Hart van Rijssen

12 januari 2018

Hart van Rijssen 12 januari 2018


Diefstal regenpijpen Rijssens Museum

RIJSSEN – Rond jaarwisseling zijn koperen regenwaterafvoeren van het Tweede Bouwhuis van het Rijssens Museum gestolen.

De regenwaterafvoerpijpen zitten tamelijk uit het zicht aan de tuinkant van het Tweede Bouwhuis waarin het brandweermuseum is gehuisvest. Wanneer de afvoeren zijn ontvreemd is niet goed meer na te gaan. In elk geval was de diefstal al gepleegd voordat de gemeente de kasteeltuin had afgesloten door het ophalen van de ophaalbrug.

Openbaar
De tuin van het kasteel is openbaar terrein en is onder normale omstandigheden 24 uur per dag toegankelijk. Om vuurwerkschade en vandalisme te voorkomen, wordt de kasteeltuin tijdens de jaarwisseling wél afgesloten.

Vochtschade
Dat de afvoeren waren verdwenen werd ontdekt door een van de vrijwilligers die voor de jaarwisseling door de kasteeltuin kwam aanfietsen en grote vochtplekken op buitengevel ontdekte. Bij nadere inspectie bleken de koperen afvoerpijpen, die overigens niet als zodanig herkenbaar zijn, te zijn verdwenen. Op de foto bekijkt conservator Jan van de Maat de schade.

Noodvoorziening
Om te voorkomen dat er vochtschade ontstaat heeft installateur Ernst Flim inmiddels een noodvoorziening getroffen door het aanbrengen van plastic afvoeren. Koperen materialen worden nogal eens gestolen omdat het metaal een goede prijs opbrengt. Van de Maat schat echter dat de opbrengst van het materiaal tussen de 40 en 50 euro zal zijn. "Je zou zeggen: ga je nu voor zo'n bedrag middenin de nacht allerlei capriolen uithalen om die afvoeren te stelen."

Schadepost
Het vervangen van de afvoeren zal een flinke schadepost zijn. Ook over het voorkomen van dit soort diefstallen moet nagedacht worden. De buitengevel van dit gedeelte van het Rijssens Museum is 's avonds en 's nachts onverlicht. De kasteeltuin is tijdens de openingsuren van het museum ook vanaf de binnenplaats toegankelijk. Na sluitingstijd wordt het hek gesloten, terwijl de tuin buiten het kasteelcomplex onder normale omstandigheden open blijft.

Jagers moeten de basis worden van de nieuwe natuurbescherming

HOGE HEXEL – De Nederlandse weidelijke jacht moet de basis worden van de nieuwe natuurbescherming.

Dat zei directeur Laurens Hoedemaker van Nederlandse Jagersvereniging zaterdagmiddag bij Tolplas Horeca op het Hoge Hexel. Hoedemaker (rechts op de foto) voerde het woord op nieuwjaarsreceptie van de Twentse Jagers. Voorzitter Jan Flim (midden) kon ruim 200 jagers, bestuurders en politici verwelkomen.

Hoedemaker zei kansen te zien om bij het het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en CU een beter natuurbeheer te ontwikkelen. Volgens Hoedemaker moet bestaande wetgeving dringend gerepareerd worden. "De geluiddemper op jachtvuurwapens moet gelegaliseerd worden. Verder zou een meerjarige jachtakte een uitkomst zijn. Als je dan alle zaken digitaal koppelt, kun je straks met één document toe dat meteen je wapenvergunning is en je jachtakte die ook internationaal geldig zijn."

Hoedemaker stelde vast dat aan de jagers steeds hogere eisen gesteld worden. Hij drong er echter op aan om geen afwachtende houding aan te nemen, maar zelf ook beleidsstappen te maken. "Wees daarvoor ook actief op alle bestuurslagen die daarover gaan. Wij willen dat de weidelijke jacht, waarbij het afgeschoten wild niet lijdt, de basis wordt voor de natuurbescherming. Het moet allemaal eenvoudiger en dat kan ook. Het draagvlak voor de jacht in Nederland is veel breder dan de tegenstanders ons altijd willen doen geloven."

Volgens Hoedemaker is een meerderheid van het publiek voorstander van uitbreiding van bevoegdheden voor de jagers. "De Nederlandse wildlijst telt 48 soorten, dus moeten we daar ook goed voor zorgen. Kwetsbare soorten beschermen en waar de aantallen uit de hand lopen moet er op eenvoudige wijze afschot kunnen plaatsvinden. Dat moet landelijk geregeld worden. Daar kunnen we goede afspraken over maken met alle betrokkenen."

Ook CDA-Europarlementariër Annie (links op de foto) onderstreepte het belang van praktische regelgeving voor de Nederlandse jagers. Met praktijkvoorbeelden uit Brussel toonde zij aan dat de Nederlandse jagersbelangen niet op zichzelf staan maar ook in Europees verband op een goede manier geregeld moeten worden.

De eerste wekken
he'j alwier wier ehad.

Jaargang: 5 • Nr 185 • Wk 02

Historie van De Brekeld 1951 - 1965

RIJSSEN - In de vorige edities werd beschreven hoe bij het bakken van de stenen gebruik werd gemaakt van veldovens. Deze werkwijze hield stand tot de jaren 50.

Evenredig met de toename van de bevolking nam ook de vraag naar stenen toe. Men zocht naar methoden waarbij met minder arbeidsplaatsen een hogere productie haalbaar was. Leem werd opgegraven met machines en in 1951 werden de primitieve veldovens vervangen door ringovens. Zo groeide het tichelwoark van de firma Baan & ten Hove uit tot een gigantisch modern complex met een flinke uitbreiding in de productie.

De vraag naar gebakken stenen was in die jaren 50 abnormaal groot. Ondanks de moderne productiemethoden kon niet meer aan de steenhonger voldaan worden. Begin vijftiger jaren werden er op jaarbasis zo'n 4.5 miljoen stenen van eerste klas kwaliteit geleverd. Het bakken van de stenen vond plaats in de ovale ringovens. Deze waren verdeeld in 24 kamers en waren goed voor 300.000 stenen. Het hele bakproces duurde destijds ongeveer vier weken. De kolen voor het bakken van de stenen werden door de stoker met een kolenschep van bovenaf de ringoven in de kokers gegooid. De kokers worden tijdens het bouwen niet geheel dicht gestapeld maar bevatten uitsparingen zodat het vuur door de gehele ingepakte oven kon gaan. De stoker verzorgde in deze vier weken de toevoer van kolen zodat de vereiste temperatuur langzaam werd opgevoerd tot ongeveer 1000 graden. Door de kamers was het warmteverlies van de ringovens aanmerkelijk minder dan bij de veldovens. De warmte circuleerde nu van kamer naar kamer. Na het bakken van de stenen vond er een geleidelijke afkoeling plaats. Iedere fout in dit proces kon de productie laten mislukken. Bij te veel hitte smolten de stenen aan elkaar. Te snel afkoelen leidde tot scheuren en barstjes in de stenen. In een volgende editie de aanvoer en de opslag van leem afkomstig uit de Hoch.
Dick Tukkers

Taxivervoer voor iedereen toegankelijk

RIJSSEN - Er gaat dit jaar een en ander veranderen in het vervoer binnen Rijssen-Holten. De gemeenteraad stemde in december in met de aanpassingen voor onder meer de WMO en jeugdhulp, waarbij ook het taxivervoer vanaf 1 juli 2018 voor iedereen toegankelijk is.

Alle inwoners en bezoekers kunnen vanaf dan gebruik maken van het taxivervoer. Mensen die niet met het reguliere openbaar vervoer kunnen reizen, betalen voor het gebruik een vaste maandelijkse bijdrage van 25 euro. Hiervoor kunnen zij dan maximaal 2.000 kilometer per jaar reizen.

Evaluatie
Mensen die tot nu toe gebruik maakten van de Regiotaxi of door zorgaanbieders aangeboden vervoer krijgen nog een evaluatie binnenkort. De gemeente gaat dan kijken of zij nog dit vervoer nodig hebben of dat zij toe zouden kunnen met het regulier openbaar vervoer. Deze groep ontvangt in januari een persoonlijk bericht over deze geplande evaluatie. Wanneer ook de taxi geen passende vorm van vervoer blijft, is het mogelijk om maatwerk te bieden.

Busvervoer
Op aanvraag gaan straks ook rolstoeltoegankelijke bussen rijden langs de 100 haltes binnen de gemeente. Het doel is dat een inwoner straks maximaal 200 meter hoeft te lopen naar een halte. Wanneer ook dit niet toepasbaar is voor gebruikers wordt gekeken naar verder maatwerk.

Cursus internet voor beginners

RIJSSEN - De bibliotheek Rijssen-Holten begint eind deze maand met een nieuwe cursus gericht op mensen die weinig of niet met internet gewerkt hebben.

Op woensdag 24 januari start de cursus in de bibliotheek Rijssen, op 25 januari in de bibliotheek Holten. Deelnemers volgen twaalf lessen in hun eigen tempo via een online oefenprogramma. U leert dan belangrijke basisvaardigheden zoals het bezoeken van een website, opzoeken van informatie, invullen van formulieren en natuurlijk e-mailen. De lessen beginnen om 09.30 uur en eindigen om 11.00 uur. Voor informatie en aanmelden (verplicht) kunt u bellen naar: 0548-513431, vraag naar Annelies Kremer of meld u aan bij de balie. Aanmelden liefst voor 18 januari. Als de cursus vol is, wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Kandidatenlijst D66 Rijssen-Holten klaar

RIJSSEN - De kandidatenlijst van D66 Rijssen-Holten is definitief vastgesteld. Herman Klein Velderman uit Holten voert de lijst aan.

Na de lijsttrekker volgen Sander ter Harmsel, Sander Lubberhuizen en Nick Meester op plaats 2, 3 en 4. Hierna maken Seth de Koning, Julia Hof, Casper Polman, Dirk Jansen, Fréan Visscher en Jorrit Stolwijk de lijst compleet. De lijst is een mooie vermenging van politieke ervaring én de gedrevenheid van nieuwkomers. Daarnaast komen zij ook uit de verschillende windrichtingen van Rijssen-Holten, waardoor dit dus een zeer diverse lijst is. Dit tot genoegen van Herman Klein Velderman. Op korte termijn resenteert D66 Rijssen-Holten haar verkiezingsprogramma #goedvoorelkaar. De afgelopen tijd vroegen zij de inwoners al om feedback.

Fysiozorg organiseert Nieuwjaarswandeling

RIJSSEN - Op zaterdag 13 januari 2018 wordt de tweede editie van de Fysiozorg Nieuwjaarswandeling georganiseerd.

Alle (oud-)patiënten van Fysiozorg, medewerkers van Fysiozorg en overige geïnteresseerden zijn van harte welkom om mee te wandelen tijdens deze tocht van 5 kilometer door de natuur van Rijssen. Het startpunt van de wandeling is bij de praktijk (Roelf Bosmastraat 39b te Rijssen). U wordt om 10.00 uur ontvangen met een kopje koffie, daarna start de wandeling door de prachtige natuur van Rijssen. Onderweg is er glühwein en een heerlijke warme chocolademelk voor de liefhebbers.

Loop mee
Als afsluiter van deze wandeling staat er een kopje snert voor u klaar in de praktijk. Er zijn geen kosten verbonden aan deze wandeling, opgave vooraf is wel noodzakelijk. U kunt zich opgeven via info@fysiozorg.nl of bel naar 0548-517956 voor meer informatie.

Bibliotheek zoekt meer vrijwilligers

RIJSSEN - De bibliotheek van Rijssen-Holten is op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

De bibliotheek is afhankelijk van vrijwilligers voor een groot aantal taken. Door vertrek van vrijwilligers of nieuwe initiatieven is er soms behoefte aan meer mensen. Op dit moment zijn er diverse vrijwilligers-vacatures. Zo is de bibliotheek in Rijssen op zoek naar een gastheer of gastvrouw voor de maandagmiddag en vrijdagochtend. Bel hiervoor met: 0548-513431. Voor de bibliotheek in het kulturhus in Holten worden vrijwilligers gezocht voor meerdere avonden. In Rijssen zoeken zij ook nog een vrijwilliger die boeken wil bezorgen en omruilen bij mensen die niet meer zelf naar de bibliotheek kunnen komen. Voor het goed bezochte mamacafé in Rijssen zijn vrijwilligers nodig op de vrijdagochtend. Voor deze vacatures kunt u bellen met: 0548-366414

Huldiging van tien vrijwilligers Eltheto

Betsie van de Maat.

RIJSSEN –Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij de Poort van Twente in Rijssen werden tien vrijwilligers in dienst van het verzorgingshuis Eltheto in Rijssen in het zonnetje gezet voor hun jarenlange inzet.

Mevrouw Anja Maathuis, vrijwillgerscoördinator bij Carint Reggeland, heeft hen in de bloemetjes gezet. Mevrouw Betsie van de Maat is maar liefst 20 jaar vrijwilligster, mevrouw Zwenny van der Veen en de heren Gerrit Beldman en Jan Janssen 15 jaar, de dames Marja ter Harmsel, Aleida Beldman, Aaltje Dannenberg en Dineke Schepers 10 jaar en tenslotte de dames Joke Lichtenberg en Marianne van de Noort vijf jaar als vrijwilligsters werkzaam. Anja Maathuis sprak veel lovende woorden uit voor hun inzet; zij zijn onmisbaar in een voorziening als Etheto: ''Wij zijn erg trots op alle jubilarissen! Het is een zegen om zoveel trouwe vrijwilligers te hebben. Maar we zijn natuurlijk erg blij met alle vrijwilligers een onmisbare keten vormen in de keten van de zorg."

Oudste vrijwilliger van Etheto.

Dick Tukkers

Stamppotbuffet

RIJSSEN - ViaVie Welzijn Rijssen-Holten organiseert een stamppotbuffet voor senioren op woensdag 17 januari 2018 bij restaurant De Biester, Stationsstraat 10 te Holten.

Er is dan gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een gezellige sfeer en te genieten van heerlijke stamppotten in buffetvorm. Gastvrouwen van ViaVie Welzijn zullen u weer hartelijk ontvangen. U komt toch ook?? De kosten bedragen 11,50 euro per persoon exclusief drankjes. De aanvang is om 12.30 uur. Aanmelden kan bij ViaVie Welzijn Rijssen-Holten, telefoonnummer 0548-362755. ViaVie organiseert gedurende het jaar diverse leuke activiteiten voor uiteenlopende doelgroepen. Kijk ook op: www.viaviewelzijn.nl

Even Voorstellen: Herman Klein Velderman, D66

RIJSSEN-HOLTEN – Het bestuur van D66 Rijssen-Holten heeft voor de komende raadsverkiezing op 21 maart 2018, Herman Klein Velderman uit Holten gekozen als lijsttrekker.

Herman is 51 jaar oud en is sinds 2013 lid van D66 en politiek actief als raadslid en fractievoorzitter sinds 2014.

Waarom stelde u zich beschikbaar als lijsttrekker?:
Om ervoor te zorgen dat D66 door kan gaan op de weg die zij is ingeslagen. Sinds vier jaar heeft D66 een duidelijk geluid in de gemeente Rijssen-Holten. Wat ingewikkeld is weer simpel maken. Met eerlijke politiek en door initiatief. Daar wil ik mij graag hard voor maken!

Welke doelen streeft u na?:
Ons motto is: goed voor elkaar! We luisteren naar elkaar, hebben oog voor elkaar, we verbinden, zoeken elkaar op, zorgen ervoor dat zoveel mogelijk mensen kunnen blijven meedoen in de samenleving, geven elkaar ruimte en keuzevrijheid.

Wilt u de politiek op de huidige wijze voortzetten?:
We blijven ontwikkelingen in onze gemeente op onze eigen wijze volgen. Wij zijn van mening dat de raad zich meer met hoofdlijnen bezig moet houden en het college besluitvaardiger mag zijn. Wij willen daarom meer vergaderen op hoofdlijnen in minder vergaderingen om zodoende meer met de inwoners van Rijssen-Holten in gesprek te kunnen komen.

Hebt u een partijprogram voor de komende jaren?:
Samen – Bewust – Persoonlijk: het fundament van D66 van waaruit wij politiek bedrijven. Dat leggen we graag even uit. Samen; We staan voor mooie uitdagingen. Waarbij we mensen samenbrengen, en zo meer begrip voor elkaar laten krijgen. We hebben elkaar nodig! Het vertrouwen in de slagkracht van de overheid willen we herstellen door te laten zien dat het anders kan. We luisteren naar wat er bij jou speelt en vertalen dit naar hoe we als gemeente hierop inspelen. Bewust: Samen leven is bewust zijn van wat je doet en wat er om je heen aan de hand is. Het gaat om verantwoordelijkheid voor alles hier op aarde: de mens, de natuur, de dieren, je leefomgeving en natuurlijk jezelf! Persoonlijk; We zijn zichtbaar, staan midden in de samenleving en het is makkelijk om ons te vinden om contact op te nemen.

Wat zijn de te verwachten acties tot aan de verkiezingen?:
Wij zoeken de mensen op, op straat, bij bijeenkomsten en langs de deuren, maar ook online zullen we onze speerpunten via social media bij de inwoners onder de aandacht brengen.

Wat vindt u van het huidige politieke klimaat in Rijssen-Holten?:
Partijen zijn al jaren gewend om met elkaar te regeren waardoor er niet veel vernieuwt binnen de gemeente. Juist vernieuwing zorgt ervoor dat we als gemeente meegroeien met de omgeving waardoor we ons in onze gemeente prettig blijven voelen.

Op hoeveel zetels rekent u bij de komende verkiezing?:
Het zou mooi zijn als we op 2 of 3 zetels uitkomen. Als we groeien naar 2 of 3 zetels willen we ook deel uitmaken van de coalitie. Een D66 wethouder voor alle partijen spreekt dan voor zich in een college met 3 wethouders.

Dick Tukkers

Reginox werkt aan wereldwijde innovatie

RIJSSEN – Dat het bedrijf Reginox in Rijssen speelt oplettend in op de bestaande en nieuwe wensen van consumenten en van haar marktpartners.

Het resultaat is een eigentijds succesvol programma van spoelunits, wastafels, werk -en aanrechtbladen, waarmee Reginox wereldwijd een merk van werelds kaliber is geworden. Met een bedrijfsruimte van ruim 40.000 vierkante meter en met de Rijssense nuchterheid en degelijkheid produceert het bedrijf met meer dan een half miljoen roestvrijstalen spoelunits/wastafels per jaar. In meer dan honderd verschillende stijlen en dessins.

Innovatief
Daarnaast levert het bedrijf een scala aan mogelijkheden voor roestvrijstalen werkbladen. De uiterst geavanceerde productiemethoden stellen het bedrijf in staat, om steeds nieuwe innovatieve producten op de markt te brengen, maar ook prima te kunnen concurreren op de wereldmarkt. De producten van Reginox zijn een wereldbekend merk dat bekendheid verwierf bij sanitair en keukenspecialisten en bij de aanrechtfabrikanten. Maar ook bij woningcorporaties en sanitairspecialisten. Het werkgebied reikt van Nederland tot ver daarbuiten.

Assortiment
Het bedrijf heeft vestigingen in Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Singapore. Door een vooruitstrevende denkwijze is het bedrijf in staat om jarenlang haar assortiment te complementeren met vele accessoires en passende kranen.

Onderscheidingen
Niet onvermeld mag blijven dat Reginox zowel in het jaren 2013, 2015 en 2016 onderscheiden met de Red Dot Design Award voor ruimtebesparende sifons (de Oscar van de ontwerpwereld). Met totaal meer dan 12.000 inschrijvingen uit meer dan 60 landen behoren de Red Dot design Award's tot de internationale designcompetities ter wereld. Het ontwerp van de unieke ruimtebesparende sifon kreeg een plaats in het speciale designmuseum.

Dick Tukkers

Thuisin Rijssen compleet vernieuwd

RIJSSEN - Afgelopen september opende Thuisin Rijssen na een flinke verbouwing haar vernieuwde winkel. De toonaangevende winkel voor woninginrichting in de regio Rijssen, Wierden en Enter, met alles op het gebied van verf, behang, raamdecoratie, gordijnen, vloeren, zonwering en kasten op maat, heeft nu een nog groter en verrassender assortiment.

Naast een ruimer assortiment heeft Thuisin Rijssen een kleine metamorfose gehad in de winkel. Zo zijn zij nu in bezit van een grote behangboekenbibliotheek. 'Behang moet je zien en voelen. Door onze grote behangboekencollectie kan de klant dat nu ook,' aldus eigenaar Wim Bruggink.

Assortiment
Het shop-in- shop concept met vloerendisplays laat duidelijk zien welke vloeren ze hebben. Wim Bruggink: 'Onze vloeren, zoals de pvc vloeren, moet je op de grond zien om te kijken hoe het staat. Daar is nu de ruimte voor in onze shop-in- shop.' De afdeling raamdecoratie is vernieuwd met een betere afstemming op de soorten raambekleding. Door het vernieuwen van de raamdecoratie afdeling is het voor de klant beter zichtbaar wat wij hebben en voor welke raam het geschikt is. En natuurlijk erg belangrijk wat het effect is van de lichtinval. Zelfs de kasten afdeling heeft een nieuwe opstelling en er is ruimte gemaakt voor een informatiestand over spanplafonds.

Wierden en Enter
Voor je complete woninginrichting moet je zijn bij Thuisin Rijssen, de specialist in wonen van de omgeving Rijssen, Wierden en Enter. Na deze verbouwing bieden zij meer voor haar klanten in deze regio. Eigenaar Wim: 'Wij leveren een geheel traject; van styling- en kleuradvies, ontwerp, uitvoering en ontzorging. Ook zorgen wij dat alles op maat wordt geleverd en gemonteerd door onze vakmensen. Dat is het 'alles onder één dak' concept waarin Thuisin Rijssen vooruitstrevend is.'

Nieuwe Rijssense hobbyvereniging

RIJSSEN - Er is een nieuwe hobbyvereniging in Rijssen opgericht. De Kunst en Cultuur Vereniging Rijssen is ontstaan als een samenvoeging van de houtsnijvereniging Burijn en de Kunstenaarsvereniging Expres-Zo.

Deze nieuwe vereniging heeft zich ten doel gesteld om verschillende hobby's meer aandacht te geven. De komende tijd komen zij bijeen in een klaslokaal van de voormalige Prins Mauritsschool aan de Zeven Peggenweg. Hier gaan ze dan schilderen, houtsnijden en boetseren. Later gaan ze ook andere hobby's beoefenen, wanneer de Hobbyboerderieie achter het Volkspark klaar is met de verbouwing. Een en ander hangt af van de belangstelling voor specifieke hobby's.

Divers
De bedoeling is om een vereniging te worden waar zoveel mogelijk hobby's beoefend worden, zoals bijvoorbeeld, houtsnijden, beeldhouwen, Fries houtsnijwerk, boetseren, schilderen met verschillende soorten verf en materialen, linoleum druk, houtbranden(pyrografie), figuurzagen, tingieten en meer.

Begeleiding
In eerste instantie zal door Jan Meinders het schilderen en boetseren worden begeleid. Ben Plomp zal in de toekomst aanwijzingen geven voor het houtsnijden. De leden van de nieuwe vereniging komen wekelijks bij elkaar.

Deelname
Men is op de dinsdag of woensdagavond of beide dagen welkom van 19.00 tot 21.30 uur. De contributie bedraagt 75 euro per jaar, waarbij de koffie is inbegrepen. Het bestuur van de vereniging nodigt u dan ook van harte uit om vrijblijvend een kijkje te komen nemen of deze vereniging wat voor u is.

Emilio Guzman in Kulturhus Holten

HOLTEN - Op 13 januari is Emilio Guzman te zien in het Kulturhus Holten met zijn nieuwste voorstelling. Het belooft een komische avond te worden met interessante gedachtespinsels en directe humor.

Emilio Guzman was twee jaar geleden al te zien in een Holten, toen sprak hij zich uit over populisme en de boze, blanke burger. Nu draait hij de rollen om en kruipt in de huid van de boze minderheid. Ongenuanceerd en direct laat hij zien hoe de populist de nieuwe elite is geworden. Een cabaretvoorstelling waarin Emilio een geheel eigen stijl neerzet. Kaarten voor de voorstelling kosten 17,- euro en zijn te verkrijgen via www.kulturhusholten.nl of bij het infopunt van het Kulturhus.

Dana Winner in Parkgebouw

RIJSSEN - Op vrijdag 19 januari zal Dana Winner optreden in het Parkgebouw te Rijssen. De avond begint om 20.00 uur en zal in het teken staan van zowel haar vorige hits als nieuw werk.

Ook zal ze voor deze avond een aantal covers ten gehore brengen van artiesten die een inspiratiebron voor haar vormen. Het publiek is verzekerd van een unieke, muzikale avond en zorgvuldig samengesteld programma van de getalenteerde zangeres. De alom bekende nummers van Dana Winner bestaan uit gevoelige ballads, maar ook zeker swingende songs voor een complete muzikale beleving. Voor 23,50 euro bemachtigt u een kaartje. Kaarten kunnen vooraf worden gereserveerd via www.parkgebouw.nl of aan de kassa.

Vrijwilligers van verpleeghuis De Schutse geëerd

RIJSSEN - Tijdens een gezellige bijeenkomst op de nationale vrijwilligersdag gehouden in de Poort van Twente in Rijssen op 7 december werden er maar liefst 20 vrijwilligers gehuldigd in verband met hun jarenlange zorg voor hun medemens.

Mevrouw Immink was 20 jaar vrijwilligster in de Schutse, vijftien jaar vrijwilliger waren de dames: ter Maat, Gerritsen, Vogel en de heren Vogel en Janssen. Tien jaar vrijwilliger waren de dames: ten Hove, ter Harmsel Koster Nijkamp Boom en Bakker en de heer Schothans. De dames Vlijt, Beldman, Welleweerd , Korte, Dangremond, Smeijers waren vijf jaar lang vrijwilliger bij De Schutse. Helaas was mevrouw Baan – Groeneboom afwezig. Namens De Schutse Carint Reggeland voerde mevrouw Anja Maathuis als vrijwilligerscoördinatrice van Carint Reggeland het woord. Zij dankte allen voor hu inzet voor de medemens. Wij zijn als organisatie bijzonder trots op onze vrijwilligers , wij ervaren het als een zegen om zoveel trouwe vrijwilligers te hebben. Zij overhandigde de jubilarissen bloemen een attentie en een kerstpakket.

Dick Tukkers

Column

Gerrit Kraa

't Kan verkeren…
De Provincie hef geald vriej-emaakt vuur een roem Taalhoes Tweante in 'n bibliotheek van Hengel. De Stichting Twentaal en de Kreenk vuur de Tweantse sproak zeent d'r slim bliej met! Op een jubileum-keaie biej 't Everloo steet 'n koppern plaatje met het opschrif: "Wel het laand van Twente kan waardeern, wil ook de sproake doarvan leern". Tweante mag zin meenderwaardigheaidscomplex non wal in de eunderste la van het kammenet leggen en beseffen da'w een prachtig programma in oons metdreangt. Het plat is gin handicap mear 't gef oons juust nen vuursproonk. 't Hef ook mear een hoar eskeald of het Nedersaksisch was dé standaard-sproake ewes vuur heel Hollaand. Toch efkes de memorie opporken: Willem van Oranje (Zwiege-Wilm; kunnigheaid van Buma?) zat zich te verbieten op de Dillenburg: breur Adolf esneuweld in Heiligerlee en de breurs Lodewijk en Hendrik idem dito biej Mook. Het toafelzilver van moo Juliana lea in de lommerd en Willem har de knippe op 't hennenhok liggen. De Spanjolen waren hear en measter, nen ramp vuur Deamter, Zutphen, Zwolle, Kaampen, Enkhuizen en Hoorn. Dizze machtige Hanzesteaden zatten economisch an 't groondhoolt. Dat netwoark nöm stiekem contact op met Willem van Oranje, via Hendrik Wessels, Rijnschipper en Van Weesembeke, gewezen roadspensionaris van Antwerpen. De geneumde plaatsen (code-naams: Venus, Juno, Pallas, Ariadne, Tryton en Pollux) zollen een huurleager financieren en dan mos Willem as eerste Deamter veroveren. Van binnenoet zollen illegalen de stadspoorten lösdoon.Het Oranje-huurleager rukten ongezeens op via Wezel en köm oeteindelijk tot an 'n Snippelingendiek. 'n Aanderen moarn steun alns oonder water: de Allerheiligenvlood van 1 november 1570 was gangs, nen nationalen ramp met 10.000 slachtoffers. De coup wör of-ebloazen, de huurtroepen gungen op hoes op an. Alva kreeg d'r loch van en knupten hier en doar wat illegalen op. Hoaste gin mens weet mear dat in 1571, in Deamter, vanoet 'n Noorderbergertoren 12 wederdopers noar 'n Breenk ebrach zeent. Twee hebt ze onthaalsd en tiene op-ehöngen. Catharina Somerhuis, 't jongste slachtoffer, zung op de braandstapel: "Myn Godt waer sall ick henegaen"; nog aait in Liedboek 1973, gezang 405. 'n Inquisiteur probeerden de leu nog oawer te halen um de nye lere of te zwearen. Dan wörden ze nit verbraand mear ontheuwd… In '72 nömmen de Watergeuzen Den Briel in, begun doarnoa in Alkmaar de victorie en alzo bleus de Raandstad 't heugste leed. De Hollaandse sproake wör dóarduur de norm, en het Nedersaksisch wör 'n dialect…. Mear as Deamter, toen in 1571, in-enömmen was, zolle viej now allemoale Algemeen Beschaafd Deamtegrs spgrekken.…

Succesvolle vuurwerkactie Welkoop Rijssen

RIJSSEN - De door Welkoop georganiseerde actie bij 'Plus ter Maat' is een groot succes geworden!

Bijna 300 kassabonnen werden er in de grote vuurwerkdoos gegooid die bij de supermarkt was neergezet. Door hier de kassabon in te gooien maakten de deelnemers kans op 1 van de 3 vuurwerkpakketten die door Welkoop Rijssen beschikbaar werden gesteld. Op de foto ziet u de blije prijswinnaars met hun waardebon.

Hartelijk dank!
Het team van Welkoop Rijssen wil iedereen bedanken voor zijn/haar deelname en wenst iedereen een gelukkig en voorspoedig 2018!

De 2de seizoenshelft in de Veste beleven!

ENSCHEDE - Met de halve seizoenkaart mis je niks van de 2de seizoenshelft. Vanaf 125 euro heb jij al je eigen plek in De Grolsch Veste bij de laatste 8 wedstrijden dit seizoen, waaronder de wedstrijden tegen PSV en Feyenoord.

Daarnaast heb je voorrang op de kaartverkoop bij overige wedstrijden (bijv. de KNVB-beker), 10% korting op het gehele assortiment in Fanstore De Grolsch Veste en ontvang je wekelijks een nieuwsbrief per e-mail. Ben je lid van de Kidsclub of Young Reds? Dan heb je als Kidsclublid al een halve seizoenkaart voor 60 euro en als Young Redslid voor slechts 75 euro.

Woer blif de tied

Jenske kreeg op 'n verjoardag van Oom Piet
Een horloge, mear is ne al wier kwiet
Is hee ne verlöarn of is'e gapt?
Gin meanske den doar wat van snapt
Dus vroagnt ze zich of: woer blif de tied?

Jan Zandbergen

A'j oe braandt an 't striekiezer
kan 't wal met nen sisser oflopen.

Maandag 15 januari, 10.00 uur

9 / 16

Woensdag 17 januari aanstaande
Open Huis bij Reggesteyn vestiging Rijssen

RIJSSEN - Woensdag 17 januari aanstaande is er Open Huis bij de vestiging Rijssen van Reggesteyn.

"Ook dit jaar is er een breed en gevarieerd programma samengesteld om een goed beeld te geven van alle mogelijkheden binnen onze school", zegt Gerard Rutterkamp, directeur van de school. Reggesteyn Rijssen is een school voor pro, vmbo, havo en vwo. Op elk niveau zijn er volop mogelijkheden. Zo kunnen leerlingen in het vmbo bij Reggesteyn nog echt een vak leren. Daarnaast kunnen deze leerlingen ook keuzevakken volgen. Ook de TL-leerlingen krijgen meer keuzevakken aangeboden in de beroepsprofielen. Zo kunnen ze praktische vaardigheden ontwikkelen en zijn ze nog beter voorbereid op het MBO. "Doordat we intensief contact hebben met bedrijven en organisaties kunnen we leerlingen van het praktijkonderwijs en de beroepsgerichte leerwegen een goede aansluiting op de arbeidsmarkt bieden", aldus Gerard Rutterkamp. Reggesteyn is een ondernemende school die veel kansen biedt!

Goede begeleiding
De havo/vwo afdeling heeft een uitstekende basis in Rijssen. Leerlingen worden goed begeleid om in de vierde klas een optimale aansluiting te vinden bij Reggesteyn Noetselerbergweg. Eén van onze uitgangspunten is om leerlingen te begeleiden bij het ontdekken wie zij zijn en kunnen worden. Reggesteyn is een christelijke scholengemeenschap waarbij respect en veiligheid voorop staan. We hebben veel aandacht voor waarden als eerlijkheid, openheid, vertrouwen en saamhorigheid. We organiseren allerlei activiteiten voor en met elkaar. Iedereen hoort erbij en samen bereik je meer. Reggesteyn verbindt.

Beleef Reggesteyn
Tijdens het Open Huis kunnen ouders en leerlingen niet alleen horen, maar juist ook beleven wat Reggesteyn allemaal te bieden heeft. Docenten en leerlingen staan voor u klaar om u op alle fronten een goed beeld te geven van de school. Bij Reggesteyn is veel mogelijk en daar willen we u tijdens het Open Huis graag over vertellen! Kijk ook op: www.reggesteyn.nl

Stichting Ieder Kind Telt Mee op weg met ontwikkeling kindcentra

HELLENDOORN - In de gemeente Hellendoorn verzorgt Stichting 'Ieder kind telt' het christelijk basisonderwijs op een tiental scholen. In de visie van genoemde stichting is het belangrijk om kinderen naast kennis en vaardigheden ook te ondersteunen bij hun totale ontwikkeling tot evenwichtige personen.

Daartoe is de samenwerking gezocht met andere partners die het onderwijs kunnen versterken. In een Integraal Kind Centrum (IKC) kunnen kinderen van 0-12 jaar terecht om te leren, te spelen, te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. Het is een combinatie van onderwijs, opvang en evt. andere partners (zoals bv. sport- en muziekorganisaties). Met een IKC wordt ingespeeld op de behoefte van kinderen en ouders om door één organisatie de brede ontwikkeling van de kinderen te laten verzorgen. Doordat onderwijs en opvang zich onder één dak bevinden, wordt het samenwerken t.b.v. het kind vergemakkelijkt.

Een IKC doorbreekt het belangen- en verzuild denken en juist door de gezamenlijke aanpak is er sprake van een grote kwaliteitsslag. Het kind staat centraal en de organisatie is daaraan ondergeschikt. Medewerkers van het IKC, pedagogisch medewerkers en leerkrachten samen, streven er naar een omgeving te creëren waar kinderen veilig kunnen opgroeien en tegelijk veel uitdaging kunnen ervaren. Uitdagingen zorgen er voor dat kinderen zich vaardigheden eigen maken die ze helpen bij het opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Men wil daarbij kinderen de kans geven om de wereld te ontdekken en bieden een zo breed mogelijk ontwikkelingsaanbod. Hierbij verschillen de mogelijkheden per locatie t.a.v. het aanbod aan activiteiten op het gebied van cultuur, sport, natuur, nieuwe media, wetenschap en techniek. Kortom, de samenwerking in een Integraal Kind Centrum biedt vele mogelijkheden voor kinderen om zich te ontwikkelen in een rijke leeromgeving. Zij kunnen hierdoor hun talenten volledig ontwikkelen!

Jaap Kremer nieuwe dirigent Rijssens Mannenkoor

RIJSSEN - Op zaterdag 30 december 2017 vond de contractondertekening plaats tussen het bestuur van het Rijssens Mannenkoor en hun nieuw aangestelde dirigent Jaap Kramer uit Urk op de locatie van het Rijssens Mannenkoor aan de Agonstraat in Rijssen.

De ondertekening vond plaats onder het toeziend oog van vele leden van het koor die kwamen voor een kennismaking met hun nieuwe dirigent en zijn vrouw en kinderen. En natuurlijk was aanwezig de beschermvrouwe van het Rijssens Mannenkoor, CDA Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, met haar echtenoot Jan. De nieuwe dirigent Jaap Kramer is 37 jaar oud en is op 17 jarige leeftijd begonnen als dirigent bij het jonge mannenkoor Soli Deo Gloria uit Urk, waar hij nog steeds actief is.

Bevlogen musicicus
Jaap Kramer volgde het conservatorium en de opleiding voor Koordirectie. Als dirigent is hij al vanaf zijn 17e werkzaam bij het Mannenkoor Soli Deo Gloria in Urk. Verdere dirigeert hij het gemengde koor Glorify uit Biddinghuizen en het gemengde koor Zon en Blij uit Meppel. Daarnaast is Jaap een veel gevraagde persoon voor de begeleiding op orgel, piano (zijn grote passie) en als zanger. Ook treedt hij op als dirigent bij het programma Nederland Zingt. Hij is een enthousiaste bevlogen musicus, waar het Rijssens Mannenkoor nog veel plezier aan kan beleven. Jaap geeft zelf aan, dat hij met hoge verwachtingen naar Rijssen afreist.

Nieuwe weg voor koor
In zijn toespraak heet voorzitter Gert Jan Klein Legtenberg iedereen van harte welkom. Hij vervolgt: "Op dit bijzondere moment van het jaar een korte terugblik en uitkijkend naar een nieuwe start! En hartelijk woord van welkom voor onze nieuwe dirigent met zijn gezin en aan onze beschermvrouwe, Annie Schreijer - Pierik en haar echtgenoot Jan en aan alle aanwezige zangers van het Rijssens Mannenkoor. Volgens de voorzitter ligt er een mooi jubileumjaar achter ons, maar helaas ook met een zwart randje, maar dit laten we na morgen achter ons . In het jaar 2018 slaan we met ons Rijssens Mannenkoor een nieuwe weg in genaamd: mannenkoor 2.0 Een nieuwe periode met een nieuwe dirigent , een andere repetitieavond en hopelijk met een fiks aantal nieuwe leden Onze dirigent heeft een pittige opdracht meegekregen om het Rijssens mannenkoor op een hoger plan te brengen (Champions League ) en het zingen maar ook met name zijn plezier over te brengen in de repetities en concerten over te brengen aan alle leden van het Rijssens Mannenkoor. De komende periode zal er gewerkt worden aan een plan waar het beleid wordt uitgestippeld met als doel dat we ook in het jaar 2027 tijdens ons 100 jarig jubileum ook nog steeds goed gestemd zijn. Ten slotte wenste de voorzitter alle aanwezigen een voorspoedig 2018 toe."

Dick Tukkers

Foto: Gert Jan Klein Legtenberg, Jaap Kramer en Annie Schreijer-Pierik

Nieuwe outfit voor oliebollenbakkers Adullam

RIJSSEN - De vrijwilligers van de gehandicaptenzorgvereniging Adullam die jaar en dag oliebollen bakken en verkopen nabij de rotonde Holterstraatweg-Vennekesgaarden in Rijssen, werden op zaterdag 30 december aangenaam verrast door de aanbieding van een complete outfit inclusief een voorschoot door Keurslagerij Beverdam uit het winkelcentrum De Hoge Wal.

Volgens woordvoerder de heer A. Kamphuis stelden de vrijwilligers deze geste bijzonder op prijs en ze willen ook van deze zijde de familie Mol daarvoor hartelijk bedanken. Of het aan de nieuwe outfit lag of niet maar er werden deze dag 15.000 oliebollen verkocht. De organisatie van de verkoop en de betrokken medewerkers waren zeer content met het aantal verkochte oliebollen ten bate van de gehandicaptenzorg.

Dick Tukkers

Open repetitie Hervormd Kerkkoor

RIJSSEN - Het Hervormd Kerkkoor Rijssen is op zoek naar versterking van het koor.

Dit gemengde koor zingt christelijke en vaderlandse liederen. Vanaf januari 2017 heeft het koor Jorrit Woudt als dirigent. Er is op donderdag 18 januari een open repetitieavond in Kerkelijk Centrum De Hoeksteen, Kroonnweide 2 te Rijssen. Deze avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Tussendoor is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee. Iedereen die van zingen houdt is van harte welkom en wordt hierbij uitgenodigd; jong én oud is van harte welkom. U kunt vrijblijvend kijken en luisteren, maar u/jij mag ook meezingen. Voor meer informatie zie www.hervormdkerkkoor.nl. In 1953 werd het Hervormd Kerkkoor Rijssen opgericht door een aantal leden van de Hervormde Kerk te Rijssen. Het koor mocht de faciliteiten van de Hervormde Gemeente Rijssen gebruiken; vandaar de naam "Hervormd Kerkkoor Rijssen".

Record Kerstbomen- verkoop voor TODA

RIJSSEN - Maar liefst 538 kerstbomen wisselden van eigenaar bij de Kerstbomenactie van TODA in Rijssen.

Traditioneel haalt TODA begin januari kerstbomen op bij de inwoners en bedrijven in Rijssen. Dit jaar een record aantal aanmeldingen vooraf. In tien teams reden de leden van TODA door de straten van Rijssen om de aangemelde kerstbomen op te halen en te verzamelen. Een gigantische berg kerstbomen is overgedragen aan de boakebouwers uit Dijkerhoek voor hun traditionele paasvuur dat zij ook dit jaar weer op gaan bouwen.

Stamppotbuffet voor senioren

RIJSSEN - ViaVie Welzijn Rijssen-Holten organiseert een stamppotbuffet voor senioren op woensdag 17 januari 2018 bij restaurant De Biester, Stationsstraat 10 te Holten.

Er is dan gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een gezellige sfeer en te genieten van heerlijke stamppotten in buffetvorm. Gastvrouwen van ViaVie Welzijn zullen u weer hartelijk ontvangen. U komt toch ook?? De kosten bedragen 11,50 euro per persoon exclusief drankjes. De aanvang is om 12.30 uur. Aanmelden kan bij ViaVie Welzijn Rijssen-Holten, telefoonnummer 0548-362755. ViaVie organiseert gedurende het jaar diverse leuke activiteiten voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder senioren maar ook voor alle andere inwoners. Dit begint bij kinderopvang en ouderondersteuning, maar ook het servicepunt vrijwilligerswerk en ondersteuning van lokale vluchtelingen valt onder hun takenpakket.

Kijk voor het uitgebreide aanbod van activiteiten en diensten dit jaar ook eens op: www.viaviewelzijn.nl

Bloemendal-ATB tocht TC Rijssen

RIJSSEN - Op zaterdag 13 januari 2018 organiseert Tourclub Rijssen weer de jaarlijkse Bloemendal-ATB tocht.

Deze keer is de ATB-commissie van de tourclub Rijssen er opnieuw in geslaagd een zeer verrassende route uit te zetten. Een tocht met veel singletracks en hoogtemeters. Delen van deze tocht mogen alleen tijdens deze tocht gefietst worden. De route gaat door het Rijssense bosgebied en een deel over het grondgebied van Markelo. Er kunnen 2 afstanden gefietst worden, namelijk 25 en 45 kilometer. Er is één grote pauze met bouillon, thee en krentenbol; en een kleine pauze met frisdrank en een reepje. Bij één van de pauzes kan een E-bike getest worden. De start is bij vv Sportclub Rijssen op sportpark De Koerbelt aan de Arend Baanstraat. De inschrijving kan vanaf 08.30 uur, door middel van Scan and Go. Vanaf 09.00 uur tot 10.00 uur kan er gestart worden. Parkeergelegenheid is er voldoende. Na afloop kan de fiets afgespoten worden en er is gelegenheid om te douchen. De kosten zijn 5 Euro voor NTFU-leden en 7 Euro voor niet-leden. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis meedoen onder leiding van een volwassene.

Open Dag bij Judith Toeters huidtherapie

RIJSSEN - Benieuwd naar wat een huidtherapeut voor je kan betekenen? Zaterdag 20 januari is het Open Dag bij huidtherapie Judith Toeters. Tussen 10.00 en 16.00 uur zijn er demonstraties en kun je bij de huidtherapeuten terecht met je vragen.

Judith Toeters is huid- en oedeemtherapeut en heeft haar praktijk in het Medisch Centrum Rijssen. Voor een groot aantal huidaandoeningen en therapieën kun je bij haar terecht. Samen met haar collega's Debby Lorkeers en Lotte Staals helpt ze dagelijks mensen die last hebben van allerlei huidaandoeningen. Voorbeelden zijn couperose, brandwondlittekens, overbeharing, acne, pigmentaandoeningen en oedeem. Aandoeningen waar je vanaf wilt of die je minder zichtbaar wilt maken omdat je er last van hebt. Maar ook voor permanente make-up voor je wenkbrauwen en eyeliners kun je een afspraak maken. Hoe gaat een huidtherapeut te werk? Kunnen Judith, Debby en Lotte iets voor je betekenen? Heb je specifieke vragen over een huidprobleem? Tijdens de Open Dag op zaterdag 20 januari kun je de hele dag tussen 10.00 en 16.00 uur binnenlopen. Er zijn diverse demonstraties en je kunt tijdens deze dag terecht voor een kort en vrijblijvend gesprek met één van de huidtherapeuten. De afspraak kun je maken tijdens de Open Dag zelf. Een mooi moment om kennis te maken met de huidtherapeuten én om een eerste indruk te krijgen wat zij voor jou kunnen doen.

Demonstraties
Tussen 10.30 uur en 16.00 uur zijn er demonstraties waar je vrijblijvend bij kan zijn.

10.30 uur – Permanente make-up behandeling?.Dunne of onregelmatige wenkbrauwen, bleke wimpers of geen zin om iedere ochtend make-up op te brengen? Met permanente make-up heb je altijd een verzorgde uitstraling. Er wordt goed gekeken naar de vorm van je gezicht om de wenkbrauwen zo natuurlijk mogelijk ogend te maken.

12.00 uur – Manuele lymfdrainage en medical taping?Als je last hebt van vochtophoping, ofwel oedeem, dan kan manuele lymfdrainage uitkomst bieden. Medical taping en bewegingsoefeningen kunnen we heel goed het vocht verminderen en de pijn en mogelijke bewegingsbeperkingen worden een stuk minder.

13.30 uur – Microdermabrasie en chemische peeling?Kan je huid een oppepper gebruiken? Wellicht is microdermabrasie iets voor je. Hierbij worden middels een peeling dode en oude huidcellen verwijderd. Het resultaat is een mooiere, gladdere en frissere uitstraling. Zeer geschikt als je bijvoorbeeld fijne lijntjes, pigmentvlekken, verstopte poriën of een droge huid hebt.

15.00 uur – Dermapen voor huidverbetering en littekens?Dermapen is nieuwste techniek op het gebied van micro needling. De behandeling is een effectieve manier om de huid in de diepte te vernieuwen en verfraaien zonder de opperhuid te beschadigingen. Onder meer zeer geschikt tegen acne, fijne lijntjes en littekens.

Kom ook
De Open Dag is zaterdag 20 januari tussen 10.00 en 16.00 uur. Locatie is het Medisch Centrum in Rijssen aan de Wijnand Zeeuwstraat 26.

Shoppen bij Pand 55

RIJSSEN - De laatste kerstartikelen zijn weer de winkel uit en Pand 55 is weer gerestyled. Zo zijn er tal van nieuwe sfeerartikelen te vinden in de winkel waaronder windlichten, vazen, dienbladen, vachten, klokken, wanddecoraties etc. Ook voor verlichting bent u aan het juiste adres bij Pand 55.

U vindt er ook lampen waaronder vloerlampen, tafellampen en hanglampen, de meeste met een industriële look.

Meubels
Pand 55 beschikt over een ruime meubelcollectie voor binnen waaronder salontafels, stoelen, eettafels, banken, krukjes en bijzettafels. Deze zijn gemaakt van hout (teak en mango), een combinatie van hout en staal of helemaal industrieel staal. Het mooie van Pand 55 is dat alles er op voorraad is, er zijn dus geen lange levertijden. We bezorgen de meubels bij u thuis. Hebt u moeite met het inrichten van uw huis of hebt u hierbij advies nodig? Wij helpen u graag. Kom naar de winkel voor advies op maat!

Altijd trendy
Wekelijks zijn we druk bezig met de inkoop van leuke, gekke en bijzondere items zodat we altijd weer een speciaal en trendy assortiment kunnen samenstellen. In het voorjaar en de zomer hebben we weer een ruim assortiment buitenmeubelen van onder andere teak, wicker, aluminium en dergelijke. Ook hebben we veel aanverwante artikelen zoals parasols, parasolvoeten, vliegengordijnen, paviljoens en kussens. Bezoek de winkel voor de gehele collectie trendy artikelen.

Kleding
Op de kledingcollectie, bestaande uit winterjassen van het merk Kjelvik en de damescollectie bestaande uit tunieken, truien, vesten, en blouses van maat 36 tot en met 48, geven we nu 35% tot 50% korting. Neem snel een kijkje in de collectie!

Kom langs
Kijk ook eens op www.pand55.nl of kom langs en proef de gezellige sfeer bij Pand 55! Alles is uit voorraad leverbaar, hierdoor zijn er geen lange levertijden!

Toelevering Online heeft slimme 'robot'

RIJSSEN - Nijhuis Toelevering uit Rijssen lanceerde vorig jaar een nieuw concept: Toelevering Online. Met een online configurator kunnen bouwbedrijven en ZZP'ers maatwerk kozijnen samenstellen die binnen vijf werkdagen op locatie geleverd worden.

Dit concept werkt al goed, maar er was nog verbetering mogelijk om dit te stroomlijnen. Zo is er nu een slim stuk software ontwikkeld dat een deel van het bedrijfsproces overneemt. Met de configurator kunnen klanten olnline zelf kozijnen bestellen die dan binnen vijf werkdagen op locatie geleverd worden. Dit leverde al wat tijdswinst op doordat de klant een stukje werk uit handen nam. Toch ging er nog wel wat tijd verloren bij afhandeling van de bestelling. Daarom ontwikkelde Gijs van Beek, IT manager bij Toelevering Online, een koppeling tussen de configurator en de interne software die onder andere gebruikt wordt voor het tekenen en de machine aansturing. Deze 'robot' neemt de bedrijfsprocessen na een bestelling over.

Koppeling
ls een klant een bestelling plaatst is al tot in detail duidelijk hoe het bestelde product eruit moet komen te zien, welke materialen er nodig zijn en wanneer het kozijn op locatie moet worden geleverd. Met deze informatie gaat de robot aan de slag. Op dit moment worden nieuwe orders iedere dag volautomatisch ingevoerd door een software robot', vertelt Van Beek trots. De medewerkers van Toelevering Online hoeven dagelijks alleen maar de productieplanning op orde te hebben en de robot doet de rest. De robot helpt niet alleen het proces te versnellen, hij elimineert ook nog eens fouten die kunnen ontstaan door menselijk handelen. 'Bij een dergelijke koppeling is het eigenlijk heel simpel. Het gaat altijd mis of het gaat nooit mis. Alles is in de testfase uitvoerig getest. Alle mogelijke scenario's zijn foutloos doorlopen, dus alle bestellingen zullen foutloos in productie gaan', aldus Van Beek. Benieuwd naar de online tool? ?Kijk op www.toeleveringonline.nl.