Hart van Rijssen - Nijverdal

10 januari 2020

Hart van Rijssen - Nijverdal 10 januari 2020


Hofland zet Rijssen-Holten in het centrum van Overijssel

RIJSSEN - "In de Regio Twente zijn we blij met de Regiodeal, maar de Regio Twente is niet de toekomst."

Dat zei burgemeester Arco Hofland in zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Rijssen-Holten. Volgens Hofland is Twente veel te klein voor de toekomst. De provincie Overijssel zou niet steeds moeten kijken naar West-Overijssel, de Stedendriehoek of de Regio Twente. Zwolle zou de provincie veel meer als eenheid moeten zien. Dat geeft Overijssel meer body en dat maakt meer indruk in Den Haag. De universiteit is van Overijssel en niet alleen van Twente, zoals ook Saxion en Windesheim ook van Twente zijn.

"Jacco Vonhof is voorzitter van Midden- en Klein Bedrijf Nederland én Overijsselaar en Rijssen-Holten is de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Overijssel is de schaal waarop we het moeten verdienen. Samen 1, samen sterker!" aldus Hofland.

Met deze strategische woorden schetst Hofland een toekomst waarin Rijssen-Holten geen gemeente meer is in het westelijke grensgebied tussen Salland en Twente. Met Overijssel als één gebied ligt Rijssen-Holten in het centrum van de provincie en maakt Hofland zijn gemeente tot een niet meer te passeren scharnierpunt.

Met zijn toespraak gooit Hofland een steen in de vijver van de Regio Twente die eigenlijk nog altijd op zoek is naar een eigen plek in de bestuurlijke wereld van Overijssel. En hoe goed je in Twente de zaken ook met elkaar regelt, een gemeente als Rijssen-Holten wordt nooit méér dan de poort van Twente: een Twentse grensgemeente die, als je niet heel goed oppast, snel kan afzakken naar de achterdeur van de Regio Twente waarin de dienst het liefst wordt uitgemaakt door de grote stedenbandgemeenten met Enschede voorop.

De Regio Twente is tot nu toe nooit in staat gebleken boven zichzelf uit te stijgen. Intern wordt veel tijd en energie besteed aan de immer voortwoekerende ergernissen over de belangen van stad en platteland. En dat terwijl ze elkaar keihard nodig hebben. Niet voor niets begon Hofland zijn toespraak met: "Boeren, burgers en buitenlui!" Juist in die volgorde.

Sportverkiezing Rijssen–Holten vrijdag 17 januari op sportpark de Koerbelt

RIJSSEN – De sportverkiezingen 2019 van de gemeente Rijssen-Holten worden vrijdag 17 januari gehouden in het clubgebouw van de VV Sportclub Rijssen op de Koerbelt.

Na weer een jaar sporten is het de hoogste tijd om prijzen te verdelen en de beste sporters uit de gemeente Rijssen-Holten in de schijnwerper te zetten.

Prestatie
De redactie van Radio 350 Sport was ruim vier jaar geleden al van mening dat er aandacht geschonken moest worden aan sporters en verenigingen die een bijzondere sportprestatie hebben verricht in het afgelopen jaar.

Sportclub
Dat initiatief heeft steun gekregen, want vrijdag 17 januari gaat de vierde editie van de Sportverkiezingen van start in het clubhuis van de Voetbalvereniging Sportclub Rijssen.

Live
In een twee uur durende live-uitzending van Radio 350 Sport worden de oorkondes door sportwethouder Bert Tijhof en de voorzitter van de Sportraad Rijssen-Holten, Theo Hagedoorn, worden uitgereikt aan de sporters.

Sporttopper
Eveneens is er dit jaar weer een prijs voor de Sporttopper van de gemeente Rijssen–Holten. De Sporttopper is een persoon die zijn club of organisatie, zichzelf maar ook de gemeente Rijssen-Holten in een sportief daglicht heeft gezet.

Radio 350 Sport
Radio 350 Sport organiseert dit evenement alweer voor de vierde keer. Deze vrijwillige enthousiastelingen hopen dat vele bekenden, vrienden en familieleden van de sporters zullen komen en hen feliciteren met de prestaties die zij het afgelopen jaar hebben geleverd.

Sportscholen
Ook de sportscholen worden uitgenodigd hun cliënten attent te maken op dit jaarlijks terugkerend evenement.

Jaargang: 7 • Nr 283• Wk 02

Eeuwboek Basisscholen Rijssen

RIJSSEN - De commissie is hard bezig de geschiedenis van de Reformatorische schoolvereniging in Rijssen in kaart te brengen.
Dit jaar bestaat de schoolvereniging 100 jaar hiervan wordt jubileumboek gemaakt.

Schat aan informatie
Naast het schoolarchief en de notulenboeken, komt er ook informatie andere, landelijke archieven. Het boek bevat een schat aan niet eerder gepubliceerde verhalen. Interviews met markante Rijssenaren, die op een van de reformatorische scholen hebben gezeten of les hebben gegeven brengen het verleden tot leven. Er wordt nog steeds druk gezocht naar foto's. Al veel klassenfoto's zijn verzameld en de commissie beschikt over foto's van oud-leerkrachten en de zes scholen: (oude) Haarschool, (oude) Banisschool, Delleschool, In de Climtuin, (oude) Brekeldschool en De Ronde Maat. Naast een stuk schoolgeschiedenis bevat het boek veel foto's die ongetwijfeld een feest van herkenning zijn.

Laatste oproep
Wie anekdotes weet of oude klassenfoto's en andere plaatjes heeft: van harte welkom. Vooral klassenfoto's uit de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw zijn gewild. Graag opsturen naar jubileum@rsvr.nl

Column

Foto: Gerrit Kraa

Intelligent of klook

Viej hooldt van discrimineren: dee Ambonnezen, dee Turken, in 'n oorlog waren het dee Moffen, later dee Poolse vrachwagenchauffeurs, dee Fienen (oet Riessen, wee'j wal) dee blikrieken en dee domme leu woer nog gebrek an keump. Op schole ha'j het ook: ooit snotterden nen brugklasser dat-e op het fietspad richting schole vieftig meter achter mos blieven biej de möage, en vake gebuurden het dat ze biej 't kwetsbaarste jeunken of meaken de fietstaske (dee ha'j destieds nog) van 'n bagagedreager oftrapten, de taske eusteböawten hoolden dat alns op 't fietspad völ. En een team oetkiezen biej gemmestiek. Lachen as nen bangschijterd nit in het klimrek dorf. Rechtevoort is d'r nog aait nen apenrots woer de slimsten deankt dat ze 't heugste stoat. De slimste mens, met 'n neuze vuuran. De loezenoolders dee duurdramt dat öar keend 't beste en 't slimste is van allemoale. Universiteit, dat woord leart zukke wichter 't eerste stotteren as ze nog in dat metgröaikeendertripptrappsteulken (mooi woord vuur galgje) zit. Doar helpt gin Citotoetsen an, de schoolmeaster hef 't glad mis, 't reagent biejlessen, het mut en het zal. VMBO is in dee weareld 't stomste wa'j köant bedeanken. Doar helpet gin eerste priezen an vuur lasken of metaalbewerking, het is in de ogen van zukke leu het leste wat 'n duwel edretten hef.

Iederene wör doarin met eslept. Iej harren ook ech verdretige oolders, as öar keend nit wól learen of ech nit better kon. En zo ha'j de indeling lyceum, hbs, gymnasium, havo, mavo en ambachtskole en huishoudschole. In dee volgorde zeent ze ook op ericht in Riessen: Ter Horst wol al in 1850 ne heugere opleiding in Riessen hebben, now mossen zinne zöns noar Deamter. Later wör dat Almelo. In Riessen ha'j al wal ne huishoudschole vuur de meaks dee biej 'n Stoom woarkten, Ne ulo was d'r al in 1929. Pas in de joaren '50 köm d'r ne echte Ambachtsschole, as vervanging van de oawndschole van measter Iwema. En nog later köm d'r ne huishoudschole, in 1956.

Woer de beste universiteit te veenden is?

Nemt ees de fietse en jaangt oawer de bedrijventerreinen, vroagt wee doar de baas is met wavonne opleiding. Heel völle topfunctionarissen begunnen op de ambachtsschole of huishoudschole. Iej wilt ook nit weten woevölle leu oeteindelijk de universiteit haalden via lbo, mavo havo gymnasium en zo verdan.

Intelligentie is gen garantie vuur succes. In 't plat he'j een mooi woord vuur wa'j éch neurig hebt: klookigheaid. Met -as het efkes kan - doarnöast datgennige wa'j in 'n Bibel veendt: doot 'n aander nit an wa'j zelf ook nit geane wilt metmaken. En non iej wier…

                                                                

Gerrit Kraa

Nieuwe cursus AMV

RIJSSEN - 6 februari 2020 start er een nieuwe AMV-cursus bij Muziekvereniging Wilhelmina. Via AMV (Algemene Muzikale Vorming) leren kinderen spelenderwijs meer over noten, ritme, muziekinstrumenten en muziek.

Tijdens de AMV-lessen maken kinderen spelenderwijs kennis met muziek. De kinderen leren de basis van muziek, leren noten lezen en maken samen muziek op de blokfluit en andere instrumenten. De lessen zijn elke week op donderdag tussen 16.15 uur en 18.00 uur. De cursus duurt ongeveer een jaar en wordt gegeven door AMV docent Rianne Damhuis. De kosten zijn € 135,00. Dit bedrag is inclusief al het materiaal. Meer weten over de AMV-lessen? Bekijk de website www.wilhelminarijssen.nl Via deze website kunnen kinderen ook aangemeld worden voor AMV. Aanmelden kan tot en met 24 januari 2020.

Ds. P.D. den Haan is de nieuwe dominee

RIJSSEN - Ds. P.D. den Haan (35) afkomstig van de Gereformeerde Gemeente Tholen heeft het op hem uitgebrachte beroep naar de Gereformeerde Gemeente Rijssen-West aanvaart.

Rijssen-West had ook reeds in mei 2018 een beroep op hem uitgebracht. Rijssen-West was vacant sinds april 2018 wegens het vertrek van ds.van Laar naar Barneveld. Bij aanvaarden van dit beroep zijn alle drie Gereformeerde Gemeenten in Rijssen weer voorzien van een eigen predikant.

DT

Nieuwjaar Twentse Erven in Fleringen

FLERINGEN – De stichting Twentse Erven houdt donderdagavond 23 januari een nieuwjaarsbijeenkomst op Landgoed Herinckhave in Fleringen.

Liefhebbers van het Twentse landschap zijn van harte welkom vanaf 19.30 uur in de Brandschöp aan de Herinkhaveweg 6 in Fleringen.

Bij de ontvangst is er voor de liefhebbers een borrel en een kniepertje. Het programma begint om 20.00 uur. Voorzitter Henk Robben, oud-burgemeester van Wierden, zal een welkomstwoord uitspreken. Daarna volgt een lezing over de Herinckhave door Lothar D. M. T. von Bönninghausen.

Oversticht
Na de pauze verzorgt Anneke Coops van Het Oversticht een lezing over "Op en om het erf". Het programma eindigt rond 22 uur. Aanmelden kan via info@twentse-erven.nl. De kosten bedragen 5 euro per persoon.

Het bestuur van de Twentse Erven bestaat verder uit penningmeester Jos Hövels, Christina Meijerink, Ben Haarhuis, secretaris Jan Willem van Beusekom en Jan Kees Stegeman.

Wee völle hef wil mear; mer weant
wiezer dit joar.

Met moate

Ik doo, zea nen kearl oet Colmschoate,
As het kan, de meeste dinge met moate
Höw zin vrouw met 'n duumstok vuur 't gat
Zea toen: iej begriept.....leve schat
Dat ik doar met gin meanske oaver proate.

Jan Zandbergen

Wont in de OPEC-laandn ook wal zukke ölliedomme leu?

Maandag 13 jan. 10.00 uur

Editie 2019/2020 een groot succes!

RIJSSEN - Wat hebben de kinderen genoten! Alleen maar lachende gezichten en wanneer er toch tranen in het spel kwamen dan was dit van korte duur. Achteraf was het een goede keuze om de baan overdekt te maken, omdat er toch relatief veel dagen zijn geweest met regen en/of veel wind. Op de ijsbaan waren de condities prima in ieder geval.

Vrijdag 13 december werd de baan geopend door onze burgemeester en voormalig olympisch schaatskampioen Gianni Romme. De eerste week is gestart met het schoolschaatsen wat een groot succes was. Maar liefst 1.200 kinderen hebben via hun school gratis kennis kunnen maken met het schaatsen op echt ijs.
Er zijn daarna optredens geweest van o.a. de Boogie Kearls, ijsprinsesshow, radio 350, diverse koren o.a. Pursang etc. De Coca-Cola truck op maandag 16 december bracht ook veel extra kinderen en ouders naar de ijsbaan. Een kinderdisco en dj-wedstrijd en after Christmas party door DJ Lilmiss brachten extra gezelligheid op het ijs.
Voor de bedrijven was er op maandag 16 en dinsdag 17 december een curling competitie. Uiteindelijk kwam er op maandag 23 december een winnaar naar voren. Het team van Bordan bleek voor de andere 11 teams net iets te sterk. De deelnemers waren fanatiek en erg te spreken over de organisatie die in handen was van schaats- en skeelervereniging Rijssen.
Diverse optredens en bijna zesduizend bezoekers later kunnen we stellen dat dit HABI-initiatief een groot succes was. De komende maanden zal de werkgroep die bestaat uit HABI en Horeca en Schaats- skeelervereniging inventariseren of er weer voldoende draagvlak is bij de bedrijven en gemeente om volgend jaar weer een ijsbaan neer te zetten in het centrum van Rijssen.
Graag wil de HABI/Winkelen in Rijssen weten waar er nog verbeterpunten liggen of wat er juist erg sterk was. Wilt u ons dat laten weten? Een mailtje naar info@winkeleninrijssen.nl is zo gedaan.

Bedankt!

Muzikale start met Wilhelmina, Cor Bakker & Karin Hertsenberg

RIJSSEN - 2020 is net van start gegaan. Samen met sopraan Karin Hertsenberg en pianist Cor Bakker luidt Muziekvereniging Wilhelmina Rijssen het nieuwe jaar in met een prachtig Nieuwjaarsconcert in het Parkgebouw in Rijssen.

Op 18 januari komen Karin Hertsenberg en Cor Bakker naar Rijssen om het nieuwe jaar te vieren. Samen met het Harmonieorkest van Wilhelmina brengen zij verschillende klassiekers ten gehore, zoals de Radetzky Mars, Die Fledermaus, Phantom of the Opera en Edelweiss (uit de Sound of Music).

Niet de eerste keer
Karin en Cor zijn beide niet onbekend in Rijssen. Karin Hertsenberg trad eerder op tijdens Rijssen zet de toon in 2018 en ook Cor Bakker kwam eerder naar het Parkgebouw voor een concert met Wilhelmina. Dat beide hun sporen verdiend hebben bij het Nederlands publiek blijkt wel uit hun CV. De zangcarrière van de Oldenzaalse sopraan Karin Hertsenberg kwam in een stroomversnelling nadat zij prijswinnares werd in het TROS-TV programma "Una Voce Particolare" van Ernst Daniël Smid. Ze is een veelgevraagde soliste voor rollen in opera's, operettes en musicals. Cor Bakker behoeft vrijwel geen toelichting. Hij begeleidde en trad op met wereldberoemde artiesten en is regelmatig te zien op de Nederlandse televisie.

Kaartverkoop
Zaterdag 18 januari om 20.00 uur zijn Karin en Cor beide terug op Rijssense bodem. Samen zullen al deze musici voor een heerlijke muzikale start van het nieuwe jaar zorgen. Kaarten zijn te koop via de website van het Parkgebouw: www.parkgebouw.nl of aan de Harmeling receptie op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur.

Huisarts Corine Martens vanaf 1 januari praktijkhouder bij dokter Van der Leun

RIJSSEN - Lijn 1 Huisartsenpraktijk van dr. Dik van der Leun aan de Haarstraat in Rijssen begint dit jaar met verheugend nieuws: met ingang van 1 januari 2020 is dr. Corine Martens (48) uit Holten aangetreden als praktijkhouder bij deze huisartsenpraktijk.

Dr. Martens is sinds 2002 een bekende verschijning in deze huisartsenpraktijk waar ze in al die jaren al tot volle tevredenheid van alle partijen werkzaam is. De wens om ooit als praktijkhouder te gaan werken komt nu in vervulling. Het is er niet eerder van gekomen, omdat ze haar handen vol had aan de opvoeding van haar vier kinderen. Nu haar oudste zoon studeert en de andere drie jongens op de middelbare school zitten komt er ruimte om de stap naar praktijkhouder te zetten. Zij vormt vanaf nu dus samen met dr. Van der Leun een twee-eenheid voor alle zaken betreffende de huisartsenpraktijk aan de Haarstraat in Rijssen. Dr. Van der Leun is zeer verguld met deze stap van dr. Martens, want er zijn niet veel vrouwelijke artsen die in deze tijd een zo zware taak op zich willen, kunnen of durven nemen.

Naar een hoger niveau
In het jaar 1989 begon huisarts dokter Van der Leun een huisartsenpraktijk aan de Haarstraat in Rijssen, samen met zijn doktersassistente Annet (nog steeds werkzaam in deze huisartsenpraktijk). Vanaf 1989 is het aantal cliënten opgelopen tot 3250 personen en het aantal zorgtaken aanmerkelijk uitgebreid. Ook het aantal administratieve taken is door de vele regelgeving aanmerkelijk verzwaard en nemen voor de artsen naast hun zorgtaken een groot deel van hun tijd in beslag. Ook het meedraaien met avond-, nacht- en weekenddiensten op de Centrale Huisartsenpost in Almelo vergt veel tijd en energie van de huisartsen. Door alle veranderingen in de zorg en het op hoger niveau brengen van de zorgtaken, nam ook het aantal personeelsleden aanmerkelijk toe. Momenteel werken er in Lijn 1 Huisartsenpraktijk aan de Haarstraat drie doktersassistenten, drie praktijkondersteuners voor het begeleiden van mensen met diabetes en voor de geestelijke gezondheidszorg. Tenslotte is er ook een verpleegkundige specialist die de spreekuren ondersteunt. Door al deze bovenstaande ontwikkelingen en het gegeven dat dr. van der Leun (bijna 65) over een aantal jaren richting het pensioen gaat, is het geen wonder dat dr. Dik van der Leun bijzonder verheugd is met het besluit van dr. Corine Martens om volledig en in goede harmonie samen de schouders onder deze praktijk te zetten.

Dick Tukkers

Gezellige bingo bij Wilhelmina

RIJSSEN - Op vrijdag 31 januari houdt Muziekvereniging Wilhelmina Rijssen weer een bingoavond in 't Morshoes aan de Morsweg 8c in Rijssen.

Er staan weer leuke prijzen klaar. Denk aan vleesschotels, taarten, tassen vol met boodschappen en waardebonnen. De bingo begint om 20.00 uur en is voor iedereen toegankelijk. Vanaf €2,75 kan iedereen al de hele avond meedoen! De opbrengst wordt besteed aan de aanschaf en het onderhoud van muziekinstrumenten.

Actie van TODA een succes: 600 bomen

RIJSSEN - De twintigste kerstbomenactie van TODA in Rijssen is weer zeer geslaagd verlopen. Meer dan 600 gebruikte kerstbomen wisselden van eigenaar. Een record!

Overal in Rijssen lagen de kerstbomen onder de carport, in de voortuin of aan de straat. De 10 teams van TODA reden hun route door Rijssen om de kerstbomen te verzamelen bij de Welkoop. Daar werden te kerstbomen overgedragen aan de boakebouwers uit Dijkerhoek. Ook de kerstbomen bij de ijsbaan in het centrum zijn opgehaald voor de herbestemming. TODA luidt met deze ludieke actie traditioneel het nieuwe jaar in. Volgend jaar is de actie op zaterdag 9 januari. Dan probeert TODA weer 600 kerstbomen (of nog meer) in te zamelen. Zie ook: www.toda.nl

Alzheimer Trefpunt

RIJSSEN - Het Alzheimer Trefpunt Rijssen-Holten nodigt u van harte uit op een bijeenkomst met bovenstaand thema.

Hoe betrek je de sociale omgeving nu in het bieden van hulp aan mensen met dementie en hun mantelzorger. Veel mantelzorgers én vrienden, buren of familieleden van iemand met dementie zullen dit herkennen: 'Laat maar weten als ik iets voor je kan doen'. Vaak blijft het daarbij; de mantelzorger vindt het lastig om een concrete hulpvraag te stellen. De buur, vriend of familielid wil wel helpen, maar weet niet goed hoe. Ook komt het stellen van een duidelijke hulpvraag en het bieden van gerichte hulp aan bod. Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden.

Kom ook
Belangstellenden zijn van harte welkom op dinsdag 21 januari bij de Grand café de Biester aan de Stationsstraat 10 in Holten. Vanaf 19.15 uur staat de koffie en thee klaar. Het programma is van 19.30 tot 21.30 uur. Voor informatie kunt u contact opnemen met Mevr. Mariët Velding, Evenmens, informele zorg voor elkaar. Tel: 0548-638830

Bestel nu jouw halve FCT-seizoenkaart

ENSCHEDE - Wil jij de tweede seizoenshelft bij alle acht thuiswedstrijden jouw eigen vaste plek in een altijd sfeervolle Grolsch Veste (met o.a. de wedstrijden tegen AZ en Feyenoord) hebben? Bestel dan nu jouw halve seizoenkaart en wordt één van de ruim 21.000 seizoenkaarthouders van FC Twente. Een halve seizoenkaart is verkrijgbaar vanaf € 120,- voor volwassenen en vanaf € 52,50 voor jeugd.

Met een halve seizoenkaart heb je de gehele tweede seizoenshelft jouw eigen plek. De tweede seizoenshelft spelen we nog tegen FC Groningen, Sparta Rotterdam, AZ, SC Heerenveen, ADO Den Haag, Fortuna Sittard, VVV-Venlo en Feyenoord.

Hoe bestellen?
Hoe bestel ik een seizoenkaart? Ga naar kaartverkoop.fctwente.nl. Klik op 'SEIZOENCLUBCARD'. Kies het vak en de stoel(en) naar keuze. Wanneer je reeds een account hebt dien je in te loggen, wanneer je geen account dien je jouw gegevens hier in te vullen. Rond de bestelling af. Het is ook mogelijk om je (halve) seizoenskaarten bij de receptie van De Grolsch Veste een seizoenkaart te bestellen. Deze is op werkdagen geopend van 09.00 tot 17.00 uur.

Reginox-bedrijvenloop in twee dagen uitverkocht

RIJSSEN - De altijd populaire Assist-Verzuim-Rijsserbergloop komt er weer aan. De loop trekt zoals ieder jaar weer een groot aantal deelnemers van binnen en buiten de regio, zelfs uit België.

De inschrijvingen voor de 32e editie gaan als een speer. Het evenement is de laatste jaren flink gegroeid. Alle startbewijzen voor de Reginox-bedrijvenloop, een vast onderdeel van de Assist-Verzuim-Rijsserbergloop, waren binnen 2 dagen uitverkocht, grandioos! De organisatie geeft aan het maximum aantal bedrijvenlopers te hebben bereikt. Bedrijven laten hun werknemers graag meedoen aan de Reginox-bedrijvenloop, want een fitte werknemer presteert beter, is minder vaak ziek en is ook gemotiveerder met zijn werk bezig. Door het aanbieden van een bedrijvenloop bevordert de Reginox de teambuilding en biedt bedrijven en instellingen de mogelijkheid zich op een originele en sportieve manier te presteren en te promoten.

Startbewijzen
Voor de individuele loper zijn nog enkele startbewijzen beschikbaar. Dus wil je verzekerd zijn van deelname schrijf je dan snel in! Onder alle inschrijvers wordt er een sportvoedingpakket verloot! Ook hiervoor geldt: VOL=VOL

Uitdagend parcours
De Rijsserbergloop gaat over een schitterend parcours. Het is zeer uitdagend en heuvelachtig. De 5 km bestaat uit 2 ronden en de 10 km uit 3 ronden, met doorkomsten op de atletiekbaan. Beide hebben als baken de Rijsserberg in het parcours. Daarnaast is er ook nog een 1,5 km voor de jeugd van 7 t/m 12 jaar. En voor de allerkleinsten is er de Bambinoloop: kinderen van 0 t/m 6 jaar kunnen hier GRATIS aan meedoen. Zij mogen 400m (1 ronde om de atletiekbaan) onder aanmoediging van papa's, mama's, opa's en oma's lopen. Na afloop ligt de welverdiende medaille klaar! Alle deelnemers van de 5 en 10 km ontvangen een schitterend uniek functioneel loopsinglet, voor de geleverde prestatie, in zowel dames- als herenmodel. Speciaal voor de zomer, wie wil dat nu niet?

De Rijsserbergloop wordt gelopen op vrijdagavond 12 juni. info: www.rijsserbergloop.nl

De kunstenaar van de week

RIJSSEN - In deze editie van het jaar 2020 starten wij een nieuwe serie verhalen onder de titel: De kunstenaar van de week. Rijssen en omstreken telt vele kunstenaars met verschillende kunstuitingen, zoals schilderwerken, houtbewerking, muziek, boetseerder, glasbewerkers, muzikanten, metaalbewerkers en pottenbakkers, tekenaars enzovoort. Voor deze nieuwe serie hebben zich al vele kunstenaars, die graag aan onze serie willen meewerken, aangemeld, maar aanmelden voor een kunstuiting is nog steeds mogelijk via het adres: d.tukkers@kpnmail.nl.

Gerwald ten Hove
De eerste kunstenaar in deze nieuwe serie is de 46-jarige Gerwald ten Hove, woonachtig in Rijssen. Op jeugdige leeftijd maakte hij al tekeningen en hij deed mee aan alle kleurwedstrijden die ter plaatse werden uitgeschreven. Na enkele jaren maakte Gewald de overstap naar de schilderkunst. Hij schafte zich natuurboeken en veldgidsen aan om inspiratie op te doen. Hij is een grote fan van onder meer de boeken van Rien Poortvliet en in alles wat de natuur te bieden heeft. Met camera en veldkijker trekt hij de bossen en velden in om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de fauna- en de florawereld. Hij geniet met volle teugen als hij in de Friezenberg hoog in een dennenboom op een warme zomeravond een geelgors hoort zingen of op het onderste takje van een braamstruik een roodborsttapuit hoort roepen en juist deze taferelen probeert hij op het schildersdoek vast te leggen.

Opleiding:
Altijd is Gerwald autodidact gebleven, ondanks het advies van enkele leraren op het voortgezet onderwijs om een kunstopleiding te gaan volgen in Utrecht. "Maar ik wil deze kunstuitingen alleen uitvoeren als hobby. Acryl- en olieverf hebben mijn voorkeur rond het maken van schilderijen. Ik gebruik graag warme kleuren zoals herfsttinten. Naast mijn schilderen in de natuur schilder ik ook bijzonder graag oude vervallen boerderijen met wat loslopende koeien en kippen op de erven. Het is soms net of de tijd dan stil heeft gestaan", aldus Gerwald.

Dick Tukkers

Reggesteyn vestiging Willem de Clercqstraat houdt open huis

NIJVERDAL - Woensdag 15 januari is er van 18.00 uur – 21.00 uur Open Huis bij de vestiging Willem de Clercqstraat. Tijdens het Open Huis kunnen leerlingen en ouders meer te weten komen over het onderwijsaanbod van de school.

De locatie Willem de Clercqstraat biedt veel mogelijkheden. Zo komen TL-leerlingen, ofwel de MAVO leerlingen, hier volledig aan hun trekken. Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een vervolgstap in de leerloopbaan, is er de mogelijkheid een extra examenvak te volgen. Dit zijn keuzevakken bijvoorbeeld gericht op Economie en Ondernemen, Pre-havo of techniek. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door uitstekende contacten met bedrijfsleven, overheid en vervolgonderwijs. Van brugklas tot eindexamen geldt: prima persoonlijke begeleiding zodat leerlingen goed voorbereid worden op de toekomst. Naast de TL, kunnen leerlingen in Nijverdal ook starten met de basis en kaderberoepsgerichte opleidingen (leerjaar 1 en 2). Reggesteyn legt de nadruk op maatwerk, voor elke leerling en op elk niveau. Voor leerlingen die tijdelijk of permanent extra ondersteuning nodig hebben zijn er volop mogelijkheden.

Beleef Reggesteyn
Tijdens het Open Huis kunnen ouders en leerlingen niet alleen horen, maar juist ook beleven wat Reggesteyn allemaal te bieden heeft. Docenten en leerlingen staan voor u klaar om u op alle fronten een goed beeld te geven van de school. Docenten kunnen vragen beantwoorden over vakken en inhoudelijke onderwerpen, leerlingen over persoonlijke ervaringen. Bij Reggesteyn is veel mogelijk en daar willen we u tijdens het Open Huis graag over vertellen!
www.reggesteyn.nl

Boeiend onderwijs…

NIJVERDAL - Op de Peppel hebben we een aantal jaren geleden de overstap gemaakt van het gebruik van werkboeken naar Snappet. Snappet is een programma waarop leerlingen hun opdrachten kunnen maken.

We gebruiken Snappet voor de vakken: taal, rekenen, automatiseren en spelling. Voor rekenen, taal, lezen en spelling werken we met leerdoelen en leerlijnen. “Zodra ik op school kom, zet ik de lessen voor die dag klaar. Dit komt er op neer dat de les van vandaag bovenaan komt te staan in het menu bij de leerlingen. Zij kiezen een vak en dan “mijn lessen”, daar staat precies wat ze moeten maken die dag”, aldus leerkracht Jetske Morsink.
Na de instructie krijgen de leerlingen bijvoorbeeld 30 minuten voor spelling. Wanneer ze klaar zijn met de les en er is tijd over, dan gaan ze aan de slag met het plusje of werken ze aan leerdoelen die verbeterd moeten worden. Zowel de leerkracht als de leerling kan tijdens het werken precies zijn wat getypt is en welk antwoord is gegeven. “Ik kan ook zien of ze het antwoord hebben veranderd. Tijdens de les zie ik hoe er door de leerlingen wordt gewerkt, zo kan ik meteen ingrijpen als een leerling het niet begrijpt. Of juist een compliment geven!” Op deze manier is ons onderwijs afgestemd op wat de leerlingen nodig hebben. De rol van de leerkracht ligt bij het signaleren, ondersteunen en begeleiden van talent en interesses van het kind. Een taal-of leerachterstand of een gebrek aan zelfvertrouwen of persoonlijke aandacht kan een talent goed verstoppen. Daarom is het wegwerken van achterstanden en obstakels en het stimuleren van zelfvertrouwen ook onderdeel van talentontwikkeling.
Om leerlingen optimaal de ruimte te geven werken we op de Peppel met units. De school kent 3 units, de onderbouwunit ( 4-7 jaar), de middenbouwunit (7-10) jaar en de bovenbouwunit (10-13 jaar). Er wordt gedurende een periode van ongeveer 8 weken in elke unit gewerkt aan een overlappend thema. Vooraf aan elk thema bepalen we wat de leerlingen minimaal aan het eind van het thema moeten kunnen en/of weten. Met de informatie die zij krijgen en zelf opzoeken/onderzoeken gaan ze aan de slag met verschillende opdrachten. Vaak is/zijn er gastlessen, excursies en workshops rondom het thema.

Open huis
Bent u nieuwsgierig naar hoe wij als school omgaan met talentontwikkeling, unit onderwijs en het werken met onder andere Snappet, tablets en chromebooks, dan bent u van harte welkom op donderdag 16 januari. Mocht u niet kunnen, dan kunt u een afspraak plannen met Erwin Vos, locatieleider, of Rob Huberts, bovenschools directeur.
Daltonschool 't Heem, voor kleinschalig onderwijs

NIJVERDAL - Daltonschool 't Heem is een kleinschalige basisschool waar iedereen elkaar kent. Deze kleinschaligheid biedt veel voordelen. Kinderen sneeuwen niet onder in de grote massa, we hebben kleine groepen en kunnen daardoor veel veiligheid en geborgenheid bieden.

't Heem heeft een eigen peuterspeelzaal, de Heemkids. Ook de peuters horen bij onze schoolgemeenschap. In het lesgeven gaan we uit van een natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind. Daarbij is het belangrijk een uitdagende en leerrijke omgeving te bieden, waarbij gewerkt wordt aan interessante thema's en activiteiten. 's Morgens werken we vooral aan de zogenaamde basisvakken, op het middagprogramma staan de vakken voor talentontwikkeling. We helpen de leerlingen hun eigen talenten te ontdekken – bijvoorbeeld muziektalent, natuurtalent of een taaltalent - en deze talenten te ontwikkelen.

Keuzevrijheid
Ons onderwijs is gebaseerd op de Daltonprincipes; we werken bewust aan het vergroten van de zelfstandigheid, geven veel keuzevrijheid en bevorderen het samenwerken. Door leerlingen met weektaken te laten werken, kunnen we rekening houden met de verschillende onderwijsbehoeften en ook de meer- en hoogbegaafde kinderen voldoende uitdaging bieden. Op 't Heem maken de kinderen kennis met de verschillen die er zijn in onze samenleving tussen mensen, culturen en geloofsovertuigingen.

Werken in units
Het bijzondere aan ons onderwijs is ook dat we werken in units. Dit betekent dat de leerlingen in de leeftijdscategorie van groep 1, 2 en 3 met elkaar werken, de kinderen van groep 4, 5 en 6 en die van 7 en 8. Door deze manier van werken kunnen leerlingen gemakkelijk versneld of, indien wenselijk, vertraagd door de lesstof, waarbij de leerkracht vooral ook een rol als coach heeft. Zo kunnen we veel gemakkelijker onderwijs 'op maat' bieden, iets wat leerlingen vaak veel zelfvertrouwen geeft.

Bent u nieuwsgierig geworden naar deze moderne manier van onderwijs, kom gerust op onze open dag op donderdag 16 januari van 9.00 tot 19.00 uur aan de Schuberstraat 18 in Nijverdal.

Reggewinde, meer dan een gewone basisschool

HELLENDOORN/NIJVERDAL - De openbare Daltonschool Reggewinde is een groeiende school en heeft twee locaties, namelijk één in de Kruidenwijk in Nijverdal en één in Hellendoorn. De school werkt met een continurooster, wat ideaal is voor werkende ouders. Reggewinde kenmerkt zich door het kleinschalige karakter. Iedereen kent elkaar en is welkom, ongeacht levensovertuigingen of ras.

Reggewinde is meer dan een basisschool waar de kinderen goed onderwijs krijgen in de basisvakken. De school bereidt de kinderen voor op hun rol in de samenleving. Dit betekent dat de leerlingen leren zelfstandig hun taken te plannen en uit te voeren en dat ze leren samen te werken, waarbij zij veel keuzevrijheid krijgen, passend bij hun leeftijd en ontwikkeling. De school heeft bewust voor combinatiegroepen gekozen, waarbij de groepen met gemiddeld 20 leerlingen klein zijn. Dit betekent dat de leerkrachten veel tijd vrij kunnen maken leerlingen individueel of in kleine groepjes te helpen.

Vrijheid
Als Daltonschool geven wij de kinderen veel vrijheid, maken ze medeverantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling, maar moeten daar dan wel verantwoording over afleggen. Je ziet dan ook in de praktijk de kinderen veel samenwerken, niet alleen met leeftijdsgenootjes maar vaak groepsdoorbrekend. Leerlingen worden aangemoedigd eigen initiatieven te nemen.

Sociale vaardigheden
De school heeft de laatste jaren hard gewerkt aan het project De Vreedzame School. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de persoonlijkheidsontwikkeling en de sociale vaardigheden van de kinderen. Ze leren zelfstandig conflicten op te lossen, leren omgaan met onderlinge verschillen en meningen. Ook heeft de school zich steeds meer gespecialiseerd in het lesgeven aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Geïnteresseerd in onze moderne manier van onderwijs geven? Mail of bel gerust voor een afspraak met de directeur, de heer Rob Huberts (directie@reggewinde.nl) of met de locatieleider, mevrouw Josine de Ruiter (locatieleider@reggewinde.nl). Locatie Kruidenwijk: Morgenster 2 (tel. 0548-617316), Locatie Hellendoorn: Raadhuisstraat 15 (tel. 0548-655092)

De bijzondere historie van Rijssen: Kinderarbeid

RIJSSEN - De Rijssense huisarts Gerhardus Immink is omstreeks het jaar 1890 niet gelukkig met het gegeven dat kinderen al vanaf 12 jaar in de jutefabriek van ter Horst & Co werken. Hij vindt dit te jong en zou liever zien dat de kinderen met veertien jaar beginnen te werken. Toch is hij van mening dat de jongeren die bij ter Horst & Co werken er tamelijk goed uitzien. En hun lichamelijke toestand er sinds ze werken niet op achteruit is gegaan. De kinderen worden niet geneeskundig gekeurd wanneer ze beginnen te werken.

De kindersterfte is in de gezinnen waarvan de vrouw in de jutefabriek werkt groter dan in andere gezinnen. Vrouwen die spoedig na de bevalling weer aan het werk gaan, hebben een oppasoma en geven het kind borstvoeding in de ochtend voor het werk, tussen de middag en in de avond. Het kind heeft hier echter niet genoeg aan. De arts vindt dat een getrouwde vrouw thuis hoort om het huishouden te doen. Hij is echter niet van mening dat de huisgenoten, behalve de baby, lijden onder het werk van de werkende moeder. Het is hem niet opgevallen dat het misbruik van sterke drank groter is in gezinnen waarvan de vrouw in de fabriek werkt, dan in andere gezinnen. Immink stelt dat de fabrikanten de laatste tijd strengere maatregelen hebben genomen door vrouwen gedurende een tijd voor en na de bevalling te weren. Men is zelfs van plan langzamerhand de getrouwde vrouwen helemaal uit de fabriek weg te houden.

Plan Volkspark verworpen
In april 1893 deelt de firma mee, naar het voorbeeld van Van Heek & Co uit Enschede een volkspark te willen stichten. Zij heeft daarvoor een gedeelte van de gemeenteweide, de Mors op het oog. De Mors is eigendom van de gemeente Rijssen. Bij dit volkspark zal een gebouw voor ontspanning voor de arbeiders komen, waar geen sterke drank geschonken wordt. Juist bij dit initiatief blijkt dat het niet helemaal pais en vree is tussen de firma en Rijssen. Sommigen zijn bang dat het volkspark onzedelijkheid in de hand zal werken en verstoring van de zondagsrust. Anderen vrezen dat de revolutiegeest aangewakkerd zal worden. In de gemeente circuleren al snel twee verzoekschriften, één voor en één tegen de komst van het park. Ter Horst voelt zich martelaar en doet verslag aan de financiers in Enschede. De Rijssense gemeenteraad verwerpt het plan en ter Horst ziet voorlopig van het plan af. Ook hierin zien we de tegenstellingen tussen de bevolking en de fabrikant.

Volgende keer hoop ik u te verhalen over de confrontaties tussen de arbeiders en de fabrikanten van ter Horst & Co .

Dick Tukkers

Het is het mooiste werk wat er bestaat

RIJSSEN - Met ingang van 1 januari 2020 heeft de bekende Rijssense verloskundige Gerd Johanns afscheid genomen van zijn werk in de verloskundigenpraktijk. Na 26 jaar stopt Johanns en hij gaat zich vier dagen in de week wijden aan het maken van echo’s in de echocentrums van Rijssen en Deventer.

Hij heeft deze stap verder genomen om vier dagen in plaats van zes dagen per week aan het werk te zijn. Zo is hij nu ook 's avonds vrij na al deze jaren dag- en avonddiensten. Ook hoopt hij nu in zijn vrije tijd samen met zijn vrouw te kunnen genieten van het oppassen op hun kleindochter. Hij heeft genoten van zijn carrière als verloskundige in Rijssen en omstreken. Heel veel kinderen heeft hij zien geboren worden en hij heeft genoten van de vele contacten tijdens de spreekuren bij de begeleiding bij de zwangerschap van de aanstaande ouders en de geboorte van hun kinderen. ‘’Het mooiste werk wat er is’’, aldus Johanns. Hij is zeer te spreken over de warme ontvangst in alle gezinnen die hij heeft bezocht in de afgelopen jaren. Frappant is dat de kinderen die hij heeft bijgestaan tijdens hun geboorte nu zijn clientèle zijn geworden nu ze zelf kinderen hebben gekregen.

Loopbaan
Gerd Johanns was aanvankelijk afgestudeerd als onderwijzer, maar daar was in de jaren negentig weinig vraag naar en hij besloot een opleiding te volgen voor verloskundige na eerst de verpleegopleiding A gevolgd te hebben. Na afronden van deze studie begon hij samen met zijn echtgenote een verloskundigenpraktijk aan huis in de Hagslagen in Rijssen. "Zonder de uitstekende hulp van mijn vrouw Betty had ik het niet gered." Na enkele jaren werd de praktijk voortgezet in een vestiging aan de Haarstraat in Rijssen. Ruim 10 jaar geleden is de praktijk verhuisd naar het Medisch Centrum in Rijssen aan de Wijnand Zeeuwstraat. In de loop van de jaren is de praktijk uitgegroeid met nu als maten: Lieke Scharbaai en Elsbeth Bosch en als waarneemster Anouk Rutterkampen met assistentie van Janny Retering. "Als mijn opvolgster is aangesteld Mariëlle ten Voorde, in wie ik het volste vertrouwen heb."

Via deze weg wil Gerd iedereen nog bedanken voor het in hem gestelde vertrouwen en iedereen nog een gezond en gelukkig 2020 toewensen.

Dick Tukkers

Expositie Kind Onder Vuur

TWENTE - Het Rode Kruis organiseert de expositie 'Kind Onder Vuur' in samenwerking met de Twentse bibliotheken die daarnaast ook speciale activiteiten rondom 75 jaar bevrijding organiseren, en met het Memory museum in Nijverdal, waar het Rode Kruis een permanente tentoonstelling heeft.

Tot nu toe hebben zich in totaal al bijna 180 scholen aangemeld, met meer dan 4200 leerlingen in de leeftijd van 10 tot 13 jaar. Sinds de bevrijding, 75 jaar geleden, zijn in Nederland vele generaties opgegroeid in vrede, veiligheid en toenemende welvaart. Helaas zijn er, na al die jaren, nog steeds gewapende conflicten elders in de wereld, waar met name kinderen onder lijden. Wereldwijd zijn er 38 miljoen kinderen op de vlucht voor oorlog en geweld. Voor hen is vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend. Het Rode Kruis vindt het belangrijk om een besef van vrede, veiligheid en menslievendheid door te geven aan onze kinderen.

Reizende tentoonstelling
In deze reizende tentoonstelling gaan getrainde Rode Kruis vrijwilligers met kinderen in gesprek over humanitair oorlogsrecht; over verboden wapens en kindsoldaten. Op die manier betrekken zij onze jeugd bij leeftijdsgenootjes elders, die in heel andere omstandigheden opgroeien. En creëren ze begrip voor en besef van de waarde van leven in vrede en veiligheid. De tentoonstelling Kind Onder Vuur is afgelopen dinsdag geopend in het Kulturhus Borne door Roy de Witte, gedeputeerde provinciale staten Overijssel, en de heer Gerard van den Hengel, waarnemend burgemeester van Borne. De expositie is na Borne, Oldenzaal, Enschede en Denekamp te zien zijn in Nijverdal van 2 tot en met 27 maart.

Wijziging openingstijden afvalbrengpunten per 1 maart

RIJSSEN-HOLTEN - Wat vindt u van het wijzigen van de openingstijden van de afvalbrengpunten, zodat deze beter aansluiten bij de behoefte van onze inwoners? Deze vraag werd eind november 2019 voorgelegd aan de inwoners van de gemeente Rijssen-Holten. Er volgden ruim 400 reacties waarvan 87 % het eens was met het voorstel van ruimere openingstijden op zaterdag in ruil voor minder openstelling doordeweeks.

Het college van B&W heeft daarom besloten om met ingang van 1 maart 2020 de openingstijden aan te passen. De wijzigingen houden het volgende in: In Holten kan eerder en langer gestort worden, in Rijssen blijft het afvalbrengpunt op zaterdag tussen de middag en 's middags een uur langer open. Daarmee komen doordeweeks de volgende momenten te vervallen: op het afvalbrengpunt in Holten de maandag en op het afvalbrengpunt in Rijssen de donderdagmorgen.

Nieuwe openingstijden per 1 maart 2020 Rijssen
Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag open van 13.00 tot 17.00 uur, vrijdag open van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur, zaterdag geopend van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Nieuwe openingstijden per 1 maart 2020 Holten
Op maandag gesloten, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag open van 13.00 uur tot 15.30 uur, zaterdag van 9.00 uur tot 15.00 uur.

DT

Museum zoekt uit de trein gegooid briefje nazi-slachtoffer

Foto: Gebruiker

RIJSSEN – Een Joodse oud-inwoonster van de stad Rijssen, mevrouw Pagrach, zou graag in bezit komen van een briefje dat in de Tweede Wereldoorlog uit de trein is geworpen.

Het briefje was in de voormalige ambachtsschool aan de Dokter Stokkersstraat te zien in een expositie ter gelegenheid van 25 jaar bevrijding in 1970. De expositie was ingericht door oud-docent lichamelijke opvoeding Jos Pegels en een collega. Het handgeschreven briefje werd ingebracht door een inwoner van Rijssen, maar Pegels en collega weten niet meer door wie. Een op transport gestelde Joodse inwoner van Rijssen gooide het uit de trein. Het briefje was ondertekend met Pagrach. Pegels kwam vorig jaar in gesprek met de Joodse mevrouw Pagrach die in Rijssen geboren is en tijdens de oorlog gereformeerd werd opgevoed. Op de lijst in het Rijssens Museum staan Joodse slachtoffers van het naziregime. Er staan 2 personen op met de naam Pagrach: Mozes Pagrach en Lea Pagrach-Karpe, met de opmerking "vermist" In het erratum staat, dat ze in Rijssen ondergedoken waren bij de familie Batelaan. Mozes Max Pagrach (overleden in 1985) en Lea Pagrach-Karpe (1910 – 2009) zijn de Joodse ouders van mevrouw Pagrach. Ze zijn beiden, samen met dochter Dolly (1940-1980), begraven in Hoofddorp. Mevrouw Pagrach wil het briefje heel graag zien; het betekent veel voor haar. Wie iets weet, heel graag doorgeven aan het Rijssens Museum info@rijssensmuseum.nl 0548 514261

Schreijer slaat groot alarm over jachtgebieden

MARKELO - In het vuur van de stikstofdiscussie moeten we heel goed oppassen dat we niet ongemerkt de jachtgronden in de mooie gebieden van ons land kwijtraken aan mensen met heel veel geld.

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik sloeg zaterdagmiddag groot alarm tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Twentse Jagers bij zalencentrum De Poppe.

Volgens Schreijer zijn er in Nederland mensen met heel veel geld. "Grond is de beste geldbelegging. Door het hanteren van een veel te hoge stikstofnorm is er voor veel boeren geen toekomst meer. Zij moeten hun gronden verkopen en vooral in de mooie gebieden van ons land als Twente en de Betuwe zijn die gronden zeer in trek bij mensen met een dikke portemonnee. Zij kunnen straks aan de jacht blijven doen op hun eigen grond, terwijl die gebieden voor de gewone jagers gesloten worden. Maar ook voor de wandelaars en de fietsers."

Als schrijnend voorbeeld noemde ze een 82-jarige jager in de omgeving van Amsterdam. "Na een leven lang gejaagd te hebben, moest hij een beschamende vragenlijst invullen om zijn wapens te behouden. En toen het eindelijk zo ver was, kon hij in zijn eigen omgeving niet meer op jacht omdat alle jachtgronden waren opgekocht door Fentener van Vlissingen." Schreijer deed een dringende oproep aan de plaatselijke, provinciale en landelijke bestuurders om deze zeer ongewenste ontwikkelingen tegen te houden. "Het lijkt een discussie om de stikstof, maar in feite is het een gevecht om de grond."

Schreijer vond de houding van de Nederlandse regering veel te soft. "Premier Rutte moet in Brussel veel harder aan de bel trekken om de Nederlandse belangen te verdedigen. Bondskanselier Merkel deed dat wel. Zij eiste de tijd tot 2021 om de sjoemelsoftware in de Duitse auto-industrie aan te pakken en kreeg het ook. Pas de stikstofwetgeving niet naar de letter maar naar de geest toe om knelpunten in alle redelijkheid op te lossen."

Heracles werkt in Spanje toe naar hervatting Eredivisie

ALMELO - Onder de Spaanse zon werkt Heracles Almelo deze week toe naar de hervatting van de competitie. De ploeg van trainer Frank Wormuth is afgelopen zaterdag afgereisd naar Cadiz en vliegt vrijdag weer terug naar Nederland.

In Zuid-Spanje traint de selectie van Heracles Almelo niet alleen, ook worden er oefenwedstrijden gespeeld. Tegenstanders zijn Borussia Mönchengladbach (Duitse Bundesliga) en FC Sion (Zwitserse Super League). Vrijdag keert de ploeg terug naar Almelo. Dan hebben Frank Wormuth en zijn spelers nog ruim een week om zich voor te bereiden op de uitwedstrijd tegen FC Emmen, waarmee de Eredivisie wordt hervat. Dat duel wordt gespeeld op zondag 19 januari.

Volgende krachtmeting
Drie dagen na het treffen tegen FC Emmen wacht al de volgende krachtmeting voor Heracles Almelo. Op woensdag 22 januari speelt de ploeg tegen Vitesse in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker. De zaterdag daaropvolgend komt Feyenoord naar Erve Asito in speelronde twintig van de Eredivisie.

Kaarten
Kaarten voor Heracles Almelo - Vitesse en Heracles Almelo - Feyenoord zijn te koop via heracles.nl/tickets of in de FanServiceShop van Heracles Almelo op Erve Asito.

MIND Blue Monday Run 2020 R-E-W tegen depressies

RIJSSEN - Hardlopen houdt je fit! Veel mensen kampen met een depressie. Daarom organiseert Dare! van Ina Mennegat uit Enter de MIND Blue Monday Run 2020 in Rijssen-Enter-Wierden. "Een landelijk initiatief, waar we ons graag bij aansluiten," zegt Mennegat

Iedereen
Maandag 20 januari 2020 is het de zogenaamd meest depressieve dag van het jaar. Dan zullen voor de derde keer hardloopevenementen georganiseerd worden door mensen uit het hele land om aandacht te vragen voor de ernst van een depressie. Iedereen kan meedoen en een eigen hardloopgroep vormen. Het gaat niet om het winnen, maar om het samen aandacht te besteden aan depressie en wat dit voor impact op mensen en hun omgeving kan hebben.

Doel
"Met de MIND Blue Monday Run halen we geld op om psychische problemen te voorkomen en om mensen die hiermee te maken hebben te ondersteunen! Zo biedt MIND een online platform MIND Blue voor mensen met een depressie en kunnen mensen met hun hulpvragen bij MIND Korrelatie terecht." Waarom zou je aan een evenement als dit gaan meedoen?

Waarom
Voor jezelf natuurlijk! Verschillende onderzoeken hebben bewezen dat rennen en bewegen depressieve klachten kunnen verminderen. Er is niet voor niets een speciale therapievorm: running therapy of wandeltherapie. Ook rennen we natuurlijk om aandacht te vragen voor de verschrikkelijke ziekte depressie en om geld op te halen voor MIND Blue. Meer info over de MIND Blue Monday Run Rijssen/Enter/Wierden op https://www.doemeemetmind.nl/team/mindful-run-enter-rijssen-wierden


[T1]ink naar over ons