Hart van Rijssen - Nijverdal

7 juni 2019

Hart van Rijssen - Nijverdal 7 juni 2019


Harde kritiek wethouder Beens op Soweco-leiding

RIJSSEN – Harde woorden van wethouder Ben Beens dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering over de directie en Raad van Commissarissen van Soweco.

Beens, zelf lid van het Dagelijks Bestuur van Soweco, vond dat de afspraken over de publiciteit niet nagekomen waren. Ook de indruk die was gewekt dat de deelnemende gemeenten plotseling de stekker uit Soweco zouden trekken vond hij tenenkrommend. "Hier is de doelgroep van Soweco niet bij gebaat. Deze mensen komen niet op straat, want daar voelen we ons verantwoordelijk voor."

Volgens Beens was afgesproken dat de medewerkers van Soweco woensdagmorgen ingelicht zouden worden over de toekomst van de onderneming. "Zeer betreurenswaardig dat de Raad van Commissarissen en directeur Reinier van Broekhoven zich lieten interviewen door TC Tubantia en tegen alle afspraken in eerder het nieuws zochten. Medewerkers moesten het uit de krant lezen. Schandalig!" SGP-fractievoorzitter André Scheppink zei dat in 2015 al is besloten om de Gemeenschappelijke Regeling af te bouwen. "Begin 2021 wordt Soweco een maatschappelijke onderneming. Daarin willen wij geen aandeelhouder worden en hebben we onze verantwoordelijkheid genomen voor onze doelgroep. De andere gemeenten doen dat ook en dát had het nieuws moeten zijn."

CU-fractievoorzitter Jan Berkhoff was blij met de duidelijke reactie van de wethouder. "Wij hebben altijd zeer zorgvuldig gehandeld en de belangen van onze mensen gewaarborgd." CDA-fractieleider Erik Wessels sloot zich aan bij de woorden van Scheppink. Oppositiepartijen VVD en D66 namen afstand van de harde woorden van de wethouder. Herman Klein Velderman (D66) vond het "niet heel sterk om naar één kant te wijzen. Het gaat natuurlijk om de baan van de directie en van ik wil het graag van hem zelf weten. Ook VVD-fractieleider Frans Noordam vond dat er grote woorden werden gesproken. Wethouder Beens bleef bij zijn standpunt. Hij nodige Klein Velderman uit gerust zelf een gesprek aan te gaan met de Soweco-directie over de niet nagekomen afspraken.

Raad rolt ruziënd over het tapijt over asbestsanering

Foto: Jan van de Maat

RIJSSEN – Een raadsmeerderheid wil helpen bij het snel saneren van asbest, maar de oppositiepartijen D66 en VVD denken daar anders over.
Dat bleek dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. Herman Klein Velderman (D66) vond een subsidie voor asbestsanering uit den boze. Hij had daar laat in de middag nog een motie over ingediend. "Subsidie gebruik je om iets aan te jagen, maar niet om geld weg te geven om te versnellen. Dat kan ook op een andere manier. (zie verder pagina 7)

Jaargang: 6 • Nr 255• Wk 23

Frits Berkhoff viert zijn 50-jarig jubileum met een concert

RIJSSEN - Op zaterdag 1 juni vierde hoofdorganist Frits Berkhoff van de Hervormde Schildkerk van Rijssen onder grote belangstelling zijn 50-jarig jubileum met een jubileumconcert. Aan het concert werkte Piet Baarsen (solozang), Arjo Mantel (klarinet) en de jubilaris zelf op het orgel mee.

Naast enkele liederen, was er onder andere een vertolking van Cantate 147 van Bach, Dank sei dir Herr van Händel en fantasie voor orgel vertolkt door de jubilaris. Het jubileumconcert werd afgesloten met samenzang van het door Feike Asma bewerkte lied: ''k Wil U ,o God , mijn dank betalen''.

Gouden draaginsigne
Door de voorzitter van de Kerkmeester van de Hervormde Gemeente Rijssen de heer Jannes van de Willige werd aan de jubilaris namens het college van Rentmeesters een gouden draaginsigne met een diamanten steen aangeboden voor de jaren lang bewezen diensten. Na afloop volgde er in en nabij de Learkamer achter de Schildkerk een druk bezochte receptie die de jubilaris kreeg aangeboden door het college van Kerkrentmeesters en de orgelcommissie. Vele bezoekers maakten gebruik van deze ongedwongen receptie.

Dick Tukkers

Column

Rotonde

Oet zelfbeskoarming jaag ik nen slOpel Crossa. Ik hebbe namelik nog wal nen zwoaren voot. Gin nood, vuur mie ginnen ontheffingspas of markeerde parkeerstea vuur 't hoes — Dat leste was trouwens wal welkom, want et lik mangs net of half Riessen precies bie mie vuur de dure wil parkeren. Mer ik bedole dat met ne rappere wage de postbezörger zol meanen dat ik een abonnement har bie et Centraal Justitieel Incassobureau. Nit dat ik nen adrenalinezuchtigen zin. Mer et is wal fein um mangs wat mear duur te jagen.

Har ik nen Audi, dan was ik denk ik ook heel wat frustreerder. Audi-rieders liekt mie een bepoald slag volk. Leu dee härter wilt as een ander mer net nit wied genog noadenkt. Want wo onbenulliger as iej iemand vuurbie pleart (en mangs nog hellig opzied anloert ook), des te earder zit iej achter 'n volgenden sloaperd. Kö'j et net zo good heanig an doon en gewoon wat earder van thoes goan. Der is ja ne maximum snelheid in Nederland. A'j härter wilt, goat mer noar Duutsland.

Dat brech mie trouwens bie een volgend punt. Een kruuspunt, haha. Nog slimmer as Audi-veurders zint leu dee as gin richting anwiezet bie rotondes. En doar he'w der akelig völle van in Riessen. Ja, rotondes ook... Doar zol et CJI es op mutten kontroleren. A'j dreekwart um ne rotonde wilt, kö'j volgens Duuts of Engels model richtinganwiezen: Duutsers jaagt halfrond en blinket vanof 'n vuurlesten ofslag. Britten knippert al VUUR dat ze de rotonde opjaagt noar links en as ze halfrond zint noar rechts (joajoa, in öar egene land andersumme). Net iets mear woark, mer wal dubbel zo dudelik vuur leu dee stoat te wochten. Ik magge dee Britten wal.

Oh, en dan is der nog een doarde slag: leu dee te lam zint um et steur lös te loaten. Dee stekt onder et dreeien letterlik mer enen vinger oet, um nog net eaven kort an den richtinganwiezer te veulen. Mosterd noa 'n moaltied, want dan zi'j al zowat van de rotonde of. Doar hef den anderen, oarmen weggebroeker in zinnen Opel Corsa helemoal niks an. Iej zint ja nit allene op de weg. Gratis tip tuskenduur trouwens: et is -tonde, van roteren, nit ron-tonde.

In Nederland is der skienboar ginnen vasten ofspraak oaver. Richting angeven mu'j sowieso, mer zelfs dat is vuur völle leu al ondudelik of te völle möaite. Op zien Duuts of Brits, dat hank van oewe riejskole of. En of iej zelf nen egoïstischen jan-hondekloot zint of nit. In dat geval maakt et nit oet of iej in nen Opel of Audi jaagt.

Martin ter Denge

Koor- en samenzangavond in Hervormde Kerk

NOTTER/ENTER - Op DV zaterdag 15 juni aanstaande geeft Looft den Heer uit Notter een zomerconcert in de Hervormde Kerk in Enter. Tijdens deze avond is er naast koorzang ook veel ruimte voor samenzang. Dirigent Jan Quintus Zwart zal de leiding op zich nemen.

Muzikale medewerking wordt verleend door Henk van de Maten (orgel) en Kees de Bruin (piano). Er zullen deze avond weer nieuwe liederen ten gehore gebracht worden, dus iedereen is van harte welkom! De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden voor de kosten. De avond begint om 19.00 uur in de Hervormde Dorpskerk, Dorpsstraat 55, in Enter. Kijk voor meer informatie op www.looftdenheer.nl.

Dick Tukkers

CDA'er Nijkamp vreest sluiting aula in Holten

Foto: Gebruiker

RIJSSEN – De politiek maakt zich zorgen over het voortbestaan van de aula op de algemene begraafplaats in Holten.

CDA-raadslid Henk Nijkamp stelde er vragen over tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond. Monuta wil de aula 15 juli sluiten, omdat de exploitatie ervan niet meer financieel verantwoord zou zijn. Nijkamp wilde weten of de gemeente nog een rol kan vervullen om deze voorziening voor Holten te behouden. Volgens wethouder Jan Aanstoot is er inmiddels al telefonisch contact geweest met Monuta om een gesprek over de aula te plannen. Aanstoot heeft begrip voor de zorgen van het CDA, "maar de gemeente is niet verantwoordelijk voor de exploitatie van de aula. De grond waarop de aula staat is van de gemeente, maar het recht van opstal is voor 30 jaar om niet toegekend. Maar we zijn bereid tot een gesprek."

Jong orgeltalent in de Brusselzaal op 6 juni

RIJSSEN - Donderdagavond 6 juni bespeelt Maarten Wilmink het Leeflangorgel in de Brusselzaal van het Rijssens stadhuis.

Nadat het vorige concert door de Stichting Stadsmuziek Rijssen geheel orgelvrij was, zijn 6 juni de rollen totaal omgedraaid. Dit keer komen orgelliefhebbers weer aan hun trekken. De 18-jarige Maarten Wilmink is geboren in 2001. Op 13-jarige leeftijd begon zijn interesse voor orgelmuziek te groeien. Sinds 2014 volgt hij orgellessen bij Louis ten Vregelaar, docerend musicus en organist aan de Sint Lambertusbasiliek te Hengelo, van wie hij nu nog steeds les heeft.

Naast het verzorgen van concerten verleent Maarten regelmatig medewerking aan kerkgebonden activiteiten. Sinds 2017 heeft hij een YouTube-kanaal waar hij eigen opnames op plaatst.

In het begin van 2018 is Wilmink geselecteerd om de Young-Talent Masterclasses tijdens het International Organfestival Haarlem 2018 te mogen volgen. Hier volgde hij masterclasses bij internationaal gerenommeerde organisten als Ben van Oosten, Lorenzo Ghielmi en Jean-Baptiste Robin.

't Is zoer kuijern met leu dee 't froai
met zichzelf etröffen hebt.

Maandag 10 juni 10:00 uur

Aantrekkelijk

Een rijke vrouw sprak eens in Rekken
'k Heb niet veel soeps om aan te trekken
Haar man zei: Kom nou,
Je bent een aantrekkelijke vrouw!
Of moet je wat in de kast hangt nog ontdekken?

Jan Zandbergen

Als je ook in je hemd wordt gezet, mag je hopen op warm weer!

Hoornbeeck start nieuwe opleiding Retail in Rijssen

Foto: Aline Roosink

RIJSSEN – Het Hoornbeeck College in Apeldoorn start naast het al bekende Zorggilde Reggestreek nu ook met een opleiding Retail in Rijssen.

De nieuwe opleiding voorziet duidelijk in een behoefte. "Al enkele jaren komt de vraag vanuit ondernemers en winkeliers in Rijssen of wij geen opleiding in Rijssen kunnen starten," aldus Sander Schulenburg (links op de foto), docent economische vakken en stagedocent. Samen met stagecoördinator Jacob van Laar is hij bij verschillende winkeliers langsgegaan. "We zien heel erg de behoefte om personeel dicht bij de werkvloer op te leiden. Niet alleen zijn de lijntjes kort, ook biedt het veel andere mogelijkheden in de vorm van samenwerking waar we zeker gebruik van gaan maken."

Dichtbij
Vakopleidingen zoeken steeds vaker een locatie dicht bij de werkvloer. "Waar een aantal jaren geleden alle opleidingscentra vooral gingen centraliseren zien we nu weer een trend met opleiden binnen de stadsgrens van Rijssen-Holten. Een prachtige ontwikkeling waar het Hoornbeeck College graag aan mee werkt," aldus Schulenburg en Van Laar.

September
Het Hoornbeeck College start na de zomervakantie begin september met de opleiding Verkoopspecialist niveau 3 BBL. De studenten werken 4 dagen bij een winkel en gaan 1 dag per week naar school. Momenteel wordt er voor de schooldag nog een geschikte schoolruimte gezocht.

Betrokkenheid
Docenten van de sector Economie van het Hoornbeeck College zijn nauw betrokken bij het opleidingsproces. Zij zullen naast de lessen ook de bedrijven en winkels bezoeken waar de studenten werken. "Zo houden we allemaal de feeling met het vak en is de betrokkenheid groot."

Meerwaarde
Volgens locatiemanager Georg Lindhoud heeft het reformatorisch opleiden van verkoopspecialisten zeker meerwaarde. "Mede gezien de achtergrond en het winkelend publiek in Rijssen-Holten. Onze studenten kennen de normen en waarden. Hier komt gelijk een stukje Rijssense mentaliteit om de hoek kijken. Iets wat we ook zeker proberen mee te geven."

Aanmelden
Momenteel zijn er al diverse aanmeldingen. Maar er kunnen nog studenten aangemeld worden. Meer informatie hierover is te vinden op de site van het Hoornbeeck College (www.hoornbeeck.nl). Voor studenten die nog geen passend werk gevonden hebben, kunnen we samen zoeken naar een geschikt en erkend leerbedrijf. Hiervoor kan contact worden opgenomen met onze locatie.

Vakopleidingen
De gemeente Rijssen-Holten voert al enkele jaren een beleid om zo veel mogelijk vakopleidingen naar de Reggestad te halen. De eerste vakopleiding was REMO die jongeren volgens het aloude bedrijfsschoolprincipe opleidt voor de elektro- en metaalsector. In het voormalige Kamgarencomplex achter het station zijn inmiddels ook Bouwgilde en Zorggilde gevestigd. De zorgopleiding werd opgezet door het Hoornbeeck College in nauwe samenwerking met het ROC van Twente. Intussen werd verderop aan de Reggesingel ook de opleiding Transport en Logistiek opgezet.

Kynologenclub overhandigt cheque aan KNPB Club HDS!

RIJSSEN - Op de zaterdag voor Pasen werden de leden van KNPV Club HDC Riessen opgeschrikt door een bericht dat hun Clubhuis in brand stond. Daar aangekomen bleek alles al in lichterlaaie te staan. De brandweer kon gelukkig op tijd de brand blussen en uitbreiding richting de bossen voorkomen.

De gevolgen: het materiaalhok moest als verloren worden beschouwd, inclusief alle materialen. In de kantine was ook poging gedaan tot brandstichting, zijn er vernielingen aangericht en zijn er spullen gestolen. De club heeft tienduizenden euro's schade en zit voorlopig zonder onderkomen.

Helpende hand
KC REO heeft besloten om een helpende hand toe te steken. Volgend jaar bestaat de club 75 jaar. Het bestuur wil voor elk jaar dat KC REO bestaat € 10,00 schenken aan de club, voor het herstel van de geleden schade. Woensdagavond 29 mei is het bestuur van KC REO op bezoek geweest bij KNPV Club HDC Riessen en heeft Erik Zwoferink, de voorzitter van KC REO, een waardecheque van € 750,- overhandigd aan Robert Groen, de voorzitter van KNPV Club HDC Riessen. Deze cheque werd in dank aanvaard.

Samenwerking
De KNPV Club HDC Riessen is erg blij met deze vorm van samenwerking tussen de Rijssense hondenverenigingen, welke een begrip zijn in de regio. Beide clubs zijn er voor de honden, een ieder met hun eigen specialiteiten.

Wil je ook helpen?
Voor eenieder die KNPV Club HDC Riessen wil helpen kan meer informatie vinden op: www.facebook.com/ank.knuvers/posts/2416694211675548

Kringloopwinkel Dorcas opent het nieuw pand

RIJSSEN - De Kringloopwinkel Dorcas, voorheen gevestigd aan de Nijverheidsstraat 22, opent op dinsdag 11 juni om 9.30 uur de deuren van het nieuwe pand op het adres Spoelerstraat 48 in Rijssen.

Veel vrijwilligers zijn al wekenlang in touw geweest om de voorraad kringloopartikelen met vereende krachten over te brengen naar het fraaie nieuwe onderkomen van Dorcas. Bij mijn bezoek aan dit fraaie nieuwe pand, waarin voorheen Kooiker Automatisering gevestigd was, waren er op zaterdagmorgen 1 juni nog diverse vrijwilligers volop in de weer om de artikelen op de juiste plaats te brengen. Volgens mijn zegsman en vrijwilliger Wim Seppenwoolde is er ontzettend hard gewerkt om alles te realiseren en ook in de komende periode geldt een 'alle hens aan dek' om alles keurig voor elkaar te hebben voor de openingsdatum van 11 juni. Maar zegt Willem: "Ik ben vol vertrouwen dat het met vereende krachten allemaal lukt." De officiële openingsdatum zal in een later stadium bekend worden gemaakt.

Nieuwe voorzitter Dorcas
Met ingang van de maand juni krijgt de kringloopwinkel een nieuwe voorzitter met veel bestuurservaring in de persoon van de heer Evert Voortman (voorheen directeur van de Rabobank Rijssen-Enter). De huidige voorzitter Dick Geerling heeft reeds enige tijd geleden een functie aanvaard als winkeladviseur bij de Landelijke Hulporganisatie Dorcas.

Dick Tukkers

Expositie Han Bouwmeester

HOLTEN - Iedere dag is er bij Natuurmuseum Holterberg een expositie te zien met werken van natuurfotograaf Han Bouwmeester.

Han maakte in 2007 de winnende foto voor de Grasduinen fotowedstrijd. Nadien besloot hij van zijn hobby zijn beroep te maken als natuurfotograaf. De foto's zijn te zien bij Natuurmuseum Holterberg aan de Holterbergweg 12. Voor meer informatie gaat u naar www.museumholterberg.nl.

Agnes van den Brandeler

HOLTEN - Tot en met zaterdag 8 juni is de expositie met landschappen en stillevens van Agnes van den Brandeler te zien.

De expositie is voor iedereen gratis en vindt plaats in het Kulturhus Holten aan de Smidsbelt 6 in Holten. U bent op vrijdag 7 juni tussen 11.00 en 17.00 uur welkom en zaterdag 8 juni van 11.00 tot 15.00 uur.

Vogel van de week: Heggenmus

RIJSSEN - De vogel van de week is de heggenmus, de meest voorkomende broedvogel van ons land, maar toch bij velen onbekend. Dit komt door zijn verborgen bestaan in en onder struiken.

Heggenmussen vliegen niet vaak en scharrelen overal op de grond om voedsel te zoeken. De heggenmus heeft een onopvallend bruingrijs verenkleed. Hij is te herkennen aan zijn blauwgrijze kop en borst en de spitse snavel. In het voorjaar zingt het mannetje al vroeg vanaf de top van een boom of van een struik. De heggenmus broedt van april tot in augustus. Hij legt 3 tot 6 eieren waarbij de broedsduur 11-13 dagen bedraagt. Zij hebben een bijzonder liefdesleven, waarbij zowel het mannetje als het vrouwtje meerdere partners hebben. Het is geen uitzondering dat meerdere mannetjes helpen om de jongen uit het nest groot te brengen. De jongen zitten 11 tot 13 dagen op het nest en ze worden 14 tot 17 dagen na het uitvliegen door de ouders gevoed.

Dick Tukkers

Schutterskoning

RIJSSEN - Diverse schutters gaan zaterdag 8 juni de strijd aan om schutterskoning of -koningin 2019 van Holten te worden.

In 2018 mocht Gerben Eibersen zichzelf de Schutterskoning van Holten noemen. Wie wordt zijn opvolger? De strijd wordt gestreden op de hoek van de Markeloseweg en de Aalpolsweg in Holten. Deelnemers kunnen zich vanaf 19.00 uur inschrijven, waarna om 20.00 uur de strijd start. Geïnteresseerden kunnen de deelnemers onder het genot van een hapje en drankje aanmoedigen. Voor de kinderen staat er een springkussen op het terrein klaar.

6 / 16

Agathos voor oplossingen

dav

RIJSSEN - In mijn eerste artikel maakte ik melding dat ook in Rijssen een locatie voor ambulante hulpverlening bestaat voor mensen met een psychische, somatische of psychogeriatrische problemen. Het team dat op de locatie aan de Watermolen 12 aanwezig is, werkt in Rijssen, Twenterand en Wierden. In het eerste artikel lieten wij u kennismaken met de organisatie en een gesprek met een aantal ambulante hulpverleners: Aline Voortman, Coby Gerritsen en Rianne Lichtenberg.

In dit artikel kunt u kennisnemen van hun doelgroep, hun werkwijze en hun ondervindingen in de dagelijkse praktijk.
Doelgroep
Onze doelgroep is heel divers en niet leeftijdsgebonden. We werken bijvoorbeeld met baby's die onder toezicht zijn gesteld, peuters die niet willen eten, basisschoolkinderen die moeite hebben met het krijgen van vriendjes op school, kinderen die worstelen met de scheiding van ouders, pubers met een laag zelfbeeld of depressieve klachten, volwassenen die vastlopen door autisme en ouderen die worstelen met eenzaamheid. De problematiek van iemand heeft zelden alleen invloed op de persoon zelf. Daarom werken wij graag systemisch, dat wil zeggen dat we de omgeving van de cliënt betrekken en ondersteunen. Dat kunnen bijvoorbeeld gezinsleden, familieleden, buren of vrienden zijn. Maar denk hierbij ook aan huisartsen, behandelaren, kerkelijke ambtsdragers, docenten en leerkrachten. Dit gebeurt uiteraard alleen als de cliënt hier toestemming voor geeft.

Werkwijze
Onze insteek is altijd uitgaan van de krachten en mogelijkheden van mensen zelf, geeft Coby Gerritsen aan. We zijn allemaal geschoold in de methode Oplossingsgericht Werken, waarbij niet de problemen, maar de oplossingen centraal staan. Soms lukt het niet om omstandigheden te veranderen en moeilijkheden weg te werken uit je leven. Dan is het belangrijk om in te steken op acceptatie en ermee leren omgaan. Het gaat er dan om dat we cliënten helpen in te zien dat iemands leven niet bepaald wordt door de beperkingen of problemen, maar dat het een onderdeel is. We leven in een gebroken wereld, waarin we te maken hebben met allerlei nare en moeilijke dingen, die soms niet op te lossen zijn en niet overgaan. Denk bijvoorbeeld aan een kind met ADHD of een vorm van autisme bij een partner. We zien veel gezinnen, die te maken hebben met destructief gedrag van kinderen en jongeren. Daarbij moet je denken aan spijbelen, stelen, alcohol- en drugsgebruik, wegblijven van huis. Dat vraagt om een specifieke aanpak, waarbij we ouders intensief ondersteunen met bijvoorbeeld de methodiek Nieuwe Autoriteit of Geweldloos Verzet. Hier zien we prachtige resultaten, waarbij de relatie tussen ouders en kind intact blijft en ouders weer regie en grip ervaren.
Onlangs mochten Coby en ik samen met een collega ondersteuner zijn bij een voorzichtig gesprek tussen een ontspoorde vijftienjarige en zijn ouders, vertelt Rianne. Daar hadden we zowel met de jongere als met zijn ouders lang naar toegewerkt. Het was voor het eerst in ruim twee jaar dat ze weer bij elkaar zaten en samen in gesprek waren.
We zetten ons in voor het verhogen van het welbevinden van onze cliënten en hun omgeving. Een kind dat via een op hem afgestemd pictobord meer structuur ervaart, waardoor er meer rust in het gezin komt. Moeders die ervaren dat ze de hele dag politieagentje moeten spelen en door handvatten weer meer kunnen genieten van hun kinderen. Een ouder waarvan de kinderen vertellen dat ze weer fijn contact hebben met hun vader.

Dick Tukkers

The Jesus Christ Superstar Experience

TWENTE - Stichting Musical Producties Twente brengt voor het eerst in haar tienjarige bestaan locatietheater onder de titel 'The Jesus Christ Superstar Experience'.

De stichting roept geïnteresseerden op om zich vóór 14 juni aan te melden voor de audities, die op zaterdag 22 juni 2019 plaatsvinden bij De Klankkast aan de Bosrand in Almelo. Er worden auditanten gezocht voor alle hoofd- en bijrollen en het ensemble, dansers in alle stijlen, lint, lucht- en/of vloeracrobaten. Het auditieformulier en de aanmeldprocedure kan men vinden op de website www.musicalproductiestwente.nl.

De stichting
Het is 2007: vijf enthousiaste muziekliefhebbers uit Wierden, met ieder een eigen expertise, zitten rondom de tafel te mijmeren of het niet leuk is om een musical op de planken te zetten. Ze hebben alle vijf iets met muziek en vinden het een uitdaging om jonge talentvolle mensen een podium te bieden om op gebied van zang, toneel en dans zich verder te ontwikkelen. En kijk: de stichting Musical Producties Twente is een feit. Nu heeft de Stichting Musical Producties vier succesvolle producties achter de rug en heeft ze gekozen om de musical "Jesus Christ Superstar" op te gaan voeren.
Het bestuur heeft voor haar nieuwe productie gekozen voor een andere locatie dan de theaterzaal. Ze wil het jubileum vieren met een bijzondere voorstelling. Uitgangspunt voor de nieuw productie met de titel 'The Jesus Christ Superstar Musical Experience' is locatietheater in een grote bedrijfshal, waarbij de bezoekers heel nauw betrokken worden bij het verhaal dat daar zingend, acterend en dansend wordt gebracht. Hierdoor zijn de creatieve mogelijkheden vele malen groter, waarmee we het publiek zeker zullen verrassen.
De musical wordt geregisseerd door Richard Sprokkereef, die samen met Tasco Silva (repetitor), Rutger Jansen (dirigent) en Linda Spackler (choreografie) het creatieve team vormen.
Op facebook en instagram en op de hiervoor genoemde website vindt men meer informatie over dit ambitieuze project.

Gemeenteraad Rijssen-Holten voor regeling asbestsanering

Foto: Jan van de Maat

RIJSSEN - CDA-raadslid Gabriël Basmaci (foto) steunde de subsidieplannen van burgemeester en wethouders.

Volgens Basmaci zijn er nu al verontruste agrariërs. "Zij kunnen het zelf niet opbrengen om te saneren en die willen we helpen." CU-fractievoorzitter Jan Berkhoff sprak woorden met gelijke strekking. "Sanering blijft noodzakelijk en daarom is dit een goede regeling. Hiermee geven we een aanzet om te gaan saneren. Ik had overigens heel graag inhoudelijk willen debatteren over de motie van D66, maar we waren niet in staat om ons fatsoenlijk voor te bereiden. Zo laat in de middag indienen van een motie vind ik eigenlijk een minachtig van het onderwerp," aldus Berkhoff.

Stapels
Berkhoff zei dat er mensen zijn die stapels asbest hebben liggen en daar graag van af willen. "Dat asbest moet gewoon weg, maar niet alleen omdat er nu subsidieregeling aan komt. De eigenaren hebben hun eigen verantwoordelijkheid en waar nodig willen we als gemeente helpen. Zo is de nu voorgestelde regeling ook bedoeld en daarom zijn wij voor."

Aanpassen
PvdA-fractieleider Rob Meijerink wilde de motie van D66 naast het collegevoorstel leggen. "Laat D66 zijn motie aanpassen, dan kunnen we er wellicht mee instemmen." VVD-fractieleider Frans Noordam vond dat een motie nooit te laat kwam. "Dit gaat tenminste ergens over. We beslissen vanavond wel heel erg gemakkelijk over iets, terwijl we misschien voor de muziek uitlopen en er nog wetgeving vanuit Den Haag hierover aankomt. Laten we het nog even uitstellen."

Wethouder Jan Aanstoot zei dat te ontraden. "We willen zo snel mogelijk de gelegenheid geven om te kunnen gaan storten. Er is altijd nog een mogelijkheid om een zogenaamde verzilverlening af te sluiten waar goede voorwaarden aan zitten. Ik verwacht overigens van het rijk echt geen nieuwe subsidieregeling, maar hoogstens een knelpuntenregeling. Daarom zijn wij voor onze plannen om het saneren op gang te helpen."

Expositie 'OKIA'

HOLTEN - In een foto-expositie wordt de geschiedenis van touwtrekvereniging OKIA weergegeven.

Op 28 december 1970 is de touwtrekvereniging OKIA opgericht. waarbij OKIA staat voor 'Onze Kracht Is Achteruit'. In 1995 verhuisde de vereniging naar sportpark 't Vletgoor, waar ze een eigen trainingsveld met een clubgebouw hebben. De expositie is te zien tot eind april 2020 in sporthal 't Mossink aan de Keizersweg 22 in Holten.

Treinrit op het Leemspoor

RIJSSEN - Kom voor een leerzame middag over de steenfabrieken bij het Leemspoor.

Zo'n 15 steenfabrieken in Rijssen hebben 100 jaar geleden hun grondstoffen via het Leemspoor vervoerd. Naast dat het leerzaam is, is het ook leuk om een ritje te maken in één van de locomotieven. De trein rijdt iedere zaterdag om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur vanaf de loods aan de Markeloseweg 78b.

Weet wat je eet

HOLTEN - Iedere woensdagmiddag neemt boer Aloys Meulenbroek u mee door de tuin. In de tuin ontdekt u welk heerlijk groentegerecht u zult gaan eten.

Natuurboerderij Zorgvliet, gevestigd aan de Larenseweg 106, verbouwt veel groenten en fruit op het land. Samen met de deelnemers gaat de boer de tuin in om verse groenten te plukken. Hiervan zal er een avondmaal worden bereid. Deze leerzame en erg gezellige middag begint om 16.00 uur tot 's avonds 19.00 uur. Aanmelden vooraf wordt op prijs gesteld. U kunt zich aanmelden op: 06-30217136.

Uilenballen pluizen

HOLTEN - Een muis verandert in een leeuw tijdens tweede pinksterdag in Natuurmuseum Holterberg. Op 10 juni kunnen kinderen onder leiding van een ranger van 11.00 tot 17.00 uur uilenbraakballen pluizen. Uilen slikken muizen in hun geheel door en produceren de volgende dag een braakbal, vol muizenbotjes.

Braakballen pluizen is met Pinksteren een traditie bij Natuurmuseum Holterberg aan de Holterbergweg 12 in Holten. Sommige kinderen komen hier ieder jaar voor terug. Het leuke is dat de botten van mensen, muizen en alle zoogdieren hetzelfde zijn. Heeft oma of opa net een nieuwe heup gekregen: dan zoeken we het botje er wel even bij. Op een beeldscherm kunnen de botjes enorm uitvergroot worden. De tanden van een spitsmuis veranderen zo op het scherm in de muil van een leeuw.

En natuurlijk lekker buiten ontdekken, beleven en spelen in het Bos van Daantje Das. Hoe komen die veren daar? En spring jij als een vlo of als een kangoeroe? Na afloop van de middag krijgen de kids een heus "Super Natuuronderzoeker Diploma".

Mango Mobility heeft veel te vieren

ALMELO/HENGELO - Mango Mobility viert feest. Inmiddels is de vestiging in Almelo precies drie jaar open en er is een nieuwe vestiging gekomen in Hengelo. Tijd voor een feestje en ook u kunt daarvan profiteren. Op tweede pinksterdag bent u tussen 10.00 en 16.00 uur van harte welkom voor een hapje en een drankje bij de vestiging in Almelo.

Dat Mango Mobility al meer dan tien jaar bestaat, heeft niet alleen te maken met de vergrijzing van de samenleving. Het is voornamelijk de kwaliteit, de service en de continue ontwikkeling van Mango, die daaraan ten grondslag ligt. Al jaren bent u welkom voor alle producten die ervoor zorgen dat u mobiel kunt blijven; van scootmobiel tot rollator en rolstoel, u vindt het allemaal bij Mango. En ook na aankoop kunt u blijven vertrouwen op Mango Mobility voor onderhoud en reparatie.

Cadeautjes van Mango
U kunt ervan profiteren dat Mango Mobility iets te vieren heeft, want er worden cadeautjes uitgedeeld. Zo krijgt u op alle accessoires en rollators korting die kan oplopen tot 25 procent en ook op de Cheetah 4 deluxe scootmobiel, het model uit het middensegment dat het meest luxe is, krijgt u een leuke korting. Deze kunt u nu voor € 2.599,- in plaats van € 2.799,- kopen. Ook wanneer u eerder een product heeft gekocht, kunt u daar nu nog van profiteren. Wanneer u iemand kent die een voertuig nodig heeft en diegene besteedt minimaal € 995,- bij Mango Mobility, dan kunt u uw cheque van € 50 verzilveren.

Vestigingen
Voor goed advies en service gaat u naar Mango Mobility in Almelo aan de Einsteinstraat 8a of in Hengelo aan de Drienerstraat 59. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.mangomobilty.nl.

Voetbalacademie: Toernooiwinst voor O13 en O12

ENSCHEDE - FC Twente Onder 13 en Onder 12 behaalde op Hemelvaartsdag mooie successen.

Beide teams namen deel aan een internationaal toernooi en wonnen de finale. Onder 13 won bij ONS Sneek Onder 12 won bij Focus '07 uit Culemborg. Op weg naar de finale won Onder 13 van onder meer KV Mechelen en FC Groningen. In de eindstrijd werd met 3-1 gewonnen van het Engelse Bournemouth. Onder 12 speelde onder meer tegen FC Utrecht, GA Eagles en Beerschot. In de finale werd met 5-0 gewonnen van RW Essen.

11 / 16

Kom de succesvolle Toyota Camry bewonderen in de showroom

NIJVERDAL - Vanaf 23 mei is de Toyota Camry weer te bewonderen in de Nederlandse showrooms. Ook op afspraak bij Autobedrijf Konijnenbelt Nijverdal. Voor het eerst werd de Camry begin jaren 80 van de vorige eeuw op de markt gebracht. Niet alleen in Nederland maar in zo'n 100 landen. Hier verdween de Camry, maar in andere landen bleef dit model gewoon op de markt. Het model wist zelfs verkooprecords te verbreken.

De Toyota Camry is alleen leverbaar met een 2,5 liter viercilinder benzinemotor in combinatie met een elektromotor en gekoppeld door een automatische versnellingsbak. Ondanks dat er geen keuze is in motoren en transmissie, zult u niet teleurgesteld raken in de Camry. Met een perfecte wegligging en een krachtige motor van 128 pk is de auto snel en zeker ook comfortabel. Toch is de Toyota Camry ook een zuinige auto door de hybride aandrijflijn. De gemiddelde uitstoot is namelijk 98 gram per kilometer en het verbruik ligt op 4,3 liter per 100 kilometer.

Vier uitvoeringen
De Toyota Camry is leverbaar als Active, Dynamic, Executive en Premium. De Active is leverbaar vanaf een prijs van € 39.995,- en voor dat bedrag krijgt u al een rijk uitgeruste zakelijke sedan met LED-verlichting, buitenspiegels en deurgrepen in carrosseriekleur, elektrisch inklapbare ven verwarmbare buitenspiegels, airconditioning, elektrisch bedienbare ramen vóór en achter, elektrische stuurbekrachtiging, vijf airbags en diverse Toyota Safety Sense veiligheidstechnieken als Automatic High Beam en Lane Departe Alert.

De uitdaging
De Toyota Camry heeft maar één uitdaging: niet kopen. Ga naar de showroom van Autobedrijf Konijnenbelt Nijverdal aan de Wierdensestraat 27-31 in Nijverdal voor meer informatie over de Toyota Camry en alle extra opties of neem een kijkje op http://toyota-konijnenbelt.nl/

De Hyundai Kona Electric rijklaar vanaf € 40.995,-

RIJSSEN - De Hyundai Kona Electric comfort 64 kWh is het volledig elektrisch model van Hyundai. Als zakelijk rijder betaalt u slechts vier procent bijtelling voor deze auto en de aankoop van de Kona Electric kan al vanaf € 40.995.

De Hyundai Kona Electric is in Europa de eerste compacte SUV die volledig elektrisch wordt aangedreven. Aangezien de Kona Electric een zero emissie-auto is, is deze vrijgesteld van wegenbelasting. Toch heeft deze elektrische auto een rijbereik van 449 kilometer.

Stap vooruit
De tijd is voorbij dat er alleen maar compacte auto's waren zonder verbrandingsmotor. De Kona Electric laat zien dat ook een compacte SUV zonder kan en daarbij hoeft niets ingeleverd te worden op het gebied van prestatie, comfort, gemak en looks. De Hyuandai Kona Electric Comfort 64 kWh is voorzien van onder andere een zeven inch Multimedia-display met Apple Carplay, achteruitrijcamera, automatisch dimmende binnenspiegel, verwarmbare buitenspiegels, lederen bekleding en stoelverwarming.

Proefrit maken
Laat u overtuigen van de kracht en comfort van de Hyundai Kona Electric door een proefrit te maken. Ga naar de Hyundai-dealer Autobedrijf Schippers aan de Molendijk Noord 51b in Rijssen of kijk voor meer informatie op www.hyundai.nl.

Nissan experimenteert met autonoom rijden

RIJSSEN - De Japanse autofabrikant Nissan maakt steeds grote stappen als het gaat om intelligent rijden. Ze streven voor duurzaam rijden, maar ook voor een steeds betere verkeersveiligheid met behulp van technologie die het rijden kan overnemen.

De nieuwste Nissan Leaf is voorzien van de meest vooruitstrevende technologie van Nissan als het gaat om intelligent rijden. Als bestuurder kunt u meer ontspannen dan ooit genieten van de reis, want de Nissan Leaf is in staat om vele taken zelfstandig en veilig uit te voeren. De ProPILOT zorgt ervoor dat de wagen op de snelweg keurig met het verkeer blijft meerijden. De sensor richt zich op uw voorganger en zorgt continu voor voldoende afstand tussen deze en uw auto. Het geavanceerde remsysteem kan automatisch afremmen als er objecten of personen zich vlakbij de auto bevinden en het emergency brake system grijpt in als er plotseling een file ontstaat. Ongelukken veroorzaakt door de dode hoek worden voorkomen door de Moving Object Detection en de Lane Departure Warning alarmeert u als u zonder aangeven van richting de rijbaan dreigt te verlaten. Eenmaal aangekomen op de plaats van bestemming parkeert de Nissan Leaf zichzelf op de meest smalle plekjes met behulp van de ProPILOT parkeerknop.

Volledig elektrisch
De Nissan Leaf is koploper als het gaat om de verkoop van volledig elektrische auto's. Hiermee heeft Nissan de toekomst in handen, en ze hopen deze steeds verder te kunnen ontwikkelen. Er wordt door het automerk continu gewerkt aan volledig autonoom rijden. Voordat dit de realiteit is verwerkt Nissan een aantal van deze functies in de hedendaagse modellen, waaronder de populaire Nissan Leaf. Dit maakt de rijervaring voor de bestuurder een stuk aangenamer, meer ontspannen en bovendien veiliger.

Informeer
Voor meer informatie over de huidige Nissan modellen en de mogelijkheden, breng een bezoek aan Nissan-dealer Beltman in Rijssen. U vindt de showroom aan de Jutestraat 3 in Rijssen, of kijk op www.beltmanrijssen.nl.

Kia viert swingend de zomer

RIJSSEN - Kia pakt uit deze zomer. Met mooie kortingen, en een speciale actie: wie een gratis taxatie aanvraagt, maakt kans op een swingende bluetooth speakerset.

Kia-dealers vieren de zomer met een muzikale actie. Een vrijblijvende taxatie wordt nu gecombineerd met een leuk zomerspel. Bovendien maken deelnemers kans om een bluetooth speaker te winnen. Perfect voor de gezellige zomeravonden met vrienden of familie.

Gratis frisbee
Via www.kia.com/nl/kies-je-kia/acties/zomer-hits is eenvoudig een vrijblijvende taxatie aan te vragen, volledig online. Deelnemers vullen de gegevens van hun huidige auto in en komen in korte tijd de inruilwaarde te weten en krijgen zicht op het kostenplaatje voor hun favoriete Kia. Tegelijk met het taxatievoorstel ontvangt men ook een wincode. De website brengt je daarna naar de actiepagina, waar de wincode ingevoerd kan worden voor de aanvraag van een gratis, gepersonaliseerde frisbee. Deelnemers kiezen zelf welke naam er op deze LP-frisbee komt te staan. Na aanvraag is de frisbee, na 24 juni of na 7 juli, af te halen bij de dichtstbijzijnde Kia-dealer. Wie één van de 30 gouden frisbees weet te vinden, wint tevens een JBL GO2 bluetooth speaker!

Zomervoordeel
De frisbee en de bluetooth zijn de start van je zomer. De actie loopt nog tot en met zondag 30 juni. Naast deze leuke gadgets geeft Kia ook zomervoordeel die kan oplopen tot 1.250 euro op een nieuwe Kia. Zo is je favoriete Kia dichterbij dan ooit. Bezoek Beltman Kia aan de Jutestraat 3 in Rijssen voor meer informatie en de showroom. Meer informatie is ook te vinden op www.beltmanrijssen.nl.

De deelcamper

Foto: Bahadir Yeniceri

HAAKSBERGEN - De deeleconomie vindt nu ook zijn weg naar de recreatiebranche, want Stichting Deelcamper, Henk Pen caravans & kampeerauto's en Spitz Verzekeringen hebben samen een uniek concept ontwikkeld. Dit plan maakt het mogelijk om met drie gelijkgestemden een camper te kopen.

De recreatiebranche speelt in op de groeiende deeleconomie. De Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) juicht het plan van harte toe. 'Het camperen komt binnen handbereik van een bredere doelgroep. Ook deze groep kan nu van een camper en het buitenleven genieten.' De ANWB vindt het 'prachtig dat een gezamenlijke aanschaf nu juridisch voor elkaar is.' De BOVAG schrijft dat de contracten goed in elkaar zitten en vindt het mooi dat Stichting Deelcamper in het onverhoopte geval van geschillen ook de toegang naar de Geschillencommissie geregeld heeft!

Keuze
Er kan gekozen worden uit drie campers: Weinsberg Compact 600 MEG.3, Adria Coral Axess 670 SL of Sunlight I 68. Deze worden geleverd inclusief het All-in-pakket voor respectievelijk € 24.995,-, € 27.495,- en € € 29.995,-. Het All-in-pakket omvat de aanschafwaarde van de camper, gegarandeerde terugkoopwaarde (minimaal € 5.000,- per deelcamperaar, uitgebreid accessoirepakket, uitgebreid inventarispakket, hygiëne pakket (voor elke deelcamperaar), gratis rijtraining en voor 5 jaar lang de wegenbelasting, uitgebreid onderhoud aan het autogedeelte, Bovag onderhoud van de opbouw, verzekering tegen nieuwwaarde, stalling en begeleiding en ondersteuning door Stichting Deelcamper.

Deelcamperaars
U kunt zelf drie anderen zoeken om de camper mee te delen, maar u kunt ook Stichting Deelcamper voor u laten bemiddelen. U krijgt 12 weken per jaar de camper tot uw beschikking en samen met de anderen deelt u die weken in.

Informatie
Over de deelcamper is meer informatie te vinden op www.deelcamper.com. Voor vragen kunt u contact opnemen via 053 572 20 83 of info@deelcamper.com. Ook de eerste deelcamperdealer van Nederland, Henk Pen caravans & kampeerauto's aan de Westsingel 2 in Haaksbergen helpt u graag.