Hart van Rijssen - Nijverdal

14 juni 2019

Hart van Rijssen - Nijverdal 14 juni 2019


Gert Harm ten Bolscher gedeputeerde Overijssel

RIJSSEN - Ir. Gert Harm ten Bolscher wordt gedeputeerde van Overijssel.

De 50-jarige Rijssenaar stond nummer 2 op de provinciale kandidatenlijst van de SGP en maakte al enkele jaren deel uit van de SGP-statenfractie. Ten Bolscher is in Rijssen en omgeving geen onbekende. Hij ruilt zijn baan als directeur bij Geas Energiewacht in voor het dagelijks bestuur van de provincie. Voorheen voerde hij het bewind over de Twentse vestiging van de landelijk opererende ingenieursbureaus van DWA.

Portefeuille
Het coalitieakkoord en de beoogde gedeputeerden werden dinsdagmiddag gepresenteerd in het Stadslab in Almelo. Ten Bolscher krijgt de portefeuille Landbouw en Natuur. Daarnaast gaat hij ook over Vergunningverlening, Huisvesting en Facilitaire Zaken.

Trots
SGP-lijsttrekker en onderhandelaar Dirk van Dijk uit Genemuiden is blij met het onderhandelingsresultaat. "Met 2 zetels ben je niet direct in beeld om mee te doen aan het college. Wij vonden ook steeds dat bij de collegevorming zo veel mogelijk recht gedaan moet worden aan de verkiezingsuitslag. Forum voor Democratie had van ons mogen meedoen, maar onderhandelingsverloop heb je niet in de hand en het is duidelijk anders gelopen. Wij zijn wel zeer gemotiveerd om onze bijdrage te leveren en de portefeuille die we krijgen is Gert Harm ten Bolscher op het lijf geschreven. We hebben een mooie agrarische sector in Overijssel met hardwerkende mensen. Daar zijn we trots op en die agrariërs verdienen vooral de komende tijd onze volle aandacht."

Sfeer
Volgens Van Dijk en Ten Bolscher zijn de onderhandelingen in een goede en open sfeer verlopen. "Het klikte eigenlijk meteen. We hebben grondig gediscussieerd en zijn niet op breekpunten gestuit. Sterker nog: in het nieuwe collegeakkoord staan heel veel zaken die ook in ons verkiezingsprogramma stonden." Dat Van Dijk zelf niet plaatsneemt op het pluche is een bewuste keus. "Ik ben er al langere tijd van overtuigd dat Gert Harm een uitstekende kandidaat is en toen hij zei bereid te zijn om gedeputeerde te worden, heb ik hem met volle overtuiging voorgedragen."

Spannend boek over Reggekastelen

RIJSSEN - Het nieuwe boek van de historici Ester Smit en Dinand Webbink werd vrijdagavond op het Rijssens Museum ten doop gehouden.

De zeer drukbezochte boekpresentatie werd geleid door Nijverdaller Frits Korver. De oud-boekhandelaar is voorzitter van de Nijverdalse uitgeverij 'n Boaken. Korver overhandigde het eerste exemplaar aan Baron Van Ittersum, nazaat van de adellijke familie Van Ittersum die ooit landgoed de Oosterhof in eigendom had. Korver overhandigde ook een exemplaar aan de auteurs Ester Smit (links op de foto) en Dinand Webbink.

Succes
De titel van het nieuwste boek is Van Westerflier tot Grimberg en gaat over de al dan niet verdwenen havezaten en landhuizen langs de Regge. Aanleiding voor dit tweede deel was de goede ontvangst van deel 1 Van Eversberg tot Eerder dat in 2012 verscheen. Deel 2 is ook te koop op het Rijssens Museum en kost € 14,50

Directeur Gerrit Dannenberg van het Rijssens Museum zei het een eer te vinden dat het boek op de Oosterhof ten doop werd gehouden. Hij prees het speur- en schrijfwerk van beide auteurs dat, volgens hem, "een zeer leesbaar en spannend boek" had opgeleverd. "Het is ook een openhartig boek geworden waarin de escapades en intriges van de toenmalige adel niet ontbreken. Waarmee maar weer eens duidelijk wordt dat ook deze bovenlaag van de bevolking niets menselijks vreemd is." UIt het interview van Jan Verhoek met het auteursduo werd duidelijk dat ook zij zelf zeer genoten hadden van hun ontdekkingstocht door het verleden.

Jaargang: 6 • Nr 256• Wk 24

Stichting Droomfoto

Foto: Rita Voortman-Broos

RIJSSEN - Rita Voortman en Sandra Tusveld zijn allebei moeders van een groot gezin. Zij vinden het belangrijk dat ieder kind wordt gezien en een bevestiging krijgt van zijn bestaan. Rita en Sandra willen kinderen laten stralen en hen laten ontsnappen aan het dagelijkse leven.

Door bepaalde omstandigheden krijgen niet alle kinderen de aandacht binnen hun leefomgeving die zij nodig hebben. Sandra en Rita regelen voor deze kinderen, die opgroeien in kansarme of onzekere situaties, een fotoshoot in de natuur. Met Stichting Droomfoto willen zij deze kinderen laten voelen hoe de wind door hun haren blaast, hoe de bladeren onder hun voeten knisperen en hoe een zonnestraal op hun wangen voelt.

Gezinnen
Samen willen Sandra en Rita met hun stichting gezinnen helpen waarvan het dagelijkse leven is ontwricht. Dit kan verschillende oorzaken hebben: problematische financiële problemen, ziekte of beperkingen binnen het gezin of andere problemen binnen het gezinsleven. Een mooi portret kan weer een glimlach op het gezicht van deze kinderen en ouders toveren. Tevens begrijpen Sandra en Rita het goed dat de stichting de leefsituatie van de kinderen en hun ouders niet zal verbeteren, daarvoor zijn de problemen te omvangrijk en complex. Echter kunnen zij met een bijzondere fotoshoot een dag met een gouden randje verzorgen, met een fantastische blijvende herinnering.

Sponsors
Stichting Droomfoto is opgezet door Rita en Sandra op vrijwillige basis. Alle fotoshoots maken zij belangeloos, evenals de tijd die zij erin steken. Om de continuïteit van de stichting te waarborgen, zijn zij afhankelijk van sponsoren. Momenteel zijn ze bezig om het ANBI keurmerk te verwerven, waardoor het interessant kan zijn om de stichting te sponsoren.

Aanmelden
Bent u een hulpverlener en kent u een kind die een droomfoto verdient? Meld dit kind dan aan op de website www.stichtingdroomfoto.nl. Ook kunt u op deze website meer informatie vinden over Stichting Droomfoto.

Vogel van de week: Sijsje

RIJSSEN - Vogel van de week is deze keer in het Nederlands genoemd: sijsje. In het Rijssens noemt men deze vogel 'siesken'. Deze vogel is een zangvogel uit de familie van de vinkachtigen.

In vroegere tijden was het sijsje vooral een wintergast, maar sinds de 20e eeuw broedt hij ook in Nederland. In de winter wordt de sijs vaak aangetroffen op vetbollen en netjes met pinda's in de tuin. Zij opereren meestal in kleine groepjes en gedragen zich als mezen, ondersteboven aan de vetbollen hangend. Ze zijn ongeveer 12 centimeter groot, waarbij de mannetjes geelgroen zijn, met een zwarte kruin en kin, de rug is geelgroen zwartgestreept. De buik heeft in tegenstelling tot de groenling een duidelijk onderbroken gestreept uiterlijk. Het vrouwtje is minder geelgroen en de onderzijde is lichter van kleur. De sijs eet zaden van naaldbomen, elzen, berken en andere bomen en insecten. De sijs broedt in maart en april in een nest dat gemaakt is van fijne takjes en mos. De sijs broedt twee legsels per jaar bestaande uit 4 à 5 eieren. De broedduur bedraagt 11 tot 13 dagen. Het vrouwtje broedt alleen en wordt door het mannetje gevoerd. Beide vogels verzorgen de jongen, die na 13 a 15 dagen het nest verlaten.
Dick Tukkers

Het werk van de Heilige Geest

RIJSSEN - Vrijdag 14 juni 2019 houdt Matthijs van der Linden uit Ede een Bijbelstudie over het werk van de Heilige Geest in de gemeente, Handelingen 5:12 tot en met 42.

In dit hoofdstuk zien we dat Gods Geest 'kwaliteitsverbeterend' werkt in de gemeente. De goud- en zilversmid gaat in de bereiding van het edele metaal, dat in het vuur wordt beproefd, net zo lang door tot zijn eigen beeld weerspiegelt in het zilver. Zo werkt de Heilige Geest in stilte totdat de ware vreze des Heeren helder en duidelijk te zien is. Als ze gericht is op haar Heere en Heiland is er voor veel wat in deze wereld zo belangrijk is, geen tijd meer. Matthijs gaat o.a. voor in Reformatorische Baptisten Gemeenten. Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De lezing begint om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur. Toegang is gratis. Koffie en thee wordt geschonken. In gebouw Jeruël wordt op vrijdagavond om de twee weken een lezing gegeven. Adres: Van Heekstraat 40, 7462 NE Rijssen. De zaal is ook bereikbaar via Holterstraatweg 125. Iedereen is hartelijk welkom! Voor meer informatie: http://jeruelrijssen.nl/

Column

Tuskenbeaide kommen

Karel Schönfeld Wichers was slim drok met de Riessense sproake. Vake zat-e as getuge nöas 'n netoaris (Bernard, en later Van Schooten). En hee mos ook vake tuskenbeaide kommen. Dan zea 'n netoaris deftig zoiets as "de comparant, die op straffe van nietigheid"… of zo. En dan vertaalden Karel dat de betrökken partiejen gin onwettige kemoosies mochen oethalen, zoiets.

Miej duch dat dit vaker het geval was. Nen verpleegster, tusken de uroloog en de patient den froai las har van zearte an zin achterste, en dat 'n uroloog zea: "U heeft dankzij uw obstipatie complicaties met de faecaliën" en dat de assistente dan zea: "hee bedoelt da'j nit good van oewn hatten köttel of köant kommen, 't spil zit verstopt." Heel netjes was het nit, mear wal kloar as nen kloonten den muurvaste zat.

En zo zaten de steenfabrikanten 'n moal te hope met de hearen van het jute-spil an ne deftige toafel en doar köm 'n ober um te vroagen: "believen de heren nog jus bij de côtelette de porc?" en dat nen steenbakker an de jutebaas vreug: "wat vrög den keal toch?" en dat-e as antwoord kreeg: "o'j nog vet wollen oawer 't ruggenbutje."

Nog een vuurbeeld: Nen weenkeleer kreeg ne deftige dame vuur de teunbaanke ('help-desk' zollen ze rechtevoort zeggen). Zee zea: "ik wil graag een onsje chlorophylsnoepjes." De Riessensen grutter keek wat onneuzel, hee begreep nit dat het van dee zachte greune sukerkussentjes warn. Nen aanderen klaanten köm tuskenbeaide: "dat meanske vrög um van dee dinge dee zo tocht in 'n bek."

'n Apotheker Van der Veen vertealden 'n moal dat d'r nen oalen keal in 'n apotheek köm. Hee slingerden ne deuze vol zetpillen op de teunbaanke en zea; "hier he'j ze wierumme. Dee pillen helpt niks, iej köant ze net zo good in 't gat stekken." Doar was dus nit good bemiddeld tusken de farmaceut en de oale baas.

Ooit köm d'r nen domiej op hoesbezeuk. "Uw man niet thuis?" "Nee, dominee," zea de vrouwe, "hij is tuffels aan het roeien." 'n Oolderling köm tuskenbeaide: "Zijn Getheendrik is heen aardappels wieden."

Heden ten dage verschof het probleem richting Engels:

Doar köm de anstoande schoonzönne kennis maken. "Wat doo-j vuur de kos?" vrög de anstoande schoonva. "Ik zin account-manager op 'n office bureau." Dan mut de dochter schaamachtig oetleggen: het is nen tuskenbeaiden-kommer tusken de baas en de klaanten…" Is de va nog niks wiezer…

Gerrit Kraa

Geslaagd torenconcert op piano en beiaard

RIJSSEN - Beiaardier Jan-Geert Heuvelman en pianist Boudewijn Zwart kunnen terugzien op een zeer geslaagd afgelopen zaterdagmiddag.
Beide musici bevonden zich in de toren van Schildkerk bij de speeltafel van het carillon. Daar was ook de piano geplaatst die Zwart bespeelde. De Stichting Stadsmuziek had dit bijzondere concert georganiseerd. Het publiek kon via een live verbinding meekijken op een groot scherm en luisteren op het kerkplein. Door de sterke wind was de muziek over heel het centrum van Rijssen te horen. Veel voorbijgangers bleven luisteren en genoten van de muziek. Een voorbijganger, Dianne Nieuwenhuis vond het geweldig: "Wat mooi dat zo heel Rijssen kan genieten van deze stadsmuziek!" Na afloop van het concert kon de toren worden beklommen en konden bezoekers speelcabine van de beiaard bezichtigen.

Liegen kan hij ook! Als je vraagt wat zegt de kat, dan blaft ie!

Aan 't lijntje

De hond van een man uit Veenwouden
Kan verschillende dingen onthouden
Maar zijn kennis van de riem
Is wel heel miniem
Of probeert hij z'n baas aan het lijntje te houden?

Jan Zandbergen

Leazen maakt wies.
Völle leazen vake eegnwies.

Maandag 17 juni 10:00 uur

Zunnewendefestival

HELLENDOORN - De zonnewende markeert het begin van de zomer, als de zon op haar hoogste punt in het Noordelijk halfrond staat. Exact op de grens tussen Twente en Salland, wordt de langste dag gevierd met het Zunnewendefestival. Begin je zomer goed op het Zunnewendefestival, waar streekcultuur en streektalen elkaar ontmoeten.

Landgoed Schuilenburg Hellendoorn, gelegen op het kruispunt van historische handelsroutes over land en over het water van de Regge, wordt omgetoverd tot een prachtig festivalterrein. Het terrein bestaat uit intieme speelplekken, knusse zitjes, een Pruuverieje waar je heerlijke (streek)gerechten kunt proeven, optredens, kunst en cultuur, muziek en vertellingen en nog veel meer. Kom genieten vanaf 16.00 uur!

Familiedag
Speciaal voor de kinderen komt Dolf Moed op het terrein met zijn theaterfiets en tijdmachine. MAF-arts neem een staalwals mee waar je zelf mee mag werken. Samen met elkaar maken de kinderen een fantastisch kunstwerk, dat 's avonds te bewonderen is. Er is een archeoloog aanwezig die alles je alles kan vertellen over de opgravingen die ze doen. Tot slot komt er ook een ijscoman, met een bijzondere ijs-act.

Terreinen
Het voormalig kasteelterrein biedt een podium aan Gé Reinders met zijn tournee "Oetblaoze". Frisicana met Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra zorgen voor een Fries geluid uit eigen repertoire, aangevuld met originele of vertaalde werken van "Americana" artiesten. Thijs Kemperink vertelt met veel humor over alledaagse situaties die voor iedereen erg herkenbaar zijn. De Hooiberg, de Haven, de Boomgaard en de Vleermuisbult zijn de kampvuurspeelplekken waar lokaal en regionaal bekende artiesten optreden, waaronder Herman Kampman met Jan Niewold en Peter Deiman, Leon Moorman en De Sallandse jongedames Marleen & Ilona.

Twente Hoes
In het Twente Hoes aan de Regge zal Milou Hesselink, bekend van The Voice of Holland, haar debuut maken in het Twents. Op de Regge is een boottocht, gebaseerd op #Doeslief. Aan het eind van de tocht zie je de omgeving gegarandeerd in een ander licht: De liefde straalt ervan af!

Praktische informatie
Het Zunnewendefestival begint vrijdag 21 juni om 16.00 uur bij Landgoed Schuilenburg aan de Schuilenburgerweg 54 in Hellendoorn. Kaarten kosten in de voorverkoop €8,00 en aan de kassa €10,00. Kinderen onder de 16 jaar mogen het terrein gratis bezoeken. Voor meer informatie en de kaartverkoop kun je terecht op www.zunnewendefestival.nl. Daarnaast zijn kaarten ook verkrijgbaar bij Primera Hofman en bij het VVV-kantoor.

Actiedag Hersteld Hervormde Gemeente rond de Westerkerk

RIJSSEN - Op 15 juni zal weer de jaarlijkse actiedag van de Hersteld Hervormde Gemeente Rijssen ten bate van het onderhoudsfonds van de Westerkerk plaatsvinden van 9.30 uur tot 13.30 uur rond de Westerkerk aan de Haarstraat 95 in Rijssen.

Op deze verkoopdag zijn er etenswaren en allerhande artikelen te koop. U kunt er smullen van warme hamburgers, frikadellen, heerlijke haring en kibbeling, fruit, schepijs, gezonde broodjes en van puddingbroodjes. En u kunt kunstige bloemstukken, wenskaarten, speelgoed, nieuwe en tweedehands boeken en vele andere artikelen aanschaffen. Verder valt er ook nog genoeg te doen en te beleven. Kom het zien en laat u verrassen!

Kinderen
De kinderen zitten voor u klaar met een kleedjesmarkt, voor u de kunst om de leukste koopjes eruit te zoeken. De kinderen vermaken zich met kinderspelletjes en natuurlijk ontbreekt het grote springkussen niet. En terwijl uw kinderen zich opperbest vermaken, kunnen de dames hun haar laten vlechten en de mannen het orgelspel van de organisten bewonderen.
Het actiecomité van de HHG Rijssen nodigt hierbij jong en oud uit op deze dag van gezelligheid en ontmoeting ten bate van het goede doel, onder het genot van een kop koffie met zelfgebakken taart.

RGS viert 60 jarig jubileum!

RIJSSEN - de Rijssense Gebouwen Sloperij (RGS) bestaat dit jaar 60 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum houdt het sloopbedrijf op zaterdag 22 juni van 10.00 uur tot 16.00 uur een open dag op de hoofdvestiging van het bedrijf aan de Noordermorssingel 1 in Rijssen.

RGS wil u op deze open dag laten zien dat de sloop- en asbestverwijderingsbranche veel carrièremogelijkheden biedt en een prachtig vak is. De bezoekers krijgen op deze dag een uitgebreide kans om nader kennis te maken met het duurzame sloopbedrijf en alle facetten van het sloopvak. Op deze dag kunt u vrijwel het complete machinepark van RGS bewonderen, van een 1 ton zware minikraan tot een hybride sloopkraan en een maar liefst ruim 100 ton wegende sloopmachine. Er is volop aandacht voor de thema's als veiligheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulair slopen. Wie wil kan onder leiding van een medewerker van RGS laten zien hoe behendig hij is met een machine uit het materiaalpark. Ook worden de kinderen op deze dag niet vergeten en is er voor hun genoeg vertier, met onder andere een springkussen. Verder gaat deze dag de nieuwe bedrijfsfilm van RGS in première.

Terugblik
Hermannes Nijkamp stond in het jaar 1959 aan de basis van de Rijssense Gebouwen Sloperij. Zestig jaar later is het bedrijf uitgegroeid tot een van de grootste sloopbedrijven in Nederland. Inmiddels heeft de derde generatie de leiding over het bedrijf. RGS is landelijk actief en heeft talrijke projecten op hun naam staan met onder andere: de sloop van textielfabriek van Koninklijke Ten Cate op het Indiëterrein in Almelo, het Emma kinderziekenhuis in Amsterdam en de parkeergarage P2 op Schiphol. RGS zet zich vanuit een circulaire visie in voor een zo hoogwaardig mogelijke hergebruik van vrijkomende materialen.

Welkom
Directie en medewerkers van RGS nodigen u van harte uit om deze prachtige dag van dichtbij mee te kunnen maken, onder het genot van een hapje en een drankje.

Bikini Alarm bij Big Beautiful Underwear

ENSCHEDE - Big Beautiful Underwear is al 25 jaar uw specialist in lingerie en badmode! Voor de juiste maat en cup maat. Wij verkopen vanaf 65D t/m 105K ook in bikini's en badpakken.

Herken je dit? Je bh knelt, je borsten hangen te laag, de bandjes snijden in je schouders, je hebt pijn in je rug, nek en schouders. Je steun komt voor 80 procent uit de omvang en niet uit je bandjes. In dit geval is vaak de omvang te groot! Wij kunnen dit samen met jou oplossen door je goed op te meten en je te voorzien van het juiste advies. Want elke vrouw verdient een goed zittende bh.

Bikini en badpak alarm!
Je springt in het water: Oeps! Even hijsen en rechttrekken om weer goed voor de dag te komen. Is dat ook wat jou overkomt? Dit is niet nodig bij de juiste maat van uw bovenstukje en natuurlijk uw slip. Smal van boven, grote cup en toch vrouwelijke billen? Geen probleem; wij hebben we een ruime keuze in bikinislips, naar wens hoog of laag model. Ook voor al uw badpak problemen proberen we een oplossing te zoeken wel billen platte billen, buik ondersteuning cup te klein het kan bijna nooit een groot probleem zijn. Kom passen en laat je verrassen. Onze badpakken verkopen we op maat en cup maat. Wij helpen u graag om deze zomer vol zelfvertrouwen aan het zwembad of strand te kunnen liggen, te zwemmen en te sporten.

Voorjaarsjurkje
Het voorjaar is weer begonnen. De lange broek kan weer uit en de blote benen komen weer te voorschijn. Heerlijk?.... Niet voor iedereen. Loopt u bijvoorbeeld de binnenkant van uw benen kapot? Wij hebben een mooie collectie broekjes met pijpjes. Ook hebben we in onze collectie correctie broekjes met en zonder pijpjes tot onder uw bh. Deze rollen niet naar beneden en zijn verkrijgbaar in het zwart en skin. Ook voor de juiste sport-bh en voedings-bh bent u bij ons op het goede adres. Kijk voor een deel van onze collectie op onze Facebookpagina en naar onze acties omdat wij 25 jaar bestaan. Wij vieren dit feest samen met u.

Laat je verrassen
Wij wensen u een fijn voorjaar en zomer zonder al deze ongemakken. Want het is fijn om vrouw te zijn met al je vrouwelijke vormen. Kom en laat je verrassen. Iedere eerste en laatste weekend van de maand vanaf 13.00 uur is het koopzondag. Maandag gesloten. Gevestigd aan de Noorderhagen 66c in Enschede. Kijk voor meer informatie op: http://www.bigbeautifulunderwear.nl

Sponsortocht Move the Message levert 4000 euro op

RIJSSEN - In de laatste week van mei heeft er een door de Stichting Living For Africa georganiseerde sponsorfietstocht genaamd 'Move The Message' plaatsgevonden.

Deze sponsortocht door een gedeelte van Nederland over een afstand van 300 kilometer werd gefietst door 15 interkerkelijke jongeren met zeven begeleiders, uit verschillende kerken. De sponsortocht 'Move The Message' bracht het mooie bedrag op van 4000 euro. Het bedrag zal worden aangewend om het deze evangelisten mogelijk te maken om op missie te gaan, voor benodigde scholing en om hulp te krijgen bij andere voorzieningen.

Wederwaardigheden
Het vertrek was op de vroege morgen van Hemelvaartsdag vanuit Rijssen en er werd onder goede omstandigheden gestart. Er werd richting Apeldoorn gefietst en hier werd er een kerkdienst bijgewoond in de Baptistengemeente. De tocht werd vervolgens voortgezet richting Barneveld -Veenendaal –Driebergen. Vijf personen uit de groep mochten hun zegje doen in een uitzending van Groot Nieuws Radio of Trans World Radio in Veenendaal. Vervolgens volgde na 139 kilometer fietsen op deze dag de welverdiende nachtrust.
Op de tweede dag ging de tocht van Driebergen richting Utrecht naar Naarden-Vesting en aansluitend fietste de groep oostwaarts om te overnachten in Kampen na 110 kilometer fietsen. Hier volgde een verrassingsbezoek van Jolanda Nijzink en Janneke Nieuwenhuis die de fietsers een hart onder de riem kwamen steken.
Op de derde dag fietste de groep de laatste 50 kilometer van Kampen naar camping De Klimberg, vanwaar de groep per auto vertrok richting Rijssen, maar dat gold niet voor enkele wielerfanaten die per fiets de thuistocht aanvingen. Na afloop werden de deelnemers voorzien van een certificaat als herinnering aan deze bijzondere tocht. Volgens mijn zegsman Leo Nieuwenhuis, die samen met Jan Pijffers en Frank Weenink de initiatiefnemer was van deze sponsortocht, is deze tocht uitstekend verlopen, waarbij de deelnemers volledig eensgezind met elkaar optrokken en zich daarbij volledig hebben ingezet hebben voor hun medereizigers.
Eten en drinken werden verzorgd vanuit de meerijdende ‘bezemwagen’ die belangeloos ter beschikking was gesteld door Auto Pouw uit Rijssen.
Dick Tukkers

Eerste Rijssense zomerzang en muziekavond door oud en jong

RIJSSEN - Dit jaar organiseert het Interkerkelijke gemengd koor ’Jong van Hart‘ voor de eerste keer in Rijssen een uniek concert in samenwerking met jonge mensen en musici van ‘Wilhelmina’ en ‘Joy4kids’.

Het beginnersorkest Wilhelmina Instromend Talent (WIT) met 35 muzikanten en het kinderkoor ‘Joy4kids' met ongeveer 25 kinderen zullen samen met het Interkerkelijk Koor 'Jong van Hart' een gevarieerd programma brengen. Bij dit concert is de jongste deelnemer 5 jaar is en de oudste deelnemer van het koor 93 jaar! Het unieke samenspel tussen jong en oud vindt plaats in het Kerkelijk Centrum Sion (bij het medisch centrum) aan de Johannes Vermeerstraat. Het word een kort maar krachtig concert met hele mooie muziekstukken en veel afwisseling, zodat ook de kleine kinderen dit concert kunnen bezoeken.
Vanaf het begin is de opzet geweest een concert te geven dat afwijkt van alle andere concerten. Ten eerste is de tijdsduur maximaal 1 uur en het tijdstip van 19.00 uur is zo gekozen dat jonge kinderen weer op tijd thuis zijn. Het is een concert waar oud en jong zich thuis zullen voelen. Twee dwarsfluitisten, een organist en een pianist zullen de koren begeleiden. Voor de aanwezige kinderen is er aan het eind van het concert nog een leuke verrassing. De aanvang van dit unieke concert op 15 juni is om 19.00 uur, waarbij de deuren om 18.30 uur opengaan. Er is een collecte bij de uitgang. Jong en oud worden hierbij hartelijk uitgenodigd voor deze bijzondere avond, waarbij er ook plaats is voor rolstoelen. Wel moet iedereen voor zijn eigen vervoer zorgen.
Dick Tukkers

Expositie Kameleon

RIJSSEN - De huidige zomerexpositie in het Rijssens Museum staat in het teken van de beroemde boekenserie 'De Kameleon'.

De boekenserie gaat over de Friese tweelingbroers Sietse en Hielke. Kameleondorp Ternherne uit Friesland stelt het materiaal voor deze expositie beschikbaar. De zomerexpositie is tot en met 14 september te bezichtigen in het Rijssens Museum aan de Kasteellaan 1. Het museum is iedere dinsdag tot en met vrijdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Zaterdags is de expositie te bewonderen tussen 13.00 en 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.rijssensmuseum.nl

Dijkerhoeks- feest

HOLTEN - In het weekend van 21, 22 en 23 juni wordt het Dijkerhoeksfeest georganiseerd. De organisatie biedt een gevarieerd programma voor jong en oud.

Vrijdagavond 21 juni treden verschillende talenten op met sketches, zang en dans. De optocht begint zaterdag om 10.00 uur vanaf de wei op de hoek van de Tromopsweg-Dijkerhoekseweg in Holten. Op het terrein is een leuke kermis aanwezig voor de kinderen. Zaterdagmiddag barst de strijd los tijdens de zeskamp en voor de avond heeft de organisatie The Euros weten te strikken. Zondag start de dag om 11.30 uur met een brunch. In de middag vindt er een spectaculaire dragrace demo plaats en is er in de tent livemuziek van De Paloma's en Opschaakl'n. Het gehele programma is te vinden op www.dijkerhoeksfeest.nl

Roofvogelshow

RIJSSEN - Voor een spectaculaire middag met verschillende roofvogels, bent u bij de kinderboerderij in het Volkspark aan het juiste adres.

Deze roofvogelshow wordt iedere woensdagmiddag georganiseerd van 14.00 tot 15.00 uur. Er zal worden gevlogen met Harly de bald eagle, een witkopzeearend. Tevens zijn er uilen en hybride valken te zien. Valkerij is oorspronkelijk de kunst van het vangen en africhten van valken. Tegenwoordig is dit anders en wordt het gezien als het africhten van roofvogels voor de jacht, hobby en beroep. De show wordt het gehele jaar door op woensdagmiddag gehouden, behalve op feestdagen. Iedereen is welkom om bij deze spectaculaire roofvogelshow aanwezig te zijn. De show is voor iedereen gratis bij te wonen aan de Albertsdijk 20.

Benefietconcert: Het Zwitserland project

NIJVERDAL - De leden van De Twente Zangers organiseren op vrijdag 21 juni een benefietconcert om geld in te zamelen voor de Nijverdalse Roy Scholten. Roy liep een incomplete dwarslease op tijdens een ernstig bedrijfsongeval. Een arts in Zwiterserland is ervan overtuigd dat hij Roy kan helpen.

Om deze LION-procedure te kunnen bekostigen heeft Roy een bedrag van €80.000 nodig, een bedrag dat niet wordt vergoed door de ziektekosten verzekering. De arts is ervan overtuigd dat hij Roy kan helpen om in elk geval weer te staan, maar ook om echt stappen te zetten.
Naar aanleiding van dit verhaal hebben De Twente Zangers een benefietconcert georganiseerd, in de hoop om voldoende geld in te zamelen voor de behandeling van Roy. Het benefietconcert vindt plaats in de St. Antonius van Panuakerk in Nijverdal.

Bijdrage
Wilt u Roy en zijn gezin steunen en de behandeling voor hem in Zwitserland mogelijk maken? Steun dan dit goede doel door een kaartje voor dit prachtige concert te kopen. Kaarten kunt u voor €15,00 bestellen via projectzwitserland@outlook.com of op 06-57628068.

Roy Scholten en zijn gezin willen u alvast bedanken voor uw bijdrage.

Foto: Floris Kayim

Gratis live optreden van Tino Martin

ENSCHEDE - Op vrijdag 28 juni 2019 treedt de populaire Tino Martin op in Holland Casino Enschede tijdens de Casino Night Out die vanaf 14 juni elke vrijdag en zaterdag plaatsvindt, waarbij de entree gratis is. Het optreden vindt plaats in de speelzaal van het casino en zal naar verwachting rond 23.00 uur zijn. Maar kom op tijd want vol is vol!

Kom langs aan het Koningsplein om een gokje te wagen in het enige echte casino, waar je kunt spelen op de vele speelautomaten of aan de speeltafels. In de speelzaal draait elke vrijdag en zaterdag een coole DJ of is er live muziek. Tijdens de Casino Night Out op vrijdag en zaterdag ervaar je het casino op z'n best en maak je kans op extra geldprijzen of kun je gratis één minuut geld graaien winnen in de spectaculaire 'Money Shower'.
Verder maak je tijdens de Onwies Eanske campagne (van 14 juni t/m 14 juli) elke zaterdagavond kans op FC Twente seizoenskaarten 2019-2020 als je speelt op de speelautomaten in The Club op de tweede etage. Deze gezellige zaal is vooral gericht op nieuwe gasten die hier persoonlijk speluitleg kunnen krijgen en al kunnen spelen met een lagere inzet vanaf € 2,50. The Club op zaterdagavond is genieten van de perfecte 'Saturday Night Vibe'. Een heerlijke avond vol spanning, spel, lekkere muziek en mooie cocktails.
Je bent van harte welkom als je 18 jaar of ouder bent op vertoon van een geldige identificatie (paspoort of rijbewijs). Het casino is dagelijks open van 12.00 uur tot 03.00 uur. Bij Holland Casino kun je in een veilige omgeving spelen aan tafels en speelautomaten. Voor de agenda in de komende periode kijk op www.hollandcasino.nl/enschede.

Rijssen wordt een springkussenfestijn

RIJSSEN - Het centrum van Rijssen verandert op zaterdag 22 juni weer in het jaarlijkse springkussenfestijn.

De activiteiten zijn verdeeld over verschillende locaties, met voor elke leeftijd genoeg te beleven. Het plein aan de Hoge Wal zal tijdelijk worden omgedoopt tot het Koers-Oost plein. Hier heeft het gelijknamige uitzendbureau te leiding over een stormbaan en springkussen. Het plein aan de Schild wordt door InPerson ingericht voor de jongste bezoekers. Verspreid door het hele centrum zijn uitdagende en leuke springkussens en stormbanen te vinden voor de actievelingen onder ons!

Verschillende winkeliers in het centrum doen mee aan dit festijn door bonnetjes weg te geven. Deze zijn in te ruilen voor bijvoorbeeld een verfrissend ijsje of een overheerlijke stroopwafel. Daarnaast is er een warme hap te verkrijgen in de vorm van een loempia of poffertjes.

Behalve de bonte verzameling springkussens vind je op het festijn ook een zweefmolen, een rodeo stier, Nerf Arena en de gameruimte op het Intertoys Plein. Bovendien zijn de winkels deze dag geopend tot 21.00 uur en hebben ze speciaal voor deze gelegenheid mooie aanbiedingen. Er zal genoeg te zien en te beleven zijn op het springkussenfestijn!

Drie jubilarissen bij Ter Steege Bouw Vastgoed!

RIJSSEN - Vorige week vrijdag vierden maar liefst drie medewerkers van Ter Steege Bouw Vastgoed hun jubileum met hun familie, vrienden en collega's bij Restaurant 't Brodshoes in Rijssen.

De eerste medewerker die zijn 40-jarig jubileum op deze vrijdag vierde was Willy Ligtenberg, ook wel bekend als 'Wilm va Schot'. Willy is als voorman timmerman voornamelijk werkzaam op de nieuwbouwprojecten van Ter Steege. Daarnaast is hij ook voorzitter van de ondernemingsraad.

25-jarig jubileum
Henk Dietvorst vierde vrijdag zijn 25-jarig jubileum. Hij is oorspronkelijk in dienst gekomen bij Tempelman Bouw in Markelo. Na de samenvoeging van deze twee bedrijven, zette Henk zijn werkzaamheden voort bij Ter Steege. Ook hij is werkzaam als voorman timmerman en is bovendien lid van de VGW-commissie (Veiligheid, Gezondheid en Welzijn).
Daarnaast is ook Ronny Timmer 25 jaar in dienst bij Ter Steege. Als voorman timmerman is Ronny op dit moment 'vliegende kiep' bij de afdeling Service & Onderhoud, waar hij heen en weer pendelt tussen de diverse onderhouds- en renovatieprojecten.

Waardering
Ter Steege Bouw Vastgoed waardeert alle drie de medewerkers, die tijdens de receptie in het zonnetje zijn gezet. Naast de gebruikelijke felicitaties en speeches, ontvingen de jubilarissen een cadeau van de directie en van hun collega's. Uiteraard werden ook de partners gefeliciteerd en in de bloemetjes gezet.

Sensationeel prijzencircus bij Vegter Jeans

ENSCHEDE - Met "Boeren, burgers en buitenlui, komt dat zien. Het sensationele prijzencircus bij Vegter Jeans staat dit weekend te gebeuren", nodigt Vegter Jeans iedereen uit om op vrijdag 14 juni, zaterdag 15 juni en zondag 16 juni te komen profiteren van de vele topaanbiedingen.

Dit weekend kunt u bijvoorbeeld twee Brams Paris of New Star stretch-jeans kopen voor slechts € 60,-. De adviesverkoopprijs is van deze jeans is € 49,95 per stuk. Ook de Twin Life polo's en sweaters met een adviesprijs van € 49,95 kunt u in dit weekend voor € 49,95 per twee mee naar huis nemen. En overhemden met korte mouw inslaan voor de komende zomer is zeker een aanrader. Voor twee stuks betaalt u maar € 39,95.

Verkoophal
De verkoophal van Vegter Jeans is maar liefst 1.000 vierkante meter groot en dat maakt dat u er een ruime sortering broeken en vrijetijdskleding in alle maten kunt vinden. Vegter heeft zelfs de ruimste sortering jeans van Oost-Nederland. En alles wordt altijd tegen de scherpste prijzen aangeboden. Tijdens het Prijzencircus is ook het confectie-atelier gewoon geopend. De bij Vegter gekochte jeans en pantalons kunt u ter plekke gratis op lengte laten maken. Klaar terwijl u wacht.

Lekker extraatje
Op zaterdag en zondag tijdens het Prijzencircus staat er bij Vegter Jeans een barbecue. Alle klanten krijgen gratis saté aangeboden. De scherpe aanbiedingen, de service en het lekkere extraatje maken het zeker de moeite waard om naar het Prijzencircus te komen bij Vegter Jeans aan de Lonnekerbrugstraat 89 in Enschede. Er staat u een warm welkom met koffie te wachten op vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur en zondag tussen 12.00 uur en 17.00 uur.

FC Twente trapt af in Fleringen

ENSCHEDE - FC Twente speelt zaterdag 29 juni haar eerste wedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Die dag staat in Fleringen een oefenduel tegen een Gemeentelijk Regioteam Tubbergen op het programma.
Vorig seizoen was voetbalvereniging VC Fleringen ook gastheer van een oefenduel. Toen speelde FC Twente tegen de amateurclub uit het dorp, dit seizoen treedt de ploeg van trainer Gonzalo Garcia aan tegen een regioteam. Spelers van negen verschillende clubs uit de Gemeente Tubbergen vormen het regioteam (TVC'28, Stevo, De Tukkers, MVV'29, SV Vasse, VV Reutum, vv Manderveen, VC Fleringen en VV Langeveen).
Vanaf 7 juni zijn bij de Primera in Tubbergen en Soccer Inside in Tubbergen kaarten te verkrijgen. Net als in de kantine van VC Fleringen en bij de kiosk Ome Toon in Oldenzaal. Ook zijn kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij de receptie van De Grolsch Veste. Op de wedstrijddag is er kaartverkoop aan de kassa van het sportcomplex.