Hart van Rijssen - Nijverdal

17 mei 2019

Hart van Rijssen - Nijverdal 17 mei 2019


Onderling vertrouwen in gemeenteraad beschadigd

Foto: Jan van de Maat

RIJSSEN – Onaangenaam verrast, zeer geschokt en verdrietig.

Dat waren de woorden die burgemeester Arco Hofland donderdagavond gebruikte in de raadsvergadering over het lekken van informatie uit een vertrouwelijke vergadering naar de regionale pers. Hofland zei onmiddellijk aangifte te hebben gedaan van het informatielek bij justitie. Er is een geluidsopname van een besloten vergadering over de zogenaamde Stolpersteine aan de regionale pers gegeven. Voor de niet-openbare vergadering was gekozen om betrokkenen en nabestaanden van oorlogsslachtoffers op geen enkele manier in de openbaarheid te beschadigen.
De regionale pers liet vorige week triomfantelijk weten geluidsopnamen te hebben van de besloten vergadering. Hofland stelde dat "schending van de geheimhouding zeer vreemd is aan onze bestuurscultuur." Het laatste vertrouwelijke informatielek dateert van 1998 toen namen van sollicitanten naar de post van gemeentesecretaris in de openbaarheid kwamen.SGP-fractievoorzitter André Scheppink zei dat er sprake was van een ambtsmisdrijf. "We moeten elkaar in de politiek kunnen vertrouwen en wie zich daar niet aan houden kan, daarvoor is geen plaats in het openbaar bestuur." Scheppink stelde voor om tijdens de looptijd van het onderzoek geen besloten vergaderingen meer te houden. Hij zei in elk geval niet deel te nemen aan deze bijeenkomsten. CU-fractievoorzitter Jan Berkhoff liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. "Vertrouwelijke zaken moeten ook echt vertrouwelijk blijven." Berkhoff vroeg de kwestie op zo kort mogelijke termijn af te ronden. VVD-fractieleider Frans Noordam betreurde de gang van zaken, maar vond dat er wel erg zware woorden werden gebruikt. "Van ons kunnen besloten vergaderingen gewoon doorgaan, want het vertrouwen in elkaar is er wat ons betreft nog steeds." GB-fractieleider Jan Beunk zei dat wat hem betreft eventuele besloten vergaderingen wel gewoon door konden gaan. CDA-fractieleider Erik Wessels zei blij te zijn dat de zaak door de burgemeester voortvarend opgepakt is.Na de zomerperiode zal de gemeenteraad discussiëren over de vraag hoe verder omgegaan gaat worden met integriteit.

Statiegeldflessenactie voor Siloah

RIJSSEN – Vrijdag 24 mei gaan de vrijwilligers van Siloah op pad voor de jaarlijkse statiegeldflessenactie.

Vanaf 18.00 uur worden in Rijssen lege flessen opgehaald. "We bellen aan," zeggen de organisatoren Jan Nuysink en Gerrit Pieffers, "maar het mooiste zou zijn als de mensen hun lege flessen in een krat of doos aan de straat zouden zetten, want dan is het voor ons een kwestie van inladen en wegwezen. Flessen kunnen aan de weg gezet worden vanaf 18.00 uur."

Alle statiegeldflessen zijn welkom, ook Duitse flessen en Duitse blikjes. "We halen alles op en Plus Ter Maat wil ons weer helpen om het statiegeld binnen te krijgen en daar zijn we bijzonder dankbaar voor. Voor de Duitse flessen en blikjes hebben we vlak over grens ook onze contacten, want de opbrengst van iedere fles en blik is meegenomen."

Naast de statiegeldflessenactie kan het hele jaar gebruikt frituurvet en vleesjus worden ingeleverd bij Kringloopwinkel De Mors aan de Spoelerstraat 7 waar de vetcontainer staat.

Jaargang: 6 • Nr 252• Wk 20

Beeldende therapie

RIJSSEN - Ineke Kleinjan uit Rijssen is een veelzijdig kunstenares, naast het beeldend kunstenaar zijn, is zij in maart 2019 afgestudeerd als Vaktherapeut Beeldend aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Zij werkt als beeldend therapeut met mensen die problemen ervaren op psychosociale of psychogeriatrische gebied.

Beeldende therapie is in Twente nog vrij onbekend. Het is een therapievorm waarbij doen en ervaren centraal staan en niet het praten. Beeldende Therapie is bijvoorbeeld geschikt voor mensen die het moeilijk vinden om te praten of dit niet meer kunnen door een hersenbloeding of bijvoorbeeld dementie. Door beeldend te werken doen mensen verschillende ervaringen op die leiden tot nieuwe inzichten en vaardigheden die men kan toepassen in het dagelijks leven. In sommige gevallen ligt de nadruk van de therapie op het oplossen van een probleem, in andere gevallen ligt de nadruk meer op de acceptatie ervan of het beperken van de aandoening. Ineke is een vrij gevestigde beeldend therapeut met een eigen praktijk, maar zij werkt ook als zodanig in verpleeghuizen. Naast haar werk als beeldend therapeut geeft zij schilderworkshops in haar atelier of op locatie. Ook geeft zij gastlessen over kunstenaar zijn, zoals vorige maand op de Julianaschool en binnenkort op de Johan Willem Frisoschool in Rijssen. Zij schildert zelf graag met acrylverf, haar werk is kleurrijk en kenmerkt zich door het gebruik van licht. Haar beeldend werk is momenteel te zien in de Muziekschool in Rijssen, waar ze regelmatig exposeert. Beeldend werk is haar passie, waarbij zij het bijzonder vindt om anderen te laten delen in beeldend werken, of dit nu op een eenvoudige manier bij kleuters is of bij het geven van schilderworkshops, waarbij plezier en genieten centraal staat, of op professionele wijze als Vaktherapeut. Voor meer informatie over haar werk: www.inekekleinjan-praktijkbeeldendetherapie.nl
Dick Tukkers

Column

KAALSLAG

Krig et RKSV een niej vootbalveld? Wil Wessels ne gröttere Materieeldeenst? Kump der een helikopterlandingsstea vuur krakkemikkige mountainbikers? Et is der kaal bie de Kapoene an de Enterstroate. Lellik kaal. De oaverige stekige sprieten stoat der fidderig en onwennig bie.

As et good wear is räppel ik met plezeer tweemoal in de wekke met 'n droadezel oaver de Enterstroate hen en wierumme. Bie minder wear ook met wat minder plezeer, mer dat is een ander verhaal. Ik kan der van geneten as de beume wier ne wat vollere krone krieget, de busken langs de kanten, de zingende veugel dee der een hoes an hebt, de zuvere boslocht, et soezen van de töppe in de wind en de zachte koele skaa dee et 'n zommerdag gef. Neet edacht dat nog es op te biechten, mer ik worde blie van beume.

En ik neet allene. Talloze onderzeuken loat zeen dat beume heilzaam zint. Zelfs a'j in ne jachterige buje wat ekenplaatjes googlet, woarket dat al kalmerend. Doarnöast zuvert beume ook nog es de locht en dempt kabaal. Kortom: een menske hef baat bie greun. Beume for president!

Non he'w et geluk da'w in dit deel van et land nog wal wat bos oaver hebt. Misskien da'w doarumme in duursnede wal zo heanig in umgank zint hier. Mer op Europese skoale steet Nederland der skroa bie. Wiej zint et dunst beboste land van Europa. En op wat stadstoaten as Monako en Sunte Mariene noa et dichtst bevolkt ook nog es.

Wiej zitt mekoar froai kort op de lippe. In de Riessense Venneslagen (ook al zo kaal) resulteert dat der in dat leu mekoar verdan in de gaten holdt en wilt oavertroeven met opzichtige auto's op et oprit, kneehoge buxusheagkes in 'n hof en truttige sprökken in slecht Engels vuur de roeten. Doar zol mangs vuur de gemoodsröste nen flinken boom neet verkeerd wean. Of wat roew kröppelholt.

Mer de leste tied houwt Stoatsbosbehear slim met de botte biele um zik hen. Oaveral langs de kanten van de weg zee'j stapels stoffelike oaverskotten van ooit majestueuze woldreuzen. Ne samenzwearingstheorie wil dat de beume dale mut umdat ze een wearldwied wold van 5G-masten in de weg stoat. Doarmet köant regearingen oe dan op de millimeter precies in de gaten holden. Rap oew alu-heudjen op!

Mer vuur allens is ne verkloaring, a'j mer lange genog zeukt. Stoatsbosbehear zegt dat ze beume wilt oetroden dee as hier neet heurt, zodat de inheemsen nen kans kriegt.


Et zal wal an mie liggen, mer ik zee lever een mooi bos vol blöaiende exoten as ne volledig inheemse kale vlakte.

Mozaïek en Follow-Up met mooi programma

RIJSSEN - Het kinderkoor Mozaïek en dameskoor Follow-Up verzorgden vorige week een prachtig programma voor de bewoners van het Stadskwartier.
Centraal thema was een ontroerend gedicht van Willemien Grobben, "Ode an oew oale haande" dat in onvervalst Rijssens dialect werd voorgelezen door Jan Flim, die zijn bijdragen op plezierige wijze mixte met zeer herkenbare jeugdherinneringen en grappige verhalen uit de tijd dat zijn moeder, Manna van Stoetn, een winkel had in 'n Hoar-Eane en zijn vader postbode was. De koren wisselden de verteller af met herkenbare songs als Het dorp van Wim Sonnevelt en Spiegelbeeld van Willeke Alberti. De bewoners van het Stadskwartier werden op warme wijze betrokken bij de muziek. Het programma is eerder opgevoerd in de Schutse en de Diessenplan in Holten.

Maak kennis met stolpersteine

RIJSSEN - De nog jonge Stichting Stolpersteine-Rijssen wil meer bekendheid voor het project waarbij slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht met stolpersteine.

Stolpersteine, letterlijk vertaald naar "struikelstenen" zijn kleine monumenten die als stenen overal in het wegdek verwerkt kunnen zijn. Ze dragen de naam van een bewoner van de plaats die in de Tweede Wereldoorlog is omgekomen. Europa telt inmiddels meer dan 70.000 stolpersteine. De Stichting Stolpersteine-Rijssen wil ook de 125 Rijssense slachtoffers eren met stolpersteine. Ze willen de jeugd betrekken bij dit project om de geschiedenis door te vertellen.

Voorlichting
Om meer te vertellen over dit project houdt de stichting op 20 mei een voorlichtingsavond. Hierbij zullen geïnteresseerden meer leren over stolpersteine in het algemeen en het project in Rijssen. De eerste steen in Nederland werd in 2007 gelegd in Borne. Sindsdien telt Twente al meerdere stolpersteine. De stichting hoopt dat Rijssen zich hier snel tussen kan voegen.

Hemelvaartsfietstocht

RIJSSEN - Donderdag 30 mei zal ViaVie Welzijn volgens traditie een Hemelvaartsfietstocht uitzetten. De opbrengsten van de tocht zijn bedoeld voor het tiener- en jongerenwerk van de organisatie.

Er is door het team een mooie route uitgezet vanaf het jongerencentrum aan de Tuinstraat gedurende 45km langs de mooiste plekken van de omgeving Rijssen. Een hapje en drankje voor de deelnemers wordt verzorgd. Deelnemen kan door te mailen naar info@viaviewelzijn.nl of te bellen naar 0548 36 27 55. De kosten bedragen 6,- euro voor volwassenen en 3,- euro voor kinderen tot 16 jaar. Kijk voor meer informatie op www.viaviewelzijn.nl.

Deur water

Nen tandarts vrög in Keulen
Nen euro vuur ´n moond umme-speulen
Dat veend de verzekering nit good
En dee hebt non de mood
Um doaroawer fleenkn an 'n taand te goan veulen!

Jan Zandbergen

Nen tandarts kan dus ook wal nen koezen wean!

A'j 't gearne oawer oezelf hebt,
is 't zoer lustern noar 'n aander.

Maandag 20 mei 10:00 uur

Fakkeldrager viert jubileum met reünie

Foto: Photographer: Wilko GrobWebsite: www.wh-grob.nl

RIJSSEN - In deze derde en laatste aflevering over het 40-jarig jubileum van de Protestants Christelijke jeugd en jongerenwerk de Fakkeldrager in Rijssen blikken we terug op de activiteiten die de jongeren en jeugdwerkers samen met hun bezoekers organiseerden. Deze serie kwam tot stand met de bijzondere medewerking van jeugdwerkleider Arjan Slagman.

De laatste 10 jaar van de afgelopen 40 jaren Fakkeldrager is er met enige regelmaat een sponsortocht georganiseerd, voor en met jongeren. Naast het dagelijkse werk in de "Fakkel", werden er meerdere sponsortochten opgezet. De eerste hiervan stond in het teken van het Kiwanishuis. Een bezoekster had brandwonden opgelopen en bracht veel tijd door in Beverwijk. Voor ouders en verzorgers is er dan het Kiwanishuis zodat zij dichtbij hun kind kunnen zijn. In dit huis was vernieuwing van de keukenblokjes nodig en de Fakkeldrager ging met 35 man op pad op fiets en in auto's om dit bij elkaar te gaan fietsen. Ruim € 4.300,- kon worden overhandigd. De toenmalige burgemeester schoot ons op pad bij de Hoge Wal en onder politiebegeleiding vertrokken we uit Rijssen om in 3 dagen naar Beverwijk te fietsen. Fiets, wandel en steptochten werden ondernomen met jongeren waarbij intensieve contacten opgebouwd werden. Een van de laatste tochten was de steptocht voor 22Q11. Het syndroom waar het dochtertje Lieke, van Arjan mee geboren is. In ruim 2 dagen stepte de groep 275 kilometers, nadat wethouder Beens hen op weg schoot vanaf de Fakkeldrager.

Samenwerking
Naast deze tochten waren er natuurlijk ook de mindere zaken. In de crisisjaren moest er flink bezuinigd worden. Uren werden ingeleverd om zo niet op het activiteitenbudget te bezuinigen. Gelukkig viel dit samen met het inleveren van 18 uren door Arjan, omdat hij ook voor een deel in dienst van het Hervormd Jeugdwerk van de Hervormde Gemeente kon gaan werken. Daarnaast werd ook de samenwerking met de Hervormde Gemeente vergroot op de werkvloer. Naast dat we onze eigen openingstijden hadden en de Hervormde Gemeente ook voegden we een aantal uren van beide samen om iedere middag in de Fakkeldrager open te kunnen gaan van 13.00 tot 17.00 uur voor de jeugd.

Vernieuwingen
Samen met jeugd werd het interieur van de Fakkeldrager de afgelopen jaren ook flink aangepakt. Het vernieuwde spelaanbod werd zo mooi ingebouwd. Een heuse gameroom was het resultaat waar Playstations, Wii, Nintendo Switc samen met pooltafel, voetbaltafel en een groot aantal bordspellen gespeeld kan worden. Zeker de moeite waard om tijdens de receptie op 25 mei te komen bekijken. In de afgelopen tien jaren is ook veranderd dat de ontwikkeling van vrijwilligers meer en meer aandacht krijgt. Trainingen van Tactus, EHBO, maar ook trainingen op het vlak van preventief werken met jongeren werden gehouden. Het open jeugdwerk is niet meer zoals vroeger, maar zeker niet minder belangrijk geworden in het maatschappelijke speelveld zoals we dit vaak noemen. Als Fakkeldrager vinden we dit wel een mooie ontwikkeling, maar het is ook zoeken hoe we de relaties, die we zo belangrijk vinden kunnen blijven leggen en onderhouden.
Reünie en receptie
Al met al 40 jaren waarin erg veel gebeurd, gedaan en beleefd is. Dat we hier geld en beroepskrachten voor hadden en hebben ervaren we als een grote zegen. Maar dat we hiervoor zoveel vrijwilligers hebben die het uiteindelijk mogelijk maakten al deze dingen te doen is onbetaalbaar. Wat we de jongeren mee willen geven door onze activiteiten, het samen doen, voor elkaar klaarstaan en dergelijke, dat is wat al die vrijwilligers in optima forma laten zien in het 'er zijn' voor al die prachtige tieners. Mede daarom houden we op 24 mei een reünie voor al deze vrijwilligers om met elkaar eens bij te praten, ervaringen op te duiken en te delen, maar ook om met elkaar vooruit te kijken. De meesten zullen een kaart ontvangen, maar niet alle adressen waren te achterhalen. Was u/jij ook vrijwilliger? Meld je dan aan voor deze avond via het mailadres: info@fakkeldrager.com
Dick Tukkers

Rijssen was een een echte Hanzestad in de middeleeuwen

RIJSSEN - "Alles wat in de grote middeleeuwse steden gebeurde, gebeurde in Rijssen in het klein, maar het gebeurde wel degelijk."

Dat zei Joop Voortman maandagavond in 'n Koffiehook van het Rijssens Museum. "Er waren stadswallen die 's avonds gesloten werden, er waren gilden, de ligging was strategisch zeer belangrijk op de oude handelsroutes en stond al heel vroeg een kerk."

Voor afgeladen zaal gaf Voortman een beeldpresentatie van kaarten, foto's en afbeeldingen waarmee hij de historische ontwikkeling van Rijssen de revue liet passeren. Volgens Voortman zouden de middeleeuwen voor Rijssen ongeveer zijn begonnen rond 700. Aangenomen wordt dat Lebuïnus een kapel stichtte op Schild, "ongeveer waar nu de stoelen voor de kansel in de Schildkerk staan."

Tufsteen
Uit het feit dat de latere Schildkerk werd opgetrokken uit vulkanische tufsteen, leidde Voortman af dat de plaats belangrijk genoeg moet zijn geweest om er een kerk op te trekken uit kostbare bouwmaterialen die helemaal per schip uit de Eiffel moesten worden gehaald. De oude tufstenen muur is nog altijd zichtbaar aan de zijde van Brasserie-Uit waar de huidige consistoriekamer is. Volgens Voortman behoort de muur behoort tot de oudste kerkmuren van Nederland. "De Romaanse boog is nog altijd te zien boven de deur die van de consistoriekamer."

Hanzestad
Na de pauze ging Voortman nader in op de plaats van Rijssen in het oude Hanzeverbond. Rijssen had stadswallen, de stad lag strategisch op de grote handelsroutes van west naar oost en er waren gilden. Voortman stelde dat Rijssen in het verleden alle kenmerken had van een echte middeleeuwse stad die niet voor niets in 1243 stadsrechten kreeg. "Rijssen was een bijstad van principaalstad Deventer, maar Jan Smalbrugge haalde bij zijn onderzoek een brief boven water die de Schepenen en Raad van de Stad Rijssen schreven aan het Hanzebestuur in Lübeck. Rijssen was bekend in Lübeck als Hanzestad."

Puzzelrit Rijssense Motorclub

RIJSSEN - Het was een mooie start van de Koningsdag met een puzzelrit waarin veel was verwerkt, met name het ouderwetse leesplankje.

Voor de kinderen waren er plaatjes van het leesplankje op een plankje gespijkerd, deze konden ze onderweg zoeken en het nummer moest ingevuld worden, voor ieder kind dat meedeed was er een prijsje. De winnaars van de Koningsrit waren in de Sportklasse op de eerste plaats B. van der Horst en op de tweede plaats Y. ter Maat. In de toerklasse eindigde A. Slagman op de eerste plaats en op de tweede plaats het Vriendenteam.

Tweede puzzelrit R.M.C.
Op zaterdag 25 mei organiseert de R.M.C. de tweede puzzelrit van dit seizoen. Ook deze rit zal verreden worden in twee klassen, namelijk de sportklasse voor ervaren deelnemers en de toerklasse voor minder ervaren deelnemers. De rit voert de deelnemers grotendeels door het prachtige buitengebied van Rijssen. De route wordt verreden aan de hand van routeopdrachten, waarbij onder andere diverse puzzeltjes opgelost dienen te worden. Ook zijn langs de route diverse afbeeldingen, miniatuurverkeersbordjes en dergelijke geplaatst. Dus naast het puzzelen zal er ook goed langs de route naar deze dingen uitgekeken moeten worden. De sportklasse bestemd voor de meer ervaren deelnemers rijden volgens het bestaande R.M.C.-reglement. De toerklasse bestemd voor minder ervaren rijders krijgen een beknopt reglement en een aantal tips mee en voor meerijdende kinderen is er een leuke zoekwedstrijd. De volgende wedstrijden die worden verreden onder de verantwoording van de Rijssens Motorclub zijn gepland op 29 juni en 21 september 2019.
Dick Tukkers

Overtoomtocht

RIJSSEN - Op vrijdag 24 mei wordt er een speciale lange vaartocht van de Enterse Zomp naar de overtoom georganiseerd.

De twee aanwezige schippers zullen u over het water varen en vertellen over de zomp. Voor onderweg wordt er gezorgd voor een lunch en drankjes. De zomp vertrekt vanaf het haventje bij de Pelmolen aan het Pelmolenpad 9a in Rijssen. De overtoomtocht gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Opgeven kan via Tourist Info Wierden-Enter op tel: 0546-574911 of door een e-mail te sturen naar: info@entersezomp.nl

Schapen scheren

HOLTEN - De schapen bij Kinderboerderij Dondertman worden weer geschoren op zaterdag 18 mei.

Elk jaar is het noodzakelijk dat schapen worden verlost van hun wollen jas. Op 18 mei zijn de schapen van Kinderboerderij Dondertman aan de Meester Bosweg 5 aan de beurt. Bent u nieuwsgierig naar hoe dit in zijn werk gaat? Kom dan kijken tussen 10.00 en 15.00 uur.

Expositie 'OKIA'

HOLTEN - In een foto-expositie wordt de geschiedenis van touwtrekvereniging OKIA weergegeven.

Op 28 december 1970 is de touwtrekvereniging OKIA opgericht. waarbij OKIA staat voor 'Onze Kracht Is Achteruit'. In 1995 verhuisde de vereniging naar sportpark 't Vletgoor, waar ze een eigen trainingsveld met een clubgebouw hebben. De expositie is te zien tot eind april 2020 in sporthal 't Mossink aan de Keizersweg 22 in Holten.

Expositie Kameleon op het Rijssens Museum

Foto: Gebruiker

RIJSSEN - De komende zomerexpositie op het Rijssens Museum heeft als centraal thema de bekende jeugdboekenserie van de Kameleon.

In nauwe samenwerking met uitgeverij Kluitman in Alkmaar en het Friese Kameleondorp Terherne wordt momenteel volop gebouwd aan de expositie in de wisselzaal die woensdagmiddag 22 mei om 14.00 uur wordt geopend.

In de wisselzaal van het museum is van alles te zien over de beroemde Friese tweeling die ooit bedacht is door schrijver Hotze de Roos. De schrijfmachine van Hotze de Roos is beschikbaar gesteld voor de duur van de expositie.

Daarnaast zijn de originele tekeningen van tekenaar Gerard van Straten door Uitgeverij Kluitman beschikbaar gesteld om te exposeren. Tijdens de zomermuseum(dins)dagen worden extra acties voor jong en oud rond de Kameleon voorbereid.

Iedere dag is voor ons een cadeautje

RIJSSEN - Op maandag 13 mei gedacht het echtpaar Tonnie Polhout (89) en Dieneke Polhout-Nijland (84) dat ze 65 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Het echtpaar dat sinds jaar en dag aan de Elsenerstaat in Rijssen woont, is nog redelijk gezond en als de weersomstandigheden het toelaten zijn ze nog steeds bezig in hun tuin.

Geboren Harderwijker Tonnie Polhout werkte in zijn jonge jaren bij loodgietersbedrijf Van Dam (ook een Harderwijker) gevestigd in de voormalige synagoge van Rijssen. En hij zag staande voor de zaak na zijn werk vaak Dieneke voorbij rijden op haar Solex. Zij werkte als coupeuse bij Jan Ligtenberg aan de Walstraat. Hij vond haar heel leuk en dat bleek later ook wederzijds.

Kraan als oorzaak
Maar toen Tonnie bij de familie Nijland een kraan moest repareren, sprong de vonk over en was hun relatie een feit. Vijfenzestig jaar geleden trokken zij op het huidige adres bij hun moeder in, die toen al geruime tijd weduwe was. Later kocht het echtpaar deze woning. Uit hun huwelijk werden 8 kinderen geboren, drie zonen en 5 dochters (evenveel kinderen en in de zelfde samenstelling als bij de ouders van Tonnie). De familie Polhout ontving naast hun eigen acht kinderen met hun respectievelijke echtgenoten, ook nog eens 26 achterkleinkinderen en 12 achter-achter kleinkinderen, al deze nazaten van het briljanten echtpaar staan als een familie als een muur om hen heen, in voor en tegenspoed.

Gemeente bode
Tonnie Polhout verruilde op een gegeven moment zijn baan bij Van Dam in voor een baan bij het Gemeentelijk Energiebedrijf (GEB) aan de Dannenberg. Hij koos voor een vaste baan bij de gemeente in een tijd waarin veel aardgasleidingen werden aangelegd. Hoewel hij het goed naar mijn zin had bij GEB, solliciteerde hij naar de functie van gemeentebode op aandrang van Dieneke. "Bij mijn sollicitatiegesprek ontmoette ik burgemeester Smit, die ik kende van mijn werk bij Van Dam, omdat ik werkzaamheden in zijn woning had verricht, of dit heeft geholpen weet ik niet, maar ik kreeg wel de gewenste baan van gemeentebode, waar ik tevens optrad als chauffeur voor de heer Smit." Dieneke heeft al deze jaren haar huishouding verzorgd en gezien de hoeveelheid kinderen had ze daar zeker haar handen vol aan, maar ze deed het met veel liefde. Nog steeds woont het echtpaar zelfstandig en ze redden zich nog uitstekend, waarbij de familie steeds paraat is om hand-en-spandiensten te verlenen. Tonnie en Dieneke zijn zeer dankbaar dat ze samen met hun harmonieuze gezin deze dag mochten beleven. Zij ervaren iedere dag opnieuw weer dankbaar als een cadeautje! Burgemeester Arco Hofland heeft op deze heugelijke dag namens het gemeentebestuur van de gemeente Rijssen-Holten de felicitaties overgebracht aan de familie Polhout. Samen met hun nageslacht hadden ze deze dag een feestelijke bijeenkomt bij Camping de Bovenberg in Elsen, onder het thema 'de jaren 20'. De feestgangers kleedden zich dan ook in de kleding van die jaren en dat zorgde mede voor een echt gezellig feest.

Dick Tukkers

Vogel van de week en vogel van het jaar 2019: Wulp

RIJSSEN - De wulp is deze keer onze vogel van de week, maar dat niet alleen van deze week maar ook is de wulp uitgeroepen tot vogel van het jaar 2019. Dit komt omdat de wulp in het Riessens genaamd 'welpe' op de rode lijst staat van bedreigde vogels.

Deze grote steltloper die ons elk voorjaar kippenvel bezorgd met zijn indrukwekkende baltszang zouden we niet graag willen missen. De wulp is familie van de bekende grutto. De wulp is een broedvogel van akkers en graslanden. De snavel van een wulp is een gevoelig orgaan, hij prikt daarmee in drassige grond en zoekt op de tast naar allerlei kleine beestjes die hij opeet. Het aantal broedparen van de wulp is de laatste tijd gehalveerd door de intensivering van de landbouw. De binnenlandse vogelparen overwinteren niet hier, maar trekken weg naar Engeland en Zuid-West Europa. In het voorjaar kun je de balts van de wulp horen en een jodelende gezang. Met fluitende tonen en trillers maakt meneer wulp er een heel spektakel van om zijn lief te verleiden. De wulpen hebben maar één legsel per jaar met 3 of 4 eieren. Beide ouders broeden. Als de jongen uit het ei komen, neemt de vader de opvoeding ter hand en brengt de jongen verder groot. Na ongeveer vijf weken zijn ze klaar om te vliegen. De wulpen die u hier in de winter tegenkomt zijn afkomstig uit Rusland en overwinteren hier alleen.

Dick Tukkers

Regge vernieuwd en heropend

RIJSSEN - De regionale stichting Enterse Zomp zal op zaterdag 18 mei voor het eerst weer een vaartocht maken over de Regge sinds deze aangepast is. De werkzaamheden langs de rivier moeten het in de toekomst bestand maken tegen klimaatverandering.

Waterschap Vechtstromen werkte de afgelopen tijd aan het gebied langs de Regge. Met de toename in wateroverlast en de voorspeling dat deze groei alleen maar zal doorzetten is er meer ruimte nodig voor water en omliggende natuur. In verschillende delen werd de grond langs de Regge aangepast, met als laatste gedeelte het stuk tussen Rijssen en Enter. De aangepaste Regge en de landbouwgrond er omheen zijn nu beter bestand tegen wateroverlast en juist langdurige periodes van droogte. De aanpassingen hebben ook een positieve invloed op de waterkwaliteit, waardoor er meer planten en dieren rond de Regge kunnen leven.

Meer ruimte
Er is letterlijk meer ruimte gecreëerd voor water door de Regge uit te breiden. De gekanaliseerde rivier is weer teruggebracht naar z'n oude loop, met als resultaat een nieuw onderdeel van de Regge en meer ruimte voor water en natuur. Daarnaast zijn er overloopgebieden aangelegd waar het water naar kan uitwijken in periodes van wateroverlast. De werkzaamheden hebben in totaal ongeveer een jaar in beslag genomen.

Vaartochten
De nieuwe opzet van de Regge maakt het een aantrekkelijke vaarroute voor toeristen en liefhebbers. Enterse Zomp heeft een vaarroute uitgezet over het nieuwe gedeelte van de Regge. Op zaterdag 18 mei wordt de eerste vaartocht afgelegd vanuit de stichting. De twee uur durende tocht start om 10.30 uur en is gericht op het bekijken van de veranderingen die het afgelopen jaar zijn aangebracht aan het stukje natuur. Geinteresseerden zijn welkom om mee te varen op deze tocht, waarbij de schippers gedurende de tocht meer informatie zullen geven over het gebied en de werkzaamheden. Aanmelden kan door te mailen naar info@entersezomp.nl.

Blader door het Mango Mobility Magazine

TWENTE - De aanschaf van een nieuwe scootmobiel wordt makkelijker en leuker met het gratis Mango Mobility magazine. Blader rustig door alle beschikbare modellen en kies uw favoriet.

Mango Mobility beschikt over de grootste keuze aan scootmobielen in de regio. Ze hebben alles in huis om uw mobiliteit buiten de deur te verbeteren. Hiermee brengt Mango leuke dingen dichterbij! Met het nieuwe Mango Mobility magazine wordt het uitzoeken van een geschikt product nog gemakkelijker en leuker. Het gratis magazine bestaat uit 124 pagina's gevuld met verschillende mobiliteitsoplossingen. Niet alleen het uitgebreide assortiment wordt hierin weergeven, maar ook algemene tips over de aanschaf, veilig rijden en onderhoud van een scootmobiel komen aan bod. Zo helpt Mango mensen niet alleen op weg bij de aanschaf van een scootmobiel, maar ook het gebruik en onderhoud ervan.

Onderhoud
Bij Mango Mobility stopt de service niet na aanschaf van een scootmobiel. Ze blijven voor u klaarstaan, ook bij het onderhoud van uw scootmobiel. Zo blijft uw scootmobiel een betrouwbaar hulpmiddel die uw wereld vergroot. Toch onverhoopt schade? Ook voor reparaties kunt u rekenen op de service van Mango Mobility. Met meer dan 10 jaar aan ervaring met elektrische mobiliteitsoplossingen zijn ze het aangewezen adres voor onderhoud en reparaties aan de scootmobiel.

Bezoek de winkel
Het Mango Mobility Magazine is gratis aan te vragen via: www.mangomobility.nl. Of breng een bezoek aan de winkel. In Hengelo vindt u Mango Mobility aan de Drienerstraat 59, of bel ze op 074-7002269. In Almelo is de winkel gevestigd aan de Einsteinstraat 8, of bel naar 0546-453296.

'Meer dan je beeldscherm'

NIJVERDAL - Studenten van Windesheim lanceren deze week hun campagne 'Meer dan je beeldscherm'. Het doel is om jongeren bewust te maken van socialbesitas, de verslaving aan social media. Op donderdag 16 mei worden er voorlichting gegeven op het CSG Reggesteyn in Nijverdal om de boodschap op een leuke manier over te brengen.

De campagne wil jongeren tussen de 11 en 14 jaar de wereld buiten social media laten zien. De campagnedag op 16 mei bestaat uit een voorlichtingspresentatie en verschillende interactieve activiteiten die wordt gehouden op middelbare school CSG Reggesteyn. Met de campagne worden vooral de positieve kanten benaderd naast social media.

Invloed social media
Social media zijn erg belangrijk voor jongeren, door overmatig gebruik kan dit ook leiden tot socialbesitas. Voorbeelden zijn het dwangmatig checken van je telefoon, slecht slapen en piekeren, fear of missing out, infobesitas: overload aan informatie, minder persoonlijk contact doordat alles over WhatsApp wordt besproken en uiteindelijk zijn jongeren minder bezig met hun omgeving, alleen met de telefoon. De campagne 'Meer dan je beeldscherm' vindt het dus belangrijk dat jongeren beseffen dat er meer is dan de wereld van social media.

Campagne voeren
De campagne 'Meer dan je beeldscherm' is georganiseerd door PUNTCOM. Dit is een groep eerstejaars communicatiestudenten van Hogeschool Windesheim Zwolle. Op donderdag 16 mei voeren verschillende groepen campagne over socialbesitas met ieder hun eigen concept en boodschap. Volg de campagne 'Meer dan je beeldscherm' nu op Instagram: @meerdanjebeeldscherm.

Over PUNTCOM
PUNTCOM is een groep eerstejaars communicatiestudenten van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Zij zijn verantwoordelijk zijn voor de campagne 'Meer dan je beeldscherm'. De studenten zorgen voor zoveel mogelijk media-aandacht om de boodschap bij de doelgroep over te brengen.

Jongeren scoren in De Grolsch Veste

ENSCHEDE - Zondag vond de 12e editie van het eindtoernooi om de FC Twente Cup plaats, dit keer in De Grolsch Veste.
Jongeren in de leeftijd van 11 t/m 16 jaar lieten zich afgelopen half jaar van hun beste kant zien in hun eigen woonwijk, door het uitvoeren van diverse maatschappelijke activiteiten. 19 teams plaatsten zich voor het prestigieuze eindtoernooi in het stadion van FC Twente.
Een prachtige en unieke ervaring voor de jongeren uit onder meer Enschede, Hengelo, Oldenzaal en het Duitse Bad Bentheim. De teams speelden zondag in hun eigen leeftijdscategorie om de felbegeerde FC Twente Cup. Wout Brama en Peet Bijen, ambassadeurs van de FC Twente Cup, kwamen zondagmiddag naar De Grolsch Veste om de spelers succes te wensen.
Het afgelopen half jaar stond voor de deelnemende teams in het teken van kwalificatie voor het eindtoernooi en om dat te bewerkstelligen hebben zij allerlei activiteiten ondernomen. Oefenwedstrijden, trainingen, maar met name sociale buurtbijdrages stonden centraal de afgelopen tijd.
Voor de jongeren zelf zijn de maatschappelijke activiteiten vaak nieuwe leerervaringen en vergroot het daarnaast hun binding met de eigen wijk. Gedurende het traject konden de teams ook beloningen verdienen voor de verrichte arbeid, zoals trainingsballen, wedstrijdkaarten en het gehele FC Twente-tenue.

Onafhankelijk onderzoek: TONZON meest ecologisch

TWENTE - Het isoleren van woningen is belangrijker dan ooit. Er moet zo min mogelijk warmte verloren gaan of onnodig binnenkomen voor lage energiekosten en een duurzame toekomst. TONZON werkt met thermokussens die de vloer op een efficiënte manier isoleren.

Vloerisolatie is een van de meest belangrijke factoren in het duurzaam bouwen van woningen. De TONZON Thermokussens bieden hierin een grote oplossing. Ze nemen relatief weinig ruimte in gebruik voor een groot effect. Het aanbrengen van de kussens verloopt gemakkelijk en kost maar weinig CO2, terwijl ze door de isolerende werking ook nog eens zorgen voor een grote CO2 reductie. Hiermee is het benoemd tot Dubo-keur product in de 1a klasse, een naam die alleen de meest milieuvriendelijke producten mogen dragen.

Energiebesparing
Bewoners profiteren niet alleen van het gemak waarmee de thermokussens worden aangebracht, maar hebben langdurig plezier van de energiebesparing van de kussens. De vloer bovenop de thermokussens zal in staat zijn de warmte langer vast te houden waardoor de stookkosten beperkt kunnen blijven. Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) heeft een milieuvergelijking gemaakt tussen de verschillende manieren om dit aan te pakken en dit onafhankelijk onderzoekt laat zien dat de vloerisolatie van TONZON de meest ecologische is en zonder verborgen kosten.

TONZON op TV
Binnenkort zijn de oplossingen van TONZON ook op TV te zien. Het programma "Green Make Over" van SBS 6 dat op 19 mei, 26 mei en 2 juni vanaf 16.30 uur te zien is, gaat over hoe mensen inspelen op het veranderende klimaat en zal aandacht besteden aan de innovatieve oplossing van onder andere TONZON.

E-Bike fietstocht

HOLTEN - Bike Totaal Bloemendaal organiseert op zaterdag 18 mei een E-Bike fietstocht van ongeveer 40 kilometer. Tijdens deze tocht fietst u door de mooie natuurgebieden van Rijssen - Holten.

Deze fietstocht start en eindigt bij Kulturhus Holten. Tussentijds wordt er een stop ingelast bij Bike Totaal Bloemendal in Rijssen, waar u kunt genieten van een gratis kop koffie en wat lekkers. Tevens zal er hier uitleg worden gegeven over gerelateerde E-Bike producten. Deelname aan deze fietstocht is gratis. U kunt zich aanmelden door te bellen naar Bike Totaal Bloemendaal op 0548-512217. Tevens is het mogelijk om u ter plaatste in te schrijven. De fietstocht begint tussen 10.00 en 11.00 uur vanaf Smidsbelt 6 in Holten.

Splosefeest 2019

HOLTEN - In het weekend van 24, 25 en 26 mei wordt het jaarlijkse Splosefeest georganiseerd.

Om 20.00 uur op vrijdagavond start het feest op de Espelosedijk 2 met de jaarlijkse revue Splo löt zich wier hörn. Het wordt een gezellige avond vol met spetterende optredens, humor, dans en zang. Zaterdagochtend om 11.00 uur vertrekt vanaf de Okkenbroekseweg de optocht met praalwagens en loopgroepen. Vanaf 14.00 uur wordt er spelletjesmiddag georganiseerd voor de kinderen. Ook 's avonds wordt er weer een fantastisch feest verwacht in de tent met De Heinoos en DJ Dark Raver. Zondagochtend om 11.00 uur wordt er een brunch georganiseerd en dit geweldige weekend wordt afgesloten met een show van de Weekend Warriors. Meer informatie is te vinden op www.splosefeest.nl en op Facebook: www.facebook.nl/splosefeest

Baantjer - Het Begin

NIJVERDAL - Tot en met 2 juni wordt de film Baantjer - Het Begin uitgezonden in ZINema aan de Willem Alexanderstraat 7.

Deze nieuwste Baantjer-film is gebaseerd op de boeken van A.C. Baantjer. De Cock stuit samen met zijn nieuwe partner Montijn op een moordzaak, die leidt naar een mogelijke aanslag tijdens de kroning van prinses Beatrix. Het duo zet alles op alles om een drama op deze kroningsdag te voorkomen. Kaarten voor deze film kosten €10,00 en €9,00 met een CJP kaart. Bij een online reservering ontvangt u €1,00 korting op een kaartje. Meer informatie over de data en tijdstippen vindt u op www.zinin.com

Zingen voor Israel met Looft den Heer

NOTTER - Komt u ook meezingen voor Israël? In samenwerking met Christenen voor Israël organiseren Christelijk Gemengde Zangvereniging Looft den Heer en Christelijk Regionaal Koor Praise The Lord uit Notter een koor- en samenzangavond voor Israël op vrijdag 24 mei aanstaande.

De algehele leiding is deze avond in handen van dirigent Jan Quintus Zwart. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door organist Ronald Ymker. Daarnaast zal ds. Kees van Velzen een meditatie verzorgen. De avond begint om 19.30 uur in de Dorpskerk, Burgemeester van de Bergplein in Wierden. De toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden voor Christenen voor Israël. Daarnaast zullen er ook producten uit Israël verkocht worden en is er een boekentafel. Jong en oud worden van harte uitgenodigd deze interessante zangavond te bezoeken.

Dick Tukkers

11 / 16

Camry Comeback

Eigenlijk hebben we het nooit begrepen waarom modellen als de Toyota Camry en natuurlijk de Corolla er op een gegeven moment niet meer waren. Die verbazing moet Toyota toch ook vernomen hebben, de Toyota Camry komt na 15 jaren weer terug, een ware comeback!

En hoe, want met de komst van de nieuwe Toyota Camry Hybrid neemt Toyota geen halve maatregelen. ‘s Werelds best verkochte middelgrote sedan is volledig nieuw ontwikkeld en past wat model betreft helemaal in het hedendaagse moderne modellenprogramma van Toyota. De prestaties van deze Hybrid zijn indrukwekkend met een standaard zelfopladende High Power Hybrid motor met 160kW/218pk en een CO2 uitstoot van slechts 98 g/km. De meest krachtige standaard aandrijflijn in dit segment. Met de komst van de Camry Hybrid breidt Toyota het aanbod aan Hybrid elektrische modellen uit naar 10 modelvarianten. Daarmee mag Toyota zich de absolute koploper in het Hybrid segment noemen.
Het knappe aan het ontwerp en de uitstraling van de nieuwe Camry is dat hij de indruk wekt tot een duurder segment te behoren, terwijl de Camry een scherpe vanafprijs kent van 39.995 euro en een maandelijkse netto bijtelling vanaf 294 euro. Toyota maakt het daarmee zeer aantrekkelijk voor de zakelijke rijder. De ruime sedan kenmerkt zich niet alleen door een scherpe prijsstelling, maar ook een zeer rijke uitrusting en natuurlijk actieve veiligheid ‘Toyota Safety Sense’, dat tot de standaarduitrusting van de Camry behoort.
De volledig nieuwe Toyota Camry is de achtste generatie die op de markt verschijnt. Sinds zijn introductie in 1982 zijn er wereldwijd al meer dan 19 miljoen exemplaren verkocht en heeft de auto talrijke prijzen en onderscheidingen gewonnen. Met circa 700.000 verkochte auto’s per jaar is de Camry ’s werelds bestverkochte sedan in het D/E-segment. En dat is niet voor niets!
De nieuwe Toyota Camry is vanaf 23 mei beschikbaar bij de Toyota dealer.

Toyota Hilux Challenger voor Dakar-coureur Bernhard ten Brinke

Als je als Dakar-coureur gewend bent aan de betrouwbare techniek van een Toyota Hilux, dan is de keuze voor een Toyota Hilux Challenger voor thuis op de oprit natuurlijk niet vreemd. Ondernemer en coureur Bernard ten Brinke doet voor Toyota GAZOO Racing mee aan onder meer de Dakar Rally. Met de Hilux behaalde ten Brinke vorig jaar een historische zege door als eerste Nederlander ooit een etappe te winnen in de categorie Auto. Ook tijdens de komende Dakar Rally in Saoedi-Arabië verschijnt Ten Brinke in een Toyota Hilux aan de start, samen met navigator Tom Colsoul.

We verbazen ons er niet over dat Bernard ten Brinke zo laaiend enthousiast is over zijn Hilux Challenger. Een auto waarin hij niet alleen graag gezien wil worden, ruim en praktisch is, maar ook veel luxe biedt. De Toyota Hilux van Bernhard is uitgerust met onder meer zwarte spatbordverbreders, 18-inch lichtmetalen wielen, LED-koplampen en een zwarte roll-overbar. Van binnen is de Hilux Challenger voorzien van extra comfort in de vorm van automatische airconditioning, stoelverwarming en cruise control. En ook een Toyota Go navigatiesysteem is standaard. Je zou bijna vergeten dat het om een stoere pick-up gaat.

Toyota levert zijn pick-up vanaf 18.895 euro, exclusief btw en bpm; de Challenger-uitvoering is leverbaar vanaf 29.490 euro.

Nieuwe Renault Twingo houdt karakter

De meest speelse auto van Renault, de Twingo, is dit voorjaar compleet vernieuwd. Met nieuwe looks en technologie is de Twingo geavanceerder dan ooit! Ach en wie houdt niet van hem, de kleine sympathieke Renault, die 25 jaar na zijn introductie nog steeds een chique en moderne uitstraling heeft weten te behouden. De nieuwe uitvoering kenmerkt zich onder andere door vernieuwde bumpers, nieuwe koplampen met led-dagrijverlichting en led-achterlichten. In het interieur is de waarneembare kwaliteit naar een hoger niveau getild en is onder meer de middenconsole vernieuwd. Je voelt je meteen thuis als je instapt. Dat kunnen de ingenieurs van Renault als geen ander.

Renault levert de Twingo in de uitvoeringen Life, Collection en Intens. C-vormige led-dagrijverlichting met geïntegreerde richtingaanwijzers, een lichtsensor, verwijderbare hoedenplank en gesloten dashboardkastje zijn aan de uitrusting van de basisuitvoering Life toegevoegd. De Collection is standaard voorzien van onder meer airco, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels en het audiosysteem R&GO. De meest luxe uitvoering Intens heeft onder meer climate control, cruise control, lichtmetalen wielen en parkeersensoren, maar ook met het nieuwe EASY LINK- multimediasysteem met 7-inch touchscreen. Net als R&GO is EASY LINK compatible met Apple- en Android-smartphones en is het mogelijk om populaire smartphone-apps zoals Google Maps, Waze, Deezer, Spotify of Apple Music veilig te gebruiken in de auto.

Voor de aandrijving is er keuze uit verschillende hoogstaande driecilinder benzinemotoren, die voldoen aan de strenge Euro 6d-emissienorm. En er is uiteraard ook een automaat versie beschikbaar. We zouden zeggen, snel naar de Renault dealer waar de nieuwe Twingo in juni te bewonderen zal zijn. Er is al een Renault Twingo vanaf € 12.390,-

De beste Opel Corsa ooit

New Corsa test drives at Test Center Rodgau-Dudehofen, April 2019

Wat Opel betreft wordt het een hete zomer in het populaire compacte segment in de autowereld, want de geheel vernieuwde Corsa wordt gepresenteerd. En Opel windt er geen doekjes om, het wordt de beste Corsa en misschien wel beste Opel ooit!

Opel legt op dit moment namelijk de laatste hand aan de zesde generatie Corsa, waarvan de levering in dit najaar zal starten. De nieuwe Corsa wordt op dit moment stevig aan de tand gevoeld door een serie finale praktijktests. Ingenieurs van Opel zijn in januari naar het Zweedse Lapland boven de poolcirkel afgereisd om onderstel, motoren, elektronische systemen en verlichting te beproeven. Dat gebeurde al rijdend op bevroren meren en besneeuwde wegen. Pre-productieversies van de nieuwe Corsa zitten nu middenin een generale repetitie op de testbanen van het testcentrum Dudenhofen in Duitsland. Verder is de Corsa blootgesteld aan elektromagnetische proeven in Rüsselsheim.

New Corsa test drives at Test Center Rodgau-Dudehofen, April 2019
New Corsa test drives at Test Center Rodgau-Dudehofen, April 2019
New Corsa test drives at Test Center Rodgau-Dudehofen, April 2019

Efficiënter en plezieriger
Tijdens de ontwikkeling van de nieuwe generatie Opel Corsa is veel aandacht besteed aan het verhogen van de efficiëntie. Het nieuwe model is lichter dan zijn voorganger, waardoor hij minder brandstof verbruikt en meer rijplezier biedt. Net als bij de voorgaande modelgeneraties, werd het onderstel van deze nieuwe Corsa getest op verschillende Europese wegen, inclusief de Duitse Autobahnen. Opel wil dat de berijder optimaal profiteert van een topchassis met de best mogelijke balans tussen veiligheid, comfort en rijplezier. We zien uit naar de presentatie van die nieuwe Opel Corsa na een hopelijk toch al warme zomer...

DEVENTER - We hebben nieuws voor u, want bij Autobedrijf Wesselink ligt het voordeel gewoon op u te wachten. U hoeft er niet veel voor te doen, Honda Wesselink wijst u graag de weg naar extra korting op voordeelmodellen of gratis extra's. Het wordt toch eigenlijk ook wel tijd voor een nieuwe Civic, Jazz of HR-V.

Honda Civic
De Honda Civic biedt zich als eerste aan met een aantrekkelijke actie op de voorraadmodellen. Zo krijgt u € 1.500,- voorraadvoordeel, maar ook is er een gelimiteerde oplage van de Civic Black Editions voordelig verkrijgbaar. De Civic Black Editions zijn op basis van een Elegance, maar met de nodige extra opties. Zo heeft een Black Edition sportieve zwart lederen bekleding met rood stiksel, zwarte sideskirts, zwarte voorspoiler, zwarte spiegelkappen en zwarte 17 inch lichtmetalen velgen. De Civic Black Edition is verkrijgbaar tegen een meerprijs van € 1.000,- ten opzichte van de normale Elegance prijs. U betaalt voor de Black Edition € 30.075 inclusief het huidige voorraadvoordeel.

Ruime Jazz
De Honda Jazz laat zich ook niet kennen en heeft een Honda Connect navigatie en metallic lak gratis in de aanbieding. De Jazz is een modern en aerodynamisch vormgegeven auto en is voorzien van moderne technieken die zorgen voor een goede wegligging, wendbaarheid, veiligheid en comfort. De veiligheidstechnieken zorgen er niet alleen voor dat bij een aanrijding u en uw passagiers beschermd worden, maar ook dat een aanrijding voorkomen kan worden. En naast het feit dat de Jazz een mooi compacte auto is, beschikt de Jazz dankzij Honda's unieke Magic Seats ook nog eens over verrassend veel binnenruimte. Met het Honda Connect navigatie systeem, inclusief 5 jaar gratis updates en de metallic lak cadeau, is de Jazz nu wel heel aantrekkelijk.

Voorraadvoordeel HR-V
De Honda HR-V is een kleine SUV, maar eigenlijk niet zo goed in een hokje te stoppen. En dat vinden we bij Honda maar wat leuk, want we bieden u graag unieke auto's aan in onze showroom. Het model is qua uiterlijk tegelijkertijd stoer, elegant en sportief. De bijzondere uitstraling van de HR-V geeft dit model een aerodynamische vorm en mede daardoor heeft de HR-V een laag brandstofverbruik. Het interieur van de Honda HR-V, in welke uitvoering dan ook, laat verder niets te wensen over. Veel zaken zijn elektrisch te bedienen zoals bijvoorbeeld de ramen en spiegels. Verder zijn climate control en verwarmbare voorstoelen standaard in alle uitvoeringen verwerkt. Ook de systemen die voor extra veiligheid zorgen, verkeersbordherkenning, intelligente snelheidsbegrenzing en dergelijke ontbreken niet. Voor de HR-V loopt het voordeel op een HR-V Executive, het meest luxe topmodel, op tot liefst € 2.546,-!

Laat het voordeel niet liggen en kom snel naar Honda Wesselink in Deventer.
We heten u daarom van harte welkom in onze showroom aan de Solingenstraat 7 in Deventer. We nemen alle tijd voor u en informeren u graag over uw voordeel en natuurlijk onze prachtige Honda's!

Column

Connected Saab

Het is tegenwoordig heel normaal dat een moderne auto verbonden is met het Internet. Tot mijn grote verrassing maakte de ANWB zelfs reclame met een meer dan 15 jaar oude Saab 9-3 cabrio voor ‘ANWB Connected’, notabene mijn auto. En omdat die Saab cabrio van 2003 is, verwacht je niet dat je zo’n auto nog kunt connecten met het Internet. Niets is minder waar, ook die oude vertrouwde youngtimer kan met een stekker contact maken met een thuisbasis van de ANWB en de nieuwe service ‘ANWB Connected’. Nieuwsgierig als ik ben, wilde ik er wel eens kennis mee maken. De ANWB die mijn oude Saab in de gaten houdt, storingen monitort, mij attendeert op onderhoud, de status van mijn accu in de gaten houdt en me kan adviseren om zo milieuvriendelijk mogelijk te rijden. Dat was toch geweldig!

Omdat ik soms mijn ANWB parkeer-app vergat, vond ik het bij het eerste gebruik wel heel erg makkelijk dat de app de parkeertransactie automatisch uit kon loggen als ik wegreed van die parkeerplaats. De service leek ideaal. Tot het wat kouder werd. Ik controleerde regelmatig de ANWB Connected app op mijn mobiele telefoon. De status van de accu was telkens oke. Tot ik op een koude morgen de Saab startte en de accu het opgaf. Naar de lokale garage en inderdaad, de accu was overleden. ANWB Connected deed niet wat het beloofd had. Zelfs niet met de auto waar ze vrolijk reclame mee maakten om de nieuwe service te promoten. Ik heb toch maar direct mijn abonnement bij de ANWB opgezegd. Hoe modern ook, dat was een station te ver voor mijn oude Saab en die nieuwe technologie van de ANWB. Nu maar hopen dat het wel werkt bij moderne auto’s. Ik zie het voorlopig maar even aan. De kans dat ik als oldtimerliefhebber prive in een moderne auto ga rijden is namelijk erg klein.

Elektrisch Pick-Uppen met de Kangoo EZ

Nederland innovatieland, dat blijkt wel weer uit de praktische aanpassing die carrosseriebouwer Veth Automotive uit Arnhem heeft gedaan op basis van de elektrische Renault Kangoo EZ.

De volledig elektrische Renault Kangoo Z.E. is daardoor exclusief in Nederland beschikbaar als pick-up met een grote open laadbak. Deze versie is bij uitstek geschikt voor hoveniers, gemeenten, reinigingsdiensten en andere bedrijven die waarde hechten aan duurzame mobiliteit in stedelijk gebied. We verwachten dan ook dat grote steden als Rotterdam en Amsterdam - die vooraan lopen om brandstof aangedreven voertuigen te weren - er voor in de rij zullen staan.
De pick-up is gebaseerd op de Renault Kangoo Z.E. Maxi en kent vier varianten. De basisversie heeft geen opbouw, vaste zijwanden en een achterklep. Er is ook een opbouwvariant met een platte laadbak en open te klappen aluminium zijwanden. Bij de derde variant kan dezelfde laadbak ook kippen. De vierde variant heeft een kiepbare veegvuilopbouw van lichtgewicht kunststof.
De Renault Kangoo Z.E. wordt aangedreven door een elektromotor van 44 kW (60 pk) die gevoed wordt door een 33 kWh batterij. Dankzij de 7 kW/32A AC-lader is de batterij via een 7,4 kW oplaadpunt in circa zes uur op te laden. Maar ook een lunchpauze van een half uur kan een aanvullend rijbereik van maar liefst 35 kilometer opleveren.
De prijzen van de Renault Kangoo Z.E. pick-up beginnen bij € 33.584,- exclusief BTW en op basis van batterijkoop. Allerlei handige zaken zoals palenrekken, gereedschapskisten, optische signalering en laadbakcoating zijn optioneel beschikbaar. Tevens zijn voor de Kangoo Z.E. in Nederland aantrekkelijke subsidieregelingen van toepassing, zoals de MIA, VAMIL en eventuele lokale subsidies voor de aanschaf van een elektrische bedrijfswagen.
Voor meer informatie over de mogelijkheden, neem contact op met een van Renault PRO+ centers of bekijk het bedrijfswagen aanbod van Renault op:
renault.nl/modellen/
bedrijfswagens.

15 / 16