Hart van Rijssen - Nijverdal

11 oktober 2019

Hart van Rijssen - Nijverdal 11 oktober 2019


Zeer Hanzestad-waardig jubileumconcert van VER

RIJSSEN – In een volle Dionysiuskerk verzorgde het 20-jarige Vocaal Ensemble Rijssen (VER) zaterdagavond een wondermooi jubileumconcert met de veelzeggende titel Nun Danket alle Gott.

Een hoogwaardig concert door een gezelschap waarop menige Hanzestad jaloers zal zijn. Kan niet anders. Het Vocaal Ensemble Rijssen viert een kroonjaar en gaf een concert dat een forse kroon verdient. De musici van The Utrecht Company of Music begeleidden met vaardige hand. En de toelichting van musicoloog dr. Marcel Zwitser wierp, als vanouds, weer een bijzonder licht op de intrigerende achtergronden van de uitgevoerde stukken. Dirigent Jan-Geert Heuvelman leidde koor en orkest soepelhandig door het dankconcert voor 20 jaar VER.

Doordacht
Het programma was doordacht samengesteld. Alle muziekstukken droegen de titel Nun danket alle Gott, maar waren van de hand van verschillende componisten met allen hun eigen muzikale accenten en interpretaties. Het mooie daarvan was dat het herkenbare van de aloude melodie bij de luisteraar extra attentie veroorzaakte om alle varianten te volgen en te waarderen. Het concert opende met de compositie van Schein, waarna het - al reizend door de tijd - via Buxtehude, Pachelbel, J. S. Bach en Altnickol eindigde bij Telemann.

Verrassend
Het VER als koor staat als een huis, maar de afzonderlijke koorleden lieten horen dat ze ook voor solopartijen en duetten heel wat kunnen neerzetten. De lenige stem van tenor Jan van den Dijk kenden we al langer, maar de bas Harry Voortman en sopraan Ellen de Groot leverden een geweldig duet in Nun danket alle Gott van J.S. Bach. Ronduit verrassend was de aria die vertolkt werd door de alt Marrit Slooijer. Met veel gevoel liet zij "Er gebe uns ein fröhliches Herz" op het publiek neerdalen. Dat belooft heel wat voor de toekomst.

Majestueus
Het publiek liet zich niet onbetuigd met een warm en lang applaus, wat Jan-Geert Heuvelman naadloos omzette in een majestueuze toegift waarin koor en orkest overtuigend lieten horen waartoe ze in staat zijn. (lees verder op pagina 3)

100 jaar reformatorisch basisonderwijs in Rijssen

RIJSSEN - Volgend jaar bestaat de reformatorische schoolvereniging in Rijssen 100 jaar.

Een commissie is bezig de geschiedenis van de Reformatorische schoolvereniging in Rijssen in kaart te brengen met als doel een jubileumboek.

Anekdotes
Volgens commissielid Herman Haase bieden de notulen een schat aan informatie die een mooie inkijk geeft in het reilen en zeilen van de schoolvereniging. Van nieuwbouw van de scholen tot de aanstelling van een nieuw schoolhoofd, alles werd beschreven. "Ook het schoolarchief is zorgvuldig bewaard gebleven," geeft medecommissielid Wim van Dijk aan. Interviews met markante Rijssenaren, die op een van de reformatorische scholen hebben gezeten of les hebben gegeven brengen de geschiedenis weer tot leven. Alle informatie wordt gebundeld. Volgens commissievoorzitter Jan Boertje "een hele klus." Om levendig boek van te maken zijn anekdotes over voorvallen op de scholen nog van harte welkom.

Foto's
Ondertussen wordt druk gezocht naar foto's. De nodige klassenfoto's zijn al verzameld, foto's van oud-leerkrachten en foto's van de zes scholen: de (oude) Haarschool, (oude) Banisschool, Delleschool, In de Climtuin, de (oude) Brekeldschool en De Ronde Maat. "Naast de geschiedenis van de scholen, bevat het boek vooral ook veel foto's," aldus commissielid Albert Jansen.

Oproep
Om het jubileumboek compleet te maken zoekt de commissie nog oude klassenfoto's van een van de scholen. Wie een klassenfoto of andere oude foto's in bezit heeft, dan zijn ze van harte welkom bij de commissie. Specifiek wordt gezocht naar klassenfoto's uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Weet u nog een anekdote van een voorval op school? Heel graag op papier zetten en opsturen. Wie weet komt uw anekdote in het jubileumboek. Foto's en anekdotes kunnen ingeleverd worden op een van de reformatorische basisscholen of sturen per mail naar jubileum@rsvr.nl. Bij inlevering van foto's graag naam, adres, telefoonnummer en e-mail vermelden op de envelop of op de achterkant van de foto. Na inscannen krijgt u uw foto weer terug.

Jaargang: 6 • Nr 271• Wk 41

RIJSSEN - Een klein moment was er zaterdagavond voor een jubileumtoespraak.

Lady-speaker Aly Sanderman nodigde hiervoor enkele mensen uit de verschillende periodes van het koor naar voren. Oprichter Albert Last zorgde voor een terugblik. 20 jaar geleden startte hij het Vocaal Ensemble Rijssen. Hij memoreerde het moment dat een gehoorachteruitgang hem noodzaakte het dirigeerstokje over te dragen. De huidige dirigent Jan-Geert Heuvelman bracht zijn 12,5-jarig jubileum bij het koor ter sprake. Volgens Last was het aan Heuvelman te danken dat het koor uitgroeide wat hem als oprichter altijd voor ogen stond. "En als ik ze zo bezig zie, heeft hij er nog veel meer van gemaakt dan dat." Het oudste koorlid, Rick Boom, bracht het oude repetitielokaal aan de Welleweg in herinnering. Rianne Bisschop als jongste koorlid vertelde dat het koor helemaal aan haar verwachtingen voldeed. Tenslotte voerde Jan-Geert Heuvelman het woord. Hij lichtte een tipje van de sluier op hoe het koor in de moderne tijd de muziekstukken instudeert. "Dat doen we thuis met allerlei technische hulpmiddelen en dan komen we bij elkaar om te zingen. Alle partijen zijn dan de hele avond hard aan het werk. Maar in de pauze is het dan heel gezellig." Volgens Heuvelman werd eerst gewerkt met amateurbegeleidingsorkesten. "Maar door sponsoren en subsidies kunnen we de laatste jaren professionele begeleidingsmusici aantrekken en dat is grote winst."

Milieulezing 'Doe Mee, Verlos de Zee'

RIJSSEN - Op zondag 20 oktober verzorgt Matthijs Lievaart in Rijssen een lezing over het thema: 'Doe Mee, Verlos de Zee'. Hierin staat de problematiek van de 'plastic soep' in de oceanen centraal. Een gevaar voor mens, dier en natuur waar we nu al meer problemen mee zien.

Negen jaar geleden startte muzikant en kunstenaar Matthijs Lievaart (33) het burgerinitiatief door aangespoeld plastic op het strand van Goeree op te tassen en er het bordje "Doe mee, verlos de zee!" op te plaatsen. Een uitnodiging aan strandbezoekers, die spontaan het strand begonnen schoon te maken. Een aangespoelde houten bak werd de allereerste jutbak. Het idee verspreidde zich snel en inmiddels staan er permanent meer dan 160 jutbakken langs de Nederlandse stranden. De plastic soep krijgt inmiddels wereldwijd aandacht. Haar omvang geeft een gevoel van machteloosheid. Door het probleem van onderaf, zichtbaar en voelbaar te maken, laat Matthijs zien dat juist jouw kleine bijdrage ertoe doet! Als je mentaliteitsverandering teweeg wilt brengen, gewoon zelf beginnen, dat tonen en aanstekelijk maken. Maar pas op! Zijn lezing – opgeluisterd met eigen muziek – zou u zomaar kunnen verleiden zelf aan de slag te gaan!

Kom ook
De organisator van deze boeiende lezing zijn de Vrijzinnigen aan de Regge. De lezing zal gehouden worden in gebouw Parkstede aan de Oosterhofweg 48, Rijssen. Aanvang is om 11.00 uur. Entree kost 7,50 euro, inclusief koffie/thee.

Vogel van de week: Bunglsiesken

RIJSSEN - De vogel van de week is deze keer de in Rijssen genoemde bunglsiesken en in het Nederlands genaamd de zwarte mees. De zwarte mees lijkt op de koolmees, maar is een stuk kleiner en veel bleker van kleur.

Zwarte mezen hebben een klein kuifje, dat ze opzetten wanneer ze zich ergens druk om maken. In Nederland komen ze veelvuldig voor op zandgronden. Het zijn naaldboombewoners die in de bovenste lagen van de bomen zoeken naar spinnen en insecten. In de winter voeden zij zich vooral met dennenzaden, waardoor ze ook vaak in tuinen zijn waar te nemen op voedertafels en hangend aan vetbollen.

Uiterlijk
De zwarte mees heeft een zwarte kop en witte wangen met een rechthoekige witte vlek die doorloopt tot midden op de kruin. Onderdelen zijn grauw bruin-wit zonder zwarte middenstreep. De mantel van de zwarte mees is blauwgrijs en twee witte strepen op de vleugels. Hun zang is specifiek met een op- en neergaande 'tsjiee tju'. Hij zingt vanaf februari tot eind juni.

Broeden
Hij nestelt in allerlei holen, van natuurlijke boomholtes tot nestkastjes en muizengangen in de grond. Hij legt 1 à 2 broedsels per jaar met meestal 6 tot 10 eieren. De broedduur is 13 tot 15 dagen, de nestjongenperiode is 18 tot 20 dagen. De jongen worden nog enige tijd na het uitvliegen gevoerd.

Dick Tukkers

Column

Ofwasken

Dissen tied is de tied van de technische vuuroetgaank. Zengt ze.

Elektrische taandebössels, elektrische luxe waangs, met de vleegmesiene de hele wearlnd oawer, robotjes in de gezondheidszorg. Viej leawt in de tied det alsn dreks maakbaar mut wean en a-j wat bestelt, mu-j het hoogoet 's aanderdaagns in 't hoes hebben en betaaln doo-j met de tellefon.

Iej heurt nog de leu kuieren oawer Uber, Tesla, Amazon, Netflix, zunnepanelen, weendparken, domotica, kookeilanden, commercieel vleegn noar Mars of de moane, lege reante of zelfs negatieve reante, fietsvakaanties in Kuala Lumpur of op IJsland.

A-k ne kleane vieftig joar terugge-kieke, kom ik oet biej min groffa, Jewilm van de Klitse. Het was een eenvoudig man, pette op, hard woarken, gin riejbewies, een man van earplen, sloabonen, duurkok en zoerkool. Daangs ne piepe en zoaterdasmiddaangs ne segoare.

Hee dee alns op de fietse, was 100 proceant duurzaam, circulair en grootndeels zelfvoorzienend, een poar beesjes op 'n stal, nóg vearder in de tied terugge een poar bign, een poar hennen, een poar skeppel laand vuur de rogge en biej 't good nen grootn greuntetuin.

Achter 't hoes steun zon zwartgeteard skeefzakkend potdeksel skuurkn met iezerne golfplaatn met rikkepöale, hoolt vuur 'n kachel, nen fossen kleane heultjes, täkke, rieze bessems, ne verzameling iezerdroäks, spiekers, lätjes, towkes en nog völle mear. Niks votgoojn, alns bewoarn, iej weet nooit.

Min gropmoo wasken in zonnen fenuuspot van graniet met een binnenwoark van iezer of aluminum, nen haandbedeenden wringer, waslienen en tuugpinnen en het reuk allemoals fris.

Ofwasken deden ze in een klean teiltje water met een betjen broes, nen teelder, nog ne teelder, nen leppel en ne vorke, nen jus-sleef. Een betjen yoghurt noa, zo op 'n earpelteelder. Dessertschaaltjes hadden ze nog nooit van eheurd.

Det is heel wat aanders as woer-e viej in 't hoes het ofwasken doot. Met de nieje kökne den a-w vurig joar kregen, dee biej oons ne ofwasmesiene zinnen entree. Zonne ofwaskemesiene heb ik altied tegen-eheulden. Onzinapparaten, noarns vuur neurig.

Ik zir een ennigsen in 't hoes den der zo oawer dech. Het is inpakken, ne teblette der in, een poar knöpkes indrukken en kloar zi-j der met. Ne halve woarheid is ne leunge en dus det gemaksverhaal van zonne ofwasmiese ook. Want at dee ofwasmölle trechte is, mu-j det deenk oetpakken. Völle leefhebbers heb ik doar nit vuur. Koomp biej de-j pannen nog aaltied appart mun hooln en plestieken bäks en aandere dinge met een reanke nog met ne theedook noa mun.

Der geet niks vuur zo as mien gropmoo vroger ofwasken. Ze was met 6 minuten kloar. Viej doot der wal 10 minuten oawer: inpakken en wier oetpakken.

Alle vuuroetgaank is nog ginne verbettering !

Open dag Zorgaccent wijkteam Rijssen Zuid

RIJSSEN - In mei 2019 zijn wij, Zorgaccent wijkteam Rijssen Zuid, verhuisd naar ons nieuwe kantoor in 'De Delle'. Dit is een centrale plek in onze wijk, die zich bevindt tussen de Arend Baanstraat en de Esstraat en tussen de Hendrik Jan van Opstallstraat en de A1. In de zorg aan onze cliënten geven wij handen en voeten aan de kernwaarden van Zorgaccent: Echt, Lef, Toegewijd en Vertrouwen.

Op de open dag van 'De Delle' op 12 oktober tussen 10.00 uur en 14.00 uur zijn wij ook van de partij! U kan ons ontmoeten voor vragen over wijkverpleging en welke ondersteuning ons team kan bieden. Ook kan u een kijkje nemen bij de zorgtechnologische hulpmiddelen die wij tentoonstellen om ideeën op te doen om het 'langer thuis wonen' zo aangenaam en veilig mogelijk te maken. Kinderen kunnen meedoen aan een kleurwedstrijd. Degene met de mooiste kleurplaat wint een prijs. De ingeleverde kleurplaten geven we aan onze cliënten, dus je maakt sowieso een oudere blij!
Wilt u meer weten, maar bent u niet in de gelegenheid om naar de open dag te komen? Dan kunt u bellen naar 06-55698704 of mail naar rijssen.zuid@zorgaccent.nl.

Maandag 14 okt. 10.00 uur

Zou een vaatchirurg ook wel eens helpen afwassen....thuis?

Eawn klaang mág,
mer dán an de pinne roekn!

Kaas

Een leerling-kok uit Nieuw-Heeten
Werd laatst door zijn baas verweten
Je hebt wel gekookt, dat is waar
Maar het is nog niet half gaar
Dus je hebt er nog weinig kaas van gegeten

Jan Zandbergen

Mehmet Kilinc kent het kappersvak door en door

RIJSSEN - "Mehmet Kilinc is een artiest in zijn vak," dat zegt een mevrouw, die in de kappersstoel zit in zijn zaak, Kapsalon Abi, aan de Graaf Ottostraat 50 in Rijssen zit. Haar haren worden op dat moment vakkundig geknipt, gesneden en gekleurd in een trendy grijze kleur.

Mehmet, met Turkse/Italiaanse roots, knipt al 35 jaar in de grootste steden van Nederland. Na een omzwerving via Amsterdam, Rotterdam en Groningen is hij met zijn zaak neergestreken in Rijssen. "Ik was de drukte van grote steden een beetje zat. Bij toeval kwam ik 2 jaar geleden in Rijssen terecht. Ik voel mij hier thuis, al woon ik nu nog in Groningen. Iedere dag kom ik met plezier naar Rijssen." Mehmet heeft al een mooie klantenkring opgebouwd. "Maar er kunnen er nog altijd wat bij hoor," lacht hij vriendelijk. Doordat hij in de laatste 35 jaar veelal dames heeft geknipt, weten zij de weg wel te vinden naar Kapsalon Abi. Heren zijn er ook van harte welkom. Abi betekent trouwens broer. Om de mannen enthousiast te maken hier te komen knippen, geldt er voorlopig en speciaal herentarief: 10 euro! Ook voor kinderen tot en met 10 jaar is er en mooie actie: iedere woensdagmiddag voor 7,50 euro!

Bij kapsalon Abi wordt met goede producten gewerkt zoals Keune en Goldwell. Iedereen kan hier terecht voor knippen, verven, haren opsteken, een bruidskapsel, en natuurlijk gratis advies en lekkere koffie. Abi kapsalon heeft geen website maar op zijn facebookpagina is te zien wat hij allemaal aan vakmanschap in huis heeft.

Rotonde Morsweg opgeleverd

RIJSSEN - De rotonde op het kruispunt Morsweg-Spoelerstraat- Noordermorssingel is op vrijdag 4 oktober weer opengesteld voor het verkeer. Toen de rotonde al bijna gereed was, bleek dat de aansluiting van de Morsweg op de nieuwe rotonde alsnog voor de definitieve opening moest worden aangepast.

Het bleek dat het weggedeelte tussen rotonde en de Jutestraat over een lengte van 200 meter te smal was aangelegd voor de grote vrachtwagens. Na de aanpassing van de breedte op dit weggedeelte volgde de openstelling van de rotonde voor het verkeer niet op donderdag 3 oktober, maar op vrijdag 4 oktober.

Drukte Nijverdalseweg
Omdat voor de aanleg van de rotonde een weggedeelte van de Morsweg moest worden afgesloten, verplaatste zich al het verkeer tijdens de werkzaamheden naar de Nijverdalseweg in Rijssen. Vooral door de toename van het vrachtverkeer en door verkeersongevallen in de regio op weggedeelte tussen Rijssen en Nijverdal ontstonden spontane files.
Verkeersveiligheid
Door de openstelling van de rotonde op het genoemde kruispunt en door de aanleg van een enkelzijdig fietspad dat werd aangelegd aan de westzijde van de Morsweg tussen de Nijverheidsstraat en de Spoelerstraat, kon de dubbele fietsoversteek bij de rotonde Morsweg-Nijverheidsstraat worden opgeheven. Door deze verkeersmaatregelen is de verkeersveiligheid danig verbeterd op de kruispunten Morsweg-Nijverheidsstraat, Morsweg-Jutestraat en Morsweg-Spoelerstraat.
Dick Tukkers

Opening kantoor RST in De Delle

Processed with VSCO with preset

RIJSSEN - De reformatorische Zorgorganisatie RST opent op zaterdag 12 oktober van 10.00 tot 14.00 uur haar kantoor in 'n Delle, op het adres H.J. Van Opstallstraat 6 Rijssen, in combinatie met het gehele complex.

RST Zorgverleners is een thuiszorgorganisatie, die inmiddels dertig jaar actief is. Er wordt zorg verleend op het gebied van kraamzorg, huishoudelijke hulp en wijkverpleging. Door het aanbieden van eerder genoemde diensten is RST Zorgverleners in staat passende zorg te verlenen aan jong en oud. Binnen de wijkverpleging wordt naast de basiszorg ook zorg verleend aan mensen van verschillende leeftijden en wordt er gespecialiseerde zorg verleend op het gebied van dementie, palliatieve zorg, wondzorg en kindzorg.
De teams van RST Zorgverlening hebben recent hun kantoor in de Delle in gebruik genomen. Dit kantoor word op werkdagen bemand door wijkverpleegkundigen bij wie u laagdrempelig kunt binnen lopen voor zorginhoudelijke vragen of voor het aanvragen van zorg.

Opening
Jong en oud is van harte welkom tijdens de opening op zaterdag 12 oktober. U kunt vrijwillig uw bloeddruk en bloedsuiker laten bepalen. Daarnaast kunt u genieten van een hapje en een drankje. Verder zal op het plein een markt worden georganiseerd met verschillende eetwaren. Ook zal er een springkussen zijn voor de kinderen.

Wensambulance
Tevens zal de wensambulance van de Stichting Twentse Wens Ambulance aanwezig zijn. De stichting heeft als doel de wensen van langdurig zieken en terminale patiënten, mede door inzet van aangepast vervoer, mogelijk te maken. Onder begeleiding van vrijwilligers beleven deze mensen een onvergetelijke dag, waarbij ze in het zonnetje worden gezet en even hun ziekte vergeten.

Dick Tukkers

Vrijwilligers gezocht

TWENTE - Door een tekort aan vrijwilligers bij de dierenambulance is Dierenambulance Twente op zoek naar vrijwilligers voor de regio's Rijssen, Holten, Hellendoorn en Nijverdal.

Als vrijwilliger 'chauffeur dierenambulance' verleen je eerste hulp aan dieren in nood. De werkzaamheden zijn heel divers; je bevrijdt dieren uit benarde situaties, brengt hen zo veilig mogelijk naar een opvanglocatie, controleert zwerfdieren op de aanwezigheid van een chip en brengt gevonden dieren terug naar huis. Ook kun je ingeschakeld worden om de brandweer, politie en andere gemeentelijke diensten te assisteren. Dit doe je niet alleen maar samen met collega's met een groot hart voor dieren.
Geen enkele melding of dienst is hetzelfde. Voor dit werk moet je dus flexibel zijn. Verder is het nodig dat je rustig en doortastend kunt handelen en mens en dier gerust kunt stellen. Het werk op de dierenambulance is dankbaar, maar een avontuur kan ook emotioneel zwaar vallen. We zoeken daarom mensen die mentaal sterk in hun schoenen staan.
Kom je uit Rijssen, Holten, Hellendoorn of Nijverdal, ben je 21 jaar of ouder, heb je een rijbewijs (bijrijder kan ook) en tijd? Dan nodigen we je uit om ons een mailtje te sturen: dierenambulancetwente@ziggo.nl. Zet hierin je naam, adres, woonplaats, leeftijd en het telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op en zullen we zo nodig al je overige vragen ook beantwoorden.

De Netwerkvloer organiseert hét ondernemersevent

ENSCHEDE - Ondernemers uit de hele regio komen op dinsdag 5 november bijeen in de Grolsch Veste. Dan organiseert De Netwerkvloer namelijk hét ondernemersevent. Een perfecte gelegenheid om te netwerken en leuke contacten op te doen.

Deelnemen aan de Netwerkvloer biedt vele mogelijkheden. Zo is er een grote diversiteit aan branches aanwezig, zowel binnen als buiten uw bedrijfstak. Dankzij een goede begeleiding voor en tijdens het ondernemersevent haalt u het meeste uit deze bijeenkomst. U maakt meteen deel uit van een effectief zakenplatform.

Programma
Deelnemers aan het ondernemersevent kunnen deelnemen aan diverse plenaire kennissessies en er zijn diverse inspirerende sprekers geboekt voor deze middag. Ook staan in totaal vijf contactmomenten met andere ondernemers gepland. Het ondernemersevent heeft een 'all inclusive' concept, inclusief lunch en diner. U kunt zich zo volledig en zorgeloos richten op de presentatie/acquisitie van uw bedrijf, producten en diensten tijdens het evenement.

Brede bekendheid
Om het ondernemersevent breed onder de aandacht te brengen bij zoveel mogelijk ondernemers is ook een uitgebreide social media campagne opgezet. Dit ter ondersteuning van uw uitnodigingen aan zakenrelaties om óók het evenement te bezoeken. Verder is er op 28 oktober, een week voorafgaand aan het evenement, een exposantenavond met sprekers en de mogelijkheid om kennis te maken met mede-exposanten. U kunt verder deelnemen aan de landelijke community op het platform voor ondernemers dat de Netwerkvloer heeft.

Aanmelden
Kijk voor meer informatie over de Netwerkvloer en het ondernemersevent op: www.denetwerkvloer.nl/informatie of voor aanmelding: www.denetwerkvloer.nl/deelnemen

Fraaie Japanse tuin aan de Entoshof

RIJSSEN - Het zijn niet alleen de fraaie foto's van mensen en dieren die natuurfotograaf Arjan Baan vereeuwigt, maar als volbloed natuurliefhebber, heeft hij een fraaie Japanse achtertuin aangelegd in al haar facetten. Puur om te genieten van de natuur achter zijn woning aan de Entoshof in Rijssen.

De tuin heeft een bescheiden afmeting van 100 vierkante meter, maar door de uitgebalanceerde beplanting en de toepassing van elementen is er een sfeer van rust ontstaan. In deze tuin zijn de gebruikte beelden, bomen en planten uitsluitend als decoratief element toegepast. De Japanse tuin oogt ontspannend door de zeer interessante toepassing van beplanting, water, Koi, stenen en andere tuinelementen. Het unieke van een traditionele Japanse tuin is de beplanting. Door de juiste beplanting toe te passen, ontstaat er een sfeer van rust en harmonie, zonder dat het als saai wordt ervaren.
Een Japanse tuin is het hele jaar groen. Alleen in het voorjaar is de tuin uitbundig van kleur, dan bloeien de Azalea's, Camellia, Viburnum, Wisteria (blauwe regen) en Prunus. Deze bloeiende beplanting is echter niet overheersend, want dan verdwijnt de rust en de harmonie. De verfijning en het rustgevende karakter van Japanse kunstvormen, waartoe deze tuin en haar elementen kan worden gerekend, geven de bezitter van de tuin menig rustig uurtje in deze fraaie omgeving. Zo zijn er ook de Bonsais, verkleinde kopieën van bomen uit de natuur, die in een schaal worden gekweekt. De Bonsais die zijn verwerkt in deze tuin staan bijna allemaal op stellingen, die deels bevestigd zijn aan de muur met de buren aan de zuidkant, zodat ze in de zomer minder last hebben van de hete middagzon. 's Winters blijven deze boompjes buiten staan, maar bij zeer strenge vorst worden ze in de berging/garage ondergebracht. De aanwezige zogenaamde 'binnenbonsai', zoals de olijf en citrus, worden vanaf september-oktober in huis geplaatst, naar gelang de buitentemperatuur. Bij de aanleg van deze Japanse tuin zijn zwerfstenen gebruikt, zij bepalen tenslotte het karakter van de tuin. Zij zijn in deze tuin geplaatst langs de aanwezige beek, solitair in groepjes en als stapstenen. Een tuin om volop van te genieten. Ook interesse? Kijk op www.baanfotografie .nl/entoshof

Dick Tukkers

Korting op Salentein wijnen bij Breukers Dranken in Boekelo

BOEKELO - Breukers Dranken in Boekelo is een waar begrip in de regio, met een bijzondere passie voor wijn en whisky. Zij laten u graag kennismaken met een uitgebreide selectie bijzondere wijnen, bieren en destillaten die hier ook te proeven zijn.

In oktober bieden zij een leuke actie aan op de bekende Bodegas Salentein topwijnen uit Argentinië. Ter gelegenheid van de Military in Boekelo én het 20-jarig bestaan van Salentein ontvangt u bij aankoop van twee dozen van zes Salentein wijnen één fles Salentein Sparkling cadeau. U kunt hierbij zelf individuele wijnen kiezen uit Salenteins assortiment, mits u in totaal 12 flessen koopt.

Breed assortiment
Breukers Dranken heeft het volledige assortiment van Bodegas Salentein wijnen op voorraad. Deze zijn uiteraard ook te proeven in het eigen proeflokaal. Zo maakt u kennis met de Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot en Malbec wijnen die Salentein produceert.

Kortingsactie
In oktober en november heeft Breukers Dranken een aantrekkelijke kortingsactie ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van Salentein. U koopt dan een doos met zes wijnen voor de 'proostprijs' van 69,95 euro. Normaliter betaalt u bij Breukers Dranken voor de Barrel Selection wijnen 12,95 euro per fles (Adviesprijs: 14,95 euro).

Proeverij
Op 16 en 17 november organiseert Breukers Dranken een Najaarsproeverij. In het proeflokaal kunt u kennismaken met een uitgebreide selectie wijn, bier en gedestilleerd. Ook zijn er tafels specifiek met alcoholvrije dranken. Vroeger nog een niche-product, maar tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor dit segment. De kwaliteit van alcoholvrije dranken is steeds beter, waardoor u altijd kunt genieten. Ook wanneer u bewust kiest voor een alcoholvrije drank. Aanmelden voor de proeverij kan via de website van Breukers Dranken, www.breukersdranken.nl

Kom langs
Breukers Dranken is gevestigd aan de Beckumerstraat 73 in Boekelo. Dinsdag tot en met vrijdag geopend van 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op: www.breukersdranken.nl of op Facebook: BreukersDranken

Herfst Mega Sale bij Mango Almelo/Hengelo

ALMELO - De herfst komt er weer aan. De eerste herfsttinten zijn inmiddels zichtbaar. Een mooi moment om er lekker op uit te gaan voordat de winter haar intrede doet. Momenteel profiteert u bij Mango Mobility Twente van spectaculaire kortingen om het najaar te vieren.

Tijdens de Mega Sale van 16 tot en met 19 oktober heeft Mango Mobility Twente mooie kortingen op scootmobielen en scooters, maar ook op de nieuwe rollators en rolstoelen. Bovendien ontvangt u ruim 20 procent korting op alle handige accessoires zoals regencapes. U bent van harte welkom voor een uitgebreide kennismaking om de scootmobielen of andere hulpmiddelen uit te proberen. Bij de aftrap van de Mega Sale op 16 oktober komt er bovendien ook een ervaren ergotherapeut langs. Deze geeft van 14.30 tot 16.00 uur uitleg over waar u op moet letten, de goede afstelling van uw scootmobiel en hoe u veilig de weg op kunt. U kunt een gratis advies krijgen van de ergotherapeut, maar aanmelding vooraf is wel nodig. Dit kan via telefoonnummer: 0546-45 32 96.

Wintercheck
Net als met de auto en andere vervoersmiddelen krijgt ook de scootmobiel het zwaarder te verduren tijdens de wintermaanden. Om ervoor te zorgen dat u veilig en zonder zorgen op pad kunt in de winter, is het verstandig om een wintercheck uit te laten voeren. Mango Moibility Twente draagt namelijk ook zorg voor het onderhoud aan uw scootmobiel. Bij deze uitgebreide, GRATIS controle kijken zij onder meer naar de verlichting, elektra, het stuurhuis, de wiellagers en de profieldiepte en spanning van de banden. Belangrijke onderdelen voor de veiligheid op de weg én de betrouwbare inzet. Mocht er iets mis zijn dan kunt u dit tegen de geldende tarieven laten repareren. Mocht het niet lukken om zelf te komen dan kan de scootmobiel ook opgehaald worden voor deze controle; de kosten hiervoor bedragen dan wel 25 euro.

Aanmelden
Wegens de grote drukte is het noodzakelijk om u aan te melden voor deze wintercheck. Bel hiervoor eveneens met 0546-45 32 96. Mango Mobility Twente is gevestigd aan de Einsteinstraat 8a, 7601 PR in Almelo. Kijk ook op: www.mangomobility.nl/almelo of www.scootmobieltwente.nl

Roeloffzen Tegelmarkt Almelo nu in vernieuwde showroom

ALMELO - Roeloffzen Tegelmarkt Almelo heeft een volledig nieuwe showroom. Met trots delen wij - Michel, Cyril en Ronnie - mee dat deze nu klaar is.

De gehele binnenzijde is compleet vernieuwd. U zult versteld staan van ons aanbod op het gebied van tegels, sanitair en complete badkamers. "Badkamers Van A tot Z voor ieder budget!" Met ons drieën helpen wij u graag om uw droom op het gebied van badkamer, toilet en/of begane grond vloer te realiseren. Door middel van een 3D-tekening krijgt u een perfecte indruk van de mogelijkheden. Ook de prijs zal u niet tegenvallen; kom dus een keer kennismaken.

Open huis
Tot en met 18 oktober houden wij "open huis" dagen. Wij nodigen u graag uit om alles te komen bekijken onder het genot van een hapje en een drankje! Ook hebben we tijdens deze periode zeer aantrekkelijke acties.

Breed assortiment
Roeloffzen Tegelmarkt Almelo heeft een breed assortiment dat verder gaat dan alleen tegels! Zo kunt u hier terecht voor badkamers, toiletten, tegelvloeren, keramisch parket, vloerverwarming, sanitair, waterontharders, kranen, radiatoren en uiteraard: volop tegels in alle soorten en maten. Maak kennis met het brede assortiment en de uitstekende service in onze ruime showroom.

Kom langs
Roeloffzen Tegelmarkt Almelo is gevestigd aan Achter de Molen 4A, 7605 AP in Almelo. Geopend maandag van 13.30 tot 17.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. Bel voor informatie met: 0546-81 07 08. Kijk ook op: www.tegelmarktalmelo.nl

Wout Brama weer op het veld

ENSCHEDE - Wout Brama stond na ruim vijf maanden afwezigheid zaterdagavond weer op het veld voor FC Twente. De aanvoerder begon in de basis tegen Sparta Rotterdam (2-1) . De middenvelder is blij terug te zijn.

"De laatste vijf á zes weken heb ik voluit getraind en ik voel me op dit moment ontzettend fit. Ik heb geen last meer van mijn blessure. Uiteraard zijn er pijntjes, maar het zou vreemd zijn als je als 33-jarige zonder pijntjes zou spelen, maar de pijn van mijn blessure voel ik niet meer", aldus Brama.

Gelijkspel?
Brama denkt dat tegen Sparta een gelijkspel verdiend was geweest. "Ik denk dat een gelijkspel terecht zou zijn geweest. Na rust konden we meer druk zetten en wisten we zelf ook meer te creëren. Uiteindelijk levert dat alleen niets op. Het is duidelijk dat er nog voldoende werk aan de winkel is. De komende twee weken moeten we gebruiken om er straks weer te staan." Joel Drommel was in de eerste helft een echte sta in de weg voor de thuisploeg. Met enkele goede reddingen onderscheidde de doelman van FC Twente zich tegen Sparta (2-1). "Of ik goed heb gespeeld heeft achteraf geen enkele waarde wanneer je verliest. Je wilt het team op sleeptouw nemen en helpen een resultaat te behalen en dat is niet gelukt. Voor rust speelden we niet goed, na rust was het een stuk beter. Uiteindelijk scoort Sparta in de slotfase en staan wij met lege handen."

Heraclieden nu veel als jeugdinternational op pad

ALMELO - Mauro Junior, Orestis Kiomourtzoglou, Lennart Czyborra, Navajo Bakboord gaan de komende periode als international op pad. Mauro Junior is opgenomen in de Olympische Selectie van Brazilië, de onder 23. Orestis Kiomourtzoglou maakt voor het eerst deel uit van de selectie van Duitsland onder 21. Czyborra behoort tot de selectie van Duitsland onder 20. Navajo Bakboord is opgeroepen door bondscoach Bert Konterman van Nederland onder 20.

Brazilië onder 23 speelt op donderdag 10 oktober een vriendschappelijke wedstrijd tegen Venezuela. Vier dagen later, op maandag 14 oktober, volgt een eveneens vriendschappelijk duel tegen Japan. Beide wedstrijden worden gespeeld in Brazilië. Duitsland onder 21 speelt in deze interlandperiode twee uitwedstrijden. Donderdag wacht een duel in en tegen Spanje onder 21. Daarna reist de ploeg door naar Bosnië en Herzegovina, waar op dinsdag 15 oktober wordt gespeeld tegen de onder 21. Duitsland onder 20 speelt op donderdag 10 oktober thuis tegen Polen. Op zondag 13 oktober staat een uitduel tegen Zwitserland op het programma. Nederland onder 20 speelt op donderdag 10 oktober tegen Portugal. Maandag 14 oktober spelen ze tegen Polen.

De Sans-Online Night Run is vernieuwd

HOLTEN - Sport, spanning en sfeer. Dit alles komt samen tijdens de Sans-Online 6 km Night Run op zaterdagavond 26 oktober. 'Dit jaar hebben wij de Night Run vernieuwd. Het is geen heen-en-weer parcours meer, maar een ronde door en rondom Holten', vertelt Hans Stokvis!

De Night Run is een loop in het holst van de nacht waar plezier, samen bewegen en de sportieve uitdaging centraal staan. 'Het is een bijzondere beleving om in het donker te hardlopen. Je ervaart een mystiek sfeertje, het is stil en vooral heel donker'. En na de stilte volgt een geweldig spektakel met opzwepende muziek in het dorp, lichtshows, glow in the dark en een afterparty in de feesttent. Nergens anders in Overijssel heb je een nachtelijke hardloopwedstrijd met zoveel fun!

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar www.diepehelholterbergloop.nl of stuur een e-mail: info@diepehelholterbergloop.nl.

Paddenstoelen- safarie

HOLTEN - Kinderen kunnen het herfstbos beleven samen met de Rangers van het Natuurmuseum Holterberg. Deelnemers krijgen een "Safari"-diploma én lekkere verrassing!

Op maandag 14 en 21 oktober wordt een Paddenstoelensafari voor kinderen georganiseerd in het Bos van Daantje Das. Iedereen kent wel die ene paddenstoel rood met witte stippen, maar wie heeft er ooit een Sponszwam gezien of een Stinkzwam geroken? Deelname kost € 4,50 en de safari begint om 11.00 uur. Reserveren is gewenst, dit kan via www.museumholterberg.nl of telefonisch: 0548-361979. Het speelbos bevindt zich vlak bij het museum aan Holterbergweg 12.

Expositie Oudheidkamer

HOLTEN - De expositie "Technisch gemak dient de mens" toont allerlei zaken die het leven in vroegere tijden aangenamer maakten.

Bewonder uiteenlopende (verouderde) gereedschappen: de handboor van de timmerman, de mechanische tandartsboor, stempels van de leerbewerker, de hulpmiddelen van de schoenmaker, typemachines van het kantoor en de karnton van de botermaker. Daarnaast is er huishoudelijke apparatuur: ouderwetse radio's, televisies, naaimachines, strijkijzers, telefoontoestellen en andere apparaten die bij menigeen nostalgische gevoelens zullen opwekken. Tot eind oktober te zien in de Oudheidkamer Hoolt'n aan Dorpsstraat 25 in Holten. Geopend op dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 tot 16.00 uur. Entree: gratis, vrije gift is zeer welkom.

GPS / ATB Marathon

RIJSSEN - Tourclub Rijssen organiseert op zaterdag 12 oktober samen met Waypoint Notter B.V. en recreatiebedrijf Het Mölke een unieke marathon door de Holterberg en Lemelerberg.

Deze tocht is inclusief warme maaltijd en douchen na afloop. De Waypoint GPS/ATB Marathon is een uitdagende toertocht voor de ATB-er over 130 kilometer. De deelnemers rijden de route door gebruik te maken van een GPS-track. De schitterende Twentse en Sallandse natuur vormen het decor. De start is tussen 08.00 en 09.00 uur, de finish sluit om 16.30 uur. Men kan zich online inschrijven of op de dag van de tocht vanaf 07.30 uur. Ga naar: www.tourclubrijssen.nl. Locatie: Recreatiepark het Mölke, Molendijk 107, Zuna.

11 / 16

Feestelijke Open Dag bij Autobedrijf Frank

Open Dag Autobedrijf Frank

RIJSSEN - Autobedrijf Frank is verhuisd. Sinds augustus is het autobedrijf te vinden op Spinnerstraat 29A in Rijssen. De verhuizing wordt op zaterdag 12 oktober gevierd met een feestelijke Open Dag. U bent van harte welkom tussen 11.00 en 16.00 uur.

Autobedrijf Frank is sinds 2003 een begrip in Rijssen. Naast een jarenlange ervaring en gedegen kennis van de autobranche, biedt het team van Autobedrijf Frank vooral service en persoonlijkheid. Frank Gerritsen Mulkes, eigenaar, vertelt trots: ‘We zijn een allround autobedrijf. Dat betekent dat mensen bij ons terecht kunnen voor APK, reparaties en onderhoud voor alle merken. Daarbij vinden we service en het persoonlijke contact heel belangrijk.’
Ook voor bandenservice, airco-onderhoud en het uitlezen van uw auto bent u bij Autobedrijf Frank aan het juiste adres. Sinds kort is daar een apparaat om automaatbakken mee te spoelen aan toegevoegd.

Praktisch
Het nieuwe pand aan de Spinnerstraat biedt meer mogelijkheden voor het autobedrijf. ‘We hebben hier de ruimte en het pand is lekker praktisch ingericht,’ vertelt Frank. ‘Samen met Gert en Wilma vormen we al jaren een mooi en hecht team. En sinds dit jaar hebben we BBL-er Bas erbij. Het is leuk en interessant om mee te werken aan zijn opleiding en hij is een mooie toevoeging aan het team.’

Open Dag
Aanstaande zaterdag 12 oktober tussen 11.00 en 16.00 uur is iedereen van harte welkom op de nieuwe locatie aan de Spinnerstraat 29A in Rijssen voor een hapje en een drankje en om een kijkje te nemen. Voor de kinderen is er een springkussen en alle genodigden krijgen een kleine attentie mee.

Meer weten? Kijk op www.autobedrijffrank.nl.

Go Big met nieuwe Hyundai i10

RIJSSEN - Hyundai introduceerde deze maand de vernieuwde Hyundai i10. Begin 2020 staat de nieuwste versie van dit model in de showroom. Hoe maak je de 'Stadsauto van het Jaar' nóg beter?

Hyundai's i10 is al een bestseller in het segment van de compacte stadsauto. Toch wist het merk deze nog te verbeteren op diverse punten. Zo is de auto iets minder compact geworden; de auto groeide in alle opzichten. Zo is de carrosserie 2 centimeter breder en kreeg het interieur een restyling. Door handig design oogt het interieur extra breed met nog meer gebruiksgemak.

Sportiever uiterlijk
Hyundai schonk ook aandacht aan het exterieur met een vloeiend design en scherpe, expressieve carrosserielijnen voor een extra sportieve uitstraling. Zeker in combinatie met één van de nieuwe kleuren. De nieuwe Hyundai i10 is ook veiliger en slimmer geworden, met diverse technologische snufjes. De nieuwe Hyundai i10 staat begin volgend jaar in de showroom. Hyundai nodigt geïnteresseerden al wel uit om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Goed advies
Autobedrijf Schippers Rijssen biedt momenteel ook extra scherpe kortingen op het huidige model van de Hyundai i10. Zo profiteert u momenteel van de SmartTech-bonus tot 2.100 euro. Hiermee koopt u de Hyundai i10 al vanaf een zeer scherpe 9.795 euro of als private lease vanaf 199 euro per maand.

Kom langs
Kom langs voor een goed advies of proefrit met de i10 of andere Hyundai modellen. Autobedrijf Schippers Rijssen is gevestigd aan de Molendijk Noord 51b in Rijssen. Kijk ook op: http://www.autoschippers.nl/

Na 10 jaren was het op!

Tegenwoordig staan we niet raar te kijken als een beetje auto meer dan 10 jaren meegaat. De zogenaamde Youngtimerregeling die de Belastingdienst toestaat voor ondernemers, is om die reden vandaag de dag dan ook uiterst populair. Voor slechts 35% bijtelling over de dagwaarde van een youngtimer van de zaak, ouder dan 15 jaar, kun je op jaarbasis voordelig rondrijden. En dan gaat het toch vaak om luxe premium auto's die ook momenteel nog makkelijk op kunnen boksen tegen een beetje moderne middenklasser. Niet gek!
In de jaren '60 en '70 zou dat een stuk minder logisch zijn geweest. Destijds was het na maximaal 10 jaren wel gedaan met je Datsun Cherry, Opel Kadett of Honda Civic. Motoren die meer dan 100.000 kilometers hadden volgemaakt waren wel zo'n beetje afgeschreven, de carrosserie vaak vol roest. De auto kon naar de sloop. Misschien herinnert u zich nog wel het programma Tros Kieskeurig, waarin presentator Hein van Nievelt de rubriek 'Het wrak van de weg' presenteerde. Daarin stond een wat beteuterde consument centraal die een mooie occasion had gekocht, die achteraf compleet doorgeroest bleek te zijn en door de veren hing. Het item eindigde dan bijna altijd met het wrak dat door een pers tot schroot werd verwerkt. Daarbij vergezeld met de tune uit een liedje van het Cocktail Trio, "Die zien we nooit meer terug!"
Het is dan ook niet zo gek dat je vandaag de dag van slechts enkele merken nog regelmatig exemplaren rond ziet rijden. Denk dan bijvoorbeeld aan een Volkswagen Kever, een Volvo Amazone of een stevige oude Mercedes. Een Toyota Corolla, een Fiat Ritmo of een Simca 1000 zie je vrijwel niet meer of het moet een goed geconserveerd exemplaar zijn dat door een echte liefhebber al die jaren in een schuur is vertroeteld. En stel jezelf dan nog eens de vraag in welke auto jouw ouders reden in die jaren en of je daarvan nog exemplaren ziet rondrijden in 2019. Bij het weerzien geeft dat vaak mooie herinneringen, toch?

Auteur:
Pieter Hof uit Boekelo is Saabliefhebber en lid van het bestuur van de Historische Automobiel Vereniging HAV. Facebook.com/twentsesaabvrienden en Facebook.com/HAVmedia. Foto: WikiMarco / publiek domein

Serieus doel: Elk nieuw model in een elektrische variant

TWENTE - Peugeot maakt weer een stap voorwaarts in het bereiken van dit doel met de 508 HYbrid en de 508 SW HYbrid.

De 508 HYbrid en de 508 SW HYbrid hebben een krachtige nieuwe plug-in hybrid-motor met in totaal een vermogen van 225 pk. De CO2-uitstoot is respectievelijk 29 en 30 gram per kilometer, de laagste op de markt van hybride voertuigen. De actieradius bij 100 procent elektrisch rijden is respectievelijk 54 en 52 kilometer.

De motoren
De 508 HYbrid en de 508 SW HYbrid combineren een PureTechmotor met 180 pk en een elektromotor met 110 pk. Bij gebruik van beide is het maximaal vermogen 225 pk. De elektromotor wordt van energie voorzien door een accu met een capaciteit van 11,8 kWh. Deze accu is op te laden in minder dan 1 uur en 45 minuten met een Wallbox.

Uitvoeringen
De hybride uitvoering komen beschikbaar als Blue Lease Allure, een rijkelijjk uitgerust middengamma, de Blue Lease GT Line, een sportieve versie, en de Blue Lease GT, een exclusieve versie met onder andere Alcantara bekleding in de kleur Gris. En ondanks de hybride-uitvoering is er niets ingeleverd op de (bagage)ruimte.

Bestellen
In Frankrijk zijn de Peugeot 508 HYbrid en de 508 SW HYbrid al te bestellen, later dit jaar ook in andere Europese landen. Uw dealer vindt u snel via www.peugeot.nl

Weet u nog hoe het zit met het mogen stilstaan?

TWENTE - Er zijn twee verkeersborden die heel specifiek aangeven dat er niet stil gestaan of niet geparkeerd mag worden. Maar er zijn nog meer regels opgenomen in Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 over stilstaan en parkeren. Kent u de regels die gelden voor het stilstaan en parkeren van een auto nog?

Stilstaan is iets anders dan parkeren. Parkeren is de auto ergens neerzetten, vervolgens de auto verlaten en weggaan. Stilstaan kan soms noodgedwongen zijn omdat voorrang verleend moet worden of vrijwillig bij het laten in- of uitstappen van passagiers. Sowieso mag stilstaan of parkeren geen gevaar opleveren voor de overige weggebruikers. Ook al zijn er geen regels die bepalen dat u op een bepaalde plek niet stil mag staan, kan het alsnog verboden zijn. Artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 luidt namelijk "Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd."

Stilstaan
In sommige gevallen is het wel heel logisch dat er niet stilgestaan of geparkeerd mag worden. Op een kruispunt mag u niet stilstaan (tenzij er voorrang verleend moet worden) en ook parkeren is niet toegestaan. Parkeren mag zelfs niet op een afstand van minder dan vijf meter van het kruispunt. Ook op een overweg is stilstaan en parkeren verboden. Stilstaan op een oversteekplaats of binnen vijf meter daarvan, in een tunnel, op de rijbaan langs een busstrook mag ook niet.
Ook een gele streep geeft instructies voor stilstaan en parkeren. Een doorgetrokken streep betekent dat stilstaan niet mag en een onderbroken gele streep betekent dat u niet mag parkeren.
Verder gelden bij bushaltes bijzondere regels. Stilstaan mag niet ter hoogte van de geblokte markering bij de halte of bij het ontbreken van de markering binnen 12 meter vanaf het haltebord. Uitzondering hierop is het stilstaan voor het onmiddellijk laten in- en uitstappen van passagiers.

Parkeren
Overal stilstaan mag dus niet, maar voor het parkeren van een voertuig gelden nog veel meer regels. Dat parkeren voor een in- of uitrit en dubbelparkeren niet is toegestaan, is voor de meeste verkeersdeelnemers wel logisch. Maar weet u ook nog dat u buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg niet mag parkeren?
Ook wanneer er speciaal voor voertuigen parkeerplekken zijn aangelegd, kan zijn dat u er niet mag parkeren. Zo zijn er parkeerplekken voor alleen vergunninghouders, elektrische voertuigen, taxi's, gehandicapten en laad- en losplaatsen. Ook kan een onderbord aangeven dat er op bepaalde tijden niet geparkeerd mag worden.
Parkeerschijf-zones is weer een gebied waarvoor weer een stel aanvullende regels gelden. Er mag alleen geparkeerd worden op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep en niet onbeperkt. Er wordt altijd aangegeven hoe lang er geparkeerd mag worden. Vaak wordt met een onderbord aangegeven dat de restricties alleen gelden op bepaalde dagen op bepaalde uren. Op het moment dat de auto geparkeerd wordt moet op de parkeerschijf het eerstvolgende hele of halve uur worden aangegeven. De parkeerschijf moet duidelijk leesbare cijfers op een contrasterende ondergrond hebben en mag niet voorzien zijn van een mechanisme dat tijdens het parkeren het tijdstip van aankomst automatisch verschuift.

Fietsstroken
Allereerst is het wel belangrijk om het verschil tussen een fietsstrook en fietssuggestiestrook duidelijk te hebben. Een fietsstrook wordt door een doorgetrokken of onderbroken witte streep van de rest van de rijbaan afgescheiden, is veelal rood gekleurd en is gemarkeerd met de afbeelding van een fiets. De fietssuggestiestrook wordt eveneens met een onderbroken streep aangegeven, maar de afbeelding van een fiets ontbreekt.
Automobilisten mogen niet stilstaan of parkeren op een fietsstrook en ook niet op de rijbaan langs de fietsstrook. Voor een fietssuggestiestrook geldt dit niet. Dit in een aparte regel vast te leggen is misschien wel overbodig als gekeken wordt naar Artikel 5 van de Wegenverkeerswet. Een automobilist mag in dit geval een fietser op de fietsstrook niet hinderen.

Bij Schreurs & Bakker Private Lease van alle merken

RIJSSEN - De Private Lease markt is de laatste jaren sterk opgekomen en de mensen die er al gebruik van maken weten dat je voor een vast bedrag in de maand in een auto kunt rijden, waarbij alle kosten inbegrepen zijn behalve brandstof.

Maar is dat wel werkelijk zo en welke voorwaarden zijn hieraan verbonden? Als je niet oppast dan wordt er een contract afgesloten waarbij je achteraf voor verrassingen komt te staan. Bij Schreurs & Bakker adviseren Dennis en Martin je dan ook graag over de voor- en nadelen van Private Lease. Daarnaast kunnen zij compleet onafhankelijk alle merken en modellen aanbieden. Niet alleen de kleine modellen, maar ook de grotere gezinsauto's, SUV's en station-modellen kunnen in de Private Lease worden geleverd.
Private Lease wordt bij Schreurs & Bakker aangeboden via Go Private Lease, onderdeel van Louman Financiële Diensten met het Keurmerk Private Lease. Hiermee ben je als klant verzekerd van eerlijke voorwaarden, krijg je een compleet product, biedt het bescherming tegen te hoge financiële lasten, heb je 14 dagen bedenktijd en zekerheid bij klachten. Ook kun je bij Schreurs & Bakker de net wat mooiere auto's leasen. Dus niet de kale auto voor de laagste prijs, maar een mooie complete auto voor een scherp tarief.

Informatie
Welke opties, welke looptijd, hoeveel kilometers per jaar, wel of niet je auto inruilen? Op al deze vragen wordt samen naar het juiste antwoord gezocht, zodat je zorgeloos kunt gaan rijden in je nieuwe Private Leaseauto. Kom ook naar Schreeurs & Bakker aan de Nijverdalseweg 138 in Rijssen of neem een kijkje op www.schreursbakker.nl. Ook Private Leasen moet een feestje zijn bij Schreurs & Bakker!

Land Rover Discovery Sport ook als Launch Edition

TWENTE - Met de nieuwe Land Rover Discovery Sport bent u klaar voor alle mooie avonturen in het leven. De nieuwste generatie van deze compacte, veelzijdige Land Rover is nu leverbaar in een aantrekkelijke Launch Edition. Een comfortabele, praktische auto met een fantastisch design en toonaangevende technologische innovaties.

De nieuwe Land Rover Discovery Sport stelt de bestuurder en passagiers centraal. Met een hoogwaardig en ruim interieur dat praktisch in te delen is. Met maximaal 1.794 liter bagageruimte neemt u met gemak elke combinatie van passagiers en bagage in alle vormen en maten mee. Een innovatieve aandrijflijn met Mild Hybrid-technologie gekoppeld aan krachtige, zuinige en schone motoren zorgen voor goede prestaties met een lage uitstoot en brandstofverbruik. Dankzij de uitstekende all-terrain capaciteiten en uitgebreide veiligheidssystemen hebt u altijd een vertrouwd gevoel met ongeëvenaarde controle, waar uw avontuur ook heen gaat.

Launch Edition
Land Rover viert de introductie van de nieuwe Land Rover Discovery Sport met een unieke Launch Edition. Naast de uitgebreide standaarduitrusting biedt deze onder meer LED-mistlampen voor, elektrische achterklepbediening, 12-voudig elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen, stoelbekleding in generfd leder, navigatie, 18" lichtmetalen velgen, Apple CarPlay en luchtkwaliteitssensor voor de climate control. Kiest u voor de R-Dynamic versie dan geniet u ook van een glazen panoramadak, 18" lichtmetalen velgen in Gloss Black en een ionisatiesysteem voor extra reiniging van ventilatielucht.

Nu leverbaar
De Land Rover Discovery Sport Launch Edition is nu leverbaar vanaf 62.990 euro op basis van de D150 turbodiesel-motoroptie. De P200 turbo benzine-motoroptie begint bij 68.490 euro. De R-Dynamic uitvoering begint bij 66.990 euro met D150 turbodiesel-motoroptie en vanaf 72.490 euro voor de P200 motoroptie.