Hart van Rijssen - Nijverdal

12 juli 2019

Hart van Rijssen - Nijverdal 12 juli 2019


Geschiedenis en sfeer keren terug in Rijssens stadshart

RIJSSEN – Geschiedenis en sfeer keren terug in het nieuwe stadshart van Rijssen.

Dat bleek woensdagavond op de informatieavond over de centrumplannen voor de leden van ondernemersvereniging Habi bij Brodshoes. Architect Theo Reitsma liet zien wat hij met zijn gemeentelijke opdracht had gedaan. Hij vertelde de centrumondernemers als meest betrokkenen bij de plannen als eerste wat er allemaal aan staat te komen.

Oud en nieuw
Volgens Reitsma was de uitdaging om de Rijssense geschiedenis en een gezellige sfeer terug te brengen in het winkelgebied. Daarvoor had hij zich uitgebreid ingelezen. Ook was hij daarover in contact getreden met conservator Jan van de Maat van het Rijssens Museum om zich een goed beeld te vormen van de lange geschiedenis van Rijssen. "De oude situatie en de nieuwe zijn met elkaar vergeleken. Economisch is het Rijssen eigenlijk altijd voor de wind gegaan, maar in het enthousiasme is er iets te veel geschiedenis weggehaald en dat terwijl de historische verhalen steeds belangrijker worden. Vandaar ook dat enkele elementen uit het verleden terug willen brengen."

Natuursteen
De nieuwe plannen richten zich vooral op het kernwinkelgebied van de Haarstraat, het Schild en de Grotestraat. "De Schildkerkomgeving was vroeger een intieme ontmoetingsplek en dat gaan we herstellen. De ruimte op het Schild moet kleiner en rustiger worden met caféterrassen. In de Haarstraat wordt de hoofdroute gemarkeerd door natuursteen, terwijl ter weerszijden daarvan klinkers worden gelegd waaraan je kunt zien hoe de percelen voor de stadsboerderijen in vroeger tijden hebben gelopen. Ook komen er veel bomen en groen in het centrum terug," aldus Reitsma.

Oude stadhuis
Op het Schild verdwijnt het eethuis en de omtrekken van het oude stadshuis keert terug, "omdat je geen gesprek kunt aangaan," zei Reitsma, "of je hoort de spijt over het verdwijnen van het oude stadhuis. Dat halen we dus terug." Dat gebeurt door middel van een driehoek met beplanting op plek waar het gebouw gestaan heeft.
Als alles volgens plan verloopt krijg de centrumaanpak begin volgend jaar zijn beslag.

Iej Komt Noarns Better

RIJSSEN - CU-fractievoorzitter Jan Berkhoff kwam tijdens de algemene beschouwingen over het huishoudboekje voor volgend jaar met een ludieke actie.

In eerste aanzet begon met de nodige kritische kanttekeningen te plaatsen bij onderdelen van het gemeentelijke beleid. Berkhoff toonde zich verbaasd over het feit dat de overkomst voor een nieuwe sportaccommodatie voor de fusie RV-RKSV nog niet getekend was. "Ik ben blij met de fusie, maar waarom laten die andere zaken zo lang op zich wachten?'

Berkhoff hamerde erop dat duurzaamheid hét thema was van het coalitieakkoord van CDA-CU-GB-SGP. "Dat geldt ook op sociaal gebied. Er moet ook aandacht zijn voor een gezonde agrarische sector en initiatieven als de Noabershof Riessen moeten ondersteund worden. De vergrijzing neemt ook in onze gemeente toe." Aan het slot van zijn betoog ging Berkhoff in het onvervalst dialect verder terwijl hij de bekende #BBTY-campagneposter (Bring back the youth) van burgemeester Hofland aanhaalde om de jongeren voor Rijssen-Holten te behouden. "Ik dachen eawn det de tied Lucky Luke met de Daltons wier teruggeköm met den poster. Mer dit kan goodkeuper, dudelijker en eenvoudiger in 't Riessens: #IKNB = Iej Komt Noarns Better!"
Berkhoff pleitte ervoor om het zo uit te sparen geld te gebruiken om de plaatsnaamborden ook in het dialect uit te voeren.

Jaargang: 6 • Nr 260• Wk 28

Wauw! Iej kent Riessen neet wier!

RIJSSEN - Columnist Martin ter Denge van deze krant brak bij de presentatie van de centrumplannen een lans voor een grondige aanpassing van de stad Rijssen.

De organisatie had ervoor gekozen om de informatieavond te openen met een kritische streektaalcolumn van Ter Denge. Volgens de schrijver verzuchtte de komiek wijlen Harm Agteresch ooit al in een lied: "Iej kent Riessen nit wier!" Ter Denge stelde dat Rijssen de afgelopen decennia steeds meer deed denken de grauwe Sovjetsteden van weleer "met völle gries beton!" Ter Denge zei dat Rijssen dé modestad van Twente wilde worden en daar moest veel voor wijken.

Hanzestad
De oplossing was volgens Ter Denge een transformatie van modestad naar Hanzestad, nu Rijssen ook aangesloten is bij het Hanzeverbond waar het ooit ook lid van was. "Om dat te kunnen bedenken is er eigenlijk geen duur adviesbureau nodig dat voor 120.000 euro nieuwe dingen bedenkt. Ik zou het voor de helft wel willen doen," grapte hij.

Wauw!
Ter Denge daagde de beleidsmakers uit van Rijssen weer iets moois te maken. "Is Riessen ook ginne echte bouwstad? Wat zol 't dan mooi wean da'w oawer tien joar zollen können zegn: "Wauw! Iej kent Riessen neet wier!"

Handelsweg
Na de column van Ter Denge gaf Joop Voortman een mooi overzicht van de ontwikkeling van de stad Rijssen. Voortman toonde aan dat er rond 700 al een houten kerkje op het Schild heeft gestaan. Dat had alles te maken de strategische ligging van Rijssen aan de oude handelsweg die ooit over de Borkeld via de huidige Oude Markeloseweg en de Arend Baanstraat over het Schild heeft gelopen en via de Boomkamp naar de doorwaadbare plek in de Regge.

Cultuurgrens
Joop Voortman ging ook in de op de grens tussen de twee culturen in Rijssen die ook over het Schild loopt. Volgens Voortman is het in latere jaren helemaal goed gekomen met Rijssen, maar de verschillen tussen het oostelijke en westelijke deel zijn er wel degelijk geweest.

Column

Sint Jan

Vear vot in de femilie ken ik nog nen Wilm. As het 24 juni was, leup -e 'n hof in um te kieken of het Sint Janskroed al blöaiden. Toen zinne wichter nog klean waren, leut hee ze de gelle bleumkes plukken. Ze gungen in een sjempötje met zunneblomen--öllie en as dat een poar wekke in de zunne har estoan, was de öllie deep rood. Eers har-e al wille ehad umdat de wichter schrukken: ze harren bloodrode vingers ekregen van 't plukken. "Gef niks," zea-r-e dan, "dat keump van dat rode spil dat in dee bleumkes zit. Gin goald zo good," zal-e d'r dan wal achteran hebben ezeg. En dan kree'j te heuren woer Johannesöllie wal nit good vuur was. En dan lanceerden hee ene van zinne gezegdes: "Mooie meaks hangt op 23 juni een busken Janskroed boawen 't berre. As het d'r op 24 juni nog good oetzöt, zeent ze binnen 't joar etrouwd." Of zinne wichter 't probeerd hebt, is de vroage.

Zin oawergroffa was 'medicine doctoor' ewès, ginnen echten dokter mer mear nen kwakzalver woer de leu dan toch respect vuur hadden, iej weet mear nooit. Wilm har wal de neiging um alns noar zichzelf hen te trekken. Ha'j last van nen verstopten neuze, dan reup-e allichte: "Heb ik óok. Wee'j wa'j dan mut doon? Mu'j zoalt water opsnoewen, dan is 't zo verhölpen." En dan slepten hee oe noar 't anrech, dee wat zoalt en lauw water in een blomenspuitje, efkes good hen en wier skodden en dan begun-e ongevroagd in oewen neuze te spuiten, "Helpet völle better as al dee fleskes van dr. Vogel. A'j biej 'n drogist in de kaste kiekt lik 't wal Avifauna. Vogel dit en Vogel dat. Ik weet 't ook nit," zea-r-e d'r alverdan achteran,

Eigenaardig: "Ik weet 't ook nit", vlak achter ne stellige bewearing. Dat heur iej wal mear leu zeggen, "Tja, zo is 't, wisse en verestig, ik weet 't ook nit." Kan wean dat 't ne vorm van vuurzichtigheaid is, nen Tukker is d'r aait op oet um te relativeren, wil zich nit geane oarns an braanden.

Iej nemt oe dan vuur um never nooit wier an Wilm te vertellen wa"j non wier oonder de leden hebt. Getjan, zinnen buurman, har las van nen kalkneagel op 'n groten teen. "Mu'j d'r 's naches Dampo op strieken, Zö'j zeen dat den neagel binnen een poar wekke wier mooi gleamp. Gin goald zo good. Ik weet 't ook nit…."

Mina, de buurvrouwe, dut elken oawnd ne tuugpinne op 'n neuze, de hele sloapkamer ruft noar den balsem oet 't klooster. "Wilm is nit good wies," moompelt ze dan.

Gerrit Kraa

Gift van Mannenkoor voor mantelzorgers

RIJSSEN - Op donderdag 4 juli tijdens het gehouden benefietconcert in het Parkgebouw in Rijssen heeft het Rijssens Mannenkoor weer een mooie gift van 5.000 euro voor een maatschappelijk doel weggeven.

De gift was de opbrengst van de jaarlijkse boeldag en werd geschonken aan de Mantelzorgers in Rijssen. De dames Broekhuis en Velding (Evenmens) namen in dank de cheque in ontvangst. Niet alleen de fraaie gift dient vermelding, maar ook genoten de vele aanwezige mantelzorgers van het fraaie concert van het koor. De bij het concert aanwezige wethouder van de gemeente Rijssen-Holten Ben Beens was trots en dankte het Rijssens Mannenkoor voor deze zeer fraaie gift.

Dick Tukkers

Rijssense kunstenaar Henk Keijer schildert de grootheid van God

RIJSSEN - De Rijssense kunstenaar Henk Keijer (1954) schildert sinds het jaar 1970. In het jaar 1990 is hij door omstandigheid met zijn hobby gestopt. In het jaar 2011 is Henk onder de naam "The Creators Art" opnieuw begonnen.

In een drietal schilderijen wil Henk de grootheid van God laten zien. Twee schilderijen van deze serie zijn voltooid, waaronder het bijgaande schilderij getiteld Elohim - de grootheid van God. Verder is Henk van plan een serie schilderijen te maken over de psalmen, waarbij psalm 150 gereed is. Op 8 augustus is het werk van Henk Kleijer te zien op de ponymarkt in Enter en op 28 september exposeert Henk in het Winkelcentrum De Hoge Wal. Het werk van deze Rijssense kunstenaar is ook te vinden op Facebook onder de naam: The Creators Art.
Dick Tukkers

Open Schildkerk

RIJSSEN - Op donderdagavond van 18.30 tot 20.30 uur en op de zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is de Schildkerk open voor bezichtiging.

Een aantal vrijwilligers zijn dan bij toerbeurt aanwezig om belangstellenden te woord te staan. Bezoekers komen uit het hele land en zelfs ver daar buiten om gewoon even binnen te komen of voor een gesprek of informatie over de historie van de kerk. Meestal is er een orgelbespeling door Frits Berkhoff. Iedereen wordt vanzelfsprekend hartelijk uitgenodigd om een kijkje te komen nemen, waarbij aan de bezoekers een kaart wordt overhandigd met een gedicht.

Leu met nen dubbeln agenda mu'j op
oarmleankte van oe ofhooldn.

Proefverlof

Een restauranthouder uit Heeten
Kreeg een bajesklant, dat heeft ie geweten!
Die vertelde heel tof
Ik heb proefverlof
Nadat hij z'n buikje rond had gegeten

Jan Zandbergen

Hij vertelde een bananenmop en iedereen lag krom van het lachen.

Maandag 15 juli 10.00 uur

Christian Hiltjesdam op weg naar onderwijzer

RIJSSEN - Het aantal aanmelding voor de opleiding onderwijzer aan de Pabo geeft aan dat veel meer vrouwen (4500) dan mannen (1600) per jaar interesse hebben voor een functie als onderwijzer in het basisonderwijs. Ondanks dat gaat de 19-jarige Christian Hiltjesdam uit Rijssen gewoon zijn gang om het felbegeerde diploma van onderwijzer op zak te krijgen.

Deze week rondde hij na 20 weken stage bij de Wilhelminaschool in Rijssen zijn driejarige studie af voor onderwijsassistent bij het Hoornbeeck college in Apeldoorn. Na de vakantie gaat Christian zijn studie voor onderwijzer, die ongeveer vier jaar duurt, vervolgen op de Gereformeerde hogeschool Viaa in Zwolle.

Waarom onderwijzer?
Ik vroeg aan Christian: Er zijn in verhouding weinig mannen die een functie begeren in het onderwijs, wat zijn jouw gedachten daarover? Christian: "Dat is mij bekend, maar voor mij geen enkele reden om op mijn besluit terug te komen. Tijdens mijn vooropleiding aan de Jacobus Fruytierschool in Rijssen voor de studierichting TL/mavo kregen we de gelegenheid om een dag rond te kijken op een basisschool. Mijn eerste gedachte was toen ik de onderwijzer aan het werk zag 'kijk dat vind ik nu erg leuk, om jongeren iets mee te geven waar ze hun leven lang plezier aan beleven', terwijl je als onderwijzer veel plezier beleeft als je ziet welke vorderingen de leerlingen maken. Want het leraarschap is veelzijdig. De leraar is onderwijzer, coach, motivator en draagt niet alleen kennis over, maar ook normen en waarden. Een van de voorwaarden om onderwijzer te worden is, naast de theorie, dat je het werken en het begeleiden van kinderen leuk vindt en je je in hun gedachtengang kunt verplaatsen. Als je de gelegenheid krijgt om met je leerlingen een goede band op te bouwen in wederzijds vertrouwen, dan bevordert dat hun leerproces. Als je deze eigenschappen mist, lijkt het me moeilijk om goed onderwijs te geven. Maar volgens mij blijft het ook een voortdurend leerproces voor een onderwijzer om kinderen te begeleiden naar volwassenheid, waarbij de onderwijzer een goede gids moet zijn en een belangrijke rol heeft in het leven van de leerlingen. En juist al deze aspecten van het leraarschap gaven voor mij de doorslag om deze weg in te slaan op weg naar een bijzonder, boeiend en veelzijdig beroep."

Dick Tukkers

Vogel van de week: Danntukr

RIJSSEN - De vogel van deze week is de in het Rijssens genaamde Danntukr en in het Nederlands noemt men deze vogel: kneu, vlasvink, robijntje, hennepvonk en kneuter.

De vogel is een zangvogel uit de familie van de vinkachtigen. De kneu is een zaadeter die zich voedt met zaden van bomen, zoals hennep en ruigtekruiden, insecten en larven. De vogel is vaak in groepjes te zien en ze kwetteren er luidruchtig samen op los. De mannelijke kneu heeft een fraaie karmijnrode borst en baret en een grijs bruine kop. Het vrouwtje is wat meer getekend dan de man. Kneuen komen in het hele land voor maar zijn het talrijkst in Noord Holland. Vanaf half juli vormen zich groepen op voedselrijke plekken. Het vrouwtje bouwt het wat slordige nest bij voorkeur laag in de struiken, zoals in een duindoorn. Het is een nest van gras en mos, bekleed met haar en wol. De kneu legt van 4 tot 6 lichtblauwe eieren, die het vrouwtje alleen uitbroedt, waarbij de broedduur 12 tot 14 dagen bedraagt. Het mannetje helpt bij het voeren van de jongen. In de regel volgt er nog een tweede en soms zelfs een derde broedsel.

Dick Dann-Tukkers

Actie: Spek de kas van je vereniging

RIJSSEN - Jumbo Rijssen begint vanaf 21 oktober een actie waarmee de verenigingen in Rijssen een financiële ondersteuning kunnen ontvangen.

Dit gebeurt met de “Spek de kas van je vereniging” actie, waarvoor de twee Jumbo’s in Rijssen een totaalbedrag van circa € 15.000 euro beschikbaar stellen. Tijdens deze “spek de kas van je vereniging” actie ontvangen klanten in de Jumbo winkels voor elke € 10 euro aan boodschappen een voucher van € 0,10. Deze voucher ter waarde van € 0,10 kunnen de klanten in de winkel doneren aan de vereniging van hun keuze. Daarnaast zijn er speciale inleverpunten bij de deelnemende verenigingen waarin ze ook gedoneerd kunnen worden. Tevens kunnen de verenigingen, op bepaalde dagdelen, op een ludieke wijze klanten stimuleren te gaan doneren voor hun vereniging!

Steentje bijdragen
Kyra Wolters, filiaalmanager Jumbo Veeneslagen: "Wij vinden het erg leuk om deze actie te organiseren. Hiermee kunnen wij ons steentje bijdragen aan het verenigingsleven van Rijssen. Iedere vereniging kan de bijdrage die ze gedoneerd krijgen gebruiken voor hun eigen wens!" Filiaalmanager Edwin Smit van Jumbo Boomkamp: "Voorbeelden die we voorbij zien komen, zijn de aanschaf van nieuwe fietsenrekken of het opknappen van de kantine. We zijn in Rijssen met twee Jumbo Supermarkten vertegenwoordigd en willen op deze manier het verenigingsleven in Rijssen verder ondersteunen."

Liefde voor naald en draad

HOLTEN - Tot en met oktober is bij Oudheidkamer Hoolt'n de expositie 'Lammie's liefde voor naald en draad' te zien.

De expositie laat werkstukken met diverse handwerktechnieken zien van Lammie Steenhuis-Wierenga. In 1955 werd ze lid van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. Ook gaf ze jarenlang handwerkcursussen in Holten. De expositie is te zien van dinsdag tot en met zaterdag tussen 13.30 en 16.00 uur bij de Oudheidkamer Hoolt'n aan de Dorpsstraat 27. Toegang tot de expositie is gratis, een vrije gift is welkom. Kijk voor meer informatie op www.oudheidkamerholten.nl

Nature Experience

HOLTEN - Natuurmuseum Holterberg maakt voor kinderen de vakantie nog leuker met de Nature Experience tocht.

Op maandag 15 juli, 22 juli en 29 juli kunnen kinderen ervaren hoe minimonsters, vogels en zoogdieren in het bos leven. De ranger zal de kinderen betrekken bij verschillende natuurexperimenten: hoeveel weegt een pissebed bijvoorbeeld? Maakt een worm geluid als die beweegt? Wat heeft een uil gegeten? De aanvang is om 11.00 uur bij Natuurmuseum Holterberg aan de Holterbergweg 12. Reserveren kan via 0548-361979 of info@museumholterberg.nl. Deelname kost € 4,50.

Weet wat je eet

HOLTEN - Iedere woensdagmiddag neemt boer Aloys Meulenbroek u mee door de tuin. In de tuin ontdekt u welk heerlijk groentegerecht u zult gaan eten.

Natuurboerderij Zorgvliet, gevestigd aan de Larenseweg 106, verbouwt veel groenten en fruit op het land. Samen met de deelnemers gaat de boer de tuin in om verse groenten te plukken. Hiervan zal er een avondmaal worden bereid. Deze middag begint om 16.00 uur tot 19.00 uur. Aanmelden vooraf wordt op prijs gesteld: 06-30217136.

Expositie Oad

HOLTEN - Iedere dinsdagmiddag wordt de historie van reisorganisatie Oad geëxposeerd in Museum 'n Spieker.

Oad staat voor Overijsselse Autobus Dienst en heeft zich ontwikkeld tot de op één na grootste reisorganisatie van Nederland. De expositie is iedere dinsdagmiddag tussen 14.00 uur en 17.00 uur te bezichtigen. Hierbij is een vrije gift welkom.

Jan-Geert Heuvelman 12,5 jaar dirigent VER

RIJSSEN - Tijdens de laatste repetitieavond werd dirigent Jan-Geert Heuvelman werd in het zonnetje gezet voor 12,5-jarig jubileum bij het Vocaal Ensemble Rijssen (VER).

Speciaal voor deze gelegenheid was een lied ingestudeerd en dat werd Jan-Geert en zijn vrouw toegezongen. Na deze muzikale wens werden verschillende cadeaus overhandigd, waaronder een sculptuur met inscriptie. Heuvelman heeft Vocaal Ensemble Rijssen in de loop van de tijd op de kaart gezet. Het koor geeft jaarlijks diverse concerten in zalen van allerlei formaat. VER voert jaarlijks het inmiddels traditionele festival of Lessons and Carols uit in de Schildkerk van Rijssen.

Heuvelman werd door muziekcommissie-lid Jan van de Dijk geroemd om zijn tomeloze inzet voor het koor. "Als je alle uren optelt ben je geen 12,5 jaar dirigent, maar vieren we eigenlijk zijn 25-jarig jubileum!" aldus van den Dijk.

HKZ-certificering voor zorgboerderij De Borkeld

RIJSSEN - Zorgboerderij De Borkeld heeft op 2 juli het HKZ-certificaat voor kleine zorgorganisaties in ontvangst genomen. Een erkenning dat De Borkeld voldoet aan de hoge kwaliteitseisen die gesteld worden aan zorginstellingen.

Op het terrein van de zorgboerderij staan twee gebouwen; eentje is in gebruik bij stichting Siloah, in het andere gebouw 'De Hooiberg' zit het activiteitencentrum voor dagbesteding, geheel onder de verantwoordelijkheid van stichting Zorgboerderij De Borkeld. "Deelnemers kunnen hier sfeer en gezelligheid ervaren, maar met dit certificaat willen wij ook laten zien dat we de kwaliteit van onze dagbesteding belangrijk vinden. Hier zijn we trots op", aldus voorzitter Bert van 't Hul die het certificaat in ontvangst mocht nemen. De Hooiberg is gelegen in een mooie groene, rustgevende omgeving aan de rand van Rijssen. Op het erf zijn ook een aantal dieren aanwezig zoals geiten, pony's en kippen. Wat het activiteitencentrum onderscheidend maakt is het brede aanbod van creatieve activiteiten. Deelnemers kunnen onder andere schilderen, houtbewerken, boetseren, tekenen en mozaïeken. Er zijn ook buitenactiviteiten mogelijk zoals werken in de tuin of de kweekkas.

Achtergrond
In 2007 zijn de eerste plannen ontstaan voor het oprichten van Stichting Zorgboerderij De Borkeld. De stichting verzorgt nu al meer dan 10 jaar dagactiviteiten vanuit een christelijke identiteit. Er zijn drie professionele zorgverleners in dienst en de creatieve activiteiten worden begeleid door medewerkers met een pedagogische of artistieke achtergrond. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers om deelnemers een zinvolle dagbesteding te bieden. De dagbesteding is bedoeld voor mensen die om welke reden dan ook willen ontzorgen, ondersteuning nodig hebben bij hun tijdsbesteding of de thuissituatie willen ontlasten. Kijk voor meer informatie op: www.zorgboerderijdeborkeld.nl of stuur een e-mail: info@zorgboerderijdeborkeld.nl

Nog kaarten Schalke

ENSCHEDE - In aanloop naar het nieuwe seizoen speelt FC Twente in De Grolsch Veste een oefenwedstrijd tegen FC Schalke 04. De wedstrijd tegen de Duitse grootmacht wordt gespeeld op dinsdag 23 juli, aanvang 19.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via kaartverkoop.fctwente.nl en de receptie van De Grolsch Veste. Seizoenkaarthouders en Premium Seat-houders hebben korting op de kaarten.

De eerste ring is nagenoeg uitverkocht, er zijn nu ook kaarten op de tweede ring verkrijgbaar. De vakken 120 t/m 125 zijn bestemd voor Schalke-supporters en de verkoop voor deze vakken zal ook via Schalke 04 verlopen. Kaarten zijn vanaf 10 euro verkrijgbaar. De stadions van FC Twente en Schalke 04 liggen zo'n 100 kilometer van elkaar verwijderd en bij elke thuiswedstrijd van beide clubs zijn er supporters van beide clubs in het stadion te vinden. Elke thuiswedstrijd van Schalke 04 zijn een paar honderd supporters van FC Twente aanwezig en bij de thuisduels in De Grolsch Veste zijn vaak even zo veel Schalke-fans van de partij, waarvan een deel ook een SeizoenClubcard van FC Twente heeft. Het zorgt voor een speciale vriendschapsband tussen beide clubs.

VVD voert fel debat over aankoop Westerstraat 4

RIJSSEN - De VVD is fel gekant tegen de aankoop van pand Westerstraat 4 op de hoek van de Haarzijde.

VVD-raadslid Bart Jan van den Berg (foto) bond de kat de bel aan. Hij vroeg zich of de verkeerssituatie aldaar echt zo gevaarlijk was om daar een complete woning voor aan te kopen en dan ook nog alleen maar om op den duur te slopen. "De Haarzijde is al eenrichtingsverkeer. Het gevaar zit hem meer in de parkeerplaatsen naast pand Hofman. Pak dat eerst aan op de situatie daar op te lossen."

Volgens Van den Berg zou het ook nog gaan om een oude stadsboerderij. "En die wordt gewoon gesloopt en daar betaal je dan 350.000 euro voor. Rijssen is een Hanzestad, maar als je in oude Hanzesteden direct historische panden sloopt omdat de verkeerssituatie dat vraagt, dan kun je wel aan de gang blijven. Pak de verkeersstromen in de Westerstraat aan. Laat dat pand staan en we besparen in een tijd dat we ernstig moeten bezuinigen zo maar 350.000 euro."

D66-fractieleider Herman Klein Velderman was het met Van den Berg eens. "Er zijn andere oplossingen voorhanden. Als dit de gewoonte wordt wordt straks heel Funda afgestroopt om huizen op te kopen waar we misschien in de toekomst iets aan zouden hebben. Dit levert werkelijk niets op."

SGP-raads Richard Jansen deelde die mening niet. "Wij zijn voor. De voors en tegen zijn uitgebreid besproken in het licht van de strategische visie. Het is niet alleen verkeer maar de hele ontwikkeling van de Haarzijde die eraan staat te komen. Bezuinigingen? Dit is een eenmalige uitgaven en dat is wat anders dan bezuinigingen met veel verder strekkende gevolgen."

CDA-raadslid Henk NIjkamp was het eens met de SGP. "Als de kans zich voordoet, moet je die pakken. De kosten vallen mee, want daar staan huur-inkomsten tegenover omdat het pand vooreerst verhuurd wordt." Ook de ChristenUnie was voorstander van aankoop van de woning. "Pak je kans, want de huizen worden alleen maar duurder," raadslid Christiaan Laurens.

Kampioenschap voor Green Team Twente

Foto: Mark Pain

ENSCHEDE - Het Green Team Twente heeft een zeer succesvolle week achter de rug. Het team behaalde het wereldkampioenschap bij de Shell Eco Marathon in Engeland, maar daarnaast viel men ook nóg twee keer in de prijzen.

Vorige week is de Shell Eco Marathon gehouden van maandag tot en met vrijdag. Dit is een jaarlijkse race met diverse voorrondes, waarbij studententeams superzuinige auto's bouwen die op innovatieve brandstoffen lopen. In totaal meer dan 160 teams uit 25 verschillende landen deel. De Shell Eco Marathon is een race, maar niet gericht op snelheid. Het gaat juist om het uithoudingsvermogen van de superzuinige auto's: hoe ver komen zij met een kleine tank van 1 liter brandstof of 1 kWh aan elektriciteit. Het record staat inmiddels op maar liefst 3.771 kilometer; ongeveer de afstand van Amsterdam naar Rome en terug. Het Green Team Twente behaalde in de categorie UrbanConcept met een waterstofauto de eerste plaats. Daarnaast pakte het team de Communication Award en wonnen zij het Driver's World Championship, waarbij het juist wél om de snelheid ging.

Heracles Almelo legt Cyriel Dessers vast

ALMELO - Heracles Almelo heeft overeenstemming bereikt met FC Utrecht en Cyriel Dessers over de komst van de aanvaller naar Heracles Almelo. De 24-jarige spits tekent een contract voor drie seizoenen.

Technisch manager Tim Gilissen is zeer verheugd met de komst van Dessers naar Almelo. "Wij zijn blij dat Cyriel voor Heracles Almelo heeft gekozen. Hij staat al lang op onze radar. Dat hij nu in ons zwart-witte shirt komt spelen is daarom extra prettig. Cyriel past goed bij onze manier van voetballen. Dat ook hij heel bewust voor Heracles Almelo kiest als volgende stap in zijn carrière is een goed teken."

"Ik kijk ernaar uit om hier bij Heracles Almelo te spelen en te scoren", vertelt Dessers. "Dit is een mooie kans voor mij, het voelt als een nieuw avontuur. Mijn stijl van voetballen past bij de filosofie van Heracles Almelo, namelijk aanvallend willen spelen. Ik ben blij dat ik hier nu ben en wil graag laten zien wat ik kan. In België zouden we zeggen dat ik veel 'goesting' heb om te beginnen; ik heb er heel veel zin in en ben er klaar voor."

Dessers speelde sinds 2017 voor FC Utrecht. Voor die club kwam hij uit in 56 officiële wedstrijden, waarin hij 19 doelpunten maakte en 7 assists gaf. Voor zijn tijd in Utrecht speelde Dessers voor NAC Breda. Daar kwam hij 29 keer tot scoren in 40 wedstrijden en gaf hij 13 assists. Kortom, een mooi CV om in Almelo mee door te groeien.

Workshop pouring

HOLTEN - Kunstenaar Yvonne de Wit begeleidt iedere dinsdag en woensdag de workshop pouring.

Bent u creatief aangelegd en wilt u graag deelnemen aan een leuke en leerzame workshop met vrienden of familie? Kom dan naar de workshop pouring op dinsdag of woensdag om 9.30 uur, 14.00 uur en 19.30 uur. Deelname kost €65,- per persoon, inclusief alle materialen die gebruikt zullen worden. Vooraf reserveren is wel gewenst en kan telefonisch bij Yvonne de Wit op 06-21278959 of door te mailen naar info@yvonnedewit.art De workshop vindt plaats in Galerie Yvonne de Wit. Art aan de Dorpsstraat 51-53 in Holten.

Film: Toy Storie 4

NIJVERDAL - Voor een gezellige en humoristische animatiefilm ben je bij ZINema in Nijverdal aan het juiste adres. De film Toy Story 4 draait vanaf nu dagelijks in deze bioscoop.

Toy Story 4 is, net zoals de andere delen, een vervolg. Woody zijn grootste prioriteit is de zorg voor Andy en Bonnie. Helaas ziet het omgetoverde handenarbeidprojectje van Bonnie zichzelf niet als speelgoed, maar als vuilnis. Woody laat hem in deze film zien waarom het zo leuk is om speelgoed te zijn! De film draait van 13 tot en met 16 juli om 13.30 uur en vanaf 17 juli vanaf 11.00 uur. Kijk voor het gehele filmprogramma op de website www.zinin.com. Kaarten kosten aan de kassa €9,00 en online €8,00 en CJP houders krijgen een korting van €1,00. ZINema is gevestigd aan de Willem Alexanderstraat 7 in Nijverdal.

Zomerfestival: De Beer is Los

HOLTEN - Start de zomervakantie met een bezoek aan 'De Beer is Los'. Trek de bikini en short weer aan voor een superzwoele zomeravond op Feestterrein Espelo!

Op zaterdag 13 juli kunnen de feestgangers komen genieten van toffe bandjes en coole drankjes. De band Reeperbahner Stimmungsmacher bijt het spits af en Chrystal Dream U2 Experience brengt een muzikaal eerbetoon aan de Ierse band U2. Daarnaast kunnen bezoekers heerlijk loungen met een cocktail genieten onder een palmboom. Feestterein Espelo is te vinden aan de Espelodijk 2 in Holten. Kijk voor meer informatie en het programma op www.beerislos.nl en op www.facebook.com/beerislos. Kaarten zijn online te koop voor €10,00 en aan de kassa voor €15,00.

De HOPPA! Dagen

HOLTEN - De HOPPA! Dagen: daar wil je bij zijn in de laatste week van de zomervakantie! Met medewerking van verschillende partijen kunnen kinderen van groep 3 t/m groep 8 kunnen in deze week weer op pad in en om Holten, en meedoen aan diverse themadagen. De HOPPA! Dagen bestaan uit 4 dagen en elke dag is er wel weer iets heel anders te beleven, want we bieden 4 heel verschillende themadagen aan, op 4 verschillende locaties in en rondom Holten.

De week wordt op maandag 19 augustus met 'Holten op safari!' gestart. Bij deze activiteit gaan alle kinderen lekker naar buiten en het bos in! De kinderen verzamelen zich om 10.00 uur bij het Kulturhus, waar vandaan ze met bijzonder vervoer de Holterberg over gaan. Het programma start vervolgens bij het buitencentrum van de Sallandse Heuvelrug, waar ze ontvangen worden door Staatsbosbeheer. Samen gaan ze op avontuur door het bos en in de middag nemen gidsen de kinderen mee op een heuse, spannende bossafari.

Programma dag 2
Op dinsdag 20 augustus gaat 'Holten de piste in!'. Kinderen zullen leren jongleren met Chinese bordjes, balletjes, diabolo's, power sticks. De kinderen kunnen allerlei gave circusacts uitproberen en ze kunnen op het befaamde spijkerbed liggen als ze dat durven.

Programma dag 3
Op woensdag 21 augustus zullen er een aantal gave workshops met 'Holten gaat Kunstzinnig!' plaatsvinden. Kinderen kunnen aan de slag met fotografie, een eigen prentenboek maken en een eigen lamp. De kinderen zullen op deze dag twee workshops naar keuze bijwonen. Alle kunstwerken zullen aan het eind van de dag te zien zijn bij de expositie in het Kulturhus!

Programma dag 4
De week zal op donderdag 22 augustus worden afgesloten met 'Holten gaat Aktief!'. De kinderen gaan zich op deze dag nog even flink fysiek uitleven. Ze hebben stevige schoenen nodig en kleding die tegen een stootje kan. De kinderen gaan namelijk aan de slag met outdoor games. Er is een toffe en actieve sport- en spelmiddag georganiseerd voor zowel de jongens als de meiden!

Meer informatie
De HOPPA! Dagen worden georganiseerd voor kinderen van de groepen 3 t/m 8. Iedere dag worden er andere activiteiten georganiseerd, waar de kinderen op eigen gelegenheid naartoe gaan. De activiteiten beginnen iedere ochtend om 10.00 uur, waarna de dag wordt afgesloten om 15.00 uur. De kinderen moeten hun eigen broodtrommel en drinken meenemen. De kosten voor deelname zijn €7,50 per dag. Kinderen kunnen worden opgegeven voor 1 dag, maar ook voor meerdere. Let op: vol = vol!

Opgeven
Opgeven kan via de website van ViaVie Welzijn. Op www.viaviewelzijn.nl staat een inschrijfformulier klaar. Kinderen die niet op vakantie gaan krijgen voorrang bij plaatsing. Let op: De inschrijving loopt van t/m maandag 5 augustus, daarna sluit de inschrijving!

Meer informatie
Andere vragen over de HOPPA! Dagen? Neem dan contact op met ViaVie Welzijn via 0548-362755 of info@viaviewelzijn.nl.

Unieke wandeling door de inwendige koe

HOLTEN - Kinderboerderij Dondertman opent op zondag 14 juli haar vierde maïsdoolhof, compleet met uitkijktoren. Vanwege het succes van vorig jaar heeft de kinderboerderij dit jaar opnieuw gekozen voor het thema 'Beleving door de koe'. Rondom het thema zit een educatief tintje, want tijdens het dwalen door de maïs maakt de bezoeker een unieke wandeling door het inwendige van de koe.

Het doolhof wordt op zondag 14 juli om 13.30 uur geopend voor de bezoekers. Afhankelijk van weersomstandigheden is het doolhof tijdens de zomervakantie dagelijks toegankelijk tussen 11.00 en 16.00 uur. De toegang kost €1,50 euro voor kinderen vanaf 2 jaar. Donateurs betalen op vertoon van hun pas een bedrag van €1,00.

Drie speurtochten
De kinderboerderij heeft drie leuke en leerzame speurtochten uitgezet die uitgezet zijn op basis van de leeftijden. Er is één speurtocht voor de kleintjes en twee voor de oudere kinderen en volwassenen. De informatiebordjes, die gezocht moeten worden, bevatten weetjes over de melkkoe, haar organen, de draagtijd van een kalf, de levensloop van kalf tot koe en natuurlijk de route die de melk van boerderij naar fabriek tot eindproduct in de supermarkt volgt. Alle speurtochten zijn gratis verkrijgbaar bij de kassa. Bij inlevering van het formulier is er voor kinderen een leuk presentje.

Arrangement
In de Dondertman-kantine is een speciaal maïsdoolhof arrangement verkrijgbaar incl. entree, ranja, een broodje en ijsje. Bezoekers kunnen gratis parkeren tegenover de kinderboerderij. Fietsen kunnen voor het Boshuus worden gestald, daar bevindt zich tevens een gratis oplaadpunt voor e-bikes. De ingang van het doolhof met eigen kassa ligt iets verderop en wordt aangegeven. Geadviseerd wordt om makkelijk schoeisel te dragen, zoals sportschoenen of laarzen. Honden zijn niet welkom in het doolhof.

Kinderverjaardag
In plaats van een rit met de huifkar of het treintje van Dondertman kan een kinderverjaardag ook prima gecombineerd worden met een avontuurlijke tocht door het labyrint. Voor kinderen altijd een geweldige uitdaging! Inclusief een bezoek aan de kinderboerderij een aantrekkelijk en leerzaam dagje uit voor jong en oud! Kijk voor meer informatie op: www.kb-dondertman.nl, Facebook en Instagram.

Het wel en wee van de hondentoiletten

RIJSSEN - Het bericht dat B&W van de gemeente Rijssen-Holten voornemens zijn om de hondentoiletten in de gemeente Rijssen in de toekomst af te willen afschaffen, is door de inwoners van Rijssen-Holten met gemengde gevoelens ontvangen.

Om eens de mening te horen van inwoners die aangrenzend aan één van de hondentoiletten wonen, bracht ik een bezoek aan de familie ten Hove, wonende aan de Bevervoorde. Het hondentoilet in de Bevervoorde ligt op een afstand van tien meter van hun voordeur en grenst direct aan de speelplaats en de speeltuin, waar de leerlingen van de Wilhelminaschool dagelijks gebruik van maken.

Blij
Mijn vraag aan de heer Dinand ten Hove: Bent u blij dat te zijner tijd het hondentoilet wordt opgeheven? Zijn antwoord: "Natuurlijk zijn wij daar blij mee, maar in ons huis hebben we er geen last van, daar ruiken wij er gelukkig niets van. Alleen bij het warme weer als ik in de voortuin werk, ruik ik de hondenpoep en dat is niet prettig! En overlast van de bezoekers met hun hond kennen we gelukkig niet. Maar een fraai gezicht is het niet om alle dagen tegen de hondenkeutels aan te kijken, ik zie als vervanger van het hondentoilet natuurlijk ook liever een fraai stukje tuin. Wel maak ik mij zorgen als het hondentoilet in de toekomst is opgeheven. Waar gaan de vele bezoekers uit de wijk dan hun hond uit laten? Hopelijk niet meer in de ruimte rond de Wilhelminaschool, omdat veel kinderen van deze school dagelijks gebruik maken van de speeltuin en het omringende grasveld op dit terrein."

Dick Tukkers

Knutselen in het museum

HOLTEN - De zomervakantie is begonnen en de hele zomer door is er veel te doen bij Natuurmuseum Holterberg.

Donderdagmiddag 18 juli om 13.00 uur vindt er een leuke activiteit plaats in het Natuurmuseum. Onder begeleiding kun je zelf aan de slag met "Houten dieren knutselen". Eerst moet er gelijmd worden en daarna kun je als een echte kunstenaar bezig met verf. Zo maak je een prachtig dier van hout, die je natuurlijk ook mee naar huis mag nemen. Verder mag je in het museum een spannende speurtocht maken en veel leren over dieren. Deelnemers betalen naast de entree voor het museum €3,95 voor het knutselen. Aanmelden is niet nodig. Natuurmuseum Holtenberg is gevestigd aan de Holterbergweg 12 in Holten.

31e MAC-Vakantiefietstocht

HOLTEN - De 31e editie van de MAC-Vakantiefietstocht, welke jaarlijks georganiseerd wordt door motor- en automobielclub "de Holterberg" staat er weer aan te komen.

Deze vakantiefietstocht betreft een route van plusminus 40 kilometer. Onderweg zijn er de gebruikelijke stops: na 11,5 kilometer een koffiepauze, na 32 kilometer een 'theepauze' en plaspauze. Deelnemers kunnen tussen 10.00 en 12.00 uur starten vanaf het MAC-Clubshuis 't Suuthuur. De fietstocht vertrekt vanaf het MAC-Clubhuis 't Stuurhuus aan de Beusebergweg 37 te Holten. U kunt voor meer informatie contact opnemen: 0548-364716. Kosten voor deze namelijk inclusief alle stops en hapjes en drankjes bedraagt €5,00 per persoon. Voor informatie kun je kijken op www.macdeholterberg.nl of vragen naar Mans Stegeman op: 0548-723550

VHBK exposeert

HOLTEN - De Vereniging van Holtense Beeldende Kunstenaars bestaat 10 jaar! Daarom verzorgen de zes bestuursleden tot en met 26 september de eerste expositie in het Kulturhus.

In deze bijzondere expositie zijn de kunstwerken te zien van voorzitter Arjan Hakkert, secretaris Hans Wissink, penningmeester Arjan de Ruiter en van de bestuursleden Gerrie Oplaat, Wim Kwakernaak en Dirk van Brink. De deuren van het Kulturhus in Holten zijn iedere maandag tot en met zaterdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur. Het Kulturhus bevindt zich aan de Smidsbelt 6 in Holten. De expositie is gratis toegankelijk.

Stadswandelingen Rijssen-Centrum

RIJSSEN - Het Stadsgidsengilde van het Rijssens Museum start dinsdagavond 16 juli met de stadswandeling Rijssen-Centrum.

Vertrek- en eindpunt is Brasserie-Uit naast de Schildkerk. Deze eerste stadswandeling staat onder leiding van de voorzitter van het stadsgidsengilde Joop Voortman (foto). Wethouder Bert Tijhof zal namens het college de stadswandeling meemaken. Maximum aantal deelnemers is 19. Aanmelden is verplicht om de groepen niet te groot te laten worden. Dat kan bij secretaris Seino Baan op e-mailadres stadswandelingen@rijssensmuseum.nl

Kosten voor individuele deelname bedragen 5 euro per persoon. Groepen van minimaal 6 personen betalen 25 euro. Daar komt 2,50 per persoon bij voor een kop koffie vooraf bij Brasserie-Uit waar de stadswandeling wordt ingeleid. De volgende stadswandeling is zaterdagmiddag 20 juli om 14.00 uur. Ook die start en eindigt bij Brasserie-Uit.

9 / 16

Op vakantie naar het buitenland? Ken de verkeersregels!

TWENTE - Eén Europa wil niet zeggen dat alles in alle Europese landen ook hetzelfde is. Op veel gebieden gelden dezelfde regels, maar de verkeersregels zijn niet overal gelijk. Soms gaat het maar om kleine verschillen, maar u doet er goed aan om voor vertrek toch goed op de hoogte te stellen. U voorkomt hiermee boetes, maar ook zeker schade of erger nog: persoonlijk leed.

Buiten de bebouwde kom geldt een andere maximumsnelheid dan in Nederland. Zonder andere aanwijzingen geldt in Nederland namelijk een maximumsnelheid van 80 km/u voor personenvoertuigen in, in België is dat 70 km/u, in Duitsland 100 km/u en in Frankrijk is het weer 80 km/u.


Haaietanden
Wist u dat ook lang niet alle landen met haaientanden aangeven welke weggebruikers voorrang hebben? In Nederland zijn we hier maar al te goed mee bekend, maar in Duitsland kent men ze niet. Hier werkt men met een dikke onderbroken streep op het wegdek. Frankrijk gebruikt hiervoor een lijn van dikke blokken.


Ritsen
In Nederland is ritsen een gewenst gedrag. Het leidt nog wel eens tot ergernis in de auto, maar er staat geen boete op het niet laten invoegen van een ander voertuig of te vroeg invoegen. Duitsland en België zijn daar veel strikter in. Voor zowel het niet laten invoegen of te vroeg invoegen kunt u een boete krijgen.


Mobiele telefoon
Iedereen in Nederland zou inmiddels wel op de hoogte moeten zijn van het gebruik van de mobiele telefoon. Tijdens het rijden is het gebruik alleen handsfree toegestaan, maar wanneer u stilstaat voor een verkeerslicht of in de file geldt een uitzondering. Dan is handheld geen probleem. Deze uitzondering geldt niet in Duitsland, België en Frankrijk. Frankrijk heeft zelfs nog meer beperkingen. Zo mag er bij het bellen geen gebruik worden gemaakt van oortjes of een hoofdtelefoon.

Nog veel meer...
De tekst die u zojuist gelezen heeft is een kleine indicatie van de verschillen in verkeersregels tussen Nederland, België, Duitsland en Frankrijk voor automobilisten. Maar er zijn er nog veel meer verschillen op het gebied van onder andere parkeren, stilstaan, campers, belijning op de weg, alcohol- en drugsgebruik. Op de website van de ANWB kunt u heel veel informatie terugvinden over de verkeersregels in andere landen.


Fietsen
Nederlanders zijn fervente fietsers, ook tijdens vakantie in het buitenland. Houdt u er rekening mee dat ook daarvoor de verkeersregels niet overal gelijk zijn? In Frankrijk bent u bijvoorbeeld verplicht een helm te dragen tijdens het fietsen en na zonsondergang mag u niet naast elkaar fietsen. In Duitsland mogen kinderen tot acht jaar niet op het fietspad, maar moeten ze op het trottoir fietsen.

Let op de banden bij hitte

TWENTE - Afgelopen jaar bereikte het weer in Nederland bijzondere records. Met hittegolven en temperaturen ruim boven de 35 graden was het afzien voor mens en machine. Ook met betrekking tot uw autobanden zijn er enkele dingen om aan te denken.

Het gebruik van de juiste banden voor het juiste seizoen en alertheid op zaken als profiel, staat en bandenspanning is erg belangrijk voor vele veilige kilometers en een laag verbruik. Toch leert de ervaring dat Nederlandse automobilisten eigenlijk te weinig nadenken over hun banden. Zo weet lang niet iedereen wat de optimale druk is voor uw specifieke band.


Bandendruk
In de zomer is het belangrijk om de banden goed op druk te houden. Te zachte banden veroorzaken namelijk een abnormale verhitting die alleen maar sterker is bij zeer warm weer. Dit kan dan zorgen voor een klapband. Het advies is dan ook om de banden op te pompen tot de maximale aanbevolen bandendruk, zeker wanneer u veel op de snelweg rijdt en met een groter gewicht in de auto. (Hint: belangrijk dus ook om voor de vakantie te controleren...). Controleer de bandendruk wel voor u op pad gaat en de banden koud zijn. Wanneer u het meet bij warme banden kan de druk te laag zijn. Zo bleek uit onderzoek van onder meer Euromaster dat statistisch de helft van de Nederlanders rijdt op te zachte of te harde banden. Bij het controleren van de bandenspanning moet u ook de reserveband niet vergeten; mocht deze onverhoopt nodig zijn dan is het erg problematisch wanneer deze band te slap is.


Goed rubber
De staat van de banden is ook van invloed op zomerproblemen. Wanneer een band gemaakt is van goed rubber en u normaal rijgedrag hebt, zijn de invloeden van hitte beperkt. Maar wanneer de auto langere tijd stil heeft gestaan is het goed om deze niet bloot te stellen aan te extreme temperaturen. Rubber kan wel zachter worden, waardoor snellere slijtage mogelijk is. Het is daarom ook niet aan te rijden om nog op winterbanden te rijden in de zomer. Deze presteren niet alleen slechter, het van nature zachtere rubber slijt ook nog eens een stuk sneller.


Koop kwaliteit
Wanneer u op zoek gaat naar een nieuw stel zomerbanden is het belangrijk om niet te goedkoop te willen kopen. Uw garage kan u adviseren over de juiste bandenkeuze en correcte bandenspanning voor uw voertuig.

Goede koeling belangrijk voor motor en motorrijder

TWENTE - Het weer is de afgelopen jaren steeds extremer geworden als gevolg van klimaatverandering. De horror-zomer van afgelopen jaar was afzien, met temperaturen die angstig dicht bij de 40 graden in de buurt kwamen. Een mooie zomerdag is het perfecte moment om te genieten op de motor. Maar hoe zorg je ervoor dat je het hoofd letterlijk en figuurlijk koel houdt?

De verstandige motorrijder draagt natuurlijk altijd zijn beschermende kleding: "All the gear, all the time", zoals we op z'n Engels zeggen. Maar goede beschermende kleding is wel bijzonder warm. Wring je motorpak uit aan het einde van een uurtje rijden en je weet het. Het dragen van een koelvest kan dan helpen.


Twee typen
Er zijn in principe twee soorten koelvesten op de markt die beiden werken met water. Dit zijn dompelvesten en vesten met watercompartimenten. Bij een dompelvest kunt u het vest simpelweg een tijdje onder de kraan houden en het vervolgens over een shirt aantrekken. Het water verdampt en in combinatie met de rijwind blijft u koel. Het tweede soort vest werkt met compartimenten die u vult met water. Hierbij gaat de verdamping langzamer, waardoor de koeling langer blijft werken.


Voorkom
oververhitting

Het dragen van een koelvest is niet alleen een stukje comfort, het zorgt er ook voor dat u minder snel lichamelijke klachten ervaart. Oververhitting is namelijk een reëel risico bij langere ritten tijdens windstil weer met hogere temperaturen. Probeer daarom niet te veel te willen; neem af en toe een korte pauze en drink voldoende. Een belangrijke stelregel bij extreem warm weer: als je niet het gevoel hebt dat je kunt plassen, heb je waarschijnlijk te weinig gedronken.


Denk aan de motor
Ook de motor zelf heeft het zwaarder te verduren bij warm weer. Zo is het belangrijk om in ieder geval de koelvloeistof te controleren en aan te vullen. Het advies is hoe dan ook om voor de zomer de motor altijd even na te laten kijken. Zo voorkomt u vervelende verrassingen onderweg, zeker wanneer u verder op pad gaat naar het buitenland.

Al 40 jaar een icoon: de G-Klasse

TWENTE - De Mercedes-Benz G-Klasse is al veertig jaar de maatstaf in het terreinwagensegment en al twintig jaar lang biedt de AMG-variant een extra portie performance.

Daarmee is de G-Klasse verreweg het langst bestaande personenwagenmodel uit de geschiedenis van Mercedes-Benz en de oervader van alle SUV's met de ster. Ter gelegenheid van dit jubileum kunnen G-Klasse fans zich verheugen op maar liefst vier hoogtepunten. Ten eerste: drie aantrekkelijke speciale modellen onder de naam STRONGER THAN TIME. Ten tweede: optioneel is het speciale model exclusief leverbaar als G 400 d (brandstofverbruik gecombineerd: 9,6 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 253 g/km) met de krachtigste variant van de efficiënte zes-in-lijn dieselmotor. Ten derde: het nieuwe individualiseringsprogramma G manufaktur, waarmee klanten hun eigen persoonlijke G-Klasse kunnen samenstellen. En ten vierde: het nieuwe G-Klasse Experience Center in de buurt van de fabriek in het Oostenrijkse Graz waar de G-Klasse wordt geproduceerd en waar klanten uit de hele wereld de indrukwekkende vaardigheden van het offroad-icoon in extreem terrein kunnen testen.

Revolutionair
"Veertig jaar geleden was de combinatie van on- en offroad-eigenschappen revolutionair. De huidige G-Klasse zet deze traditie voort. De technologische topprestaties vormen vandaag de dag de basis voor de status van de G-Klasse als icoon", aldus Dr. Gunnar Güthenke, Hoofd Mercedes-Benz G-Klasse. "We zetten deze uitzonderlijke status kracht bij met veel highlights voor onze klanten en fans. Ik ben ervan overtuigd dat dit voor de G-Klasse nog maar het begin is." Wat in het begin van de jaren zeventig begon met een samenwerkingsovereenkomst tussen het toenmalige Daimler-Benz AG en Steyr-Daimler-Puch uit de Oostenrijkse stad Graz, is uitgegroeid tot een uniek stukje autogeschiedenis. Het concept van de nieuwe terreinwagen was op zich al ongewoon: het model combineert een onovertroffen terreinvaardigheid met uitstekende rijeigenschappen op de weg en maximale veiligheid. Ook vierwielaandrijving en sperdifferentiëlen met een 100% sperwerking maken sinds die tijd deel uit van de 'G', net als het robuuste ladderchassis. Door de jaren heen werden nog vele bijzondere modellen uitgebracht met verdere innovaties en doorontwikkeling.

Bijzondere edities
De drie STRONGER THAN TIME Editions ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van de G-Klasse zijn leverbaar in twee motorvarianten. De krachtigste variant van de efficiënte zes-in-lijn dieselmotor OM 656 zorgt voor de aandrijving van de G 400 d. Met een vermogen van 243 kW/330 pk en een indrukwekkend maximumkoppel van 700 Nm bij 3.400-4.600 t/min biedt deze topmotor maximaal rijplezier. De speciale edities zijn ook leverbaar als G 500. Bij deze uitvoering zorgt een krachtige 4,0 liter V8-benzinemotor met hoog vermogen voor de aandrijving. De biturbo produceert een vermogen van 310 kW/422 pk en een maximumkoppel van 610 Nm bij 2.000-4.750 t/min. De speciale modellen ter gelegenheid van het jubileum van de G Klasse zijn uitgevoerd als AMG Line, spatschermverbreders, AMG designelementen in de bumpers en stootlijsten op de flanken, remklauwen met opschrift 'Mercedes-Benz' en, in het geval van de G 500, ook een sportuitlaat. In het interieur valt het stuurwiel met afgevlakte onderzijde op. Dankzij het rvs exterieurpakket zijn de treeplanken, de reservewielhouder, de instaplijsten en de laaddrempelbescherming aan de achterzijde van zeer hoge kwaliteit.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de bijzondere G-klasse modellen op www.mercedes-benz.nl

Nieuwe Kia XCeed biedt het beste van een hatchback en SUV

RIJSSEN - Kia onthulde afgelopen maand de nieuwe XCeed; een volledig nieuwe crossover die een sportiever alternatief moet bieden voor de traditionele SUV.

Kia wil met de XCeed kopers een verfrissende optie bieden: een auto met de sterke kanten van zowel een hatchback als een SUV. De XCeed werd ontwikkeld op basis van de Ceed hatchback. De XCeed is groter in alle dimensies. Zo kreeg de bestuurder een hogere zit ten opzichte van een hatchback, passagiers meer beenruimte én er blijft nog 426 liter aan bagageruimte over. Dit alles met een aansprekend, sportief gelijnd design. De XCeed heeft als één van de eerste modellen ook het UVO Connect-telematicasysteem dat informatie geeft over onder meer drukte op de weg, weersverwachting en parkeergelegenheid. Kia schenkt uiteraard ook veel aandacht aan het weggedrag en de veiligheid van de XCeed. Zelfverzekerd en sportief weggedrag, zonder in te leveren op het gebruiksgemak. De XCeed heeft een nieuwe wielophanging en stuurinrichting, wat zorgt voor volwassen weggedrag. Innovatieve vering zorgt voor soepele demping en een hoog rijcomfort, ook op slecht wegdek. Verder beschikt deze over alle moderne assistentie- en veiligheidssystemen die u verwacht: voetgangersdetectie, snelheidswaarschuwingen, dode hoek detectie en level 2 autonoom rijden.

Levering
De nieuwe Kia XCeed is vanaf oktober leverbaar met een keuze uit drie T-GDI turbomotoren, met begin 2020 een versie als plug-in hybride. Autobedrijf Beltman geeft u graag een passend advies over dit nieuwe of andere modellen. Kom langs aan de Jutestraat 3 in Rijssen. Kijk ook op: www.beltmanrijssen.nl

Suzuki Private Lease Superprijs

RIJSSEN - Het leasen van een auto was voorheen iets voor ondernemers. Tegenwoordig ontdekken ook steeds meer particulieren de voordelen van private lease.

Suzuki biedt nog tot en met 15 juli een extra lage leaseprijs op de Ignis en Swift. Het gaat dan om kortingen van 40 euro per maand op de maandbedragen. U kunt nu tijdelijk al in een Suzuki Ignis rijden vanaf 218 euro per maand of een Suzuki Swift vanaf 228 euro per maand. De normale leaseprijzen zijn respectievelijk 259 en 269 euro. Genoemde bedragen zijn op basis van een looptijd van 48 maanden en 10.000 kilometer op jaarbasis.

Voordelen
De voordelen van private lease zijn voor veel mensen erg aantrekkelijk. U blijft altijd mobiel, zónder de rompslomp die vaak met het bezit van een auto komt. Zo is al uw onderhoud inbegrepen in de maandbedragen, maar ook reparaties, verzekeringen, wegenbelasting, bandenwissels, pechhulp en andere vaste kosten. U betaalt alleen zelf de brandstof en boetes.

Eigenaar worden?
De Ignis en Swift zijn ook scherp geprijsd voor koop. Zo is de Ignis te koop voor 15.899 euro. En dan rijdt u in een mooi vormgegeven Suzuki in de kleur Fervent Red met een viercilinder benzinemotor met 90 pk en een verbruik van 4,6 liter per 100 km. Verder heeft deze Ignis ook de gemakken als airco, centrale deurvergrendeling, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrische stuurbekrachtiging en elektrisch verstelbare buitenspiegels. De Suzuki Swift die u leaset voor 228 euro per maand is te koop voor 16.799 euro.

Wegrijvoordeel
Suzuki biedt momenteel ook extra wegrijvoordeel op diverse modellen; oplopend tot wel 2.000 euro. Bovendien krijgt u bij bijna alle modellen ook een accessoirepakket cadeau van 750 euro. De Suzuki Vitara staat nu voor u klaar vanaf 22.099 euro en de veelzijdige S-Cross vanaf 22.899 euro.

Kom langs
Voor meer informatie over private lease en een passend advies bent u welkom bij Autobedrijf Schreurs aan de Nijverdalseweg 138 in Rijssen. Kijk ook op: www.autoschreurs.nl

Zomercheck bij Toyota Konijnenbelt

NIJVERDAL - Deze zomer gaan we weer veel op pad met de auto. Voor leuke dagjes uit of juist een vakantie verder weg. Tijdens de zomer krijgt de auto het ook wat zwaarder te verduren. Laat daarom voor vertrek de Zomer- en Aircocheck uitvoeren bij Toyota Konijnenbelt.

Toyota Konijnenbelt is al meer dan 40 jaar dealer van het Japanse merk en een erkend reparateur met een zeer hoge klanttevredenheid. Uw auto is dan ook in goede handen. Momenteel voeren zij voor u de zomer- en aircocheck uit voor maar 37,50 euro. U kunt de zomercheck ook afzonderlijk uit laten voeren voor 24,95 euro en de afzonderlijke aircocheck voor 19,95. Tegelijk uit laten voeren levert dus een korting op.

Veilig op reis
Bij de zomer- en aircocheck controleren de ervaren medewerkers niet alleen de auto op 17 belangrijke punten, maar ook de airconditioning krijgt een grondige inspectie. Uiteraard qua verlichting, remmen, bandenspanning en profiel, maar ook de niveaus van motorolie, koei-, ruitensproei- en remvloeistof, staat van de accu en multiriem/v-snaar worden gecontroleerd. Bij de aircocheck kijkt men onder meer naar de conditie van het interieurfilter, condensor, aandrijfriem en spanning van de aircopomp en meer. Zo bent u zeker van een veilige en behaaglijke zomer, zonder vervelende verrassingen onderweg.

Maak een afspraak
Maak nu op tijd een afspraak voor de zomer- en aircocheck bij Toyota Konijnenbelt, gevestigd aan de Wierdensestraat 27-31 in Nijverdal. Bel met: 0548-61 28 08 of kijk op: www.toyota-konijnenbelt.nl

Nieuwe Nissan Leaf en Leaf E+

DAARLE/RIJSSEN - Hoe maak je de best verkochte elektrische auto op de Europese markt nog beter? Meer op alle fronten - meer bereik, meer vermogen en meer keuze. Nissan's nieuwe Leaf is nu te bestellen.

De volledig elektrische Nissan Leaf was afgelopen jaar de meest geregistreerde nieuwe elektrische auto in de Europese Unie. Maar toch was niet iedere potentiële koper over te halen; de actieradius was voor sommigen niet toereikend. De nieuwe Nissan Leaf is te bestellen in twee varianten. Zo is er de Nissan Leaf met 40 kWh accu met een actieradius tot 270 kilometer en een 147 pk vermogen (vanaf 36.990 euro), of de nieuwe Nissan Leaf E+ (vanaf 45.850 euro). Dit nieuwe model is uitgerust met een intelligente accu die meer vermogen leeft en een krachtige motor van 217 pk. Dit alles zonder enige schadelijke uitstoot. Voor het laden van de Nissan Leaf of Leaf E+ hebt u diverse opties. Zo kunnen alle versies van de Leaf met een kabel en een gewoon stopcontact opgeladen worden. Ideaal om 's nachts thuis te laden. U kunt ook kiezen voor de installatie van een Nissan Wallbox.

Innovatief
De nieuwe Leaf biedt mooie innovaties op het gebied van veilig en duurzaam rijden. Zo is de Leaf voorzien van het e-Pedal; een 'gaspedaal' dat accelereren, remmen en stoppen in één pedaal combineert. Andere innovaties zijn het Nissan ProPILOT systeem, dat altijd de juiste afstand aan zal houden tot ander verkeer. Acceleren, remmen en herstarten op het ritme van de verkeersstroom: een heerlijk ontspannen rit.

Meer informatie
Kom voor meer informatie langs bij autobedrijf Manenschijn aan de Wierdenseweg 11 in Daarle of kijk op www.manenschijn.nl. Tevens bent u welkom bij autobedrijf Beltman in Rijssen aan de Jutestraat 3. Kijk ook op: www.beltmanrijssen.nl

14 / 16

Verkoopsucces voor Lamborghini

TWENTE - De economie draait wereldwijd op volle toeren. Ook de verkoop van meer luxe auto's voor de liefhebber zit wereldwijd in de lift. Zo heeft Lamborghini een spectaculair eerste halfjaar van 2019 achter de rug.

Het Italiaanse merk met de stier presenteerde begin deze maand de verkoopcijfers over het eerste halfjaar van 2019. Ongetwijfeld werd er ergens op het hoofdkantoor een fles champagne open getrokken, want in zes maanden tijd wist Lamborghini ruim 4.533 auto's aan de man te brengen. Dit is opmerkelijk, omdat dit meer auto's zijn dan Lamborghini in héél 2017 verkocht.

Afzetmarkt
Het succes van Lamborghini verschilt wel van markt tot markt. Zo verdubbelde de verkoop in Azië en in de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika steeg dit met 67 procent. In de Verenigde Staten stegen de verkopen met 128 procent.

Bestseller
Hoewel de meeste lezers bij Lamborghini ongetwijfeld direct denken aan de supersnelle, strakke sportwagens zoals de Huracan en Aventador, verkocht het merk juist de meeste exemplaren van de Urus. Bijna 2.700 stuks, tegenover 1.211 Huracans en 649 Aventadors.

Urus
De Urus is een vreemde eend in de bijt tussen de supersportwagens; hij combineert de kracht van een sportwagen met het praktische van een SUV. Hij heeft wel het onmiskenbare Lamborghini-DNA met een kenmerkend silhouet. Lamborghini schonk veel aandacht van het dynamische rijgedrag en prikkelende prestaties. Hoewel Lamborghini zoals u wellicht weet ooit begon met het maken van trekkers voor de landbouw, was het doel toch zeker niet om terug te gaan naar dit rijgedrag. De Urus kreeg Lamborghini's kenmerkende motorgeluid dankzij de V8 Bi-turbo met ruim 650 pk. De sterkste vermogen-tot-gewicht verhouding van alle huidige SUV's op de markt. De Urus kreeg een fraai design waar we in de neus hints van de Aventador herkennen. Aan boord is het luxe wat de klok slaat; vakmanschap en veel handwerken maken het interieur bijzonder stijlvol. Met uiteraard de moderne features die de veeleisende koper mag verwachten. Met een prijs rond de 300.000 euro kunnen we het niet een koopje noemen, maar duidelijk is wel dat de gewaagde introductie van de sportwagen-SUV het merk geen windeieren heeft gelegd.