Hart van Rijssen - Nijverdal

16 augustus 2019

Hart van Rijssen - Nijverdal 16 augustus 2019


Bezuinigen bij Muziekschool Rijssen onbehoorlijk bestuur

RIJSSEN – De manier waarop de Muziekschool Rijssen te maken krijgt met zeer ingrijpende bezuinigingen voldoet niet aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Ook bij het onderzoek op basis waarvan de Muziekschool Rijssen 60.000 euro bezuiniging wordt opgelegd, zijn vele vraagtekens te plaatsen. In het rapport zijn gegevens op bedenkelijke wijze verzameld om tot een conclusie te komen. Intussen verliest de Muziekschool de directeurspost.

Onbehoorlijk bestuur
Vertrekkend directeur Dick Sanderman (foto) bracht het grote ongenoegen reeds voor de zomervakantie in de commissievergadering waar hij gebruik maakte van het inspreekrecht. "We waren volop bezig een tekort van 50.000 euro voor 2020 weg te werken toen de gemeente aankondigde dat er nóg eens 60.000 extra bezuinigd zou moeten worden. Voldoet deze manier van werken wel aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur?"

Dubieus
Sanderman twijfelde zeer aan de kwaliteit van het benchmarktonderzoek, waarin de Muziekschool Rijssen vergeleken wordt met andere muziekscholen. "Van de 20 onderzochte muziekscholen waren er maar 2 of 3 enigszins vergelijkbaar. Bovendien waren deze helemaal niet scheutig met het verstrekken van gegevens. Daarom heeft het onderzoeksbureau maar wat cijfers uit de zorgsector gehaald om tot een conclusie te komen. Een onderzoek dat dan ook weinig betekenis heeft."

Onbetaalbaar
Als de gemeente de bezuinigingen handhaaft, moeten de lesgelden aan de Muziekschool Rijssen met 200 euro per leerling omhoog. "Muziekonderwijs wordt dan onbetaalbaar en dat is wel heel sneu voor de kinderen. Muziekonderwijs is immers ook jeugdzorg," aldus Sanderman. Om de enorme bezuinigingsschade nog enigszins in de hand te houden, is besloten om de directeursfunctie dan maar te laten vervallen. Dick Sanderman gaat per 1 september met pensioen en de directeursplaats blijft dan open. De coördinerende taken worden dan verricht door dwarsfluitdocente Marjon Rohaan, die al 38 jaar aan de Muziekschool Rijssen werkzaam is. Dick Sanderman blijft nog wel een aantal uren orgel- en theorielessen verzorgen.

Stadsrondleiding met stadsgids door Rijssense stadshart groot succes

RIJSSEN – De stadswandelingen van het Rijssense Stadsgidsengilde zijn een groot succes.

De stadswandelingen worden tijdens de zomermaanden op twee momenten in de week gehouden: op dinsdagavond om 18.30 uur en zaterdagmiddag om 14.00 uur. De stadswandelingen starten steeds bij Brasserie-Uit. Daar wordt onder het genot van een kop koffie of thee de stadswandeling eerst ingeleid. Het blijkt dat veel toeristen van de stadswandelingen gebruik maken, maar ook veel autochtone Rijssenaren die wat meer van hun woonplaats willen weten.

Aanmelden
Wie op dinsdagavond of zaterdagmiddag wil deelnemen kan zich aanmelden per e-mail op stadswandelingen@rijssensmuseum.nl Achter deze mailbox zit coördinator-stadsgids Seino Baan die ook eventuele vragen over de stadswandelingen via dit mailadres kan beantwoorden. Deelname kost 5 euro per persoon inclusief de kop koffie/thee vooraf bij Brasserie-Uit. Groepen kunnen zich ook aanmelden. Een groep is minimaal 6 personen en maximaal 19. Kosten per groep 25 euro. De stadswandeling eindigt ook weer bij Brasserie-Uit waar voor eigen rekening nog iets kan worden gebruikt. Peter en Marit van Brasserie-Uit serveren dan een gratis hapje.

Uitbreiding
Het Stadsgidsengilde heeft besloten om te beginnen met Rijssen-Centrum. Later komen daar Rijssen-Oost en de Rijssense kerken nog bij. Op Open Monumentendag op zaterdag 14 september zullen ook rondleidingen worden gehouden over de Oude Begraafplaats aan de Lentfersweg en de katholieke begraafplaats aan de Enterstraat.

Zomermaanden
De stadswandelingen worden in de maanden augustus tot half september nog gehouden. De data zijn: zaterdag 17/8, dinsdag 20/8, zaterdag 24/8, dinsdag 27/8, zaterdag 31/8, dinsdag 3/9 en zaterdag 7/9 en zaterdag 14/9 (Open Monumentendag).

RIJSSEN - Op vrijdagavond 23 augustus organiseert de zendingscommissie van de Hersteld Hervormde Kerk in Rijssen een gezellige fietstocht om in beweging te komen voor de zending. Het is tevens een mooie afsluiting van de zomervakantie.

Samen met uw medefietsers kunt u genieten van de fraaie natuur in de omgeving van Rijssen, waarbij de onderlinge ontmoetingen en de spontane gesprekken extra winst betekenen. De financiële opbrengst van deze fietstocht is uiteraard bestemd voor de zending HHK.

Route
Er worden twee routes uitgezet, de kleinste route heeft een afstand van 15 tot 20 kilometer en de langste een iets langere route van 25 kilometer. Gezien de tijdsomstandigheden de avonden in eind augustus alweer korter worden dient er op tijd gestart te worden. Opgave voor deze fietstocht bij Jennet van der Harst (e-mail: jennetvdh@gmail.com/ of per telefoon nummer 06-23352677). De kosten voor deelname zijn 5 euro per persoon of maximaal 15 euro per gezin. Onderweg en aan het einde van de tocht wordt u zoals gebruikelijk voorzien van een hapje en een drankje. Er wordt gestart tussen 18.30 uur en 18.45 uur bij Haase Bouwbedrijf aan de Nijverdalseweg 140 in Rijssen, die hiervoor spontaan hun locatie ter beschikking stelden. Wij roepen u van harte jong en oud op om gezellig mee te fietsen voor het genoemde goede doel.
DT

Rijssense vrijwilligers op pad voor arme bevolking Albanië

RIJSSEN - Vrijwilligers van de Stichting dAk, die in woord en daad willen laten zien wat de liefde van God voor zijn zoon Jezus Christus is, zijn in juli vertrokken naar Albanië.

Negentien vrijwilligers vertrokken in de week van 15 tot en met 23 juli naar Tirana, de hoofdstad van Albanië. Zij staken daar de handen uit de mouwen door mee te helpen met de uitbreiding/renovatie van een kinderdagverblijf, waar stichting dAk connecties mee heeft. Volgens de woordvoerder en deelnemer aan deze groep Jan Goosen uit Rijssen kunnen kinderen door financiële ondersteuning naar dit kinderdagverblijf. Hier krijgen ze een maaltijd, naschoolse opvang en wordt hen uit de bijbel over de Here Jezus verteld. Op deze reis hebben een aantal jongeren uit de groep een vakantiebijbelweek georganiseerd voor de kinderen ter plaatse. Verder is er geklust bij een Roma gezin. Het was goed om daar als groep te zijn, te zien hoe men daar woont en leeft, hoe mensen daar omgaan met het kleine beetje wat ze hebben. Wat wonen wij dan in een rijk land!! Ook de verbondenheid als christenen onder elkaar mocht daar intens beleefd worden. "Al met al hebben we als groep veel indrukken opgedaan", volgens Jan "en gezien hoe hoog daar de nood is." Door allerlei acties die er het afgelopen jaar gehouden zijn en donaties/giften kon met de uitbreiding van dit kinderdagverblijf begonnen worden, maar het is nog niet af!

Als u ook een bijdrage wilt leveren voor deze arme kinderen, dat kan dat op rekeningnummer: NL86 RABO 0327 7262 96 t.n.v. dAk

Dick Tukkers

Column

Biej oons op 'n Biebelbealt

In het Catharijneconvent in Utrecht is d'r rechtevoort ne tentoonstelling met as titel: "Bij ons in de Biblebelt". Her en der zag iej doar anplakbiljetten van met een vrouwmeanske in de zöandeangse kleare: mevrouw Blankensteijn-Moree oet Dordrecht. 'n Innemmend meanske. D'r hebt froai völle leu met ehulpen um de tentoonstelling integer te maken. Ne hele prestatie, want hoe vake is het al nit gebuurd dat zukke leu zik de höare oet 't heuwd treuken umdat ze lachwekkend oet-eduusket wörden, as een soort deelnemmers van een weareldvrömd reservaat? Dat Wibo van der Linde vuur Tros Actua ne camera in de koplaampen van 'n auto leut bouwen um het Staphorster koarkvolk toch te können filmen? En vuur 'n poar joar ha'j den filmmaker Emile van Rouveroy van Nieuwaal gängs in Rijssen, den zik in alle bochen wrung um Riessenders as haatdragende leu dale te zetten. Mear ditmoal hoowt alle leu, dee ze op-etromd hebt um de expositie vol te kriegen, noarns spiet van te hebben. 'n RD-journalist Jan-Kees Karels schreef in 2013 nen 'open brief' um ees ne expositie te maken oawer de Biblebelt woermet samenstellers recht zollen doon an de geschiedenis, leavensbeschouwing, en maatschappelijke positie.

Affijn, in Utrecht is het zo wied en ik veun het ne prachtige expositie. Doar wör een serieus beeld op-erop van de refo's, as ik ze efkes zo onearbiedig mag neumen. In de volle breedte. Nen hoop vrouwleu en keals dee in kotte video's vertelt oawer wat öar drif, wat ze meant en wat ze deankt. Iej zeet spleenternieje hoeskamers van krek getrouwde jongeleu, taleantvolle fotografen maakten schitterende foto's, prachtige schilderiejen oawer de Afscheiding en oawer de brede en de smalle weg, de reformatorische architectuur van de koarken, de mode van jongeleu in zoaterdeangse én zöandeangse kleare, het oonderwies, het gezin, neumt mear op. En op internet kö'j zeen wavukke leazingen d'r zeent en woenear.

Het dee miej good dat d'r ook ne plate höng van Bunyans Christenreis, van Albert Wessels, alwier nen zet oet de tied.

Het is een vervelend gebroek van vittende columnisten um ook an te gewen wat ze emist hebt. Ik doo d'r dus ook an met: hier en doar zee'j (hoaste per oongelukke) een koarkörgel, dewiel d'r zukke prachtige - en kostboare - örgels te zeen en te heuren valt in de Biblebelt. En örgelmuziek, in Riessen he'j twee componisten dee mooie muziek eschreven hebt, Dick Sanderman en Cor van Dijk. Of nemt de organisten, volgens Jan-Kees Karels, de dreagers van 'het vierde ambt'.

Ik zol benaamd de Riessenders willen adviseren um d'r hen te goan! Of mu'k d'r oe hen sléppen …?

Orgelmakerij Boogaard restaureert orgel uit Rotterdam

RIJSSEN - Eén dezer dagen bracht ik een bezoek aan orgelmakerij Boogaard aan de Gravenstraat in Rijssen en sprak daar met restaurateur Marthijn Slooijer.

Hij was bezig met de restauratie van een kerkorgel gebouwd door de firma Hendriksen en Reitsma orgelbouwers uit Nunspeet in het jaar 1981. Dit orgel is afkomstig uit de kerk van de Boezemsingelkerk van de Gereformeerde Gemeente van Rotterdam. Deze kerk is gesloopt en inmiddels vervangen door en andere kerk. Het bestaande orgel werd verkocht aan de nieuwe kerk van de Gereformeerde Gemeente van Leidse Rijn in Utrecht. Aangezien deze kerk heel anders is gebouwd paste het orgel qua maten en kleurstelling niet zonder meer in deze nieuwe kerk met vierhonderd zitplaatsen. Aan de orgelbouwer uit Rijssen en zijn personeel om het orgel zodanig aan te passen dat het een sieraad wordt voor de kerk. Volgens Marthijn Slooijer wordt alles voordat de restauratie begint haarfijn uitgetekend en na wederzijds goedvinden met het kerkbestuur op de juiste wijze gerenoveerd. Voorwaar een stukje vakmanschap, waarbij de liefde voor het instrument niet kan ontbreken. De montage van het orgel vond plaats in de maand juni en volgens Marthijn zal de restauratieduur drie à vier maanden bedragen.
Dick Tukkers

Neet elken oolderling kan chauffeur van 'n domie wean.

Alle staten

Een vent sprak laatst in Margraten
'k Moest op stel en sprong Amerika verlaten
Dat vond ik heel erg frappant
Want ik reis al jaren door 't land
Daarom ben ik nu in alle staten

Jan Zandbergen

In een Dorpsstraat kunnen ze je ook de laan wel uitsturen.

Markten in het verleden en heden van Rijssen

RIJSSEN - Met weemoed naar vroeger kijken veel oudere veehandelaren, markthandelaren en oudere inwoners van Rijssen terug op de florerende markten, die in het verleden plaatsvonden in Rijssen. Reeds vanaf 6 uur 's morgens vroeg was er al veel actie in Rijssen, te beginnen op de veemarkten en vervolgens op de warenmarkten, met veel publiek van uit de verre omgeving.

In het jaar 1850 bestond er in Rijssen al een weekmarkt de zogenaamde 'Beestenmoark'. Hier werden paarden, runderen, schapen en varkens verhandeld. Vanaf het jaar 1867 werd deze 'Beestenmoark' gehouden op de tweede en vierde maandag van de maand. Tevens was er een warenmarkt rond 1870 op woensdag. De paardenmarkt was achter de Schildkerk, de kalvermarkt was op de Brink (Oosterhofweg-Enterstraat) en de rundermarkt op de Smittenbelt. Sinds het jaar 1904 werd de varkensmarkt gehouden op De Hagen en vanaf 1971 ook de rundermarkt. In het jaar 1917 werden er op het Stationsplein in Rijssen runderen verhandeld en vanaf 1918 op de Oude Veemarkt. Deze markten waren een sociaal gebeuren. Omdat tijdens deze veemarkten de vrouwen van de veehouders mee kwamen om op de warenmarkten en in de winkels te gaan winkelen, was het vooral in de vakantieperiodes zowel op de vee- als de warenmarkten een drukte van belang.

Einde van de veemarkten
Helaas zijn sinds het jaar 2001 door het uitbreken van MKZ en andere dierenziekten de veemarkten gesloten en vindt de handel in dieren via de computer en dergelijke plaats. Ook de warenmarkten zijn gedeeltelijk de dupe geworden van de opkomst van de techniek. Waren en producten worden voor een groot deel ook online verhandeld. Wij mogen ons in Rijssen nog gelukkig prijzen met een warenmarkt op maandagmorgen en op zaterdag. Op deze markten doen de marktkooplieden hun uiterste best doen om hun waren te promoten met de laatste trends voor de ambulante handel en het diverse aanbod van verse waren en producten. Het vakmanschap van de marktkoopman, de voorlichting van deze over de te verkopen producten en de service die wordt verleend staan hoog in het vaandel. Tevens maken deze marktkooplieden al jaren deel uit van deze markten wat een vertrouwd beeld geeft. En dan biedt Rijssen natuurlijk ruimte voor de vijf jaarlijkse Lommerdmarkten die worden gehouden in het centrum van Rijssen en veel publiek en gezelligheid opleveren, zowel voor jong als voor oud.

Dick Tukkers

Rally Kinderhulp Ghana

RIJSSEN - Zaterdag 7 september aanstaande wordt de derde editie van Rally Kinderhulp Ghana verreden. De equipes vertrekken net als vorig jaar van Havezate De Oosterhoff in Rijssen en toeren weer door het mooie Twentse landschap!

Na maanden van voorbereiding wordt op zaterdag 7 september de derde editie van de Rally Kinderhulp Ghana gereden. De rally is een initiatief van Rijssense ondernemers en wordt georganiseerd om zo veel mogelijk geld op te halen voor de Stichting Kinderhulp Ghana. Deelnemers aan de rally zijn eigenaren van mooie, bijzondere en oude auto's en de belangstelling om deel te nemen is groot. In korte tijd was ook dit jaar het maximale aantal deelnemers van 60 equipes bereikt en daarom is aanmelden helaas niet meer mogelijk. Tijdens deze dag strijden de equipes voor de winst èn 's avonds wordt er een veiling gehouden voor het goede doel met diverse bijzondere items, waaronder een helikoptervlucht.

Veel bereikt
Op 7 september zal er een impressie worden getoond van wat er tot nu toe bereikt is. De organisatie mag trots zijn op de voortgang die er geboekt is. Solomon Boateng van stichting 'Heart for Children Ghana' is in 1997, tijdens zijn werk als leraar in Ghana, begonnen met de bouw van een houten bouwwerk om kinderen op te kunnen vangen. In minder dan een jaar tijd werden er 315 kinderen ondergebracht. Het liep zo uit de hand dat er meer hulp nodig was. Solomon schreef vele brieven en verstuurde ze over de hele wereld.

Veel steun
Eén van de brieven werd vanuit Nederland beantwoord door Wim en Tiny Hammink uit Woerden. Zij hebben Solomon geholpen met de verdere opbouw en uitbreiding van de opvang voor de kinderen. Hieruit is uiteindelijk Stichting Kinderhulp Ghana ontstaan. Deze stichting wil kansarme kinderen in de regio rond Nsoatre (West Afrika) een toekomst geven en bouwt ter plaatse aan een duurzame samenleving. Eén van de huidige initiatieven is de bouw van een Senior High School: een vakgerichte school die een brug slaat vanuit de scholing van jonge talenten naar de bestaande economie. Het is bouwen aan een bouwwerk met een belofte!

Meer informatie
Kijk voor meer informatie ook op: www.rallykinderhulpghana.nl

Vogel van de week: Bosoele

RIJSSEN - De vogel van de week is de bosoele of in het Nederlands genoemd de bosuil. De bosoele is ongeveer zo groot als een kraai. Hij heeft een grote ronde kop en grote, brede vleugels. Er zijn drie kleurvarianten grijs, donkerbruin en roestrood. Bij al deze kleuren komen lengtestrepen op het verenpak voor. De schouders en vleugels zijn getekend met witte druppels.

Overdag rusten de uilen vaak uit dicht tegen een boomstam aangedrukt. Het geluid van de mannetjes bestaat uit: hoe-joe-hoe en van het vrouwtje uit ke-wik, ke-wik. De uilen leggen hun eieren meestal in maart en het legsel bestaat meestal uit 2 tot 4 eieren, waarbij er in voedselarme jaren geen broedsels zijn. De broedduur bedraagt 28 à 29 dagen. De nesten komen voor in boomholtes, nestkasten, ruimtes in gebouwen en incidenteel op de grond of in eksternesten of konijnenholen. Jonge uilen klimmen soms na 3 weken al uit hun nest, uiteindelijk zijn ze na 3 maanden vliegvaardig. Het leefgebied van de uilen zijn het open bos, groene woonwijken met oude bomen en grote binnentuincomplexen. Het voedsel van de bosuilen bestaat voornamelijk uit allerlei kleine zoogdieren, vogels, jonge konijnen, duiven, kikkers, padden, kevers en regenwormen.
Dick Tukkers

Stadswandeling Rijssen

RIJSSEN - Op dinsdag 20 augustus kunt u met het Stadsgidsengilde een stadswandeling maken door het centrum van Rijssen.

De wandeling begint om 18.30 uur bij Brasserie Uit met een inleiding onder het genot van koffie of thee. Daarna volgt een wandeling waarbij u meer hoort over het verleden van Rijssen. De stadswandeling geeft u de kans om het verleden echt te zien. Deelnemen kost € 5,- per persoon en aanmelden kan via stadswandelingen@rijssensmuseum.nl, via 0548-514 261 of bij de balie van het Rijssens Museum.

Jeugdtoernooi voor JO-12

ENTER - Het eerste Novon Internationale Jeugdtoernooi voor JO-12 gaat op zaterdag 24 augustus om 10.30 uur van start.

Kom de jonge voetballers aanmoedigen op "Sportpark De Werf" aan de Sportlaan 2 in Enter. Tussen 10.30 en 16.30 uur wordt er door gerenomeerde Nederlandse en buitenlandse clubs gestreden om de hoofdprijs. Clubs als Vitesse, PSV, De Graafschap, Sparta Rotterdam, FC Utrecht, AA Gent, Racing Genk, KV Mechelen, Esbjerg FB en Kups komen voetballen. Ze zullen hun best moeten doen om de pleog JO13-1 van Enter Vooruit te verslaan.

Nature Experience

HOLTEN - Kinderen kunnen de natuur ontdekken bij Natuurmuseum Holterberg tijdens 'Nature Experience' op maandag 19 augustus.

Kinderen vragen zich soms dingen af waar een volwassene niet eens meer over nadenkt. Hoeveel weegt bijvoorbeeld een pissebed? Zou je een worm kunnen horen lopen? Dat wordt allemaal onderzocht in het Bos van Daantje Das onder leiding van een ranger van het Natuurmuseum. De tocht is op 19 augustus om 11.00 uur bij Natuurmuseum Holterberg aan de Holterbergweg 12. De kosten bedragen € 4,50 per persoon. Aanmelden is noodzakelijk en dit kan via info@museumholterberg.nl of 0548-361 979 .

Gevonden voorwerp? Naar de gemeente!

RIJSSEN - Wie een item verloren heeft of juist gevonden heeft, moet in beide gevallen bij de gemeente zijn.

Het beheer van verloren en gevonden voorwerpen was eerder nog een politie-aangelegenheid, maar valt tegenwoordig onder de taak van de gemeenten zelf. Dit blijkt in de praktijk echter niet bij iedereen even duidelijk. Wanneer u iets heeft gevonden of verloren, kunt u persoonlijk of telefonisch (0548-854854) melding maken bij de gemeente. Zij houden dan bij welke voorwerpen en voertuigen zijn gevonden en verloren. Zo kunnen zij er samen voor zorgen dat gevonden items weer bij de rechtmatige eigenaar terugkomen. Kijk voor meer informatie over deze procedures ook op: www.rijssen-holten.nl. Voor aangifte van echt gestolen items dient u wel contact op te nemen met de politie voor een formele aangifte. Verlies of diefstal van een identiteitsdocument kunt u ook aangeven bij de gemeente, hiervoor hoeft u niet naar de politie.

Expositie VHBK

HOLTEN - De Vereniging van Holtense Beeldende Kunstenaars exposeert in Kulturhus Holten.

Tot 26 september is de expositie nog te zien van de bestuursleden van de vereniging die inmiddels tien jaar bestaat. Daarna zullen in oktober en november nog groepsexposities van de leden te zien zijn.

Overijsselse wandel-routes zeer populair

RIJSSEN - De Twentse gemeenten, Provincie Overijssel, landschapsbeheerders en recreatieve organisaties hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om Overijssel en Twente in het bijzonder nóg aantrekkelijker te maken voor een breed publiek. Het versterken van een breed netwerk aan wandel- en fietsroutes had hierbij een hoge prioriteit.

Een uitgebreid netwerk van wandel- en fietsroutes heeft veel voordelen. Zo zijn er veel liefhebbers die uit alle hoeken van het land naar Twente komen voor de rust en gemoedelijkheid; wat weer vele toeristische euro's oplevert voor ondernemers in de regio. Daarnaast is ook juist de ambitie om bewoners zélf eens kennis te laten maken met de routes die letterlijk en figuurlijk in hun achtertuin liggen.

Toegankelijk
Eén van de partners die actief werkt aan wandel- en fietsroutes is Landschap overijssel. Zij ontwikkelden de routeapp 'Wandelen in Overijssel'. Dankzij een groep enthousiaste vrijwilligers werden zo meer dan honderd routes uitgezet.

Succes
Sinds de introductie van het routesysteem eind 2015 zijn onze routes maar liefst 515.274 keer gedownload. Het aantal downloads per maand stijgt ook nog steeds. Waar in 2016 nog 'maar' 5.000 routes per maand gedownload werden, zit dit inmiddels op ruim 17.500 routes. "Steeds meer wandelaars en fietsers gebruiken onze routes om zich te laten informeren over onder andere het beheer en behoud van het landschap, cultuurhistorische en andere 'leestekens' in onze omgeving en het herkennen van dieren en planten in de buurt.", aldus Landschap Overijssel. Het aanbieden van passende routes is uitdagend, ook gezien het eigendom van veel grond.

Toproutes
Toproutes zijn de bezinningsroute 'Hilligenpad' (12.000 downloads) en de 'Umfassungsweg' over landgoed Twickel (7.000 downloads). De best scorende gezinsroute is 'Ommen Lemelerberg - highlights' met bijna 5.000 downloads. Nieuwsgierig? Zoek op 'wandelen in Overijssel' in de App Store (voor iPhone en iPad) of Google Play (voor smartphone of tablet met Android) en download de gratis routeapp.

Gezellige Lommerdmarkt

RIJSSEN - In de buurt van het transformatorhuisje op De Hagen trof ik moeder Annemarie uit Rijssen samen met haar twee kinderen Annemijn (10) en Tristan Klein Zandvoort (12) en hun vriendjes Tess (12) en Fijnn de Leeuw (10) met in hun gezelschap twee tantes en oma Zwiers op de vierde Lommerdmarkt van 2019. Zij maakten er gezamenlijk, onder goed weersomstandigheden een gezellige en sfeervolle dag van. Het was dit jaar voor de familie het eerste bezoek aan de Rijssense Lommerdmarkt.

Om half 5 ging Annemarie met haar kroost richting het centrum van Rijssen om haar verkoopwaar uit te stallen op de Hagen. Deze goederen waren reeds een avond van tevoren ondergebracht bij haar broer die in de buurt woont. Het was er koud op de vroege morgen, maar de eerste kopers melden zich al direct, voorzien van zaklantaarns om de aangeboden goederen goed te kunnen bekijken. "En de verkoop van overtollige goederen liep de hele morgen constant door, waardoor wij dus echt tevreden zijn met onze verkoop en dit tot plezier van haar kinderen", aldus Annemarie. Want een gedeelte van opbrengst van de verkochte goederen is namelijk voor hun bestemd en een ander gedeelte van de opbrengst is spaargeld voor een reisje in de toekomst naar Walt Disney World, waarbij ook tante Judith acte de présence zal geven. Dit pretpark werd door de familie vorig jaar ook reeds bezocht en heeft voor de kinderen een onuitwisbare herinnering opgeleverd.
Dick Tukkers

Train je mentaal fit met zenmeditatie in Nijverdal

NIJVERDAL - 'Ik leef bewuster, aandachtiger en meer gefocust. Ik word niet meer zo geleefd door mijn agenda of mijn moeten-lijstje. Ik maak betere keuzes'. Op 31 augustus, 1, 3 en 5 september staat het Zen.nl Meditatiecentrum open om kennis te maken met zenmeditatie.

Zenbeoefening is leren onder alle omstandigheden overzicht en rust behouden en je niet laten meeslepen door stress of emotie. 'Zenmeditatie is mentale fitnesstraining', stelt Harry Mengers, zenleraar van het Meditatiecentrum in NIjverdal. 'En die fitness is te trainen. En fijn als je dat vermogen kunt inzetten tijdens een vergadering, een presentatie, een druk gezinsleven of welke omstandigheid ook. En het maakt je effectiever en gelukkiger'. 'Het is wat cursisten na afloop mij vertellen', vertelt Harry erbij.

Niet zweverig
Zweverig? 'Dat is niet wat de mensen zeggen die het beoefenen of de wetenschappers die onderzoek naar de effecten gedaan hebben', voegt Harry toe. Tijdens de gratis proefles kun je horen, zien en ervaren wat het zenbeoefening is en of het bij je past. En je leert de zenleraar kennen. Wat een cursist na afloop van een training zei: 'De zenmeditatie cursus is een enorme eye opener geweest. Ik heb veel leerzame en nieuwe ervaringen opgedaan, tot aan buiten zitten aan toe. Ik ben rustiger, stabieler, heb meer energie, kan meer afstand houden en vind het makkelijker om hulp te vragen en de wederzijdse afhankelijkheid te waarderen. Ik ben meer tevreden met mezelf, slaap aanzienlijk beter en doe vooral vaker één ding tegelijk. Heerlijk!'.

Aanmelden
Voor aanmeldingen voor de proefles en informatie over het programma ga naar de website: http://zen.nl/nijverdal/proefles. De trainingen starten vanaf 10 september 2019

Toptalent in actie op tennistoernooi

OLDENZAAL - De Oldenzaalse tennisclub Ready organiseert deze week weer de Broekhuis Peugeot ITF World Tour. Veel nationaal en internationaal tennistalent komt weer naar Oldenzaal voor een sportieve krachtmeting.

Maandag ging het toernooi al van start. Deze vrijdag staan de kwartfinales enkel en halve finales dubbel op het programma, met zaterdag de halve finales enkel en finales dubbel. Zondag sluit Ready het toernooi af met de finales enkel heren en dames. Het toernooi trekt dankzij het hoge niveau spelers uit heel Europa.

NextGen Lions
Peugeot en tennis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo steunt het merk vier aanstormende talenten, de 'NextGen Lions'. Tallon Griekspoor (21), Botic van de Zandschulp (23), Tim van Rijthoven (21) en Ryan Nijboer (19) zijn dan ook bij vele toernooien te bewonderen. Ryan Nijboer speelt ook mee in Oldenzaal.

Klantendag
Broekhuis Peugeot laat ook graag de klanten kennismaken met de tennissport. Zaterdag organiseren zij dan ook een klantendag; de bezoekers worden als VIP ontvangen, compleet met VIP-parkeerplaatsen en lunch in de VIP-tent. Naast dat zij de spannende finales van het toernooi live meemaken, kunnen ze ook zélf in actie komen. Zo is het unieke King of the Court tennisspel van de partij. Bezoekers kunnen hun tennisvaardigheden tonen tegen een unieke, interactieve tennismuur. Ook de sportieve Peugeot leeuw staat zélf op de tennisbaan!

NextGen Peugeot 208
Autobedrijf Broekhuis toont als hoofdsponsor van het toernooi uiteraard ook diverse nieuwe modellen uit Peugeot's gamma. Zo kunt u kennismaken met de Peugeot 208 NextGen Lions editie. De sportieve, dynamische hatchback is extra voordelig geprijsd met een uitgebreid optiepakket. Waaronder airco, cruise control, parkeersensoren achter, metaallak, een NextGen Lions mattenset en Peugeot Connect 3D Nav. Deze staat voor u klaar voor 17.590 euro of als private lease vanaf 279 euro per maand.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de Peugeot Broekhuis ITF World Tour op: www.oltcready.nl. Kijk voor meer informatie over Peugeot ook op: www.broekhuis.nl/peugeot.

Weer naar De Grolsch Veste

ENSCHEDE - De eerste uitwedstrijd van het seizoen heeft voor FC Twente afgelopen zaterdag drie punten opgeleverd. Op bezoek bij FC Groningen won het elftal van trainer Gonzalo Garcia met 1-3.

In een bewogen eerste helft misten beide teams een strafschop, terwijl bij FC Groningen vlak voor rust zowel Ramon Lundqvist als Mike te Wierik een rode kaart ontving. In de tweede helft vonden Keito Nakamura, Aitor en Haris Vuckic het net voor de Tukkers en schoot Ritsu Doan raak voor de thuisploeg. Zondag speelt FC Twente de tweede thuiswedstrijd van het seizoen. Om 14.30 uur wordt er afgetrapt tegen RKC Waalwijk in De Grolsch Veste. Er zijn inmiddels meer dan 24.500 kaarten verkocht. Kaarten voor de wedstrijd zijn beschikbaar vanaf € 20,- en te verkrijgen via kaartverkoop.fctwente.nl en bij de receptie van De Grolsche Veste (welke op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur geopend is).

40 jaar Bowling Vereniging Rijssen

RIJSSEN - Op 1 september 2019 bestaat Bowling Vereniging Rijssen 40 jaar. Dit wil de vereniging graag vieren met de huidige en oud-leden door middel van een receptie op zaterdag 31 augustus van 15.00 tot 18.00 uur bij 't Witte Hoes aan de Markeloseweg 90.

Zoveel mogelijk oud-leden zijn aangeschreven, maar het adressenbestand is natuurlijk niet compleet. Bent u oud-lid dan kunt u zich tot uiterlijk 17 augustus 2019 aanmelden voor de receptie via info@bowlingverenigingrijssen.nl onder vermelding van het aantal personen. Kent u oud-leden van Bowling Vereniging Rijssen? Laat haar of hem weten van het jubileum en de receptie.

Vaartocht Enterse Zomp

ENTER - Tussen 11.00 en 16.00 uur kunt u elk uur mee met de Enterse Zomp vanaf De Enterse Waarf.

Even genieten van rust en natuurschoon kan tijdens één van de vaartochten van de Enterse Zomp over de Regge. De tocht is ook informatief, want één van de schippers vertelt u onderweg allerlei wetenswaardigheden. Kosten van een rondvaart bedragen € 4,50 voor volwassenen en € 2,- voor kinderen tot en met 12 jaar. Boeken is niet nodig!

Schatrijk

ENTER - Op 20, 21 en 22 augustus wordt voor de jeugd in de basisschoolleeftijd weer de Vakantie Bijbel Week georganiseerd.

Dit jaar is het thema 'Schatrijk' en daarmee wordt niet de rijkdom die in euro's uit te drukken is bedoeld. Op het programma staan onder andere samen zingen, naar bijbelverhalen luisteren en leuke spelletjes doen. Meer informatie via Facebook vbwenter.

Buitenactiviteiten Kasteel de Oosterhof

RIJSSEN - Aanstaande dinsdag 20 augustus is de laatste zomermuseumdinsdag rond kasteel de Oosterhof.

Het slotthema dat die dag van 11 tot 16 uur centraal staat is de Kameleon, wat alles te maken heeft met de tijdelijke zomerexpositie De Kameleon blijft favoriet. In de wisselzaal van het kasteel is een expositie te zien over de succesvolle jeugdboekenserie. De originele typemachine van Hotze de Roos is er, beschikbaar gesteld door Kameleondorp Terherne. Maar ook een serie originele tekeningen gemaakt door Gerard van Straaten, de broer van de beroemde politieke cartoontekenaar Peter van Straaten. Ook de tekeningen van Van Straaten hebben een grote bijdrage geleverd aan het succes van de meer dan 65 jeugdboeken die van deze serie zijn verschenen. Ook de brandweerdagen en de folkloredagen, waarop onder andere korvenvlechter Evert Averesch zijn ambacht toonde (foto), trokken veel belangstelling.

Rondje Smidsbelt

HOLTEN - Op 20 augustus is het alweer het laatste Rondje Smidsbelt van dit seizoen.

Vanaf 18 juni is het elke donderdag gezellig geweest met live muziek op de Smidsbelt en dat zal ook deze laatste donderdag zo zijn. Tussen 16.00 en 19.00 uur is de Smidsbelt voor de kinderen met onder andere springkussen en andere activiteiten. Vanaf 19.00 klinkt dan de live muziek in hartje Holten. Ook culinair genieten tijdens Rondje Smidsbelt. Informeer hiervoor bij Tastoe.

GGD Twente biedt extra beschermingsmiddel

TWENTE - Ook de GGD Twente gaat het beschermende middel PrEP binnenkort verstrekken aan een risicogroep. Het middel moet bescherming bieden tegen een mogelijke HIV-infectie. Deze 'anti-HIV pil' zal als eerste verstrekt worden aan een beperkte groep mannen.

In juni werd bekendgemaakt dat alle GGD-regio's in Nederland gaan beginnen met het verstrekken van dit preventiemiddel en de bijbehorende voorlichting en medische zorg. De exacte startdatum was nog niet bekend; de GGD Twente richt zich op 1 september als startmoment, hoewel dit wellicht al wat eerder zal worden. De GGD Twente start nu als eerste met een beperkte groep mannen die seksueel contact hebben met andere mannen. Zij lopen namelijk een statistisch hoger risico. De GGD zal dan kijken naar het risico dat de individuele gebruiker loopt en hun kwetsbaarheid.

Wat is het?
Het middel is een medicatie die hopelijk moet voorkomen dat iemand een HIV-infectie oploopt. De technische term PrEP staat voor 'pre expositie profylaxe', oftewel, een bescherming voordat men blootstelling heeft aan het virus. Eerder werden deze medicijnen via de huisarts verstrekt. Uiteraard moet men zo'n pil niet zien als een wondermiddel. Gezond verstand en eigen verantwoordelijkheid blijven heel belangrijk. Condoomgebruik en regelmatige gezondheidsscreening blijven een vereiste voor een gezonde leefstijl. Naast het gebruik van PrEP en condooms zijn er ook middelen die risico's op infectie kunnen beperken na een mogelijke blootstelling. Deze moet men dan wel binnen 72 uur na seksueel contact innemen en het is alleen voor noodgevallen.

Onderbouwing
Het verstrekken van het middel is ook onderdeel van de ambitie om toe te werken naar nul nieuwe HIV-infecties. Op dit moment krijgen jaarlijks nog zo'n 1.000 mensen een positieve HIV-diagnose. Er zijn naar schatting 23.000 mensen in ons land die leven met deze ziekte, waarvan 2.300 mensen hiervan niet op de hoogte zijn. Het Aidsfonds-Soa Aids Nederland pleit dan ook al jaren voor een brede toegang tot PrEP en bijbehorende zorg. Kijk voor meer informatie ook op: www.ggdtwente.nl. Voor verstrekking van het middel zal wel een kleine eigen bijdrage gevraagd worden.

Heracles laat zege glippen

ALMELO - De uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard heeft Heracles Almelo een punt opgeleverd. Lange tijd leek de ploeg van Frank Wormuth er met de winst vandoor te gaan, maar de thuisploeg kwam in blessuretijd vanaf elf meter langszij.

Wormuth had vier wijzigingen in zijn basiself ten opzichte van de wedstrijd tegen sc Heerenveen. Mats Knoester en Robin Pröpper vormden het hart van de verdediging en op het middenveld maakte Orestis Kiomourtzoglou zijn opwachting in plaats van Adrian Szöke. In de aanvalslinie was er plaats voor Mauro Junior die het vorige week met een invalbeurt moest doen.

Kansen
In het eerste kwartier waren er kansen voor beide ploegen. Daarna leek het eerste doelpunt te vallen. Mauro Junior rondde een prachtige aanval van Heracles Almelo af, viel zijn ploeggenoten juichend in de armen, maar zag Kevin Blom het doelpunt in overweging nemen. De arbiter besloot het doelpunt wegens een overtreding van Cyriel Dessers af te keuren. Het duel kwam daarna in rustiger vaarwater.


Trefzeker
Na een klein uur spelen was Heracles Almelo wel trefzeker. Een afgemeten pass van Mohammed Osman bereikte Silvester van der Water. De aanvaller omspeelde doelman Alexei Koselev en prikte de bal in het lege doel. Daarna volgden meerdere kansen voor Heracles Almelo om de voorsprong verder uit te bouwen. Cyriel Dessers, Mauro Junior en Alexander Merkel waren dichtbij, maar kwamen niet tot scoren.

Afsluiting
Dat een extra doelpunt uit bleef, kwam Heracles Almelo duur te staan. Ver in blessuretijd kende Blom een strafschop toe aan Fortuna Sittard. Vlak daarvoor al was de ploeg via Felix Passlach dichtbij de gelijkmaker. Vanaf elf meter kwam die er: Mark Diemers was trefzeker.

Zomer orgelconcert Maarten Wilmink

NIJVERDAL - Op vrijdag 16 augustus 2019 geeft 'Maarten Wilmink' een zomerorgelconcert in de Kerk "de Regenboog" in Nijverdal.

Maarten Wilmink is geboren in 2001 en op 13-jarige leeftijd begon zijn interesse voor orgelmuziek te groeien. Sinds 2014 volgt hij orgellessen bij Louis ten Vregelaar. Het repertoire van Maarten is sinds die tijd gegroeid en bevat werken uit zeer uiteenlopende stijlperioden. Naast het verzorgen van concerten verleent Maarten regelmatig medewerking aan kerk-gebonden activiteiten. In 2018 werd Maarten geselecteerd om de Young-Talent Masterclasses tijdens het International orgelfestival Haarlem 2018 te volgen. Hier volgde hij masterclasses bij diverse internationaal gerenommeerde organisten, waaronder Ben van Oosten, Lorenzo Ghielmi en Jean-Baptiste Robin. Hij speelde ook tijdens het slotconcert van dit orgelfestival in de kathedrale Basiliek te Haarlem. In oktober 2018 won hij de eerste prijs van zijn categorie van het SGO-Concours, dat werd gehouden in de Martinikerk te Groningen.

Toegang
Het concert van Maarten Wilmink is op 16 augustus om 20.00 uur bij de kerk "de Regenboog" aan de Grotestraat 127 in Nijverdal. DE toegang is gratis, vrije gift bij de uitgang is welkom.

Fotoworkshop WNF

HOLTEN - Ook dit jaar wordt er een fotoworkshop voor kinderen georganiseerd door het Wereld Natuur Fonds in samenwerking met Natuurdiorama en IVN op zondag 25 augustus.

Voor jonge natuurliefhebbers, met een passie voor fotografie, is er een interessante route uitgezet om de mooiste foto's te kunnen maken. Er zullen ook WNF en IVN fotografen meelopen om de beste tips te delen. Natuurlijk is het ook erg gezellig als ouders meelopen. Er is een 3 km lange wandelroute uitgezet waarbij op bijzondere plekken extra gelegenheid zal zijn om de foto's te maken door onze professionele fotografen vanuit ons WNF team. De fotoworkshop start om 13.30 in Natuurdiorama Holterberg, Holterbergweg 12 in Holten, en duurt ongeveer tot 16.00 uur. Inschrijven kan een half uur voor aanvang. Kinderen kunnen hun 2 of 3 mooiste foto's opsturen naar WNF waarna ze beoordeeld worden door onze WNF jury. De mooiste foto's zijn een jaar lang te bewonderen in het museum. Bij terugkomst krijgen de kinderen een echt WNF Certificaat. Inschrijven kan via twentevechtdal@wnfregioteam.nl (o.v.v. naam en leeftijd kind) of ter plekke op de aanmeldlijst. Kosten 7,50 euro per kind. 3,50 voor het WNF en 4 euro voor het natuurmuseum (daarvoor krijgen de kinderen een gratis kaartje voor het museum en een drankje/ijsje).

Leuk weekend voor BIOD-caravanners in Denekamp

TWENTE - Van 13 tot en met 15 september wordt voor de vijfentwintigste keer een BIOD weekend georganiseerd waarop zo goed als alle type BIOD caravans aanwezig zullen zijn op camping en bugalowpark De Papillon in Denekamp. Op deze camping is het BIOD weekend 25 jaar geleden voor de eerste keer georganiseerd door de eigenaar van een zeer oude Bambi.

De Bambi, ook wel ëitje"genoemd, was het eerste type BIOD caravan die vanaf 1959 in de sociale werkplaats De Schakel in Oldenzaal werd geproduceerd. De BIOD caravans, Beter Is Ons Devies, zijn tot enkele jaren terug geproduceerd, maar als gevolg van reorganisatie en bezuinigingen in de sociale werkplaats is de productie gestopt. De polyester caravans die op De Papillon bij elkaar komen zijn in goede conditie. Menig trotse bezitter heeft zelf het soms nodige restauratiewerk gedaan. Onder de deelnemers is veel expertise aanwezig, ook de voormalig chef werkplaats. Één van de oude BIODs heeft meegereden met "we zijn er bijna" te zien op maandagavond op TV. De ongeveer 50 jaar oude caravan is herkenbaar aan zijn bolle vorm. Zij zijn geen vereniging maar een aantal enthousiaste BIOD bezitters en elke andere BIOD bezitter kan zich vrijblijvend aansluiten. Kijk voor meer informatie over het weekend op: www.biodweekend.nl. De BIOD-liefhebbers hebben ook een eigen Facebook-pagina en online forum.

Alpha-cursus

RIJSSEN - Op 4 september start er weer een Alpha-cursus in de Fakkeldrager aan de Enterstraat 94 in Rijssen. Gedurende 12 interactieve woensdagavonden (19.00-21.30 uur) wordt samen nagedacht over inspirerende onderwerpen. De laatste avond is 4 december.

Wereldwijd volgen 29 miljoen mensen de Alpha-cursus. Het is een ontspannen, laagdrempelige manier om kennis te maken met het christelijk geloof. Ook als je gelovig bent, is het volgen van Alpha een meerwaarde voor je geloof. De Alpha-cursus heeft bewezen dat je er sterk door wordt opgebouwd of dat je geestelijk leven ingrijpend gaat opbloeien. Voor algemene informatie kijk op: www.alphacursus.nl

Aanmelden
De Alpha is voor mensen vanaf 18 jaar, helemaal vrijblijvend en gratis! Is dit wat voor u/jou, dan is aanmelden of inlichtingen mogelijk via e-mail : alpharijssen@outlook.com of bel met Rianne Nijsink, tel. 0548 - 519210, of met Ingrid Podt, tel: 0547-385372. Vermeld bij aanmelding naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer.