Hart van Rijssen - Nijverdal

14 september 2018

Hart van Rijssen - Nijverdal 14 september 2018


Open Monumentendag Rijssen groot succes

RIJSSEN - De Open Monumentendag van zaterdag 8 september is een groot succes geworden.

Heel veel mensen uit de gemeente maar ook van ver daarbuiten maakten van de gelegenheid gebruik om een kijkje te nemen in en om de gratis toegankelijke en opengestelde monumenten.

Vroeg
De bezoekersstroom bij onder andere het Rijssens Museum kwam al vroeg op gang. De eerste rondleiding door kasteel De Oosterhof om 11 uur 's morgens liep al heel snel vol. De nadruk bij de rondleidingen lag zaterdag vooral op het kasteel dat een rijksmonument is.

Rondleiders
"Om het voor de mensen overzichtelijk te houden hadden we op drie tijdstippen rondleidingen gepland. Dat ging 's morgens goed, maar 's middags was de toeloop zo groot dat we met veel meer rondleiders en groepen door het gebouw zijn geweest," zegt Gerrit Dannenberg van het Rijssens Museum. Het streektaalslot van de Open Monumentendag in de Koffiehook van het museum met de streektaalcolumnisten van deze krant en Thea Kroese met historische gerechten was een heel mooi slotakkoord.

Begraafplaatsen
Grote belangstelling voor de rondleidingen over de Oude Begraafplaats aan de Lentfersweg en de rooms-katholieke begraafplaats aan de Enterstraat. Aan de Lentfersweg verzorgde Gerrit ten Wolthuis een powerpointpresentatie in het lijkenhuisje naast de begraafplaats (foto). Na deze informatie gingen de groepen onder leiding van oud-begraafplaatsbeheerder Johan Nijzink over de dodenakker. Hiervan maakten meer dan honderd belangstellenden gebruik.

Pelmolen
Rond de Pelmolen was het zaterdag een drukte van belang. Dankzij een donatie uit het fonds Rijssen 775 jaar Stad was van de Open Monumentendag een groot cultuurhistorisch evenement gemaakt met oude ambachten en vaarten met meerder Enterse Zompen. Volgens Gerrit ter Horst van de Pelmolen zijn zeker enkele duizenden mensen op bezoek geweest. "De molen propvol en tot laat in de middag wachtrijen voor de Enterse Zomp," aldus een zeer tevreden Ter Horst.

Holtenaren protesteren tegen hogere bedrijfsgebouwen op industrieterreinen

RIJSSEN-HOLTEN - De bewoners van de Deventerweg uit Holten zijn fel gekant tegen de verhoging van bedrijfsgebouwen op bedrijventerreinen tot 20 meter.

Dat bleek donderdagavond tijdens de vergadering van de commissievergadering grondgebied. Namens de aanwonenden werd het woord gevoerd door Hans Kloosterman (foto). Hij schetste eerst een mooi beeld van de rustige invalsweg die de Deventerstraat nu is. "Komend vanaf Deventer is het een mooie straat met rechts die 's morgens en 's avonds best druk is, maar dat is het dan ook."

Volgens Kloosterman zijn de gevolgen van het voorliggende raadsvoorstel dat de Deventerweg er over 5 jaar heel anders dreigt uit te gaan zien. "Rechts boven de woningen en de spoorlijn zijn straks gebouwen van 20 meter te zien op Vletgaarsmaten. Dat is een scenario dat wi niet willen omdat dit de aanblik, het woongenot en onze privacy drastisch aantast."

Volgens Kloosterman wil de NS groen van de spoorlijn uitdunnen of zelfs helemaal weghalen. "Dan worden de grote gebouwen zeer goed zichtbaar en is het mogelijk dat er vanuit gebouwen van 20 meter inkijk op onze woningen ontstaat."

De Deventerwegbewoners vonden gehoor bij groot deel van de gemeenteraad. René de Koff (VVD) zei de verhoging tot 20 meter ook te fors te vinden en sprak zelfs van landschapsvervuiling. Hij stelde voor om de hoogte van de bedrijfspanden tegen de spoorlijn ter verlagen en verder naar het midden van het bedrijventerrein wel de 20 meter hoogte toe te staan.Jan Berkhoff (CU) wees erop dat over de voorgestelde verhoging twee gedegen rapporten zijn gemaakt. "Industriegrond wordt schaars, dus je moet wel hoger gaan bouwen. Maar wellicht kan met de Deventerweg rekening gehouden worden." Dieger ten Berge (CDA) liet zich in dezelfde bewoordingen uit.

Better nen goodn vakman
as nen slechen kantoorskriewer.

Twentehoes geopend door gedeputeerde Hester Maij

HENGELO - Donderdagmiddag heeft cultuurgedeputeerde Hester Maij (links op de foto) onder grote belangstelling het Twentehoes geopend in de bibliotheek van Hengelo.

Daartoe uitgenodigd door de Twentse streektaalfunctionaris, Marieke Dannenberg (rechts), zette zij met rode inkt haar Twentse fingerprint op een grote kaart waarop de naam van de nieuwe Twente Akademie werd bekend gemaakt. "Mooie naam, Twentehoes. Het ligt zo voor de hand, ik had het zelf kunnen bedenken," zei de gedeputeerde.

Finkers
De naam voor de nieuwe Twente Akademie kwam op voorstel van Herman Finkers tot stand door het houden van een poll via RTV Oost en de Twentsche Courant Tubantia. Er kon worden gekozen uit verschillende voorgestelde varianten en ook konden er nieuwe namen worden ingediend.

Twentehoes
Dat leverde honderden reacties op. Hier uit kwam duidelijk naar voren dat de voorkeur van de Twentenaren duidelijk lag bij de aanduiding Twentehoes. Deze naam werd een paar dagen eerder door voorzitter Bert Groothengel van het Twentehoes bekend gemaakt via RTV Oost.

Hoes
De benaming van het Twente instituut voor streektaal en streekcultuur lijkt op die van het Drentse Huus veur de Taal. De gedachte achter de nieuwe naam is dat nieuwe instituut het geen wetenschappelijke klank zou krijgen wat de Twentenaren zou kunnen afschrikken. De bedoeling is dat alle Twentenaren zich welkom en thuis zullen voelen in het nieuwe Twentehoes.

Erkenning
Gedeputeerde Maij zei blij te zijn met de aanwinst voor Twente die nieuwe impulsen kan geven aan het behoud van het Twents. Zij kondigde aan dat binnenkort ook een convenant zal worden ondertekend voor de erkenning van het Nedersaksisch door de overheid.

Kwis
De kennis van het Twents werd door Marieke Dannenberg getest door het houden van een digitale kwis met vragen naar de betekenis van verschillende karakteristieke Twentse woorden en uitdrukkingen. Het Twentehoes zal vooralsnog worden gerund door Marieke Dannenberg en Nienke Harmsen die een voor een zeer klein aantal uren een aanstelling hebben gekregen. Het Twentehoes valt onder directe verantwoordelijkheid van het Historisch Centrum Overijssel (HCO).

Protest tegen zonneparken

RIJSSEN - De komst van grote percelen met zonnecollectoren in het gebied tussen Rijssen en Holten is de bewoners van de Pastoor Petersstraat in het verkeerde keelgat geschoten.

Dat bleek donderdagavond tijdens de vergadering van de commissie grondgebied. Het woord werd gevoerd door H. den Boef (foto) die de gemeente ervoor waarschuwde om bij het toestaan van zogenaamde zonneparken de regie zo maar in handen te geven van commerciële partijen. Volgens Den Boef komen de zonnepanelen op de locaties Nieuwenhuisstraat en Keizersdijk middenin een natuurontwikkelingsgebied. Omdat deze gebieden op korte afstand liggen van de elektriciteitscentrale aan de Holterstraatweg, worden hier de voorgenomen zonneparken aangelegd. Den Boef waarschuwde ervoor dat de zonneparken de rijke flora en fauna in het gebied ernstig zullen schaden.

Funest
Oud-docent aardrijkskunde P. Loogman vroeg de commissie waarom zonnepanelen wel worden toegestaan in Espelo, de Zuurberg en de Borkeld wel en niet in Holterbroek? "Twee meter hoge en fijnmazige grondgebonden zonnepanelen zijn funest voor de natuur. Een obstakel voor de mobiliteit van dieren die daardoor hun leefgebied flink zien krimpen."

Korhoen
Loogman betoogde dat de gemeente zuinig moet zijn op de door zonneparken bedreigde natuurgebieden omdat daar de biodiversiteit veel groter is dan vaak gedacht wordt. "De Norkerijleiding voert kwelwater af, heeft een zeer grote plantenrijkdom en daar is zelfs het bedreigde korhoen gesignaleerd."

Dokter
Huisarts D. van der Leun begon zijn protest tegen de zonnepanelen ludiek met: "Komt een raadslid bij de dokter." De ondertoon was echter bijzonder bitter. Volgens Van der Leun wordt van een dokter verwacht dat hij eerst goed luistert naar zijn patiënten en regelmatig contact onderhoudt, terwijl de gemeente zonder de 'patiënt' fatsoenlijk aangehoord te hebben zo maar de zonnepanelen gaat plaatsen en dat voor minstens 25 jaar. "Ik ben nu 63, dus 25 jaar is voor mij gewoon levenslang." Van der Leun zei op te komen voor dieren als steenuilen, ijsvogels, marters, kikkers en ooievaars die geen stem hebben bij de overheid. "De dokter krijgt jeuk door het meten met verschillende maten. Er zijn normen voor lawaai, hondenoverlast en vuurwerk, maar zonnepanelen mag je zo maar aan de erven van bewoners plaatsen." Ook het IVN maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en de mogelijke gevolgen.

Wethouder leest voor in het Stadskwartier

RIJSSEN - Op vrijdag 5 oktober doen de Bibliotheek Rijssen Holten en ViaVie Welzijn mee aan de zesde editie van de Nationale Voorleeslunch voor ouderen.

Dit jaar zal dit gebeuren in het Stadskwartier in Rijssen. Wethouder Ben Beens leest onder andere een verhaal van Yvonne Keuls voor. Voorlezen kan een rol spelen in het doorbreken van het isolement waarin sommige ouderen verkeren. Het voorlezen van een mooi verhaal of gedicht geeft ontspanning en is vaak een aanleiding om met elkaar te praten of herinneringen op te halen. Ook kunnen sommige ouderen door een visuele beperking niet (makkelijk) meer zelf lezen. Door voorgelezen te worden, kunnen ze toch genieten van verhalen.

Aanmelden
Wie wil komen luisteren en eten kan zich telefonisch aanmelden bij ViaVie Welzijn, tel. 0548-362755 . Het aantal plaatsen is beperkt. Het kost 4 euro per persoon. De lunch is van 11.30 uur tot 13.30 uur. ViaVie Welzijn en de Bibliotheek zijn blij met de medewerking van het Stadskwartier, Albert Heijn en Jumbo.

Dak van de Bevervoorde kerk wordt gerenoveerd

RIJSSEN - Het dak van de kerk van de Oud Gereformeerde Gemeente Bevervoorde wordt momenteel gerenoveerd.

Alle oude panlatten van het dak worden vernieuwd en de oude dakpannen worden vervangen door nieuwe, keramische dakpannen. De gemeente meldt via haar website dat de werkzaamheden aan het dak van de kerk afgerond zullen zijn rond 14 september. Het werk aan het dak is al begonnen op 27 augustus. De werkzaamheden leiden tot enige verkeersoverlast. Tijdens deze periode zal het weggedeelte van de Bevervoorde namelijk zijn afgesloten voor verkeer. Dit geldt alleen op werkdagen tussen 07.00 en 16.00 uur.

Dick Tukkers

Burendag

RIJSSEN - Speeltuin Irene organiseert voor de vijfde keer Burendag, een initiatief van het Oranje Fonds.

Op vrijdag 21 september vanaf 14.00 uur is er open huis bij speeltuin Irene. De koffie/thee staat dan klaar en voor de kleintjes een springkussen, eendjes vissen en de overige speeltoestellen. Er kan een kijkje worden genomen in de speeltuin en er wordt natuurlijk informatie gegeven over het speeltuinwerk. Iedereen is van harte welkom. Speeltuin Irene is ook op zoek naar vrijwilligers, dus meld u aan als u wilt helpen de speeltuin draaiende te houden. Speeltuin Irene is de oudste speeltuin vereniging van Rijssen, maar zonder vrijwilligers redt de speeltuin het niet.

Klaverjassen in de kelder

HOLTEN - In de maanden september tot en met april kan er weer gekaart worden in de kelder van het Kulturhus. Een werkgroep van vrijwilligers van ViaVie Welzijn verzorgen iedere dinsdagavond een gezellige kaartavond voor jong en oud.

Vanaf 19.30 uur komen er gemiddeld zo'n 40 dames en heren samen voor een gezellige avond klaverjassen onder het genot van een hapje en een drankje. Er wordt in competitie gekaart, waarbij het gemiddelde van het gehele seizoen telt. De deelnemers van kaartclub zouden het gezellig vinden als er nieuwe kaarters aanschuiven en nodigen dan ook alle belangstellenden uit om een avond te komen proefkaarten. Wilt u meer informatie over de kaartclub? Neemt dan contact op met ViaVie Welzijn via 0548 36 27 55 of stuur een mail naar info@viaviewelzijn.nl.

Kijken door de ogen van dementerenden

RIJSSEN - Jos Cuijten, dementiedeskundige, zal u inzicht geven in de werking van het beschadigde brein op dinsdag 18 september.

Hoe kan de omgeving zo gunstig mogelijk gemaakt worden, zodat mensen met dementie beter kunnen functioneren? Wat betekent dat voor familie en voor mantelzorgers? Samen op zoek naar de behoefte van mensen met dementie. Door het nabootsen van praktijksituaties krijgt u zicht op de mogelijkheden en de onmogelijkheden. Belangstellenden zijn van harte welkom op dinsdag 18 september bij De Poort van Twente aan de Enterstraat 188 in Rijssen. Vanaf 19.15 uur staat de koffie en thee klaar. Het programma is van 19.30 tot 21.30 uur. Voor deze avond dient u zich op te geven via tel: 0548-638830 of per mail: info@evenmens.nl.

Expositie Gerrie Oplaat

HOLTEN - Nog tot en met 1 oktober is in het Kulturhus Holten de expositie van Gerrie Oplaat te zien.

Bij de naam Gerrie Oplaat denkt u misschien aan keramiek, maar ook haar aquarellen zijn bijzonder fraai. Kom eens kijken van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 17.00 uur of op zaterdag tussen 11.00 uur en 15.00 uur bij het Kulturhus en laat u verrassen.

Gedroomde trompetcarrière van Harry Nijkamp

RIJSSEN – In een viertal artikelen wil ik u meenemen naar de gedroomde trompetcarrière van onze oud- plaatsgenoot Harry Nijkamp (1963). In zijn carrière trad hij tot nu toe met zijn trompet succesvol op in 120 landen in de wereld.


RIJSSEN – 1972: De klanken van het orkest van James Last Louise Armstrong, de gebroeders Brouwer en Ernst Mosch klinken vanaf de platenspeler in huize Nijkamp en stimuleren de negenjarige zoon Harry Nijkamp om trompet te leren spelen. En waar doe je dat anders in Rijssen dan bij de Muziekvereniging Wilhelmina? Deze muzikale passie had ik waarschijnlijk van mijn opa Albert Maats geërfd. Hij speelde soloklarinet en was erelid bij Wilhelmina. Van kinds aan hoorde ik hem oefenen, hij studeerde enkele uren per dag. Toen ik mij op negenjarige leeftijd aanmeldde als lid van Wilhelmina en mijn eerste trompet mee naar huis kreeg en probeerde of ik er geluid uit kon krijgen, was ik zo trots als een pauw toen ik de daarop volgende week een noot kon spelen. Tijdens mijn lagere schooltijd ging ik tussen de middagpauze oefenen, en na schooltijd begon ik weer opnieuw. Ik denk niet dat onze buren dat altijd hebben kunnen waarderen.

De eerste noten
De eerste week had ik alvast wat noten uitgepuzzeld zodat we meteen wat bladzijden in het lesboek konden overslaan. Normaal kreeg je 2 jaar les, maar na 6 maanden kreeg ik de mededeling dat ik in het grote orkest mocht meespelen. Het advies was destijds om ongeveer 10 tot 20 minuten per dag te oefenen, maar ik zat al snel op twee uur per dag. En daar zat ik dan, nog net geen tien jaar oud, tussen de grote kerels. Een flink deel van de leden van het orkest werkte toen nog bij de jutefabriek van Ter Horst en een deel van deze leden bezochten dan ook de repetities 's avonds in hun overall. Ik kreeg de smaak te pakken en schoof van de derde naar de tweede en eerste trompetpartij. Op 12-jarige leeftijd mocht ik een solopartij spelen tijdens het jaarlijkse donateursconcert, en wel: A Trumpeter's Lullaby van Leroy Anderson. De eerste stappen in een band volgden snel; er werden door de leden van Wilhelmina een dixieband opgericht genaamd de Dutch Dixie, waarin ook de huidige dirigent Wout Ligterink speelde. Ook speelde ik in de Boerenkapel van Wilhelmina.

Beroepstrompettist
Inmiddels was ik er van overtuigd dat ik beroepstrompettist wilde worden. Op 14-jarige leeftijd doorzocht ik de krant om te kijken of er ergens een trompettist gevraagd werd voor een band. Als ik iets vond ging ik met een kwartje in de hand naar een telefooncel om het bewuste nummer te bellen. Dat telefoongesprek verliep over het algemeen zo: Hallo, hier met Harry Nijkamp. Zoeken jullie een trompettist? De vraag aan de andere kant van de lijn: Hoe oud ben je? Mijn antwoord: Ik ben 14 jaar. Het resultaat: einde van het gesprek! In een volgend artikel zien we Harry Nijkamp op weg naar een baan als fulltime muzikant.

Dick Tukkers

Club voor kinderen in stressvolle gezinssituatie

RIJSSEN - De Billy Boem club gaat in gemeente Rijssen-Holten van start op 1 oktober om 15.30 uur. De club is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die opgroeien in een gezin met stress en spanning. Impulz organiseert in samenwerking met Avedan en ViaVie Welzijn de doe-praatclub "Billy Boem". Hier leren de kinderen met lastige situaties en emoties om te gaan.

De club 'Billy Boem' wordt begeleid door ervaren hulpverleners. Deirdre Janné is één van hen. "'Billy Boem' organiseren wij voor kinderen die in hun gezin stressvolle dingen meemaken", vertelt Deirdre. "Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een ouder met psychische klachten, een scheiding, ruzie of schulden. Of een broer of zus die door gedrag veel aandacht van het gezin vraagt. Spelenderwijs leren wij de kinderen hun thuissituatie een plekje te geven en weerbaarder te worden."

Omgaan met situaties
De club is afgestemd op de belevingswereld van het kind. Zij knutselen, spelen en leren met hun emoties om te gaan. Met Billy maken de kinderen in 10 bijeenkomsten van 1,5 uur van alles mee. Ze leren hun gevoelens te herkennen en te uiten, hun eventuele vragen worden beantwoord, er worden vaardigheden geoefend en tips meegegeven.

Ouderbijeenkomsten
Er zijn ook voor de ouders 3 bijeenkomsten waar opvoedingsvragen aan bod komen. Ouders hebben de mogelijkheid om onder deskundige begeleiding ervaringen uit te wisselen. De cursus is kosteloos en gaat van start op maandag 1 oktober in Rijssen. Aanmelden kan bij ViaVie Welzijn tot 20 september via vanerven@viaviewelzijn.nl of bel: (0548) 36 27 55.

Enter brengt Rijssense stoomfluit tot leven

ENTER-RIJSSEN - Onder leiding van scheepsbouwmeester Willy Kerkhof is de Rijssense stoomfluit woensdagmiddag weer tot leven gekomen op de Waarf in Enter.

De historische stoomfluit die ooit stond op het dak van het Engelse werk van jutefabriek Ter Horst staat al sinds jaar en dag in de expositiekelder van het Rijssens Museum. De stoomfluit is onderdeel van de expositie die herinnert aan de gloriejaren van het jute-imperium.

De stoomfluit ziet eruit als grote koperen blokfluit die om praktische redenen op een houten voetstukje is geplaatst. Bij rondleidingen door het museum vertellen de rondleiders als het verhaal van de stoomfluit die in grote jaren van Ter Horst de dagindelingen van een groot deel van de Rijssenaren regelde. 1500 werknemers waren in de goede jaren werkzaam bij Ter Horst. De stoomfluit riep 's morgens en tussen de middag de arbeiders naar de fabriek. Als de stoomfluit ging werd het tijd om op de fiets te springen om op tijd in de fabriek te zijn. De stoomfluit was onderdeel van het dagelijks leven. Zelfs een uitdrukking in het Rijssens dialect hierinnert aan de bekende plaats die de fluit innam. Als iemand eens wat lang treuzelde werd vaak gezegd: "Woch iej op de stoomfluite?"

De stoomfluit is na afbraak van de fabriekscomplexen terechtgekomen in het Rijssens Museum en is geplaatst op een houten voetstukje. Bij grote evenementen als het 750-jarig bestaan van de stad Rijssen werd de historische fluit nog wel eens van stal gehaald en met behulp van perslucht tot klinken gebracht. Dat gaf altijd een onnatuurlijk snerpend geluid dat in de verste verte niet leek op de oorspronkelijke Ter Horst-sound.

Dankzij museumvrijwilliger, oud-wethouder Gerrit Harbers, heeft de fluit nu alweer enkele malen in Enter op de Waarf geklonken zoals het hoort. Dat gebeurde met behulp van het stoomapparaat waarmee de planken van de zomp in model worden gebracht en een stoomketel waarin stoomdruk kan worden opgebouwd. Geluidstechnicus Robert Meeuse heeft het geluid opgenomen. Omdat de stoomfluit altijd tientallen seconden lang klonk, zal het geluid nu digitaal worden opgerekt, zodat de toon weer natuurgetrouw klinkt. "We zoeken nog naar technische mogelijkheden om het geluid door een druk op de knop te laten horen in ons museum," zegt een woordvoerder van het Rijssens Museum.

Slopen van gebouwen in beeld

RIJSSEN - Op 22 september wordt door de branchevereniging VERAS een Demolitionday gehouden. Een van de deelnemers is de Rijssense Gebouwensloperij (RGS) van het familiebedrijf Nijkamp uit Rijssen.

Tijdens demolitionday kunnen in het gehele land slooplocaties bezocht worden. Iedereen kan dan met zijn eigen ogen waarnemen dat het slopen van gebouwen niet bestaat uit het neerhalen van het gebouw en daarna het opruimen van de overgebleven materialen, maar dat er veel denkwerk aan te pas komt. Het gaat om aantoonbare duurzaamheid, het hergebruik, scheiden en afzonderlijk afvoeren van materialen, aldus Hans Nijkamp, commercieel manager van het familiebedrijf RGS.

Bezichtiging slooplocatie
Tijdens de demolotionday op 22 september bent u van harte welkom tussen 10.00 uur en 15.00 uur bij de activiteiten van het Rijssense bedrijf op het voormalige terrein van Ten Cate op het industrieterrein in Almelo. RGS heeft hier de opdracht gekregen om in verschillende fases gebouwen op het terrein te slopen. Een uitdagend werk waarbij oude elementen gespaard worden om de nieuwe te hergebruiken. Bezoekers kunnen op een veilige afstand zien hoe twee sloopkranen te werk gaan. Ook is de nieuwste aanwinst van het bedrijf, een 100 ton zware Hitachi, te bezichtigen. Daarnaast zijn er tal van activiteiten, waaronder een springkussen en kleurwedstrijd. Het bedrijf hoopt de jeugd enthousiast te maken voor het sloopvak omdat er in de toekomst nieuwe krachten nodig zijn.
Dick Tukkers

Internet voor beginners

RIJSSEN/HOLTEN - Op woensdag 26 september start in de Bibliotheek Rijssen een cursus voor mensen die nog nooit of heel weinig met internet hebben gewerkt van twaalf lessen. Dezelfde cursus start op 27 september in de Bibliotheek Holten.

In de Bibliotheek gaan cursisten aan de slag met het programma Klik & Tik van Oefenen.nl. Samen met een bibliotheekmedewerker maakt de cursist een account aan en gaat aan het werk. De deelnemer volgt de cursus grotendeels zelfstandig, maar er worden ook klassikaal onderwerpen behandeld. Wie gebruik wil maken van een iPad of tablet heeft een los toetsenbordje nodig. De lessen beginnen om 9.30 uur en eindigen om 11.00 uur. Voor informatie en aanmelden (verplicht) kunt u bellen naar: 0548-513431, vraag naar Annelies Kremer of meld u aan bij de balie. Aanmelden voor 19 september.

Nieuwe leesclub

RIJSSEN - In Bibliotheek Rijssen-Holten is op woensdagmiddag 26 september om 14.00 uur een informatiebijeenkomst voor mensen die het leuk vinden om over literatuur te praten en in contact willen komen met andere lezers.

De informatiebijeenkomst is een initiatief van de landelijke organisatie Senia in samenwerking met de bibliotheek. Leidraad voor de groepen is een lijst van moderne literatuur. Er worden 6 à 7 boeken per jaar gelezen en besproken aan de hand van leeswijzers. Meer informatie is te vinden op www.senia.nl. Aanmelden kan bij Diana Kiesenberg via diana.kiesenberg@senia.nl.

Maatschappelijke bijdrage van Hoornbeeck College

Foto: Arjan Baan

RIJSSEN - Op donderdag 6 september waren acht leerlingen en hun leraar de heer Nijland van het Hoornbeeck College uit Amersfoort te gast in ons woonzorgcentrum. De leerlingen verblijven met nog 15 leerlingen tijdens de introductieweek enkele dagen in de buurt van Rijssen.

De zeven meisjes en een jongen wilden graag een dagje meelopen in een woonzorgcentrum om ervaring op te doen voor hun studie Zorg & Welzijn. En daarvoor waren ze natuurlijk bij ons aan het juiste adres. En zo speelden twee leerlingen met hun leraar in 'dagopvang de Korenbloem' een spelletje Bingo met de bewoners en hielpen daarna met het uitserveren van de maaltijd. Anderen zorgden tijdens de activiteit beweging mee om de ouderen nóg actiever mee te laten doen met de rek- en strekoefeningen. Een tweetal verzorgde met twee van onze vrijwilligers de koffie- en maaltijdtaxi, waarbij bewoners in een rolstoel van en naar hun appartementen worden gebracht. En er werd in de grote zaal meegeholpen met het dekken van de tafels voor de warme maaltijd die dagelijks om twaalf uur wordt uitgeserveerd voor de bewoners. Op de vraag hoe ze hun dag hadden beleefd riepen ze allemaal in koor: Gewéldig! "Dit had ik écht niet willen missen" en "Het is zo leuk om te horen van de bewoners dat ze het fijn vinden om jonge mensen om zich heen te hebben". "Ja, al is het maar om even een luisterend oor te hebben over hun wel en wee, of verhalen aan te horen van vroeger" aldus een enthousiaste leerling. Na hun inspanningen kregen ze een lunch aangeboden en daarna nog een rondleiding door het gebouw. De activiteitenbegeleider Bianca en vrijwilligerscoördinator Jorieke waren vol lof over de inzet van deze jonge mensen. Wil je als jongere ook eens een dagje meelopen om te zien of vrijwilligerswerk ook iets voor jou is, neem dan contact op met Jorieke ten Voorde-Waggeveld (0548-536350). Wie weet vind je het net zo mooi en dankbaar werk als deze jongeren uit Amersfoort en kunnen we je als één van onze vrijwilligers binnenkort begroeten in ons team. (foto: Arjan Baan)

Dick Tukkers

Column

Marieke Dannenberg

Kleare

Mien zuster geet trouwn. Det is een excuus um boetn 't budget um kleare te koopn. Mooi op tied sprakn viej ne doatum of met de dames (de moo, de jongste zuster, ne skoonzus, ik en de bruid zelf vuur de gezelligheaid). Want stel oe toch eens vuur da'w niks veendt, dan he'j gelukkig nog eawn.
Vuur mooie kleare mu'j biej She's different in Riessen wean. De dames hebt mooie jurkjes, ze hebt der verstaand van en ze helpt oe good. Iej kriengt ne lekkere komme koffie en a'j eslaagnd zeent koop iej een lekker breudje. Nen halven dag later ha'w ammoal feestkleare vuur de brulfte, inclusief skone, täskes en sierdinge.

's Oawends leu'k mienen langen rok met blouse en noaldhakken an mienen Gerwin zeen. "Mooi heur. Wat mag det wal nit kosten?"
"Met 'n poar hoonderd euro kom iej nen heeln eane," zea'k vuurzichtig.
"En det vuur enen dag," zea mien economisch ingesteelde kearlke.
"Woch mear, iej munn ook nog um kleare gangs."

De wekke der op gunge viej vuur Gerwin noar Jac Hensen. Hee kochen ne greune bokse, 'n wit oawerhemd en nog een boezeroen van blauwe jersey stof. Toew wier in thoes warren, veune viej 't al nit mear mooi. De wekke der op he'w alns wier teruggebracht. Gerwin passen nog ne keer alle kleare an in 'n weenkel, mer niks was good genog.

Nog ne wekke later dee'w wa'w dreks hadden munn doo: noar Koediek Mode in Riessen. Doar veun Gerwin 'n mooi pak. 't Pak wörden besteeld en de wekke der op mozze wier hen anpassen um te loaten vermaakn. Ik har miene kleare met-enömmen um te kieken of de kluren 'n betje biej mekoar passen.
Viej deden beaide de kleare an en de verkoopster reup enthousiast: "Iejleu liekt zelf wal 't bruidspaar!" Dat was netuurlijk ne verkooptruc want ik har helemoals gin wit an. Mer 't was ook hartelijk bedoeld en viej warren dikke tevreaden. 'n Oold wiefke steun der biej te kieken en zea: "Moojn rok! He'j den biej She's different ekoch? Heb ik ne ook van."

Marieke Dannenberg

Sterke verhalen bij slot kappers-expo in Museum

RIJSSEN - Onder het motto "Hoodöanig?Met 'n tuufke!" staan maandagavond 17 september sterke kappersverhalen centraal vanaf 20.00 uur in 'n Koffiehook van het brandweermuseum. Inloop met koffie of thee vanaf 19.30 uur.

De tijdelijke zomerexpositie Haar! Hoofdzaak loopt bijna ten einde. "Nog een kleine week en dan wordt de wisselzaal weer leeggemaakt voor de najaarsexpositie van kunstenaar Henk Blokhuis,'' zegt Gerrit Dannenberg van het Rijssens Museum.

Maandagavond komen verschillende oer-menselijke aspecten van het kappersvak ter sprake. "We spreken over de legendarische kappers die Rijssen gekend heeft en welke legendarische verhalen daar bij horen natuurlijk. Ook over bepaalde gebruiken. In het pre-scheerapparaat tijdperk gingen mannen twee keer per week naar de kapper om de kin te laten scheren. Als je dat niet deed, dan liep je rond met 'nen board van dree dage'. Daar komt die uitdrukking vandaan om aan te geven dat iemand er soms wat slordig bij kon lopen.
We hebben komisch kappersbijdragen vanuit het publiek toegestuurd gekregen en Jan Zandbergen, de (s)limerickdichter van Hart van Rijssen leest een kappersgedicht voor."

Rond 9 uur kan gezamenlijk nog een bezoek aan de expositie worden gebracht. Toegang is gratis. Alleen voor twee keer koffie of thee met iets erbij wordt een kleine vergoeding van 4 euro gevraagd. Aanmelden mag maar is niet echt verplicht.

De Marriagecourse

RIJSSEN - Binnenkort start in Rijssen opnieuw, onder de vlag van Alpha Nederland, de huwelijkscursus.

Kan jullie huwelijk wel even een oppepper gebruiken? Een APK voor stellen om opnieuw enthousiast te worden en te weten waarom je voor elkaar hebt gekozen? Geen saaie cursus, maar hele praktische avonden, waarbij Derk en Wilma Vosgezang je het gevoel geven dat je er weer eens helemaal uit bent samen. Wie van jullie tweeën durft het initiatief te nemen? Echt even tijd voor jullie twee samen in een ontspannen sfeer, heerlijk eten en in gesprek over onderwerpen die er toe doen. Grote kans dat je hier erg van zult genieten en aan het eind van de avond ook nog wat geleerd hebt. We ontmoeten jullie graag op CSG Reggesteyn, aan de Cattelaar 2 in Rijssen op de volgende data: 27 september, 4, 11,18 oktober, 1, 8 en 15 november. (aanvang 19.00 uur)

Meer informatie
Wilt u weten wat er inhoudelijk allemaal besproken wordt tijdens deze bijeenkomsten? Kijk dan ook eens op de website: www.marriagecourse.nl Heb je vragen? Mail ons even: derkenwilmavosgezang@hotmail.com.

Theater Parkgebouw genomineerd voor bijzondere ANWB-prijs

RIJSSEN - Het theater van het Parkgebouw in Rijssen is genomineerd voor een bijzondere prijs. Onlangs konden ANWB-leden namelijk hun stem uitbrengen op het meest gastvrije theater van Nederland. Het Rijssense theater is één van de veertig genomineerden.

Op 2 oktober maakt de ANWB de winnaars per categorie bekend. Het Parkgebouw is genomineerd in de categorie kleine gemeenten. Ook de theaters in onder meer Noordwijk, Waalwijk, Barendrecht, Doesburg, Houten en Tiel zijn hiervoor genomineerd. De leden beoordeelden de theaters op aspecten zoals bereikbaarheid, horeca, prijsniveau, sfeer en uitstraling, zitcomfort, zicht op het podium en natuurlijk: het aanbod van de voorstellingen. In totaal werden meer dan 17.000 stemmen uitgebracht. Genomineerd worden is natuurlijk al een hele mooie prestatie van de vrijwilligers.

Je kunt beter aardappels inslaan dan een ruit!

Rond bazuinen

Een trompettist uit Loosduinen
Liep laatst door de duinen te struinen
Maar dat viel hem zwaar tegen
Heeft er dus over gezwegen
En is het dus niet rond gaan bazuinen.

Jan Zandbergen

Grand Opening Unique Mode

NIJVERDAL - Na ruim een jaar plannen, ontwerpen en bouwen was het dan eindelijk zover. Afgelopen week opende de splinternieuwe jonge herenmodezaak van UNIQUE MODE aan het Keizerserf in Nijverdal.

"Een nieuwe winkel openen tijdens Bruisend Nijverdal, dat kwam wel even heel goed uit", vertelt Steyn Eshuis. Het prestigieuze pand wat zich kenmerkt door het opvallende strakke stucwerk en de moderne uitstraling kreeg veel bezoekers tijdens de vier 'Grand Openingsdagen'. "Vier dagen lang werden we overspoeld met bloemen en leuke cadeaus van buren, vrienden en andere ondernemers uit Nijverdal. We hebben heel veel leuke en positieve reacties ontvangen, dat geeft de burger moed".

Nieuwe winkelformule
Unique Mode wil met de nieuwe winkelformule elke man kunnen bedienen. Een breed aanbod in herenmerken en de grote variatie in stijlen moet hiervoor gaan zorgen. 'We vinden het belangrijk om laagdrempelig te blijven. We proberen niet iets luxe of hoogstaands neer te zetten. Het blijft een winkel voor iedereen, alleen willen we de volwassen man straks beter kunnen bedienen met dit nieuwe concept. Met nieuwe merken als Cast Iron, No Excess, Blue Industry en Superdry is er straks veel meer keuze als het gaat om herenmode', vertelt Steyn Eshuis. 'Ook hebben we de winkel gemoderniseerd als het om de kleine dingen gaat. Zo staat er een geweldige geluidsinstallatie in, maken we gebruik van geurmachines en hebben we ons gevellogo voorzien van wat high tech snufjes. Je merkt het niet gelijk op maar het levert een grote bijdrage als je naar het totaalplaatje kijkt'.

Events
Voor komende weken staan er diverse evenementen gepland bij de nieuwe herenmodezaak van Unique in Nijverdal. 'Niet alle mannen zijn gek op winkelen, dus met veel toffe evenementen proberen we er toch een feestje van te maken voor onze klanten'. Zaterdag 15 september laten we een grote Formule 1 race simulator plaatsen. 'Iedereen kan zich deze dag even Max Verstappen voelen, wie wil dat nou niet', vertelt Steyn Eshuis. Ook staat er deze dag een stoere Ford Mustang voor de deur en zijn er veel artikelen die men cadeau krijgt bij een aankoop van Cast Iron. Op 22 september delen we gratis poffertjes uit en als klap op de vuurpijl geven we 6 oktober 30 keer een gratis spijkerjack weg die je zelf kan komen ontwerpen bij ons voor de deur.

Bed & Breakfast Het Vinkennest geopend in Nijverdal

Foto: Lenneke Lingmont

NIJVERDAL - Vrijdag 7 september is de volledig nieuw gerealiseerde Bed & Breakfast Het Vinkenest Nijverdal officieel geopend door burgemeester Anneke Raven van de Gemeente Hellendoorn. Dit moment werd groots gevierd met veel genodigden uit de buurt, mensen die geholpen hebben bij de realisatie, vrienden, familie en bekenden.

Deze Bed & Breakfast kenmerkt zich door de duurzaamheid en beschikt over een eigen entree. Bij de inrichting van deze nieuw gerealiseerde bed & breakfast is rekening gehouden met het comfort van een hotelkamer maar met het persoonlijke karakter van een bed & breakfast. Naast een eigen entree beschikt de Bed & Breakfast over twee slaapkamers en een huiskamer. Alle ruimtes zijn voorzien van vloerverwarming. De beide slaapkamers zijn voorzien van alle gemakken. Ze hebben een badkamer met douche, toilet, smart tv en een zitje met koffie en thee faciliteiten. Er is gratis wifi beschikbaar. In de huiskamer bevindt zich een keukenblok met koelkast en kan er buiten op de patio genoten worden van een kopje koffie of thee. Het ontbijt met streekproducten van lokale leveranciers wordt in de huiskamer geserveerd.

Op het gebied van duurzaamheid zijn er zonnepanelen geplaatst voor de opwekking van energie en een luchtwarmtepomp voor het warme water en het verwarmen van de Bed & Breakfast. Het thema voor de inrichting is toegespitst op de naam en heeft een natuurlijke uitstraling. De twee kamers hebben dan ook een toepasselijke naam 'De Vink' en 'Het Nest'.

Zoekt u een unieke plek om te slapen, aarzel dan niet en boek een kamer via onze website www.hetvinkenestnijverdal.nl

Mooie krachtmeting FC Twente – Jong PSV

ENSCHEDE - Zondag 30 september speelt FC Twente haar volgende thuiswedstrijd tegen Jong PSV. De wedstrijd in de Grolsch Veste wordt op een zondag gespeeld om 14.30 uur. Kaarten zijn beschikbaar vanaf €12,50 en te verkrijgen via Kaartverkoop.fctwente.nl.

Jong PSV staat momenteel op een 14e plek in de Keuken Kampioen Divisie. Na vier gespeelde wedstrijden heeft de club uit Eindhoven vier punten. Jong PSV begon de competitie goed met een 2-1 overwinning op FC Eindhoven. Hierna verloor het met 4-1 van TOP Oss en speelde het gelijk tegen Helmond Sport (1-1) . Afgelopen wedstrijd verloor de ploeg nipt van Jong FC Utrecht met 3-2.

Kaarten
Voor 65-plussers zijn de toegangskaarten vanaf €10,- te verkrijgen. Ben je lid van de Kidsclub of Young Reds? Dan betaal je € 7,50 in bepaalde vakken. Voor de wedstrijd tegen Jong PSV heb je geen Clubkaart nodig, iedereen kan eenvoudig kaarten kopen. Kortom, een mooie, toegankelijke wedstrijd met hopelijk veel spektakel tussen de doelen. Komt u FC Twente ook aanmoedigen?

Laatste open tuindag

NIJVERDAL - Tuinvereniging Jipkesbelt houdt de laatste open tuindag van dit seizoen op zaterdag 15 september.

Wie nog een keer wil genieten van de heerlijke sfeer op tuincomplex De Jipkesbelt, krijg op zaterdag 15 september nog één keer de kans, dan houdt tuinvereniging De Jipkesbelt de laatste open tuindag van dit seizoen. En om extra lang te kunnen genieten van deze superzomer blijven de tuinders tot 16.00 uur aanwezig met hun standjes. Ook een paar ondernemers hebben hun medewerking toegezegd, zodat het een open tuindag wordt met een 'plusje'. Ook de bijenvereniging afdeling Nijverdal/Hellendoorn zet haar deuren weer open. Zij zijn tot 13.00 uur aanwezig.

AMV-lessen bij Wilhelmina

RIJSSEN - Vanaf 27 september start er weer een nieuwe AMV-cursus onder leiding van docente Rianne Damhuis.

Met Algemene Muzikale Vorming (AMV) maken jonge kinderen kennis met muziek. Ze spelen samen blokfluit, leren de basis van muziek en maken kennis met veel muziekinstrumenten. AMV is een korte muziekopleiding voor kinderen vanaf 7 jaar, waarbij de lessen op een speelse manier worden gegeven. Ritme- en maatgevoel worden ontwikkeld, net als bewegingen, luisteroefeningen en improvisatie. De lessen worden gegeven op donderdagmiddag tussen 16:00 en 17:30 uur. Opgeven kan via www.wilhelminarijssen.nl tot en met 20 september. Meer informatie is verkrijgbaar via leerlingcoördinator Floor Paauwe (06-49467219).

Steenbergen schoenen heeft vernieuwd!

RIJSSEN - Steenbergen schoenen heeft de winkel een metamorfose gegeven. Na een verbouwing van een week zijn zowel de dames- als de kinderafdeling helemaal omgetoverd.

"Na de herenafdeling vonden we dat de dames- en kinderafdelingen wel een opknapbeurt konden gebruiken," aldus Jurgen Steenbergen. "Dit hebben we onder andere gedaan door middel van het vervangen van het meubilair, de etalages te vernieuwen en ook meer groen toe te voegen aan de winkel." De winkel heeft niet alleen een nieuw uiterlijk gekregen, het heeft ook nieuwe merken aan de collectie toegevoegd. Een van die merken is Lilian, een fris Italiaans merk waar voor dit najaar met name enkellaarsjes van te koop zijn bij Steenbergen. Al met al genoeg reden om een bezoek te brengen aan Steenbergen Schoenen, waar u de service krijgt die u van het familiebedrijf gewend bent!

Kom langs
Steenbergen schoenen is gevestigd aan de Haarstraat 54 in Rijssen. Kijk ook op: www.steenbergen-schoenen.nl

Al drie generaties service bij Bennink Naaimachines

ALMELO - Bennink Naaimachines Twente is een specialistisch vakbedrijf met een unieke geschiedenis. Het komt niet vaak voor dat een bedrijf al drie generaties lang bestaat.

Bij Bennink Naaimachines Twente in Almelo zijn klanten al meer dan 128 jaar aan het juiste adres voor al hun naaimachines en overlockmachines onderhoud en reparatie. Het bedrijf werd destijds opgericht door Johannus Bennink die rond 1890 naar Almelo kwam. Aanvankelijk trok hij langs de markten in Twente, Salland en de Achterhoek, maar in 1903 opende hij de winkel aan de Doelenstraat 10 met de merken Pfaff en Singer. De hand aangedreven machines werden nog met een transportfiets aan huis gebracht. Dit groeide door, waarna de jongste zoon Henk het Almelose bedrijf overnam. In Deventer was dit broer Jan. Op zijn zeventigste droeg hij het over aan zijn zoon en huidig eigenaar Jan Bennink. Wellicht neemt zoon Thomas op termijn het weer van hém over. De vierde generatie; een bijzonder familiebedrijf dus. Klanten die naar de winkel komen mogen dus rekenen op een grote hoeveelheid kennis en vakmanschap.

Service en advies
Of je nu komt voor een naaimachine of lockmachine van welk merk of prijsklasse ook: je wilt goed advies. Jan komt ook regelmatig bij klanten thuis om het apparaat met hen door te nemen; een belangrijk stukje service dat je niet veel meer ziet. Zo heeft Bennink Naaimachines Twente ook diverse Gratis service afgiftepunten in de hele regio; onder andere in Borne, Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Deventer, Raalte, Holten, Rijssen, Nijverdal, Hellendoorn, Hardenberg, Vroomshoop, Tubbergen en Albergen,waar u uw apparaat gratis af kunt geven voor onderhoud of reparatie; zo hoeft u niet naar Almelo. Dankzij de degelijkheid van de verkochte merken en een goed stukje advies en nadien service en onderhoud kan een machine vaak bijna een leven lang mee gaan.

Ruim assortiment
Bennink Naaimachines levert naaimachines van onder meer Anker, Bernette, Bernina, Brother, Elna, Gritzner, Husqvarna, Juki, Janome, Lewenstein, Pfaff, Singer en Toyota. Ook de merken van het eerste uur staan dus vol trots in de winkel. Alle machines zijn in de winkel ook gratis uit te proberen en zelf te testen. Of u nu op zoek bent naar een goede instap-machine of een borduurmachine met veel mogelijkheden, het assortiment is groot. Kom langs in het leukste winkelstraatje van Almelo centrum noord. Thomas en Jan Bennink nodigen u van harte uit om eens langs te komen in de winkel aan de Doelenstraat 10 in Almelo. De winkel is geopend op dinsdag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 en 14.00-17.30 uur en zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. Bel voor informatie met 0546-814237 of kijk op: www.benninknaaimachines.nl

Modewinkel State of Art: top tot teen voor mannen

ENSCHEDE - Het Nederlandse kledingmerk State of Art is door de jaren heen niet meer weg te denken uit de winkelstraten van diverse Nederlandse steden. De State of Art Store in Enschede is gevestigd aan de gezellige winkelstraat: Langestraat 9. In deze straat is een grote diversiteit aan winkels te vinden.

De Store is uiteraard compleet ingericht volgens de stijlvolle en herkenbare State of Art-stijl. State of Art is onlosmakelijk verbonden met de autosport. De hobby van eigenaar Albert Westerman vormt hiervoor het fundament. De liefde voor autosport is terug te vinden in alle State of Art winkels. Van een klein detail tot levensechte auto's midden in de winkel, State of Art biedt het u allemaal.

Collectie
Met acht verschillende collecties per jaar in de maten S tot en met 4XL heeft State of Art voor elke jongvolwassen man tot oudere heer een passend kledingstuk. De passie voor stijlvolle modern-classicskleding in combinatie met de klassieke autosport valt al jaren in de smaak en de liefde voor klassiekers zit in de genen van het merk verankerd. Met sportieve, eigentijdse en comfortabele mode blijft State of Art ook de vele komende jaren nog 'a statement of style'.

Servicegericht
De klant- en servicegerichtheid is één van de vele succesfactoren van State of Art. In de State of Art store te Enschede loopt een ervaren verkoopteam rond, die u graag voorzien van advies op maat. Het beste advies is om een keer binnen te lopen en rond te kijken. De koffie en thee staat voor u klaar. Kijk voor meer informatie en/of de openingstijden van de State of Art winkel in Enschede op de website www.stateofart.com.

Toertocht Classic & Cabrio van Ronde Tafel

NIJVERDAL - Op 23 september 2018 organiseert de Ronde Tafel 175 Hellendoorn / Nijverdal haar jaarlijkse Classic & cabriotoertocht. Tijdens deze tocht gaan alle deelnemers de No Roof Challenge aan.

Tussen 15.00-16.00 uur zullen zij samen met bewoners van de ZorgAccent locatie Krönnenzommer in Hellendoorn een korte toertocht rijden. De bijrijders nemen ondertussen plaats op het terras van de chocoladefabriek Twente Decadente en na afloop kunnen de bewoners hier ook, onder het genot van een hapje en een drankje, nagenieten. Het idee om ouderen mee te nemen in een cabrio ontstond bij Wibo ten Den, inkoper bij ZorgAccent en trotse bezitter van een cabrio. Toen hij tijdens een bijeenkomst spontaan besloot om met een aanwezige oudere een ritje te maken in zijn cabrio en zag hoeveel wederzijds plezier dat gaf, besloot hij de #Noroofchallenge op te zetten. Wibo: 'Ik heb in de zomer van 2017 cabriobezitters uitgedaagd om een eenzame of alleenstaande ouder uit zijn/haar omgeving of woonzorglocatie mee te nemen voor een ritje. Deze groep medemensen komt gemiddeld tussen de 60/90 sec per dag buiten.' En dat het een succes werd, daarvan getuigen de foto's en berichten op de Facebookpagina www.facebook.com/NoRoofChallenge2017

Ronde Tafel 175
Ronde Tafel 175 Hellendoorn / Nijverdal is een vereniging voor mannen tussen de 18 en 40 jaar. Mannen die onderlinge vriendschap hoog in het vaandel hebben staan. En ondertussen hun expertise en energie in willen zetten voor het goede doel en de lokale gemeenschap. De Ronde Tafel 175 heeft voor de opbrengst van deze tocht als goed doel, o.a. De Beleef-en Beweegtuin van De Blenke, een locatie van ZorgAccent in Hellendoorn uitgekozen. Kijk ook op: www.tafelronde175.nl/Classic-cabriorit/

Parkinson en moeheid

NIJVERDAL - Willeke Onstenk zal op 18 september uitleg geven over vermoeidheid bij de ziekte Parkinson.

Komt de moeheid omdat u last van tremor heeft of dat u overbeweeglijk bent of is het een symptoom van de ziekte zelf? Of is het misschien wel alles bij elkaar? Willeke Onstenk, parkinsonverpleegkundige in het Deventerziekenhuis en aangesloten bij ParkinsonNet zal uitleg geven over vermoeidheid bij Parkinson. Het zal een informatieve middag worden, waar u misschien ook wel tot de conclusie komt dat deze problematiek bij meer mensen voorkomt dan u dacht. Voor informatie kunt u contact opnemen met Marisca Hutten 06-38071121 of parkinsoncafenijverdal@gmail.com. U bent vanaf 14.15 van harte welkom bij SV De Zweef, Koersendijk 25 te Nijverdal. Dit Parkinson Café is voor iedereen uit de omgeving van Almelo, Nijverdal, Wierden, Holten-Rijssen, Markelo, Vriezeveen, Den Ham e.o..

Jeruël houdt eerste seminar 'Zijn Plan'

RIJSSEN - Komende woensdag 19 september organiseert Jeruël de eerste seminar met Bert van Twillert.

Deze evangelist wil in drie avonden een Bijbelcursus houden over 'Gods Plan met….'; de eerste avond gaat over het Plan van God met deze wereld; de volgende twee avonden (okt. en nov.) gaan over Zijn Plan met Zijn Gemeente en met Israël. Het zijn onderwerpen die de diepte in gaan wat Bijbelstudie betreft. Het Zoeklicht heeft deze avonden georganiseerd in Jeruël, en ze beginnen om 19.30 u. De zaal is open om 19.00 uur.

Kom ook
De toegang is gratis. Koffie en thee wordt geschonken. Adres: Van Heekstraat 40, 7462 NE Rijssen. De zaal is ook bereikbaar via Holterstraatweg 125. Iedereen, jong en oud is hartelijk welkom! Voor meer informatie over Jeruël en de diverse activiteiten gedurende het jaar kijkt u op de website: www.jeruelrijssen.nl

Cursus omgaan met e-overheid

RIJSSEN - De Bibliotheek organiseert een cursus omgaan met de elektronische overheid en DigiD.

De cursus van 4 lessen begint 8 oktober in de bieb Holten en op donderdag 11 oktober in de bieb Rijssen. U leert informatie te vinden en zaken te regelen. De cursus is voor mensen die al met internet kunnen omgaan. ?Deelname kost € 15. De lessen zijn van 9.00 uur -11.00 uur.? Meld u uiterlijk 2 oktober aan bij de balie van de Bibliotheek of www.bibliotheekrijssenholten.nl.

Autisme Trefpunt

NIJVERDAL - Het Autisme Trefpunt maakt een doorstart en gaat weer van start op 25 september. Mensen met autisme, hun naasten, vrijwilligers, geïnteresseerden en professionals zijn van harte welkom bij dit trefpunt.

Vijf keer per jaar worden afwisselende thema's behandeld. Denk daarbij aan: medicatie, vrijetijdsbesteding, vrouwen met autisme en mogelijkheden tot begeleiding in het omgaan met autisme. Tijdens deze avonden zullen organisaties/zorgprofessionals aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Iedereen welkom
Op 25 september vindt het eerste Autisme Trefpunt plaats in De Gezelligeit in Hellendoorn. Iedereen uit de gehele regio is welkom. Geïnteresseerd? Houdt de volgende data vrij: 25 september, 27 november, 29 januari, 26 maart en 28 mei. Inloop begint om 19.30 uur. Het programma begint om 20.00 uur en duurt tot 21.45 uur. Aanmelden is niet nodig. Voor de koffie wordt een bijdrage van € 1,50 gevraagd en een drankje is voor eigen rekening.

Zomer- wandeling

NIJVERDAL - Dinsdag 18 september kunt u met een gids van Staatsbosbeheer op pad tijdens de Zomerwandeling Sallandse Heuvelrug

De Sallandse Heuvelrug is een afwisselend en zeer mooi natuurgebied in Overijssel. Over de heidevelden en door de bossen struinen is een leuke bezigheid, maar wanneer u bekend bent met de achtergrond van het gebied en hoe ervoor gezorgd wordt dat het zo mooi blijft, kan er alleen maar meer waardering zijn. De wandeling begint om 14.00 uur bij BuitenCentrum aan de Grotestraat 281 in Nijverdal. Meer informatie en aanmelden kan via www.staatsbosbeheer.nl

Overijsselse Melanoom Dag

TWENTE - Het was een warme en zonnige zomer, met twee officiële hittegolven en acht tropische dagen. Veel zonuren om van te genieten, maar heeft u zich goed en voldoende ingesmeerd?

We zijn veel buiten en hebben vaak niet eens door dat we onze huid onbeschermd blootstellen aan zonlicht. Werken in de tuin, activiteiten in de natuur maar ook op de fiets naar kantoor of school. De zon kan iedere huid beschadigen; ook een donkere huid verbrandt in de zon. Wat je bij mensen met een donkere huid bijna niet ziet, zijn zonnesproeten en moedervlekken. Op een blanke huid zie je die wel. Maar wanneer is die moedervlek nu een levensbedreigende melanoom? Om antwoord te geven op dit soort vragen en meer organiseert Stichting Melanoom zaterdag 6 oktober voor de eerste keer de Overijssel Melanoom dag in Hengelo. Een dag met een compleet programma over deze agressieve vorm van huidkanker voor patiënten, naasten of geïnteresseerden.

Programma
De dag start met weerman Dennis Wilt die naast weersvoorspellingen ook veel weet over de zon. Hij vertelt over de kracht van de zon. Dermatoloog van Medisch Spectrum Twente, dr. T. Vogel, legt uit wat een melanoom is en wat de signalen zijn voor een verhoogd risico op melanoom huidkanker. De behandelopties worden geschetst door internist oncoloog dr. J.W. de Groot van de Isalakliniek in Zwolle en tevens directeur van Research Isala Oncologisch Centrum. Over hoe een oncologisch chirurg melanoom-patiënten behandelt, kan dr. A. Dassen van Medisch Spectrum Twente veel vertellen. Hoe je fit de operatie in gaat en weer goed herstelt van de narcose, daarover adviseren oncologisch fysiotherapeuten. Karin Timmerij van Fysio Zuid uit Almelo zal vertellen wat oncologische fysiotherapie is en welke voordelen het heeft om actief, naar vermogen, het lichaam in conditie te krijgen en houden

Melanoom in Overijssel
In Overijssel zijn twee Melanoom Centra, het Medisch Spectrum Twente in Enschede en de Isalakliniek in Zwolle. Beide hebben ze dermatologen, chirurgen en oncologen (internisten / hematologen) gespecialiseerd op Melanoom Huidkanker. Daarnaast zijn er veel zorgprofessionals die mensen met kanker behandelen, zoals fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten. Naast deze professionals zijn er ook vrijwilligers van de inloophuizen en hospice die met veel zorg en toewijding proberen kankerpatiënten te begeleiden.

Overijssel Melanoomdag
Stichting Melanoom organiseert zaterdag 6 oktober 2018 de eerste Overijssel Melanoom dag. Bent u patiënt, naaste of geïnteresseerd dan nodigt Stichting Melanoom u van harte uit om aanwezig te zijn. Vanaf 09.30 uur bent u welkom bij Van der Valk, Bornsestraat 400, 7556 BN Hengelo. Er wordt gezorgd voor een lunch en rond 15.30 uur is de afsluiting met een drankje. Er is dan nog tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten en na te praten en om een mini markt te bezoeken. Het programma vindt u op: www.facebool.com/stichtingmelanoom

Aanmelden
Komt u ook? De organisatie vraagt u om u aan te melden voor 1 oktober. Dit kan via overmelanoom@gmail.com. Vermeld in de mail uw roepnaam, achternaam en of u patiënt / partner / naaste / (para medisch) zorg professional of geïnteresseerde bent.

Rust belangrijk in je werkweek

TWENTE - Uit een onderzoek naar stress op het werk van TNO blijkt dat het gemiddelde aantal verzuimdagen door werkstress is gestegen. Ook bleek dat 1 op de 7 medewerkers kampt met burn-out gerelateerde klachten. Om beter om te kunnen gaan met werkstress en meer rust te creëren, kan het helpen voor uzelf wat vaste momenten in uw werkdag in te bouwen en wat trucks toe te passen.

We werken met zijn allen toch vaak een groot deel van de week en dus is het belangrijk om deze tijd handig en aangenaam in te delen om onnodig veel stress en onrust te voorkomen en een lekker gevoel aan uw werkweek over te houden. Met een paar simpele trucks bewaart u de rust.

Momentjes inbouwen
Voor meer productiviteit en concentratie is het belangrijk uw pauzes te nemen. Loop na een uur werken bijvoorbeeld even naar de koffieautomaat of maak een praatje met een collega. Neem ook tussen de middag uw lunchpauze en doe tijdens die pauze even niets anders dan eten, een wandelingetje maken of kletsen met collega's. Door deze pauzes te nemen, kunt u zich daarna weer fris focussen op uw werkzaamheden. Ook een opgeruimde werkplek helpt om beter aan de slag te kunnen. Gebruik bijvoorbeeld de laatste minuten van uw werkdag even om uw werkplek weer op orde te krijgen zodat u de volgende dag aan een opgeruimd bureau aan de slag kunt. Om stress te verminderen is het daarnaast belangrijk dat u grenzen durft te stellen en ook nee kunt zeggen. Zo voorkomt u dat u uzelf teveel werk op de hals haalt en u niet meer toekomt aan eigen taken of de kwaliteit van uw werk vermindert.

Hulp nodig?
Durf daarnaast uw collega's ook eens om hulp te vragen als u het te druk heeft. Wanneer u echt moeite heeft om meer overzicht en rust in uw werk te creëren, kan het soms handig zijn om een coach in te schakelen die u daarbij kan helpen. Een aangename werkweek gewenst!