Hart van Rijssen

11 mei 2018

Hart van Rijssen 11 mei 2018


Vrijheid is nooit van vanzelfsprekend

Foto: Gerrit Dannenberg

RIJSSEN – "Vrijheid is mooi maar nooit vanzelfsprekend! Vrijheid vraagt ook voortdurend om onderhoud."

Dat zei burgemeester Arco Hofland vrijdagavond tegenover een massaal toegestroomd publiek bij de Dodenherdenking bij de oorlogsmonumenten aan de Lentfersweg in Rijssen. Hofland ging in op het jaarthema "Het Verzet".

Dankbaar
Volgens Hofland is in verzet komen niet vanzelfsprekend. "Jan van der Molen uit Holten en Wim Meenks uit Rijssen deden het wel. Maar hoe zouden wij ons gedragen? Zouden we alles slikken of plegen we passief verzet? Wat zou jij doen, wat zou ik doen? Burgemeester in oorlogstijd? Moedige mannen en vrouwen hebben de hoogste prijs betaald voor onze vrijheid. Daar zijn we hen eeuwig dankbaar voor. Opdat we hen niet vergeten. Vrijheid: geef het door!"

Vluchtelingen
Naast Hofland voerde ook Isa Kahraman het woord. Hij vertelde hoe hij en zijn familie als vluchtelingen in Nederland zijn terechtgekomen. Hij zei dankbaar te zijn voor de warme ontvangst in Rijssen en hij pleitte ervoor om ook in de toekomst vluchtelingen die in hun land niet meer veilig zijn, met diezelfde warmte op te nemen, "zodat ook zij, net als wij, de bevolking eeuwig dankbaar zullen zijn voor de vrijheid waarin ze hier mogen leven."
Leerlingen van scholengemeenschap Reggesteyn, de Fruytierscholengemeenschap, De Salto en jongeren van Pand 11 legden kransen. Zelfgeschreven gedichten over Het Verzet werden voorgedragen door de jongeren van Pand 11 Talentclass Rap, leerlingen van Reggesteyn, Banisschool, In den Climtuin, De Ronde Maat en de Banisschool.

Gedichten nalezen
Wie de mooie gedichten van de jongelui nog eens wil nalezen kan kijken op site van de Oranjevereniging Rijssen. Daarop heeft het Comité Herdenkingen Rijssen een eigen pagina waarop de gedichten staan.

Stille Tocht
Voorafgaand aan de herdenkingsplechtigheden was er een interkerkelijke bezinningsbijeenkomst in de Schildkerk waarin ds. C. L. Onderdelinden voorging. Daarna namen zeer veel mensen deel aan de Stille Tocht naar het oorlogsmonument.

Hart van Rijssen vroeger op de mat!

RIJSSEN - Hart van Rijssen valt iedere week in de bus bij alle huishoudens en ondernemers binnen de gemeente Rijssen-Holten. Wekelijks werken wij er hard aan om u lokaal nieuws, achtergronden en natuurlijk de leukste tips voor het weekend te brengen. Om tegemoet te komen aan de wens van veel van onze lezers gaan wij de bezorging van deze krant aanpassen. U zult de Hart van Rijssen daarom vanaf 1 juni op de vrijdag vóór 18.00 uur ontvangen.

Hart van Rijssen wil zich graag ontwikkelen tot dé lokale weekendkrant met volop aandacht voor alle mooie activiteiten in Rijssen-Holten en de brede regio. Naast het nieuws is er namelijk ook grote behoefte bij onze lezers om meer te weten over alle leuke activiteiten waar zij heen zouden kunnen de komende dagen. Maar: dan is het wél belangrijk dat u de krant op tijd ontvangt.

Nieuwe afspraken
In overleg met onze verspreider, All Inn Verspreidingen in Twello, zijn wij overeen gekomen dat de verspreiding van de krant wat sneller gaat verlopen. Om dit te bereiken worden de kranten al op donderdag uitgereden naar de lokale bezorgers. De bezorgers zijn dan verplicht om deze kranten op donderdag of uiterlijk vrijdag voor 18.00 uur huis aan huis te bezorgen. U ontvangt dan altijd een krant, tenzij er specifiek een NEE/NEE sticker op uw deur zit. Hebt u de krant op vrijdag om 18.00 uur nog niet ontvangen? Dan horen wij dit graag van u. Geef dit dan door aan linda@dwfmediamakers.nl zodat wij samen met de verspreider actie kunnen ondernemen.

Vertrouwde gezichten
Het lokale nieuws is en blijft een belangrijke pijler voor Hart van Rijssen. Zo komt u onze bekende correspondenten Gerrit Dannenberg en Dick Tukkers al tegen bij zeer veel lokale activiteiten waar zij verslag van doen. Hebt u nieuws dat u onder de aandacht wil brengen? Mail dit dan naar lezersnieuws@hartvanrijssen.nl

Adverteren en meer
Natuurlijk helpen wij u ook graag als ondernemer om uw boodschap onder de aandacht te brengen. Voor meer informatie over adverteren, verspreiding, online banners, specials en ander media-advies kunt u contact opnemen met Linda Espeldoorn via linda@dwfmediamakers.nl of 06-23 91 83 87.

Der is völle zegd oawer vriejheaid;
en dat kan hier allemoal…

Echtpaar Haase–Giesbers viert diamanten huwelijk

RIJSSEN - Op zondag 6 mei is het 60 jaar geleden dat Andries Haasse en Naatje Giesbers elkaar onder het toeziend oog van gemeentesecretaris R. Bosma elkaar het jawoord gaven in het gemeentehuis van Rijssen. Het kerkelijk huwelijk werd daarna in een aansluitende kerkdienst ingezegend door dominee M. Blok in de Noorderkerk in Rijssen.

Het jonge stel Andries (21) en Naatje (18) ontmoette elkaar voor het eerst op het Schild in Rijssen en na zes jaar verkering vond daarna hun huwelijk plaats. Het echtpaar Haase - Giesbers woonde tot het jaar 1964 op de Lentfersweg 13 in Rijssen. Het echtpaar verhuisde vervolgens naar Zwolle om in het jaar 1969 weer terug te keren naar Rijssen om te gaan wonen op hun huidige adres Karel Doormanstraat 14, waar het echtpaar dus inmiddels bijna 50 jaar woont. Het echtpaar ontving zes kinderen, waarvan er vier in Rijssen wonen en twee dochters in Enter. Inmiddels is de familie uitgebreid met achttien kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Andries werkte als boekhouder van 1951 tot 1953 bij garage Steenhuizen in Rijssen en vanaf 1953 tot 1969 bij garage Pouw in Deventer. Vanaf 1969 tot zijn pensioengerechtigde leeftijd in 1985 werkte Andries bij het architectenbureau Jorissen in Rijssen. Naatje was inmiddels druk met haar huishouding en de zorg voor haar gezin.

Hobby's
Beide echtelieden hadden hun eigenhobby's. Andries was een verwoed fotograaf, getuige de vele foto's die hij maakte in familieverband. Veel van zijn gemaakte foto's zijn nu nog terug te vinden op zijn Ipad. Eveneens zijn daar te vinden de getuigen van zijn tweede hobby, namelijk het vissen in de wijde omgeving. Naatje had als hobby het handwerken en was daar in haar vrije tijd veelvuldig mee bezig. Nu het echtpaar op leeftijd zijn gekomen hebben ze een gezamenlijke hobby opgepakt, het samen maken van grootte legpuzzels. Het echtpaar is nog redelijk gezond, Andries fietst nog en rijdt nog auto zij het in de buurt voor het halen van boodschappen en familiebezoek.

Dankbaar
Het echtpaar is bijzonder dankbaar dat ze samen met hun familie deze bijzondere dag mogen gedenken, waarbij ze door de jaren heen ook onder moeilijke lichamelijke omstandigheden van Naatje bel steun en houvast mochten ondervinden van de woorden uit hun trouwtekst, namelijk: 'Hij zende uw hulp uit het heiligdom en ondersteune u uit Sion'. Burgemeester Arco Hofland heeft op maandag 7 mei het diamanten echtpaar bezocht om namens het gemeentebestuur van de gemeente Rijssen-Holten de felicitaties over te brengen. Op 9 juli hoopt het echtpaar in de Poort van Twente samen met hun familie deze bijzondere dag te vieren.

- Dick Tukkers

Samenwerking vierdaagse en Voedsel- en Kledingbank

RIJSSEN - In de week van 28 mei tot en met 1 juni 2018 wordt er weer een prestatie van formaat door heel veel kinderen en volwassenen geleverd. Vier dagen een behoorlijke afstand wandelen. Sportief en ook nog eens gezond. Klasse.

Dit jaar bestaat de gemeente Rijssen 775 jaar. Dit was voor de Stichting Voedsel- en Kledingbank Rijssen aanleiding om na te denken over mogelijkheden om ook de inwoners van onze gemeente die noodgedwongen gebruik moeten maken van de Voedsel en/of Kledingbank iets extra's te gunnen.

Foot4Food.
Wat hebben we gedaan. We hebben contact gezocht met de organisatoren van de Avondvierdaagse Rijssen en ons plan voorgelegd om alle deelnemers aan de avondvierdaagse in het kader van "laat je voeten spreken", voedsel in te laten zamelen om daarmee in dit bijzondere jaar alle gezinnen die gebruikmaken van de Voedselbank, wat extra's te kunnen geven. De avondvierdaagse organisatie was direct laaiend enthousiast. Zo heeft de Voedsel- en Kledingbank Rijssen-Holten in de organisatoren van de avondvierdaagse Rijssen een geweldige partner gevonden om dit plan te realiseren.

Samen voor elkaar
Onder het motto: "samen voor elkaar" gaan we alle deelnemers (maar dat mogen natuurlijk ook de ouders, oma's en opa's, ooms en tantes van de deelnemende kinderen zijn) vragen een product of nog liever meerdere producten uit onderstaand lijstje bij aanvang de laatste avond, dat is vrijdagavond 1 juni a.s. bij ons in te leveren. Als dank voor het meenemen van één of meer producten krijgen alle deelnemende kinderen een leuke attentie. Dus naast de sportieve en gezonde prestatie van het deelnemen aan de avondwandelvierdaagse wordt er ook nog iets extra's gedaan voor onze mede stadgenoten die het even wat minder hebben. Hoe mooi kan dat zijn.

Fietslentefestival in Rijssen 11 en 12 mei

RIJSSEN - Rijssen staat vrijdag 11 en zaterdag 12 mei in het teken van de fiets. Op vrijdagavond wordt de Ronde van Rijssen verreden en op zaterdagmiddag finisht de Ronde van Overijssel op het Hoge Pad in het centrum van Rijssen. In afwachting van de aankomst van de renners zullen er diverse activiteiten worden georganiseerd. Waaronder een dikke banden race voor kinderen.

Het recent geopende en vernieuwde Europaplein zal het decor vormen van het eerste Fietslentefestival. Dankzij een samenwerking tussen Stichting 365 Dagen Fietsen in Overijssel, de Ronde van Overijssel, Toerisme Rijssen-Holten en Ondernemersvereniging HABI staat het plein volledig in het teken van de fiets. Op een groot scherm kan de Ronde van Overijssel live worden gevolgd. Kortom, een mooie gelegenheid om deze te volgen.

Attracties
Verder zijn er spectaculaire attracties zoals de Vertical Bikes en Looping Bikes. Op en speciaal circuit kunnen kinderen op gekke fietsen zich vermaken. Op een gezellig ingericht terras kan worden genoten van een natje en een droogje. Initiatiefnemer en Fietsburgemeester Theo de Rooij: 'De aankomst van een grote wielerkoers is altijd iets speciaals. De Ronde van Overijssel verdient een waardig decor, dat bovendien de aandacht vestigt op de unieke positie die de fiets in onze maatschappij en onze prachtige provincie inneemt. Het begin van de eerste echte lentemaand en onze fietsgemeente zijn daarvoor bij uitstek geschikt. Wij hopen het Fietslentefestival in de toekomst uit te kunnen bouwen naar een groots aftrap moment voor het sportieve en recreatieve fietsseizoen.'

Het Fietslentefestival vindt plaats op 12 mei op het Europaplein in Rijssen van 12.00 tot 17.00 uur.

Hartstichting Rijssen op zoek naar jou!

RIJSSEN - Hartstichting Rijssen organiseert jaarlijks in april de collecte. Dit jaar leverde dit het mooie bedrag van € 9.937,05 op, dankzij de vele collectanten die zich hebben ingezet!

De opbrengsten van de collecten worden in 2018 gebruikt om de plaatsing en registratie van AED's op openbare plekken in Nederland te stimuleren. Het uiteindelijke doel is de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van AED's in Nederland. Zo kunnen meer levens worden gered. De Hartstichting levert dagelijks een strijd tegen hart- en vaatziekten. Hiervoor ontvangt de Hartstichting geen subsidie van de overheid. Het is een non-profit organisatie en ze zijn volledig afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. De Hartstichting werkt samen met patiënten, vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals, wetenschappers en business partners. Hun ambitie is om hart- en vaatziekten zo vroeg mogelijk te kunnen herkennen, opsporen én zo goed mogelijk te behandelen. Daartoe financieren ze wetenschappelijk onderzoek, geven ze voorlichting en werken ze aan vernieuwing in de zorg en hulpverlening.

Onze vraag
Wij hebben als Hartstichting Rijssen een leuk team en met veel plezier organiseren we jaarlijks de collecte weer. Wij zouden echter goed versterking kunnen gebruiken van mensen die hart hebben voor dit goede doel en bij een volgende collecte zouden willen helpen. De werkzaamheden bestaan uit het contact houden met een groep collectanten, collectebussen rondbrengen en op de inleveravond assisteren met het tellen van de bussen. Ook als u misschien een paar uurtjes over hebt om in uw buurt een stukje te collecteren horen we dat graag! Het zou fijn zijn dat we, mede dank zij uw inzet, door kunnen gaan met dit werk. Wilt u ons helpen? Neem dan contact op met ons. Ons e-mail adres is hartstichtingrijssen@gmail.com. U mag ook bellen naar Janneke Ribberink, tel. 657265 of Dinja Mensink, tel. 520218.

Rovers, zangers en reizigers

HOLTEN - In Natuurmuseum Holterberg is de tentoonstelling 'Rovers, zangers en reizigers' te zien.

Vogels zijn er in allerlei soorten en maten. De interactieve tentoonstelling 'Rovers, zangers en reizigers' laat u vele soorten zien. Ook leert u meer over de vogeltrek en vogelgeluiden. Maak kennis met de verscheidenheid van vogels en het mooie maar ook gevaarlijke leven van vogels in het Natuurmuseum Holterberg, Holterbergweg 12.

40 jaar Hoolter Daânsers

HOLTEN - In maart 1978 werd er in Holten een folkloristische boerendansgroep opgericht. Nu 40 jaar later een mooi moment om daarbij stil te staan.

Vanaf 16 maart is er daarom een expositie te zien in Oudheidkamer Hoolt'n, Dorpsstraat 27 in Holten. Gedurende het 40-jarig bestaan zijn er de nodige hoogtepunten geweest waarvan nu een tentoonstelling is te zien. De entree van de Oudheidkamer Hoolt'n is gratis.

Schapen Scheren

HOLTEN - De schapen bij Kinderboerderij Dondertman worden weer geschoren op 19 mei.

Elk jaar is het noodzakelijk dat schapen worden verlost van hun wollen jas. Op 19 mei zijn de schapen van Kinderboerderij Dondertman aan de Meester Bosweg 5 aan de beurt zijn. Wanneer u en uw kinderen nieuwsgierig zijn naar hoe dit in zijn werk gaat, kom dan ook kijken tussen 10.30 uur en 15.00 uur.

Theo de Rooij Classic

HOLTEN - Op 2 juni zal de 9e editie van de Theo de Rooij Classic worden verreden, georganiseerd door Tourclub Rijssen in samenwerking met Holtenaar Theo de Rooij. Dit jaar heeft Theo de Rooij het initiatief genomen 's werelds beste wielrenster Anna van der Breggen, woonachtig in Zwolle, te benaderen voor een bijzonder idee: de Anna van der Breggen Challenge. Een krachtmeting tussen Anna en de deelnemers aan Erbens Vechtdaltoer van Erben Wennemars op 26 mei en de Theo de Rooij Classic. De drie renners zijn tevens lid van de Overijsselse Fietsambassadeurs Club Immer Weiter.

De zogenaamde Strava fietsapp is het meest populaire platform voor registratie van sportieve fietstochten. De organisaties van beide toertochten hebben speciale Strava segmenten aangemaakt genaamd naar Anna en de 2 tochten. Op 2 mei heeft zij, mede gegangmaakt door Immer Weiter ploegmaten Rob Harmeling en Theo de Rooij, tijden neergezet op de naar haar genoemde segmenten op de Lemelerberg tussen Dalmsholte en Lemele (2 km.) en de Sallandse Heuvelrug, tussen het Buitencentrum en vlak voor de kruising met de Motieweg (8,5 km.).

Strava-app
Op 26 mei en 2 juni kunnen de deelnemers aan de tochten, beschikkend over de Strava app, zich meten met de tijden van Anna. Na afloop van Erbens Vechtdaltoer wordt door de organisatie vastgesteld welke vrouw en man de snelste tijd heeft neergezet en wellicht de tijd van Anna heeft verbeterd. Voor de 2 besten liggen er originele, door Anna gesigneerde shirts klaar. Ook na de Theo de Rooij Classic wordt bekeken wie van de deelnemers aan een van de afstanden de snelste tijd heeft neergezet en liggen er voor de snelsten door Anna gesigneerde shirts klaar. Bovendien wordt er een totaalklassement opgemaakt over de deelnemers aan beide Challenges, waarbij de tijden van de beklimmingen van Lemelerberg en Sallandse Heuvelrug bij elkaar opgeteld worden. Ook voor de beide totaalwinnaars zijn er gesigneerde shirts, alsook een speciale extra verrassingsprijs.

Veilige tocht
De organisaties van de tochten hebben de segmenten zo veilig mogelijk uitgezet, nergens is sprake van kruispunten of verkeer van rechts komend van doorgaande wegen. Deelnemers worden er echter op gewezen zich aan de verkeersregels te houden, zich ervan bewust te zijn dat zij als verkeersdeelnemers op de openbare weg fietsen en andere verkeersdeelnemers dienen te respecteren. Als ware fietsambassadeurs!

Overtoomtocht Zomp

ENTER - Na de succesvolle Vroege Natuurvaart staat er voor zaterdag 12 mei om 11.00 uur weer een bijzondere vaartocht met de Enterse Zomp op de Regge gepland.

De Zomp staat bekend om zijn geringe diepgang en daarom zegt men wel eens dat dit schip kan varen waar geen water is. Tijdens deze vaart zal de platbodem een stuw passeren via een overtoom. U vaart met het schip op een onderwater liggende lorrie waarna de schippers de lorrie in beweging zetten. Verbaasd zult u constateren dat u via een speciaal aangelegde baan het water verlaat en over de walkant de stuw met vistrap passeert. Achter de stuw vaart u door een prachtig stuk van de Regge. U geniet hier van de rust en schoonheid van de natuur. De schippers vertellen ondertussen over het belang van de Regge in vroeger jaren en uiteraard over de Zomp zelf. Halverwege de vaart wordt u aan boord een lunch en drankje aangeboden. Rond de klok van 15.00 uur komt u dan weer terug bij het botenhuis achter de ijsfabriek in Hellendoorn. Al met al misschien ook een mooi idee om moeder (een dag voor Moederdag), te verwennen met dit bijzondere uitje. De kosten zijn € 16,00 per persoon. Aanmelden kan bij: Tourist Info/VVV Nijverdal. Tel: 0548 612729 of promotie@zinin.com

Nationale Vogelweek

HOLTEN - Van Huismus tot Korhoen. Van 12 tot en met 21 mei is het Nationale Vogelweek en daarom staat Natuurmuseum Holterberg de hele week in het teken van vogels.

Iedereen kan tijdens de Vogelweek de meest verbazingwekkende vogels ontdekken. In het natuurmuseum is er de hele week een Vogelquiz en voor de winnaar is er een mooi vogelboek. Tweede Pinksterdag, 21 mei, kunnen kinderen de hele dag met begeleiding uilenballen pluizen. De entreeprijs is voor volwassenen € 6,50 en voor kinderen € 4,50.

Huisvrouwen bestaan niet

HOLTEN - Het Kulturhus Holten vertoont op 11 mei de komische film 'Huisvrouwen bestaan niet'.

Een moeder en haar twee dochters hebben levens die ver uit elkaar liggen. De één is een ambitieuze carrièrevrouw, de ander is werkloos en de derde heeft het financieel zwaar. Wanneer er voor een reclamecampagne op zoek gegaan wordt naar de huisvrouw van nu brengt dat veel teweeg in het leven van de vrouwen. De filmvoorstelling is om 20.00 uur te zien in Kulturhus Holten, Smidsbelt 6. De entree bedraagt € 12,50. Dit is inclusief koffie/thee bij de ontvangst, een drankje en hapje tijdens de pauze en een optreden van Vocal Group 'Notes'.

Avond4daagse Holten

HOLTEN - Van maandag 14 tot en met donderdag 17 mei kan iedereen meewandelen met de Avond4daagse Holten.

De Avond4daagse Holten is voor iedereen! Er kan als individu of als groep worden deelgenomen. Deelname aan de Avond4daagse is mogelijk voor alle leeftijden. Door de keuze uit verschillende afstanden is de tocht geschikt voor zowel de sportieve als minder sportieve wandelaar. Er kan gekozen worden voor de korte afstand die 4 tot 6 km lang is, de middellange afstand die 8 tot 10 km lang is en de langste route heeft een lengte tussen de 10 en 12 km. Zelfs als u maar één of meerdere avonden wilt meelopen is dat mogelijk. Inschrijven kan van 14 tot 17 mei vanaf 17.15 uur voorafgaand aan de tocht naast de Zeeman aan de Smidsbelt 7. Aan de tochten door de prachtige omgeving van Holten kan dagelijks begonnen worden tussen 17.30 uur en 19.00 uur. Prijzen voor het deelnemen variëren tussen de € 5,- voor een dagdeelname en € 62,50 voor een groep van vijf volwassenen.

Boeldag van RMK weer in centrum

RIJSSEN - Op zaterdag 26 mei 2018 houdt het Rijssens Mannenkoor weer haar jaarlijkse boeldag.

Dit jaar in en rondom het winkelcentrum De Hoge Wal in Rijssen. Zowel op het plein voor het winkelcentrum, als ook binnen in het centrum, zullen diverse kramen opgesteld worden. Afgelopen tijd is nauw samengewerkt tussen de winkeliers en de mannen van het mannenkoor om van deze dag een groot succes te maken.

Goed doel
Vermeldenswaard is dat een deel van de opbrengst bestemd zal zijn voor een goed doel. Des te meer een reden om de boeldag te bezoeken. Deze start om 09.00 uur en zal eindigen rond 17.00 uur. U komt toch ook naar deze gezellige dag?

Mediant zoekt maatjes

TWENTE - Hoe voelt u zich vandaag als u dit artikel leest? Hoe zou u uw geestelijke gesteldheid omschrijven? Verreweg de meeste lezers zullen zich op dit moment psychisch gezond noemen. Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt namelijk dat ongeveer 9 op de 10 Nederlanders hun psychische gezondheid als goed inschatten. Maar: er zijn dus zeker 1 op de 10 Nederlanders die hier best hulp bij kunnen gebruiken. En u zou daar een rol in kunnen spelen.

Exacte cijfers over psychische gezondheid in Nederland zijn lastig vast te stellen. Lang niet iedereen die een psychisch of psychiatrisch probleem heeft is namelijk bekend bij instanties. Lang niet iedereen krijgt hulp. Gelukkig is er wel steeds meer aandacht voor en inzicht in psychische problemen. Dankzij beter medisch inzicht en meer openheid over dit thema in de maatschappij krijgen meer mensen de hulp die zij nodig hebben op dit vlak. In Twente is onder meer Mediant bezig met de begeleiding en ondersteuning van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Onder meer met concrete steun voor mensen die kampen met depressie, autisme, dwangstoornissen, sociale angststoornissen of andere uitdagingen. Ook familie en anderen in de omgeving van iemand met een probleem kunnen ondersteuning en advies krijgen. Mediant werkt daarnaast samen met uiteenlopende zorgorganisaties zoals TriviumMeulenbeltZorg.

Goede ondersteuning
Naast de professionele zorg zet Mediant ook in op ondersteuning door vrijwilligers. Zo is Mediant op dit moment actief op zoek naar vrijwilligers voor een maatjesproject in Twente. Zo biedt Mediant via de vriendendienst Hoor'ns cliënten de mogelijkheid om een maatje te krijgen die dan samen met hen dingen onderneemt. De praktijk wijst namelijk uit dat er onder de groep mensen met langdurige psychiatrische klachten ook veel mensen zijn met een beperkt sociaal netwerk. Het maatjesproject is er op gericht dat een vrijwilliger hen gaat helpen met een stukje ontspanning, gezelligheid en afwisseling in de week. Dit kan heel simpel zijn; een stukje wandelen, een spelletje spelen, de stad in gaan of simpelweg bijpraten bij een kopje koffie. Zo bieden zij afleiding en zijn door hun betrokkenheid een steun voor de cliënt. Het gaat gemiddeld om twee uur per week of twee weken, in overleg met de deelnemer. Zo vormen de maatjes ook een brug tussen de deelnemer en de 'gewone' samenleving en dragen zij bij aan de acceptatie en integratie van mensen met een psychiatrische beperking.

Bent u een maatje?
Mediant wil graag meer vrijwilligers vinden voor dit project; mensen die zelfstandig kunnen werken, geduldig zijn, zich aan afspraken houden en affiniteit hebben met deze doelgroep. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met coördinator Astrid Doeschot van Mediant op 06-51 08 21 88 of a.doeschot@mediant.nl

Vroege Natuurvaart

RIJSSEN - Op 12 mei kunnen vroege vogels met de Enterse Zomp meevaren.

Om 7.00 uur vertrekt de boot vanaf het haventje bij de Pelmolen Ter Horst, Pelmolenpad 9a in Rijssen. Tijdens de tocht over de rivier de Regge is er aan boord een gids van Landschap Overijssel of van Natuurmonumenten. Zij kunnen u veel vertellen over de natuur in, op en langs het water. Koffie en broodje zijn bij de prijs van € 12,- per persoon inbegrepen. De vaart met de Enterse Zomp zal alleen doorgaan als er minimaal 10 personen meegaan. Wanneer u mee wilt met de Enterse Zomp op 12 mei dan kunt u zich opgeven bij Tourist Info Wierden-Enter via telefoonnummer 0546-574911. Meer informatie vindt u op www.entersezomp.nl.

E-Bike Tocht

HOLTEN - Op 19 mei wordt door Bike Totaal Bloemendal een fietstocht speciaal voor de E-bike georganiseerd.

De E-Bike fietstocht is ongeveer 40 kilometer lang en zal gaan door de natuurgebieden die de gemeente Rijssen-Holten rijk is. Het belooft dus zeker een mooie tocht te worden, zeker als het ook nog eens mooi weer is. De start zal om 10.00 uur zijn bij Kulturhus Holten aan de Smidsbelt 6 en bij Bike Totaal Bloemendal zal er een tussenstop zijn waar deelnemers terecht kunnen voor koffie met wat lekkers. Het einde van de tocht is weer bij Kulturhus Holten en daar ligt ook een Goodie Bag op de deelnemers te wachten. Deelname is gratis.

Vroege Vogelwandeling

HOLTEN - Op 12 mei is er de vroege vogelwandeling van Natuurmuseum Holterberg op de Holterberg.

Vroeg in de ochtend als de rest van de wereld nog lekker lijkt te slapen zijn vele vogels al wakker. Het gezang van deze vroege vogels is in de stilte goed te horen. Wanneer u niet weet welke vogel u hoort en daar meer over wilt weten dan is deze Vroege Vogelwandeling daar de uitgelezen kans voor. U gaat namelijk niet alleen op pad, maar samen met een museumgids. Deze gids kan u vertellen welke vogel u hoort en mogelijk dat deze vogel zich ook nog laat zien. De wandeltocht start om 7.00 uur vanaf Museum Holterberg, Holterbergweg 12 te Holten. Er kunnen maar een beperkt aantal personen mee met de wandeltocht, dus opgeven vooraf is noodzakelijk en dat kan via 0548-361979 of info@museumholterberg.nl. Deelname kost € 6,-.

Fair Trade centraal bij Wereldwinkel Rijssen

RIJSSEN - 12 mei is een fairtrade feestje: gratis schminken en wat lekkers. Deze week wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor eerlijke handel. Eerlijke handel streeft naar een onafhankelijk bestaan van de producent.

Dit zijn niet alleen de koffie- of cacaoboeren, maar ook de kunstenaar die fraaie beelden maakt of decoratieve wandversiering en vazen. ?De richtlijnen voor de eerlijke handel worden nauwlettend nageleefd en gecontroleerd. Zo werken de werknemers in een veilige omgeving en ontvangen zij een leefbaar loon. Wordt er geen kinderarbeid getolereerd. Materialen waarmee wordt gewerkt bestaan uit natuurlijke of gerecyclede grondstoffen. Bedrijfjes die volgens de fairtrade richtlijnen werken, kunnen rekenen op ondersteuning in hun bedrijfsvoering. Veelal worden per regio ook gezondheids- of schoolprojecten ondersteund. ?Bij de Wereldwinkel zijn deze artikelen verkrijgbaar die volgens de fairtrade richtlijnen zijn vervaardigd. En door een aankoop van een fairtrade artikel, worden dus deze producenten ondersteund. Om deze dag extra feestelijk te maken mogen kinderen zich op zaterdag 12 mei gratis komen laten schminken.

Mooie prijzen
De heer Nieuwenhuis kan inmiddels genieten van fairtrade artikelen. Hij was de winnaar van de delicatessenmand die op de Oranjefair werd verloot. En mevrouw De Laat is de gelukkige winnaar van de grote haan. Deze trok veel bekijks op de fair en er waren veel gegadigden die de haan graag wilde hebben. Mevrouw De Laat weet er een goede bestemming en een mooie plek voor. Alleen kan zij er nog niet van genieten omdat zij in 's Hertogenbosch woont. Maar binnenkort komt ze weer naar Rijssen en zal ze de grote haan meenemen. Een mooie herinnering aan Rijssen.

Kooravond Noorderkerk Rijssen

RIJSSEN - Op vrijdag 18 mei wordt in de Noorderkerk aan de Molenstalweg 21 in Rijssen, een zangavond gehouden met koor- en samenzang, aanvang 19.30 uur.

Medewerking aan deze avond wordt verleend door het Gemengde Koor ''Rehoboth'' uit Kootwijkerbroek onder leiding van dirigent Tom Burgering en het Noordermannenkoor uit Rijssen, onder leiding van dirigent Edwin Velvis. De koor- en samenzang wordt begeleid door organist Bert Roest. De opening en sluiting worden verzorgd door ouderling H.J. de Vos. De toegang is gratis en er wordt een collecte gehouden ten bate van de Zending Gereformeerde Gemeenten.
Dick Tukkers

PvdA tegen afwijzen kinderpardon

Foto: Gerrit Dannenberg

RIJSSEN – Het zogenaamde kinderpardon voor vluchtelingenkinderen die al jaren in Nederland wonen, wordt te vaak afgewezen.

Dat vindt de PvdA-Rijssen-Holten. Daarom diende fractievoorzitter Rob Meijerink in de laatste raadsvergadering een motie in. Meijerink wilde vanuit de gemeenteraad van Rijssen-Holten een krachtig nee laten horen tegen het té vaak afwijzen van het kinderpardon. Volgens Meijerink worden de criteria te strak toegepast waardoor bijna geen enkel kind, dat in Nederland geworteld is, hier kan blijven. Hierdoor ontstaan vaak hartverscheurende situaties. Kinderen die hier al jaren wonen, hier zijn opgegroeid, onderwijs hebben genoten, worden uitgewezen en naar landen waarvan ze niet eens de taal spreken. Meijerink stelde voor om met andere gemeenteraden waarin ook over deze kwestie is gesproken Den Haag laten weten hoe we er in de gemeenteraden over denken. D66-voorman Herman Klein Velderman gaf de motie van Meijerink zijn onvoorwaardelijke steun. SGP-fractievoorzitter André Scheppink was het inhoudelijk eens met Meijerink, maar wilde het protest niet in de vorm van een gemeenteraadsmotie gieten. "Dit moeten we rechtstreeks neerleggen bij de collega's van de Tweede Kamer. CU en CDA dachten er ook zo over. De VVD wilde de motie niet steunen. VVD-fractievoorzitter Frans Noordam zei onvoldoende zicht te hebben op wat er werkelijk aan de hand is.

Dien snel aanvraag in voor lintje

RIJSSEN - De gemeente Rijssen-Holten adviseert inwoners om op tijd een aanvraag in te dienen wanneer zij iemand een Koninklijke Onderscheiding willen laten geven.

Rond Koningsdag is er altijd veel interesse bij mensen om anderen te nomineren voor zo'n lintje. Niet verrassend; er zijn veel fanatieke vrijwilligers in de gemeente Rijssen-Holten die zich soms al decennia belangeloos inzetten voor uiteenlopende organisaties. Vaak mensen die zichzelf niet in de spotlight zetten en vaak op de achtergrond, in stilte, hun belangrijke werk verrichten. Om iemand te nomineren voor een Koninklijke Onderscheiding moet echter wel een strikte procedure doorlopen worden. Het is daarom belangrijk om nog vóór 1 juni dit jaar een nominatie in te dienen bij de gemeente. Zo kunnen zij Koningsdag volgend jaar een lintje krijgen. Kijk voor de procedure op: www.rijssen-holten.nl

Veelzijdig inrichten bij Dekker Woonprofessionals

VRIEZENVEEN - Voor een totaaloplossing voor uw interieur moet u bij Dekker Woonprofessionals zijn. Stylish en kwalitatieve interieuroplossingen, een specialistisch en betrokken team en een persoonlijke benadering maakt Dekker Woonprofessionals de ideale partner bij het realiseren van uw droominterieur.

Bij Dekker Woonprofessionals is letterlijk niks te gek, van vloeren en behang tot raamdecoratie en gordijnen en van verf tot interieuraccessoires en meubels op maat, Dekker neemt het aanbieden van een totaaloplossing serieus. Ook voor een ontwerp voor uw droominterieur kunt u bij de specialisten terecht.

Persoonlijke benadering
Met een bevlogen team interieurprofessionals maken ze bij Dekker van elk huis een thuis. De sfeervolle woonwinkel aan het Westeinde in Vriezenveen kenmerkt zich naast een brede collectie interieurproducten door een team met kennis van zaken. 'Hoe ga je om met kleur? Wat zijn de do's en don'ts ten aanzien van stoffen en materialen? Op welke manier maak je optimaal gebruik van de ruimte? Wat doen we met verlichting? Allemaal vragen die aan bod kunnen komen. Wat Dekker Woonprofessionals naast het bieden van een totaaloplossing onderscheidt, is hun persoonlijke benadering. "Wij willen u als klant leren kennen, alleen zo kunnen we gezamenlijk een interieur creëren dat bij u past" aldus het team van Dekker. De wens van de klant is hierbij uiteraard altijd het uitgangspunt.

Veelzijdig inrichten
woning en bedrijven

Naast interieuroplossingen voor particulieren kun je bij Dekker ook terecht omtrent het interieur van je (horeca)-zaak, of kantoor. Voor een bedrijf is het belangrijk dat bedrijfsruimtes een representatieve uitstraling hebben en aansluiten bij de identiteit van het bedrijf. De interieurspecialisten denken graag met u mee om de bedrijfsruimte(s) tiptop in orde te maken zodat deze weerspiegelen waar uw bedrijf voor staat. Ook horecagelegenheden kunnen worden voorzien van een passende inrichting. In de horeca staat het bieden van een complete beleving centraal en het interieur speelt in deze een belangrijke rol. De specialisten realiseren graag een interieur voor uw zaak waarin u en uw gasten zich comfortabel voelen.

Kom langs!
De complete woonbeleving van Dekker Woonprofessionals zelf ervaren? Loop eens binnen bij de winkel aan Westeinde 400 in Vriezenveen! Nu des temeer wand de hele maand mei kunt u profiteren van 15% korting op allerhande raamdecoratie.

Lezing Hugo Borst in Kulturhus

HOLTEN - Op dinsdag 22 mei ontvangt de Bibliotheek Rijssen-Holten de voetbalcriticus, schrijver en televisiepersoonlijkheid Hugo Borst voor een lezing in het Kulturhus in Holten.

Hugo Borst vertelt over zijn boeken 'Ma' en 'Ach, moedertje' en geeft zijn mening over de zorg voor ouderen. De lezing begint om 20.00 uur. Hugo Borst (1962) is hoofdredacteur van het voetbaltijdschrift 'Hard gras' en presentator van 'Langs de lijn'. Hij geeft ook vaak voetbalcommentaar bij televisieprogramma's. In 2015 verscheen Borsts boek Ma over zijn dementerende moeder. In 2016 schreef hij samen met Carin Gaemers een brief naar de toenmalige staatssecretaris Martin van Rijn over de ondermaatse ouderenzorg in Nederland. Deze brief werd in oktober 2016 gevolgd door een manifest 'Scherp op ouderenzorg' met tien punten om de ouderenzorg te verbeteren. Sindsdien geeft hij in televisieprogramma's vaak zijn mening over dit onderwerp. In 2017 verscheen Ach moedertje het vervolg op Ma. Samen met Adelheid Roosen maakte Borst de vierdelige televisieserie In De Leeuwenhoek, een zoektocht naar hoe de zorg voor dementerenden beter en menselijker kan. Deze serie wordt tot en met 10 mei op donderdagavond uitgezonden door omroep Human.

Reserveren
Reserveren voor de lezing kan via www.kulturhusholten.nl . Leden betalen € 10, niet-leden € 12. Boekhandel Heusinkveld is aanwezig om boeken te verkopen die Hugo Borst bereid is te signeren.

Column

Gerrit Kraa

Foto: Gerrit Dannenberg

Dichter

Jan is in zin dagelijks leawn banketbakker. Een eenmans-zaakjen. Hee hef een geveulig gemood en doarumme geet-e der gebukt oonder dat-e 'n helen dag niks as cholesterol-bommen fabriceert: vruchengebakjes, dikke kozakken-pläkke, tompoezen met van dee gelle pudding tusken twee pläks bladerdeeg met een löagjen glemmige, pikkerige fondant. Iej munn wal 'n betje nen sadistischen inslag hebben um zukke dinge te maken, want met good fetsoen kö'j de klaanten feitelijk zu'k spil nit loaten etten op ne receptie a'j het beste pak an hebt. A'j zonnen tompoes met de haande noar binnen wilt skoewen en nen hap nemt, floddert 'n room d'r an beaide kaanten tuskenoet en mu'j de vingers oflikken dewiel a'j kuijert met ne deftige mevrouw. In 't hoes zee'j da'j het halve gebakje op de revers van 't fluwelen buis hebt en kö-j 'n volgenden dag noar ne stomerieje. Nee, doar wordt de klaanten nit vrolijk van. Gin meanske den dat better beseft as Jan zelf. En doarumme maakt-e as compensatie gedichjes. Hee wil nen gedichtenbundel maken oonder de naam "Poëzie du Boulangerie". Riemen dat dut-e op de fietse, as-e ne deuze gebakjes votbrech noar de klaanten, want Jan hef gin riejbewies. Biej het ofstappen wil det nog wal ees misgoan, met de rechterhaande oonder de gebaksdeuze en de leenkerhaande an 't steur, en zo is-e al ees met gebakjes en al in een vuurtuintje belaand en kon-e twentig gebakjes vanniejsen maken. Mer in 't hoes hef'e een poar nieje regels in gedachen en mut zinne vrouw der as eersten an geleuwen. Zee hef 'n verhit gezichte, want achter ne teunebaanke stoan en dan ook nog achter het anrech um rebeten te kokken, dat voogt zich allemoale meujlijk as dan ook nog de weenkelbelle alverdan reenkelt. En dan zeent ze efes stille ewès en begeent Dientje met opskeppen en Jan ook. Zee met nen groten leppel en hee met 't moondwoark. "Dientje,'k heb een niej gedich emaakt," zeg-e dan, "mu'j ees lusteren:
as de zele stille lustert
en de puddingpap besteet oet custard…"

"Too, Jan, iej loat de earpel koold worden en preuwt eerst ees van dee rebeten, dat gedich kan toch nog wal efkes wochen, onnit dan…."
En dan neamp Jan met nen depen zoch nen hap rebeten en dat sköt um in de lochpiepe dan mut-e hoosten en doar vleengt de rebeten-snippers in de roondte. "Iej ook met oewn custard, hoold toch op met dat riemgedoo…"mostert Dientje. Efkes later steet Jan oongelukkig an 'n trog biej twentig van dee moorkoppen dee-t-e in 'n gesmöalten sjukela mut deupen.
Hee hooldt ze opmerkelijk lange eundersteböawten…

Openluchtdienst op schoolplein Veenbrug

DAARLERVEEN - Op zondag 27 mei is er een openluchtdienst in Daarlerveen.

De dienst begint om 17.00 uur op het schoolplein van 'De Veenbrug' (bij slecht weer in 't Trefpunt). Voorganger is ds. M.A. Bos. Het thema is: "Iedereen is nodig!" Na afloop is er koffie, thee, fris en broodjes. De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden voor het evangelisatiewerk en nieuwe activiteiten. Omdat er een beperkt aantal stoelen aanwezig zijn, verzoekt de organisatie u – zo mogelijk – een stoel mee te nemen. Er worden veel bekende liederen gezongen en 'De Veenbrug' zal medewerking verlenen aan deze openluchtdienst. De kinderen leren op school diverse liedjes (sommige liedjes met gebaren) die we gaan zingen. Bram & Janine Lemans uit Vriezenveen zullen alles begeleiden en ook voor de bezoekers en met de kinderen zingen.

Topotijdreis bij Rijssense genealogen

Foto: Gerrit Dannenberg

RIJSSEN - De werkgroep Heemkunde van het Rijssens Museum houdt donderdagavond 17 mei weer een genealogieavond in 'n Koffiehook van het brandweermuseum.

De avond is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met genealogie of daar belangstelling voor heeft. De aanstaande avond wil de werkgroep nogmaals de websites die kadastrale en topografische gegevens leveren behandelen. Het HISGIS is al uitgebreid aan de orde geweest. De komende avond willen we ook topotijdreis en beeldbank.cultureel erfgoed onder de loep nemen. Verder komt het genealogieprogramma AldFaer ter sprake.

Daarnaast is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen en opmerkingen aan de mensen van de werkgroep. De genealogieavond duurt van 19:30 uur tot 21:30 uur.

Leergierig

Een schoenmaker uit Wormerveer
Maakt schoenen, maar gebruikt haast geen leer
Hij wil er niet over praten
Maar hij maakt alleen kleine maten
De mensen noemen hem: een leergierig heer

Jan Zandbergen

In een dal mag je ook wel op bergschoenen lopen.

zaterdag 19 mei

Kaspers ICT stelt zich voor

NIJVERDAL - Kaspers ICT werkt vanuit 'Het Kantoor' aan de Maximastraat in Nijverdal en ontzorgt bedrijven en particulieren met ICT-oplossingen. Dit omvat het ondersteunen van bedrijven met systeembeheer zowel op locatie als op afstand, alsook diverse cloud oplossingen voor zakelijke telefonie, antivirus, backup, email en uw data. Daarnaast leveren wij diverse webdiensten van webhosting tot het realiseren van een nieuwe website. Ook particulieren weten de weg naar Kaspers ICT inmiddels te vinden voor ondersteuning bij hun computerproblemen.

Het kloppende hart van Kaspers ICT is Frank Kaspers. "Ik heb lang gewerkt in overheidsdienst, onder andere bij de provincie Zeeland. Daar heb ik veel kennis opgedaan met complexe bedrijfsnetwerken. In 1999 ben ik gedeeltelijk voor zichzelf begonnen en heb ik mijn bedrijf in Zeeland steeds verder uitgebouwd. Vanaf 2010 woon ik met veel plezier in Nijverdal en ben ik Kaspers ICT gestart. En hoewel ik nog niet zo heel lang in Nijverdal woon, heb ik het gevoel dat mijn nuchtere karakter prima past in Twente."

Telefonie
Naast de ICT diensten biedt Kaspers ICT ondersteuning op het gebied van zakelijke telefonie. Of het nu gaat om een traditionele telefooncentrale of de nieuwere technologie VoIP. Bij VoIP belt u via internet. Dat kan nog steeds gewoon met een vaste telefoon, maar ook met uw computer of een app op uw smartphone. Als Kaspers ICT uw VoIP oplossing levert, hebt u er geen omkijken naar. Wij inventariseren uw wensen en stellen uw telefooncentrale in de cloud in zodat deze aansluit bij uw wensen. Of u nu op kantoor werkt, thuis of ergens anders. Als er maar internet beschikbaar is kunt u bellen met uw vaste zakelijke nummer tegen lokale tarieven.

Wifi
Geen bedrijf of gezin kan meer zonder wifi. Wij leveren en installeren een verscheidenheid aan wifi oplossingen voor bedrijf en thuis.

Particulieren
Ook particulieren ondersteunen wij bij problemen met niet alleen uw computer, maar ook uw tablet, uw smartphone en andere computerapparatuur.

Maak kennis
Wilt ook u ontzorgt worden met uw ICT? Wij staan graag voor u klaar! Bezoek onze website www.kaspersict.nl of neem contact op met 0548-624635 of info@kaspersict.nl voor een vrijblijvende kennismaking.

Katoentjestocht

HELLENDOORN - Hoe bijzonder is het om 's nachts de omgeving te voet te verkennen. In de nacht van 18 op 19 mei heeft u die mogelijkheid, dan kunt u meewandelen met de derde editie van de Katoentjestocht.

Deze tocht dankt haar bestaan aan de textielgeschiedenis van Nijverdal en werd in het leven geroepen toen Nijverdal 180 jaar bestond. Inmiddels is het een traditie geworden om op de derde vrijdagnacht van mei de wandelschoenen aan te trekken en op pad te gaan om de hele, halve of kwart marathon te wandelen. De start en finish voor alle afstanden is bij, hoe kan het ook anders, de Smidse aan het Hoge Dijkje. De Smidse is het oude ketelhuis van Koninklijke ten Cate en het mooiste gebouw van Nijverdal. Voor enkele jaren terug werd het zelfs verkozen als omslagfoto voor het jaarboek van industrieel erfgoed. Gelukkig is het gebouw in stand gehouden en wordt het veelvuldig gebruikt voor allerlei activiteiten. Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving. De hele marathon gaat richting de Kruidenwijk, een stukje Regge, het dorp Hellendoorn en weer terug naar de Smidse, vervolgens langs de Regge richting Zuna, dan naar het Hexel, waarna u weer richting finish gaat. Omwonenden van de route kunnen enkele dagen voor de tocht de routes bekijken op de website, dan zijn zij op de hoogte van wandelaars die eventueel hun woningen zullen passeren. Nieuw in deze editie Katoentjestocht is een tweede starttijd voor de halve marathon. De hele marathon start om 00.01 uur, de eerste halve marathon om 00.30 uur, de kwart marathon om 01.00 uur en de tweede halve start om 03.30 uur. Op iedere afstand zijn er een of meerdere pauzelocaties met koffie, thee en fris. Het wordt aangeraden een zaklantaarn mee te nemen en reflecterende kleding is verplicht. Voorinschrijven kan tot 13 mei op www.katoentjestocht.nl tegen een korting van € 1,50 p.p., maar aanmelden ter plekke kan uiteraard ook.

Schilderende boer exposeert

HOLTEN - In 'Museum Broer een leven lang boer!' is tot en met september een expositie van schilderwerken van Broer Pekkeriet te zien.

In het museum krijgt u een goed beeld van hoe het boerenleven, de werktuigen en gereedschappen in vroeger tijden waren. Nu is er ook een expositie te zien van de schilderijen van Broer Pekkeriet met onder andere stillevens. De schilderwerken van deze schilderende boer zijn realistische werken gebaseerd op het boerenleven. U vindt het museum aan de Langstraat 38 in Holten. Van maandag tot en met donderdag kunt u van 11.00 tot 17.00 uur tegen betaling van € 5,- entree het museum bezoeken.\

5km Rijsserbergloop al
uitverkocht

RIJSSEN - Ruim een maand voor de Assist-Verzuim-Rijsserbergloop zijn alle startbewijzen voor de 5km al vergeven.

Het evenement is de laatste jaren flink gegroeid. De organisatie geeft aan het maximum aantal lopers op de 5 km te hebben bereikt. "Wij willen dat elke loper de ruimte krijgt en op een veilige manier de finish behaalt. Wij zien in de regio evenementen steeds groter worden, maar de kwaliteit voor de loper gaat vaak achteruit. Dat willen wij niet, wij zien de loper ook in 2019 graag terug!" Er zijn nog enkele startbewijzen voor de 10km beschikbaar en volop voor de 400 meter en 1,5 kilometer. Inschrijven kan via www.rijsserbergloop.nl

Brandweerman Henk van den Noort met pensioen na 46 jaar

Foto: Gerrit Dannenberg

RIJSSEN – Brandweerman Henk van den Noort is onlangs met pensioen gegeven.

De collega's van de brandweer haalden de familie Van den Noort van huis met de brandweerwagen. Van den Noort heeft maar liefst 46 actieve dienstjaren bij de brandweer op zitten. In 1972 meldde hij zich aan als lid van de vrijwillige brandweer van Rijssen. De liefde voor de brandweer heeft Van den Noort niet van een vreemde, want zijn vader en grootvader waren ook actief als brandweerlieden.
In de loop van de jaren heeft Van den Noort een flinke reeks opleidingen gevolgd en vele diploma's en certificaten behaald. Ook de opleiding Stralingsdeskundige niveau drie heeft hij succesvol afgerond, een unicum in de brandweerwereld. Oud-commandant Jan Harbers en hij waren de eersten die vrijwillig de opleiding tot Officier Van Dienst afrondden. In 1992 trad hij in dienst bij de gemeente Rijssen als beroepsbrandweerman. Hij was verantwoordelijk voor de taken preventie en preparatie. Met de regionalisering van de brandweer kwam hij in dienst van Brandweer Twente. De brandweerwereld kan hij overigens niet volledig loslaten. Samen met zijn vader Ab van den Noort is Henk nog altijd actief als vrijwilliger bij het Internationaal Brandweermuseum Rijssen. Ook schrijft hij brandweerbijdragen voor het kwartaalblad van de Rijssense Musea.

Hieuwe hoofdtrainer voor heren Ravijn

NIJVERDAL - ZPC Het Ravijn uit Nijverdal heeft Marc van Groen als nieuwe trainer/coach van het eerste herenteam aangesteld. Hij neemt deze rol over van Robert Munkáscy, die aankomend seizoen verbonden zal zijn aan de Nationale Waterpolo Academie in Eindhoven.

De afgelopen jaren heeft Van Groen diverse jeugdteams van ZPC De Hof en de Regionale Waterpolo School onder zijn hoede gehad. Daarnaast was hij in het seizoen 2010-2011 assistent bij het eerste dames team van ZPC Het Ravijn, waarmee hij een zilveren medaille behaalde in de Europese LEN Trophy. Als speler was Van Groen jaren actief in de Hoofdklasse, de huidige Eredivisie, voor HZC De Robben en ZWV Nereus (nu De Zaan). Daarmee speelde hij verschillende bekerfinales en haalde de halve finale van de Europa Cup voor bekerwinnaars. Via Jong Oranje bereikte hij het Nationaal team, waarmee hij twee EK's en een WK speelde. "Ik heb erg veel zin om bij ZPC Het Ravijn aan de slag te gaan", aldus Marc van Groen. "Het team heeft een aantal ervaren spelers die al jaren in de Eredivisie spelen, daarnaast is er ook een grote groep jeugdig talent dat zich afgelopen seizoen sterk ontwikkeld heeft in het eerste of tweede team. Dit zorgt voor een mooie balans in de herenselectie. Ik wil er voor zorgen dat we aankomend seizen snel, attractief en creatief waterpolo spelen". Voorzitter van de topsportcommissie, Eelco Vermeij, noemt het 'een goede zaak' dat Van Groen vanaf aankomend seizoen verbonden is aan de heren van ZPC Het Ravijn. "Met Marc halen wij een coach binnen, die bewezen heeft jeugdige spelers naar een hoger niveau te kunnen tillen. Dat past uitstekend bij onze doelstelling om de aankomende jaren het grote potentieel aan jonge spelers binnen onze vereniging in te passen in Heren 1 en daarmee te strijden om de prijzen!".

Holland Casino en Freshtival zorgen voor spektakel!

ENSCHEDE - In het weekend van 19 en 20 mei staat één van de gaafste festivals in Enschede gepland. Freshtival betaat tien jaar en de organisatie heeft dit jaar flink uitgepakt.

Met optredens van niemand minder dan Sean Paul, Chef's Special en Steve Aoki beloofd het weer een geweldig festival te worden. Holland Casino zorgt ervoor dat jouw bezoek aan het festival nóg gaver wordt, want je maakt dit Freshtival-weekend al kans op twee gratis weekend tickets voor Freshtival 2019! Lees hieronder wat je hiervoor moet doen. Freshtival is inmiddels uitgegroeid tot een gigantisch evenement waar meer dan 40.000 bezoekers in het weekend op af komen. Wanneer je midden in de mensenmassa staat, besef je bijna niet hoe groots dit festival is. Dit jaar maakt Holland Casino het mogelijk om Freshtival vanuit een compleet verschillend perspectief te bekijken. Vanuit het reuzenrad heb je niet alleen goed zicht op de mainstage, maar ook een spectaculair uitzicht over het gehele festivalterrein. Zo'n geweldig uitzicht wil je natuurlijk op beeld vastleggen. Je hoeft niet met selfies te stuntelen, want er is een speciale fotograaf in het reuzenrad aanwezig om jaloersmakende foto's te maken van jou en je vrienden. Deze foto's worden later geplaatst op de Facebookpagina van Holland Casino Enschede. Laat je bij de fotograaf je gegevens achter? Dan maak je kans op gratis weekend tickets voor Freshtival 2019! En dat is nog niet alles: bij het begin van de rit ontvang je een actiefiche voor een gratis bezoek aan het casino. Zo'n kans laat je toch niet liggen?

VIP-reis met privéjet
Met dit fiche voor gratis entree kun je in het casino kans te maken op een andere toffe prijs. In de maand mei maak je namelijk kans op een VIP-reis met privéjet naar Monaco voor twee personen. Dit is een landelijk actie van Holland Casino, maar de prijs valt bij iedere vestiging gegarandeerd. Dus wacht niet te lang en kom voor 10 juni jouw actiefiche verzilveren!

Enterrun

ENTER - Op 19 mei is het weer tijd voor de Enterrun die dit jaar voor de 34e keer wordt georganiseerd door de Enterse Motor Club.

De Enterse Motor Club wil met de Enterrun kinderen en jongeren met een handicap een dag om nooit meer te vergeten bezorgen. Het hebben van een lichamelijke of verstandelijke handicap is op 19 mei geen beperking. Er zullen ongeveer 40 motoren met zijspan uit het hele land deelnemen aan deze tocht. De kinderen en jongeren kunnen veilig vervoerd worden in de zijspan van de motor en het is voor hen een hele belevenis. Het ochtendprogramma begint om 9.00 uur bij het Kluphoes van de Enterse Motor Club aan de Krompatte 4. De lunch wordt genuttigd bij zalencentrum 'De Kröl' en daarna is het tijd voor het middagprogramma waarbij de deelnemers weer iets speciaals kunnen verwachten.

Akkernoabers op reis

YPELO - Op 16 mei om 12.45 uur vertrekt de bus bij het Akkerhus aan de Ypeloschoolweg 2B en gaan de Akkernoabers op reis.

De Akkernoabers zijn 55 jaar of ouder, maar nog steeds actief. Naast de activiteiten bij het Akkerhus is er ook op 16 mei de reis met de bus naar Luttelgeest. Daar aangekomen wordt er een bezoek gebracht aan een fruitverwerkingsbedrijf. Vervolgens gaat de reis naar Vilsteren om daar te gaan eten. Voor deze reis kan iedereen uit de buurtschappen zich opgeven, maar ook familie, vrienden en kennissen mogen mee. Opgeven kan bij Ina Eggerink op telefoonnummer 06 13 53 91 72.

Engelse koormuziek van twee koren in de Dionysiuskerk

Foto: Gerrit Dannenberg

RIJSSEN - Zaterdag 26 mei geeft Vocaal Ensemble Rijssen (VER) een concert in de Dionysiuskerk in Rijssen.

Medewerking verleent het regionaal jongerenkoor Soli Deo Gloria van Ton Adema uit Kampen. Centraal staan psalmbewerkingen uit vooral de Engelse koormuziek. Organist is Niels Adema, zoon van de dirigent en muziekdocent aan de Fruytier in Rijssen.

Begin vorig jaar gaf het Vocaal Ensemble Rijssen van dirigent Jan-Geert Heuvelman ook een concert in de Dionysiuskerk. De reacties waren overweldigend. Ook nu belooft het weer een mooi concert te worden. De Engelse Koormuziek die door VER wordt uitgevoerd is onder andere van Elgar (Give unto the Lord, Great is the Lord), Howells (Like as the hart) en Bairstow (I sat down). Soli Deo Gloria laat onder andere het Magnificat in C van Stanford horen.
VER zong uit hetzelfde Engelse repertoire tijdens het Nederlands Koren Festival in Enschede. Ondanks de afwezigheid van enkele leden zette het koor een uitstekende prestatie neer en veroverde een derde plaats met een warme beoordeling van jury.

Het concert begint om 20.00 uur, de deuren van de kerk zijn vanaf 19.30 uur open. De entree bedraagt € 6,00 en kinderen tot 12 jaar mogen gratis komen luisteren. Kaarten kunnen besteld worden via de website www.vocaalensemblerijssen.nl

Zweef blijft winnen

Foto: Petra Koenderink

NIJVERDAL - Met nog vier wedstrijden te gaan, kan heel voorzichtig gedacht worden aan klassebehoud.

De 0-1 tegen Quick was zwaar bevochten, maar verdiend. De vreugde in de kleedkamer na afloop was groot en gold natuurlijk niet de bijna zekere degradatie van Quick, maar het feit dat De Zweef nagenoeg veilig is. Het was geen spektakelstuk in Nijmegen, maar het was spannend met kansen aan beide kanten. Het eerste kwartier was voor Quick, dat de week eerder al Rigtersbleek versloeg met 4-1. Vooral via de vleugels werd De Zweef overlopen, waarbij Dennie Hoogenkamp een betrouwbare sluitpost vormde. Na dat kwartier kreeg De Zweef langzaam meer grip op het spel en kon ook de doelman van Quick worden getest. Echt gevaarlijk werd het niet. Voor beide doelen overigens, zodat de 0-0 bij rust terecht was. De tweede helft vertoonde hetzelfde beeld. Tot een kwartier voorn tijd was De Zweef de betere ploeg met een paar kansjes. Toen nam Quick het initiatief en iedere blauwwitter sloef de schrik om het hart. Gelukkig duurde dit initiatief niet lang. Inmiddels was Thomas Vermeulen vervangen door Nick Snellink (54 e minuut) en Jesper Krukkert voor Dennis van der Lely (57 e minuut). In deze fase van de strijd was er een mooie kans voor Tom Heuver, die een vrije doorloop had naar het doel, maar ervoor koos af te spelen. In het vervolg ging deze kans verloren. Quick moest vanaf dit moment ook verder met tien man toen een verdediger (reeds in bezit van geel) de doorgebroken Dennis van der Lely naar het kunstgras werkte. Tweede geeld ne dus rood. De Zweef's eindoffensief leidde tot kansen voor Dennis van der Lely en Sven Dikkers. Ruben Hendriks (niet helemaal fit meer) , maarte in de 86 e minuut plaats voor Marco ten Dam, die vanaf binnenkomst gevaarlijk was. Een aanval over rechts met een strakke voorzet van Marco ten Dam eindigde bij de tweede paal op de voet van Nick Snellink, die de 0-1 binnen knalde. Feest alom bij de blauwwitten.

Breed deelnemersveld
Ronde van Overijssel

TWENTE - Er trekt zaterdag 12 mei een internationaal gezelschap door de regio tijdens de Ronde van Overijssel. Dat blijkt uit de voorlopige startlijst. Er nemen teams uit negen [Nederland, Australië, Groot Brittannië, Verenigde Staten, België, Duitsland, Koeweit, Bolivia en Luxemburg] verschillende landen deel. Maar dat is nog niet alles. Het rennersveld is nog veel gemêleerder.

Maar liefs 24 verschillende nationaliteiten zijn terug te vinden op de voorlopige startlijst [inclusief reserves]. Op de voorlopige startlijst staan deelnemers uit Nederland, België, Estland, Australië, Zuid-Afrika, Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Rusland, Duitsland, Taiwan, Zwitserland, Koeweit, Spanje, Frankrijk, Italië, Eritrea, Venezuela, Argentinië, Peru, Zweden, Noorwegen, Luxemburg, Hongarije en Moldavië. "Daarbij moeten we wel aantekenen dat de ploegen tot 72 uur voor de start de gelegenheid hebben om naar hartenlust te wisselen met hun renners" zegt Jos Lammertink, coördinator deelnemers van de Ronde van Overijssel.

Opvallende teams
Bij de deelnemende teams is de afwezigheid van Monkey Town Continental Team het meest in het oog springend. Reden is dat de continentale formatie niet in staat is een team af te vaardigen als gevolg van een dubbel programma en een volle ziekenboeg. Zo is Nijverdaller Joey van Rhee nog niet inzetbaar vanwege knieproblemen en is Peter Schulting (Lemele) onlangs geopereerd aan een gebroken sleutelbeen. Ook Almeloër Wim Kleiman en Oldenzaler Maarten de Jonge zullen op 12 mei dus niet in de Ronde van Overijssel te zien zijn. Als vervanger van Monkey Town Continental Team staat Start Team Gusto uit Bolivia aan de start. Verder is Roompot - Nederlandse Loterij een in het oog springende naam. Het is namelijk het enige pro-continentale team aan het vertrek. Bijzonder team op de voorlopige startlijst is ook Massi- Kuwait team uit Koeweit, bestaande uit een mix van Spanjaarden en Koeweiti.

Opvallende renners
Omdat de ploegen tot 72 uur voor de start de gelegenheid hebben om naar hartenlust te wisselen met hun renners, is het niet met zekerheid te zeggen wie wel en niet gaan deelnemen. Toch zou het zo maar kunnen zijn dat renners als Pieter Weening, Pim Ligthart of Wouter Wippert uit Wierden [allen Roompot-Nederlandse Loterij] van start gaan. Of misschien Harry Tanfield [Canyon-Eisberg] die vorige week nog verrassend de eerste etappe in de Ronde van Yorkshire won. Ook een naam als Steele von Hoff [Bennelong SwissWellness] springt in het oog. En wellicht kunnen de winnaars van 2014 en 2015, Dennis Coenen [Cibel-Cebon] en Jeff Vermeulen [VolkerWessels-Merckx Cyclingteam], hun kunststukje herhalen. Of gooien schaatsers Gary Hekman en Sven Kramer [NWV Groningen] nog roet in het eten van de rest? Het gaat hoe dan ook een zeer interessante Ronde van Overijssel worden dit jaar!

Overijssels mooiste
De Ronde van Overijssel is deze 66e editie live via TV, radio en social media te volgen. Dit jaar zijn de premiesprints in Enter, op de Tankenberg (Oldenzaal), Kuiperberg (Ootmarsum), Lemelerberg, Holterberg en Markelose berg. Op www.rondevanoverijssel.nl vindt u tips waar u het beste kunt gaan kijken langs het parcours.

Dagsanatorium in Rijssen een zeer bijzonder Rijksmonument

RIJSSEN- Het dagsanatorium staande aan de Oosterhofweg 250 in Rijssen is van cultuurhistorisch en architectonisch belang met als kenmerken: sociale voorziening voor fabrieksarbeiders in de jaren 1900, vanwege de geschiedenis van het gebouw, vanwege de stijl, typologie, en kwaliteit van het ontwerp en vanwege gaafheid en zeldzaamheid.

In de jaren 1900 stierven er in Nederland op een inwonertal van vijf miljoen mensen per jaar 10.000 mensen aan de indertijd heersende gevreesde longziekte tuberculose of te wel TBC. Deze ziekte was in die jaren nauwelijks beheersbaar. De doktoren schreven deze met TBC besmette patiënten vaak rust voor en kuren in centra met gezonde berglucht op de Veluwe of op hoog gelegen plaatsen. Aangezien ook veel mensen uit onze omgeving aan deze gevreesde longziekte leden , besloot de heer A.H. ter Horst firmant van de jutefabriek ter Horst &Co, om zijn voormalige zomerhuisje van buiten de Grimberg in het jaar 1914 te verplaatsen naar een stuk grond op het landgoed De Oosterhof. Deze grond was ter beschikking gesteld door de eigenaar van de Oosterhof jonkheer F.A Coenen. Het zomerhuisje werd ingericht als dagsanatorium ten behoeve van fabrieksarbeiders met tuberculose. Minder ernstige of herstellende patiënten konden hier buiten het winterseizoen overdag terecht, zij overnachten elders. Het gebouw bood op de eerste verdieping woonruimte aan voor een verpleegster. Rondom het houten gebouw lagen oorspronkelijk vijf lighallen , het eigenlijke sanatoriumcomplex, aan de voorzijde geopend en op de zon of uit de wind oriënteerbaar.

Stijl, typologie, kwaliteit, zeldzaamheid:
Het gebouw is opgetrokken in chaletstijl, in dit verband zeer geëigend als verwijzing naar de gezonde berglucht die eigenlijk ingeademd had moeten worden. Het gebouw heeft jaren als duivekot gediend, waarvoor de veranda is vastgezet en verbreed. Het dagsanatorium is midden jaren 90 gerestaureerd. in het bijgebouw onder de lessenaarsdak , dat niet onder de bescherming valt, zijn restanten van een oude schuur verwerkt. Het dagsatoruim is vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken over\ twee bouwlagen. Het houtskelet staat op een bakstenen plint onder een zadeldak met overstek, met sierlijke opengewerkte windveren. Het vakwerk is gepotdekseld, waarbij de stijlen en drempelhout en het zicht gelaten zijn en met kleur geaccentueerd. Het telt negen bij vijf vakken. Boven het bakstenen plint is een verticaal schot aangebracht tot aan de onderdorpels van de vensters. De entreegevel heeft op de begane grond een uitbouw ter breedte van drie vakken. Links van de uitbouw bevind zich een deur. Op de verdieping zijn zeven T-vensters aangebracht Het tweede vak van rechts heeft een een ruits venster. De westgevel heeft op de begane grond een erker, symmetrisch geplaatst ter breedte van drie vakken en een vak diep. Twee vensters zijn centraal geplaatst, waarvan het vakwerk aangepast is door middel van twee halve vakken. De erker is afgedekt met een schilddak, voorwaar een bijzonder zeldzaam gebouw.

Dick Tukkers

Postume eer voor Dik Wessels

TWENTE - De eind 2017 overleden bouwmagnaat Dik Wessels heeft een bijzondere postume eer gekregen. Vliegmaatschappij Air Charters Europe vernoemt namelijk haar eerste vliegtuig naar deze topondernemer.

Het toestel kreeg als registratie PH-DWS. PH is de landcode van Nederlands geregistreerde vliegtuigen, DWS is natuurlijk afgeleid van zijn naam. De Belgisch-Nederlandse maatschappij voert vluchten uit met een Embrear 135. Volgens topman Philippe Bodson van de ASL Group was het vernoemen van het toestel naar Dik Wessels een logische stap. Hij was namelijk nauw betrokken bij de oprichting van Air Charters Europe, een dochteronderneming van de ASL Group. Het bedrijf wil dit jaar nog een tweede Embraer inzetten voor vluchten.

Gratis concert projectkoor 'Ontdek je stem' & Twente Zangers

RIJSSEN - Na meer dan 10 repetities is het binnenkort zover. Het projectkoor 'Ontdek je stem' zal op 18 mei een gratis concert verzorgen waar ze het ingestudeerde repertoire ten gehore zullen brengen. Aan dit concert zullen onder andere pianist Dennis Vallenduuk en Vocaal Ensemble de Twente Zangers een bijdrage leveren. De beide koren staan onder leiding van dirigent Mathijs Kraan.

Het projectkoor is per januari gestart met de repetities en heeft alle verwachtingen overtroffen. Allereerst zijn er op dit moment bijna 20 deelnemers die 2-wekelijks repeteren. Daarnaast heeft het koor enorm veel bereikt in een betrekkelijk korte tijd. Initiator Gert-Jan Kamans: "het is niet niks om 6 muziekstukken in te studeren. Enthousiasme en fanatisme heeft ze gebracht waar ze nu staan". Behalve de repetities is er zelfs thuis gestudeerd. Maico Hoekerswever: "Deze thuisstudie was geen verplichting maar we hebben deze mogelijkheid wel aangeboden. Het is erg mooi om te zien hoe intensief de mannen bezig zijn geweest met de muziek".

Goede sfeer
Zowel initiators, dirigent als projectleden vinden het projectkoor een groot succes. Er is hard gerepeteerd maar er was ook altijd tijd voor een grap en een grol. Ook van de 'derde helft' werd door velen gebruik gemaakt. Veel projectkleden schoven dan ook na de repetitie aan om nog is wat na te praten. Projectlid Tjerk Boorsma: Op een enkeling na hadden we elkaar nog nooit ontmoet, de stemming onder ons was echter gelijk erg goed". Gert-Jan: "Sfeer kun je niet organiseren. Gelukkig is ook dit goed uitgepakt". Het enorme succes vraagt om een nieuw project. Achter de schermen wordt er dan ook al gekeken naar een nieuwe opzet voor 2019. Ideeën en aanmeldingen hiervoor zijn welkom. Twijfel je of je je wilt aanmelden? Kom dan in ieder geval luisteren naar projectkoor tijdens hun concert en laat je overtuigen.

Parkgebouw
Het concert vindt plaats in de grote zaal van het Parkgebouw in Rijssen en vangt aan om 20:00 uur en zal ongeveer een uur duren. Tijdens dit concert zal het projectkoor 6 nummers ten gehore brengen. Gert-Jan: "het publiek zal kunnen genieten van bekende nummers zoal You Raise Me Up maar ook minder bekende nummers zoals This Little Light". Ook de Twente Zangers zullen een aantal nummers opvoeren zoals A red red rose, Working on the railroad en Keep in the middle of the road. Datum: 18 mei 2018. Locatie: Parkgebouw Rijssen. Aanvang: 20:00 uur. De toegang: Gratis

Mooie opbrengst bakfietstocht

RIJSSEN - Op maandag 30 april vertrokken de jongeren en begeleiders van Fakkeldrager en Try Out naar Zandvoort, samen met hun begeleiders Dick Slagmanen Dick ten Bolscher om in drie dagen van Zandvoort naar Rijssen te fietsen voor ondersteuning van het echtpaar Mark en Anne -Marie Bak die in Thailand evangeliseren en kinderwerk opzetten.

De reis van bovengenoemde groep begon op maandag 30 april, op deze dag vertrokken de jongeren inclusief hun begeleiders richting Zandvoort en daar mochten ze slapen in het jeugdhuis van Hervormd Zandvoort. De volgende ochtend op 1 mei begon hun tocht richting Rijssen, Dick en Arjan op de bakfiets, en de rest van de groep, grotendeels jongeren (15) op tandem, rolstoelfiets, moderne bakfiets of op de gewone fiets. Een bonte stoet op wielen die met slecht weer vertrok en het mooie weer tegemoet reed. De eerste dag werd 92 kilometer weggetrapt en werden ze onthaald in Terschuur, waar een leegstaande boerderij tot hun beschikking stond. Het diner werd er verzorgt door de familie van Maanen, die in Terschuur ook altijd druk zijn voor het Bakfietsje. In de stal van de boerderij werden de bakfietsen omgebouwd tot bedden en zo sliepen Dick en Arjan op de fiets waar ze ook op reden. De rest van de groep sliep her en der door de boerderij.

Bezoekjes
De volgende dag, op 2 mei, werd in de ochtend het OMF-Nederland (zending Oost Azië) in Terschuur bezocht, waar de groep een ontbijt werd aangeboden. Daarna werd koers naar Apeldoorn gezet. Hier werd overnacht bij de Baptisten Gemeente Apeldoorn. Ook hier word gastvrijheid met hoofdletters geschreven. De zondag ervoor was er een oproep gedaan wie zou willen helpen om voor de groep te koken.

BBQ
Met zeker 8 personen werd een complete BBQ voor de groep verzorgt. In de zaal naast de kerkzaal kon de groep slapen en de bakfietsen konden hier binnen omgebouwd worden tot bed. Na een goede nachtrust ging het de volgende ochtend op woensdag 3 mei op pad naar de Interkerkelijke zendingsorganisatie Stichting Kimon in Apeldoorn . Hier kreeg de groep een lunch aangeboden waarna richting Rijssen werd gekoerst.

Huiswaarts
Tegen half zeven was de groep bij de 'Mensink boerderij', waar nog een aantal pizza's werden weggewerkt. Tegen tien over zeven kwam er een politie auto aanrijden die de groep escorteerde naar Sion, waar een afsluitende avond was voor Mark en Anne-Marie Bak. Bij deze avond waar werd gezongen door jongerenkoor Judah, afgewisseld met samenzang en het reisverslag van de groep werd ook de cheque met het eindbedrag uitgereikt. Hendrika Bak (moeder van Mark) en Chris Kegler ( Thuisfrontcommissie Fam. Bak) namen deze cheque in ontvangst. Het mooi bedrag van € 5270,27 was binnengehaald met de diverse acties door de groep. Alle deelnemers ontvingen een deelname certificaat en een berg aan mooie herinneringen

Voor herhaling vatbaar
Moe, maar voldaan van de tocht en bewust van het feit dat geven mooier is dan te ontvangen ging ieder daarna naar huis. Maar niet nadat de roep om dit nogmaals te herhalen geklonken had. "Mooi dat deze jongeren mogen ervaren dat er zoveel gastvrijheid te vinden is bij onbekende mensen die een warm hart hebben voor de medemens"; aldus de jongerenwerker van de Fakkeldrager.

Dick Tukkers i.s.m. Arjan slagman

Unieke samenwerking twee koren

ENTER - Het Rijssens Mannenkoor, onder leiding van hun nieuwe dirigent Jaap Kramer en de Mastreechter Staar onder leiding van Frederik Verhooghe geven op zaterdag 19 mei een concert in de RK-kerk in Enter. Verder werken mee de pianisten Jan Lenselink en Michiel Ballhaus en bariton Ard Kamphuis en Bér Schellings.

Het beloofd een uniek optreden te worden. Voor het eerst geven deze 2 gerenommeerde koren een gezamenlijk concert in deze regio. 3 jaar geleden heeft men voor het eerst samen een concert gegeven voor een dolenthousiast publiek. Dat was in Maastricht toen het Rijssens Mannenkoor op de terugweg was vanuit Brussel na een bezoek aan het Europees Parlement. Beide koren hebben een grote naam opgebouwd. Het Rijssens Mannenkoor heeft vorig jaar uitgebreid het 90-jarig jubileum gevierd. Met de komst van de zeer gedreven dirigent Jaap Kramer en 12 nieuwe leden is het koor druk bezig met het instuderen van vele nieuwe nummers. Een aantal hiervan zullen tijdens het concert te horen zijn.

Grote naam
Ook de Mastreechter Staar heeft een grote naam en faam. Dit koor, dat al ruim 125 jaar bestaat, geniet veel bekendheid door de vele concerten en optredens voor radio en televisie. Eind 2015 verzorgde de Staar ook een concert in een uitverkochte RK Kerk te Enter. Gezien de enthousiaste reacties na afloop, was dit een groot succes.

Begeleiding
Het Rijssens Mannenkoor zal begeleid worden Jan Lenselink, die in deze regio bekend staat om zijn virtuoze spel. De Mastreechter Staar zal begeleid worden door Michiel Ballhaus. Naast het feit dat hij vaste begeleider is bij de Staar, is hij ook pianist bij Joop van de Ende producties ,onder andere muzikaal leider bij de musical Soldaat van Oranje. Ook zal de koorsolist van het Rijssens Mannenkoor, Ard Kamphuis, een aantal nummers solo zingen. Ook Bér Schellings, solist van de staar zal van zich laten horen. Redenen genoeg voor de echte muziekliefhebbers om dit concert van deze 2 grote koren niet te willen missen.

Kaarten
Het concert begint om 19.30 uur, de kerk gaat om 19.00 uur open. Kaarten voor dit concert zijn te verkrijgen bij Primera, Dorpsstraat 110, Enter, tel: 0547-381271, CIGO Rijssen, Hogepad 1, tel: 088-1260946 en aan de kassa bij de kerk. Ook kunt u kaarten online bestellen via www.rijssensmannenkoor.nl

Select Sport stopt na opheffingsuitverkoop

RIJSSEN - We hebben de knoop doorgehakt: Wij gaan stoppen met onze sportzaak in de Grotestraat te Rijssen.

De marktontwikkeling in de sportkleding en accessoires is momenteel erg aan het veranderen. De consument koopt tegenwoordig steeds meer de sportkleding via het internet. Ook leveren leveranciers steeds meer rechtstreeks aan onze klanten, en verenigingen.

Moeizame levering
Een van onze grote leveranciers, Nike, wil bepalen hoeveel, en welke artikelen we per seizoen moeten gaan inkopen. Terwijl deze artikelen, naar onze mening, niet passen bij onze klanten. Wat verder ook erg frustrerend is dat wij de meest gewilde schoenen van bijvoorbeeld Adidas en Nike niet meer geleverd krijgen. Dit omdat wij in de ogen van deze leveranciers een functionele sportzaak zijn. Derhalve moeten we dus steeds meer "nee" aan onze klanten verkopen, wat voor ons en voor de klant erg vervelend is.

Moeilijk besluit
Dit alles met elkaar, heeft ons doen besluiten om te stoppen met Select Sport, wat wij ten zeerste betreuren, maar wat voor ons de beste keuze is. Wel gaan we door met onze ski afdeling aan de Spoelerstraat, deze is geopend van november tot en met maart.

Opheffingsuitverkoop
Momenteel is er nu de opheffingsuitverkoop in de sportzaak. De winkel aan de Grotestraat 33 in Rijssen sluit medio juli dit jaar. Mochten de klanten nog in het bezit zijn van een waarde-, cadeau-, of tegoedbon, kunnen deze worden in geleverd tot 30-06-2018. Wij willen onze klanten bedanken voor hun vertrouwen, en voor de fijne jaren die we hebben gehad.