Hart van Rijssen - Nijverdal

10 mei 2019

Hart van Rijssen - Nijverdal 10 mei 2019


Pleij: Sallandse identiteit minder sterk dan Twentse

RIJSSEN - "De identiteit van de Salland is veel minder sterk ontwikkeld dat bijvoorbeeld die van Twente," zei professor Herman Pleij maandagavond in het Rijssens Museum.

Pleij was speciale gast op de jaarlijkse donateursavond en sprak over het onderwerp identiteiten. In een boeiend betoog vergeleek Pleij de identiteiten van verschillende Nederlandse provincies. Hij stelde dat met name de inwoners van Zeeland, Brabant en Friesland zich sterk verbonden voelen met hun provincies, terwijl dat in Overijssel en Gelderland veel minder het geval is. "De inwoners van Overijssel voelen zich eigenlijk nauwelijks Overijsselnaar. De naam alleen al is al een probleem om uit te spreken," aldus Pleij.

Identiteit
De oorzaak van ontbrekende en minder sterk gevoelde identiteit in Overijssel lag, volgens Pleij, in het verleden. "In de tijd van de Hanze lag het zwaartepunt vooral bij de vrije en zelfstandige steden langs de IJssel. Vooral Zwolle, Kampen, Deventer en Zutphen werkten nauw met elkaar samen en de inwoners van die plaatsen ontleenden vooral daaraan hun identiteit." Als voorbeeld van regio's met een sterk identiteitsgevoel noemde hij de Achterhoek en Twente. Pleij, die zelf Twentse wortels heeft, stelde dat het Twentse saamhorigheid vooral veroorzaakt is door het gezamenlijke textielverleden. "De textielbaronnen werkten nauw samen en maakten met elkaar de dienst uit, terwijl de mensen op de werkvloer daar naar moesten luisteren en dat veroorzaakt dit soort gemeenschappelijke gevoelens."

Gierig en inhalig
Het bestaan van identiteiten en het gevoel van bij elkaar te horen, vond Pleij niet negatief. "Alleen als je jezelf beter gaat voelen dan een ander, kan het niet gevaarlijk worden. Identiteit, voksaard, gemeenschappelijke kenmerken zijn geen zaken die in het hart van ons als mensen zitten, maar het zit in ons hoofd. Bovendien werkt het ook altijd twee kanten op. Wij Nederlanders staan in het buitenland bekend als gierig en inhalig, maar als jij in het buitenland je best doet om zo niet te zien, dan hou je er ook zelf al rekening mee."

Instelling
De vraag of de Nederlanders een calvinistische instelling hebben, beantwoordde Pleij ontkennend. "Het calvinisme heeft in Nederland nooit de meerderheid gehad. Wel is de protestantse kerk succesvol geworden omdat die van onderop georganiseerd zijn en dat past precies in overleg- en poldermodel waar wij als Nederlanders zo van houden."

Jaargang: 6 • Nr 251• Wk 19

Fairtrade gemeente

RIJSSEN/HOLTEN - Joop Bogaard en Ineke Korte, twee medewerkers van de wereldwinkel, hebben het initiatief genomen om van de gemeente Rijssen-Holten een Fairtrade gemeente te maken. Mits de gemeente aan de gestelde voorwaarden voldoet, wordt het predicaat 'Fairtrade Gemeente' uitgereikt door de landelijke organisatie Fairtrade Gemeente Nederland.

Fairtrade staat voor eerlijke handel, waar er met respect wordt omgegaan met de mens en het milieu en er sprake is van een langdurige handelsrelatie. Door Fairtrade te handelen levert de gemeente een bijdrage aan armoedebestrijding en een duurzame ontwikkeling van kleine boeren en producten in ontwikkelingslanden.

Omliggende gemeenten

De gemeente Hof van Twente, Borne en Hellendoorn hebben de titel 'Fairtrade Gemeente' al in ontvangst mogen nemen en zij helpen de initiatiefnemers met de uitvoering van het plan. De gemeente Rijssen-Holten wil deze eervolle titel graag verdienen en gaan er hard voor aan het werk. Belangrijk is om hiervoor een werkgroep in het leven te roepen. Zij kunnen eventuele werkzaamheden uitvoeren die nodig zijn om aan de voorwaarden te voldoen. Hierbij wordt gedacht aan het benaderen van organisaties en bedrijven in de gemeente Rijssen-Holten om mee te denken rondom het Fairtrade maken van de gemeente. Alleen een World Fair Trade Dag is niet voldoende om een fairtrade gemeente te worden.

World Fair Trade Dag

Rijssen-Holten bereidt zich voor om de inwoners kennis te maken maken met het fairtrade maken van de gemeente. Op zaterdag 11 mei is het World Trade Day en opent de Wereldwinkel in Rijssen haar deuren om inwoners bewust te maken van een fairtrade gemeente. Iedereen wordt op deze dag welkom geheten met een eerlijke kop koffie en iets lekkers.

Belangstelling

Heeft u interesse gekregen of wilt u graag over dit onderwerp meepraten? Dan wordt u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met Jaap Bogaart op bogaardj@xs4all.nl of met Ineke korte op ineke.korte@hotmail.nl.

Vogel van de week: Houtduif

RIJSSEN - De vogel van deze week is in het Nederlands de houtduif en wordt in het Rijsens aangeduid als ''hooltdoewe" of "kooldoewe''. De laatste naam zo genoemd, omdat de duif in vroegere tijden boven houtskool werd gegrild.

De houtduif is de grootste en meest voorkomende duif van Nederland. Hij komt in steden voor in tuinen en parken, maar ook in het buitengebied op akkers. Meestal zoeken ze op de grond naar voedsel of zitten in een boom luid te koeren. Bij het opvliegen maken ze nogal wat kabaal doordat de vleugels boven en onder het lichaam tegen elkaar aan klappen. De houtduif heeft een witte vlek in de nek en een zeer kenmerkende witte streep op de vleugels, die goed zichtbaar zijn tijdens de vlucht. Hierdoor is hij uitstekend te onderscheiden van de stadsduif en holenduif. Ze eten plantaardig materiaal, zoals zaden, knoppen en bladeren en rondslingerende etensresten.

Broedseizoen
Jongen worden in de eerste week gevoed met ''duivenmelk'' uit de krop van de ouders. Hoewel zij in het broedseizoenen vaak solitair zijn, kunnen ze buiten het broedseizoen in grote groepen worden aangetroffen. De houtduif broed drie legsels met twee eieren per jaar, in rommelige nesten van wat takken, die nog wel eens uit de boom vallen. De broedduur is 16 tot 17 dagen, waarbij de jongen 28 tot 29 dagen op het nest zitten en ze zijn vanaf 35 dagen vliegvlug.

Dick Tukkers

SGP en ChristenUnie houden samen een verkiezingsavond

RIJSSEN - Op vrijdag 10 mei organiseren de plaatselijke fracties van de SGP en de ChristenUnie een verkiezingsavond die volledig in het teken zal staan van de Europese Verkiezingen van 23 mei aanstaande.

Deze bijeenkomst zal plaats vinden in het Kerkelijk Centrum Sion Johannes Vermeerstraat 2 in Rijssen en de aanvang is om 19.15 uur. De verkiezingsleus tijdens deze campagne zal luiden: ''Samenwerken Ja! Superstaat Nee!'' Het belooft een interactieve avond te worden; via de social mediakanalen van beide partijen kan men stellingen aanleveren. Deze stellingen zullen een bijdrage leveren aan een actief debat. Tijdens deze avond zullen lijsttrekker Peter van Dalen en Henk ten Berge namens de partijen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en ze zullenzelf actief deelnemen aan het debat.

Uitnodiging
De organisatoren van deze avond nodigen u/je van harte uit om deze avond te bezoeken. U/je hoeft geen lid te zijn van een van de genoemde partijen. Na afloop van het debat is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Egbert Stegeman wint Bekerkampioenschap

RIJSSEN - Net als vorig jaar heeft Egbert Stegeman het bekerkampioenschap van de Schaakclub Rijssen op zijn naam geschreven. In een spannende finale won hij, net als vorig jaar, van Jan Brinkman. En net als vorig jaar speelde Egbert met zwart de zogenaamde De Leeuw-opening, een opening die in de schaakwereld tamelijk onbekend is.

De eerste 10 zetten van de partij waren exact gelijk aan de partij van vorig jaar. In een open stelling besloot Jan op de 11e zet af te wijken, maar inmiddels had hij relatief al wel veel tijd verbruikt. En hoewel hij een pion voorstond, kwam hij niet echt onder de zwarte druk weg. Mede omdat Egbert steeds wist te voorkomen, dat hij kon rokeren. Toch kreeg hij vanaf zet 14 iets meer grip op de partij en na enigszins onnauwkeurig spel van Egbert, werd er wat afgeruild en na 20 zetten stond hij een kwaliteit en 2 pionnen voor. De partij leek in wits voordeel beslist te gaan worden. Daar stond tegenover dat de witte Koning nog steeds niet veilig stond en bovendien ging de tijd steeds meer een rol spelen. Egbert speelde daar uiteraard op in en voerde de druk op de witte stelling nog maar weer eens op. En uiteindelijk leidde dat tot een mat-aanval, die Jan niet meer wist te ontwijken.

Net als vorig jaar: Egbert Stegeman bekerkampioen.

Collecte Hartstichting

RIJSSEN - Tijdens de hartweek in april hebben vele vrijwilligers ruim € 10.000,- opgehaald!

Dat geld wordt gebruikt om oplossingen te vinden voor het sneller herkennen en beter behandelen van hart- en vaatziekten. Namens de Hartstichting bedankt voor uw steun!
Mocht u ook willen helpen met de collecte van 2020? Ga dan naar www.hartstichting.nl/doemee of meldt u aan bij de afdeling Rijssen via telefoonnummer 0548 - 65 72 65 (Janneke) of 0548 - 52 02 18 (Dinja).

Expositie Kameleon

RIJSSEN - De huidige zomerexpositie in het Rijssens Museum staat in het teken van de beroemde boekenserie 'De Kameleon'.

Bijna iedereen kent de kameleonboeken en de films over de Friese tweelingbroers Sietse en Hielke. Kameleondorp Ternherne uit Friesland stelt het materiaal voor deze expositie beschikbaar. De zomerexpositie is van 22 mei tot 14 september te bezichtigen in het Rijssens Museum aan de Kasteellaan 1. Meer informatie is te vinden op www.rijssensmuseum.nl

Lucky Coverland

RIJSSEN - Op vrijdag 17 mei zal weer een geweldig optreden plaatsvinden!

Tijdens Coverland kunt u genieten van geweldige live muziek van Dire Straits en Mark Knopfler. Zij zullen met nummer als "Sultants of Swing", "Brothers in Arms", "Telegraph Road" optreden. 's Avonds brengt The Eagles Lagecy een ode aan 'The Eagles'. De zaal is geopend vanaf 20.00 uur. Kaarten zijn te bestellen voor €12,50 via www.lucky.nl en aan de kassa voor €17,50 per stuk. Lucky bevindt zich aan de Morsweg 8e in Rijssen.

Sacco van Munster

HOLTEN - Schilder Sacco van Munster toont tot 23 mei zijn schilderijen tijdens een expositie in het Kulturhus in Holten.

Sacco begon elf jaar geleden met het schilderen op grote linnen doeken. Hij maakt hierbij voornamelijk gebruik van acrylverf. De meeste schilderijen zijn erg vrolijk. Dit zijn schilderijen van landschappen, bloemen, dieren en stillevens.

Het 40-jarig jubileum van De Fakkeldrager

RIJSSEN - In het tweede deel in deze driedelige serie over het 40-jarig bestaan van de Fakkeldrager, willen wij u samen met jeugd- en jongerenwerker van de Fakkeldrager Arjan de ontwikkeling laten zien van 40 jaar jeugd- en jongerenwerk.

In de loop van de eerste jaren breidden de werkzaamheden van de Fakkeldrager zich erg uit. Naast het zaterdagavondwerk, werd de donderdagavond ook een vaste openstellingsavond. Het kinderwerk op de woensdagmiddagen kreeg vorm en ook gehandicaptenwerk werd opgezet. Naast al deze zaken werd de samenwerking gezocht met het Vormingscentrum en daarnaast werden ook activiteiten opgezet in "n Kraans", de oude bieb aan de Bevervoorde. Educatief Centrum de Fakkeldrager was geboren. Computer lessen, Nederlandse taal voor nieuwkomers, Duits en kleding maken werden als vakken gedoceerd. Vele Rijssenaren hebben dan ook op enige manier te maken gehad met de Fakkeldrager. Op vraag van de gemeente werd een werklozenproject opgezet en een klussendienst voor scholen, boomgaardproject, Project Bos en Hei en een stencilservice werden opgetuigd. Sociaal werd de rol van de Fakkeldrager groter en groter. Veel van de destijds gedane zaken en taken zien we nu in andere vormen weer terug. Je zou kunnen zeggen dat de Fakkeldrager destijds erg vooruitstrevend is geweest. Door de terugloop van financiële middelen is in de loop der jaren veel van de taken weer afgestoten. Het jeugdwerk bleef echter volop de aandacht krijgen en ook dat ontwikkelde zich. Bij iedere braderie in de stad stond wel een grote kraam van de Fakkeldrager. Schiettenten, klimmasten en dergelijke werden altijd druk bezocht. Iedere zomer was er destijds een zomerkamp en in groten getale vonden jongeren de weg naar de Kamgaren en later naar de Enterstraat. Onder leiding van de diverse beroepskrachten, die in dienst waren, werden samen met de vrijwilligers de avonden op donderdag en zaterdag gevuld. Op de donderdagen was er inloop en op de zaterdagen werden ook vaak activiteiten georganiseerd. Rond 2000 werd de eerste zeskamp georganiseerd op het veldje aan de Markeloseweg. Zwemmen in de trailer van een vrachtwagen gevuld met water, tot blikgooien, er werd flink uitgepakt bij deze activiteiten. Veel jongeren maakten in die jaren kennis met het jeugdwerk en het pand was geregeld te klein om allen te herbergen, waarbij met name bij filmavonden, de film twee keer gedraaid moest worden en eerder begonnen werd om iedereen toe te kunnen laten. Later werden de bezoekersaantallen minder. Dit liep vrijwel parallel met de komst van het internet en de mobiele telefoon. Het werd meer en meer een zoektocht hoe de jongeren bereikt en geactiveerd konden worden. Van gastlessen van de Bond tegen het Vloeken op de Fruytier, tot extra activiteiten in samenwerking met de Hoge Wal. Van alles werd gedaan om zichtbaar te blijven en zodoende bezoekers te trekken. In samenwerking met de jongeren zelf werd het aanbod van spellen aangepast om zo redelijk actueel te blijven. De toenmalige Bakker Bart belde zelf of hij mocht sponsoren met een winkelactie wat destijds €800,- opleverde om 2 Wii spelcomputers aan te schaffen. De banden met de Hoge Wal zijn flink aangehaald in die jaren en bij vele koopzaterdag mochten wij het plein van de Hoge Wal vullen met leuke activiteiten. Ook werd in die tijd een van de eerste sponsortochten gehouden, en wel voor het Kiwanishuis in Beverwijk. Hierover meer in het laatste deel van deze aflevering over het 40 jarig jubileum van de Fakkeldrager
Dick Tukkers

Schilderen wat de natuur biedt

RIJSSEN - Dat er in Rijssen veel natuurlijke schildertalenten bestaan, bleek uit de in april jongstleden gehouden editie van "Zin in schilderen" in het overdekte winkelcentrum De Hoge Wal, waar jeugdige tekenaars en ervaren kunstenaars bezig waren om hum werk te laten zien. Dat er interesse was voor deze kunstuitingen bleek wel uit de bezoekersvraag: "Wanneer zien we jullie weer terug?"

Eén van de kunstschilders die ik sprak, was Gerwald ten Hove (46) wonende aan het Hoge Pad in Rijssen. Van jongs af aan was Gerald al geïnteresseerd in het maken van tekeningen en schilderrijen. Zo werd hem op de basisschool door het onderwijzend personeel al gevraagd om tekeningen van dieren en mensen te leveren voor de schoolkrant. Zijn belangstelling gaat dan ook hoofdzakelijk uit naar wat de natuur biedt en weergeeft, zoals weerschijnvlinders, vogels (met een warm plekje voor de wielewaal), dieren, wilde bloemen en paddenstoelen. Ook maakt hij landschappen in zwart-wit blauw-wit of andere kleuren. Bij het schilderen van dieren en planten zijn foto's voor hem een belangrijk hulpmiddel, als ik eenmaal iets heb gezien is het in mijn hoofd opgeslagen, aldus Gerwald. Ik ben daarvoor het gehele jaar door in het veld te vinden, daar haal ik mijn inspiratie weg. Ik ben altijd autodidact gebleven. Ik overleg met mijn medekunstenaars en zo leer ik van iedereen wat en krijg veel waardevolle tips waar ik mijn voordeel mee kan doen. Wat mijn technieken betreft, die zijn zeer divers van acryl tot aquarel en van olieverf tot kleurpotlood. Sinds korte tijd exposeer ik ook buiten Rijssen zoals op verzoek enige tijd geleden in Markelo. En aan zulke verzoeken werk ik heel graag mee, aldus deze enthousiaste kunstschilder.
Dick Tukkers

Nationale Vogelweek

HOLTEN - Van 11 tot en met 19 mei is het Nationale Vogelweek en daarom staat Natuurdiorama Holterberg de hele week in het teken van vogels, van huismus tot korhoen.

Iedereen kan tijdens de Vogelweek de meest verbazingwekkende vogels ontdekken. In het natuurmuseum is de hele week een Vogelquiz en voor de winnaar is er een mooi vogelboek. Nog meer vogels, maar dan op een grote foto, kunt u zien in de fotoexpo van natuurfotograaf Han Bouwmeester. Kinderen mogen aan de knutseltafel zelf een puttertje maken. Kom ook naar Natuurmuseum Holterberg aan de Holterbergweg 12 in Holten. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.museumholterberg.nl

Roofvogelshow

RIJSSEN - Voor een spectaculaire middag met verschillende roofvogels, bent u bij de kinderboerderij in het Volkspark aan het juiste adres.

Deze roofvogelshow wordt iedere woensdagmiddag georganiseerd bij de kinderboerderij vanaf 14.00 tot 15.00 uur. Er zal worden gevlogen met Harly de bald eagle, een witkopzeearend. Tevens zijn er uilen en hybride valken te zien. Valkerij is oorspronkelijk de kunst van het vangen en africhten van valken. Tegenwoordig is dit anders en wordt het gezien als het africhten van roofvogels voor de jacht, hobby en beroep. De show wordt het gehele jaar door op woensdagmiddag gehouden, behalve op feestdagen. Iedereen is welkom om bij deze spectaculaire roofvogelshow aanwezig te zijn. De show is voor iedereen gratis bij te wonen aan de Albertsdijk 20.

Pilot natuurgetrouwe silhouetten van ree en das

OVERIJSSEL - In samenwerking met twee Wildbeheereenheden start Landschap Overijssel een pilot met natuurgetrouwe silhouetten langs 60 kilometer wegen. Binnen WBE "West-Twente" betreft dit de gemeenten Hellendoorn, Wierden en Rijssen-Holten en binnen de WBE "Lemelerberg e.o.", de gemeente Ommen. De reden hiervoor is het omlaag brengen van het aantal aanrijdingen dat plaatsvindt met reeën en dassen.

Jaarlijks sterven er duizenden dieren door aanrijdingen. In Overijssel gaat het om ca. 900 reeën en tientallen dassen. Er zijn steeds meer wegen en auto's in het buitengebied. De beste oplossingen zijn snelheidsbeperkende maatregelen en het aanleggen van faunavoorzieningen om zoveel mogelijk gevaarlijke situaties te voorkomen en dieren te helpen bij hun oversteek. Omdat dit niet op elke locatie kan, wordt er gezocht naar nieuwe hulpmiddelen.

Wildspiegels
Ook de bekende wildspiegels, waarbij licht van de koplampen weerkaatst wordt in de ogen van het wild, dragen bij aan het beperken van ongelukken al zijn de resultaten hiervan wisselend. Dit komt met name omdat er vaak harder gereden wordt dan de toegestane snelheid van 60 kilometer per uur. Met het plaatsen van natuurgetrouwe silhouetten van reeën en dassen langs de weg, worden automobilisten er op gewezen dat reeën en dassen in dat gebied voorkomen en dat ze daar alert op moeten zijn.

Voorzichtiger rijden
De pilot wordt uitgevoerd op plekken waar herhaaldelijk reeën en dassen worden aangereden. De afbeeldingen, ook wel silhouetten genoemd, worden in de bosrand geplaatst. Na een jaar wordt geëvalueerd of de pilot heeft geleidt tot een afname van het aantal aanrijdingen en of automobilisten daadwerkelijk voorzichtiger zijn gaan rijden op de meest cruciale wegen. De pilot start binnen de gemeenten Wierden en Ommen.

Jeugdige coureurs op hun fietsjes

RIJSSEN - Aangemoedigd door pa, ma, opa's en oma's genoten veel jonge kinderen van hun Dikke Banden Race zaterdagmiddag over het parcours op het Europaplein in Rijssen.

Net als voor de echte wielrenners die op vrijdagavond en zaterdagmiddag hun wedstrijden reden in en rond Rijssen, was voor de jeugd uit Rijssen en omstreken een race georganiseerd met een echte finish en een echte speaker Harry Middeljans uit Wierden: De Dikke Banden Race. Een onderdeel wat veel fraaie taferelen opleverde was de loopfietsenrace voor de allerkleinste deelnemers. Vervolgens werd de dikke bandenrace gehouden, een spannende aangelegenheid zowel voor de jeugdige coureurs als voor de toeschouwers, die hartstochtelijk meeleefden.

Dick Tukkers

Boeldag Rijssens Mannenkoor

Rijssen - Op zaterdag 11 mei houdt het Rijssens Mannenkoor opnieuw haar jaarlijkse Boeldag. Dit jaar weer rondom het winkelcentrum De Hoge Wal in Rijssen. Zowel op het plein voor het winkelcentrum, alsook binnen in het centrum, zullen diverse kramen opgesteld worden. De Boeldag start om 's ochtends om 9.00 uur en zal eindigen rond 17.00 uur. Het goede doel dat het mannenkoor dit jaar voor ogen heeft is de Mantelzorg van de gemeente Rijssen.

Vorig jaar is de Boeldag in het centrum van Rijssen bij de inwoners van Rijssen en de organisatoren erg goed bevallen. Daarom heeft het Rijssens Mannenkoor dit jaar opnieuw besloten om deze gezellige dag te organiseren. Mede op initiatief van Johnny Jansen, van de winkeliersvereniging De Hoge Wal, vindt deze nu weer plaats in en rondom het winkelcentrum. Volgens Jansen is de fair van het RMK altijd een "publiekstrekker" en hoort deze in het centrum thuis.

Organisatie

Na een eerste overleg met Dick Esink en Arjan Seppenwoolde, die bij het mannenkoor verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de Boeldag/fair, was men er weer snel uit. "Samen gaan we er weer een mooie dag van maken, met voor het publiek voor elk wat wils", aldus Jansen. Arjan Seppenwoolde roemt de perfecte samenwerking: "alle winkeliers uit het winkelcentrum, maar ook de "buren" zoals Bonvanie, Kaaspakhuis, de Branding etc. werken mee". Naast alle kraampjes van het Rijssens Mannenkoor, zullen ook de winkeliers van het winkelcentrum en andere instellingen in de omgeving zich met een kraam op de Boeldag presenteren.

Ingericht strand

Daarnaast zal er ook voor de inwendige mens genoeg te koop zijn: onder andere fruit, friet, vis en zal er een stand ingericht worden om even rustig een kop koffie te drinken. Voor de kinderen is er een springkussen. Er zijn op deze dag veel leuke prijzen te winnen, waaronder een ballonvaart. Kortom, het zal een fantastische dag worden met veel activiteiten voor jong en oud in en rondom het winkelcentrum De Hoge Wal.

Column

Reclame

In Tubantia (ofwal 'n Baans) steun ne hele verhandeling oawer befaamde reclames. De leu weet duurgoans nog precies wee de hoofdpersoon was in "Foutje…bedankt", ze köant pardoes een humoristisch filmpje neumen van "Even Apeldoorn bellen" of wee "Pitamientje" was, en zo verdan.

Mer d'r was al reclame vuurdat de STER0 van de tellevisie of de radio besteun. Vuurtieds ha'j mooie emallie-borden van Van Nelle, Boldoot of zunlechzepe, en ook in de kraanten van vuur honderd joar wör d'r al drok gebroek emaakt van reclameadverteanties. Bolletje is groot ewörden duur cartoons in de kraante van Wim Boost met de slagzin "Ik wil Bolletje." De kraantenadverteanties wörren andachtig bekekken, want zovölle leasvoor was d'r ook wier nit. Vuural in de dagbladen.

In de joaren vieftig wör 's nommedeangs um een uur of dree 'n kraantenkeal um de boch van de Walstroate zichboar, lopend met nen stapel "Dagblad van het Oosten" oawer 'n oarm en hier en doar gung d'r ne kraante achter de deldure hen, want breewnbussen ha'j toen nöwkes. Viej steun dan al te loeren of hee köm en dan leuze viej de strips van Pim, Pam en Pom of de strip van Rikkie en De Waterdemon, ik herinner miej nog de slagzin van nen hoolthaandel oet Almelo: "het beste terechte biej…Van der Vegte".

D'r waren zo roond 1900 al tekstreclames, zelfs zoonder ankondiging dat dit ne adverteantie betröf. Nemt een (reclame)artikel oet 1904 oet Tubantia: "Nu zullen wij de genezing verhalen van de echtgenote van den Heer G.J. van Heun te Nijverdal. Mijne vrouw, zoo schrijft hij, heeft gelijk zoo vele andere personen de goede uitwerking der Pink Pillen ondervonden. Sedert meer dan 65 jaren was mijne vrouw lijdende aan hartkloppingen en duizeligheid, gaf somtijds bloed op en na gebruik van zes dozen Pinkpillen is zij ontzaggelijk veel beter geworden. Geheel en al over is het nog niet doch de beterschap neemt van dag tot dag toe. Zij kan haar werk weder verrichten, en daarom raad ik een ieder die lijdende is aan, een proef te nemen met de Pink pillen, op haar 60 jarigen leeftijd konden wij niets beters hopen. Prijs f 1,75 de doos, f 9. per zes doozen." Zes deuzen was destieds bekaant een dagloon.

Doar is een versje van Dirk Camphuysen: "Ach waren alle menschen wijs, en deden daarbij wél, de aerd waer haer een Paradijs, nu isse meest een hel". Min groffa keanden dat oet 'n kop mer ook disse variant van ne steenkollenfirma: "Och waren alle mensen wijs, en stookten d'Union briket, de keuken was een paradijs, het koken louter pret…."

Gerrit Kraa

Leven met Endometriose

ENSCHEDE - De Endometriose Stichting en het Medisch Spectrum Twente in Enschede organiseren op woensdagavond 22 mei een informatiebijeenkomst over endometriose. De verschillende sprekers gaan in op actuele thema's rondom endometriose, waarbij de aanwezigen zelf ook vragen kunnen stellen.

Endometriose is een ziekte waarbij op-baarmoederslijmvlies-lijkend-weefsel buiten de baarmoederholte voorkomt. Dit kan leiden tot pijnlijke menstruaties in combinatie met darmklachten, blaasklachten, seksuele problemen en vermoeidheid. Deze aandoening kan ook de kans op een zwangerschap ernstig verminderen. Er is nog geen genezing van deze ziekte mogelijk. Wel zijn er verschillende mogelijkheden om endometriose te behandelen. Het is een aandoening waarover niet makkelijk gepraat wordt en die bovendien de kwaliteit van leven drastisch kan verminderen.

Informatiebijeenkomst
De informatieavond op 22 mei heeft als thema 'Leven met Endometriose' en is voor vrouwen met (vermoedelijk) endometriose, hun partners, vaders, moeders, vrienden en alle andere belangstellenden. Verschillende sprekers zoals gynaecoloog drs. L. van Boven, gynaecoloog dr. M. Verberg en endometriosecoach drs. M. Glaubitz geven antwoorden op de vragen: Wat is endometriose? What's hot and what's new? Wie kunnen jou helpen en hoe? En wat kun je zelf? Het programma in het Medisch Spectrum Twente, Koningsplein 1, start om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Er is in het programma ook ruimte om in contact te komen met vrijwilligers van de Endometriosestichting, ervaringsdeskundigen en lotgenoten en om vragen te stellen.

Aanmelden
Aanmelden kan via https://endometriose.nl/agenda/. Vermeld eventuele vragen bij de aanmelding. Voor donateurs is de avond gratis, voor niet-donateurs vragen we een vrijwillige bijdrage van 4 euro.

Twente Zangers zetten bloemetjes buiten

RIJSSEN - Traditiegetrouw houdt de Twente Zangers een bloemenactie op 10 en 11 mei, de vrijdag en zaterdag voor moederdag.

Deze bloemenactie is voor de Twente Zangers noodzakelijk om te zorgen dat het kleine ensemble onder andere koorkleding en muziek kan aanschaffen.

Actie Coop
Bij de Coop staat een bloemenkraam en na aankoop van € 15,- bij de Coop ontvangt u bij de kraam een flinke korting op een hangplant naar keuze. Wanneer u voor minimaal € 15,- planten koopt bij de kraam van de Twente Zangers, krijgt u bij de Coop een appeltaart voor de halve prijs.

Actie Jumbo
Ook bij Jumbo Veeneslagen staat een kraam en na besteding van € 15,- bij de kraam maakt u kans op een gevulde boodschappenmand van Jumbo. Bij besteding van € 15,- bij de Jumbo krijgt u bij de bloemenkraam van de Twente Zangers korting op een hangplant.

Opvoedingsavond bij Jeruël Rijssen

RIJSSEN - Dinsdagavond 14 mei is de vierde en laatste opvoedingsavond. Maria Korpershoek zal de serie 'Hart voor gezin' afsluiten met het thema 'liefde tot God'.

Tijdens de lezing worden inzichten uit de Bijbel, pedagogiek, natuur en ervaring gekoppeld aan de praktijk van de alledaagse opvoedsituatie. Daarom zullen de subthema's geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing erin verwerkt zijn. Na de pauze is er gelegenheid om samen met anderen door te praten. Moeders van jonge kinderen, maar ook andere belangstellenden, zijn van harte welkom. Boekentafel is aanwezig.

Programma
De zaal is open om 19.15 uur en aanvang van het programma is om 19.45 uur. De bijeenkomst duurt tot 22.00 uur. Toegang is gratis. Koffie en thee wordt geschonken. Adres: Van Heekstraat 40, 7462 NE Rijssen. De zaal is ook bereikbaar via Holterstraatweg 125. Iedereen, jong en oud is hartelijk welkom! Voor meer informatie: http://jeruelrijssen.nl/ en www.hartvoorhetgezin.nl

Wat 'n aandern van oe zeg, zeg
vake genog oawer 'n aander.

Kaken toe

Een vogelliefhebber uit Stroe
Houdt alleen niet van een kaketoe
Want wil hij met het dier praten
Schreeuwt die: Je moet me eerst buiten uitlaten
En houdt verder z'n kaken toe!

Jan Zandbergen

Een vreemde eend in de bijt..? Voor mij zijn alle eenden vreemd.

Maandag 13 mei 10:00 uur

Meikeverrit 2019 op 18 mei

RIJSSEN - 22 jaar geleden hebben enkele VW-keverbezitters de Meikeverclub Rijssen opgericht. Het doel van de club was om jaarlijks een rit te organiseren. Rene Nikkels maakt nog steeds deel uit van het bestuur, dat verder bestaat uit Freek Brinks, Hendrik Jan Hofman en Jan ten Berge.

De club is er elk jaar in geslaagd een rit te organiseren waarbij de deelnemers 'gewoon' de werkelijke kosten betalen. Erg simpel en basic dus. En dat is juist de kracht van deze opzet. Geen poeha, maar gewoon gezellig een dagje met kever/luchtgekoelde VW-liefhebbers op pad met onderweg een picknick.

23e editie
Zaterdag 18 mei is de 23 editie van de Meikeverrit. Dit jaar in samenwerking met Winkeliersvereniging De Hoge Wal. In het winkelcentrum De Hoge Wal staat een week lang een kever. Hier is voor het winkelend publiek ook een prijsvraag aan verbonden. De uitslag daarvan is op zaterdag 25 mei.

Programma
Deelnemers worden om 10.00 uur op het plein De Hoge Wal verwacht. Dan wordt een mooie line-up van alle luchtgekoelde VW's gemaakt. De deelnemers krijgen bij het inschrijven bij De Brasserie een kop koffie met wat lekkers erbij. Tot 11.30 uur is er gelegenheid om gezellig met elkaar bij te kletsen, even elkaars auto's te bewonderen en herinneringen van voorgaande ritten op te halen. Om 11.30 uur is de start van de rit. De deelnemers krijgen een nauwkeurige routebeschrijving mee en kunnen daarmee op eigen gelegenheid de route rijden. Maar meestal is het toch een kleurige optocht van kevertjes, met het typische geluid van de luchtgekoelde boxermotoren. Dat geluid is zeer herkenbaar voor met name de oudere mensen.

De route
De rit van 18 mei gaat vrijwel helemaal over mooie B-weggetjes en voert de deelnemers langs diverse bezienswaardigheden. De bestemming van het eerste gedeelte van de rit is een locatie met een brommermuseum. De organisatie zorgt voor de broodjes, koffie/thee/fris etc. Na de picknick wordt het tweede gedeelte van de rit verreden en arriveren de deelnemers rond 15.15 uur weer op het plein De Hoge Wal. Opnieuw maken we dan een mooie line-up op het plein, zodat het winkelend publiek er ook van kan genieten.

Fotozoekwedstrijd
Er is ook weer een fotozoekwedstrijd aan de rit gekoppeld. De deelnemers moeten de foto's in de juiste volgorde zetten. Vooral de bijrijders en eventueel meerijdende kinderen kunnen zich daar mee vermaken. Sommige deelnemers zijn hier behoorlijk fanatiek mee bezig. De prijsuitreiking van de fotozoekwedstrijd is na afloop van de rit, rond 16.15 uur.

Informatie en opgave
De deelnamekosten voor dit alles bedragen € 10,- p.p.. Kinderen mogen gratis mee. Opgave graag per mail: toonemans@gmail.com onder vermelding van het aantal volwassen deelnemers en kinderen. Informatie over de rit is verkrijgbaar via de organisatie: 06-50223409.

Er wordt weer gevaren

Foto: Picasa

RIJSSEN - De zomp de Regt door Zee heeft op de scheepswerf De Enterse Waarf zijn jaarlijkse onderhoudsbeurt gehad en ligt weer in de botenloods bij haventje van de Pelmolen te Rijssen. De eerste vaartochtjes zijn al gemaakt maar nu beginnen weer de bijzondere vaartochten.

Op zaterdag 11 mei is de eerste vaartocht de Vroege Natuurvaart van 7.00 tot 10.00 uur. Schipper Henk Siegerink heeft er zin in en zegt: s morgens vroeg is het heerlijk rustig als de natuur ontwaakt, de zon schuin over het water schijnt en de eenden, zwanen, waterhoentjes in het water zwemmen en met hun nesten bezig zijn en soms schiet daar het ijsvogeltje voorbij, dan is de hele dag is weer goed. Deze vaartocht is inclusief koffie met een broodje en duurt 3 uur. De kosten zijn € 14,00 en gaat door bij een minimum aantal van 10 personen.

Op deze zaterdag 11 mei is ook de Nationale Molendag en op deze dag kan de Pelmolen te Rijssen gratis bezocht worden. De Enterse zomp vaart tijdens deze dag vanaf de haven bij de molen voor korte belevingstochtjes van een half uur. Vertrek is om 10.00 uur en vaart tot 14.00 uur voor de prijs van € 3,- per persoon. De schippers Henk en Leonard staan klaar om alles te vertellen over het reilen en zeilen van de scheepvaart van vroeger en nu, en over de mooie natuur langs de kronkelende Regge.

Wok in Vuur en Vlam: gezellig, gemoedelijk en heerlijk eten

ALMELO - Voor een heerlijk etentje met collega's, vrienden of met het hele gezin moet u bij restaurant Wok in Vuur en Vlam zijn. De uitgebreide menukaart biedt iedereen van jong tot oud een heerlijk maal. U kunt het haast zo gek niet bedenken of u kunt het bij Wok in Vuur en Vlam krijgen.

Het in Oosterse sferen ingerichte restaurant is ruim opgezet. De gemoedelijkheid van het geklater van de pannen en de knusse eethoeken zorgen ervoor dat u zich direct thuis voelt.

Menukaart
Door de ruime keuze aan gerechten is het misschien moeilijk kiezen. Het advies is dan ook: Neem kleine porties en laat u adviseren! Maak een keuze uit diverse groenten, vlees- en vissoorten en woksauzen en laat het wokken door één van de koks. Smaak en vitaminen blijven behouden door deze snelle manier van bereiden. Geniet verder van bijvoorbeeld zalm of biefstuk van de bakplaat, gekruid vlees van de BBQ grill of de nasi, bami, friet en snacks van het warm buffet. Houdt u een gaatje over voor een heerlijk nagerecht van softijs, schepijs of gebak?

Kindvriendelijk
Wok in Vuur en Vlam is uiterst kindvriendelijk. Voor kinderen slaat snel de verveling toe als ze alleen maar aan tafel moeten zitten, maar daar bij Wok in Vuur en Vlam is daar geen tijd voor. Ze kunnen spelen in het klimrek of film kijken in de mini-bioscoop. Ook de menukaart is gericht op de kinderen met pizza, friet en pannenkoeken.

Het restaurant
Voor € 25,- per persoon kunnen volwassenen van maandag tot en met donderdag al 2,5 uur onbeperkt eten. U vindt restaurant Wok in Vuur en Vlam aan de Woonboulevard 52 te Almelo. Op maandag tot en met zaterdag bent u vanaf 16.30 uur van harte welkom en op zondag kunt u al vanaf 16.00 uur terecht. Uw auto kunt u kwijt op de grote parkeerplaats bij het restaurant en parkeren is gratis. Kijk op www.wokinvuurenvlam.nl om een nog beter beeld te krijgen van de mogelijkheden van het restaurant. Reserveren? Neem contact op: 0546 – 850 171 of info@wokinvuurenvlam.nl.

ZorgSaam Sportpodotherapie

HELLENDOORN/NIJVERDAL - ZorgSaam Sportpodotherapie is per 1 mei verder verdergegaan onder de naam Feet Support.

Eigenaar Coen Smit heeft als missie om u gezond te laten bewegen in het dagelijks leven en tijdens het uitoefenen van sportactiviteiten. In de praktijk is er ruimte voor persoonlijke aandacht en eigen inbreng. Hij heeft besloten om onder de naam Feet Support verder te gaan vanwege de verwarring met andere zorgaanbieders. Naast de naamswijziging en een nieuwe website, www.feetsupport.nl, verandert er voor u niets. Zijn praktijk blijft gevestigd aan de Godfried Romanstraat 32 in Nijverdal en aan de Koemaste 2c In Hellendoorn.

Diner voor senioren

HOLTEN - ViaVie Welzijn Rijssen-Holten organiseert weer voor alle senioren uit Rijssen en Holten op woensdag 22 mei een heerlijk 3-gangen diner bij restaurant de Biester, Stationsstraat 10 te Holten.

De kosten voor het diner bedragen € 14,- per persoon exclusief drankjes. De aanvang is om 17.30 uur. Onze gastvrouwen zullen u zoals gewend bent weer hartelijk verwelkomen! Opgave graag via telefoonnummer 0548-362755 bij ViaVie Welzijn. Eet u ook gezellig een hapje mee?

Het boek van het seizoen: "Wij zijn de allermooiste club van allemaal"

ENSCHEDE - Het boek 'Wij zijn de allermooiste club van allemaal', FC Twente in de Eerste Divisie 2018-2019 is vanaf nu verkrijgbaar in de Fanstore bij De Grolsch Veste en in de Fanstore in de Enschedese binnenstad.

Het boek vertelt het verhaal van afgelopen jaar, het begint met zwarte rook op 6 mei 2018 en eindigt op een dampende parkeerplaats voor De Grolsch Veste met 20.000 feestende supporters. In deze 132 pagina's tellende uitgave op stoeptegelformaat (30 cm x 30 cm) het ongelooflijke verhaal van FC Twente in de Eerste Divisie, waarin de club samen met haar supporters de missie volbracht: Terug naar de Eredivisie!

Het boek “Wij zijn de allermooiste club van allemaal” is voor 14,95 euro verkrijgbaar in de Fanstore bij De Grolsch Veste en in de Fanstore in het centrum. Het boek is ook te koop bij de vestigingen van Boekhandel Broekhuis in Enschede, Hengelo en Oldenzaal.

September Nijverdal: een bijzonder woonhuis voor ouderen

Iowah Foto-Grafish

NIJVERDAL - Aan de Salomonsonstraat in Nijverdal, vlakbij het centrum, opende in januari een mooi, nieuw woonhuis voor ouderen met dementie: September Nijverdal. Begin dit jaar namen de eerste bewoners hun intrek en nu, vijf maanden verder, is September Nijverdal een gezellig, fijn woonhuis waar ouderen met dementie wonen, leven en vanzelfsprekend kwalitatief goede zorg krijgen.

Heidi Cruiming, leidinggevende van September Nijverdal vertelt: 'De mensen die bij ons wonen hebben een vorm van dementie, bijvoorbeeld Alzheimer. We bieden ze een fijn, warm en veilig thuis, waar ze het leven kunnen voortzetten zoals ze dat gewend waren. Met de hulp die daarbij nodig is natuurlijk. We hebben de tijd om ze te begeleiden, maar ook om ze goed te leren kennen, te weten wat ze bezighoudt, wat ze leuk vinden. Zo kunnen ze hun hobby's blijven doen, maar ook betrekken we ze bij bijvoorbeeld het huishouden. Zelfredzaamheid en waardigheid staan voorop.'

Het achtste woonhuis
Fijn wonenSeptember Nijverdal is het achtste woonhuis van Wonen bij September in Nederland en heeft in totaal plek voor twintig bewoners. Ook dit woonhuis is gebouwd op een plaats waar het fijn wonen is, gewoon midden in de woonwijk. Het heeft op de begane grond gezellige, ruime woonkamers en een open eetkeuken. Daar wordt met elkaar geleefd, gekookt, een spelletje gedaan of bijvoorbeeld de was gevouwen, ofwel: 'gewoon geleefd.' De gezellig ingerichte woonkamer aan de achterkant heeft openslaande deuren naar tuin en terras. 'Iedereen vindt het fijn om de vrijheid te hebben om naar buiten te gaan als het lekker weer is. En dat kan hier', aldus Cruiming.

Een thuisgevoel
De appartementen bij September kunnen volledig naar eigen smaak worden afgewerkt en ingericht, maar er is ook mogelijkheid om te kiezen voor een kamer die al gestoffeerd is. De bewoners kunnen hun eigen meubels meenemen, waardoor het appartement herkenbaar is: 'Zo vertrouwd en veilig mogelijk.'

Meer informatie
Wonen bij September kan met een CIZ-indicatie VV04 of VV055. Voor meer informatie, een bezichtiging of bespreken van de mogelijkheden kunt u altijd bellen of e-mailen met Heidi Cruiming: heidi.cruiming@wonenbijseptember.nl of 088-1840161.

Vrijwilligers Dekenproject blij met eindresultaat

rhdr

NIJVERDAL - De vrijwilligers van het Dekenproject Zuster Petronella zijn blij. Heel blij. Al jaren zijn ze bezig om het terrein rondom het pand aan de Koninginnestraat op te knappen. De laatste wens was een mooie schuur om te gebruiken als opslag. Inmiddels is ook deze schuur gerealiseerd. "Het ligt er allemaal supermooi bij. We zijn heel tevreden", aldus de dames van het Dekenproject.

Dat het allemaal gelukt is, is mede te danken aan Hart van Nijverdal. Onze redactie sprak enkele vrijwilligers op de Beursvloer Hellendoorn in november vorig jaar. Daar werd een match gemaakt: een mooi artikel in de krant in ruil voor enkele lekkernijen, gemaakt door de vrijwilligers van het Dekenproject. Zo gezegd, zo gedaan. Het project heeft de afgelopen maanden veel aandacht gekregen en werd even goed in het zonnetje gezet. "Dat heeft zeker meegeholpen om zoveel mogelijk geld in te zamelen", vertellen de dames. "Op heel veel verschillende manieren zijn wij ondersteund, door zowel bedrijven als particulieren. Ook op de Voorjaarsbeurs in de Kruidenwijk zijn wij aanwezig geweest en hebben goed verkocht. Hiermee hebben we zelf al veel gelden weten te verzamelen. Uiteindelijk heeft de goede doelen Stichting Chamanfrance contact opgenomen en ons een schuurtje aangeboden. Deze is inmiddels ook al geplaatst. We zijn er erg blij mee."
Voor gebruikers van rolstoelen en rollators was de werklocatie van het dekenproject aan de Koninginnestraat minder goed toegankelijk. Het volledige terrein is nu aangepakt; er ligt nieuwe bestrating, verlichting, elektra en de tuin is mooi opgeknapt. Al met al een super mooi resultaat. Daarom wil het Dekenproject iedereen bedanken die aan dit eindresultaat heeft bijgedragen.

Dekenproject
Het dekenproject bestaat inmiddels als dertig jaar. Elk dagdeel zijn er vrijwilligers in het lokaal te vinden om dekens te maken voor de Filipijnen en diverse Oostbloklanden. Heb jij nog oude slaapzakken of dekens liggen waar je niks mee doet? Of stukken stof, breigaren of haakgaren? Lever dit dan in bij het Dekenproject zuster Petronella Nijverdal aan de Koninginnestraat 20 te Nijverdal. Inmiddels is het project ook vast inzamelpunt voor de Sheltersuit Foundation! Stichting Sheltersuit helpt daklozen en vluchtelingen met een wind- en waterdichte jas, die in een handomdraai tot slaapzak kan worden veranderd. Wat kun je inleveren? Schone slaapzakken en dekbedden van synthetisch materiaal, een defecte rits is geen probleem. Inleveren van alle materialen kan van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 12.00 uur.

Meer info: bezoek de pagina van het dekenproject op Facebook.

Linfopress behandeling Proktovar

Foto: Photographer: RBNFDZ

HENGELO - Vanaf eind mei biedt Proktovar een nieuwe behandeling aan, waarbij ze gebruikmaken van de Linfopress. De aangename massagegolven op maat zorgen voor drainage, vetverbranding, versteviging, anti-cellulite en ontgifting van de behandelde plek. Tevens is het een veilige, aangename en ontspannende behandeling.

Polikliniek Proktovar is een zelfstandig behandelingcentrum. In de kliniek kunt u worden behandeld voor spataderen, aambeien, darmklachten en rug- en gewrichtsklachten. Het multidisciplinaire team bestaat uit vaatchirurgen, maagdarm-lever chirurgen, een internist en een fleboloog/proctoloog. Proktovar vindt het belangrijk om van de nieuwste medische technieken gebruik te maken en bieden daarom vanaf eind mei behandelingen aan met de Linfopress.

Doeleinden
Het is klinisch en wetenschappelijk bewezen dat deze techniek uiterst geschikt is voor medische en esthetische behandelingen. De behandeling is geschikt voor meerdere doeleinden: vermindering cellulitis, een strakkere huid, het afnemen van centimeters in de omvang, minder zware en pijnlijke benen, minder last van spataderen en de afvalstoffen worden beter afgevoerd.

Werking
De lichaamsmassage met de Linfopress verbetert de bloedcirculatie in het lichaam, waardoor het vocht in het lichaam zal verminderen en de afvalstoffen worden afgevoerd. Bij spijsverteringsproblemen zorgt de Linfopress voor een gezonde stimulatie van de darmbeweging en voor een efficiëntere afvoer van afvalstoffen. Hierdoor zal uw weerstand worden verhoogd en zult u sneller afvallen. Tevens zullen spierkrampen worden verminderd en is het zelfs mogelijk dat het verdwijnt. Na de behandelingen zult u merken dat uw huid er beter uit gaat zien en beter aan zal voelen.

Meer informatie
Maak snel een afspraak bij Proktovar voor een behandeling met de Linfopress. Proktovar is gevestigd aan de Demmersweg 66 in Hengelo. Voor meer informatie kunt u terecht op www.proktovar.nl of telefonisch contact opnemen 074-3764408.

5km en 10km Rijsserbergloop uitverkocht!

RIJSSEN - Met nog ruim 5 weken te gaan zijn alle startbewijzen voor de Assist-Verzuim-Rijsserbergloop voor de 5km en 10km vergeven.

Het evenement is de laatste jaren flink gegroeid. De organisatie geeft aan het maximum aantal lopers op de 5km en 10km te hebben bereikt. "Wij willen dat elke loper de ruimte krijgt en op een veilige manier de finish behaalt. Wij zien in de regio evenementen steeds groter worden, maar de kwaliteit voor de loper gaat vaak achteruit. Dat willen wij niet, wij zien de loper ook in 2019 graag terug!"

Startbewijzen

Er vindt geen inschrijving plaats op de 5 en 10km. Voor de bambino (400m) en de 1,5km zijn er nog startbewijzen beschikbaar. Je kunt je hiervoor inschrijven via de website. De Rijsserbergloop wordt gelopen op vrijdagavond 14 juni. Mocht je niet kunnen deelnemen, wees welkom om de lopers aan te moedigen! Ga voor meer info naar www.rijsserbergloop.nl