Hart van Rijssen - Nijverdal

19 oktober 2018

Hart van Rijssen - Nijverdal 19 oktober 2018


Burgers R-H iets duurder uit in 2019

RIJSSEN – De burgers van Rijssen-Holten gaan volgend jaar iets meer betalen, maar volgens B en W ziet de begroting van Rijssen-Holten voor volgend jaar er goed uit.

Burgemeester Arco Hofland zegt dat B en W tevreden zijn over het nieuwe huishoudboekje. Financieel wethouder Roland Cornelissen beaamt dat. "We hebben een goed perspectief, hoewel er wel een flinke opdracht ligt op het gebied van het sociaal domein."

De gemeenteraad buigt zich vrijdag 9 november over de verdeling van de gelden voor volgend jaar. Op basis van het coalitieakkoord 2018–2022 zijn de plannen tot stand gekomen. Volgens B en W is de begroting in evenwicht en er is een buffer van bijna een miljoen euro voor het opvangen van tegenvallers. Wethouder Cornelissen zegt dat de gemeentelijke lasten voor de burgers licht stijgen. "Dat komt onder meer een stijging van de rijksbelasting op verbranden van afval. Hieraan gaan we samen met inwoners werken door nog meer in te zetten op afvalscheiding." Er zijn ook nog mogelijkheden om geld in te zetten op nieuwe zaken als duurzaamheid, cultuureducatie, wijkgericht werken en een upgrade voor de centra in Holten en Rijssen.

Sociaal Domein
Tot vorig jaar ging Rijssen-Holten ervan uit dat er met de middelen van Den Haag de decentralisatie van de jeugdzorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WM) kon uitvoeren. Maar daarvoor is het rijksgeld niet toereikend. Voor volgend jaar is dan ook 1,5 miljoen gereserveerd om die tekorten op te vangen.

Ozb
De gemeentelijke belastingen worden aangepast. De onroerende zaakbelasting (ozb) gaat met 4 euro omhoog. De afvalstoffenheffing voor eenpersoonshuishoudens wordt 4 euro duurder en voor meerpersoonshuishoudens 7 euro. De hondenbelasting binnen de bebouwde kom blijft staan op 38 euro voor de eerste hond en voor de volgende honden op op 56 euro. De toeristenbelasting blijft gelijk met 1 euro per overnachting. De begrafenistarieven gaan iets omhoog door de inflatiecorrectie.
De begrotingsvergadering op vrijdag 9 november begint 's morgens om 9 uur.

Het absolute einde voor Radio 350 dreigt nu echt werkelijkheid te worden

RIJSSEN - De dagen Radio 350, de lokale omroep van Rijssen-Holten lijken te zijn geteld.

Burgemeester Arco Hofland is weliswaar nog in gesprek met de omroep, maar de kansen van voor de plaatselijke omroep waren nog nooit zo dramatisch laag.

Zuur
De druiven zijn zuur voor de hardwerkende vrijwilligers van Radio 350, maar eerlijk gezegd is het al jaren flink tobben. De gemeente draagt bij in de kosten waarmee de zaak draaiende kan worden gehouden. Maar geld voor grote reparaties aan de zendmast of -schotel zorgen gelijk al voor enorme problemen.

Samenwerking
Het toverwoord is samenwerking met de lokale omroepen van Wierden, Hellendoorn en de Hof van Twente. Deze gemeenten willen de lokale omroepen steunen met een bepaald bedrag per jaar, maar dan moet ook Rijssen-Holten meedoen en of dit gaat gebeuren staat nog allerminst vast.

Oproep
Hofland zegt zijn nek daarvoor te willen uitsteken, maar daar moet vanuit de burgerij wel wat tegenover staan, al was het maar morele steun. "Ondanks het dreigende gevaar voor Radio 350 hoor ik weinig vanuit de burgerij. Ik zou zeggen: kom op, laat je horen, dan weten we ook waarvoor we ons in moeten spannen."

Waakhond
Ook in de omliggende gemeenten is het voortbestaan van de lokale omroepen niet altijd vanzelfsprekend. De lokale omroep van Hellendoorn, Hoi Media, lijkt overigens het ei van Columbus te hebben gevonden. "De gemeente steunt ons, maar daar staat wel actie van onze kante tegenover. We hebben afgesproken dat we de waakhond willen zijn voor de plaatselijke politieke partijen. We volgen het politieke nieuws kritisch en op de voet. Daarnaast brengen wij het gemeentelijke beleid op toegankelijke wijze bij de burgers voor het voetlicht. En daar heeft de gemeente dus wel wat voor over," aldus de woordvoerder.

Professionalisering
Hoi Media is ook een vrijwilligersorganisatie, maar wil zonder meer professioneel werken. "Dat gaat niet vanzelf. Daarom hebben wij onlangs presentator Oene Loonstra van RTV Oost hier gehad, die ons leert hoe je een goed programma maakt. De kosten daarvan vallen geweldig mee."

'n Convenaant is mooi,
mer plat doon is better.

Met Ben en Henny Plomp op weg naar Moldavië

RIJSSEN – De in Rijssen onder de naam 'bosjager' bekend staande oud politieagent Ben Plomp en zijn vrouw Henny hebben met hun caravan wel een heel bijzondere werkvakantie gemaakt naar Moldavië. In een aantal afleveringen vertellen ze over hun avontuur.

Het begon allemaal bij het zien van een aantal filmpjes van Omroep MAX over ouderen in Moldavië die onder erbarmelijke omstandigheden moeten overleven. Niet veel later viel de prospectus van de NKC, Nederlandse Kampeerauto Club op de mat met daarin de reizen die ze organiseren. Direct viel ons oog op een reis naar Moldavië. De vakantie was niet ons hoofddoel, we zouden tijdens de reis werken aan wat huisjes van de alleenstaande ouderen in het land. Nog dezelfde dag hebben we ons voor deze reis aangemeld. Er bleek veel animo te zijn geweest voor de reis waardoor er een limiet was van 10 campers plus de camper van de reisbegeleiders.

In juni was er een informatie- en kennismakingsbijeenkomst in Nunspeet waarbij. Het voelde allemaal goed aan en gemotiveerd keerden we terug naar huis met een vracht aan informatie. Op maandag 27 augustus zouden we elkaar weer ontmoeten op een camping in Boedapest, Hongarije. Vanuit hier zou de reis starten, dwars door Roemenië naar Moldavië.

Het vertrek
We vertrokken op 20 augustus naar onze eerste stop in Maagdenburg, Duitsland. De volgende dag reden we door naar Praag waar we twee dagen op een kleine camping stonden en de stad hebben bezocht. Hierna reden we door naar de hoofdstad van Slowakije; Bratislava. Daar brachten we de nacht door op een camperplaats pal aan de Donau. Op vrijdag de 24e kwamen we aan op de camping in Boedapest waar we een aantal andere equipes van onze groep ontmoetten. Samen bezochten we de daaropvolgende paar dagen de stad en op maandag gingen we weer onderweg naar Moldavië.

De eerste stop in Roemenie was een kleine camping in Mines. 'S avonds werd ons een voortreffelijke maaltijd aangeboden door de NKC. De volgende dag reden we door naar de camperplaats van Rudi en Ella in Saliste. Rudi is getrouwd met een Roemeense maar komt zelf uit Lettele, een plaats bij ons in de buurt. Leuk om zo ver van huis in plat Twents/Sallands met elkaar te kunnen praten! Uitgeslapen ging de reis door en maakten we een omweg over de Transfagarasanroute, zijnde een van de mooiste wegen van de wereld, naar de Alpin Ranch in Zarnesti. De eigenaar van deze camperplaats organiseerde een barbecue en de volgende dag een bezoek aan een kloof met een picknick in de vrije natuur. Na deze rustdag werd de reis vervolgd naar Barlad, waar we bij gebrek aan een camping mochten overnachten op het terrein van een internaat. In de volgende aflevering: de belevenissen in Moldavië!
Dick Tukkers

Extra avond op 5 november over Heka in Rijssens Museum

RIJSSEN - De beeldpresentatieavonden in het Rijssens Museum over de voormalige confectiefabriek Heka zijn een doorslaand succes.

Intussen zijn er al twee avonden geweest voor een afgeladen zaal. De vier al geplande gelegenheden op 23/10, 29/10, 12/11 en 19/11 zijn mudvol volgeboekt. Maar de vraag blijft aanhouden. Vandaar dat er nu de extra avond op maandagavond 5 november is gepland. Drukke tijden voor de werkgroepleden Gerhard Baan, André van den Houten, Jan van de Maat en Gerrit van de Maat. Naast de avonden binnenshuis staan ook presentatieavonden op de Schutse, Maranatha en Eltheto gepland voor mensen die niet naar het museum kunnen komen.

5 november
Wie zich nog niet heeft aangemeld kan dat alsnog doen. "Het liefst per e-mail", zegt Gerhard Baan van het Rijssens Museum. Dat kan op info@rijssensmuseum.nl onder vermelding van Heka5november.

Barakken
De beeldpresentatieavonden worden door het publiek bijzonder gewaardeerd. Onder hen zijn vele oud-werknemers van de Rijssense confectiegigant. Heel veel Rijssense meiden hebben er gewerkt. Eerst in de fabriek aan de Markeloseweg en later in de barakken en de nieuwe fabriek aan de Braakmansdijk.

Herkenning
De beeldpresentatieavonden zijn een feest van herkenning, zeker voor al die meiden van toen die er gewerkt hebben. Volgens Gerhard Baan komt dat doordat er veel mensen op de foto's staan. "Niet alleen foto's die gemaakt zijn in de productieruimtes, maar ook van de vele uitstapjes die het Heka-personeel indertijd maakte." Ooit is er zelfs een meerdaagse reis naar Keulen ondernomen.

Groepsfoto's
De avonden kennen een informeel verloop. De werkgroep heeft de foto's in tijdsvolgorde gerangschikt. Ooit was de eigenlijke start van het bedrijf in Almelo, later ook in Rijssen en tenslotte aan de Braakmansdijk

Kneuper-anzetter
Tijdens de vertoning komen niet alleen bekende personen naar boven, maar de nostalgische machines waarmee de stoffen werden gesneden of ander werk werd verricht maken de zaal enthousiast: "Kiek, nen kneuper-anzetter," roept een oud-modinette enthousiast.

Cultureel dagje uit met Museum Plus Bus

RIJSSEN - ViaVie Welzijn Rijssen-Holten organiseert in samenwerking met de Museum Plus Bus een museumbezoek voor senioren uit de gemeente Rijssen-Holten op vrijdag 9 november. Er zal een bezoek gebracht worden aan het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen. Deze samenwerking wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning van de BankGiroLoterij.

Het arrangement is bedoeld voor senioren die door hun leeftijd en/of lichamelijke conditie geen museumbezoek meer kunnen afleggen of durven ondernemen. Er is plaats voor een aantal rolstoelgebruikers, tevens kunnen er enkele rollators mee. De kosten van deze dag bedragen € 15,00 (inclusief busvervoer, kopje koffie, bezoek museum en rondleiding o.l.v. een gids en lunch).

Cobra Museum
De CoBrA-beweging was één van de belangrijkste kunstbewegingen in de 20ste eeuw. Het Cobra museum toont steeds in wisselende tentoonstellingen haar CoBrA collectie. Vanaf 6 oktober is er de tentoonstelling "Een ontembare kracht", het kind als inspiratiebron voor CoBrA en de kunst van nu.

Aanmelden
Opstapplaatsen zijn er zowel in Rijssen als in Holten. Nadere informatie ontvangt u per brief na aanmelding. U kunt zich aanmelden bij ViaVie Welzijn Rijssen-Holten van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur, tel. 0548-36 27 55. Geeft u zich zo snel mogelijk op want vol is vol!

Science On Tour

RIJSSEN-HOLTEN - In de Brusselzaal van het gemeentehuis in Rijssen doorliepen in totaal 550 leerlingen van de groepen 8 van alle basisscholen in Rijssen-Holten op dinsdag 9 oktober en donderdag 11 oktober allerlei proeven van UT-docenten. Voor het negende jaar op rij vond de 'Science on Tour' plaats in Rijssen-Holten. Studenten van de Universiteit Twente lieten de leerlingen kennis maken met de wonderen van de techniek.

De oud-docenten Herman Harbers en Piet Klokkenburg, zelf ook gepassioneerd voor techniek, organiseerden deze tour alweer voor de negende keer. Ieder uur stroomde een groep de Brusselzaal binnen, waar bij ieder tafeltje een student van de UT een bepaalde proef liet zien. De proeven zijn een verzameling van kijk- en doe-experimenten, gebaseerd op verrassende of intrigerende natuur- en scheikundige verschijnselen bedoeld om jongeren te interesseren voor natuurwetenschappen en techniek. Hoe kun je iets laten zweven? Waarom loopt een ballon gevuld met lucht langzaam leeg? Om alledaagse technische vragen te beantwoorden wordt gebruik gemaakt van natuur- en scheikundige principes. Denk aan onderwerpen zoals magnetisme, supergeleiding vloeibare stikstof, vloeistof, fysica, katalyse en dergelijke. Deze ogenschijnlijk ingewikkelde onderwerpen worden met leuke experimenten en met de juiste uitleg voor de enthousiaste leerlingen duidelijk gemaakt.

Dick Tukkers

Nachtelijke Holterberg

HOLTEN - Op 27 oktober is het weer de Nacht van de Nacht en dat is het moment voor een bezoek aan de nachtelijke Holterberg.

Vanaf 21.30 uur, wanneer het ook echt donker is op de Holterberg, gaat u met natuurgidsen en verhalenvertellers van Natuurmuseum Holterberg op pad. Wie weet laat de heks Numendal Old Minneke zich ook nog horen! Deelnemen kan door op te geven via www.museumholterberg.nl.

Mathilde Santing

RIJSSEN - Mathilde Santing staat op 26 oktober in het Parkgebouw Rijssen met Renaissance.

Ze heeft al een indrukwekkende carrière achter de rug en heeft verschillende prijzen in de wacht gesleept. De verwachtingen zijn dus hoog, maar ze zal u zeker niet teleurstellen met Renaissance. Kaarten voor dit concert kunt u voor € 20,- per stuk bestellen via www.parkgebouw.nl.

De kleine vuurtorenwachter

ENTER - De kleine vuurtorenwachter is een voorstelling speciaal voor kinderen.

Niet zomaar twee acteurs op het toneel die het verhaal van de kleine vuurtorenwachter vertellen, maar een voorstelling met muziek en een witte tent waar op geprojecteerd wordt. Een fantastische voorstelling om samen met uw kinderen te bezoeken op 23 oktober in De Talenter aan de Margrietlaan 1. De toegangsprijs is € 3,50.

Rijssen in the spotlight

RIJSSEN - Rijssen in the spotlight is een nieuw initiatief van Toerisme Rijssen-Holten dat dit jaar in het teken staat van 775 jaar stad Rijssen.

De oproep van de gemeente voor jubileumactiviteiten begin dit jaar bracht ons op het idee om Rijssen echt een keer voor het voetlicht te brengen. Nadat er een lijst was gemaakt met bijzondere gebouwen en objecten kwamen twee gebieden sterk naar voren. Het stadscentrum met de Schildkerk, het gemeentehuis en de winkelstraten én het gebied rondom Kasteel De Oosterhof. Omdat de gebieden zich minder goed lenen voor één evenement is er verbinding gezocht in een gezamenlijke programmering met een avondwandeling op vrijdag 26 oktober en een nostalgische koopzaterdag op 27 oktober'.

Avondwandeling
De vrijdagavond aan het eind van de herfstvakantie worden gebouwen en objecten rondom 'de culturele driehoek' van Rijssen bijzonder verlicht. Bij schemer kan er een route worden gelopen die begint bij het Parkgebouw. Met een kleine drie kilometer is deze wandeling voor iedereen te doen en de paden zijn breed genoeg om met een rolstoel de route af te leggen. De route zal ongeveer anderhalf uur duren. Tegenover het Parkgebouw worden oude beelden van Rijssen geprojecteerd en het vrouwenkoor van de muziekschool zal een optreden verzorgen bij de Pelmolen. Beide musea zijn geopend en de Enterse Zomp ligt afgemeerd bij de Pelmolen'. De route kan gelopen worden vanaf 19.00 uur en de verlichting blijft aan tot 21.30 uur.

Goed Geregeld
Er is een verkeersplan gemaakt om alles in goede banen te leiden. Er is bij het Parkgebouw voldoende parkeergelegenheid maar we hopen dat er ook veel mensen ervoor kiezen te voet of op de fiets te komen'. De route loopt ook over de openbare weg, maar deze zijn 's avonds afgezet. De route is geheel verlicht, maar een zaklamp meenemen kan geen kwaad. Voor kinderen worden er leuke lichtgevende foamsticks uitgedeeld.

Nostalgisch winkelen
Zaterdag 27 oktober wordt samen met HABI de eerste nostalgische koopzaterdag georganiseerd. Arjan te Lintelo: 'Folkloregroep Riessen zorgt voor een gezellige sfeer zorgt. Daarnaast kan het publiek deelnemen aan stadswandelingen die door ervaren gidsen begeleid worden. Hiervoor is reserveren vooraf niet nodig. De gidsen vertrekken uit een tent op 't Schild waar het Rijssens Museum op vaste tijden presentaties verzorgt over Rijssen'.

's Avonds centrum verlicht
Meerdere karakteristieke panden en objecten worden in the Spotlight gezet. Pursang en Shantykoor Riessen verzorgen optredebs op het plein voor de Schildkerk. De verlichting blijft in het centrum aan tot 21.00 uur en er kan tot die tijd ook gewinkeld worden.

Concert 'De Boer Op' met veel Twents muzikaal talent

HOLTEN - Op zondagmiddag 25 november geven drie regionale blaasorkesten: Holtense Muziekvereniging, Orpheus Bathmen en Ons Genoegen Heino in samenwerking met het Orkest van het Oosten een concert op een unieke locatie in het buitengebied van Heino. In een grote schuur bij de familie Reuvekamp vind dit concert namelijk plaats.

Tijdens dit unieke en vooral bijzondere concert, zullen de drie regionale fanfare orkesten samen de handen ineen slaan, en u trakteren op een gevarieerd afwisselend programma, en uiteraard zal het Orkest van het Oosten een gedeelte van de middag van zich laten horen. Laat u zich vooral verassen door deze unieke samenwerking!

Berjan Morsink
Berjan Morsink is de dirigent van Blaasorkest Orpheus uit Bathem. Het progamma spreekt hem erg aan. Hij vindt een aantrekkelijk repertoire met veel gevarieerde stukken. Echte fanfareorkesten die traditionele fanfaremuziek spelen met uitstapjes naar bijvoorbeeld de musical.

Busvervoer
Om het concert toegankelijk te maken voor 65-plussers woonachtig in de gemeente Holten-Rijssen zal de Holtense Muziekvereniging in samenweking met ViaVie Welzijn een bus laten rijden om u van en naar het concert te begeleiden. De opstap is om 13.00 uur bij gebouw Irene in Holten aan de Boschkampstraat.

Aanmelden
De kosten voor deze middag bedragen tot en met 31 oktober 15,00 euro per persoon, daarna is dit 17,50 euro per persoon, de prijs is uiteraard inclusief busvervoer, entree bij het concert, ontvangst van koffie en een drankje met een hapje. U kunt zich aanmelden bij ViaVie Welzijn Rijssen-Holten van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, door te bellen naar 0548-36 27 55, ook kunt u op de site kaarten bestellen. Bent u nieuwsgierig geworden naar dit unieke concert? Voor meer informatie en het progamma van dit mooie concert kunt u op de site www.ovhodeboerop.nl kijken.

Three Billboards Outside Ebbing

HOLTEN - Op 25 oktober is de film 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' om 20.00 uur te zien in Kulturhus Holten.

De film gaat over Mildred Hayes. Haar dochter is verkracht en vermoord, maar de politie heeft geen enkel idee wie de dader is. Mildred plaatst daarom drie billboards met kritische boodschappen voor de politie. De entree voor deze film bedraagt € 7,25.

Nieuwe verzorgende IG's voor Maranatha

RIJSSEN- Op 4 oktober hebben 10 medewerkers van Woonzorgcentrum Maranatha hun diploma Verzorgende IG in Apeldoorn in ontvangst mogen nemen.

Medewerkers van Maranatha krijgen de mogelijkheid om werkgerelateerde studies te volgen. "Door scholing willen we de deskundigheid van onze medewerkers bevorderen" aldus Janine Morsink, zorgmanager. "Wij zijn daarom heel blij dat de tien medewerkers dit uitstekende resultaat hebben behaald." Een verzorgende IG functioneert op MBO niveau 3 en helpt en ondersteunt cliënten die zichzelf (tijdelijk) niet kunnen redden. Ze mogen verpleegtechnische handelingen verrichten zoals injecteren of het inbrengen van een katheter. Ook nemen ze huishoudelijke taken op zich, onderhouden contact met familie en huisarts en eventueel maatschappelijk werk, verpleegkundige of fysiotherapeut. Tevens helpen ze bij het opstellen van een zorgplan.
Dick Tukkers/Foto Arjan Baan

Grolse Wanten Breien

RIJSSEN - Een workshop voor iedereen die Grolse wanten wil leren breien en kennis heeft van recht breien en breien met een rondbreinaald.

In drie lessen van twee uur kunt u leren om prachtige Grolse wanten te breien. Deze lessen zijn op 27 oktober, 3 en 10 november en beginnen om 13.30 uur bij het Het Wolhuis. Wat u te wachten staat? Continentaal en Engels breien met Merino wol in verschillende kleuren op de Fair Isle techniek. Kosten voor deze workshop bedragen € 60,-. Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar www.hetwolhuis.nl.

Harm oet Riessen

RIJSSEN - Plat in 't Park staat in het teken van Harm oet Riessen op 20 oktober in het Parkgebouw.

Ongemerkt voorbij laten gaan dat de komiek Harm oet Riessen dit jaar 75 jaar zou zijn geworden, kan natuurlijk niet. Tijdens Plat in 't Park krijgen de nummers die hij heeft geschreven en gezongen de aandacht die ze verdienen. De voorstelling is gratis, maar kaarten moeten gereserveerd worden via www.parkgebouw.nl of bij de balie.

Lezing Drs. Van den Berg

RIJSSEN - Op zondag 21 oktober geeft Drs. Marinus van den Berg een lezing over het einde van het leven.

Marinus van den Berg is naast pastor ook schrijver van boeken over het omgaan met de dood. Een naderende dood roept vaak vragen bij mensen op over bijvoorbeeld de zin van het leven. De lezing begint om 11.00 uur in de Henricuskapel aan de Oosterhofweg 48-152. De entree bedraagt € 7,50. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Menno Keizer via 0548-616447 of secr.aanderegge@gmail.com.

Fundamentencursus bij Jeruël

RIJSSEN - Op 30 oktober start de Fundamantencursus onder leiding van evangelist Eddie Bakker bij Jeruël.

De cursus omvat drie modules. De eerste is 'Jezus Christus en Hem gekruisigd', de tweede is 'Het fundament van de apostelen' en dan nog 'Het fundament van de profeten'. Twee keer per maand is er op dinsdag een cursusavond bij Jeruël aan de Van Heekstraat 40. De cursusavonden beginnen om 20.00 uur. Op 30 oktober is zowel de eerste cursusavond als de informatieavond. Iedereen die nog twijfelt over de cursus is van harte welkom om die eerste avond bij te wonen. Na deze avond kan er besloten worden of er wel of niet wordt deelgenomen. Voor meer informatie gaat u naar www.volgmijrijssen.nl. Hier kunt u zich aanmelden voor de cursus, ook wanneer u alleen de eerste avond, de informatieavond, bijwoont. Verder kunt u eventuele vragen mailen naar info@volgmijrijssen.nl.

Bent u de schrijver die wij zoeken?

TWENTE - DWF Mediamakers is op zoek naar correspondenten! Hebt u een grote interesse in lokaal nieuws? Weet u precies wat er speelt in uw wijk? Bent u de schrijvende kracht die uw lokale vereniging graag wil promoten? Wij maken graag kennis met u.

Voor de Hart-kranten zijn wij op zoek naar correspondenten door heel Twente die graag unieke verhalen en lokaal nieuws aan willen leveren. Daarnaast zoeken wij ook schrijvers die over specifieke thema's willen schrijven zoals lokale sportactiviteiten, gezondheid, huis en tuin, autonieuws en politiek. Het betreft hierbij werk op vrijwillige basis.

Stuur een artikel
Bent u geïnteresseerd om voor ons te schrijven? Stuur dan een proefartikel in van circa 250 woorden over een onderwerp naar keuze. Wij nemen dan contact met u op om de specifieke mogelijkheden te bespreken. U kunt een email met artikel en uw persoonsgegevens sturen naar: petra@dwfmediamakers.nl. Wilt u zich oriënteren op onze werkzaamheden en de kranten? Kijk dan voor meer informatie op www.hartkranten.nl

Beroemde PhiBrows bij Beauty by Kozet

Kan de tekst door opmaak passend gemaakt worden? Dan komt ook de foto mooi uit.

RIJSSEN - Kozet Kouri startte haar beautysalon Beauty by Kozet eind vorig jaar. In haar salon biedt ze een ruim assortiment aan behandelingen aan. Van gezichtsbehandelingen tot permanente make-up, Kozet helpt graag het mooiste in u naar boven te halen. Sinds kort is zij Phibrow Artist en kan zij met nog meer kennis en kunde klanten van strakke wenkbrauwen voorzien.

Kozet biedt meerdere technieken op het gebied van semi-permanente wenkbrauwmake-up aan. Wanneer u een natuurlijke look wil, is Microblading zeer geschikt. Bij deze techniek worden haartjes aangebracht met behulp van ultradunne naaldjes in een manuele pen. Onder de bovenste huidlaag wordt pigment aangebracht zodat heel dun getekende haartjes ontstaan. Kozet stond al bekend om de natuurlijk volle wenkbrauwen die zij met de techniek creëert en sinds kort heeft zij daar nog een schepje bovenop gedaan. Sinds kort beheerst Kozet namelijk de Phibrows-techniek waarmee zij een nog realistischer resultaat behaalt.

PhiBrow Artist
De Phi Academy staat wereldwijd bekend om haar innovatieve oplossingen en technieken op schoonheidsgebied en haar vakkundige trainingen. Met name de PhiBrows-techniek voor het creëren van hyper-realistische wenkbrauwen is beroemd. Kozet volgde een vierdaagse workshop op dit gebied en nu mag zij zich Phibrows Artist noemen. Zij kan nu de microbladingtechniek zoals die volgens de beroemde PhiBrows-standaard wordt toegepast, succesvol inzetten. Door te werken volgens de symmetrieprincipes van de Phi Academy past het resultaat perfect bij uw gezicht. Daarnaast zorgt de techniek voor een resultaat dat bijna niet meer van echt te onderscheiden is. Kozet mag vanaf heden het Phibrows Artist-logo voeren en laat u graag kennismaken met de techniek waarmee uw meest perfecte wenkbrauw kan worden gecreëerd.

Kom langs
Naast voor diverse wenkbrauwbehandelingen, kunt u bij Beauty by Kozet onder andere terecht voor diverse gezichtsbehandelingen, epileren, bruidsmake-up, wimperlifting, hennabrows en andere permanente make-up behandelingen. Nieuwsgierig geworden? U kunt mailen naar info@beautybykozet.nl of bellen met 06-12601333 voor een gratis intakegesprek. U vindt Beauty by Kozet aan de Esstraat 49 in Rijssen.

Nep-collectanten actief in de regio Twente

RIJSSEN-HELLENDOORN - De gemiddelde Nederlander is eigenlijk best gul. Hoewel exacte cijfers lastig te geven zijn, is de schatting dat een gemiddeld huishouden toch nog zo'n 150 euro per jaar geeft aan een goed doel. Helaas zijn er ook voldoende mensen die misbruik willen maken van deze vrijgevigheid...

De politie Twente krijgt nog regelmatig meldingen van nep-collectanten of in ieder geval, collectanten die vermoedelijk alleen voor de eigen portemonnee op pad zijn. Het blijft een lucratieve vorm van oplichting, omdat in de praktijk lang niet iedereen een collectant aan de deur gaat vragen naar een identiteitsbewijs of vergunning. De politie benadrukt om dit eigenlijk juist wél te doen. Een collectant die echt voor een doel op pad is zal alleen maar blij zijn met zo'n vraag, juist omdat de nep-collectanten voor hen het werk alleen maar moeilijker maken. Daarnaast is het ook mogelijk om te controleren welk goed doel bij u in de gemeente mag collecteren op welk moment. Zo is op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving, www.cbf.nl, een overzicht te vinden van de landelijke en gemeentelijke collecteroosters. Zo mogen in de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn collectanten van het Diabetes Fonds op pad van 28 oktober tot 3 november, gevolgd door collectanten van Alzheimer Nederland van 4 t/m 10 november.

Column

Martin ter Denge

Fáilte go Raoisain!

Nog nit zo lange leden um disse tied zatten wiej ons nog te vergapen an de Skotse Hooglanden. Nit an de HooglandERS, want dee kom iej doar gek genog nauweliks tegen. Sköape wal. Mer dee he'j oaveral, letterlik en figuurlik.
De wollige deers hobbelden as witte vluks oaver stikke, donkere rotsen, dee half verstökken onder ne dekken van greun mos en toa, kneehoog grös zörgden vuur ne teuvelachtige ofwesseling van dalen vol broenpearske heade en donkergreune noaldbeume. Mangs leut de zunne een stel zwoarfkeien, nog nat van 'n reagen, as zilverne kneupe in et roodbroenviltene landskleed skitteren. Wat een prachtig land!
Wat ook mooi was: an de kanten van de weg stunden mangs verkeersbrödjes. Op zik nit zo spannend, mer wal dat der 'n oorspronkeliken Skots Keltischen naam bie op stund. Wiej maakten der ne sport van um de Lord of the Rings-achtige naams van anderwearldse steades te ontcieferen: Inbhir Nis, Caol Loch Aillse en Camas Fhionnairigh. Den lesten krie'j kado: oetsprekken as Kamasjoenarie. Op zik is et froai logisch dat et der in et Keltisch op steet, nöast et Engels. Zo kuiert ongevear 60.000 leu doar non eenmoal. De Skotten zint greuts op öare sproakelike verskeidenheid.

In Nederland kuiert ongevear 1.700.000 leu Nedersaksisch (kan een man of wat an skealen). Logisch dus dat de plaatsnaams hier ook in et Nedersaksisch zi- oh nee wocht eaven. Dat Mu'w Hier Nit Willen. Want wiej magt wal ne sproake hebben, mer stelt oe vuur dat iej ne loat zeen! Wat non as der 'Rijssen' en doareunter 'Riessen' op de brödkes stund? Of net as op et station, in de Nysassiske Skryvwyse: 'Ryssen'. De leu zollen der kats met an et dwellen kommen, want dat kö'w echt nit leazen en wiej snapt ook nit dat et ne lokale plaatsnaam is.

Woerumme vindt leu et normaal as et in Skotland gebuurt, mer gek as wiej dat hier zollen doon? Misskien mu'w as statement ook mer Keltische brödjes toozetten: Fáilte go Raoisain (Welkom in Riessen), dan is et inenen wal mooi en biezunder.
In Giethoorn steet der non onder et Hollands in et Chinees bievuurveeld "niet op het gras lopen," vuur de Aziatische toeristen. Wörd et vuur iederene dudeliker van. Loate wiej dan ook in de Saksenmarken brödjes in twee sproaken hebben. Vuur de dudelikheid, zodat de Skotten en Aziaten hier köant rondtukkeren en zeggen: dat hebt ze hier fein terechte. Hier nemt ze öare kultuur en sproake tenminsten serieus.

Martin ter Denge

Orgel Westerkerk gerestaureerd

RIJSSEN - Op vrijdagavond 26 oktober, aanvang 19.30 uur, neemt de Herteld Gemeente Rehoboth haar gerestaureerde orgel weer in gebruik. Vanaf januari 2018 is het orgel door Slooff orgelbouw uit Gouderak gerestaureerd.

Daarbij is het tweeklaviers orgel, dat 22 registers telde, uitgebreid met een Bourdon 16' op het onderklavier en een Octaafbas 8' op het pedaal. De speeltafel die voorheen aanwezig was boven bij het orgel erachter het pijpenfront stond is naar beneden geplaatst, achter in de kerkzaal. Adviseur bij de restauratie was Stef Tuinstra, als organist ook verbonden aan de Nieuwe Kerk Groningen. Jacques Helling, directeur van Slooff Orgelbouw zal de restauratie toelichten terwijl Tuinstra het orgel bespeelt tijdens de ingebruikname. De toegang is gratis, wel zal er een collecte voor het orgelfonds worden gehouden. Dit is opgericht om de restauratie a 100.000 euro te financieren. Op zaterdag 27 oktober is er van 13.00 uur tot 16.00 uur gelegenheid voor organisten en belangstellenden om het orgel te bespelen.
Dick Tukkers

Informatieavond borstkanker bij ZGT

HENGELO - Op maandag 29 oktober organiseert de mammapoli van ZGT Hengelo, beter bekend als Borstkliniek Oost-Nederland, een informatieavond waarin een aantal onderwerpen over borstkanker worden uitgelicht.

Deze informatieavond is de eerste van een reeks, welke een aantal keren per jaar gaat plaatsvinden. Deze eerste avond zal in het teken staan van de volgende onderwerpen: werkhervatting, lichamelijke beweging en voeding. Dit zijn onderwerpen waarvan de borstkankerprofessionals van ZGT veel vragen over krijgen van patiënten. De bijeenkomst start om 19.00 en zal plaatsvinden binnen ZGT locatie Hengelo in de Albert Schweitzerzaal (route 0.10). Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor deze informatieavond via www.zgt.nl/informatie-borstkanker.

FC Twente heeft zin in duel Almere City FC

ENSCHEDE - Vrijdag 26 oktober speelt FC Twente een duel in eigen huis tegen Almere City FC. De wedstrijd zal starten om 20.00 uur in De Grolsch Veste.

Almere City FC is momenteel de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie. De club uit Almere heeft afgelopen weekend duur puntenverlies geleden tegen FC Volendam, waardoor het de koppositie verloor. Almere City, dat zijn laatste vier duels had gewonnen, kreeg de gelijkmaker in de slotminuten van de wedstrijd tegen. Het belooft een spannende pot tussen de huidige nummers drie en vier van de competitie te worden in De Grolsch Veste.

Kaarten
Voor de wedstrijd tegen Almere City FC heb je geen Clubcard nodig. Kaarten voor de wedstrijd zijn beschikbaar vanaf € 12,50 en te verkrijgen via kaartverkoop.fctwente.nl en bij de receptie van De Grolsch Veste. Ben je lid van de Kidsclub of Young Reds? Dan betaal je € 7,50. Kortom, een mooie scherpe prijs om ook bij dit hopelijk spannende duel aanwezig te zijn in de Veste.

Ik veene den tandarts mer .....nen koezen!

Vast-eroest

Nen tandarts zea teegn ne vrouw oet Soest
As oe 't gebit der oet vlög a'j proest
Kan ik doar niks an doon
Dus woch iej mer gewoon
Tot dat dinge ne keer vast-eroest!

Jan Zandbergen

Maandag 22 oktober 10:00 uur

Uitzendbureau Eriswerk.nl zoekt aanpakkers!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

NIJVERDAL - Ben jij een aanpakker en op zoek naar een leuke baan in Nijverdal en omgeving? Wil jij ook met een glimlach naar je werk? Ben jij je huidige baan ontgroeid? Dan is Eriswerk.nl, het uitzendbureau uit de buurt, op zoek naar jou. Want… er is werk!

Daniëlle Poppe van Eriswerk.nl: 'Wij helpen onze uitzendkrachten om zich verder te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. Dat ze (nieuwe) talenten van zichzelf ontdekken en gebruiken. Wij vragen ook altijd: 'En, waar word jij blij van?' Want een enthousiaste, gemotiveerde medewerker is goud waard. Dat weten onze klanten ook.'

Persoonlijke aanpak
'Omdat we zelf ook uit de buurt komen kennen we de mentaliteit en de bedrijven. Naast het leren kennen van de uitzendkrachten besteden we ook veel tijd om de bedrijven in Nijverdal en omgeving (nog) beter te leren kennen. Wat is de bedrijfscultuur? Waar wil het bedrijf naar toe in de nabije toekomst? Doordat wij onze klanten én onze uitzendkrachten persoonlijk kennen kunnen wij een match maken. Zo krijgt een uitzendkracht werk dat echt bij hem/haar past en krijgt het bedrijf een gemotiveerde medewerker die past bij de bedrijfscultuur. Dat werkt beter, voor beide partijen.'

Waar word jij blij van?
Eriswerk.nl let veel meer op wie jij bent en wat je leuk vindt dan alleen op je cv. 'Wat doe je graag? Wat is jouw volgende stap? Wij helpen bij het vinden van de juiste plek voor je talent, voor nu en in de toekomst. Zo doen we ook aan loopbaanbegeleiding.' Op www.eriswerk.nl vind je informatie over de vacatures, werkwijze, ambassadeursbonus en nog veel meer. Op dit moment zoeken we aanpakkers met ervaring in de: installatie, techniek, logistiek en productie. Ben je we een aanpakker, maar heb je nog geen ervaring? Ook dan maken we graag kennis met je. Mail of bel ons: info@eriswerk.nl of 06 1096 0763. Eriswerk.nl biedt werk in Nijverdal en omgeving, Werk en werkomgeving die bij je passen, loopbaanbegeleiding en nog veel meer!

Daniëlle Poppe van uitzendbureau Eriswerk.nl

Muziek onder de Trap met BrassO

NIJVERDAL - Muziek onder de Trap is er weer op 25 oktober en dit keer met BrassO.

Met Muziek onder de Trap wil Muziekkring Hellendoorn klassieke muziek voor iedereen makkelijk toegankelijk maken. De concerten zijn gratis, maar een gift is natuurlijk altijd welkom. Voordeel van Muziek onder de Trap is verder dat iedereen kan in- en uitlopen wanneer het uitkomt. Verplicht het hele uur aanwezig zijn is dus niet nodig.

Op 25 oktober vanaf 20.00 uur kan er geluisterd worden naar BrassO. Dit is een ensemble dat bestaat uit muzikanten die professioneel geschoold zijn of amateurmuzikanten zijn. Deze muzikanten met hun trompetten, hoorns, trombones, bariton, bas-tuba's en slagwerk laten u ongeveer een uur lang genieten van de muziek van onder andere Händel en Bach. De meer hedendaagse muziek van Spark en Whitacre behoren ook tot het repertoire van BrassO en zijn ook deze avond te horen. Een concert waarbij een theatraal tintje niet wordt geschuwd. Komt u ook luisteren op 25 oktober in het Huis voor Cultuur en Bestuur?

Een schone dakgoot voorkomt problemen

TWENTE - Als u net zoals de meeste huizenbezitters bent, is de dakgoot niet een item waar u vaak aan denkt. Want laten we eerlijk zijn, niemand heeft echt veel zin om op driehoog op een wankele ladder te gaan staan om de dakgoten van rommel te ontdoen. Hiermee loopt u echter wel een concreet risico op schade en lekkage.

Nu de bladeren afvallen en ook de regen weer toeneemt, kan het gebeuren dat een dakgoot verstopt raakt. Ook gedurende het jaar kan een goot door diverse oorzaken vol lopen. Vogels kunnen nesten bouwen in een goot, er waait afval in vanaf de grond, er komt prut van uw dakpannen af en meer van dit soort onaangename zaken. De dakgoot is erg belangrijk voor het goed afvoeren van al het regenwater dat op uw dak valt. Wanneer een goot verstopt is, is lekkage haast onvermijdelijk. Maar op het moment dat u daar achter komt, is de schade vaak al zichtbaar. Een vervuilde dakgoot is vrij eenvoudig te herkennen; bijvoorbeeld wanneer er onkruid of gras groeit in de dakgoot of wanneer er meer muggen dan gebruikelijk zijn in en om de woning. Ook wanneer er bij zware regen over de rand van de dakgoot loopt of zelfs langs de buitenmuren is het duidelijk dat de afvoer van regenwater niet optimaal is. Wanneer er vochtplekken net onder de dakgoot zitten, lekt de dakgoot.

Goede inspectie
Het is daarom belangrijk om de dakgoten eigenlijk twee keer per jaar schoon te maken. Of liever nog, schoon te laten maken. Dit is een lastig en ietwat gevaarlijk klusje, waardoor het verstandig is om dit door een vakman te laten doen. Zo kunt ook samen met andere buren in uw bouwblok een bedrijf inhuren om in een dag alle goten schoon te laten maken. Zo weet u zeker dat ook de goot van de buren niet voor problemen gaat zorgen en het drukt de kosten door dit gezamenlijk uit te laten voeren.

Voorkom schoorsteenbrand

RIJSSEN - Jaarlijks zijn er meer dan 2.000 schoorsteenbranden in Nederland. De meeste ontstaan doordat de schoonsteen slecht wordt onderhouden, of door het stoken op de verkeerde manier. De Brandweer Twente moet jaarlijks meer dan 100 keer uitrukken voor een schoorsteenbrand. In Oost Nederland is dit ook de meest voorkomende oorzaak van woningbrand.

Wanneer u geen schoon schoorsteenkanaal heeft, kunt u ook niet veilig stoken. Het stoken kan het kanaal dichtslibben. Wanneer het kanaal verstopt of vervuild is kan het er voor zorgen dat er een schoorsteenbrand komt of u koolmonoxidevergiftiging kan oplopen.

Hoe voorkom ik een schoorsteenbrand?
Waneer u uw open haard of kachel alleen als sfeerverwarming gebruikt is het voldoende om hem één keer per jaar schoon te maken. Gebruikt u deze als hoofd- of bijverwarming, zorg dan dat hij minimaal twee keer per jaar schoon wordt geveegd. Vergeet ook niet dat u niet alles zomaar op het vuur kan gooien. Om uw schoorsteenkanaal schoon te houden wordt geadviseerd om een gediplomeerd bedrijf in te schakelen, kijk voor een schoorsteenveger bij u in de buurt op https://www.schoorsteenveger.nl/zoek-schoorsteenveger/.

Tips
Plaats altijd een bonkenscherm voor de vuurhaard en zorg voor een emmer met zand naast de open haard/kachel/schoorsteen. Ook moet u geen vloeistoffen gebruiken voor het aansteken van het vuur. Gebruik aanmaakblokjes of houtjes hier voor. Stook ook niet bij mistig of windstil weer, het rook wat uit uw schoorsteen komt kan dan geen enkele kant op. En stook altijd volgens de Zwitserse methode: twee of drie blokken hout plat op de stookbodem met de gekloofde zijde naar boven. Vervolgens plaatst u kleine houtjes kruislings op het hout met een aanmaakblokje daar bovenop.

Wat te doen bij brand
U mag absoluut geen water op de vlam gooien, dit kan zorgen voor ontploffing. Gooi altijd zand of soda op de vlam, dit zorgt ook dat er verder geen rook in uw woning komt. Sluit direct de deuren van de haard/kachel en zorg dat er geen lucht meer bij kan komen. Heeft u al deze stappen uitgevoerd, bel direct naar de brandweer.

Sterrencollege

NIJVERDAL - Het heelal spreekt tot de verbeelding en zwarte gaten zijn een blijvende bron van fascinatie. Ze maken de mens nieuwsgierig en angstig tegelijk.

In dit sterrencollege legt Vonk uit dat zwarte gaten als natuurkundig fenomeen niet alleen tot intrigerende wetenschappelijke raadsels leiden, maar juist ook de mysteries van het heelal helpen oplossen. Hij gaat daarbij complexe concepten niet uit de weg maar legt deze op eenvoudige wijze uit zodat iedereen het kan begrijpen. Het stellen van vragen is daarom onderdeel van dit interactieve Sterrencollege bij de Sterrenwacht. Marcel Vonk heeft over Zwarte Gaten, een prachtig en goed te begrijpen boek geschreven: "Zwarte Gaten, gevangen in ruimte en tijd" Een serieus boek dat toch te lezen is zonder kennis te hebben van wiskundige formules. Op de avond van dit Sterrencollege is een door de auteur gesigneerd exemplaar te verkrijgen. Marcel Vonk is postdoctoraal onderzoeker en theoretisch fysicus aan de Universiteit van Amsterdam. Naast onderzoeker is hij ook een enthousiast wetenschapspopularisator. Het bestuur is erg ingenomen met het feit dat deze wetenschapper / auteur een Sterrencollege wil geven bij de Sterrenwacht Hellendoorn. Kom op dinsdag 23 oktober naar de sterrenwacht aan de Grotestraat 281 in Nijverdal. Aanvang is om 20.00 uur, deur open om 19.30 uur. Deelname kost 8 euro voor volwassenen, 4 euro voor kinderen tot 14 jaar. Donateurs hebben gratis toegang.

Steggink verhuist!

NIJVERDAL - Rondlopen in je eigen creatie. Je eigen kleding maken is populair. Dat is ook te merken bij Steggink Naaimachines. In juli dit jaar heeft het Nijverdalse familiebedrijf een gloednieuw en groter pand aan de Rijssensestraat 229a betrokken. Nieuwsgierig? Kom op 26 oktober tussen 10.00 en 16.00 uur een kijkje nemen tijdens de open dag.

Een hele nieuwe generatie vindt doe-het-zelven weer leuk. Mensen willen thuis weer knusse dingen doen. Daarnaast wil men zich onderscheiden van de massamode. "Ze willen graag iets unieks maken. Vooral bij jongeren merk ik dat ze meer en meer ambachtelijk en creatief bezig willen zijn", legt Edwin Steggink uit. "Hierdoor werd het de afgelopen jaren steeds drukker in onze zaak aan De Joncheerelaan. We groeiden uit ons jasje en besloten te verhuizen naar een veel groter pand. Deze vonden we aan de Rijssensestraat, recht tegenover Bakkerij Lorkeers. Op dit moment worden de laatste puntjes van de verbouwing op de i gezet; de officiële opening wordt daarom uitgesteld tot later dit jaar. Om mensen al wel een kijkje in de keuken te laten nemen, wordt op 26 oktober een open dag georganiseerd."

Familiebedrijf
Steggink Naaimachines is een familiebedrijf. Henk Steggink heeft in 1963 Naaimachinehandel Steggink opgericht. Toentertijd gevestigd aan de Rijssensstraat, aan het deel wat tegenwoordig Keizerserf heet. Naaimachines kon men er halen, maar men kon er ook terecht voor stoffen en fournituren. Na een aantal jaren verhuisde het bedrijf naar het pand van 'Schippertje' en vanuit daar naar De Joncheerelaan. In dit pand kon men alleen terecht voor de verkoop en reparatie van naaimachines en lockmachines. Zoon Edwin Steggink groeide op met het bedrijf. En omdat men vanuit de verre omtrek Steggink naaimachines wist te vinden, maakte Steggink Naaimachines een grote groei door. Reden voor Edwin om in het jaar 2013 zijn baan op te zeggen om fulltime in het familiebedrijf te komen werken. Sindsdien is Steggink Naaimachines een VOF. En nog steeds krijgt het Nijverdalse bedrijf klanten uit de gehele regio. Meer ruimte was noodzakelijk. "De nieuwe showroom is ruim en overzichtelijk, omdat we aan de achterkant een veel groter magazijn en werkruimte hebben. Hier hebben we zelfs nog ruimte om in de toekomst workshops te geven", zegt Edwin. "Wanneer we goed en wel gesetteld zijn en alles loopt op rolletjes, gaan we kijken wat we onze klanten nog meer kunnen bieden."

Assortiment
De winkel verkoopt naai- en lockmachines, zowel nieuw als tweedehands. En een klein assortiment aanverwante zaken: naalden, scharen en naai/borduur- en lock-garen. Het aanbod is zeer divers, van de meest eenvoudige naaimachine met niet veel meer mogelijkheden dan rechtstikken en een zigzag tot de meer uitgebreide borduurmachines. Na aankoop geeft men altijd een instructie-les. "We geven u graag advies en uitleg over alle machines. Onze kracht is dat de service niet ophoudt bij de deur. Je kunt te allen tijde in de winkel terecht met vragen. We denken met je mee en doen alles voor een tevreden klant", aldus Edwin.

Kom langs
Is uw machine aan vervanging toe? U kunt uw naaimachine altijd inruilen. Kom langs of neem contact op voor meer informatie. Woont u niet in Nijverdal, maar heeft u wel een reparatieverzoek? Op twaalf plekken in de regio kunt u uw naai- of lock-machine ter reparatie aanbieden. Steggink zorgt voor vervoer naar de winkel en repareert de machine. Kijk voor alle adressen op de website: http://www.stegginknaaimachines.nl/

Irma's kindermode nu open!

RIJSSEN - Op vrijdag 5 oktober opende Irma's kindermode haar deuren in het voormalige pand van de Multvlaai in Rijssen.

Voor Irma Kleverkamp-ten Dam uit Holten is het de zo gewenste overstap van haar webwinkel en de jaarmarkten naar een echte winkel. Irma: "Na drie jaren overal in het land op markten en jaarmarkten te hebben gestaan, komt een droom uit: mijn eigen winkel. De collectie in de winkel is heel divers: voor jongens en meisjes van maat 92 t/m 164. Het belangrijkste merk dat ik voer is het kwalitatief mooie 'Zero', maar ook merken als Chi Capri en een leuk merk als Léa Malice zijn echte trendsetters. Daarnaast blijf ik ook de bij jongens zo geliefde trekkershirtjes verkopen." Irma: "Volgens mij is mijn collectie een mooie aanvulling op het winkelassortiment in Rijssen. Hier vind u betaalbare, trendy, modieuze kleding voor de stoere meiden en jongens. Kom vooral eens binnen kijken. Leuk om te weten: bij iedere aankoop van 20 euro ontvangt u een stempel. Bij een volle spaarkaart krijgt u 40 euro korting."

Bezoek de winkel
Irma's kindermode is gehuisvest aan de Haarstraat 3 (het voormalige pand van de Multivlaai). Uiteraard kunt u ook blijven bestellen via de webwinkel (www.irmakindermode.nl). "Graag zie ik u in mijn winkel!"

Screams

HELLENDOORN - Halloween en griezelen vinden elkaar in Avonturenpark Hellendoorn!

Op vrijdag 19 oktober en 26 oktober is Avonturenpark Hellendoorn speciaal geopend tussen 19.00 uur en 23.00 uur en dan is het park niet voor mensen die snel bang zijn. Ontmoet de zombies, moordlustige clowns en andere duistere figuren in het park. Bezoek ook één van de drie spookhuizen of allemaal, en ga in de meest spannende attracties voor nog meer sensatie. Voor iedereen die wel van een beetje spanning houdt: Screams in Avonturenpark Hellendoorn. Kaarten zijn online met € 5,- korting te bestellen via www.avonturenpark.nl

Schemertocht

NIJVERDAL - Op elk moment van de dag is de natuur anders. De verandering van dag naar nacht meemaken kan tijdens de Schemertocht.

De dieren die u overdag ziet op de Sallandse Heuvelrug, ziet u 's avonds vaak niet. Voor hen is de nacht het moment om te slapen. Echter de nachtdieren worden wakker en geven u een kijkje in hoe zij de wereld zien. Dit zelf een keer zien en ervaren, kan tijdens de Schemertocht. U gaat dan na zonsondergang, als het natuurgebied al gesloten is voor publiek, met een gids van Staatsbosbeheer op pad. De tocht van zo'n 5 km duurt ongeveer 2 uur en begint op 20 oktober om 17.30 uur bij het BuitenCentrum van Staatsbosbeheer aan de Grotestraat 281. Aanmelden kan via www.staatsbosbeheer.nl. Voor volwassenen kost deelname € 4,- en voor kinderen tot en met 12 jaar is dat € 2,50.

Lezing Cor Kolthof

NIJVERDAL - Komende maandag 22 oktober zal Cor Kolthof voor de Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal een lezing houden over de jaren 50/60 van de vorige eeuw.

In de jaren 50/60 liepen jongeren in het weekend op de Grotestraat aanvankelijk op en neer tussen Bakker Mulder en de Oale Skuure. Maar de tijden veranderden snel. De beatmuziek, minirok, lang haar, bars, protestbewegingen en meer ontstonden. Ook in de gemeente Hellendoorn veranderde de tijd. Cor heeft over die tijd een prachtige powerpoint gemaakt. De avond wordt gehouden in de Hellendoonzaal van Huis voor Cultuur en Bestuur en begint om 20.00 uur. De toegang voor deze boeiende lezing is gratis voor leden van de Historische Kring, niet leden betalen 3 euro. De koffie of thee is voor iedereen 1 euro per kop. Ook u bent van harte welkom!

Blokfluitkwintet

RIJSSEN - Het succesvolle blokfluitkwintet Seldom Sene, met leden uit Nederland, Duitsland, Engeland en Spanje, verzorgde zaterdag een concert in het Parkgebouw.

De vijf blokfluitistes leidden 's middags workshops voor blokfluitleerlingen, georganiseerd door de Rijssense Muziekschool. Leerlingen uit Rijssen waren goed vertegenwoordigd, maar er waren ook deelnemers van elders, zelfs uit Utrecht.

Enorme enthousiasme
De leden van Seldom Sene waren onder de indruk van het grote aantal blokfluitleerlingen van de Rijssense Muziekschool. "We geven wel vaker zulke workshops, maar de werklust en het enthousiasme van de Rijssense leerlingen hebben ons echt verrast. Hulde voor de beide blokfluitdocentes", aldus de woordvoerder van Seldom Sene.

Leuke uitstapjes
Zulke dagen onderstrepen de meerwaarde van de Muziekschool. Binnenkort gaat een groep dwarsfluitleerlingen naar een concert in Zwolle. Ervaringen die inspireren om verder te gaan met de studie!

Makkinga interieurs ruimt op!

ALMELO - Makkinga interieurs is reeds sinds 1923 een begrip in Twente op meubelgebied en wil u laten genieten van al het moois op interieur gebied. Kies verstandig, ga voor stijlvol wonen en kwaliteit, maar betaal niet teveel. In onze showroom in Almelo presenteren wij u de mooiste collectie meubelen in vele stijlen, stoffen en kleuren.

Makkinga interieurs geeft nu forse kortingen op showroommodellen i.v.m. een nieuw concept. Bent u op zoek naar een nieuwe tafel, kast, dressoir, tv meubel, salontafel of een schilderij? Profiteer dan nu van deze actie met MINIMAAL 50% korting. Reden voor deze geweldige actie is verdere specialisatie in zitmeubelen en een nieuw concept relaxfauteuils (waar Makkinga reeds sterk in is), hetgeen verder uitgebreid word. Bekijk het mooie assortiment bij Makkinga interieurs en profiteer van de hoge korting op showroommodellen. Ook zal in november de nieuwe studio relaxfauteuils op maat gereed zijn, maar nu al heeft Makkinga daar een ruim aanbod in.

Kom gauw langs
Makkinga interieurs is gevestigd aan de Boddenstraat 36 (tegenover politiebureau) 7607 BN Almelo. Tevens zijn zij ook te bereiken op het telefoonnummer: 0546-698306. Voor meer informatie kijk op de website www.makkingainterieurs.nl. Maandags is Makkinga interieurs alleen geopend op afspraak. Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 – 17.30 uur, donderdag koopavond tot 20.00 uur, zaterdag van 10.00 – 17.00 uur. Overige openingstijden zijn mogelijk op telefonische afspraak.

Steeds meer panden met een energielabel

TWENTE - De overheid is al druk bezig om duurzaamheid te promoten. Er zijn veel projecten gaande voor duurzame energie en voorlichting over het terugdringen van energieverbruik. Huiseigenaren kunnen zelf ook veel doen. Deze inspanningen vertalen zich dan weer in het verbeteren van het energielabel.

In 2015 ontvingen ontvingen alle vijf miljoen huiseigenaren een voorlopig energielabel. Dit kwam tot stand aan de hand van diverse factoren zoals de leeftijd van de woning. Wie later de woning verkoopt is verplicht om het voorlopige energielabel om te zetten naar een definitief label. Dit kost tot enkele tientjes. Wie niet een definitief label toont bij de verkoop of verhuur riskeert een mogelijke boete van zo'n 400 euro. Afgelopen jaar zijn in totaal al 3,5 miljoen definitieve energielabels geregistreerd. Het doel van het energielabel is om huiseigenaren actief na te laten denken over de duurzaamheid van hun woning. Het energielabel is ook al bekend van electronica en huishoudelijke apparatuur. Net als deze apparatuur krijgen ook woningen een label van A (het meest zuinig) tot G (een tochtig krot). Afgelopen jaar waren 29 procent van de geregistreerde labels een A of B, wat dus mooi duurzame woningen zijn.

Investeringen
Om een woning te verbeteren qua energielabel kunt u diverse maatregelen nemen. Zoals het na-isoleren van de woning. Ook de soort verwarming, warmwatervoorziening en eventuele aanwezigheid van zonnepanelen of een zonneboiler dragen hier aan bij. Dit zijn investeringen die zich uiteindelijk terugverdienen. Zo brengen woningen met een A of B label 6.000 euro meer op bij de verkoop en ze verkopen sneller. Meer informatie over energielabels is te vinden op www.rvo.nl

Budget Select Keukens: topkwaliteit hoeft niet duur te zijn!

RIJSSEN - Waarom zou u tienduizend euro betalen voor een nieuwe keuken? Voor de helft of zelfs minder koopt u bij Budget Select Keukens aan de Nijverheidsstraat 42a een keuken van vergelijkbare kwaliteit, helemaal compleet. En dan krijgt u er ook nog eens vijf jaar garantie bij. Want ook als uw budget niet onbeperkt is, hoeft u met half werk geen genoegen te nemen. Waarom zou u…

"We zijn erin geslaagd om een selectie aan complete kwaliteitskeukens samen te stellen die betaalbaar is voor iedereen. Dat deze formule aansluit bij de wensen van de moderne consument staat vast. Basis voor dat succes is de overtuiging dat een kwaliteitskeuken niet altijd duur hoeft te zijn, aldus Herman van den Noort. Het gaat om de juiste afstemming van de keuken met de wensen van de klant. Dat betekent dat de klant precies krijgt wat hij nodig heeft, niet meer maar zeker ook niet minder."

5 jaar zekerheid
"Een nieuwe keuken is een investering voor jaren. Daarom verzorgen we alles tot in de puntjes. Als klanten willen, nemen we zelfs alle zorg uit handen dus ook de montage. Zelf plaatsen kan uiteraard ook, met de duidelijke montagehandleiding wordt dat een stuk makkelijker. En als er na plaatsing toch onverhoopt iets niet in orde is laten we mensen natuurlijk niet in de kou staan. Daarom krijgt iedere koper standaard 5 jaar garantie op de keuken."

Herfstactie
Na een heerlijke zomer volgt vaak een strenge winter. Om ervoor te zorgen dat u deze winter nog steeds kunt genieten van een beetje extra warmte, krijg je bij de aankoop van een nieuwe keuken een Selsiuz kokendwaterkraan cadeau. Zo kun je de aankomende winters direct opwarmen met een heerlijk kopje hete thee. Vraag in de showroom naar de actievoorwaarden.

Kom langs
Budget Select Keukens, Nijverheidsstraat 42a, Rijssen. Telefoon: 0548-538 666. Kijk ook op: ww.budgetselect.nl

Ter Harmsel Sanitair en Installatietechniek zet in op Duurzaamheid

RIJSSEN - Duurzaamheid komt steeds hoger op de agenda te staan. Niet zo gek ook, want het is beter voor het milieu, de wereld en uiteindelijk kan het ook beter zijn voor uw portemonnee. Met een aantal slimme oplossingen kan uw woning al snel een heel stuk duurzamer worden. Denk daarbij aan een zonneboiler, zonnepanelen of een warmtepomp. Ter Harmsel Sanitair en Installatietechniek adviseert u graag welke oplossing het meest geschikt is voor uw woning en wensen.

Duurzaamheid
Duurzaam bouwen betekent simpelweg dat er bij de bouw van een woning rekening wordt gehouden met het energieverbruik en het milieu. Wanneer u duurzaam gaat bouwen, moet de energie die u gaat verbruiken voor een groot gedeelte afkomstig zijn uit duurzame bronnen. Eenvoudiger gezegd: hoe beter u uw woning isoleert en voorziet van slimme ventilatie en energiebesparende verwarmingsopties, hoe minder niet-duurzame energie (opgewekt met bijvoorbeeld een traditionele cv-ketel) u nodig heeft om uw woning comfortabel warm te houden.

Vakmanschap
Ter Harmsel Sanitair en Installatietechniek is uw partner als het gaat om slimme duurzame oplossingen én duurzaam bouwen. Maak vrijblijvend een afspraak en we nemen uw wensen graag met u door. Vakmanschap en uitmuntende service zijn namelijk de twee belangrijkste ingrediënten voor succesvol ondernemerschap. Ter Harmsel is al vijftig jaar een bekende naam in de regio. De medewerkers geven niet alleen goed advies en service, maar leveren ook echt gedegen vakwerk. Op alle diensten en installaties zit onze normering. Wij zijn VCA gecertificeerd met BRL 6000 installateurs en lid van UNETO-VNI.

Tot ziens, in onze showroom aan de Morsweg 7a te Rijssen.

Herfstgevoel bij PAND 55

NIJVERDAL - Bij PAND 55 aan de Grotestraat 55 heeft een grote verandering plaatsgevonden. De winkel is dit seizoen weer totaal anders. Nieuwe binnenmeubelen, decoratie artikelen en kleding.

De meubel collectie bestaat nu uit binnen meubelen waaronder salontafels, stoelen, eettafels, bankjes, krukjes, kasten en bijzettafels. Deze zijn van gemaakt van hout, combinatie hout en staal of helemaal van industrieel staal. Voor een gezellige sfeer is gekozen voor veel decoratie artikelen waaronder windlichten, vazen, dienbladen, vachten, klokken, kandelaars, wanddecoraties etc. Niet te vergeten heeft PAND 55 ook een zeer sfeervolle kerstcollectie. Lampen zijn er ook in diverse soorten waaronder vloerlampen, hanglampen en tafellampen. Hier van heeft PAND 55 de meeste ook weer met een industriële look.

Speciaal assortiment
Wekelijks gaan ze op zoek naar leuke, gekke en bijzondere items zodat ze altijd weer iets speciaals in het assortiment hebben. En natuurlijk is dit allemaal voor een betaalbare prijs.

Kleding
De kledingcollectie bestaat uit jassen en vesten van Kjelvik, deze zijn sportief en functioneel. Voor de heren tot maat 5 XL en de dames tot maat 50. Deze jassen kun je combineren met leuke sjaals, handschoenen en mutsen. De dameskleding is een ruim assortiment in truien, vesten, tunieken etc.

Neem gauw een kijkje
Bent u benieuwd naar PAND 55? Kom langs en proef de gezellige sfeer. PAND 55 zit gevestigd aan de grotestraat 55 in Nijverdal. Voor meer informatie en een deel van de collectie kunt u ook kijken op de website: http://www.pand55.nl/