Hart van Rijssen - Nijverdal

6 december 2019

Hart van Rijssen - Nijverdal 6 december 2019


Treurnis om het zwijgen van Klein Velderman (D66)

Foto: Jan van de Maat

RIJSSEN - Je kunt als raadsleden elkaar niet meer vertrouwen als iemand stiekem geluidsopnamen maakt van een besloten vergadering en die doorstuurt naar de krant.

Daarop liet burgemeester Arco Hofland een onderzoek instellen door de Officier van Justitie. Die ondervroeg de meeste fractievoorzitters. Het lek kwam niet boven water, maar uit haar rapport bleek dat D66-fractievoorzitter Herman Klein Velderman (foto) niet wilde praten. Het merendeel van de partijen sprak daar zijn treurnis over uit in een motie die werd ingediend door SGP-fractievoorzitter André Scheppink.

Treurnis
De fractievoorzitters wilden van Klein Velderman weten waarom hij had gezwegen. Na lang debatteren gaf hij toe dat hij geen informatie aan de krant had doorgegeven. "Maar u weet dat er op bepaalde dossiers af en toe een sterke verbondenheid is tussen sommige fracties." Zijn zwijgen tegenover de Officier van Justitie was dan ook een soort daad van protest daar tegen. Op internet had hij gelezen dat het zwijgen zijn goed recht was en "ik wilde wel eens zien waar dit eindigt in deze raad. Welnu dat is dus deze motie van treurnis."

Verdenking
De andere partijen vonden in eerste instantie dat Klein Velderman door te zwijgen de verdenking op zich laadde. Na diens bekentenis dat hij niet gelekt had, werd het moreel verwerpelijk gevonden dat hij zijn persoonlijk belang stelde boven het algemeen belang. Alleen Rob Meijerink (PvdA) steunde de motie van treurnis niet. Hij bestempelde het zwijgen van Klein Velderman als "niet handig", maar een motie van treurnis vond hij een te zwaar middel.

Overigens was iedereen het er wel over eens dat het onderlinge vertrouwen door dit soort acties schade op oploopt en dat maakt het samenwerken met elkaar er niet gemakkelijker op. Omdat niet alle fractievoorzitters gehoord waren door de Officier van Justitie, stelde GB-fractievoorzitter Jan Beunk voor om het onderzoek op dat punt alsnog compleet te maken en ook de niet gehoorde fractievoorzitters alsnog te verhoren. Daarmee ging de gehele gemeenteraad akkoord.

Hosanna imponeert in het Weihnachtsoratorium

RIJSSEN - Er was weer heel veel te genieten in het Weihnachtsoratorium dat oratoriumvereniging Hosanna onder leiding van Jacco Camphens vrijdagavond uitvoerde in een stampvolle Dionysiuskerk.

Een monumentaal werk uitvoeren met veel solisten en een flink Van Wassenaer Consort blijft altijd een avontuur. Er werd met veel inzet gezongen en gemusiceerd. Een sterke bezetting qua solisten, maar successen uit het verleden geven niet altijd garanties voor de toekomst. Margreet Rietveld heeft een loepzuivere stem, maar je bedoeling overbrengen op het publiek is een andere kunst.

Watervallen
De bas Martijn Sanders zingt uitstekend, maar miste hier en daar wat volume. Tenor Leon van Liere heeft een soepele stem, was ook uitstekend verstaanbaar bij de recitatieven, maar verdwaalde af en toe tussen de muzikale watervallen. Absolute topper was de alt Martine Straesser die het allemaal heel spannend maakte door haar ingehouden manier van zingen en haar publiek het gevoel gaf speciaal voor hen naar Rijssen gekomen te zijn.

Excellent
Maar op de door Bach gekozen momenten in de grote muzikale belevenis excelleerde Hosanna. Direct al bij het Jauchzet, frohlocket werd letterlijk en figuurlijk de toon gezet en aan het einde van het eerste deel werd de pauze aankondigde met een vrolijk gebracht Herrscher des Himmels.

Energie
Het Weihnachstoratorium is een flinke zit, maar Hosanna voorzag het publiek op de juiste momenten steeds weer van nieuwe luisterenergie. Het Ehre sei dir Gott gesungen was één groot feest dat de luisteraars meevoerde naar hogere sferen en eigenlijk niet lang genoeg kon duren. Maar het koor is ook in staat tot zeer piëteitsvolle presentaties, zoals het geval was met het koraal Ich steh an deiner Krippen hier.

70 jaar
Dirigent Jacco Camphens heeft van zijn 70-jarige oratoriumvereniging in enkele jaren tijd een koor gemaakt waarmee de stad Rijssen voor de dag kan komen. Het publiek beloonde de musici met een lang en warm applaus.

Jaargang: 6 • Nr 279• Wk 49

Vogel van de week: Skadrekstr

RIJSSEN - De vogel van deze week is de skadrekstr in het Rijssens in het Nederlands noemt men deze vogel grauwe klauwier. De grauwe klauwier is een zangvogel en het zijn in Nederland echte zomergasten, die meestal niet voor eind april arriveren en in september al weer grotendeels vertrokken zijn.

De vrouwtjes zijn geheel bruin en de mannetjes zijn sterker getekend met een grijze kop en zwart masker, roodbruine vleugels en een zwart met witte staart. Het is een roofvogel, hij vangt muizen, kikkers, hagedissen en grote insecten, zittend op de top van een struik of paal, soms ’biddend’. Gevangen prooien worden vast gespietst op doorns of prikkeldraad en worden daar bewaard en later opgegeten. Bijzonderheid hierbij is dat de haak aan de snavel van de grauwe klauwier de prooi transporteert, want zijn poten zijn daar niet sterk genoeg voor. Grauwe klauwieren broeden in gevarieerde heide-en veengebieden en in kleinschalig agrarisch landschap. Het mannetje bouwt zijn nest goed verborgen in dicht struikgewas. Er worden 4 tot 6 eieren gelegd die hoofdzakelijk door het vrouwtje worden uitgebroed. De broedtijd is 15 dagen en twee weken later vliegen de jongen uit, ze worden dan nog wel een paar weken door hun ouders gevoed. Bij de geboorte zijn de jongen erg klein van 2,5 tot 3 centimeter, maar ze groeien razend snel.

Dick Tukkers

Column

BLOKKEERTUKKERS

Et is wier de tied van et joar dat volwassen leu zik met 'n broes op 'n bek vuur de hele wearld te kakken zett. WANT ONZE MOOIE KULTUUR WORDT UITGEVAAGD, brult ze terwiel as ze in een völs te strak päkken oaver stroate zwalket. Dat mu'w allemoal mer mooi vinden. Want in dit oh zo vrieje land mu'w ons gewoon anpassen.

Zwarte Piet mag nit mear. Poeh wat ne ellende! Nit et hele Suntekloasfeest is verkeerd, nee, et geet enkel um den olden baas zien moat. Dat den der pas zo'n 150 joar terugge bie is ekömmen en dus helemoal nit zonne lange traditie hef, doar heur iej gin menske oaver. As et oe echt um olde traditie te doon was en nit um et recht um leu bewust vuur de skennen te skuppen (SAMENleaving en zo), zo'j dus helemoal gin Zwarte Piet mutten hebben. Dan heten Suntekloas gewoon Wodan en zinne helpers nit Piet, mer Heugen en Meanen en hadden ze nen snawel en vearen. MER ZWARTE PIET IS ONZE EEUWENOUDE TRADITIE!

Kinder maakt et gin klap oet of ze non kado's kriegt van nen vadsigen ansteller met skoonsmear um 'n snoeten of zonder. As ze mer kado's kriegt. Want al vanof et ogenblik dat ze der achterhen komt kieken wördt et materialisme der in ehöwwen. Twee wekke leden nog jöarig ewest? Maakt niks oet, dee kado's is ons Fritsken alwier op oet ekekken. Kopen! Kopen! De grote geldwolverige winkels strieket zik gniffelend de hande samen. Black Friday Deals! Want wiej loat de longen met etzelfde gemak heel gearne noar löage Amerikaanse tradities hangen.

Deezelfde kultuurskreeuwers holdt de lippe ook stief dichte as et um et Twents geet. Dat wat pas écht kultuurgood is en echt identiteit gef. Wat ooit de vuurnaamste sproake van Europa was en woer'j nums kwoad met doot. Woer'j et hele joar duur plezeer van hebt, woer'j oe nit apart vuur hoovt an te trekken en wat de saamheurigheid pas echt anwakkert. De sproake en et gedachtengood van oewe vuurolden. Woer as van bewezen is dat et good is vuur de harsens en wat oe ontvankeliker maakt um wier andere sproaken te learen. Mer nee, Twents mu'w zo rap meugelik vanof. Hollandse eenheidsworst, liekvörmig en metloperig. Kultuurmoord woer as gin menske zik drok umme maakt.

De kinderkes magt enkel in snedig glad-ehoarked Hollands um kadootjes bedelen. Met dik accent, dat wal. Better halfbakken Hollands as good plat. Dat dee kinderkes doarduur nog altied duur de rest van et land met 'n nekke wordt an ekekken maakt niks oet. Onse kinnen kunn wel so goed nillands!

Woer zint dee blokkeer-Tukkers?

Pepernotenconcert

RIJSSEN/NOTTER - Donderdag 21 november gaven de jeugdorkesten WIT en WAT van Muziekvereniging Wilhelmina een pepernotenconcert in het Kulturhus Irene in Notter. Het was een leuk concert met echte pieten!

Een bijzondere avond voor WIT (Wilhelmina Aanstormend Talent), want zij presenteerden tijdens hun optreden hun nieuwe concertkleding. WAT (Wilhelmina Aanstormend Talent) speelde een paar solostukken, een echte uitdaging voor de orkestleden. Een geslaagde avond die werd afgesloten met de mogelijkheid voor jonge kinderen om een instrument uit te proberen. De eerstvolgende datum waarop een van de twee orkesten speelt is 30 december tijdens het Oliebollenconcert. WIT treedt die ochtend op bij het muziekgebouw aan de Morsweg.

Winnaars bekend

RIJSSEN - Bij Zorgboerderij de Borkeld werd van 14 tot en met 16 november de grote Winterfair gehouden en Pluimers Isolatie koppelde daar een mooie winactie aan.

De winnaars van de actie "Waar staat onze Pluimers auto?" tijdens Winterfair 'De Borkeld' hebben recent hun prijzen in ontvangst mogen nemen. Het goede antwoord is natuurlijk: Enterveenweg afslag Biesterij. Veel plezier met de gewonnen prijzen.

Festival of Lessons and Carols in de Schildkerk

RIJSSEN - Zaterdag 14 december voert Vocaal Ensemble Rijssen voor de vijfde keer een Festival of Lessons and Carols uit in de Schildkerk van Rijssen. Organist Dick Sanderman zal weer zijn medewerking verlenen.

Tijdens het komende Festival of Lessons and Carols zullen verschillende bekende kerstliederen (met name uit de Engelse traditie) te horen zijn. Daarnaast zal ook kerstmuziek klinken van onder andere de Noorse componist Olaf Gjeilo. Naast koorzang is er ook veel samenzang.

Première
Ook dit jaar weer een première van een nieuw koorwerk van Dick Sanderman. Vorig jaar was de Revius' Carol nieuw; dit jaar is het nieuwe werk 'Joyful Mystery'. De lezingen uit de Engelse Bijbel worden verzorgd door middelbare scholieren, koorleden en Kees Jansen. Het concert begint om 19.30 uur, kerk gaat open om 19.00 uur open. Kaarten (à 6,- voor volwassenen en 3,- voor kinderen tot 12 jaar) zijn te koop bij koorleden, de website van het koor (www.vocaalensemblerijssen.nl) en aan de kerk.

Zelfs 'n besten kapper kan
zichzelf neet knipn.

Meten met twee maten

Een beginnende bouwvakker uit Lelystad
Heeft een karwei opmeten onderschat
Heeft er daarom twee vrienden bij gehaald
Daar heeft zijn baas wel van gebaald
Omdat hij met twee maten mat!

Jan Zandbergen

Als het alleen maar klachten regent, heb je niks aan een paraplu.

Maandag 9 dec. 10.00 uur

Rijssen op 't IJs met echt ijs!

RIJSSEN – Op vrijdagmiddag 13 december a.s. wordt om 16.00 uur de ijsbaan officieel geopend door burgemeester Hofland. Hij doet dit samen met een Olympisch schaatskampioen, waarvan we de naam nog niet mogen verklappen.

Tijdens Rijssen op ’t IJs is er van alles te doen. We verklappen alvast dat op maandag 16 december de echte Coca-Cola Kerst truck naar Rijssen komt! En dat van 10.00 uur tot en met 18.00 uur de Kerstman en zijn hulpjes aanwezig zijn op het HogeWal plein. Er worden veel leuke dingen uitgedeeld, dus zorg dat je het niet mist!

IJsmeesters
Gedurende de hele periode van Rijssen op ’t IJs zorgen 5 ijsmeesters voor een perfecte ijsvloer. Voorafgaande worden de ijsmeester getraind om de tijdelijke ijsbaan zo goed mogelijk te onderhouden. Ondanks het echte ijs is de tijdelijke ijsbaan zuinig in energieverbruik. Om het milieu zo min mogelijk te belasten, compenseert leverancier Ice-World 100% van haar CO2-uitstoot met de aanplant van mangrovebossen in Myanmar.

Horeca
Na of tussen het schaatsen door bent u van harte welkom in het horeca paviljoen, direct aan de ijsbaan. Hier verzorgen Brasserie de Passage en de Markies de inwendige mens.
Informatie
Kijk voor meer informatie over Rijssen op 't IJS op: www.winkeleninrijssen.nl/ijsbaan

Jongerenkoor Yehuda te gast bij Maranatha

RIJSSEN - Zaterdagavond 23 november genoot het publiek in het Dorpshuis van een zeer geslaagd concert door Jongerenkoor Yehuda uit Beekbergen.

Na het welkomstwoord door activiteitenbegeleidster Hannie Dijkgraaf opende het programma met samenzang van Psalm 92:2 en 8 gevolgd door een meditatie die gelezen werd door de voorzitter van het jongerenkoor. Om kwart voor acht klonk vol, maar op sommige momenten ook heel subtiel, Psalm 42 door de zaal. Daarmee was de toon gezet voor een zeer afwisselend programma. Het koor zingt net zo gemakkelijk psalmen als geestelijke liederen, daarbij uitstekend begeleid door organist Frank Stufken. De enthousiaste dirigent Arjan van ’t Zelfde wist dit pas drie jaar bestaande koor een grootse muzikale prestatie ten gehore te laten brengen deze avond. Vooral de nummers ‘Ook voor mij’ en ‘De morgen is gekomen’ waren van grote klasse. Het door de dirigent bewerkte gedicht “Duisternis en Licht” van mevrouw Hakkenberg kregen de bezoekers als toegift toegezongen.

Afsluiting
Na dit mooie concert met veel samenzang werden dirigent, organist, koor, vrijwilligers en personeel door Hannie bedankt. Blij verrast was ze door de grote opkomst van bewoners, familie en met name bewoners van de verpleegafdelingen, waarvoor ze het aanwezige personeel extra bedankte. Op haar vraag aan één van de toehoorders wat ze vond van het koor, kreeg ze als antwoord: “Zee mangt nog wal ’n half uur duurgoan met zingn”.

Dick Tukkers

Willem en Gerrie Wolterink-Poortman 65 jaar getrouwd

RIJSSEN - Op maandag 9 december hopen Willem Wolterink (90) en Gerrie Wolterink-Poortman (88) hun briljanten bruiloft te vieren. Zij wonen sinds een half jaar tot hun volle tevredenheid in huize Maranatha.

Het echtpaar ontmoette elkaar voor het eerst in ‘n Stoom waar Gerrit als monteur werkzaam was en de verdere ontmoetingen vonden plaats via de gymnastiekvereniging DOS waar ze uiteindelijk beiden het 50-jarig jubileum mochten vieren. Zij huwden in het jaar 1954 in Rijssen en zijn rasechte Rijssenaren. Na hun huwelijk woonde het echtpaar aan de Boekweitstraat, vervolgens 50 jaar aan Piet Heinstraat en sinds de maand juni 2019 in Maranatha. Het echtpaar ontving een zoon die samen met vrouw in Loenen woont. De familie is uitgebreid met twee gehuwde kleinzoons en twee achterkleinkinderen.
Gerrit werkte als monteur 30 jaar lang bij Ter Horst&Co en daarna 20 jaar lang als beheerder van sporthal ‘De Reggehal’ in Rijssen, waar hij met bijzonder veel plezier werkte. Gerrie zorgde al die jaren voor het huishouden en haar gezin zoals in die jaren gebruikelijk. Het echtpaar is nog redelijk gezond. En ze zijn bijzonder dankbaar voor het goede leven dat ze samen mogen beleven met hun nageslacht. Het echtpaar zal op 9 december worden bezocht door burgemeester Arco Hofland die namens het gemeentebestuur van Rijssen-Holten de felicitaties zal overbrengen. Het echtpaar zal deze feestelijke dag gedenken samen met hun familie in Loenen.

Dick Tukkers/foto Arjan Baan

Bijbelstudie Jeruël Rijssen

RIJSSEN - De laatste Bijbellezing in Jeruël dit jaar vindt plaats op vrijdagavond 13 december. De studie wordt gegeven door ds. J. Bakker, predikant van de RBT, uit Goor. "Moet je bang zijn voor het sterven?" is het onderwerp.

Bij het groter worden denken kinderen dat ze er dagen bij krijgen. Maar wat ze niet weten, is dat er eigenlijk dagen afgaan. Kinderen rekenen zich rijk. Een mens komt tot een huwelijk maar dat is niet zeker. Ook is niet zeker of een mens arm zal blijven of rijk zal worden; evenmin of hij of zij oud wordt of niet. Eén ding is wel zeker, zoals Hebreeën 9:27 zegt: "Het is de mensen beschikt, eenmaal te sterven en daarna het oordeel!" Hoe we ook geleefd hebben, bij het sterven moeten we alles loslaten. Velen ontdekken veel te laat: 'mijn levensschip vaart op de donkere stroom van de eeuwigheid!' Daarover gaat deze Bijbelstudieavond.
De lezing begint om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur, Van Heekstraat 40. Toegang is gratis bij koffie en thee. Meer informatie: http://jeruelrijssen.nl/

Muzikale verrassing

RIJSSEN - Op donderdag 12 december vindt voor de tweede keer in de Brusselzaal van het Rijssense gemeentehuis een verrassingsconcert plaats.

De grote verrassing was toen dat het stadhuisorgel gezelschap had gekregen van een piano. Een andere verrassing was de medewerking van muzikale duizendpoot Martin ter Denge. "Dat is ook de insteek voor het verrassingsconcert van dit jaar", vertelt een woordvoerder van de Stichting Stadsmuziek. "De concertserie bestaat al ruim 40 jaar en trouwe bezoekers weten dat het programma overwegend klassiek is. Maar tijdens het verrassingsconcert kun je zomaar opeens heel andere muziek aantreffen, muziek waarmee je je blikveld kunt verruimen".
Dit jaar heeft de Rijssense saxofoniste Wies Gerritsen Mulkes een belangrijk aandeel in het programma. Sinds zij is gestart met een conservatoriumstudie jazz-saxofoon speelt ze nog maar zelden klassiek, maar tijdens het verrassingsconcert zal Wies samen met stadsorganist Dick Sanderman de prachtige Aria van Eugène Bozza ten gehore brengen in de versie voor altsaxofoon en orgel. Verder staat u nog een verrassing te wachten tijdens dit concert, maar dat wordt niet verklapt.
Het concert in de Brusselzaal begint om 20.00 uur. De toegang is gratis, wel wordt er gecollecteerd bij de uitgang.

Kerstbuffet voor senioren

RIJSSEN/HOLTEN - ViaVie Welzijn Rijssen-Holten organiseert op donderdag 26 december, tweede kerstdag, voor senioren een Chinees buffet bij Restaurant De Lange Muur aan de Deventerweg 61 in Holten.

U kunt genieten van een uitgebreid en heerlijk buffet. De aanvangstijd is 14.30 uur en de kosten bedragen € 15,- p.p. (exclusief drankjes). Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te spreken in een gezellige sfeer. U komt toch ook op tweede kerstdag? Gastvrouwen van ViaVie Welzijn zullen u ontvangen en zijn gedurende de middag aanwezig om indien nodig u de helpende hand te bieden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij ViaVie Welzijn via telefoonnummer 0548-362755.

Lezing over Edward Hopper

HOLTEN - Op woensdag 11 december geeft Frederike Upmeijer een lezing in Kulturhus Holten over de Amerikaanse schilder Edward Hopper.

Hopper is bekend door zijn verstilde taferelen met mensen afgebeeld als eenzame en melancholieke wezens. Upmeijer leidt u wervelend door zijn leven en werk. De lezing begint om 20.00 uur en de entree bedraagt 12,50 euro, voor donateurs slechts 10 euro. Tickets via www.kulturhusholten.nl.

Black Friday in Fanstore verlengd: 20% korting op alles

ENSCHEDE - Het is nog steeds Black Friday in de Fanstore van De Grolsch Veste.

Alle producten zijn verkrijgbaar met 20% korting. Bestel daarom nu in de Fanstore of online via shop.fctwente.nl jouw wedstrijdshirt, trainingskleding of ander FC Twente-artikel met 20% korting. De actie is verlengd tot en met vrijdag 6 december.

Kom langs!
De Fanstore in de Grolsch Veste is op maandag tot en met vrijdag dagelijks geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Op zaterdagen van 11.00 tot 17.00 uur.

Breed assortiment
FC Twente heeft in de Fanstore een leuk en breed assortiment merchandise beschikbaar voor de echte fans. Leuk om te krijgen én zeker ook te geven tijdens de komende feestdagen. Naast de gebruikelijk tenues koopt u ook FC Twente vrijetijdskleding, speelgoed, tassen, bekers tot zelfs een FC Twente hondenriem of voerbak voor uw huisdier. Kortom, voor ieder wat leuks te vinden om de Twente-trots uit te stralen.

Infomiddag implantaten en klikgebit bij Dental Combinatie

RIJSSEN - In Nederland hebben meer dan een miljoen mensen problemen met hun tanden of kunstgebit. Er is vaak sprake van ongemak, schaamte en onzekerheid. Voor deze groep mensen met een kunstgebit is vrijuit lachen en het kunnen genieten van favoriete gerechten er vaak niet meer bij.

Met tandheelkundige implantaten kan hierin grote verbetering aangebracht worden. Implantologie is de meest geavanceerde en klinisch succesvolle therapie die beschikbaar is om een of meerdere ontbrekende tanden te vervangen. Het grote voordeel van implantaten is dat het kunstgebit op zijn plaats blijft zitten. Bovendien helpt het bij het voorkomen van botverlies en invallen van de kaaklijn. Een door implantaten ondersteund kunstgebit biedt comfort en verbetert het zelfvertrouwen, zo is de ervaring van Herman ter Harmsel, praktijkeigenaar van Dental Combinatie Rijssen.

Vergoeding
Een implantaat gedragen prothese wordt veelal vergoed vanuit de basis zorgverzekering. "Wij verzorgen de aanvraag van begin tot eind", vertelt de heer Ter Harmsel "De patiënten staan centraal, we luisteren naar hun verhaal en nemen echt de tijd. We hebben geen wachtlijsten, zodat iedereen zo snel mogelijk geholpen kan worden."

Informatiemiddag
Wie nieuwsgierig is geworden kan op vrijdag 13 december tussen 14.30 en 17.30 uur terecht in de praktijk tijdens de informatiemiddag. Het team van Dental Combinatie Rijssen geeft doorlopend presentaties, vertelt alles over de mogelijkheden van onder meer implantaten en een betere gebitsprothese en staat klaar voor een vrijblijvend en kosteloos advies.

Kom langs
Dental Combinatie Rijssen is gevestigd aan de Vennekesgaarden 67 in Rijssen. U kunt hier gratis parkeren.

Win kaarten voor tributeshow van 'Metallica in Symphony'

ENSCHEDE - Hardrock en metal liefhebbers, opgelet! Op 9 januari 2020 speelt dé officiële internationale Metallica tributeband Scream Inc. in het Muziekcentrum in Enschede.

Deze vier heren mogen zichzelf de enige act ter wereld noemen die de volledige setlist van Metallica's beroemde album 'S&M' live speelt. Samen met het imposante 30-koppige orkest Orion Orchestra brengen zij symfonische versies ten gehore van hits als 'Nothing Else Matters', 'One', 'For Whom The Bell Tolls' en 'Master of Puppets'.

Gezegend
Bewapend met nieuwe arrangementen geschreven door drummer Andrew Liutyi zetten zij een uniek eerbetoon van topkwaliteit neer. Dit doen zij zo zelfs zo goed, dat ze de goedkeuring van Metallica frontman James Hetfield in hun zak hebben mogen steken. "James keek ons lachend aan en zei dat we niet meer zoveel hoeven te oefenen", aldus Scream Inc. De afgelopen jaren hebben zij met hun show 'Metallica in Symphony' honderden zalen in meer dan vijftien landen met gemak weten uit te verkopen, met lovende recensies van Metallica fans over de hele wereld tot gevolg.

Win kaarten!
Wil jij dit exclusieve concert live beleven? Doe dan mee met onze lezersactie, want we mogen 4x twee kaarten weggeven voor de show in Enschede op donderdag 9 januari. Stuur een email naar prijsvraag@dwfmediamakers.nl met je contactgegevens om kans te maken op deze kaarten. Winnaars krijgen per email bericht.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en kaartverkoop voor 'Metallica in Symphony' en andere leuke tribute shows op: www.tribevents.nl/shows

Je hebt altijd prijs op December Krasloten

RIJSSEN/NIJVERDAL - Alleen bij Cigo Spithoff heeft u altijd prijs op de December Krasloten. Op de krasloten vind je nu een extra kraslaag. Hieronder zitten prijzen verstopt die beschikbaar zijn gesteld door een grote groep lokale ondernemers.

"Mooi om te zien hoe enthousiast vele ondernemers op ons verzoek reageerden en graag mee willen meewerken aan deze actie van Cigo Spithoff. Er zijn in totaal wel meer dan 2.000 extra prijzen beschikbaar gesteld. Naast de prijzen die je met de krasloten kan winnen, waaronder de hoofdprijzen van € 200.000,- en € 100.000,-, zijn er bij ons dus heel veel andere prijzen te winnen. Je maakt extra kans op onder andere een driegangenmenu voor 2 personen, een Prima Donna setje t.w.v. € 140,-, gratis apk's, heerlijke worsten, broodjes met drankjes, koffie met gebak, happy socks, oliebollen, kleding, ballen, thermo-setjes, waardebonnen en kortingsbonnen. De kraslotenactie is een aanvulling op onze jaarlijkse Staatsloterijactie, waarbij je bij aankoop van een Oudejaarslot en een lot voor de trekking van 10 januari al een tweede diner gratis ontvangt bij de Gulle Goedzak of Brasserie de Passage", aldus Jan Spithoff.

Deelnemers
Zowel in Nijverdal als in Rijssen zijn er vele deelnemers, zoals Multivlaai Nijverdal. De overige deelnemers vind je op de poster in de winkels in Rijssen en Nijverdal.

Gerrit en Jo Dannenberg 60 jaar getrouwd

RIJSSEN - Op woensdag 4 december mocht het echtpaar Gerrit Dannenberg (79) en Jo Dannenberg – Rozendom (79) hun diamanten bruiloft vieren.

Het echtpaar ontmoette elkaar op jeugdige leeftijd op de Kamgoarn, waar ze beiden werkzaam waren. Na ongeveer drie jaar verkering hadden ze het wel bekeken en trouwden op 19-jarige leeftijd. Ze gingen wonen bij zijn ouders op de hoek Moddeweg –Nijverdalseweg, een jaar in de Prinsenstraat en onderhand wonen ze al weer 34 jaar op hun huidige adres in Rijssen. Het echtpaar ontving twee zoons en zag de familie uitbreiden met twee schoondochters, twee kleinkinderen, die allemaal in Rijssen wonen en regelmatig gast zijn in huize Dannenberg.
Van beroep was Gerrit timmerman en dan speciaal op het gebied van restauratie. Zo werkte hij onder andere mee aan de renovatie van verschillende kerken, de Pelmolen en aan andere karakteristieke gebouwen. Tijdens zijn werkzame leven werd Gerrit arbeidsongeschiktheid, maar hij ging niet bij de pakken neerzitten. Hij kluste vooral in zijn schuur en in zijn fraaie tuin. Vermeldenswaardig is ook dat hij enige jaren terug heel veel vogelhuisjes vervaardigde van theepotten, hetgeen een ware rage werd. Jo verzorgde het huishouden en de kinderen zoals in die jaren gebruikelijk was. Het echtpaar is nog goed gezond en kunnen voor zover nodig zichzelf volledig redden. Beide echtelieden hebben voldoende hobby's om zich niet te vervelen. Zo is Gerrit al 25 jaar lid van de motorclub ’n Tuf en reeds 55 jaar lid van schietvereniging Tubantia, waar hij ook de wekelijks clubavonden van bezoekt. Jo verricht sinds jaren vrijwilligerswerk en wel twee avonden per week op het verzorgingshuis De Wellehof en daarnaast bezoekt zij iedere maandagavond de repetities van de zangvereniging Looft den Heer, waar ze al 25 jaar lid van is.

Viering
Burgemeester Arco Hofland heeft het echtpaar op 4 december thuis bezocht, om namens het gemeentebestuur van Rijssen-Holten de gelukwensen over te brengen. Op vrijdag 6 december viert het echtpaar met familie, vrienden en bekenden hun huwelijksfeest in de zaal van de schietvereniging Tubantia aan de Nieuwlandsweg 5 in Rijssen .

Het echtpaar is zeer dankbaar dat ze deze dag mogen herdenken met hun familie,vrienden en bekenden.

Dick Tukkers

Lichtjesavond

RIJSSEN - Lichtjesavond is: In een sfeer van warmte en saamhorigheid als bevolking van Rijssen even stilstaan bij degenen die niet meer bij ons zijn op een door fakkels verlichte begraafplaats.

Deze eenvoudige en laagdrempelige herinneringsbijeenkomst is voor een ieder, jong en oud, vrij toegankelijk. Het belangrijkste hierin is dat geloof, afkomst en achtergrond geen rol spelen. Dit jaar wordt Lichtjesavond Rijssen gehouden op woensdag 11 december om 19.00 uur. U wordt begroet op algemene begraafplaats Het Lentfert, via de hoofdingang aan de Schapendijk in Rijssen. Hier zal aan de bezoekers een kaars worden aangereikt. De bijeenkomst zal in z'n geheel ongeveer 30 minuten duren en is ook geschikt voor kinderen. Voor mensen die minder goed ter been zijn, worden stoelen klaar gezet. Op Lichtjesavond is iedereen welkom, ook nabestaanden wiens dierbaren elders gecremeerd of begraven zijn. Voor wie geen plekje heeft om de kaars neer te zetten na de ceremonie, is er altijd plaats in het Hart van Licht. Mocht u een vrijwillige donatie willen doen voor de Stichting, dan kan dat in de daarvoor bestemde bus bij de in-/uitgang van de begraafplaats.

Heracles Almelo stoot door naar vijfde plaats dankzij ADO-winst

ALMELO - Dankzij een ruime overwinning op ADO Den Haag is Heracles Almelo doorgestoten naar de vijfde plaats op de ranglijst. De goede klassering van de Almeloërs is mede te danken aan een reeks van vijf gewonnen thuiswedstrijden.

In de laatste vijf duels op Erve Asito scoorde Heracles Almelo liefst twintig keer. Tegen ADO Den Haag werd het 4-0. Mauro Junior en Alexander Merkel scoorden, evenals Cyriel Dessers die twee keer doel trof. De Belgische spits van Heracles Almelo staat met elf treffers zelfs bovenaan de topscorersranglijst van de Eredivisie.

Volgend duel
Komend weekend speelt Heracles Almelo op het Kasteel tegen Sparta Rotterdam. De ploeg van Henk Fraser staat na vijftien gespeelde wedstrijden op een elfde plaats. Afgelopen weekend gingen de Rotterdammers met 4-0 onderuit tegen Willem II.

Weer thuis
Na het uitduel tegen Sparta Rotterdam wacht Heracles Almelo een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht op zondag 15 december. Supporters die nu een halve seizoenkaart van Heracles Almelo aanschaffen, mogen gratis naar dat duel.

Filmbeelden gezocht uit de oorlogsjaren

TWENTE - Volgend jaar viert Nederland het 75-jarig jubileum van de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Ook wij schenken hier uitgebreid aandacht aan; zo zamelen wij momenteel verhalen in over de Tweede Wereldoorlog en bevrijding in Twente. Naast uw verhalen zijn ook filmbeelden van harte welkom.

De oproep om verhalen aan te leveren over de oorlogsjaren en bevrijding leverde veel boeiende, spannende en bovenal ontroerende verhalen op. Deze worden volgend jaar gepubliceerd in een speciale bevrijdingskrant. Momenteel zijn wij ook op zoek naar filmbeelden van tijdens de oorlog of de bevrijding. Deze dienen dan ter ondersteuning van de verhalen.

Beelden gezocht!
Hebt u filmbeelden van tijdens of kort na de Tweede Wereldoorlog die u met onze lezers zou willen delen? Email met uw contactgegevens en informatie naar: verhalen@dwfmediamakers.nl

Volkskerstzang

NIJVERDAL - Kom op zondag 15 december deelnemen aan het gebeuren rondom de jaarlijkse Volkskerstzang.

Opnieuw staan de deuren van Het Centrum aan de Constantijnstraat wagenwijd open om u te ontvangen en samen die bekende advents- en kerstliederen te zingen. De begeleiding daarvan wordt verzorgd door de muziekverenigingen KSW en Advendo. Medewerking is er verder van een speciaal voor deze gelegenheid samengesteld Moluks koor onder de naam Deo Volente. Ds. Pieter Boomsma zal verder ingaan op het thema van deze avond Naam boven alle Namen. Zoals u gewend bent wordt u buiten verwelkomd door de Haarlese Midwinterhoorngroep. De aanvang is 19.00 uur, de deuren zijn open vanaf 18.30 uur.

Kerstbakjes en meer van KSW!

NIJVERDAL - Leden van Muziekvereniging KSW zijn ook dit jaar weer druk in de weer om kerstbakjes en graftakken te maken.

Zaterdag 14 december worden ze verkocht. Vanaf 10 uur bent u van harte welkom in het pand Grotestraat 158 (voorheen EP). Er is voor elk wat wils. En dat alles onder het genot van een heerlijk muziekje.

De bijzondere historie van Rijssen: 1.000 werknemers in de jute

RIJSSEN - Ter Horst & Co is een overheersende positie in gaan nemen eind jaren achttienhonderdtachtig. Het bedrijf is uitgegroeid tot een grootindustrie waarmee zich op dat moment geen enkel bedrijf in Rijssen kan meten en waaraan een school met tweehonderd kinderen, een ziekenfonds en een ondersteuningsfonds verbonden is.

Ongeveer duizend Rijssenaren verdienen hun dagelijks brood in de fabrieken aan de Beek en aan de Boomkamp. Er wordt in het jaar 1888 ongeveer vier miljoen kilo garen gesponnen, waarvan zakken en pakdoek wordt geweven. De firma is voor een deel overgenomen door Van Heek & Co en levert aan het Nederlandse ministerie van justitie en heeft goeden in consignatie (toezending van goederen voor de verkoop voor rekening van de toezender) in plaatsen als Baltimore, Philadelphia, Valparaiso, Havanna en Odessa. Op 20 oktober 1888 overlijdt de oudste firmant, Gerrit Hendrik, hij is dan eenenveertig jaar oud. De zaken worden voortgezet door Auke Hayo die nu wordt bijgestaan door zijn veel jongere broer Jan, hoewel deze nog niet in de firma was opgenomen. De twee moeten veel moeite doen de firma op het oude niveau te houden. Hoewel Ter Horst & Co de enige overgebleven juteproducent van betekenis is, wordt toch steeds meer concurrentie ondervonden, voornamelijk van de jutefabrieken in Brits Indië. Er moeten maatregelen worden genomen om de strijd vol te houden.

Meer machines en
harder werken

In het begin van het jaar 1890 worden meerdere spin- en weefmachines besteld en de Rijssense arbeiders moeten harder werken om het zelfde loon te behouden, waardoor er weer veel weerstand ontstaat tegen de leiding van de firma. Een slecht jaar voor de jute- industrie is het jaar 1891. Dat is het gevolg van het mislukken van de juteoogst . Hierdoor stijgen de prijzen van de grondstof zonder dat dit kan worden doorberekend in de prijzen en de producten. Ook het jaar 1893 is een ongunstig jaar, want er heerst een financiële wereldcrisis en de grondstoffen stijgen in prijs. Toch biedt de fabriek nog steeds aan duizend mensen werkgelegenheid. Het aantal spillen is uitgebreid tot ruim vijfduizend. De productie van garen is niet gestegen, ongeveer vier miljoen kilo. De crisis zet door tot het jaar 1894 en treft vooral de jute-industrie. In een volgend artikel zien we dat het vanaf het jaar 1895 weer beter gaat in de jute- industrie.
Dick Tukkers

Echtpaar Henk en Siny van den Berg-Smit 65 jaar getrouwd

RIJSSEN - Henk (84) en Siny van den Berg-Smit (81) hopen op maandag 9 december te gedenken dat ze vijfenzestig jaar geleden in het huwelijk zijn getreden.

Henk als Rijssenaar ontmoette Siny uit Nijverdal op respectievelijk 18- en 16-jarige leeftijd bij een bezoek aan Nijverdal in de Grotestraat en daar sloeg de vonk direct over. Het echtpaar ging eerst een tijdje in Nijverdal wonen en vervolgens meer dan 50 jaar in de Boekweitstraat in Rijssen. sinds juli dit jaar verblijft het echtpaar in het verzorgingshuis Wellehof aan de Kattenhaarsweg in Rijssen, waar ze het uitstekend naar hun zin hebben. Het echtpaar ontving zes kinderen waarvan er vijf nog in leven zijn, één woont in Holten en de andere kinderen wonen in Rijssen. Het gezin is onderhand uitgebreid met elf kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Het echtpaar is zeer content met hun nageslacht. Ze zoeken hun ouders regelmatig op en zaterdags is het een volledige familiedag in huize Van den Berg als bijna iedereen op komt dagen.
Henk was 38 jaar schilder bij de firma ten Berge en Siny verzorgde haar huishouding. Voor hobby’s bleef er weinig tijd over, aldus het echtpaar. Wij hebben samen een goed leven gehad en bij het ouder worden trek je nog steeds verder naar elkaar toe, aldus een tevreden echtpaar dat nog redelijk gezond is. Het echtpaar is dankbaar voor hun leven met hun nageslacht. Burgemeester Arco Hofland zal op 9 december het echtpaar bezoeken en hun namens het gemeentebestuur de gelukwensen overbrengen. Op 10 december is er een feestelijke bijeenkomst in de recreatiezaal van Wellehof met familie, vrienden en bekenden.

Dick Tukkers

De eerste negen Stolpersteine in Rijssen worden gelegd

Foto: Shutterstock

RIJSSEN – De eerste negen Stolpersteine in Rijssen worden gelegd in de Elsenerstraat. In deze straat, waar ook de Joodse synagoge stond, legt de Duitse kunstenaar Gunter Demnig op maandag 23 maart 2020 om 09.00 uur de steentjes in het trottoir voor het pand Elsenerstraat 72.

Tijdens een door de stichting Stolpersteine-Rijssen georganiseerde bijeenkomst afgelopen week werd hierover meer informatie verstrekt. Voor deze bijeenkomst waren buurtbewoners, leerkrachten, afgevaardigden van het college van B&W en beleidsmakers van de gemeente aanwezig, evenals bestuursleden van de Slotman van der Mijl stichting. Bestuurslid Ben Wolterink heette namens de stichting Stolpersteine-Rijssen de aanwezigen welkom en legde het doel van de stichting uit. Joop Voortman bracht, aan de hand van een plattegrond van Rijssen daterend van rond de oorlog, op indrukwekkende wijze de woonadressen van de Joodse families in beeld. Vervolgens werd in het kort het verhaal verteld van de families De Lange en Spanjar, waarvoor de eerste Stolpersteine gelegd worden.
Lex Rutgers van het Etty Hillesum Centrum in Deventer gaf een toelichting op Joodse feestdagen en gebruiken en cultuurcoach Kristina Odenhamn van de gemeente Rijssen-Holten gaf diverse educatieve mogelijkheden aan om de verhalen over de Joodse gemeenschap in Rijssen door te geven aan jeugd en jongeren.

De negen herdenkingssteentjes worden gelegd voor de omgebrachte bewoners van Elsenerstraat 72 in Rijssen.

Levie Spanjar: Geboren 29 maart 1858 in Rijssen, vermoord op 14 mei 1943 in Sobibor (85 jaar)
Heiltje Spanjar-Cohen: Geboren op 6 februari 1871 in Almelo, vermoord op 14 mei 1943 in Sobibor (72 jaar)

Joshua Spanjar: Geboren op 18 december 1905 in Rijssen, vermoord 28 februari 1943 in Auschwitz (37 jaar)
Aaltje Spanjar-Pels: Geboren op 20 november 1910 in Arnhem, vermoord op 26 januari 1943 in Auschwitz (32 jaar)

Lea de Lange-Spanjar: Geboren op 27 april 1911 in Rijssen, vermoord 11 juni 1943 in Sobibor (32 jaar)
Eva de Lange: Geboren 24 december 1935 in Rijssen, vermoord 11 juni 1943 in Sobibor (7 jaar)
Levie de Lange: Geboren 26 oktober 1938 in Rijssen, vermoord 11 juni 1943 in Sobibor (4 jaar)
Heiltje de Lange: Geboren 23 november 1940 in Rijssen, vermoord 11 juni 1943 in Sobibor (2 jaar)
Aron de Lange: Geboren 17 november 1942 in Rijssen, vermoord 11 juni 1943 in Sobibor (6 maanden)

Manege Snorrewind krijgt vijf sterren

MARKELO - De Nederlandse Federatie Ruitersportcentra FNRS kent aan aangesloten maneges sterren toe. Het aantal sterren op de gevel zegt iets over beschikbare faciliteiten en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Manege Snorrewind in Markelo heeft nu de felbegeerde vijf sterren behaald.

Dit systeem is gericht op het informeren van consumenten die op zoek zijn naar kwaliteit, veiligheid en welzijn. Deze drie pijlers worden bij onaangekondigd bezoek van een FNRS controleur uitgebreid gecontroleerd en bekeken, o.a. naar paardenwelzijn, gastvrijheid, bedrijfsvoering en onderricht van de instructeurs. De bodemgesteldheid van de rijbanen wordt getest maar ook het sanitair en de website worden aan een grondig onderzoek onderworpen.

Vijf sterren
Manege Snorrewind Markelo had tot op heden vier sterren. Terwijl de KNHS in de afgelopen jaren de lat hoger heeft gelegd qua puntentoekenning, heeft ook Manege Snorrewind niet stilgezeten. Zo werden er onder andere nieuwe "open" staldeuren geplaatst, zodat het interpaardelijk contact gewaarborgd werd. Een stapmolen werd gerealiseerd en veiligheid en welzijn voor mens en dier bleef hoog in het vaandel. Regelmatig voert Team Snorrewind zelf check-ups uit binnen het bedrijf om de toegekende sterren het hele jaar door te kunnen waarborgen. Na bezoek van de FNRS controleur bleek Manege Snorrewind geaccrediteerd met vijf sterren, het hoogst haalbare. "Een mooie waardering voor ons ruitersportcentrum waar we als Team enorm trots op zijn", aldus Erna Bronsvoort, eigenaar van het paardensportbedrijf. Manege en Groepsaccommodatie Snorrewind Markelo ligt middenin meerdere aaneengesloten natuurgebieden.

Meer informatie
Manege Snorrewind is gevestigd aan de Borkeldweg 1, 7475 RV Markelo. Bel: 0547-361471 of kijk op: www.snorrewind.nl