gehouden in de praktijk. Er was aandacht voor bepaalde verkeerssituaties waar maatregelen voor werden ingezet en onder andere voor brandveilige opslag op private terreinen. Er is een veiligheidsenquête uitgezet onder alle ondernemers om een duidelijk beeld te krijgen van wat er leeft op de bedrijventerreinen. Ook zijn er gegevens verzameld van de gemeente, politie en brandweer en is een schouw over de bedrijfsterreinen uitgevoerd. Op basis van alle verzamelde informatie is er een nieuw actieplan opgesteld met hierin maatregelen voor de komende drie jaren. Dit plan wordt door de certificerende instantie KIWA getoetst en goed bevonden. Door het continueren van het Keurmerk Veilig Ondernemen is het mogelijk voor ondernemers korting te krijgen op een aantal bedrijfsverzekeringen.

Wethouder Tijhof

"Wij willen continue aandacht voor de kwaliteit van onze bedrijfsterreinen. Dit is essentieel voor ons als ondernemende gemeente. Niet alleen voor de nieuw bedrijventerreinen, maar ook voor het wat oudere deel is dit erg belangrijk. Deze terreinen zijn nu eenmaal erg vol, het is belangrijk om gezamenlijk aan een aantrekkelijk industrieterrein te blijven werken. Het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen, levert hier een belangrijke bijdrage aan." -Dick Tukkers

Psalmzangavond met bovenstem

RIJSSEN - Op zaterdag 28 september om 19.00 uur is er een zangavond in de Noorderkerk Molenstalweg 19 in Rijssen. Deze psalmzangavond met bovenstem (met cd-opname) wordt georganiseerd ten bate van de Zending en Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten.

Het thema van deze zangavond is "Op Hoge toon met psalmen prijzen". Medewerking aan deze avond wordt verleend door de Bovenstemgroep Rijssen en Omstreken en de Bovenstemgroep Walterswald (het Friese Wouterswoude). Organist Peter Wildeman bespeelt het orgel. De opening, sluiting en de meditatie worden verzorgd door de predikant van de Gereformeerde Zuid in Rijssen dominee S.W. Janse. De toegang tot deze avond is gratis. Wel zal er worden gecollecteerd ten bate van de Zending en Evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten. De zangavond eindigt omstreeks 20.45 uur zodat jong en oud in de gelegenheid is om deze avond bij te wonen. Iedereen is van harte welkom!

DT

The Favourite

HOLTEN - Op donderdag 26 september is de film 'The favourite' te zien in Kulturhus Holten.

De film speelt zich af in het begin van de achttiende eeuw wanneer Engeland in oorlog is met Frankrijk. De film gaat over drie vrouwen en de onderlinge band, de manier waarop zij zaken beïnvloeden en manipuleren. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Olivia Colman (de broze koningin Anne), Rachel Weisz (Lady Sarah) en Emma Stone (dienares Abigail). De film begint om 20.00 uur in Kulturhus Holten aan de Smidsbelt 6. De entree bedraagt € 7,25 en kaarten zijn te bestellen via https://kulturhusholten.nl

Bierproeverij

RIJSSEN - Altijd al meer willen weten over de verschillende biersoorten en over de achtergrond ervan? Dan is de bierproeverij in Parkgebouw Rijssen iets voor u!

De proeverij wordt voor de derde keer georganiseerd door Horsthuis en er zijn weer verschillende bierbrouwerijen uitgenodigd. Zij laten u proeven van bier en vertellen u het verhaal dat erbij hoort. Het Bier Event is op vrijdag 27 september om 20.00 uur in het Parkgebouw. Toegangskaarten à € 22,50 zijn verkrijgbaar bij Drankenspeciaalzaak Horsthuis.

Haakdag

RIJSSEN - Gezellig met anderen haken? Dan is de Haakdag bij HobbyVision iets voor u.

Het is geen workshop, cursus of iets dergelijks. Gewoon een groep die het leuk vindt om samen te haken en waarbij iedereen z'n eigen werk meeneemt. Als u hulp of advies nodig heeft, is er altijd wel iemand die u kan helpen. De Haakdag begint op 28 september om 10.30 uur en eindigt om 15.30 uur bij HobbyVision aan de Bouwstraat 34. De kosten bedragen € 7,50, dit is inclusief koffie/thee en belegde broodjes. Aanmelden kan alleen via www.hobbyvision.nl.

Inloopspreekuur wijkverpleging

RIJSSEN - Carintreggeland Wijkverpleging houdt op dinsdag 24 september om 11.00 uur een inloopspreekuur in Medisch Centrum Rijssen aan de Wijnand Zeeuwstraat.

Met vragen over gezondheid, wijkverpleging, specialistische verpleging, personenalarmeringof langer zelfstandig thuis wonen kunt u terecht bij het inloopspreekuur. Het spreekuur is gratis en u kunt zonder afspraak binnen komen lopen.

Win vrijkaarten voor Avonturenpark Hellendoorn met jouw Auto Aaltink-selfie

NIJVERDAL - Auto Aaltink geeft 100 vrijkaarten weg voor Avonturenpark Hellendoorn. Hoe maak je kans? Nou, heel makkelijk… Zie jij een Auto Aaltink auto bij jou in de straat, in het centrum of bij school? Maak dan een selfie bij de auto en post deze vóór 14 oktober 2019 openbaar op jouw socials met #autoaaltink. Je maakt dan direct kans op vier vrijkaarten voor het Avonturenpark.

Auto Aaltink is jouw Fiat en Mitsubishi dealer in de regio. Er rijden duizenden auto's van Auto Aaltink rond in deze regio. Spot je er één? Doe dan mee! Maak de selfie bijvoorbeeld bij de nummerbordhouder waar je de naam van het autobedrijf ziet staan of bij een demonstratieauto. Zorg ervoor dat het logo van Aaltink zichtbaar is op de foto. Het lokale autobedrijf geeft 25 keer 4 kaarten weg, dus grote kans dat jij één van de winnaars bent!

Genieten

Winnen is genieten! Kom met je hele familie of vriendengroep naar het populaire park in Hellendoorn. Vooral in oktober is het de moeite waard om naar het Avonturenpark te komen. Het park is de gehele maand oktober namelijk omgetoverd. Tijdens Heksendoorn kun je lekker griezelen, gillen en avonturen beleven met o.a. Odelia. Dit populaire Halloween evenement wordt in oktober alweer voor de 19e keer georganiseerd in Hellendoorn. Dat mag je niet missen! Dus niet vergeten… Plaats de foto openbaar op jouw socials met #autoaaltink.

Stap binnen

Meer weten over de auto's van Auto Aaltink? Stap dan gerust binnen bij de showroom aan de Marie Curiestraat 6 in Nijverdal. De medewerkers staan voor u klaar. Voor alle beschikbare auto's, meer informatie of een online-offerte kun je ook een kijkje nemen op onze website: www.autoaaltink.nl.

Rentree Brama bij FC Twente

ENSCHEDE - Wout Brama heeft maandagavond zijn rentree gemaakt in FC Twente. De middenvelder kampte afgelopen maanden met een blessure en maakte in de wedstrijd van de beloften tegen Jong FC Emmen zijn eerste speelminuten van het seizoen.

Jong FC Twente, waarin ook de nieuwkomers Latibeaudiere en Menig hun eerste minuten maakten na hun komst naar de club, verloor de wedstrijd met 0-2. "Ik denk dat het een 50/50 wedstrijd was," vertelde trainer Theo ten Caat na afloop. "Wij combineerden voor rust iets beter en het ontbrak alleen aan de laatste fase van de opbouw, het creëren en benutten van kansen. Onze vleugelspelers kwamen te vaak en te snel naar binnen, daarnaast waren we niet doortastend genoeg. Emmen speelde wat opportunistischer, maar dat hadden wij redelijk onder controle. Na rust ging Wout er af en moesten we de zaak wat omzetten. Vervolgens maken we zelf wat foutjes, waarvan Emmen wist te profiteren. Wij komen zelf heel moeilijk tot scoren, hoewel we zeker een doelpunt verdiend hadden. Ik denk dat een gelijkspel de verhoudingen beter weergegeven had. De jongens toonden genoeg inzet, maar vergeten uiteindelijk zichzelf te belonen."

Huiskamer kijkt terug op mooie open dag

NIJVERDAL - De Huiskamer aan de Markt 3 in Nijverdal is alweer 4 jaar een openbare vrij toegankelijke ruimte waar iedereen terecht kan voor een kop koffie/thee en een goed gesprek. Om het 25.000ste bezoek te vieren, hield De Huiskamer afgelopen zaterdag een open huis. Op deze mooie zomerse dag was het een drukte van jewelste op een gegeven moment kon de tel niet meer goed worden bijgehouden.

Binnen was het daardoor doorlopend gezellig met lekkere hapjes en drankjes verzorgd door de eigen vrijwilligers terwijl buiten het dweilorkest "De Droadnagels" met hun muziek voor een geweldige sfeer zorgde. De 25.000ste bezoeker die al in de afgelopen weken was geregistreerd kwam later dan verwacht om in het zonnetje gezet te worden "Hij was eerder uitgenodigd, maar eigenlijk is dat echt des Huiskamers" Grapt voorzitter Mark Paalman "Het gaat uiteindelijk om de gezelligheid en je kan hier in- en uitlopen wanneer je zelf wilt".

Planning

De Huiskamer heeft voor de rest van het jaar nog een aantal activiteiten in de planning. Op vrijdag 25 oktober wordt een bingo georganiseerd en op maandag 28 oktober en woensdag 13 november worden er adventskalenders gemaakt. Hiervoor liggen inschrijflijsten in De Huiskamer. In 2020 zal De Huiskamer officieel 5 jaar bestaan en dan wordt er zeker weer wat leuks georganiseerd.

Openingstijden

De Huiskamer is doordeweeks geopend van 10.00 tot 12.00 uur in de ochtend en de gehele week geopend van 14.00 tot 17.00 uur in de middag. De Huiskamer is ook bespreekbaar voor vergaderingen en bijeenkomsten. Tijdens openingstijden is De Huiskamer bereikbaar op 0619686280 of u kan mailen met onze coördinator Marjanne van Egmond: info@dehuiskamernijverdal.nl

Wilt u De Huiskamer steunen? Dat kan door een donatie over te maken op NL89 RABO 0147430305. Voor meer algemene informatie kunt u contact opnemen met dhr. Paalman: 0641697339 / voorzitter@dehuiskamernijverdal.nl

RallySpecial RTL7

NIJVERDAL - RTL7 brengt op zondag 22 september een actueel verslag van de Eurol-Hellendoorn rally.

Nauwelijks een halve dag na de finish, op zondagmiddag 22 september, brengt RTLGP RallySpecial vanaf 16.00 uur de eerste beelden van de wedstrijd, uit Hellendoorn en omgeving. De herhaling is te zien op zaterdagmiddag 28 september om 16.00 uur. Deel 2 van het verslag staat gepland voor zondag 29 september vanaf 16.00 uur. Om het verslag zo compleet mogelijk te maken, mag beeldmateriaal tijdens de rally gestuurd worden naar viafancamrtlrally@gmail.com.

Open dag bij Oudheidkamer

HOLTEN - Op zaterdag 21 september houdt de Oudheidkamer Hoolt'n een open dag voor donateurs en andere belangstellenden. Van 11.00 uur tot 17.00 uur is men van harte welkom bij zowel de locatie aan de Dorpsstraat als de opslagruimte 'n Spieker aan de Kerkhofsweg.

Natuurlijk zijn de expositie 'Technisch gemak dient de mens' en de overzichtstentoonstelling van het werk van Lammie Steenhuis-Wierenga te zien. Er is tevens een foto-expositie te zien over 'Verdwenen winkels in Holten', waaronder de oude Spar aan de Dorpsstraat en het winkelpand van Stokkers aan de Oranjestraat. In de opslagruimte 'n Spieker aan de Kerkhofsweg worden bezoekers verrast door de nieuwe aanvoer en een grote verzameling historische voorwerpen en materialen die vergaard zijn. Buiten bij het pand staat deze dag een oude T-Ford uit omstreeks 1924. Dit model staat symbool voor de lijnbussen waar destijds de pioniers van OAD mee reden.

Nieuwe opleiding Basis EHBO

HOLTEN - EHBO vereniging Holten gaat bij voldoende deelname in oktober starten met de opleiding Basis EHBO, inclusief reanimatie, AED gebruik en verbandleer.

De cursus is op 12 donderdagavonden van 20.00 – 22.00 uur in het Kulturhus in Holten en wordt afgesloten met een examen. Kosten inclusief lesmaterialen zijn € 199. Naast theorielessen worden ook praktijksituaties nagebootst. Aanmelden kan ook voor alleen een reanimatiecursus inclusief AED van 2 lesuren in het najaar van 2019 of voorjaar 2020. Kosten inclusief lesmaterialen €25. Aanmelden via www.ehbo-holten.nl of via opleidingen@ehbo-holten.nl.

Autobedrijf Schreurs 30 jaar Suzuki dealer

RIJSSEN - Afgelopen juli kregen de broers Dennis en Ramon Schreurs uit handen van de Suzuki importeur een plaquette uitgereikt, ter gelegenheid van hun 30-jarig jubileum als Suzuki dealer.

Dit heugelijke feit werd gevierd met het hele team en de echtgenotes van de broers Schreurs. De ouders die het bedrijf in 1985 zijn gestart waren ook aanwezig. Ondanks de Twentse nuchterheid zijn ze toch wel een beetje trots op deze mijlpaal. Ze weten als geen ander dat zonder waardering en gunning van je klanten je bedrijf niet verder komt. Daarvoor willen ze hun klanten dan ook hartelijk bedanken.

U vindt Autobedrijf Schreurs aan de Nijverdalseweg 138 in Rijssen of kijk op https://www.autoschreurs.nl/

Spektakel tijdens de Eurol Hellendoorn Rally

HELLENDOORN - Zo'n 75.000 toeschouwers verwacht de organisatie bij alweer de 38e editie van de Eurol Hellendoorn Rally. Met wat erop het programma staat, gevarieerde klassementsproeven en dikke R5's aan de start, kan dat ook niet anders.

Start en finish zijn in Manege 't Oale Spoor in Hellendoorn. Daar is na afloop van de rally een afterparty georganiseerd met de band Kneiters, die stevige boerenrock ten gehore brengt! Toegang is voor iedereen gratis! Het service park is verbeterd en wederom gesitueerd op industrieterrein 't Lochter in Nijverdal.

Proeven

In totaal staan er 14 klassementsproeven op het programma met een totale lengte van 170 kilometer, waarvan ruim 16 kilometer onverhard. Om de rally spannend te houden en ervoor te zorgen dat er niet op de automatische piloot gereden kan worden, zijn de proeven dit jaar weer anders dan bij de vorige editie. Zo is Luttenberg terug, evenals een hele oude proef rond de Piksen bij Hoge Hexel. Rond de Borkeld in Rijssen wordt zelfs een geheel nieuwe proef verreden. Op vrijdagavond 20 september staat de eerste vier proeven op het programma. Deze vinden plaats rond Rijssen en Markelo. Zaterdag 21 september starten de deelnemers 's ochtends om 9.30 uur met de proef Hoge Hexel gevolgd door Mageler Es bij Den Ham en proef Hallerhoek. In de middag worden de twee rondes Hellendoorn en Luttenberg verreden. Tegen 18.00uur rijden de eerste deelnemers over het finishpodium in de Manege.

Shortrally en Historics

Niet alleen wordt de Eurol Hellendoorn Rally verreden dit weekend. Ook de shortrally en de Historics met gezamenlijk zo'n 50 deelnemers staan op het programma en zijn zéker de moeite waard. De historics starten aansluitend op de laatste rallydeelnemer en rijden de hele rally. De deelnemers aan de shortrally rijden vijf proeven verdeeld over Luttenberg en Hellendoorn. Zij starten zaterdagmiddag om 13.30 uur in de manege.

Betaalde toegang

Koop je het rallypakket voor € 12,50 dan zit daar een passe-partout in voor het servicepark en alle proeven behalve de Luttenberg-proef. Voor Luttenberg moet apart 5 euro betaald worden. Kinderen tot 12 jaar hebben, onder begeleiding van een volwassene, gratis toegang. Zonder passe-partout moet ook voor het servicepark 5 euro toegang betaald worden. De toegang tot het start- en finishpodium in de manege is voor iedereen gratis.

Praktische informatie

De proevenkaarten, tijdschema's, publiekspunten en informatie over de verkooppunten van de rally-pakketten en passe-partouts zijn te vinden op www.eurolhellendoornrally.com. De rally is te volgen op HOi Rallyradio 106.6 FM, Delta FM Rallyradio via 105.3 FM en middels live verslagen en updates op de Eurol Hellendoorn Rally Facebook, Instagram en Twitter.

Concert van het Rijssens Mannenkoor

Amazing Europe Concert by Rijssebs MANNENKOOR Foto: Didier BAUWERAERTS

RIJSSEN - Op vrijdag 21 september geeft het Rijssens Mannenkoor een concert in RK Dionysiuskerk. Het koor, onder leiding van Jaap Kramer, krijgt daarbij medewerking van Jan Lenselink op vleugel, Maurice van Dijk op trompet en van zangeres Petra Berger.

Het koor gaat samen met de vaste pianist Jan Lenselink het publiek weer trakteren op een prachtig concert, zeker ook door de medewerkingvan zangeres Petra Berger. Zij zit al meer dan 25 jaar in vak en geniet een grote naamsbekendheid. Met haar prachtige stem is zij in staat meerdere partijen te zingen, waardoor ze net zo makkelijk klassieke nummers als popnummers kan zingen. Met eigen theateroptredens, deelname aan musicals en optredens met koren kan met recht gesproken worden van een veelzijdige zangeres.
Een andere musicus die medewerking zal verlenen is Maurice van Dijk. Van Dijk is een trompettist die voornamelijk optredens verzorgd in de koor- en kerkwereld, zowel in binnen- als buitenland. Ook mocht hij diverse keren voor ons koningshuis spelen.

Kaartverkoop

Jaap Kramer heeft weer een prachtig programma samengesteld en wanneer u daarvan wilt genieten bent u van harte welkom in de RK Dionysiuskerk. De deuren van de de kerk gaan om 19.30 uur open en het concert begint om 20.00 uur. Kaarten voor dit concert kosten 12,50 euro en zijn te verkrijgen aan de kassa van de kerk, bij Cigo Rijssen, Hogepad 1-80, Cigo Nijverdal, Henri Dunantplein 12 en Cigo Vroomshoop, Julianaplein 64. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Ook kunt u kaarten online bestellen via www.rijssensmannenkoor.nl.

Uitshirt Heracles Almelo is weer verkrijgbaar

ALMELO - Het uitshirt van Heracles Almelo van dit seizoen is zo in trek dat het al snel na de lancering uitverkocht was. Maar goed nieuws voor supporters van de club: de shirts zijn vanaf nu weer in alle maten verkrijgbaar. Voor deze nieuwe en laatste levering van de uitshirts geldt op=op. Het uitshirt is verkrijgbaar op shop.heracles.nl en in de FanServiceShop.

Het uitshirt is na een ontwerpwedstrijd door supporters gekozen. Het blauwe uitshirt heeft een verloop van een lichte naar een donkere kleur blauw. Een bewuste keuze van de 19-jarige Maarten van der Zwaan, die het winnende ontwerp maakte: "De basiskleur is het blauw van de stad Almelo en de club Heracles Almelo. Het is een fris en modern ontwerp dat goed past naast het klassieke zwart-witte thuisshirt." Het shirt is afgewerkt met een ronde witte hals. Ook de blauwgekleurde broek en sokken hebben witte details.

Merchandise
Heracles is blij dat het nieuwe uitshirt nu weer verkrijgbaar is. Daarnaast kunnen supporters ook weer uiteenlopende andere merchandise vinden in de FanServiceShop en online. Naast de diverse tenues zijn er ook volop leuke fanartikelen te vinden zoals de (auto)sjaals, stickers, ballen, vaantjes, keycords, kaartspellen en klokken.

Kennismakings- workshop babygebaren

NOTTER - Op dinsdag 1 oktober is er een kennismakingsworkshop babygebaren in Kulturhus Irene.

Baby's communiceren in een taal bestaande uit gebaren en geluiden en die taal is anders dan die van volwassenen. Hoe makkelijk is het als u de taal van baby's leert spreken? U kunt hiermee een begin maken tijdens de workshop van 1 oktober om 20.00 uur. U leert snel en makkelijk zo'n 15 gebaren waarmee u gelijk aan de slag kunt gaan. Opgeven voor deze workshop is noodzakelijk en kan door een e-mail te sturen naar sanne.kobusdeboer@babygebaar.nl voor 21 september. Vermeld in uw mail de geboortedatum van uw kind. Kosten bedragen € 15,-.

Eerste-huis-event

NIJVERDAL - Laat u goed informeren over het kopen van een eerste huis tijdens het Eerste-huis-event.

Het event vindt op dinsdag 24 september vanaf 20.00 uur plaats bij Grandcafé N-Joy in Nijverdal en u krijgt onder andere informatie over hypotheken, het aanvragen ervan en het woningaanbod in Nijverdal. De avond wordt verzorgd door de financieel adviseurs van de Rabobank en Krikken Makelaardij. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar communicatie.nwt@rabobank.nl o.v.v. naam, postcode, huisnummer en telefoonnummer, maar aanmelden is niet noodzakelijk.

Goed en gezond bezig zijn!

HELLENDOORN - Op zaterdag 21 september is het World Cleanup Day en samen met ZorgSaam kunt u uw steentje bijdragen.

ZorgSaam Lopers Company heeft een wandeling van 5 tot 10 kilometer op het programma staan. U wandelt niet alleen, maar u ruimt ondertussen ook zwerfafval op langs de Regge. De wandeling begint om 09.00 uur bij ZorgSaam aan de Koemaste 2C in Hellendoorn en is vanzelfsprekend gratis. Aanmelden is niet verplicht (maar wel prettig voor de organisatie) en kan via www.worldcleanupday.nl/cleanup-acties. Na de grote schoonmaak staat er een heerlijk kopje koffie of thee op u te wachten. Wanneer u dus zin hebt in een wandeling langs de Regge en ook het milieu een handje wilt helpen, dan weet u waar u moet zijn op zaterdag 21 september.

Kerkpleinmarkt brengt 35.000 euro op

RIJSSEN - De op zaterdag 14 september door de Hervormde Gemeente Rijssen georganiseerde 22e Kerkpleinmarkt op het Schild heeft het prachtige bedrag van 35.000 euro opgebracht.

De Kerkpleinmarkt werd onder uitstekende weersomstandigheden gehouden en mocht zich verheugen in een grote opkomst. Er was een grote diversiteit aan kramen en een grote hoeveelheid ingezamelde goederen, die volgens commissielid JAn Voortman van uitstekende kwaliteit waren. Tussen de bedrijven door waren er optredens van de gospelgroep Eternal Joy en het hervormd Kerkkoor. Het geld van de Kerkpleinmarkt is bestemd voor: de Vrienden van Eltheto, De Schutse, het Education Matter Program in Thailand. Voor de eigen gemeente gaat er een bedrag naar de kerkrentmeester voor de aanschaf van digitale (leer)middelen voor de catechisatielessen.

Dick Tukkers

Stedehouder boeit met lezing over Kameleon

RIJSSEN – Van de Kameleonboeken van schrijver Hotze de Roos werden meer dan 15 miljoen stuks verkocht.

"Van Annie M. G. Schmidt 5 miljoen boeken. Toch kreeg De Roos nooit een officiële prijs voor zijn boeken. Ja één. Een schoolklas uit Terherne gaf hem een pen van de Hema met inscriptie."
Dat vertelde oud-directeur Jan Stedehouder (op de foto links) van Kameleondorp Terherne, donderdagavond in het Rijssens Museum. Stedehouder verzorgde de lezing bij de zomerexpositie die zaterdag was afgelopen.

Jopie Huisman
Stedehouder was tot zijn pensionering directeur van het Jopie Huismanmuseum in Workum. Hij vertelde dat de prijs die de basisschoolklas in Terherne aan De Roos gaf ook het begin was van Kameleondorp Terherne. "De leerlingen hadden allemaal een favoriet boek opgegeven en de Kameleon was favoriet.

Ontmoeten
De kinderen wilden De Roos, die in Krommenie woonde, laten weten dat ze zijn boeken zo mooi vonden en hij wilde hen wel ontmoeten in Terherne. "Enkele leerlingen gingen naar de Hema in Joure en kochten een zilverkleurige pen. De juwelier werkte mee en zette er een inscriptie in. Toen De Roos die pen kreeg aangeboden was hij zichtbaar ontroerd en zei hij dat juist Terherne het Friese dorp was dat alles had wat ook in zijn boeken voorkwam."

Feestje
"Dat kwam Kluitman in Alkmaar ter ore. Dat was toen de uitgever van de Kameleon maar ook Bakkertje Deeg, Pietje Bell, Dik Trom en Kruimeltje. Kluitman beloonde de leerlingen daarvoor in Alkmaar met een feestje met limonade en een boottochtje. En dat kwam in de pers en toen zeiden we tegen elkaar dat we toch iets moesten gaan doen in Terherne wat met die Kameleon te maken had. Dat was voor ons de reden om na te denken hoe we dat gestalte zouden kunnen geven en dat is gelukt," aldus Stedehouder.

Twente sterk in zorginnovaties

TWENTE - Deze week was de regio Twente voor het eerst gastheer voor de internationale Medical Devices Meetings. Twente is een groeiende high-tech regio met veel innovatieve bedrijven. Ook op medisch vlak is veel innovatie mogelijk. Deze woensdag en donderdag kwamen veel internationale bedrijven bijeen voor een bijzondere uitwisseling.

De eerdere drie edities van de Medical Devices Meetings werden in Stuttgart gehouden. Nu koos de beursorganisatie ABE er voor om het matchmakingevent voor de medisch technologische sector te laten plaatsvinden in Enschede en Hengelo.

Wat is het?
De Medical Devices Meetings Twente is een speciaal forum met een exclusieve focus op de toeleveringsketen voor medische hulpmiddelen. MDM Twente brengt engineering, fabricage, supply chain teams, contract fabrikanten en dienstverleners samen via vooraf afgesproken bijeenkomsten. Er zijn deelnemers uit meer dan 10 landen.

Veel kennis
In Twente worden medische kennis, technologische ontwikkeling en innovatieve bedrijvigheid samengebracht om de klinische en commerciële realisatie te versnellen en te verbeteren. De Medical Devices Meetings is een mooie manier om buitenlandse bedrijven te laten zien wat er in Twente op dit gebied plaatsvindt. Er is ook een speciale Engelstalige Medical Technology Guide Twente samengesteld die op de MDM Twente werd gepresenteerd. In samenwerking met het TechMed Centre van de Universiteit Twente werd een mooi conferentieprogramma opgezet met internationale topsprekers vanuit Medtronic, Deloitte en Siemens Healthineers. Daarnaast vonden er interactieve sessies plaats over onder andere innovaties op medisch technologisch gebied, regulering en samenwerking in projecten.

Ontmoetingen
Donderdag stond volledig in het teken van B2B gesprekken tussen de deelnemende bedrijven. In totaal vonden er naar schatting 2.500 gesprekken plaats in het World Trade Center Twente in Hengelo. Normaal gesproken gaan Nederlandse bedrijven naar buitenlandse beurzen. Dit keer konden ze dicht bij huis in contact komen met potentiële klanten, toeleveranciers en samenwerkingspartners uit 10 verschillende landen, waaronder Duitsland, Spanje en Zwitserland. De MDM Twente werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Overijssel via het GO4Export programma. Een zeer geslaagde insteek.

Symposium over autisme

RIJSSEN - Evenmens informele zorg voor elkaar organiseert op woensdag 16 oktober een symposium over autisme met een inspirerende lezing van Martine Delfos. Daarnaast is er een informatiemarkt waarop verschillende organisaties op het gebied van autisme zich presenteren.

Dr. Martine F. Delfos geeft tijdens het symposium haar kijk op de verschillende ontwikkelingsfasen binnen een persoon met autisme. Graag gaat ze in op vragen die er bij het publiek spelen. Delfos is biopsycholoog en werkzaam als wetenschapper en therapeut. Zij schreef behalve verscheidene handboeken op het gebied van de psychologie ook therapeutische kinderboeken. Martine Delfos heeft langdurig ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van kinderen, jeugdigen en volwassenen. Haar specialisaties zijn onder andere relatietherapie, autisme en eetstoornissen.

Gesprekstafels
Na afloop van de lezing is er gelegenheid tot napraten bij de verschillende gesprekstafels en kunt u een kijkje nemen op de informatiemarkt. Voor mantelzorgers, vrijwilligers en zorgvragers die staan ingeschreven bij Evenmens zijn er geen kosten verbonden aan deze avond. Voor andere geïnteresseerden zijn de kosten 10 euro; graag contant te betalen bij binnenkomst. Iedereen is welkom.

Kom ook
Het symposium vindt plaats op 16 oktober in het Parkgebouw Rijssen aan de Oosterhofweg 49. Inloop vanaf 18.45 uur. Bij binnenkomst staat er koffie of thee voor u klaar. Opgeven voor deze avond kan via: www.evenmens.nl/lezing-autisme