Hart van Rijssen - Nijverdal

8 februari 2019

Hart van Rijssen - Nijverdal 8 februari 2019


VVD-raadslid Rob de Koe verlaat de gemeenteraad

RIJSSEN – VVD-raadslid Rob de Koe was altijd goed te begrijpen, hij was zakelijk en voortvarend; bij het ongedurige af en door zijn grote dossierkennis wist hij steeds de kern van de zaak te raken.

Misschien was het juist die grote voortvarendheid die hem deed besluiten nu de politiek te verlaten. De VVD kwam aan het huidige college van B en W niet te pas en om nu weer vier jaar te wachten of te hopen op een ongeluk, dat duurde Rob de Koe duidelijk te lang.

De Koe was recht door zee en nooit bang om zijn nek uit te steken. Toen de toegezegde verjonging van de VVD-fractie enkele jaren geleden uitbleef, begon hij samen met fractiemedewerker Diny Heuver het succesvolle avontuur van Lokaal Liberaal. Maar uiteindelijk keerde "de verloren zoon weer terug bij vader Frans Noordam van de VVD," zoals raadsgriffier Gert Veerman het verwoordde in een humoristische "afscheidsverordening". VVD-fractieleider Frans Noordam dankte De Koe voor zijn tomeloze inzet. "Je duidelijke lichaamstaal en je gemakkelijk manier van omgaan." De Koe blijft overigens wel adviseur voor de VVD-fractie.

In zijn dankwoord zei De Koe het een eer te hebben gevonden 18 jaar politiek actief te zijn geweest. "De politiek geeft veel beslommeringen. Ik heb veel dingen proberen te bereiken, maar ook regelmatig gefrustreerd thuis gezeten als de zaken anders gingen." De Koe zei veel te danken hebben gehad aan wijlen CU-raadslid Jan Tijhof, oud-VVD-raadslid Martijn Spijker en wijlen VVD-raadslid Ton de Geest. "Alles wat ik deed legde ik altijd langs de liberale meetlat van Ton."

De Koe dankte zijn aanwezige ouders voor hun luisterend. "En wat mooi dat het me gelukt is jullie na 18 jaar hier in de raadszaal te krijgen." De Koe dankte zijn factiegenoten Frans Noordam en Elsbeth Deijk, alsook SGP-raadslid Ewart Bosma waarmee hij in de loop der jaren een vriendschappelijke verhouding opbouwde. Als advies gaf hij raad en college mee: "Regels hebben we nodig, maar ze zijn er voor de inwoners van onze gemeente en niet om ze weg te pesten." Burgemeester Arco Hofland speldde Rob de Koe een koninklijke onderscheiding op.

Snoepspecialist Harry Diek neemt zaterdagmiddag afscheid van de Rijssense markt

RIJSSEN – Marktkoopman Harry Diek (67) uit Den Ham neemt zaterdagmiddag afscheid van de Rijssense zaterdagmarkt.

Met het vertrek van Diek komt er een einde aan lange reeks van jaren snoep- en koekverkoop op de Rijssense markt door de Hammenaar en zijn vrouw. Diek zelf nam de marktkraam over van zijn vader die tot zijn 77-ste nog meewerkte in de kraam op de markten. Het afscheid van Harry Diek is een dusdanige mijlpaal dat wethouder marktzaken Bert Tijhof er zaterdagmiddag om 14.00 aan te pas komt.

Bakkersfamilie
Diek senior stamde uit een bakkersfamilie maar begon in de jaren vijftig van de vorige eeuw met zijn ambulante handel in brood en snoep op de markten van Rijssen, Emmen, Ommen, Vroomshoop en Vriezenveen.

Kind
Harry Diek ging als kind al mee naar de markt, zo verklaarde hij tien jaar geleden tegenover de plaatselijke pers. Hij is nog van de generatie waarin niet zo veel woorden vuilgemaakt werden wie de bedrijfsopvolger zou worden. "Je deed het gewoon, maar ik doe het werk ook best graag. Het is een bijzonder afwisselend leven. Iedere dag naar een andere plaats met allemaal een eigen publiek." Diek hield van de markten vanwege de grote mate van gemoedelijkheid en gezelligheid.

Gezonde markt
Diek is net als zijn vader altijd marktkoopman in hart en nieren gebleven. Destijds zei hij al dat het belang van een gezonde markt voor een goed functionerend centrum nog altijd wordt onderschat, zoals toen al bleek uit rapporten van de brancheorganisatie. Ook regelmatige verplaatsingen en veranderingen van de markt doen de ambulante handel geen goed. Als bewijs gaf hij een reactie van een klant die hem had gemist toen hij zijn marktkraam wegens harde regen en wind wat anders had opgesteld.

Raskooplieden
Wie Harry Diek de hand wil schudden heeft daar zaterdagmiddag de gelegenheid voor. Wethouder Tijhof zegt te hopen dat de plaatsen die jarenlang door raskooplieden zijn bezet ook weer door dit soort echte ambulante ondernemers zullen worden ingenomen.

Jaargang: 6 • Nr 238• Wk 06

Rijssens Museum krijgt beeld van Izak Vomberg

RIJSSEN – Het Rijssens Museum heeft sinds kort het bekende beeld van Izak Vomberg en zijn vrouw Rachel Urbach in bezit.

Het beeld is gemaakt door de bekende Rijssense kunstenaar Harry te Linteloo die de Joodse kunstkenner en kunsthandelaar samen met zijn vrouw vereeuwigde in een van de meest donkere periodes in de Nederlandse geschiedenis, de Tweede Wereldoorlog. Vomberg en zijn vrouw zijn afgebeeld met de Jodenster prominent op hun jas.

Te Linteloo jr.
Arjan te Linteloo, zoon van Harry te Linteloo, heeft het beeld van zijn vader geërfd en het jarenlang bij zich thuis gehad. Maar Te Linteloo jr. vond toch dat het beeld meer tot zijn recht komt in het Rijssens Museum waar ook een deel van de zogenaamde Van Heelkunstcollectie is geëxposeerd en waaraan de naam Vomberg zo nadrukkelijk verbonden is. Jutefirmant Van Heel was een kunstverzamelaar die heel vaak Vomberg erop uitstuurde om kunstwerken en kunststukken voor hem te kopen. Enerzijds omdat Vomberg een scherp oog voor kwaliteit had, maar anderzijds ook om het aankoopbedrag zo laag mogelijk te houden.

Van Heel
Het beeld stelt Izak Vomberg en zijn vrouw Rachel Urbach voor. Vomberg overleed in 1943 in doorgangskamp Westerbork in Drenthe en Rachel Urbach een jaar eerder in Almelo. Het Rijssens Museum is bijzonder blij dat Arjan te Linteloo het beeld geschonken heeft. Volgens conservator Jan van de Maat beschikte het museum al over een mooi schilderij van Vomberg.

Kunst
"Het hangt in onze Van Heelzaal. Als we
bezoekers rondleiden vertellen we ook altijd wat voor een grote rol Vomberg gespeeld heeft bij de totstandkoming van onze Van Heelkunstcollectie," zegt Van de Maat.

Prominent
Van de Maat heeft het beeld van het echtpaar Vomberg een prominente plaats gegeven in de vensterbank in de hal van het kasteel. "Direct naast de opgang naar de Opkamer/Van Heelzaal. Bij het binnengaan en verlaten van deze ruimte passeren we dit voor ons betekenisvolle echtpaar dat niet alleen over hun verdiensten voor Rijssen vertelt, maar ook over trieste lot dat onze Joodse plaatsgenoten getroffen heeft," aldus Van de Maat.

Opening kantoor ZorgAccent wijkteam 'Het Schild'

RIJSSEN - Met het doorknippen van een lint door cliënt Henk Tielen van het wijkteam 'Het Schild' werd op vrijdag 1 februari het nieuwe kantoor van ZorgAccent in het Oranjeflat adres Oranjestraat 57A in Rijssen Rijssen officieel geopend.

In dit kantoor zijn de wijkverpleegkundigen van het nieuw gevormde Wijkteam 'Het Schild' van ZorgAccent al vanaf september 2018 werkzaam.

Waardering
Bij deze opening waren veel cliënten van het wijkteam 'Het Schild' aanwezig. Zij kwamen onder het genot van een kopje koffie/thee de wijkverpleegkundigen van het wijkteam 'Het Schild' feliciteren met hun nieuw kantoor en spraken daarbij hun waardering uit voor de voortreffelijke zorg die dit team geeft aan haar cliënten. Dit werd door de aanwezige wijkverpleegkundigen uiteraard zeer op prijs gesteld.

Gedicht
Cliënt Henk Tielen (gepensioneerd hoofd van de Katholieke basisschool in Rijssen) verwoorde dit met een gedicht, waarbij zijn slotwoorden luiden ''Ze bellen op hoe het met je gaat. En komen extra helpen en daarvan heb je heel veel baat. Bij verdriet en pijn, fijn dat jullie er dan zijn. Heel veel dank daarvoor namens heel het cliëntenkoor''!

Onderbouwing
De bestaande wijkteams van ZorgAccent: Nieuwland en Oosterhof waren door de grote vraag om hulp uit hun jasje gegroeid qua personeelsbestand. Bij ZorgAccent is de regel dat een wijkteam voor de herkenbaarheid naar hun cliënten toe, uit hooguit 12 verpleegkundigen mag bestaan, bij de beide genoemde wijkteams waren meer dan 12 verpleegkundigen werkzaam door de vele aanvragen om zorg, aldus woordvoerder van het wijkteam Annelies Pluimers. Het was dus noodzakelijke om een derde team te formeren, met een nieuw kantoor en een nieuw toepasselijke naam: 'Het Schild'. Het nieuwe wijkteam is samengesteld uit negen wijkverpleegkundigen afkomstig van de twee eerder genoemde wijkteams en zijn vanuit hun nieuwe locatie werkzaam in het Oosten van het centrum van Rijssen.

Dick Tukkers

Handen af van Overijsselse paasvuren

TWENTE - De CDA-fractie van de Provinciale Staten van Overijssel wil dat de Overijsselse politiek zich sterk maakt voor het behouden van de paasvuren.

CDA-lijsttrekker Eddy van Hijhum reageert hiermee op signalen in de landelijke politiek over het mogelijk sterk beperken van deze traditie; een wens die onder meer bij de ChristenUnie en Partij van de Dieren leeft. Want: het verbranden van hout levert immers ook een zekere mate van overlast en mogelijke milieuschade op. Het CDA Overijssel beargumenteerd dat deze traditie van het paasvuur juist ook erg belangrijk is voor de saamhorigheid binnen de kleine gemeenschappen. Bovendien zijn bepaalde paasvuren zelfs aangemerkt als immaterieel cultureel erfgoed; onder meer in Denekamp en Ootmarsum. Van Hijum: "Het CDA heeft veel waardering voor alle vrijwilligers die zich voor het behoud van onze tradities inzetten. Vele weken van samen plannen, hout verzamelen en dan natuurlijk de avond van het paasvuur zelf waar hele dorpen voor uitlopen. En dat alles op een verantwoorde manier, altijd in goed overleg met de gemeente." Het CDA wijst erop dat ook het RIVM aangeeft aan dat, ondanks de piekbelasting tijdens het paasvuur zelf, het milieueffect verwaarloosbaar klein is. "De verbondenheid mag wat het CDA betreft prevaleren boven zeer tijdelijke overlast.", aldus Van Hijum.

Terugkomdag Vakantie Bijbel Week op woensdag 20 februari

RIJSSEN - Het jeugdwerk van de Hervormde Gemeente houdt op 20 februari een terugkom-middag van de VBW. De Vakantie Bijbel Week wordt iedere zomervakantie gehouden voor de basisschoolkinderen (groep 3 t/m groep 8).

Dit is dan in de verschillende kerkgebouwen van de Hervormde Gemeente. In februari willen de organiserende dames samen met Henny Bosman, de jeugd en gezinswerker in de Herv. Gem. een terugkom middag organiseren om samen met de kinderen nog eens terug en verder te denken over het gehouden thema: "Zoek het uit". Zij willen dit doen in de Fakkeldrager van 14.00 tot 16.00. Samen met de kinderen willen ze een gezellige middag houden. Om dit tot een succes te maken zijn ze wel op zoek naar meer mensen die willen helpen. "Iedereen die bereid is om een paar uurtjes de handen uit de mouwen te steken voor het Koninkrijk van God, het leuk vindt om kinderen te helpen en minimaal 14 jaar oud is, is welkom!", aldus de organisatie. Het gaat om woensdagmiddag 20 februari van 13.30-16.30 uur.

Helpen
Wil je helpen, stuur dan even een berichtje naar één van volgende dames: Anneleen Manenschijn: anneleenbeltman@hotmail.com. Dineke Smeijers: a.h.smeijers@concepts.nl. Eri Damwichers: fjdamwichers@concepts.nl. Joanne ten Bolscher: gtbolscher@ziggo.nl of Gerda Haverslag: 06-25467876. De organisatie heeft verder alles al geregeld. Je hoeft alleen deze middag een paar uurtjes te helpen. (Tip: Je kunt het ook gebruiken voor je maatschappelijke stage)

Genezen

RIJSSEN - Op zondagmiddag 10 februari zal in de Hersteld Hervormde Gemeente een aangepaste dienst gehouden worden.

Deze dienst wordt gehouden voor kinderen en anders begaafden en heeft als thema 'Genezen'. De dienst begint om 15.00 uur bij de Hersteld Hervormde Gemeente aan de Haarstraat 95 in Rijssen. Iedereen is van harte welkom om deze dienst bij te wonen.

Vogelvoederstammetjes maken

HOLTEN - In Natuurmuseum Holterberg is er veel te doen voor kinderen. Zo kunnen er op 10 februari vogelvoederstammetjes gemaakt worden.

Aanmelden voor het maken van de vogelvoederstammetjes is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen. De vogelvoederstammetjes worden gemaakt van berkenstammetjes en onder begeleiding wordt er geboord en gezaagd. De gaten die zijn geboord worden gevuld met voer voor de vogels, zodat deze in de winter ook wat lekkers te smikkelen hebben. De vogelvoederstammetjes maken kan op 10 februari tussen 11.00 uur en 17.00 uur bij Natuurmuseum Holterberg aan de Holterbergweg 12.

Workshop Plantenhanger

RIJSSEN - Bij Leuk-ER kan er op 14 februari een workshop 'Plantenhanger maken' worden gevolgd.

Niet zomaar een plantenhanger, maar eentje die wordt geknoopt van katoen. De basisknopen macramé worden aangeleerd. Na een beetje oefening is de techniek onder de knie en zijn de mooiste creaties te maken. De workshop is van 19.00 uur tot 22.00 uur op 14 februari bij Leuk-ER en kost € 30,-. Voor informatie en inschrijven gaat u naar www.vanelles.nl.

Lezing Diana de Wild

HOLTEN - Op maandag 11 februari geeft Diana de Wild een lezing in Kulturhus Holten.

Diana de Wild is archeologe en neemt u mee naar Thera, tegenwoordig bekend onder de naam Santorini. 3500 jaar geleden vond daar een vulkaanuitbarsting plaats. Het dorp Akroti verdween onder een dikke laag. De Wild neemt u mee op ontdekkingsreis langs de huizen, fresco's en andere vondsten. Bestel toegangskaarten via www.kulturhusholten.nl. Kaarten kosten € 10,-, donateurs betalen € 7,-

Wat bracht het jaar 2018 Marjet Ligtenberg?

RIJSSEN - Deze week het artikel van Marjet Ligtenberg in onze serie: Wat bracht u het jaar 2018? Marjet was 13 jaar lang werkzaam op een basisschool in Barneveld en sinds twee jaar als leerkracht verbonden aan klas zes van de Reformatorische basisschool 'In den Climtuin' in Rijssen.

Marjet bezocht in vorig jaar het overvolle vluchtelingenkamp Mora op het Griekse eiland Lesbos. Ze nam actie om het leed te verzachtten, met de winter voor de deur.

Marjet Ligtenberg
Het jaar 2018 in was voor mij een jaar dat in het teken stond van hulp aan de vluchtelingen op Lesbos. In februari sloten we ons aan bij een landelijke actie via Terdege om luiers in te zamelen. Deze actie liep vooral via social media. Maar de kracht van mond op mond reclame is enorm. Ik vond het geweldig om te zien als er 's morgens weer kinderen op school kwamen en een pak Pampers meebrachten. Mijn klas stond op een gegeven moment vol met allemaal pakken Pampers. Net zoals bij mijn ouders thuis. De actie had resultaat: half maart gingen ongeveer 4.800 pakken luiers per vrachtwagen naar Lesbos. Een uitkomst in nood voor de duizenden vluchtelingen in kamp Moria.

Nood
De nood daar liet me niet los en al snel was ik van plan om in de zomer een poosje te gaan helpen in het vluchtelingenkamp. Dat heb ik gedaan. Geen moment heb ik spijt gehad dat ik ben gegaan. Met eigen ogen heb ik gezien hoe moeilijk de omstandigheden voor de vluchtelingen zijn. Naast het vele werk kon ik de vluchtelingen niet meer geven dat een vriendelijk woord of een aardige blik. Maar hebben we dat niet juist allemaal nodig? Ik zag in het kamp wat een prachtig werk er gedaan wordt. Vooral ook door organisaties uit Nederland. Hulp is er nog steeds nodig. Neem eens een kijkje op de site van Christian RefugeeRelief. Misschien is het iets voor u/jou om te gaan?

Actie
Toen ik een paar weken terug was, ben ik samen met mijn ouders de actie 'Help Moria de winter door' gestart. Wat was het mooi om te zien dat er in Rijssen-Holten en omgeving zoveel mensen bereid waren om wat te geven voor de vluchtelingen daar. In korte tijd, ruim 4 weken, kwamen er 1.500 zakken winterkleding en 12.500 euro aan giften binnen. Jong, oud, bekenden, onbekenden hebben wat gegeven of meegeholpen. Iedereen nogmaals hartelijk bedankt! Vooral de kinderen van groep 6 van de 'Climtuin', mijn klas, wil ik in het zonnetje zetten. Na schooltijd zware zakken versjouwen of reclame maken, jullie deden het allemaal! Jullie hebben je enorm ingezet: bedankt!

Help elkaar
Ik ben me bewust dat we met elkaar niet kunnen voorzien in de basisbehoeften voor vluchtelingen: een rustige en veilige plek waar mensen hun leven kunnen opbouwen. Wel kunnen we voor hen bidden, wat van onze tijd geven, er voor hen zijn en hen zien. Hier in Rijssen of waar dan ook!

Dick Tukkers

Walk&Talk

HOLTEN - Op vrijdag 8 februari wordt tijdens de inloopochtend voor werkzoekenden aandacht besteed aan de sollicitatiebrief.

De tijden veranderen dus ook de manier waarop je werk vindt. Vroeger plaatste een werkgever een vacature in de krant, nu zoekt een werkgever op heel andere manieren naar personeel. Als je op zoek bent naar werk is het zaak je hieraan aan te passen. Walk&Talk helpt je op weg.

Tijdens Walk&Talk kunnen mensen die op zoek zijn naar werk ervaringen met elkaar delen, contacten leggen en krijgen zij tips die helpen in hun zoektocht naar een geschikte baan.

Op vrijdag 8 februari staat de sollicitatiebrief centraal. Het is handig om jouw eigen voorbeeld mee te nemen. De inloopochtend wordt gehouden van 9.30 uur tot 11.30 uur in de Bibliotheek Holten. Deelname en koffie/thee zijn gratis. Walk&Talk in de gemeente Rijssen-Holten wordt georganiseerd in samenwerking met het Participatiepact.

Lezing Wilde Orchideeën

RIJSSEN - Op dinsdag 12 februari geeft Ruud Knol uit Apeldoorn een lezing over Wilde Orchideeën.

De lezing wordt georganiseerd door Groei en Bloei afdeling Reggevallei te Rijssen. De lezing over Wilde Orchideeën van Ruud Knol is voor iedereen toegankelijk en wordt gehouden in Speeltuingebouw de Hoge Es aan de Teunis Lodderstraat 13 te Rijssen. Aanvang is om 19.45 uur. Niet-leden betalen € 2,50 entree. Voor de lezing wordt vanaf 19.00 uur de jaarvergadering voor leden gehouden.

Studenten willen toeristen naar Twente lokken

TWENTE - Het komende halfjaar krijgt Twente Marketing hulp en advies van studenten van ROC van Twente, Saxion Hogeschool, maar ook van studenten van het Duitse Berufskollege Niederberg Velbert en het Oostenrijkse HLWFW Kufstein. In groepsverband onderzoeken zij verschillende opties om Twente aantrekkelijker te maken voor toeristen.

In het Erasmusproject werken studenten van de mbo-opleiding travel & hospitality en de hbo-opleiding Tourism Management samen met leeftijdsgenoten uit het Duitse Velbert en het Oostenrijkse Kufstein. "Het is een driejarig project waarbij verschillende studenten in semesters direct opdrachten krijgen van organisaties uit de branche. Dat is voor de studenten een goede kennismaking met het toekomstige werkveld. Daarnaast zijn er de waardevolle contacten met buitenlandse leeftijdsgenoten", legt ROC-docent Gerben Kappert uit.

Toeristen verleiden
De internationale samenwerking met marktpartijen en tussen verschillende opleidingsinstituten maakt het project waardevol. Kappert: "Dit is het echte werk. Het werk waar studenten straks ook mee te maken krijgen. Een opdrachtgever als Twente Marketing opdrachtgever is dan ook geweldig!" De studenten gaan het komende halfjaar onder andere onderzoeken hoe de Duitse toerist te verleiden is tot een bezoekje aan Twente. De Duitse gast kijkt immers met andere ogen naar onze regio. "Hiervan gaan Twente Marketing en de ondernemers in de regio zeker profiteren."

Bartjan van den Berg nieuw raadslid VVD

RIJSSEN - Bartjan van den Berg is het nieuwe raadslid voor de VVD.

Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond werd Van den Berg door burgemeester Arco Hofland beëdigd als raadslid van de gemeente Rijssen-Holten.

De 27-jarige Van den Berg was al actief als commissielid voor de VVD. Hij is de opvolger van VVD-raadslid Rob de Koe die donderdagavond afscheid nam van de gemeenteraad. Van den Berg is actief in de Stichting Stadsmuziek en is in het dagelijks leven financieel specialist.

Dochter
Van den Berg wordt in de commissies Algemeen Bestuurlijke en Maatschappelijk Zaken en Maatschappelijke Dienstverlening opgevolgd door Esther Noordam. Esther Noordam is de dochter van fractievoorzitter Frans Noordam. Commissieleden beschikken volledig over dezelfde stukken als de raadsleden. Daarom hebben zij ook dezelfde geheimhoudingsplicht bij gegevens waarmee het financiële of zakelijke belang van de gemeente gediend is. Om die reden moeten ook commissieleden de eed of belofte afleggen. Esther Noordam legde tegenover burgemeester Hofland de belofte af.

Populaire brandweersite Rijssen112 opgeheven

RIJSSEN - De populaire brandweernieuwssite Rijssen112 is opgeheven.

Websitebeheerder Erik Slagman schrijft dat hij van kinds af aan werd aangetrokken door blauwe zwaailichten en gillende sirene's. "Toen ik in 2006 mijn eerste pieper kreeg begon ik met het maken van foto's, waarna niet veel later deze website ontstond. De interesse en belangstelling van de lokale gemeenschap was erg groot. Kijkend naar de bezoekersaantallen kan gezegd worden dat er in een behoefte werd voorzien.

Ik was getuige van leuke, komische oefeningen tot de afhandeling van erg verdrietige ongevallen. Met respect voor slachtoffers, omstanders, hulpverleners, getuigen en nabestaanden heb ik informatie en beeldmateriaal gedeeld om u als lezer van nieuws te voorzien. Naast het feit dat ik inmiddels niet meer in Rijssen woon, maar voornamelijk door tijdgebrek en verschoven prioriteiten, is hier nu een eind aangekomen."

Slagman dankt iedereen voor het bezoeken van de site.

Foto: Rijssen112

Populaire brandweersite Rijssen112 opgeheven

RIJSSEN - De populaire brandweernieuwssite Rijssen112 is opgeheven.

Websitebeheerder Erik Slagman zegt dat hij van kinds af aan werd aangetrokken door blauwe zwaailichten en gillende sirenes. "Toen ik in 2006 mijn eerste pieper kreeg begon ik met het maken van foto's, waarna niet veel later deze website ontstond. De interesse en belangstelling van de lokale gemeenschap was erg groot. Kijkend naar de bezoekersaantallen kan gezegd worden dat er in een behoefte werd voorzien.

Ik was getuige van leuke, komische oefeningen tot de afhandeling van erg verdrietige ongevallen. Met respect voor slachtoffers, omstanders, hulpverleners, getuigen en nabestaanden heb ik informatie en beeldmateriaal gedeeld om u als lezer van nieuws te voorzien. Naast het feit dat ik inmiddels niet meer in Rijssen woon, maar voornamelijk door tijdgebrek en verschoven prioriteiten, is hier nu een eind aangekomen."

Slagman dankt iedereen voor het bezoeken van de site.

Welkoop Rijssen nummer 3 Welkoop-winkel van Nederland

Foto: Bart van der Putten

RIJSSEN - Welkoop Rijssen mag zich een jaar lang de nummer 3 Welkoop van
Nederland noemen.

Elk jaar strijden de Welkoop-winkels onderling om de nummer 1 Welkoop van Nederland te worden. Winkelervaringen van klanten zijn hierbij een belangrijke factor. Tijdens de competitie strijden de 152 winkels van de keten met elkaar op met name klantgerichtheid.

De competitie
Ieder jaar organiseert de winkelketen de competitie. De strijd gaat vooral over hoe klantgericht de winkels zijn. "Onze winkels zijn continu bezig zich te verbeteren", zegt Bert Bargboer, algemeen directeur Welkoop Retail. "Deze competitie laat zien hoe goed ze dat doen en daagt uit om nog net een stapje extra te zetten." Tijdens de voorrondes van de competitie werden alle winkels onder andere op klantvriendelijkheid, winkeluitstraling en winkelbeleving beoordeeld. Ook de klanten hebben een grote rol gespeeld in de uitslag. Voor Welkoop Rijssen eindigde die voorrondes met een plek in de Top-13 en dus in de finale. Normaal bestaat de finale uit 14 finalisten maar de winkel deed zelfs mee voor 2 prijzen die ze hadden gewonnen in de voorrondes. Op zaterdag 26 januari werd Welkoop Rijssen uitgeroepen tot de nummer 3 van de Winkelcompetitie 2018.

Mooie beloning
"De Winkelcompetitie winnen is een mooie beloning voor wat we doen. Het laat zien dat klanten blij met ons zijn en daar doen we het voor. We zijn dan ook ongelofelijk trots op dit mooie resultaat", zegt een stralende Olaf de Haan, bedrijfsleider van Welkoop Rijssen.

Cybercafé over digitale nalatenschap

RIJSSEN - Komende dinsdag 12 februari is weer het volgende Cybercafé van het Seniorweb Rijssen. U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom in het leercentrum in de Rabobank.

Wat gebeurt er als iemand overlijdt? Die goed beveiligde accounts zijn dan voor niemand toegankelijk en worden spookprofielen. Accounts kunnen zo jaren blijven voortbestaan. In dit Cybercafé laten wij zien hoe je er mee om kunt gaan. Docent is Berend Bril. Ook diverse andere onderwerpen komen aan bod bij het altijd gezellige en leerzame Cybercafé.

Knipprogramma
Soms is de eenvoudigste manier om iets te kopiëren door een opname van uw scherm te maken. Hiervoor kunt u het knipprogramma gebruiken. U kunt het knipprogramma gebruiken voor het opslaan en delen van nieuwsartikelen, recensies van films en recepten.

Google Authenticator
Met Google authenticator beveiligt u uw google account beter door een extra stap te gebruiken bij het inloggen. Naast het inloggen met een wachtwoord heeft u een code nodig die wordt gegenereerd door de authenticator op uw smartphone of tablet (gelijk aan het DigiD inloggen).

Manager
Een wachtwoordmanager werkt als een kluis. In die kluis bewaart u uw, uiteraard sterke, wachtwoorden. Deze kluis is digitaal. Toegang tot de kluis krijgt u met een 'sleutel'. Deze digitale sleutel is het enige wachtwoord dat u echt nog moet onthouden.

LastPass
Een goede Nederlandstalig wachtwoordmanager is LastPass. Dit programma is zowel op Windows, als de Mac en mobiele apparaten (tablets en smartphones) te gebruiken. U installeert het programma en zet een invoegtoepassing in uw browser. Dit is eigenlijk een extra knop waarmee u toegang hebt tot verschillende functies van LastPass terwijl u aan het surfen bent. Kortom, een veilig en praktische alternatief voor het onthouden van al uw paswoorden.

Column

Luxe waangs

At der ene business is woer gloepens völle geeld verdeend wordt, dan is det de luxe waagnshaandel wal. Autofabrikaanten verdeent der miljarden an, braandstofproduceanten dito-me-suker en wat deank iej van de oawerheaid ? Leenks- of rechtsumme pakt ze oe toch wal en zorgt ze vuur 'opcenten' biej de weagnbelasting , vuur BPM en vuur accijnzen.

Der wordt ook zowat noarns mear oawer ekuierd as oawer auto's. De meeste verjoardage, feestjes en op de zaak wordt der vuural duur kearls ekuierd, epochet, oawerdreewn oawer luxe waangs. Det koomp vuural ook umdet auto's status geewt. At Jan Boezeroen zin Opel Kadettje mooi epoetst hef, is'e de konik te rieke en wil'e der wal dage oawer kuijern. Mear wat ducht oe van de leagers lease-jagers. Dee rauscht der wat of, want dee wage is toch nit van eur en ze tankt biej de deurste benzinepoompen. En dan dee zogenaamde duurzaamheidsleu dee at hybride jaangt, mear oe op de snelweage an alle kaanten inhaalt.

Dét koomp dan wier umdet dezelfde graai-oawerheaid dee hybride en vuural elektrische waangs zwoar subsidieert. En temet met dee energietransitie wil deezelfde oawerheaid det der allenig mear elektrische waangs verkoch mangt worden. Jan Boezeroen is dan oet-erangeerd, want den kan temet ginne elektrische wage koopn. De elite kan jaagn en de gewone man mut op de fietse. Gedeankt minne weurde!

Biej oons op de zaak geet het vanzelf ook oawer de downgrading van het lease-anbod woer at het woarkvolk in de boetndienst mag jaagn. Jaggen Edwin biej oons nog in nen moojn 5 serie, automaat, full options met radio en steurbekrachtiging, hee kan non kiezen oet 'n Kadettje, nen Kia of nen Renault Kadjar. Nee, nit het leste medel, mear een vúúrlesten want den had een poar gram meender oetstoot, ook gin lear, ook gin sportvelgen en nen haandbak. Wat keke miszeun toen at hee oons det verteeldn.

En Elroy biej oons had zwoar oonderhaandeld oawer zinnen niejn Toyota Corolla. Hee had der toch earlke dikke nommerplaatn biej-ekregen en nen mooin learnen slöttelhanger van Zuud Fraanske beeste maakt.

Vergette viej nog zowat dee bleute met zonnen Tesla. Ook zwoar esubsidieert allemoals vuur de leu dee at het feaitlijk good köant betaaln. In Riessen he'j Karst oet de Venneslagen den at ook in zonnen Tesla wol jaagn mear biej 't hoes vermoedelijk gin geleagenheaid had um dee batterieje op te laadn. Det tanken dut-e dan biej de Citadel in Riessen en dan löt-e zik wierumme jaangn noar thoes en at 't trechte is met oplaadn net aandersumme. Oawer duurzaamheaid esprökken!

At de hele stroate biej oe oawergeet op elektrische waangs, kriengt de gemeentekearls ne körtere route as ze de weenterdag biej snee of glattigheaid mun streejn. De hele stroate gleuit het oet van al den stroom vuur het oplaadn van dee batteriejwaangs en 'n snee smeelt vanzelf vot.

Oawer auto's kö'j wal dage kuijern.

Gerard Voortman

Senioren op bezoek in goed toegankelijk Rijssens Museum

RIJSSEN - Het Rijssens Museum biedt in samenwerking met ViaVie Welzijn en CarintReggeland op maandag 11 februari ouderen de gelegenheid het museum te bezoeken.

Die middag zal in het (rolstoel)toegankelijk deel van het museum een voorstelling worden gegeven rond het thema "Rijssen in vroegere tijd". Op een groot scherm worden door middel van foto's over Rijssen in vroegere tijd belicht en de medewerkers zullen toelichting geven op dit thema. ?De aanvang is om 15.00 uur. De kosten bedragen 4 euro per persoon, inclusief 2 kopjes koffie of thee met wat lekkers.

Ondersteuning
Mensen die niet op eigen gelegenheid naar het museum kunnen komen, kunnen tegen een kleine vergoeding van huis worden opgehaald en weer thuisgebracht. ?Aanmelden kan bij ViaVie Welzijn, telefoon 0548-362755.

9 februari Babyshower bij Smallsteps Holten

HOLTEN - Zaterdag 9 februari organiseert Kinderdagverblijf Smallsteps aan de Lageweg 2 in Holten een Babyshower van 10.00 tot 12.00 uur.

Een gezellige ochtend voor zwangeren en kersverse ouders uit Holten en omgeving. Er is van alles te beleven. Van informatie over zwangerschap, bevalling en de kraamtijd tot het ouderschap en leuke kleding en unieke cadeaus voor de allerkleinsten. De ochtend is gratis. Onder het genot van een lekker drankje en hapje loop je langs de stands van de deelnemende organisaties. Leuk en zeker informatief voor alle bezoekers. Je kunt meedoen aan een verloting met mooie prijzen en voor de eerste 30 bezoekers staat een goed gevulde goodybag klaar. De aanwezige organisaties zijn: Verloskundigenpraktijk Rijssen-Holten, BTK Kraamzorg, Borstvoedingscentrum Twente, Meer dan Leuk, La Vie Huidverzorging, Bibliotheek, Gelukkig Zwanger, Attach en Match, Little Gifts en Smallsteps. Zij geven u graag advies en informatie over hun werk. Kijk ook op de Facebookpagina www.facebook.com/Babyshower Holten.

Over Smallsteps Lageweg
Smallsteps Lageweg is onderdeel van Smallsteps kinderopvang. In Holten bieden wij kinderopvang, peuterspelen en buitenschoolse opvang aan. Vanuit onze visie; Wij geloven in de kracht van ieder kind laten we kinderen stap voor stap hun talenten ontdekken. Dat is onze belangrijkste drijfveer en de reden waarom we bestaan. Onze medewerkers werken elke dag aan de beste zorg en de juiste uitdaging voor iedere kind. Een tweede thuis, En voor ouders een luisterend oor en een vertrouwd gevoel.

Geleuwt in oezelf, dan kan
'n aander ook in oe geleuwn.

Pleisterplaats

Door een ongeluk in hartje Londen
Zat zijn lichaam vol builen en wonden
Maar bij al dat malheur
Was het zeker een primeur
Dat hij daar een pleisterplaats heeft gevonden

Jan Zandbergen

Een pleister is zeker beter dan een doekje voor het bloeden.

Maandag 11 feb 10:00 uur

Opnieuw The Big Event bij Opel-dealer Kamp Twente

ALMELO – Opel-dealer Kamp Twente in Almelo en Hengelo maakt de aanschaf van een nieuwe Opel wel heel aantrekkelijk.

Tijdens de spectaculaire show The Big Event, die van 11 tot en met 16 februari in Nederland plaatsvindt, krijgt de klant € 2.000,- extra inruilwaarde bovenop de Autotelex-inruilwaarde van zijn huidige auto (€ 1.000,- euro voor de Opel KARL). Behalve de extra inruilwaarde krijgen kopers van een nieuwe Opel personen- of bedrijfsauto voor € 500,- gratis brandstof en mogen ze kosteloos voor € 250,- aan Opel-accessoires uitkiezen. Omdat Opel dit jaar 120 jaar bestaat, profiteert iedere koper van een nieuwe Opel óók van de 120-jaar deals bovenop de voordelen van The Big Event. Daarmee is The Big Event meer dan ooit dé inruilsensatie van Nederland! "The Big Event vindt in februari al voor de twaalfde keer plaats in Nederland", aldus Kamp Twente. "Ook wij doen mee aan deze grootscheepse voordeelshow. Onze klanten weten inmiddels dat er extra veel voordeel te halen is." Via www.opel.nl kunnen klanten een inruilwaardecheque aanvragen. Die kunnen ze tijdens de actieperiode van 11 tot en met 16 februari verzilveren als zij hun auto bij Kamp Twente inruilen voor een nieuwe Opel. Vrijwel alle modellen van Opel doen mee, ook de bedrijfsauto's.

Verdubbelaar
Ook dit jaar is er weer de verdubbelaar. Elke dag zal wordt één taxatie uitgeloot, die geen € 2.000,-, maar zelfs € 4.000,- extra inruilwaarde ontvangt! Om mee te dingen naar die verdubbelde extra inruilwaarde kunnen klanten hun gegevens achterlaten op www.opel.nl.

Gratis brandstof
Voor de € 500,- brandstof verstrekt Kamp Twente een tankpas aan de koper van een nieuwe Opel. Deze pas is tot een jaar na de aankoopdatum geldig. Verder mogen Opel-kopers voor € 250,- aan extra accessoires uitkiezen. Bovendien geldt ook tijdens The Big Event het aanbod van Opel2Go op de KARL en de Corsa voor € 120,- per maand, een automaat-upgrade voor de Crossland X voor € 120,-, een voorraadbonus van € 1.000,- op de Astra, € 750,- voorraadbonus op Grandland X en de Mokka X en 4,99% rente op de financiering. Ook kopers van een Opel Bedrijfswagen profiteren van de voordelen van The Big Event. Met als extra aanbod 0% rente op de financiering met een looptijd van vijf jaar.

Verenigingen maken kans op bijdrage Rabobank

HOLTEN - Verenigingen en stichtingen in Tubbergen, Almelo, Holten, en Wierden maken ook dit jaar weer kans op een leuke bijdrage in het kader van de Rabo Clubkas campagne. De Rabobank Noord en West-Twente geeft ook dit jaar weer een mooi geldbedrag weg aan sportclubs, culturele, maatschappelijke of recreatieve activiteiten binnen hun werkgebied. Kortom, een breed scala verenigingen komt in aanmerking.

Het weggeven van een stukje winst is natuurlijk een mooi onderdeel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die iedere ondernemer heeft, maar zeker ook wanneer het een bank betreft. Dit jaar is er een recordbedrag beschikbaar; in totaal kan dit jaar 200.000 euro geschonken worden.

Stemronde
Niet de bank zelf, maar de klanten bepalen welke vereniging of stichting een financiële bijdrage ontvangt. De opzet van de actie verloopt als volgt. Vanaf nu tot en met 10 maart kunnen verenigingen zich inschrijven om deel te nemen. Zij moeten dan wel aan enkele voorwaarden voldoen; zo moeten zij zelf ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en een zakelijke rekening rekening hebben bij de Rabobank Noord en West Twente. Na aanmelding kunnen de clubs en de bank van 10 maart tot en met 7 april campagne voeren. Klanten van de bank kunnen dan van 19 maart tot en met 7 april stemmen voor welke club een bijdrage moet krijgen. Iedere klant in het werkgebied mag dan drie stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 op dezelfde vereniging. De hoop is dat zo de bijdragen niet alléén naar de grootste verenigingen met de meeste leden gaan. De afgelopen jaren nam de bekendheid van de actie en het aantal klanten dat stemt toe, wat gunstig is voor de verenigingen.

Uitslag
Halverwege april zijn dan de resultaten per club bekend. Deelnemende clubs ontvangen ten minste 100 euro, maar er zit geen maximumbedrag aan deze actie. Kijk voor aanmelding en voorwaarden op: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/noord-en-west-twente/

Presentatie Arjan Baan over 'het Tichelwoark' in Maranatha

RIJSSEN - Voor een overvol Dorpshuis in het verzorgingshuis Maranatha te Rijssen verzorgde fotograaf Arjan Baan een geweldig interessante presentatie over 'het Tichelwoark' van de firma Baan en Ten Hove in Rijssen.

Bij het begin van zijn presentatie verhaalde Baan dat er in het jaar 1924 een fusie plaats heeft gevonden tussen de steenfabrieken van de families Baan en ten Hove. Tijdens zijn lezing verraste hij de bezoekers met een hoeveelheid dia's van veld-ring- en tunnelovens. Hij liet zijn lezing vergezeld gaan met het tonen van fossielen die in het leem gevonden waren. Hij toonde achtereenvolgens de fossielen van een versteende zee-egel, een versteend deel van een boom en een versteende zeester. Tevens liet hij een eigenhandig gemaakte pentekening zien van een veldoven en leuke dierenbeeldjes gemaakt van leem door Jan ten Hove (Jan van Janbrunk).

Historie
Vele foto's kwamen voorbij met werknemers van de steenfabriek in die dagen, waarbij hij al de namen van de getoonde werknemers kon noemen, mede dank zij de hulp van zijn 92 jarige vader en zijn 90 jarige oom die beiden aanwezig waren tijdens deze presentatie. Gezien de stemming in het Dorpshuis bleek dat de bezoekers deze avond intens hebben genoten van deze mooie en interessante presentatie.

Dick Tukkers

Lezing Henk Abbink

NIJVERDAL - Neem een kijkje in het leven van een strafrechter tijdens de lezing van Henk Abbink in het ZINiN Theater.

Henk Abbink geeft op vrijdag 15 februari een theatercollege over strafrechtspraak. Hij heeft heel wat jaren ervaring als strafrechter en nog steeds oefent hij dit ambt uit. Als één ding zeker is, dan is het wel dat hij weet waarover hij praat. Hij zal u niet alleen met het negatieve deel van het beroep laten kennis maken. Met een beetje humor en af en toe wat ontroerende momenten, wordt het een leuke en misschien ook wel leerzame avond. Aanvang van het theatercollege is om 20.15 uur. Kaarten vanaf € 7,50 zijn verkrijgbaar via www.zinin.com.

Restantenmarkt

RIJSSEN - De halfjaarlijkse restantenmarkt in het centrum van Rijssen staat gepland voor donderdag 14 februari. Vanaf 9.00 uur is dit "the place to be" voor scherpe deals en mooie koopjes!

De restantenmarkt staat weer in het teken van de producten van het vorige seizoen. Tegen zeer scherpe prijzen gaan de laatste seizoensproducten de toonbank over voor de liefhebber. Dit alles vindt plaats op een gezellige markt waar de echte koopjesjager goed op z'n plek is! De kortingen zullen hoog oplopen, zowel op de markt als in de verschillende winkels in het centrum van Rijssen. De kern van Rijssen zal die dag tot 21.00 uur in het teken staan van de restantenmarkt. Breng een bezoekje aan de markt en mis niets van deze mooie aanbiedingen. Zo bent u alvast goed voorbereid op de volgende winter zonder de hoofdprijs te betalen!

Speelvriendjes

NIJVERDAL - Op 9 februari is 's middags de ZINiN bibliotheek in Nijverdal voor de allerkleinsten van 2 tot 6 jaar.

Het thema van de peutermiddag is speelvriendjes en er zijn tal van leuke activiteiten rond dit thema te doen. Zo kan er een vlindervriendje geknutseld worden of er kan meegedaan worden met allerlei kattenspelletjes. Maar het is ook mogelijk om te luisteren naar een verhaal dat het poezenvrouwtje voorleest of te genieten van de voorstelling 'Een huis voor Harry'. De peutermiddag wordt gehouden van 13.00 uur tot 16.30 uur in de bibliotheek aan de W. Alexanderstraat 7 en de toegang is gratis.

Witgoedhandel RIESSEN heeft voor elke beurs betaalbaar witgoed in huis

RIJSSEN - Sinds de maand augustus 2018 zijn op het adres Enterstaat 10 Rijssen Theo en Jantine Veneberg gestart met de verkoop van gebruikt witgoed onder de naam: Witgoedhandel ''RIESSEN''.

Op dit adres hebben Theo en Jantine een Cash & Carry ingericht voor de verkoop van gebruikte wasmachines, drogers en vaatwassers. Zij kopen grote partijen witgoed in afkomstig van de leasemaatschappijen. Deze witgoedartikelen worden na aankomst volledig gecontroleerd nagekeken, getest en indien nodig gerepareerd en /of voorzien van nieuwe onderdelen. Na aflevering van de gekochte goederen volgt bij het afhalen van deze gekochte goederen een schriftelijke garantie aan de koper van drie maanden.

Breed assortiment
Witgoed RIESSEN heeft een wisselend assortiment witgoed dat voor elke beurs betaalbaar is en in een goede staat verkeert. Tevens is er ter zake goed geschoold personeel aanwezig voor eventuele reparaties. Dit geldt niet alleen voor bij witgoed dat bij Witgoed Rijssen is aangeschaft, maar ook witgoed gekocht bij derden kunnen voor onderhoud/reparaties/vervanging van onderdelen op het adres Enterstraat worden aangeboden. Witgoedhandel ''RIESSEN'' beschikt voor eventuele vervanging van onderdelen van uw witgoed over een grote hoeveelheid onderdelen van diverse merken en soorten witgoed.

Dick Tukkers

FC Twente - FC Eindhoven

ENSCHEDE - FC Twente speelt aankomend weekend uit bij Sparta Rotterdam en gaat de week erop op bezoek bij Jong PSV.

Op vrijdag 22 februari staat er weer een thuiswedstrijd op het programma, tegen FC Eindhoven. De ploeg uit Eindhoven staat momenteel 9e op de ranglijst en staat samen met FC Twente en RKC Waalwijk bovenaan in de 3e periodestand. De wedstrijd in De Grolsch Veste start om 20.00 uur. Kaarten voor de wedstrijd zijn beschikbaar vanaf € 12,50 en te verkrijgen via kaartverkoop.fctwente.nl en bij de receptie van De Grolsch Veste. Voor de wedstrijd tegen FC Eindhoven heb je geen Clubcard nodig, iedereen kan eenvoudig kaarten kopen. Voor 65-plussers zijn de toegangskaarten vanaf 10 euro te verkrijgen. Ben je lid van de Kidsclub of Young Reds? Dan betaal je 7,50 euro (ouders, familie en/of vrienden die geen lid zijn betalen het normale tarief) in bepaalde vakken. Reguliere kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 12,50 euro.

Betere screening voorkomt zorgfraude in Twente

TWENTE - Het aantal meldingen van zorgfraude is de afgelopen jaren toegenomen. Ook in Twente kwam dit fenomeen helaas vaker voor. De Twentse gemeenten werken actief om dit terug te dringen.

In juni afgelopen jaar constateerde de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid al dat er een stijgende lijn zichtbaar was van zorgfraude. In 2016 waren er 447 signalen, in 2017 al 675 signalen. Met name op het gebied van fraude in de wijkverpleging en fraude met persoons gebonden budgetten steeg fors.

Makkelijke fraude
Zorgfraude kent vele gezichten. Een voorbeeld is dat vaker naar voren kwam was dat cliënten met psychische problemen of lichte verstandelijke beperkingen minder dagbesteding kregen dan zou moeten.Ook de begeleiding bij beschermde woonvormen was minder dan het kostenplaatje aangaf.Zorgfraude ondermijnt het zorgstelsel en zorgt voor grotere kosten voor de samenleving.

Twentse aanpak
Deze en andere vormen van fraude komen ook in Twente vaker voor, zo constateerde ook de Veiligheidsregio Twente. De Twentse gemeenten en andere overheidspartners ontwikkelden daarom het 'Barrieremodel'. om dit tegen te gaan. Een aanpak die nu al succesvol blijkt om malafide zorgbureaus aan te pakken. Dit model omvat drie stappen: het screenen van bureau's op de resultaten tot nu toe; zo mogen zij niet eerder betrokken zijn geweest blij fraude. Er worden strikte eisen gesteld aan de overeenkomst. De tweede stap is pre-monitoring. Deze kijkt naar de organisatie in detail, zoals de financiering, loon-omzetverhouding en achtergrond in de zorgsector. De derde stap is het stoplichtmodel: informatie die verkregen is wordt afgezet tegenover risico-indicatoren.

Brede taak
Het opsporen van misstanden kunnen de overheden echter niet alleen. Wanneer burgers en andere verenigingen signalen hebben van fraude kunnen zij dit ook melden. Zo moeten signalen van fraude nog eerder opgepakt worden, voor dit escaleert.

De Krimpstraal

NIJVERDAL - Toneelvereniging Nut en Genoegen staat op woensdag 13 februari op de planken van het ZINiN Theater met de voorstelling 'De Krimpstraal'.

'De Krimpstraal' is een spannende voorstelling speciaal voor kinderen. Het verhaal draait om Professor Knobbel, een warrige man die elke dag weer nieuwe dingen uitvindt samen met Combi de Robot. Zijn nieuwste uitvinding is een krimpstraal. Zou die werken? Wat als iemand de krimpstraal wil stelen? De voorstelling 'De Krimpstraal' is op woensdag 13 februari om 15.00 uur te zien in het ZINiN Theater aan de Willem Alexanderstraat 7 in Nijverdal. Kaarten voor de voorstelling zijn onder andere te bestellen via www.zinin.com en kosten € 5,-.

Technisch gemak dient de mens

HOLTEN - Door de jaren heen is er veel veranderd en zijn er steeds weer nieuwe ontwikkelingen geweest. De expositie in de Oudheidkamer Hoolt'n laat dit zien.

In vroeger tijden hadden ze geen accuboormachine, maar een handboor. Vroeger waren er ook geen computers, maar werd eerst alles met de hand geschreven tot de komst van de typmachine. Apparatuur die op de moderne mens misschien hopeloos ouderwets overkomen, waren toen een technologische vooruitgang. Dit soort apparaten en nog veel meer nostalgische apparatuur is tot en met 30 maart te zien in de Oudheidkamer Hoolt'n aan de Dorpsstraat 27 in Holten. U bent elke vrijdag en zaterdag van 13.30 uur tot 16.00 uur van harte welkom. De toegang is gratis, maar een gift wordt vanzelfsprekend altijd op prijs gesteld.

Droge cijfertjes een waar feest

NIJVERDAL - Op dinsdag 12 februari om 20.00 uur staat de 18 minuten man in de foyer van het ZINiN Theater met 'De Wereld in Statistieken'.

Droge cijfers, saaie statistieken en ellenlange grafieken! Dat kan toch nooit leuk worden. De 18 minuten man zegt: 'Maar dat is toch een onweerstaanbare uitdaging!' Hij ziet het als zijn taak om bij zijn publiek in de ZINiN Theaterfoyer de statistieken over de wereld voorbij het oog in het brein te krijgen. Als een ware getallen-wizard neemt hij u op 12 februari mee door de wereld van economische ontwikkeling, armoede en gezondheid in Europa, Afrika, Azië en Amerika. Wat betekent data voor jou? Kaarten vanaf € 5,- voor de lezing van de 18 minuten man zijn te bestellen via www.zinin.com.

Voorleeskampioenen

HELLENDOORN - Op zaterdag 2 februari zijn Hannah Ros van De Schaapskooi en Tygo Blikman van de Rietslenke de voorleeskampioenen van de gemeente Hellendoorn geworden.

De finale werd in een bomvol ZINiN Theater gehouden. De jury had een moeilijke taak te volbrengen om 2 winnaars te kiezen uit de 19 deelnemende voorleeskampioenen van de basisscholen. In de ochtendsessie las Hannah als beste voor uit haar boek "Dagboek van een muts" van R. R. Russell. Van de 9 voorlezers op de middag was Tygo de beste voorlezer met een spannend verhaal uit het boek 'Joris en de toverdraak' van Roald Dahl.

Finale
Beide kampioenen gaan door naar de Regionale Voorleesfinale op woensdag 6 maart in het Kulturhus in Holten. Als zij daar winnen, dan gaan ze door naar de Overijsselse finale, die op woensdag 12 april in het ZINiN Theater in Nijverdal wordt gehouden.

Blijf er niet mee zitten: Polikliniek Proktovar kan helpen

HENGELO - Darmklachten, spataderen, rug- en gewrichtsklachten hebben één ding gemeen: ze hebben een grote impact op je leven. Toch blijven veel mensen er te lang mee rondlopen. Polikliniek Proktovar met vestigingen in Hengelo en Best specialiseert in het onderzoeken en behandelen van deze klachten.

Proktovar beschikt over een multidisciplinair team met proctologen die zich buigen over darm- en anale klachten, een gastro-intestinaal chirurg, vaatchirurgen voor onder meer spataderbehandelingen, maar ook een orthopeed en radioloog, gefocust op rug- en gewrichtsklachten.

Spataderen
Spataderen zijn verwijde aderen die meestal in de benen zichtbaar zijn. De blauwe, verdikte aderen kunnen zorgen voor concrete klachten zoals bloeden na het stoten van uw been, pijn, rusteloze benen en een zwaar gevoel in de benen. Behandeling is dan zeker wenselijk op medische gronden, maar ook geeft het weer een zelfverzekerd gevoel in de zomerse dagen wanneer de benen vaker zichtbaar zijn. Meestal kan het onderzoek binnen 1 week plaatsvinden met daarna een snelle behandeling. Bij het consult gebruikt de arts moderne methoden zoals het Duplex-onderzoek om de toestand van de aders goed te bekijken. Behandeling gaat eveneens volgens de modernste technieken, zoals de endoveneuze lasertherapie. Hierbij brengen zij met een zeer kleine snee een kleine laserdraad in in de ader, waarmee het bloedvat gesloten kan worden. Hierbij is dan in de meeste gevallen geen narcose nodig, wat zorgt voor een snelle behandeling met aanzienlijk korter herstel. Andere methoden zoals bijvoorbeeld het dichtspuiten van een ader zorgen ook voor een snel herstel. Het operatief verwijderen van grotere spataderen is ook mogelijk, maar komt steeds minder voor dankzij de moderne alternatieven.

Rug en gewrichtsklachten
Ook voor de behandeling van rug- en gewrichtsklachten bent u aan het juiste adres. Hierbij wordt natuurlijk gekeken naar uw leefstijl en houding, om zoveel mogelijk zonder zware ingrepen te kunnen helpen. De behandeling van een tenniselleboog gaat volgens een innovatieve nieuwe methode, ontwikkeld hier in Twente. Hierbij wordt met kleine naaldjes op een zeer precieze plek bij de ontstoken pees uw eigen bloed of dextrose ingespoten. Uiteindelijk herstelt zo 70 procent van de mensen met een tenniselleboog.

Darm- en anale klachten
Darm- en anale klachten zijn vervelend en roepen niet zelden toch wat schaamte op. Dit is absoluut niet nodig. Veel mensen blijven te lang rondlopen met problemen die goed te behandelen zijn. Proktovar's ervaren proctologen kunnen helpen bij bijvoorbeeld aambeien, pijnklachten en jeuk maar ook problemen met de bekkenbodem of incontinentie. Wanneer een verandering van uw levensstijl of medicijnen niet toereikend zijn, kunnen de proctologen ook diverse poliklinische ingrepen uitvoeren. Behandeling draagt bij aan de kwaliteit van uw leven; blijf er dus niet mee rondlopen.

Verzekerde zorg
Proktovar biedt een breed scala aan onderzoek en behandeling aan. Proktovar heeft inmiddels contracten met veel, maar nog niet alle verzekeraars. Voor u als patiënt is het belangrijk om te weten dat u in principe alleen uw eigen risico betaalt bij Proktovar. Wanneer u namelijk bij een niet gecontracteerde verzekeraar zit, zal Proktovar hun deel van de kosten kwijtschelden. Zo bent u niet duurder uit dan voor andere behandelingen in een regulier ziekenhuis. Goede zorg moet immers voor iedereen betaalbaar zijn.

Maak een afspraak
Polikliniek Proktovar in Hengelo en Best helpt u graag. Maak dan ook een afspraak voor een consult. Bel voor meer informatie of een afspraak met 074-37 64 408 of mail info@proktovar.nl. Kijk ook op de website: www.proktovar.nl

Mooie ogen dankzij Clinique Dr. Don

HENGELO - Clinique Dr. Don is gespecialiseerd in ooglidcorrecties en maakt de mooiste ogen van Nederland!

Denk er eens over na. Geen taboe meer. Eén op de zeven Nederlanders (30.000 per jaar) ondergaan een ooglidcorrectie per jaar. Het ziet er mooier uit. Zowel mannen als vrouwen komen in de klinieken van Dr. Don voor een bovenooglidcorrectie. Iedereen wil toch een frisse uitstraling?

Hangende oogleden
Ogen kunnen ook echt moe aanvoelen als de ogenleden gaan hangen. De omliggende spiertjes moeten steeds het gewicht van het uitgezakte ooglid omhoog houden. Het kost steeds meer moeite om de ogen open te houden. De ogen voelen dan moe aan. Ook kunnen klachten als: hoofdpijn, tranende ogen en minder zicht ontstaan.

Hoe gaat het in zijn werk?
Clinique Dr. Don is gespecialiseerd in zowel complexe als eenvoudige ooglidcorrecties en heeft al vele honderden patiënten met succes en tevredenheid behandeld. Eerst wordt er in een intakegesprek onderzocht of mensen in aanmerking komen voor een ooglidcorrectie. Daarna volgt de ingreep. De overtollige huid die in de weg zit wordt nauwkeurig verwijderd en Dr. Don zorgt ervoor dat het kleine wondje precies in de oogplooi valt, zodat het later niet meer zichtbaar is. Door zijn kennis en ervaring op het gebied van ooglidcorrecties, kan hij de operatietechniek kiezen die het beste past bij de vorm van uw oog. Het is en blijft dus maatwerk. Afspraak maken? 0743030250

Prijs
Bovenooglidcorrectie voor 495 euro. De intake is gratis. Deze unieke winteraanbieding is voor u of voor iemand uit uw omgeving die hier al een tijdje over nadenkt. Boek een vrijblijvende afspraak in bij Clinique Dr. Don en laat u informeren over de mogelijkheden. 074-3030250. De medisch consulenten beantwoorden graag uw vragen. Clinique dr. Don is gevestigd aan de Demmersweg 136, 7556 BN in Hengelo. Kijk ook op: www.cliniquedokterdon.nl

Contactlenzen ook voor senioren

TWENTE - Met het ouder worden nemen ook de lichamelijke ongemakken wat toe. Slechter zien is hierbij helaas ook een veel voorkomend probleem. Hoewel we het graag lang uitstellen, is menig senior uiteindelijk toch aangewezen op een bril. Maar: er zijn ook alternatieven. Zo staat ook de ontwikkeling van contactlenzen niet stil.

Het was lang de gewoonte om op leeftijd gewoon een (lees)bril aan te meten wanneer het slechter ging met het lezen. Gelukkig zijn tegenwoordig veel aspecten van slechter zien goed te behandelen met medicijnen of chirurgie, maar bij kleinere problemen kunnen ook contactlenzen uitkomst bieden. Deze bieden belangrijke voordelen ten opzichte van een bril. Natuurlijk als eerste het cosmetische: niet iedereen is fan van met een bril lopen, hoe modieus ze ook kunnen zijn tegenwoordig. Contactlenzen bieden daarnaast een volledig zicht, zonder de hinderlijke bril die delen van uw zicht blokkeert. Het spaart ook de neus en oren, die het zeker bij een zwaardere bril te verduren krijgen. Contactlenzen zijn relatief eenvoudig in en uit te zetten; makkelijker dan u wellicht denkt. Met een korte instructie en een klein beetje oefenen is dit perfect te doen met de vingers of een zuigertje. Lenzen zijn ook comfortabel te dragen bij het sporten, hoewel het verstandig is om ze bijvoorbeeld bij het zwemmen uit te doen.

Bifocaal
Tegenwoordig zijn ook lenzen leverbaar als multifocaal / bifocaal, oftewel, geschikt voor meerdere afstanden. Zo kunt u zowel veraf als dichtbij goed zien. Een voordeel van de contactlenzen ten opzichte van de bril is dat de lenzen actief meedraaien met uw ogen. Zo is bijvoorbeeld het bovenste stap in de supermarkt goed te lezen zonder veel moeite.

Goed advies
Wanneer u contactlenzen overweegt is het verstandig om advies in te winnen bij een ervaren contactlensspecialist. Niet iedere opticien beschikt over de ervaring en kennis om uw lenzen perfect aan te meten. Via de Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten, www.anvc.nl, is een lijst te vinden van gediplomeerde specialisten. Ruim 90 procent van hen is aangesloten bij deze vakvereniging.