Hart van Rijssen - Nijverdal

24 mei 2019

Hart van Rijssen - Nijverdal 24 mei 2019


Kameleon legt aan in Rijssen

RIJSSEN - De komende zomermaanden staat de bekende jeugdboekenserie van de Kameleon centraal in de nieuwe wisselexpositie op het Rijssens Museum.

Onder de titel De Kameleon blijft favoriet! wordt breeduit aandacht gegeven aan de onverwoestbare jeugdboekenserie van schrijver Hotze de Roos en waar intussen maar liefst 70 delen van zijn verschenen.

Klinkhamer
Generaties groeiden op met de Friese tweelingbroers Hielke en Sietze Klinkhamer en hun boot, de Kameleon. De Kameleon was ooit een afgedankte ijzeren duwbak die werd achtergelaten in de vaart achter de smederij van hun vader. De tweeling maakt de ijzeren duwbak schoon en ze verven hem met verschillende restjes verf. Zo ontstaat een lomp vaartuig dat van afstand steeds van kleur lijkt te veranderen en daarom de naam de Kameleon krijgt. Hotze de Roos schreef de eerste 60 delen van de nu 70 titels tellende jeugdserie die nog steeds door Uitgeverij Kluitman in Alkmaar wordt uitgegeven. Na de dood van Hotze de Roos namen andere schrijvers het over

Tekenaar Van Straaten
Het merendeel van de boeken werd geïllustreerd door Gerard van Straaten, de broer van de bekende cartoonist Peter van Straaten. Uitgeverij Kluitman stelde een serie originele tekeningen beschikbaar om te exposeren in Rijssen. Daarnaast is de originele typemachine van Hotze de Roos te zien.

Tweelingen gratis
Gedurende de looptijd van de expositie mogen tweelingen er gratis in. Bovendien is er voor iedere bezoeker een kortingskaart beschikbaar die goed is voor 20 procent korting op de toegangsprijs van Kameleondorp Terherne. Verder is er een Kameleoncomputerspel waarbij met de Kameleon kan worden gevaren. Dat spel kan ook op het grote scherm gespeeld worden in 'n Koffiehook. Ook de laatste ontwikkelingen worden gevolgd: er is ook aandacht voor de verfilmingen van de Kameleon die op een aantal woensdagmiddagen zal worden vertoond voor de jeugd.

Kasteel op Bevervoorde weer zichtbaar maken

RIJSSEN - Het kasteel dat ooit op de Bevervoorde stond zou weer zichtbaar gemaakt kunnen worden.
Dat zei Joop Voortman onlangs bij zijn drukbezochte beeldpresentatie over Rijssen en de middeleeuwen. Op de Bevervoorde stond ooit een havezate. De plek is zichtbaar gemaakt door om het centraal gelegen speeltuintje een hekwerk te plaatsen dat de exacte omgang heeft van het verdwenen kasteel. Volgens Voortman zou je het bouwwerk bijvoorbeeld met steigermateriaal weer zichtbaar kunnen maken.

Jaargang: 6 • Nr 253• Wk 21

RIJSSEN - Na het druk bezochte en geslaagde concert met zangeres Carola Smit in december vorig jaar, is Popkoor Pursang weer volop in actie.

Volgens Ben Smeijers van Pursang werkt een van de koorleden op De Botterhof in Wierden. "Dat is een kleinschalig en sfeervol huis voor ouderen die verzorging nodig hebben. Maandag 25 maart hebben we daar de bewoners op een optreden getrakteerd." Maandag 6 mei was de jaarlijkse ledenvergadering. Tijdens deze vergadering werden een zestal jubilarissen in het zonnetje gezet met bloemen en een cadeaubon. Het gaat om Hilda Veldhuis die 40 jaar lid is, Jan Koster 25 jaar, Jozien Waanders, Anna Kruiskamp en de zusjes Leidy Veld en Jenny Preuter 12,5 jaar. Op zaterdag 25 mei geeft Pursang acte de préséance op het korenfestival in Holten. Het festival vindt plaats in het centrum van Holten op en rond de Smidsbelt. Pursang verzorgt dar drie optredens. Op zaterdag 16 juni gaat Pursang internationaal. "We gaan naar "Das 13. Ibbenbürener Chortreffen". Op een klein uur rijden van Rijssen ligt het plaatsje Ibbenbüren waar we in het gezellige centrum een tweetal optredens verzorgen. Uiteraard hebben we voor dit "gemütliche zusammensein" ook een Duitstalig nummer ingestudeerd." Pursang is een gemengd popkoor. "Maar we zijn nu op zoek naar mannen. Wil je een keer vrijblijvend komen luisteren of meedoen? We repeteren op maandagavond van 19.45uur tot 22.00 uur in de Rabobankzaal van het Parkgebouw in Rijssen."

Overijsselse Ziekenomroep graag geziene gast op verpleeghuis De Schutse

RIJSSEN - De Overijsselse Zieken Omroep (OZO) is een graag geziene gast op het Carintreggeland verpleeghuis De Schutse aan de Wierdensestraat in Rijssen. Op iedere derde donderdagmorgen van de maand vindt er een samenzangbijeenkomst plaats voor de bewoners van de Schutse die wordt verzorgd door de OZO.

Zo bezocht ik deze bijeenkomst op donderdag 16 mei en maakte kennis met OZO-vrijwilliger Bert de Jong uit Rijssen die de presentatie van het programma bij De Schutse al bijna 25 jaar verzorgd. De OZO-vrijwilliger de heer F. Hoogeveen uit Nijverdal, verzorgt daarbij al jaren de techniek. De bijeenkomsten worden bezocht door ongeveer 35 cliënten van De Schutse, waarbij de cliënten vanuit hun kamers worden gehaald en terug worden gebracht door vrijwilligers die tevens tijdens de bijeenkomsten zorgen voor koffie/thee. Deze hulp wordt zowel door de cliënten alsmede door de directie van Carintreggeland bijzonder gewaardeerd.

Repertoire
Het repertoire van deze morgen bestond vanaf 10.25 tot 11.00 uur uit het gezamenlijk zingen van psalmen, gezangen en geestelijke liederen onder andere uit de bundel van Johannes de Heer. Na de pauze werden er tot omstreeks 11.30 uur populaire liederen gezongen uit vervlogen jaren, liederen uit de jonge jaren van de cliënten. Muziek die herkenbaar is voor de cliënten, zoals ’Ik heb mijn wagen vol geladen’, 'Daar was eens een meisje loos’ en dergelijke. Volgens Fieke Haase, die als activiteitenbegeleidster werkzaam is bij de Schutse, is het ook mogelijk om speciale muziek aan te vragen bij verjaardagen en bij bijzondere gelegenheden. Normaal wordt het maandelijkse repertoire samengesteld door de OZO na overleg met het verpleeghuis. Volgens Fieke zijn de cliënten zeer enthousiast over de maandelijkse bijeenkomsten. Zij kijken uit naar de komst van de OZO en zij zingen graag uit volle borst mee. Volgens Fieke hebben de cliënten een voorkeur voor het zingen van geestelijke liederen.

Dick Tukkers

Column

Slachterieje

In de eerste legere-schooljoaren gung ik noar de Delleschole hen en doar skuun tegenoawer was de noodslachterieje. Um de zo völle tied wör doar ne koo eslacht en det was netuurlijk fees vuur oons as schoolwichter.

Met 'n aln steun iej dan vlak vuur woer het mos gebuurn. Een geschreew van nen kroam opsköttels en dan kreeg dee koo ne pinne in de harssens en plearn'e dale. Dreks doarnoa greepn ze een groot mes en sneden ze dee koo 'n haals duur. Ofhaankelijk van het tiedstip van het slachen, kree'j dan duur de joaren hen, een compleet beeld van het slachten. Miskien he-k doarumme wal nen hekel an het dood-doon van deers ekregen, want heel vreandelijk leek det allemoal nit te goan. Vuural dee grote angstige oogne van zonne koo den at good begreep wat der gebuurn gung, verget iej nit wier.

Joaren later wa'w vuur de Roskam ne moal biej slagerieje Kasteleijn in Deepn. Kasteleijn dee oons oet de deuke det zin slachtvee, 'n nacht doarvuur op een stal stal wörn ezat, het doar good van etten en dreenken har, zodat het vee 'stressvriej' eslacht kon worden. Det was better en deervreandelijker en ook het vleais was better. Nen gestresste koo slachen is het domste wa'j köant doon, begrepe viej van 'n slager, want dan kree'j gestresst vleais. En gestresst vleais is nit lekker en ook nit good vuur de het good hooln van 't vleais.

Kortens was ik biej een febriek woer at ze slachtlienen maakt. Ik vreuge zo of ze nog an deervreandelijk slachten deden. Non, det deden ze. Volgens den oondernemmer leup nen koo het leewste met ne lichte helling noar boawn hen. Vervolgens löp ne koo nooit recht oet op 't doel an, mear met nen umweg, een betje slingerend. Ze hadden vervolgens in zonne beesteslachterieje een woar parcour emaakt tot an woer at zonne koo dee beruchte pinne in de harssens kreeg. Det was nen heanig oplopende vloere, een betjen bochtige route en mooi vreandelijk rustgevend lecht. Vervolgens hadden ze ook bedacht det het vuur nen te slachten koo better was det-e het blood van zinnen vuurganger nit reuk.

Den ondernemmer bewearn miej det het vleais van dee koo, völle lekker smaken as aanders. En det eankeld en allenig umdet dee koo stressvriej an 't eande wör e-bracht. Doar mu'j toch wal eawn oawer noadeanken. Onnittan. Feailijk wal logisch allemoals want a'k nog deanke at het slachten op dee noodslachterieje, met dee bange oogne van dee beeste, kan ik wal geleuwn det det experiment van dee febriek eslaangd is.

Kiek, doar kan de Partij voor de Dieren nit mear umhen.

Gerard Voortman

Besturen Rijssense speeltuinen stoppen

RIJSSEN – De toekomst van de vijf Rijssense speeltuinverenigingen hangt aan een zijden draad.

De besturen kunnen steeds moeilijker aan mensen komen die zich willen inzetten voor het speeltuinwerk. Dat zegt Dick Derksen, secretaris van het Overkoepelend Speeltuin Orgaan (OSO) en voorzitter van speeltuinvereniging Irene. Bovendien loopt het ledenaantal van de speeltuinverenigingen sterk terug. Wethouder Ben Beens die de speeltuinen in portefeuille heeft vindt het jammer. "Maar ik begrijp het wel als ze geen bestuurlijke opvolgers kunnen vinden." Beens zegt dat grondig nagedacht gaat worden over de speeltuinen en de speeltuingebouwen. Insteek is dat in de tweede helft van dit jaar een nieuwe speel- en beweegvisie wordt ontwikkeld voor de openbare speelterreinen, waarin ook de speeltuinen meegenomen worden.

Lintje aanvragen voor volgend jaar kan nog

RIJSSEN - Het is nog tot 29 mei mogelijk om een lintje aan te vragen voor mensen met speciale verdiensten voor de maatschappij.

Iedereen kan een onderscheiding aanvragen voor een inwoner of inwoonster van de gemeente Rijssen-Holten. Wie plannen heeft in die richting doet er verstandig aan contact op te nemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente. Daar kunnen de medewerkers in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad van dien aard zijn of een voordracht kans maakt. Ook zijn ze bereid uitleg te geven wat er gedaan moet worden.

De behandeling van een voorstel kost tijd daarom moet de aanvraag voor uitreiking bij de Lintjesregen op vrijdag 24 april 2020 uiterlijk woensdag 29 mei 2019 bij de burgemeester worden ingediend. Aanvragen die later binnenkomen, kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen. Voor het indienen neem contact op met het bestuurssecretariaat: Jenny Holtrop t (0548) 854 462 of Aafke Smit t (0548) 854 468 of via e-mail j.holtrop@rijssen-holten.nl of a.smit@rijssen-holten.nl.

Overdrijven kun je ook met een zwemband om.

Zware jongen

Een crimineel werd in Maastricht
Door de politie van z'n bed gelicht
Die waren er van doordrongen
Het is een heel zware jongen
Al had hij echt geen overgewicht

Jan Zandbergen

Vuuroordeeln zeent makkelijk
mer meestal nit good.

Maandag 27 mei 10:00 uur

90 tegels met originele Rijssense vogelnamen

RIJSSEN - Op initiatief van de Stichting Behòold Òold Stads Riessens Woord in oprichting heeft de grote man achter deze stichting Henk Altena uit Rijssen met als bijnaam: tReggeblaawken, de Rijssense naam voor ijsvogel, de afgelopen 18 maanden negentien vrijblijvende kunstenaars en hobbyschilders uit Almelo, Enschede, Enter, Madrid (Spanje), Nijverdal en Rijssen bereid gevonden om 90 tegels van formaat van 150x150 millimeter te ontwerpen.

Deze 90 ongeglazuurde tegels zijn beschilderd met emaille verf en bijbehorende techniek: majolica glazuur op biscuit. De tegels zijn voorzien van een vogel met een Rijssense vogelnaam; nen Riessensen vueglbiejnaam. Deze originele Rijssense vogelnaam wordt op de tegels aangebracht door de graficus Aschwin Huiskes uit Almelo. Een bijzondere techniek, want pas na het afbakken in de oven zijn de echte, eruit spattende kleuren zichtbaar. Het blijft ook voor de kunstenaar een verrassing hoe het werk eruit gaat zien. De kunstenaars werken pro-deo, waarbij tReggeblaawken het materiaal beschikbaar stelde. De spelling van ruim 40 vueglbiejnaamn komen uit het Rijssens Woordenboek (1959) van wijlen Karel Schönfeld Wichers. De overige ongeveer 50 vogelnamen zijn gecontroleerd op hun echtheid door de Rijssense 'vogelaars' Ter Maat senior en junior, waarbij de Dialectwoarkgroep Riessen van het Rijssens Museum zich bereid heeft verklaard de nacontrole op de vueglbiejnaamn te verrichten.

Drieluik
De tegels zullen na aanmaak op een drieluik in de vorm van driemaal een ijsvogel (reggeblaawken) worden tentoongesteld. Volgens Altena zou dit extra-museaal kunnen in bijvoorbeeld etalages van leegstaande winkels - in tuemeg stoande weenklroetn - en mogelijk in het Rijssens Museum die daarvoor in ruil de tegels in bezit krijgt. In een later stadium zouden van 25 beste schilderwerkjes exemplaren voor de verkoop gemaakt kunnen worden. Nadere informatie kan verkregen worden op e-mailadres treggeblaawken@kpnmail.nl. Volgens Altena leeft ons dialect, "want het reggeblaawken kreeg zijn naam in 1999 aan de oevers van de Regge toen Henk zelf als schipper op Salonboot EMS Reggestroom - met een stille motor - van Rederij Reggevaart/Recreatiepark Mölke, Zuna dienst deed. In die tijd was het tropisch aandoende ijsvogeltje nog maar sporadisch zichtbaar. De vogel kreeg in de jaren daarna een sterke aanwas - wellicht ook door de opwarming in de Reggestreek, want in een strenge winter kan 75% doodvriezen - niet alleen langs de Regge, maar ook bijvoorbeeld langs de grachten van het Rijssens Museum." In 2004 werd de naam gegeven aan een écht streeklikeurtje, namelijk ReggeBlauwtje met 27% alcohol als huisdrankje voor de Stichting Ontdek de Reggestreek.

Kunstschilders gevraagd
De organisatie is nog opzoek naar 2 of 3 (hobby)kunstschilders die belangeloos elk 5 tegeltjes willen beschilderen met vogels; zoals gezegd wordt het materiaal beschikbaar gesteld. Nadat Henk Altena meer dan een jaar geleden zonder succes het idee lanceerde; het leek luchtfietserij, maar nu gaat het na lang netwerken en vele fietstochten langs kunstenaars toch écht gebeuren. Als geen ander weet hij dat meestal een lange adem nodig is om een idee te laten slagen.

Dick Tukkers

Op de foto v.l.n.r. beeldend kunstenaar Henk Roosink, grafisch kunstenaar Aschwin Huiskes en hobbyschilder Ingrid Hegeman

Kom de Roparundeelnemers aanmoedigen!

ENTER - Een oud-burgemeester, de huidige burgemeester en de beoogd burgemeester van de gemeente Wierden bij elkaar. Dat levert een bijzonder plaatje op. Een plaatje dat u zelf kunt aanschouwen op Eerste Pinksterdag in Enter. Want op die dag komt de Roparun door Enter en dat wordt een groot feest! De drie burgemeesters zijn er, u toch ook?

De Roparun is een hardloopestafette voor het goede doel en loopt van Hamburg naar Rotterdam. De route loopt dwars door Enter en daar wordt dit jaar een groot feest georganiseerd om het Roparunteam Welkom Wierden een hart onder de riem te steken. Met de Roparun wordt geld opgehaald voor uitbehandelde kankerpatiënten. Zo zal het Wierdense team een deel van hun opbrengst schenken aan hospice de Reggestroom.

Op zondag 9 juni zijn er vanaf het eind van de middag verschillende festiviteiten op en rond het Dorpsplein in Enter om alle teams aan te moedigen in hun laatste 200 kilometer richting Rotterdam. Vanaf het begin van de avond zullen de eerste teams Enter passeren. Afhankelijk van hun starttijd, zal het team uit de gemeente Wierden tussen 20.00 en 23.00 uur Enter passeren. Er rijdt een speciale pendelbus van Wierden naar Enter om het voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken om dit evenement te kunnen bijwonen.

Burgemeester Henk Robben roept dan ook iedereen op om het team te komen aan moedigen. "Het is mooi om te zien dat samen zo'n avontuur aangaan voor het goede doel de samenleving hechter maakt. Entenaren, Wierdenaren en ambtenaren werken samen om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel en maken er ook nog eens een groot feest van. Dat wil je toch niet missen?"

Vogel van de week: ijsvogeltje

RIJSSEN - De vogel van deze week is volgens de Nederlandse taal het ijsvogeltje, dit vogeltje noemt men in Rijssen 'reggeblaawken'.

Het ijsvogeltje is een vogel met een korte staart en pootjes, een korte nek en afgeronde vleugels, een grote kop met grote ogen en een lange dolkvormige snavel die geschikt is om vissen mee te vangen en vast te houden. Hij heeft een overwegend blauwe kleur, waarbij de veren, de kop en de vleugels iriserend blauwgroen zijn en op het midden van de rug lichter tot kobaltblauw. De veren aan de borst en buikzijde zijn warm oranje en steken hiermee duidelijk af. Het geluid van het ijsvogeltje is divers er kunnen verschillende kwetterende en fluitende geluiden worden geproduceerd. IJsvogeltjes zijn vooral vogels van beken en rivieren met zoet stromend water, maar broeden ook aan stilstaand water. Ze graven tunnels van zeker 0,5 meter diep in wanden, maar ook wel tussen boomwortels of in een kunstmatige ijsvogelwand. Hun voedsel bestaat uit kleine visjes, waterinsecten en dergelijke. Ze broeden vanaf februari/maart en hebben meerdere broedsels per jaar van 6 à 7 eieren. Man en vrouw broeden de eieren in 19 tot 21 dagen uit. De jongen zitten ongeveer 22-28 dagen op het nest voordat ze uitvliegen.

Dick Tukkers

Meisje gezocht!

TWENTE - Lucas Landa zat op zondag 5 mei in het vliegtuig van Turkije naar Amsterdam. Daar ontmoette hij een bijzonder meisje, naar wie hij nu op zoek is!

Lucas vloog terug in een Transavia vliegtuig vanuit Gazipasa naar Amsterdam, met vluchtnummer: HV178. In het vliegtuig is hij in speciaal oogcontact gekomen met een meisje van 16 á 17 jaar. Het meisje reisde met 6 of 7 familieleden en woont in Twente. Ze droeg tijdens de vlucht een spijkerjas, een zwarte flared broek en witte Nike schoenen. Helaas heeft Lucas geen contactgegevens en hoopt daarom op deze manier met haar in contact te komen. Herken jij jezelf in dit verhaal of weet je naar wie Lucas op zoek is? Mail dan direct naar: lucaslanda12345@gmail.com

Korenfestival en braderie

HOLTEN - Voor het vierde jaar op rij vindt het Korenfestival samen met een braderie plaats in het centrum van Holten.

Het Korenfestival en de braderie worden georganiseerd op zaterdagmiddag 25 mei van 13.00 tot 17.30 uur. Het festival was vorig jaar een groot succes, waardoor de Holtense koren en de Handelsvereniging de krachten hebben gebundeld voor een nieuwe editie. De Dorpsstraat zal voor een deel worden afgesloten voor het verkeer en gevuld worden met ongeveer 30 marktkramen. De twaalf koren uit Holten en omstreken treden op in het centrum, verdeeld over 4 podia. Deze podia bevinden zich bij café Jansen, op het Smidsbelt en op de Dorpsstraat ter hoogte van Daglicht. Het eindlied wordt gezongen door alle deelnemende koren om 18.00 uur op het Smidsbelt.

Dick Slagman geeft orgelconcert in Nijverda

Nijverdal - Dick Slagman verzorgt zaterdag 25 mei een orgelconcert in de Regenboogkerk aan de Grotestraat in Nijverdal.
De Rijssense organist speelt psalmen en gezangen op het prachtige Mense Ruiterorgel. Op het programma staan werken van J. Zwart, F. Asma, K.J. Mulder en improvisaties. Slagman kreeg aan de muziekschool in Rijssen les van Pieter-Jan Leusink en Dick Sanderman en later privélessen bij Jan-Willem Doctor uit Enschede. Van 1994 tot 2012 was Dick Slagman kerkorganist in de Oranjekerk. Sinds 2014 is hij organist in de Noorderkerk te Rijssen. Het orgelconcert begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur. De kerkdeuren zijn open vanaf 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Na afloop is er een verkooptafel met cd's en bladmuziek.

Bootcamptrainingen van Rick Harmsen nu ook in Rijssen en omgeving

RIJSSEN - Je hebt er vast wel van gehoord: bootcamp! De combinatie van sporten en frisse natuur wordt steeds populairder. Onder het motto plezier en resultaat kun je bij Rick Harmsen buiten sporten, fit en soepel worden of blijven. Op je eigen niveau trainen door uitdagende trainingen onder leiding van een ervaren professionele trainer.

Sinds 1 mei 2019 verzorgt bootcamp-instructeur en personal trainer Rick Harmsen bootcamptrainingen in en om Rijssen. De trainingen vinden plaats op maandag, woensdag en op donderdag, zowel in de ochtenduren als in de avonduren. Ook is het mogelijk om als bedrijf bootcamp te volgen. Momenteel traint hij al een bedrijf in Nijverdal, waarbij de werknemers één maal per week de middag sportend afsluiten. Rick is ruim 3 jaar geleden begonnen met bootcamptrainingen te geven in Eefde.

Het hele lichaam
De training begint met een warming up zodat de spieren goed warm en doorbloed zijn. Daarna wordt het hele lichaam getraind met verschillende kracht- en conditie-oefeningen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van weerstandsbanden, klimtouw, gewichtsballen, kettlebells en nog veel meer. Ook is er speciale aandacht voor de buik- en rugspieren. Door deze wekelijks te trainen verklein je de kans op de meest voorkomende rugklachten.

Waarom bootcamp?
"Omdat het geweldig is! Je bent buiten in de frisse lucht lekker aan het sporten. Niets werkt beter om je weer fit en vitaal te voelen," zegt Rick. "In het bos gaan we van de ene locatie naar de andere met overal ander trainingsmateriaal. Ik gebruik trainingsmateriaal dat verschilt in gewicht en weerstand, waardoor iedereen op zijn eigen niveau kan trainen. Bij elke oefening laat ik meerdere opties zien om het zwaarder of lichter te maken, daarom is bootcamp voor iedereen!"

Balans en coördinatie
Rick: "Er zijn veel verschillende manieren om je lichaam te trainen. Ik probeer er zoveel mogelijk in elke training te doen." Waaraan ga je merken dat bootcamp werkt? "Oefeningen ga je beter volhouden en je gaat je steeds fitter voelen. Dingen in je dagelijks leven worden gemakkelijker, omdat je spieren sterker worden."

Afsluiting
De training wordt afgesloten met een uitdagende teamopdracht/wedstrijd waarbij moet worden samengewerkt. Dit is elke week anders en varieert van een potje touwtrekken tot aan 4 op een rij. "Ik doe iedere week een andere teamopdracht, zodat niemand weet wat ze kunnen verwachten," zegt Rick lachend. Op zijn Facebook heeft hij ook meerdere leuke filmpjes staan, onder andere een waterballonnen gevecht en paaseieren zoeken. Aan het einde van de bootcamp worden de getrainde spieren nog gestretcht voor een beter herstel en gaat iedereen weer naar huis. "Ik wil dat mensen vooral het plezier ervaren wat je met sporten beleeft. Het trainen in een groep creëert een ontzettende leuke sfeer, waardoor een uur voorbij lijkt te vliegen. En vooral bij een teamopdracht wordt er veel gelachen onder mijn motto: plezier en resultaat."

Eerste 2 trainingen gratis
Nieuwsgierig geworden? De eerste 2 trainingen zijn gratis en vrijblijvend. Wil je meer informatie ga dan naar de website www.rickharmsen.nl. Iedereen kan meedoen, dus aarzel niet langer!

Dick Tukkers

Autobedrijf Zuithof ook sterk in de aanschaf van Suzuki

BORNERBROEK - Autobedrijf Zuithof heeft al ruim 49 jaar ervaring in de verkoop en onderhoud van Aziatische automerken. Naast Subaru is Autobedrijf Zuithof ook gespecialiseerd in jonge Suzuki's.


Suzuki heeft een divers, aantrekkelijk assortiment dat binnenkort te bewonderen is bij Autobedrijf Zuithof. Zo is de Jimny nieuw model hier al te zien en te rijden. Binnen nu en vier weken komen ook veel andere Suzuki's in de constant wisselende voorraad. Het gaat dan om al geregistreerde auto's in diverse modellen, uitvoeringen en optie-pakketten. Waaronder de zuinige en veilige Celerio, de ultra compacte SUV Ignis, de veelzijdige Jimny, de sportieve Swift en uiteraard de stoere Vitara. Ook allemaal als automaat leverbaar. Uiteraard kunt u ook kiezen voor zakelijke- of private lease tegen gunstige voorwaarden. Daarnaast voeren zij ook deskundig onderhoud en schadeafhandeling uit voor dit merk. Zo bent u altijd zeker van vele veilige kilometers.

Breed aanbod
Autobedrijf Zuithof is uiteraard ook bekend als dé Subaru dealer van de regio. Er zijn ook altijd leuke aanbiedingen. Zo koopt u nu tijdelijk de Subaru Forester Spring Edition met mooie opties zoals beschermingsplaten op de voor- en achterbumper en zijbescherming, een afneembare trekhaak ter waarde van 1.195 euro, mattenset met bagagemat en automatisch inklapbare spiegels. Nu leverbaar voor 46.495 euro.

Maak kennis
Autobedrijf Zuithof laat u graag kennismaken met deze auto's. Kom langs aan het Tusveld 15 in Bornerbroek. Kijk voor meer informatie ook op: www.zuithof.nl

Groei EuroMouldings

Foto: Emile Willems

NIJVERDAL - EuroMouldings produceert 24 uur per dag, 7 dagen per week geblazen kunststof verpakkingen. Al meer dan 35 jaar hebben zij ervaring, wat terug te zien is in de hoge kwaliteit van de producten. De kennis en ervaring van de medewerkers zorgt ervoor dat EuroMouldings snel kan inspelen op de wensen van de klant. Het afgelopen jaar is het machinepark met 3 machines gegroeid naar 40 machines in totaal. De komende jaren zal dit nog verder uitgebreid worden.

EuroMouldings kijkt naar de toekomst, vertelt directeur Hans Lubbers: "We zijn continu bezig met de ontwikkeling van onze (nieuwe) producten en machines. Recycling en duurzaamheid hebben hierbij prioriteit. Wij onderzoeken en werken aan alternatieve productiemethoden, nieuwe duurzame materialen en energiebesparende processen. Zo leveren wij een bijdrage aan het verduurzamen van de samenleving."

Nieuwe collega's

Om aan de vraag van klanten te kunnen blijven voldoen, zoekt het bedrijf regelmatig nieuwe collega's. Ook enthousiaste oproepkrachten in de vakanties en weekenden zijn welkom voor een goed betaalde bijbaan. Zo is EuroMouldings voor de komende zomerperiode nog op zoek naar enthousiaste vakantiekrachten. Meer informatie hierover is te vinden op de website onder de vacatures op www.euromouldings.com

Liefde voor naald en draad

HOLTEN - Tot en met oktober is bij Oudheidkamer Hoolt'n de expositie 'Lammie's liefde voor naald en draad' te zien.

De expositie laat werkstukken met diverse handwerktechnieken zien van Lammie Steenhuis-Wierenga. In 1955 werd ze lid van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. Ook gaf ze jarenlang handwerkcursussen in Holten. De expositie is te zien van dinsdag tot en met zaterdag tussen 13.30 en 16.00 uur bij de Oudheidkamer Hoolt'n aan de Dorpsstraat 27.

Treinrit op het Leemspoor

RIJSSEN - Kom voor een leerzame middag over de steenfabrieken bij het Leemspoor.

Zo'n 15 steenfabrieken in Rijssen hebben 100 jaar geleden hun grondstoffen via het Leemspoor vervoerd. Naast dat het leerzaam is, is het ook leuk om een ritje te maken in één van de locomotieven. De trein rijdt iedere zaterdag om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur vanaf de loods aan de Markeloseweg 78b.

Wildpluk- wandeling

RIJSSEN - Woensdag 29 mei om 14.00 uur wordt er een speciale wandeling georganiseerd.

De wandeling wordt geleid door Francine van Rossem. Francine is de boerin van Kruidenhuis De Vlo. In de omgeving van het Kruidenhuis zal er een wandeling plaatsvinden van circa 1 á 2 uur. Hierbij worden er speciale eetbare planten en geneeskrachtige kruiden geplukt. Afhankelijk van de oogst wordt er na afloop van de wandeling thee of soep gemaakt. Opgeven is verplicht: francine@kruidenhuisdevlo.nl.

Joël Drommel tekent nieuw contract

ENSCHEDE - Joël Drommel blijft bij FC Twente. De 22-jarige doelman, die een aflopend contract had in Enschede, zette maandagmiddag zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2021. Een contract met de optie voor nog een seizoen. Met zijn contractverlenging geeft Joël een belangrijk signaal af.

"FC Twente is een fantastische club en ik ben blij dat ik hier in De Grolsch Veste blijf spelen", vertelt Joël Drommel. "We hebben een paar moeilijke seizoenen gehad bij de club en het was prachtig om afgelopen seizoen met de supporters kampioen te worden en zo terug te keren in de Eredivisie. Ik wil weer met FC Twente in de Eredivisie spelen en me hier verder ontwikkelen. Hoe gek het ook klinkt: misschien is een seizoen Keuken Kampioen-divisie ook wel goed voor me geweest. Een stapje terug, om er twee vooruit te kunnen doen. Ik ben als keeper natuurlijk nog volop in ontwikkeling."

20% korting op raamdecoratie en gordijnen!

RIJSSEN - In mei en juni is het raamdecoratie- en gordijnenmaand bij Thuisin Rijssen. Een mooi moment om onze raamdecoratie en gordijnen in het zonnetje te zetten. Welke soort, kleur of design je ook kiest: onze raamdecoratie en gordijnen zijn stuk voor stuk plaatjes. Denk aan duettes, plissés, horizontale (houten) jaloezieën, lamellen, shutters, multishades en rol-, paneel- en vouwgordijnen.

Raambekleding biedt zonwering, geeft het de nodige privacy en isoleert waar nodig. Je hebt degelijke aankleding voor je ramen, die de zon filteren of zelfs de kamer verduisteren. Je hebt verschillende keuzes in stoffen of materialen, zodat je zelf kan spelen met het licht. Raamdecoratie voor in je woonkamer, slaapkamer, keuken en zelfs je badkamer. Ontdek het zelf bij Thuisin Rijssen met 20% korting* op al deze raamdecoratie en gordijnen. In welke ruimte kun jij nieuwe raamdecoratie gebruiken?

Moderne raamdecoratie
Onze collectie raamdecoratie is groot, divers en biedt elk budget en elke smaak verschillende mogelijkheden. Ons nieuwe en enthousiaste team is volledig op de hoogte van de laatste trends en laat jou graag alles zien. Bijvoorbeeld de op maat gemaakte in-betweens van Thuisin; dit is dé oplossing voor je ramen als je graag daglicht wilt binnenlaten en toch privacy wilt. De stof laat voldoende licht binnen, zonder dat je volledige inkijk van buiten naar binnen hebt. Het is dikker dan vitrages, maar transparanter dan overgordijnen, dat zijn onze in-betweens.

Houten raamdecoratie
Liever raamdecoratie van hout? Shutters zijn houten luiken met verstelbare lamellen aan de binnenkant van het raam. Ze zijn te verkrijgen in diverse kleuren, houtsoorten, lamelbreedtes en afwerkingen. Ook voor speciale raamvormen (rond of driehoekig) zijn shutters beschikbaar. Houten jaloezieën/blinds hebben een warme uitstraling en zijn functioneel en sfeervol. Ze zijn leverbaar in diverse lamelbreedtes en in verschillende kleuren met een groot aantal afwerkingsmethodes. Zo kun je met ladder-banden de houten jaloezieën een persoonlijk tintje geven.

Meten & monteren
Heb je de raamdecoratie gevonden die bij jou en jouw woning past? Laat dan de maten opmeten door onze vakmannen. Zij zien precies of en hoe de gekozen raamdecoratie het beste voor het raam past. De vakmannen zien mogelijkheden waar je zelf niet snel aan denkt. Zo ben je gegarandeerd van raamdecoratie wat strak voor je ramen hangt. Want wij monteren de raamdecoratie graag. Tot ziens in onze winkel!

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Budget Select Keukens

RIJSSEN - Budget Select Keukens bewijst keer op keer dat de prijs van de keuken niet bepalend is voor de kwaliteit. Zij denken gewoon net iets beter na over jouw keuken en komen zo tot een combinatie van hoogwaardige materialen en apparatuur die altijd in het budget past. Zonder concessies te doen aan de mogelijkheden en kwaliteit.

"Een nieuwe keuken is een investering voor jaren. Bij Budget Select Keukens daarom geen 'verborgen' kosten en dure tegenvallers achteraf. "Wij verkopen namelijk gewoon de beste keuken voor de beste prijs. Geen addertjes onder het gras." Aldus Herman van de Noort. "We zijn erin geslaagd om een selectie aan complete kwaliteitskeukens samen te stellen die betaalbaar is voor iedereen. Uiteindelijk gaat het om de juiste afstemming van de keuken met de wensen van de klant. Dat betekent dat de klant precies krijgt wat hij nodig heeft, niet meer maar zeker ook niet minder."

Kwaliteitsapparatuur
Bij Budget Select Keukens kunt u ook kiezen uit een breed assortiment moderne inbouwapparatuur in elke prijsklasse. De merken waar zij mee samenwerken staan allemaal stuk voor stuk garant voor topkwaliteit en jarenlang kookplezier. Alles uiteraard voor de beste prijs.

Kopersactie
Regelmatig verrast Budget Select Keukens naast die scherpe keukenprijs haar kopers ook nog met een leuke actie. In de maand mei en juni mogen kopers rekenen op gratis montage van de keuken door de vakkundige monteurs van Budget Select.

Bedrijfsgegevens
Budget Select Keukens is gevestigd aan de Nijverheidsstraat 42a in Rijssen. Ze zijn bereikbaar op telefoonnummer: 0548-538 666. Meer informatie is te vinden op www.budgetselect.nl

Overhein Tractoren

NIJVERDAL - "Als vanouds het adres voor uw onderhoud" is een slogan dat bij Overhein Tractoren wel heel letterlijk kan worden opgevat. Johan Overhein heeft afgelopen april zijn 55-jarig bestaan gevierd en is dan ook een specialist te noemen voor de meest uiteenlopende tuinmachines en tractoren.

Deze lente- en zomermaanden is het extra druk voor het echtpaar Overhein, dat samen het bedrijf runt. "Het moet nu gebeuren in de tuin," vertelt Johan. "Mensen schaffen nu een nieuwe of gebruikte tuinmachine aan, waarbij we veel aandacht schenken aan een goed en gedegen advies. Men kan bij ons terecht voor veegmachines van bijvoorbeeld Lumag. Het is een handige machine omdat de vangbak vervangen kan worden door een sneeuwschuif voor in de winter. Daarnaast verkopen wij ook hoge drukreinigers, tuinpompen, tuinsproeiers, apparaten om weide af te rasteren en toebehoren," voegt Johan aan zijn verhaal toe.

Vakkundigheid
Overhein staat bekend om zijn vakkundigheid, waardoor zijn klantenkring zich strekt tot in Duitsland. Onderhoud of reparatie wordt in de werkplaats achter de winkel gedaan. Voor een goed besproeiingsplan voor met name grotere tuinen, bent u bij Johan aan het juiste adres. Overhein is gevestigd zich aan de Eversbergweg 42 en is geopend van maandag tot en met zaterdag van 9.00 en 17.00 uur.