Hart van Rijssen - Nijverdal

29 november 2019

Hart van Rijssen - Nijverdal 29 november 2019


Gemeenteraad maakt kennis met De Samenwerking

RIJSSEN - Gemeenteraadsleden, commissieleden, fractiebijstand en wethouders Ben Beens maakten donderdagavond kennis met de Stichting De Samenwerking in het Rijssens Museum.

De vijf samenwerkende organisaties presenteerden zich aan de gemeenteraad. In een korte pitch maakten Parkgebouw, Pelmolen, Enterse Zomp, Rijssens Leemspoor en Rijssens Museum duidelijk waar het in de nabije toekomst naartoe moet.

Officieel
De vijf Rijssense iconen hebben de afgelopen tijd in een informeel overleg samengewerkt, maar om de culturele en historische belangen van Rijssen nog beter te kunnen behartigen is onlangs besloten tot de oprichting van een officiële stichting.

Toerisme
Het streven van de nieuwe stichting is om - binnen de kaders van het onlangs vastgestelde masterplan voor landgoed de Oosterhof - op een historisch verantwoorde wijze het culturele en historische profiel van Rijssen te versterken. Uitgangspunt daarbij is om het historische Rijssense stadscentrum en de vijf Rijssense toeristische publiekstrekkers met elkaar te verbinden en maximaal van elkaar te laten profiteren.

Afvaardiging
Nagenoeg alle politieke partijen hadden een meer of minder zware afvaardiging gestuurd. Alleen D66 en het CDA hadden geen afgevaardigden kunnen vinden, omdat er nog drie andere activiteiten op dezelfde avond voor de fracties gepland stond.

Mekenkamp
De aanwezige fracties en cultuurwethouder Beens kregen in sneltreinvaart te horen wat de vijf Rijssense iconen met behulp van talloze vrijwilligers voor de gemeenschap doen, maar ook hoe zij willen proberen meer samen aan te brengen. Een van de ideeën is bijvoorbeeld om historische timmerwerkplaats en houtzagerij van Johan Mekenkamp uit Markelo te halen een goede plek te geven in Rijssen.
Mekenkamp heeft al geruime tijd aangegeven mee te willen werken om de ambachtelijke werkplaats naar bouwstad Rijssen te laten verkassen.

Bekende plaatsgenoot Henk Tielen overleden

RIJSSEN - Bekende plaatsgenoot Henk Tielen, oud-hoofd van de rooms-katholieke basisschool, is op 14 november in zijn woning aan de Giezen in de slaap overleden. Tielen is 87 jaar geworden.

Henk Tielen was erbij toen de meisjes- en jongensschool in 1964 een gemengde school werd. De school, waarin thans het jeugd- en jongerenwerk van de Fakkeldrager zit, heette toen Christus Koningschool. Bij de nieuwbouw aan de Karel Doormanstraat werd de naam Basisschool Klim-Op.

Tielen werd geboren in 1932 in Arnhem en maakte daar in zijn ouderlijk huis vlak bij de Rijnbrug de Slag om Arnhem mee. Via Lieren kwam het gezin terecht in Het Loo bij Apeldoorn. Na de kweekschool ging hij aan het werk in Didam, daarna Arnhem en in 1961 kwam hij naar Rijssen.

Henk Tielen en zijn vrouw Mia Lambooij, die enkele jaren eerder overleed, voelde zich nauw betrokken bij het wel en wee van zijn kerkelijke gemeenschap en het totale maatschappelijke gebeuren. Zo was Tielen betrokken bij voetbalvereniging RKSV, had hij zitting in het bestuur van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Rijssen en de plaatselijke afdeling van het CDA. Enkele weken gelezen nog schreef hij samen met oud-raadslid Roelof Borghuis en oud-wethouder Gerrit Harbers een kritische nota aan de CDA-Tweede Kamerfractie om het sociale gezicht van het CDA niet verder geweld aan te doen.

Op de foto staat Henk Tielen met de "jongens" van zijn de jongensklas uit 1962. Zij hielden in 2017 met hun "oude meester" een reünie op het Rijssens Museum. Op de jubileumavond vorig jaar in het kader van Rijssen 775 jaar Stad vormde Henk Tielen ongewild het sympathieke middelpunt van de lezing die Wim Daniëls gaf in het Parkgebouw. Daniëls vertelde over zijn boek De lagere school, wat naadloos aansloot bij de belevenissen van Tielen en waarvan hij ook zichtbaar genoot.

Tielen had bepaald dat zijn lichaam na zijn overlijden ter beschikking van de wetenschap zou worden gesteld. Dinsdagmiddag 26 november was er een herinneringsdienst in de Dionysiuskerk aan de Rozengaarde.

Jaargang: 6 • Nr 278• Wk 48

Vogel van de week: Oamndzanger

RIJSSEN - De vogel van deze week is de in Rijssen genoemde Oamndzanger of de in het Nederland genoemde zeer bekende zangvogel de nachtegaal. Bijna iedereen heeft wel eens gehoord van de fabelachtige zangkwaliteiten van de nachtegaal, maar slechts weinig mensen hebben hem ook gezien, zelfs bekende natuurfotografen moesten er soms lang voor op pad om hem voor de lens te krijgen.

In de volkstelling kondigt de nachtegaal de lente aan. Het is een vogel van mei, maar hij is tevens het symbool van de liefde, die eeuwenlang dichters en componisten bezig heeft gehouden. Toch is de nachtegaal een onopvallende 17 centimeter lange gekleurde vogel, die zich onopvallend ophoudt in dicht struikgewas, met brandnetels, van waaruit hij ook zingt. Zijn zang is verklinkend, veelzijdig, erg karakteristiek en vaak 's nachts hoorbaar, vandaar de Rijssense naam: oamndzanger.
De nachtegaal is aan de bovenzijde egaal van kleur, terwijl de stuit en de bovenzijde van de staart roodbruin zijn. Het oog is opvallende groot en zwart en de poten zijn licht van kleur. Zijn voedsel bestaat uit wormen, insecten, larven en eieren. De nachtegaal is een trekvogel die zich s’winters ophoudt in een warm land. Bij terugkeer uit het warme land in april, bekoort het mannetje de vrouwtjes met zijn fraaie zang. Als het stel eenmaal gepaard is, maken ze een nest. Een hoop bladeren vormt de grondslag voor hun nest, dat zij bouwen in een dichte ondergrond en vervolgens afbouwen met fijn materiaal. Tijdens de broedtijd legt de nachtegaal 3 tot 7 olijfbruine eieren. De eieren worden door het vrouwtje uitgebroed tussen de 13 à 14 dagen, de jonge nachtegalen blijven dan nog 12 à 13 dagen in het nest en worden door beide ouders nog twee weken gevoed. Dat is het moment waarop het mannetje ophoud met zingen, want daar heeft hij even geen tijd meer voor.

Dick Tukkers

Column

Foto: Gerrit Kraa

Op 'n trad

Vleen wekke mozze viej oarns hèn. Honderd kilometer in de richting van de Raandstad, nen auto vol Riessenders. Nee, nee, ik zin nit van plan naams te neumen. Want dan krie'j dreks gerefelte: oetdujen, oawer wee a'j het hebt. En woerumme zin ik nit van plan um dat refelen te bevorderen? Za'k oe dudelijk maken.

Ik neume een poar naams dee nit heurden biej de leu dee ik oawer de A1 moch transporteren. Stel, ik herhale, stel, dat ene dan dee passagiers de naam Baan dreug. In het niejste tellefoonbook stoat leefst 129 Baans. Ik wazze van plan um een onderwerp an de orde stellen in 'n eersten regel van dissen column. As ik direct doarop de naams har eneumd van de passagiers, ha'j dreks de roemruchte vroage kloar: "Baan…? Wavonnen Baan?" Op nen verjoardag geet dat ook krek zo. Dan zi'j twee kommen koffie met een taartjen en een möpke en nog twee consumpties wieter vuur a'j an de volgende vroage tookomt: "en wat wo'j ook awier vertellen?" En dan heb iej het allenig nog mear oawer éne van de metreaizigers ehad. Baan… Is dat ne Tojje? Ne Russe? Ne Seain? Ene van Lapot? He'j het oawer Dröadje? 'n Voonder?

In Slofstra's 'Woer zi'j van' stoat 25 verskillende Baans. Doar komme viej nit wieter met. Doar mut nen vuurnaam biej. Getjan? Dieks, Wilm? Of Olav, Joerie of Ace? Want ook an Riessen geet de leste mode nit vuurbiej. Afijn, viej hebt vuurnaam en achternaam, mear dat helpet nog niks. Woer woónt den keal? An 'n Zwattenweg? An de Schorfmoat? An de Hatteweg? An 't Doodströatje? Iej snapt dat nen vrömden op zonnen verjoardag hier niks van metkrig. Allenig al doarumme doo'w nit verdan oawer de leu dee as met miej met mochen.

En wat wol ik ook alwier vertellen? Het gung oawer nen test. Viej zollen 100 kilometer op de Raandstad op-an veuren met een vaartje dat wettelijk duur 'n beugel kon. Dus bölle met 50, 80, 90 of 130, en dan opnemmen woevölle tied dee 100 kilometer ofstaand kost. En dan wierumme nit hätter as 100, volgens de niejste plannen van de regering, en ook 80 of 90 of 50 woer as 't nit hätter moch. Conclusie: het verschil was 4 minuten, 'n auto leup röstiger, 'n blooddruk was leger, viej jachen meender stikstof en CO 2 de loch in, jammer genog was d'r genne benzinepoompe dreks biej de start of dreks op de stea woer viej mozzen wean, mear via 'n boordcomputer skealden het totaal 4 liter benzine. Wat ducht miej doarvan? Jammer, duur al dat gerefelte heb ik gen ruumte mear um 't doar oawer te hebben…

Gerrit Kraa

De Pietenschool is weer in Rijssen!

RIJSSEN - Deze zaterdag kunnen kinderen weer deelnemen aan de Pietenschool in winkelcentrum de Hoge Wal in Rijssen. Net als de afgelopen jaren zijn de Pieten weer van de partij om kinderen leuke Pieten-vaardigheden aan te leren.

Van 11.00 tot 16.00 uur zijn jongens en meisjes van harte uitgenodigd. Ze gaan onder meer daklopen en cadeautjes in de schoorsteen gooien. ze krijgen van Piet een echt "PIETENPASPOORT" om mee te doen met alle spellen. Heb je heel écht goed je best gedaan dan krijg je van de Piet een handtekening op jouw paspoort en kun je daarmee jouw verassing ophalen. (Deze actie is bestemd voor kinderen tot 8 jaar.)

Tot ziens in de Hoge Wal!

Tweede Ruthlezing van Dato Steenhuis

RIJSSEN - Vrijdagavond 29 november luisteren we naar de tweede Ruthlezing van Dato Steenhuis: "Op de akker van Boaz!"

Ruth heeft haar geboorteland Moab verlaten en komt terecht in Bethlehem. Boaz is eigenaar van een grote boerderij daar. Als deze op zijn land de oogstwerkzaamheden beziet, valt zijn oog op een aantrekkelijke vrouw die bezig is losvallende aren op te rapen, die de zongebruinde schovenbinders niet meenemen. Hij is zich bewust dat Ruth een vrouw is, beter geschikt om een harp te bespelen of op een troon zitten dan hier gevallen aren op te rapen. Het is liefde op het eerste gezicht. Boaz is een schakel voor Ruth, en voor het volk Israël. Samen vormen ze een verbinding van onvergankelijke betekenis voor de Kerk van God in alle eeuwen. De Bijbelkringavond in Jeruël te Rijssen wordt om de twee weken gehouden, en begint om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur. Toegang is gratis. Kijk op de site van Jeruël ook naar de ontmoetingsmiddag met christenen, zondag 1 december, met gezamenlijke maaltijd om 13.30 uur. Koffie en thee wordt geschonken. Adres: Van Heekstraat 40, 7462 NE Rijssen. Kijk op: www.jeruelrijssen.nl/

Voorbereiding nieuw zwembad Koerbelt

RIJSSEN - Achter de schermen wordt door de gemeente Rijssen-Holten hard gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw zwembad op sportpark De Koerbelt.

De plannen zijn nu uitgewerkt tot de fase voorontwerp. Dit betekent dat het een voorlopig ontwerp is, dat verder zal worden uitgewerkt, maar het ontwerp is nog niet definitief. Op de bijgaande foto kan een ieder een goed beeld krijgen van hoe het er straks uit kan komen te zien. De volgende stap is dit ontwerp verder uit te werken tot definitief ontwerp. In deze stap komt dan vast te liggen hoe het er uiteindelijk echt uit zal komen te zien. Er lopen nu verschillende procedures om een ontwerp- en bouwteam samen te stellen. In het tweede kwartaal van 2020 gaat het bouwteam aan de slag om het definitief ontwerp te maken.

Dick Tukkers

Water voognt zich
altied noar de vaze.

Nieuwsgierigheid

Van een deftige dame uit Eerbeek
Zei men dat ze op mensen neerkeek!
'k Dacht: zo is het maar net
Want ze woont hoog in een flat
En dat nieuwsgierigheid 't min of meer bleek

Jan Zandbergen

In een vierkant gebouw kun je ook wel rondkijken.

Maandag 2 dec. 10.00 uur

De bijzondere historie van Rijssen: Werkwilligen en controversie

RIJSSEN - In deze achtste aflevering van de bijzondere historie van Rijssen, zijn de arbeiders werkzaam bij Ter Horst & Co gedwongen en klassenstrijd te voeren tegen de kapitalisten, voor de verbetering van hun arbeidsomstandigheden.

De bewustwording van de Rijssenaren omstreeks het jaar 1906 leidt tot de opkomst van de vakbonden. De staking, georganiseerd door de vakbonden, was onvermijdelijk geworden, doordat de patroons, na aanvankelijk bereid te zijn geweest tot concessies, op een gegeven moment de hakken in het zand zetten. Voor een deel zal deze houding zijn ingegeven door hun relatie met Van Heek & Co. Dit bedrijf heeft bij eerdere stakingen precies dezelfde houding aangenomen. De vastberaden houding van de fabrikanten lijkt te zijn ontstaan, doordat ze beseffen dat een eventuele staking benut kan worden om het werk in de fabriek anders te organiseren. Het meertouwenstelsel werd op deze manier ingevoerd. Op het moment dat de nieuwe loonregeling werd medegedeeld kregen de arbeiders meteen te horen dat voortaan dit meertouwenstelsel in werking zal treden.

Werkwilligen
Bovendien is vanaf het begin van de staking steeds een groep werkwilligen bezig geweest de fabriek opnieuw in te richten. De afloop van het conflict werd niet alleen veroorzaakt door de keiharde opstelling van de fabrikanten, maar ook door de tegenstelling tussen de arbeiders, die vanaf het begin af te zien is geweest. Een groot deel van de Rijssense arbeiders wilden niet deelnemen aan de staking. De fabrikanten konden deze tegenstelling uitbuiten en vervolgens rustig aanzien hoe steeds meer arbeiders de fabriek in gingen.

Controverse
Aan het Rijssens arbeidsconflict ligt ook een politieke controverse ten grondslag tussen de Anti Revolutionaire Partij en de Liberalen. Wie zien dat deze tegenstelling zich op verschillende momenten manifesteert, bijvoorbeeld bij meningsverschillen tussen het gemeentebestuur en de firma over de manier waarop de openbare orde moet worden gehandhaafd. De staking is verloren en daardoor keren vele Rijssenaren zich van de vakbonden af. Binnen de Rijssense gemeenschap zijn diepe wonden geslagen. Een aantal Rijssenaren komen in Rijssen niet meer aan het werk en vertrekken naar het buitenland. De verhoudingen tussen Ter Horst & Co en een groot deel van de stakers is verstoord. De publieke opinie was zwaar op de hand van de Rijssenaren. Overal in Nederland werden steuncomités opgericht zodat het vanaf het begin tot het eind de stakers niet aan geldelijke steun ontbrak. De staking in Rijssen stond niet op zichzelf, maar was er één in een reeks van Twentse arbeidsconflicten.
Dick Tukkers

Gemeenteraad en commissies vergaderen in december

RIJSSEN - Soms wordt wel eens gedacht dat de burgemeester de baas van de gemeente is, maar de door de burgers gekozen gemeenteraad is het orgaan dat het voor het zeggen heeft.

De besluiten van de gemeenteraad hebben invloed op alle inwoners en de raad vergadert ook in december. De raadsvergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk en worden voorbereid in de raadscommissies. In de commissievergaderingen overlegt het college van B en W met de raads- en commissieleden over verschillende onderwerpen.

De vergaderingen in december beginnen op maandag 2 december met de commissie Maatschappelijke Dienstverlening. Op diezelfde avond vergadert ook de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen. Op dinsdag 3 december komt de commissie Grondgebied bijeen. Tijdens de commissievergaderingen geven de commissieleden een advies af of de raadsvoorstellen kunnen worden behandeld in de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt dan op 19 december het uiteindelijke besluit. De stukken voor de verschillende commissievergaderingen zijn in te zien op de gemeentelijke website.

Camperstalling Rijssen aan de Wattstraat zaterdag open

RIJSSEN - De luxe camperstalling van Gerrit Jan ten Hove aan de Wattstraat wordt zaterdag geopend.

Eigenaar Gerrit Jan ten Hove kwam op het idee, omdat hij en zijn vrouw Janna verwoede camperliefhebbers zijn. Ten Hove weet dan ook als geen ander aan welke eisen een goede camperstalling moet voldoen. De camperstalling bevindt zich boven de bedrijfsunits op de begane grond. Via een automatisch bedienbare toegangsdeur wordt de camper met een lift naar de bovenverdieping gebracht. Daar kunnen de campers naar hun ruime plekken worden gereden. De bovenhal is zodanig ingedeeld dat de campers op ieder gewenst moment, zonder andere campers te moeten verplaatsen, uit en in de stalling gezet kunnen worden. Aan de achterkant van het pand is een wasplaats waar de campers op zeer praktische wijze gereinigd kunnen worden.
De camperstalling staat op het terrein waar eerder de autosloperij gevestigd was.

Paul Blom nieuwe dominee

RIJSSEN - De Hervormde Gemeente van Rijssen ontvangt binnen afzienbare tijd een nieuwe dominee in de persoon van dominee Paul Blom.

Ds. Blom verruilt hierdoor de kerk in Barneveld voor wijk 1 in Rijssen. Ds. Blom vindt zijn werkterrein in het centrum en de omgeving van de Schildkerk. Hij wordt de opvolger van de inmiddels naar Bergambacht vertrokken dominee Van der Meijden. Ds. Blom was predikant in Barneveld vanaf mei 2013. Hij begon zijn loopbaan als predikant in het Gelderse Hulshorst onder de rook van Nunspeet.

Dick Tukkers

SV Red Alert viert jubileum

ENSCHEDE - Red Alert Delden bestaat binnenkort twintig jaar. De Supportersvereniging zag op 15 december 1999 het levenslicht, en viert dat vanavond met een groot feest bij Eetcafé De Burgemeester in Delden.

"Er is in Delden altijd een klein clubje fanatieke FC Twente supporters geweest dat voor iedere thuiswedstrijd met de trein naar Enschede ging", vertelt voorzitter Rob Steentjes. In 1999 deed een enquête, afgenomen op het station in Delden, dat kleine clubje veranderen in een officiële supportersvereniging. Hiermee gingen de Deldenaren Markelo achterna, en werden ze de tweede officiële regionale supportersvereniging van FC Twente.

'Jongens, vul dit even in'
"De initiatiefnemers van toen hebben supporters op het station een pen in de hand gedrukt, en zeiden: 'Jongens, vul dit even in", vertelt Steentjes over het initiatief dat twintig jaar geleden werd genomen. "De centrale vraag was of er de behoefte was om FC Twente gezamenlijk te steunen en ook samen naar uitwedstrijden te gaan. De enquête leverde heel veel positieve reacties op. Honderd Deldenaren leek dit initiatief wel wat, dat aantal was ver boven verwachting. De vereniging is toen snel opgericht."

Home
In Café de Harlekijn, tegenwoordig Eetcafé De Burgemeester, werd de achterkamer omgedoopt tot het 'home' van de supportersvereniging. Hier werden al snel verschillende soosavonden, feestavonden en darttoernooien georganiseerd. "We hadden een vrij grote groep, met een kern van jongens rond de 25 jaar oud. Zelf was ik 17 jaar oud toen ik er met mijn vriendengroep bij kwam", zegt Steentjes. "We hebben de afgelopen twintig jaar structureel rond de 250 leden gehad."

Tevreden
Steentjes is tevreden over de gang van zaken binnen Red Alert. "We zijn stabiel, evenals de financiën, de sponsoren en het aantal leden." Ook is de voorzitter van de supportersvereniging al met de toekomst bezig. "Binnen aanzienlijke tijd wil ik mijn voorzitterschap overdragen aan iemand die jonger is." Over 'jonge aanwas' binnen de vereniging maakt hij zich in ieder geval geen zorgen. "Er heeft zich de laatste twee jaar een flinke groep actieve jongeren bij onze vereniging aangesloten."

Mango Mobility Twente viert de feestdagen met kortingen

ALMELO/HENGELO - De feestdagen staan weer voor de deur. Een tijd van gezelligheid en er op uit gaan. Mango Mobility Twente viert de feestdagen met hoge kortingen op diverse mobiliteitsproducten.

Tot en met 31 december profiteert u van hoge kortingen op de bestverkochte scootmobielen, waaronder de Bobby de Luxe, Luggie en Tiger 4. Mango Mobility Twente biedt een uitstekend advies en goede ondersteuning, zowel voor als na de aanschaf van uw mobiliteitsproduct. Ook voor onder meer rollators bent u aan het juiste adres. Zo is de rollator Drive Nitro afgeprijsd van 399 naar tijdelijk 189 euro. Mango draagt ook zorg voor uitstekend onderhoud aan uw scootmobiel of ander mobiliteitsproduct. Zo blijft u altijd mobiel.

1-jarig bestaan
Mango Mobility Twente in Hengelo viert daarnaast ook het 1-jarig bestaan. Mede dankzij het vertrouwen van u als klanten kunnen zij blijven groeien. Om dit met u te vieren is er op woensdag 4 december in Hengelo een feest met hapje en drankje, van 12.00 tot 16.00 uur.

Kom langs
Mango Mobility Twente is in Almelo gevestigd aan de Einsteinstraat 8a. In Hengelo bent u welkom aan de Drienerstraat 59. Beide locaties zijn goed bereikbaar met de auto. Kijk ook op: www.scootmobieltwente.nl

Modelbouwer Mannes Lensink laat oude tijden herleven

RIJSSEN - Een van deze dagen bracht ik een bezoek aan een van de de modelbouwers die Rijssen rijk is, Mannes Lensink aan de Bouwstraat in Rijssen. Sinds zeven jaar is de voormalige werknemer van de gemeente Rijssen-Holten, waar hij 35 jaar werkzaam was, een volleerd modelbouwer geworden.

Van papier bouwt hij zijn modellen op schaal 1 op 87 vanaf werktekening of aan de hand van oude fotomateriaal. Nadat zijn model gereed is, schildert en bewerkt hij deze exemplaren met veel zorg. Daarvoor vervaardigt hij de vaak vele benodigde raampjes uit plastic doosjes waarin cd's worden aangeleverd. Mannes beschikt over een arsenaal van 25 exemplaren geheel voor eigen gebruik. Veel belangstelling ondervond mannes voor zijn modellen tijdens de Bouwdagen in het Rijssens Museum in juli 2017 en tijdens de Nostalgiedag van de HABI op 23 oktober in het voormalige bankgebouw van de ABN-Amrobank in de Haarstraat in Rijssen. Het leverde Mannes veel positieve opmerkingen op voor zijn uitstekende verzorgde werk.

Nostalgie
Mannes toonde mij zijn hele collectie aan modellen, waaronder veel gebouwen die inmiddels zijn verdwenen zoals het café van Hegeman, het oude stadhuis op 't Schild, hotel De Kroon in haar oude gedaante, de oude Haarschool. Maar ook veel nog bestaande gebouwen. Onder andere de Schildkerk, de Westerkerk de Noorderkerk en kasteel de Oosterhof stonden model voor Mannes Lenselink. Op de foto de modelbouwer met twee van zijn geliefde modellen namelijk de Westerkerk en hotel De Kroon.
Dick Tukkers

Het toilet is geen afvalbak

TWENTE - Het toilet. We zitten er regelmatig, maar staan er weinig bij stil in spreekwoordelijke zin. Het Waterschap Vechtstromen signaleert dat er bij mensen nog vaak een gebrek aan kennis is over wat wel en vooral ook niet door het toilet mag.

Het Waterschap Vechtstromen heeft al een steeds grotere uitdaging om het water te zuiveren dat door de Nederlandse riolen en rivieren stroomt. En deze taak is nóg lastiger wanneer mensen ook nog eens dingen door het toilet spoelen die er absoluut niet in thuishoren.

Veel schade
Elke dag moet het Waterschap wel ergens een storing oplossing in een rioolgemaal. Veelal als gevolg van zaken die er niet thuishoren en zo samenklonteren. Mensen spoelen nog vaak billen- en schoonmaakdoekjes, maandverband, inlegkruisjes, watten, etensresten, koffieprut, pleisters en frituurvet door het toilet. Deze zorgen voor uiteenlopende problemen; zo kunnen de schoonmaakdoekjes samenklonteren waardoor ze als massa schade aanrichten aan de gemalen. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 10 Nederlanders wel eens zo'n billen- of schoonmaakdoekje door het toilet spoelt. Wekelijks gaat het om zo'n 10,5 miljoen doekjes.

Chemische rommel
Naast deze vaste stoffen zorgen ook chemische resten en andere stoffen nog vaak voor problemen. Zo is het nadrukkelijk niet de bedoeling om medicijnen door het toilet te spoelen; lever deze in bij de apotheek. Ook stoffen zoals motorolie, petroleum, ammoniak en chloor zijn zeer moeilijk om uit het water te halen. Deze stoffen kunnen namelijk niet gemakkelijk afgebroken worden, waardoor ze gedeeltelijk weer in de waterketen komen. De waterschappen kijken naar technische oplossingen om dit te verbeteren.

Muzikaal december bij ZINiN Theater

Foto: Mana van Dam, Mana van Dam

NIJVERDAL - Het ZINiN Theater in Nijverdal heeft voor het einde van het jaar nog een aantal muzikale verrassingen voor bezoekers. Voor de decembermaand staan er grote artiesten op de agenda van het theater.

Op vrijdagavond 13 december kan het publiek genieten van de singer-songwriter tunes van Michael Prins, bekend van het TV programma 'De Beste Singer-Songwriter van Nederland'. Zijn talenten als singer-songwriter bewees hij daar door het tweede seizoen van het programma te winnen en door te breken met de hit 'Close To You' waarmee hij de jury van het programma aanvankelijk overtuigde tijdens z'n auditie. Sindsdien is hij goed op weg en heeft z'n repertoire uitgebreid met prachtige nummers. Nu staat hij op de bühne van de Smidse met zowel bekende nummers als 'Lost in Your Love' en 'Fear Not' en nieuwe muziek.

JB Meijers
Een week later, op vrijdagavond 20 december, is de Smidse het terrein van muzikant JB Meijers. Hoewel de naam niet bij iedereen bekend is, is de muziek dat wel. Hij maakte onder andere deel uit van The Common Linnets en De Dijk. Maar hij heeft ook meegewerkt aan het succes van Acda en de Munnik, Go Back To The Zoo, Frank Boeijen, Bløf, Solomon Burke, The Mercury Rev, Posies, het Mongoolse Hanggai, Peter Maffay en vele, vele anderen.

Hoe muzikaal Meijers zelf is, hoor je tijdens deze tournee. Hij zal werk spelen van z'n solo-albums, met dit keer speciale aandacht naar de zogenaamde deltablues. Wat heeft Meijers gemeen met de bluesmuzikanten van Mississippi? Je hoort deze bijzondere samensmelting bij de Smidse op vrijdag 20 december.

Kaarten
Het ZINiN theater brengt deze en nog veel meer artiesten naar Nijverdal. Kaarten voor bovenstaande optredens zijn te bestellen via www.zinin.com. Kaarten kopen kan ook aan de theaterkassa bij de VVV/Tourist Info Nijverdal.

Nieuwe dienstregeling Keolis en Twents

Shutterstock

TWENTE - Vanaf 15 december verandert er weer het een en ander in het openbaar vervoer. Wie geregeld gebruik maakt van de busdiensten van Keolis en/of Twents zal z'n gebruikelijke route even moeten controleren, want de dienstregeling is aangepast. Sommige routes en tijden zijn hierdoor gewijzigd.

De veranderingen in de dienstregeling zijn te merken in grote delen van het land, en ook in Twente wordt het een en ander aangepast. Hoewel de meeste veranderingen te merken zijn bij de grote plaatsen als Almelo, Enschede en Hengelo, zullen ook Rijssenaren hun gebruikelijke route moeten checken voor 15 december. Zo gaat lijn 96 van Rijssen naar Nijverdal vanaf die datum een iets andere route nemen. Hierbij wordt Rijssen Zuid voortaan overgeslagen en rijdt de bus via Holterstraatweg van en naar het station. Als alternatief noemt Twents het vervoer op bestelling genaamd TwentsFlex. Bij deze dienst kunnen reizigers zelf aangeven van en naar welke halte ze willen reizen en op welk tijdstip.

Nijverdal-Hellendoorn
Tenslotte wordt in deze regio lijn 597 van Nijverdal naar Hellendoorn uitgebreid met een extra rit tijdens de ochtendspits. De rit van 7.52 uur vanaf de halte Krönnenzommer vertrekt 6 minuten eerder. Vanaf de Collenstaartweg rijdt de bus dan rechtstreeks naar het station. Vervolgens rijdt de bus leeg naar de Kruidenwijk waar om 8.04 uur de normale rit richting het centrum opgepakt wordt.

Controle NL-Alert op maandag

TWENTE - Geen paniek als je aanstaande maandagmiddag een NL-Alert ontvangt. Dit is de dag dat het systeem wederom getest wordt, en wel om 12.00 uur 's middags.

NL-Alert is het alarmeringssysteem waarmee de overheid indien nodig razendsnel alle burgers kan informeren over een noodsituatie. Essentieel is dan wel dat iedereen deze waarschuwing ook goed ontvangt. Om dit te controleren wordt NL-Alert een aantal keer per jaar getest.

Automatisch ingesteld
De meeste mobiele telefoons zijn bij aankoop al goed ingesteld om de NL-Alert te ontvangen. Indien dit gebeurt zal het bericht ook aangeven dat je mobiel goed is ingesteld. Krijg je het bericht niet, maar degene om je heen wel? Dan kun je je telefoon handmatig instellen via de instructies op https://crisis.nl/nl-alert/instelhulp/. Vooral met een ouder toestel is de kans groot dat NL-Alert nog niet automatisch is geïnstalleerd.

Informeer anderen
Een NL-Alert bericht op je telefoon zorgt ervoor dat jij altijd snel op de hoogte bent, maar ook als je deze niet krijgt is de kans groot dat je snel op de hoogte bent in een echte noodsituatie. Tegenwoordig wordt een NL-Alert namelijk ook aangekondigd op digitale reclamezuilen, bij bushaltes of bij de tram en metro. Bovendien zijn de instructies aan inwoners die het bericht ontvangen om ook om te kijken naar de mensen om hen heen. Mensen om je heen informeren en helpen is een van de instructies in het NL-Alert bericht. Verdere instructies in een echte NL-Alert zijn afhankelijk van de situatie. Dit kan betekenen dat je binnenshuis moet blijven en ramen en deuren moet sluiten, of juist een ander gebied moet opzoeken. Gelukkig hoef je maandag niets dringends te ondernemen. Het indringende geluid uit je mobiele telefoon is dit keer slechts een oefening, en betekent dat je telefoon goed staat ingesteld. Overigens blijkt uit voorgaande tests dat de kans groot is dat sommige mensen het bericht meerdere keren ontvangen.

Budget Woon Shop In Shop op Woonboulevard Almelo

ALMELO - Budget Woon Shop wordt omgetoverd tot Budget Woon Shop in Shop. Bijna alle shophouders die eerst gevestigd waren aan de Boulevard 40 verhuizen nu naar de eerste verdieping van Woon & Slaap.

"Je kunt het zo gek niet bedenken of het er wel te vinden. We hebben ruim 2.200 vierkante meter beschikbaar in een sfeervolle, alles-in-één winkel", aldus Joost Tiemersma van Woon & Slaap. "Denk aan geurproducten, mooie accessoires, lampenkappen op maat en nog veel meer. Ook worden regelmatig leuke weggeefacties gehouden. Dit allemaal gecombineerd met een uitgebreid out of stock woonprogramma en de prachtige producten van Woon & Slaap. Onze eigen Loods 5 in Almelo!" Kortom, een formule die wederom onderscheidend is en een mooie toevoeging voor de bezoekers van de Woonboulevard Almelo.

Feestelijke opening
Op zondag 1 december is de feestelijke opening van de eerste verdieping. Iedereen kan dan nog voor leuke Sinterklaas- en Kerstcadeaus slagen bij de Budget Woon Shop in Shop. Deze opening zal, via de Facebooksite van Woon & Slaap, gepaard gaan met leuke waardebonnen, weggeef- en kortingsacties.

Meer informatie
Woon & Slaap is gevestigd aan de Woonboulevard 28 in Almelo. Kijk voor meer informatie ook op www.woonslaap.nl of Facebook: Woonenslaap

Tientjesactie: voor slechts tien euro naar Heracles Almelo

Foto: Delano G

ALMELO - Heracles Almelo neemt het komende zaterdag in eigen huis op tegen ADO Den Haag. Voor dit duel heeft de club een speciale actie. Supporters die online via heracles.nl/tickets hun kaarten kopen betalen slechts tien euro per stuk.

De actie geldt voor KidsClubleden en Fankaarthouders. Nog geen lid van de KidsClub of niet in het bezit van een Fankaart? Dat is geen probleem. Beide lidmaatschappen zijn gratis en direct te bestellen via heracles.nl.

Op zoek naar punten
Tegen ADO Den Haag gaat Heracles Almelo op zoek naar opnieuw een overwinning op Erve Asito. De laatste thuiswedstrijd werd door de Heraclieden overtuigend gewonnen van VVV-Venlo. Afgelopen weekend ging Heracles Almelo op bezoek bij Ajax, maar kon de ploeg ondanks een overtuigende start niet voor een stunt zorgen.

Steun ze!
Heracles boekte dit seizoen al weer wat mooie successen, ook zeker dankzij de steun van de vele trouwe fans. De club mag zich dan ook rijk renenen met de vaste schare supporters die geen wedstrijd missen, uit en thuis. Zonder de steun van de supporters als 'twaalfde man' is het minder leuk spelen als eerste elftal.

Black Friday bij HABI

RIJSSEN - Vrijdag 29 november is het Black Friday. Een traditie die is overgewaaid uit Amerika en inmiddels in heel Nederland gevierd wordt. In centrum Rijssen vieren we dit op vrijdag 29 en zaterdag 30 november. Dit betekent dat u 2 dagen lang kunt profiteren van kortingen en acties.

Op vrijdag 29 november is er een extra koopavond in Rijssen, alle winkels in het centrum zijn dan geopend tot 21.00 uur. Zo kunt u Sinterklaasinkopen doen met extra voordeel! De deelnemende winkels met Black Friday deals zijn: Asbroek, Bike Totaal Bloemendal, Blush, De Magnolia, Eshuis Mode, Getdrezzed, Intertoys, Jolie Women, Koedijk Jan Heedt, Koedijk Mode, Ligtenberg Linnen & Lingerie, Livera, Magnifique Fashion, Mucci, PC Zijstraat, Pearle opticiëns, Reason, Roetgerink - Outlet, Sans, Steenbergen Schoenen, Street One, Ten Hove Kindermode, Unique, Unique Collection, Vif, Voortman Mode en Wessels Mode. Ze hebben allemaal hun eigen acties en deals voor deze dagen, dus informeer bij de winkel voor de geldende kortingen.

Zaterdag 30 november
De Black Friday deals gelden ook nog op zaterdag 30 november. Daarnaast is er op deze zaterdag veel Sinterklaasentertainment voor de kinderen. 's Middags komen er veel Pieten naar Rijssen. Kinderen kunnen gratis mee met de Pietentrein en er worden optredens verzorgd door maar liefst 8 dansgroepen. De jonge talenten komen van gymnastiekvereniging DOS uit Rijssen, Dansstudio Dynamiek uit Enter en Joni Connect uit Nijverdal.

Overzicht
Met de komende Black Friday dagen verandert er het een en ander in de normale planning. Er zal rondom Black Friday van alles te beleven zijn in het centrum van Rijssen.
Donderdag 28 november: reguliere koopavond, winkels open tot 21.00 uur.

Vrijdag 29 november: Black friday met extra koopavond, winkels open tot 21.00 uur.

Zaterdag 30 november: Black Friday Deals, Pieten en optredens in het centrum. Winkels open tot 17.00 uur.

Donderdag 5 december: pakjesavond, reguliere koopavond vervalt en winkels sluiten om 17.00 uur.

Open dag ROC van Twente

Chocolade Challenge Foto: ROC van Twente

RIJSSEN - Komende zaterdag 30 november van 10.00 tot 14.00 uur opent ROC van Twente op tien locaties de deuren. Deze open zaterdag richt zich speciaal op eindexamenkandidaten van het v(mb)o. Tijdens deze open dag zijn er voorlichtingen en demonstraties. Docenten en studenten vertellen graag over de mogelijkheden op het mbo en de over verschillende opleidingen. Vanzelfsprekend staan de deuren van lokalen en praktijkruimtes open.

Aanmelden voor de open zaterdag is mogelijk via www.rocvantwente.nl/opendagen. Na de aanmelding ontvangt de leerling handige info zoals een toegangsbewijs, een plattegrond en een overzicht van de opleidingen op de locatie waarvoor is aangemeld. Op de website is het ook mogelijk een eigen 'ROC van'-account te maken. Daarmee krijgt de leerling nog wat extraatjes als gratis wifi en sms herinneringen. Ouders/verzorgers zijn van harte welkom zonder aanmelding.

Geopende locaties
Het ROC van Twente opent de deuren van diverse locaties. In Rijssen aan de Reggesingel 50 (REMO). In Almelo kan men terecht aan de Sumpel 4-6 en Wierdensestraat 65. In Hengelo: Gieterij 200, Sportlaan Driene 2-4 (SMEOT) en Lansinkesweg 28a (Techniekhuis). In Enschede: Wethouder Beversstraat 165, Van Galenstraat 19 en Colosseum 87.

Ook in januari
Op vrijdag 24 januari van 15.00 tot 20.00 en zaterdag 25 januari van 10.00 tot 14.00 uur zijn er nog twee open dagen. Dan pakt ROC van Twente groots uit en zijn tweede-, derde- en vierdejaars vmbo'ers van harte welkom. Ook volwassenen, die verder willen groeien of een carrièreswitch willen maken, zijn van harte welkom voor opleidingsadvies. Kijk op: www.rocvantwente.nl

Betere preventie en behandeling van AIDS

TWENTE - Komende zondag is Wereld AIDS Dag. Op deze dag is er speciale aandacht voor HIV en AIDS. Dankzij steeds betere voorlichting, preventieve middelen en behandeling is deze ziekte lang niet meer zo vaak een doodsvonnis. Toch is er nog veel winst te behalen voor deze definitief de wereld uit is.

In Nederland zijn naar schatting 23.300 mensen die leven met HIV/AIDS. Van deze groep weten 1.900 mensen zelf niet dat zij besmet zijn, aldus het AIDS Fonds. Hoewel het aantal besmettingen in ons land jaar op jaar daalt, kregen vorig jaar toch nog 664 mensen te horen dat zij AIDS hebben. Ondanks de betere behandeling sterven jaarlijks 20 mensen in Nederland aan deze ziekte.

Wat is het?
HIV is de benaming voor het virus dat AIDS veroorzaakt. Het staat voor Human Immunodeficiency Virus; een virus dat het afweersysteem aanvalt. Hierdoor kan het lichaam zichzelf uiteindelijk bijna niet meer beschermen. Dit noemen we dan weer AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome. Andere virussen en bacteriën krijgen vrij spel in het lichaam waardoor de drager een groter risico op overlijden loopt. Men kan besmet raken door onder meer seksueel contact of andere vormen van bloedoverdracht, zoals een transfusie met besmet bloed of het delen van naalden.

Betere voorlichting
Door steeds betere voorlichting daalde het aantal besmettingen fors. Zo weten mensen dat het gebruik van een condoom en andere beschermingsmiddelen verstandig is. Ook het delen van naalden door drugsgebruikers komt steeds minder voor door dit inzicht. Daarnaast moedigen onder meer de GGD's mensen aan om zich vaak te laten testen op deze ziekte. Een belangrijk doel is om deze ziekte uit de taboesfeer te halen.

Preventie
Een andere belangrijke stap is het verstrekken van beschermende medicijnen aan risicogroepen. Zo begon ook de GGD Twente dit jaar met de verstrekking van PrEP; dit omvat onder meer HIV-remmers die bescherming bieden bij mogelijke besmetting. Het middel wordt verstrekt aan de risicogroep mannen die seks hebben met mannen. Dankzij ontwikkelingen in de medische wetenschap is de behandeling steeds beter geworden, met een snelle diagnose.

Vaccinatie tegen kinkhoest

TWENTE - De GGD Twente biedt met ingang van 16 december ook een kinkhoestvaccinatie aan voor zwangere vrouwen. Vrouwen kunnen na 22 weken zwangerschap de vaccinatie halen die hun kind beter beschermt tegen deze gevaarlijke ziekte.

Kinkhoest is gevaarlijk voor jonge baby's die nog niet zijn ingeënt. Om hen toch al goede bescherming te bieden vanaf de geboorte bieden de GGD's nu landelijk deze vaccinatie aan voor zwangere vrouwen. Zo krijgen zij toch al een zekere immuniteit, waardoor ze minder risico's lopen.

Grote gevolgen
Kinkhoest kan ernstige hoestbuien veroorzaken en de ziekte is erg gevaarlijk voor jonge baby's. Volgens het RIVM kunnen zij onder meer een longontsteking of erger, hersenschade oplopen. Zelfs overlijden is mogelijk. Jaarlijks worden nog zo'n 170 baby's opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van kinkhoest.

Betere bescherming
Tot nu toe kregen kinderen pas twee maanden na de geboorte het kinkhoestvaccin als onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma. De eerste maanden waren zij dus niet goed beschermd. Door zwangere vrouwen vanaf de 22-ste week te vaccineren maakt de vrouw antistoffen aan. Deze gaan dan via de placenta naar de baby. Het vaccin is volgens het RIVM veilig; in andere landen krijgen zwangere vrouwen deze vaccinatie namelijk al veel langer. Bijwerkingen zijn uiteraard niet helemaal uitgesloten, maar dit gaat op voor elke vaccinatie. Het specifieke vaccin dat vrouwen krijgen is de DKT- of DKTP-vaccinatie. Deze beschermd daarnaast ook gelijk tegen difterie, tetanus en polio. Het combinatievaccin is nodig omdat er namelijk geen apart kinkhoest-vaccin bestaat.

Praktisch
Vanaf 22 weken van de zwangerschap kunnen vrouwen het vaccin krijgen. Ze moeten dit elke zwangerschap weer opnieuw halen. Via www.ggdtwente.nl is meer informatie te vinden. Ook kan men terecht bij de huisarts/consultatiebureau.

Veel Pieten en de Pietentrein in het centrum van Rijssen

RIJSSEN - Het zal kinderen en ouders niet ontgaan zijn: Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in het land. Ook Rijssen slaan zij niet over!

Komende zaterdag komen veel Pieten naar Rijssen. Kinderen kunnen gratis mee met de Pietentrein en er worden optredens verzorgd door maar liefst 8 dansgroepen. Ga mee met de Pietentrein voor een leuke rit door het centrum. De vele Pieten gaan Sinterklaas helpen met alles wat er nog voor Pakjesavond gedaan moet worden. Je vindt de stationnetjes op het HogeWal plein en 't Schild. Ga je mee?

Veel te beleven
's Middags geven maar liefst acht dansgroepen optredens. De jonge talenten komen van gymnastiekvereniging DOS uit Rijssen, Dansstudio Dynamiek uit Enter en Joni Connect uit Nijverdal. De optredens zijn onder meer op het Hoge Wal plein, de Haarstraat, Grotestraat en Elsenerstraat.

Huis van Sinterklaas
Sinterklaas heeft dit jaar een nieuw huis gekregen in centrum Rijssen. Tijdens zijn verblijf logeert hij op Haarstraat 14. Dit is het oude pand van de ABN-AMRO bank. Er zit een grote brievenbus voor je wensenlijstje, kleurplaten, tekeningen en alles wat je voor Sinterklaas hebt geknutseld.

Extra koopavond
Voor de Sinterklaasaankopen is er op vrijdag 29 november een extra koopavond in het centrum van Rijssen. De winkels zijn op deze vrijdag open tot 21.00 uur. Veel winkels pakken extra uit dit weekend met onder meer lekkers in de winkel. Goed om te weten: op 5 december vervalt de reguliere koopavond. Last minute inkopen doet u dus liever eerder.

De bromvlege

Ik wet wa
de bromvlege
is ne rotvlege
den geet oe
op t etn zitn
en drit oe
op de roetn
ma toch...

Ik wet wa
de bromvlege
is nen vleegndn
groezel
den oe aait
onröstig maakt
en döt zeukn
na n vleegnklapper
den vort is,
ma toch...

Ma toch
a'j allene
de bromvlege heurt
op nen zommernoamiddag
onder de beume
dan is t der röstig.
En at de vlege dan
eavn bi-j oe kump zitn
in t deepblauw
met t greun en t gel
en den gooldglaans,
dan zo'j geerne wiln
da'j zoo nog lange
bi-j mekaar
konn blievn.

Theo Vossebeld uit gedichtenbundel "Zunlech"
Bron: Twentse taalbank

IJsbaan in Rijssen na 10 jaar weer terug!

RIJSSEN - Schaatsen en Nederland horen bij elkaar. Daar waar vroeger voornamelijk werd geschaatst op bevroren plassen, meren, kanalen en vijvers schaatst men tegenwoordig op kunstmatig aangelegde ijsbanen.

Dat schaatsen een grote aantrekkingskracht heeft op Nederlanders blijkt wel uit het aantal ijsbanen dat in december in vele stadsharten wordt aangelegd. Ook in Rijssen wordt na tien jaar afwezigheid weer een ijsbaan aangelegd. Een overdekte ijsbaan van maar liefst 330 m2! Vanaf 13 december tot en met 4 januari kan er geschaatst worden op het Hoge Wal Plein. En dit is alleen maar mogelijk doordat HABI, Schaats- en Skeelervereniging Rijssen, de horeca en de gemeente de handen ineen hebben geslagen en sponsoren als Reggeborgh en Rabobank Rijssen–Enter het project ondersteunen.

Extra activiteiten
De ijsbaan ligt er maar relatief kort, dus er moet optimaal gebruik van gemaakt worden. Vanzelfsprekend kan iedereen tijdens de openingstijden de ijzers komen onderbinden, maar er wordt ook een curlingcompetitie opgezet en ook het discoschaatsen ontbreekt niet. Verder maakt hoofdsponsor Reggeborgh het schoolschaatsen mogelijk. Basisscholen kunnen gratis komen schaatsen. Eens wat anders dan apenkooien tijdens de gymlessen.

Toegangskaarten
Wilt u toegangskaarten winnen of sparen? De winkeliers in Rijssen maken dit mogelijk. Bij diverse winkeliers worden toegangskaarten voor de ijsbaan weggegeven of zijn er kaarten te winnen. De ondernemers in winkelcentrum de HogeWal hebben gezamenlijk een actie waarbij u gratis kaarten kunt verdienen door stempels te sparen. Bij besteding van € 2,50 ontvangt u een stempel bij één van de winkels in de HogeWal. Spaar vervolgens bij drie andere winkels in de HogeWal ook een stempel. Slechts vier stempels heeft u nodig voor een volle stempelkaart. U ontvangt uw toegangsbewijs voor Rijssen op IJs bij inlevering van de stempelkaart bij Cigo.

Meer informatie en een overzicht van alle activiteiten vindt u op www.winkeleninrijssen.nl

Massaal uitzwaaien: 'Dag Sinterklaasje, dááááág'

NIJVERDAL - 'Dag Sinterklaasje, dáág, dáág, dáág, dáág Zwarte Piet.' Kom dit jaar ook naar de spectaculaire uittocht en bedank Sinterklaas voor een gezellig Sinterklaasfeest. Zing en dans nog één keer mee met alle Pieten en zie de sinterklaasboot vertrekken richting Spanje.

De sinterklaascommissie vindt het geweldig dat ze hebben kunnen regelen dat dit jaar de mooie boot van Sinterklaas de gehele periode kan blijven liggen bij de Wilgenweard. ’s Avonds wordt deze locatie mooi uitgelicht door de medewerkers van het lokale bedrijf DJ voor Jou. Kom gerust een kijkje nemen samen met je kinderen.

Nieuw
Helemaal nieuw is de speciale uittocht op 6 december! De intocht van Sinterklaas en de weg naar 5 december wordt op tv vaak breed uitgemeten, maar het vieren van de verjaardag van de goedheiligman en het vertrek naar Spanje gaat stilletjes voorbij. Voor veel kinderen is dat geen probleem. Anderen hebben er meer moeite mee. Bij de uittocht zien de kinderen dat het afgelopen is. Op deze manier komt er een echt einde aan het feest.

Vertrek
Op 6 december om 19.00 uur vertrekt Sinterklaas vanuit het Huis van Sinterklaas in zijn koets, gevolgd door zijn pieten, alle kinderen en de slagwerkgroep van Advendo terug naar zijn boot. Net als bij de intocht zijn hier ook speciale glutenvrije pieten aanwezig. Zoek ze op, ze zijn goed herkenbaar!
Als de boot dan vertrekt in de nacht volgt er in de verte nog wat vuurwerk! Geweldig leuk dat Valk Vuurwerk ook een steentje wil bijdragen om Sinterklaas een goed afscheid te geven. Dag Sinterklaasje!!

Maak je eigen lampion
Hebben jouw kinderen al een bouwplaat opgehaald? Deze liggen inmiddels klaar bij de lokale winkeliers. Bij alle winkeliers van Op Naar Nijverdal en het Huis van Sint ligt een bouwplaat van een speciale Sinterklaas Lampion klaar. Het is de bedoeling om deze lampion zo mooi mogelijk te kleuren, plakken en knippen, zodat je mee kunt doen met de lampionnenoptocht tijdens de speciale Uittocht op 6 december. Doen dus…

Lekker genieten van kerst en gezelligheid

Foto: Mike Rikken

NIJVERDAL - Op zondag 15 december van 13.00 tot 17.00 uur staat het gehele centrum van Nijverdal in het teken van kerst en sfeer. Een winterfair voor jong en oud, een ontmoetingsplaats voor het hele gezin in ontspannen sferen, waarbij gezelligheid voorop staat. En daarnaast natuurlijk de schaatsbaan die elk jaar weer duizenden mensen naar het centrum van Nijverdal trekt. Kortom, een dag die je niet mag missen!

Winkeliersvereniging Op naar Nijverdal is al volop bezig met de organisatie van de winterfair op zondag 15 december. Deze winterfair betekent heel veel winterse gezelligheid, met allerlei optredens en kinderattracties. Extra entertainment, de Kerstman en zijn kerstelfjes, diverse koren en andere muzikale verrassingen maken de fair compleet en zullen naar verwachting duizenden bezoekers trekken uit de wijde omgeving. Daarnaast is er koopzondag en zullen de winkels in het centrum de deuren openen, zodat je hier terecht kunt voor de laatste kerstcadeautjes.

Lint met kramen
De Grotestraat wordt deze dag afgesloten van verkeer en opgenomen in de route. Al met al een mooi en sfeervol decor voor een supergezellige dag. Dat betekent slenteren langs de meters lange slinger van kraampjes en je mond branden aan warme choco. Loop langs en geniet van alle winterse lekkernijen en sprokkel nog snel je laatste kerstcadeaus bij elkaar. Eenmaal uitgeslenterd kan je neerploffen op één van de winterse terrassen en genieten van glühwein of warme chocolademelk.

Zondag 22 december is er een extra koopzondag in het centrum van Nijverdal. Deze dag is er ook een Santarun.

Cadeaubon
Op zoek naar een origineel decembercadeau? Denk dan ook eens aan de Op Naar Nijverdal cadeaubon. Met het gebruik van deze nieuwe ONN Cadeaubon wordt de economie van Nijverdal gestimuleerd en wordt bijgedragen aan het succes van het centrum van Nijverdal. De bon is bij alle aangesloten leden van ONN te besteden en daardoor is het aanbod divers: een etentje, T-shirt of liever een lijst voor een nieuw schilderij, een paar schoenen, sokken, tas of een mooi sieraad, alles kan! De Cadeaubon is verkrijgbaar in de volgende coupures: € 5, € 10, €15 en €25 en is onbeperkt geldig! De bon is te koop bij Toerist Info/VVV Nijverdal en CIGO. Check www.opnaarnijverdal.nl voor alle deelnemers.

Foto: Mike Rikken Fotografie

Filmpje pakken?

NIJVERDAL - December is een maand om eens even lekker naar de film te gaan. Filmproducenten spelen hier op in door juist in deze maand met heerlijke familiefilms en feelgood movies te komen. Ook bij ZINema kunt u in december voor de mooiste films terecht. Voor speeldata, tijden en reserveren kunt u terecht op www.zinin.com.

Frozen 2

De eerste film van Frozen was een groot succes. Dat kon ook haast niet anders met het mooie verhaal van Anna en Elsa vol spanning, humor en warmte. Een pratende sneeuwpop genaamd Olaf, vol van liefde voor anderen, en de heerlijke muziek droeg hier natuurlijk ook aan bij. In Frozen 2 gaat Elsa met Anna, Kristoff, Olaf en Sven op reis om de op zoek te gaan naar de oorsprong van haar magische krachten. Is haar kracht sterk genoeg om haar, haar vrienden en haar koninkrijk te beschermen?
Toegangskaarten kosten 8,- per stuk.

Mees Kees

De boeken over Mees Kees doen het goed bij de jeugd en ook de eerder uitgebrachte films Mees Kees, Mees Kees op kamp, Mees Kees op de planken en Mees Kees langs de lijn zijn heerlijk tijdverdrijf voor jong en oud. Vanaf 11 december draait de film Mees Kees in de wolken in de Nederlandse bioscopen. De vertrouwde karakters als de lieve Mees Kees, de strenge directrice Dreus, Tobias en Marie Louise doen weer mee. Het verhaal heeft twee grote lijnen. De eerste is het verhaal van Tobias. Hij wil Hasna vragen voor het eindfeest, maar durft dat niet. De tweede gaat over Mees Kees. Hij heeft van Marie Louise een ballonvaart cadeau gekregen, maar hij heeft hoogtevrees.
Vanaf 15 december is Mees Kees in de wolken te zien bij ZINema. Kaarten zijn verkrijgbaar voor 8,- euro.

Huisvrouwen bestaan niet 2

Een echte feelgood movie is het vervolg van Huisvrouwen bestaan niet. Ook dit keer draait het allemaal om Gijsje (Eva van de Wijdeven). Marjolijn (Jelka van Houten) en Loes (Loes Luca). Ze worstelen met de perikelen van het dagelijks leven en daar waar ze niet tevreden over zijn, proberen deze zo goed mogelijk te veranderen. Op humoristische wijze wordt er gekeken naar misschien wel herkenbare situaties. In ieder geval zorgt de film voor een heerlijk avondje uit in december.
De tickets voor Huisvrouwen bestaan niet 2 zijn te koop voor 9,- euro. In heel december is deze film te zien in ZINema.

De Nijverdal Santarun: Haal het beste in jezelf naar boven

NIJVERDAL - Een lekkere opwarmer voor de kerstdagen, volop gezelligheid én je levert met elkaar een mooie bijdrage aan het goede doel. Dat is de Nijverdalse Santarun! De Rotary Hellendoorn-Nijverdal roept iedereen op om zondag 22 december deel te nemen aan deze Santa(fun)run in het centrum van Nijverdal ten bate van kinderen in onze gemeente die in een minima gezin leven.

De Santarun is een vrolijke happening en haalt het beste in de mens naar boven. "We leggen de lat niet te hoog, want je mag zelf weten hoe én hoe vaak je het parcours van ongeveer 1 km (dat zijn 2 rondjes door het centrum) wilt afleggen; wandelend, rennend, hinkelend of met de kinderwagen, dat maakt ons niets uit. Het belangrijkste is dat zoveel mogelijk mensen warm lopen voor deze vrolijke tocht, waarbij alle deelnemers in een kerstmanpak lopen", legt Yvon Wille van de Rotary Hellendoorn-Nijverdal uit. Het is de eerste keer dat deze Santarun plaatsvindt in Nijverdal. Het populaire event is in 2008 begonnen als evenement van Rotary Club Gorinchem, waarna dit voorbeeld door vele Rotary Clubs in het hele land is gevolgd. Zo is de Rotary Santa Run in 2018 in 55 verschillende steden georganiseerd met een gezamenlijke opbrengst van ongeveer € 400.000,-. Hiermee werden meer dan 100 goede doelen ondersteund.

Goed doel
In Nijverdal is gekozen voor het doel: Hart voor de Minima. Yvon: "Meedoen en erbij horen, is voor alle kinderen belangrijk. Elk jaar organiseert het Trefpunt Minima voor alle gezinnen uit deze doelgroep, met kinderen tussen 0 en 9 jaar, een Sinterklaasfeest. Voor veel kinderen is deze middag de enige Sinterklaasviering die ze hebben, naast de viering op school. Vaak zijn er thuis onvoldoende (financiële) middelen om het Sinterklaasfeest te kunnen vieren. Hoe mooi is het voor deze kinderen dat ze kunnen vertellen op school dat Sinterklaas of de Kerstman ook aan hen heeft gedacht dit jaar."
Het is de bedoeling dat dit goede doel elk jaar terugkomt tijdens de Rotary Santarun. Iedereen kan en mag meedoen deze dag: ouders, kinderen, opa's en oma's, samen met je collega's van je werk of met je buurtvereniging of sportclub. Deelname kost 10 euro per persoon, aanmelden kan via de website https://nijverdal.rotarysantarun.nl. Bij deelname ontvangt elke deelnemer: een kerstpak, medaille, beker warme chocolademelk én een vrijkaartje voor de schaatsbaan.
Kortom, genoeg redenen om deze dag deel te nemen. Er kunnen max 240 deelnemers meedoen, dus meld je snel aan. Het gereserveerde kerstmanpak kun je zaterdag 21 december tussen 11.00 en 12.00 uur ophalen in een pand tegenover het Huis voor Cultuur en Bestuur, of zondag 22 december van 11.00 tot 12.15 uur. Wees zondag 22 december wel op tijd, want om 12.15 begint het warming-up programma met de Kerstman en vrolijke muziek, zodat niemand stil kan blijven staan. Klokslag 12.30 uur klinkt het startschot en gaan de deelnemers vanaf Grandcafé Toi Toi op weg.

Santa loterij
Bij deelname steun je direct het goede doel, maar ook het publiek kan op deze dag een steentje bijdragen door loten te kopen tijdens de speciale Santa loterij. Vele ondernemers uit de gemeente hebben al prachtige prijzen beschikbaar gesteld. De hoofdprijs is een nieuwe damesfiets! Alle andere prijzen staan vermeld op de website: https://nijverdal.rotarysantarun.nl.

Zien we jou op 22 december?

Kom schaatsen bij de schaatsbaan, want #hetisijstijd

Foto: Mike Rikken

NIJVERDAL - Het is ijstijd! Tijd om te gaan schaatsen met het hele gezin. Kinderen kunnen hun klasgenootjes, vriendjes of vriendinnetjes meebrengen. Want schaatsen is leuk, leerzaam en gezond! Dus kom naar Schaatsbaan Nijverdal, want vanaf donderdag 5 december zijn we weer open.

Schaatsbaan Nijverdal staat voor pure gezelligheid tijdens de eindejaarsperiode. Meer dan vier weken lang beleef je warme winteractiviteiten in het centrum van ons dorp. Schaatsplezier voor jong en oud, ook wanneer het niet vriest. De schaatsbaan heeft altijd prima ijs en door aankleding met een knus winterterras, sfeerverlichting, kerstbomen, vuurkorven, glühwein en warme choco is het Henri Dunantplein van 5 december t/m 5 januari 2020 omgetoverd tot een waar winterparadijs. Op het ijs worden deze hele periode leuke activiteiten georganiseerd, waaronder schoolschaatsen en discoschaatsen. Maar ook peuterschaatsen, vele liveoptredens in de knusse tipi en een demonstratie schoonrijden. Daarnaast wordt voor de tweede keer een heuse Curling Competitie georganiseerd.

Jeugdprogramma
Gelukkig telt Nederland steeds meer (tijdelijke) kunstijsbanen. Het jeugdprogramma IJSTIJD!, opgezet door de KNSB samen met vele partners, is bedoeld om kinderen vaker te laten schaatsen. De belangrijkste pijler van IJSTIJD! is het schoolschaatsen: ook dit jaar zullen 250.000 kinderen gaan schaatsen. Via lespakketten en schoolschaatslessen krijgen basisschoolkinderen vaak een eerste echte kennismaking met de puur Hollandse schaatssport. Ook dit seizoen ontvangen zij na hun schaatsles op de baan in Nijverdal een brief met daarin een unieke code die hen de gelegenheid biedt om nog eens gratis of voordelig te gaan schaatsen. Verzilveren kan via ijstijd.schaatsen.nl. Zo kunnen de kinderen laagdrempelig extra schaatsplezier beleven. Hopelijk brengt dit weer nieuwe talenten voort, die later in de voetsporen van Kjeld Nuis, Ireen Wüst of Suzanne Schulting kunnen treden.

Meer bewegen
IJSTIJD! speelt in op het maatschappelijke streven om de jeugd meer te laten bewegen. Sport is goed voor de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van een kind. Schaatsen staat voor plezier op het ijs, coördinatie, kracht en snelheid. Schaatsen zit in het DNA van de Nederlander. Als het één nacht vriest, dromen velen van toeren op natuurijs en de Elfstedentocht. Voor meer informatie over IJSTIJD! kijk op schaatsen.nl/ijstijd

Kerst met TODA

RIJSSEN - December staat weer voor de deur en dat betekent voor TODA opnieuw een gevulde agenda.

Dickens
Op zaterdag 14 december zingt het TODA Dickens Choir in de straten van Rijssen en Wierden. Prachtig uitgedost in de kledingstijl van Charles Dickens worden de karakteristieke, veelal Engelse, Christmas Carols ten gehore gebracht. ’s Middags in het centrum van Rijssen en ’s avonds bij de Kerstmarkt in het centrum van Wierden.

Kerstzangdienst
Woensdagavond 18 december zingt TODA bij de traditionele Kerstzangdienst in de Dionysiuskerk in Rijssen, samen met muziekvereniging Wilhelmina en enkele andere koren. Voor veel Rijssenaren het begin van kerstperiode.

Kerst in de streektaal
TV Oost heeft TODA dit jaar weer benaderd om de ‘Kerstdienst in de streektaal’ luister bij te zetten. Speciaal hiervoor is een aantal nummers uit het repertoire van TODA omgezet naar het Twents. Jan Getkate op piano, Annelon Schulenburg op dwarsfluit en Thijs Ligterink & Erik Schreurs op percussie zullen het koor begeleiden. De opnames vinden plaats in de Heilige Nicolaaskerk in Lettele, op zaterdagavond 21 december. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dat kan: de kerk is om 19.00 uur open de opnames beginnen om 19.30 uur. De dienst wordt op TV Oost tijdens de kerstdagen meerder keren enkele malen uitgezonden.

Kerstnachtdienst
Zoals elk jaar werkt TODA mee aan de Kerstnachtdienst in de Ontmoetingskerk op kerstavond. Om 22.30 uur begint deze speciale kerkdienst, dit jaar voor de 37e keer georganiseerd. De dienst staat onder leiding van Fien Venema.

Kerstboomactie
De 20e kerstbomenactie van TODA staat gepland voor zaterdag 4 januari 2020. Hoewel bij velen van u de kerstboom waarschijnlijk nog niet in de kamer staat, geeft TODA vanaf 6 december alvast de mogelijkheid om hiervoor in te schrijven. Op de eerste zaterdag in januari komen we dan bij u langs en nemen de boom mee, tegen een kleine vergoeding. Online aanmelden hiervoor kan via www.toda.nl; alle bovenstaande info kunt u ook vinden op onze website. Volg ons ook op Facebook en Instagram.

Tenslotte: via de site is onze de kerst CD ‘Sing Noel’ nog steeds te bestellen. Een echte aanrader!

Kerstconcert Twente Zangers

Foto: FG Kayim

RIJSSEN - Op donderdag 26 december 2019, tweede kerstdag, zal het Vocaal Ensemble de Twente Zangers vanaf 19.00 uur een Kerstconcert ten gehore brengen. Het concert wordt traditiegetrouw gehouden in het Parkgebouw in Rijssen.

Voor dit Kerstconcert heeft het ensemble het Rijssens Mannenkoor uitgenodigd. De zangers zullen muzikaal begeleid worden door Gezinus Veldman aan de vleugel en een speciaal voor deze gelegenheid samengesteld strijkkwintet.

Presentatie
De leiding van deze avond in handen van Johan Abbink. Al enkele jaren neemt hij de presentatie van de concerten van De Twente Zangers voor zijn rekening en informeert hij de bezoekers over wat hen tijdens het concert te wachten staat.

Repertoire
Tijdens deze avond zullen zowel traditionele als nieuwe stukken ten gehore worden gebracht. De mannenkoorzang en de ensemblezang die elkaar afwisselen en ook een enkele keer samen zullen klinken, zorgen voor een afwisselend programma.

Aankleding
Het podium van de grote zaal van het Parkgebouw wordt voor deze gelegenheid traditiegetrouw weer in een ander 'tenue' gestoken. Niet alleen de zang en muziek, maar ook de aankleding van het podium zullen bijdragen aan de beleving van dit Kerstconcert.

Nieuwe leden
De Twente Zangers hebben sinds enige tijd weer een volledige bezetting. Uit het in 2018 gehouden projectkoor is een aantal nieuwe leden gekomen. Het voltallige ensemble heeft in de achterliggende tijd hard gewerkt aan het instuderen van zowel de oude als de nieuwe muziek. Het resultaat hiervan laten de Twente Zangers graag horen tijdens het Kerstconcert.

Kaarten
Voor het concert zijn nog kaarten beschikbaar. U kunt uw kaarten bestellen via de website van het parkgebouw (www.parkgebouw.nl). Het bestellen van de kaarten kan ook in het parkgebouw zelf. Het Parkgebouw is geopend op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Voor de vierde keer een Lichtjesavond in Rijssen

RIJSSEN - Stichting Lichtjesavonden organiseert in samenwerking met vele vrijwilligers al een aantal jaren Lichtjesavonden. In Rijssen wordt dit jaar voor de vierde keer lichtjesavond georganiseerd.

Deze eenvoudige en laagdrempelige herinneringsbijeenkomst is voor een ieder, jong en oud, vrij toegankelijk. Het belangrijkste hierin is dat geloof, afkomst en achtergrond geen rol spelen. Lichtjesavond is: In een sfeer van warmte en saamhorigheid als bevolking van Rijssen even stilstaan bij degenen die niet meer bij ons zijn op een door fakkels verlichte begraafplaats.

Invulling
De organisatie kan uw hulp goed gebruiken voor de invulling van het programma. Denk bijvoorbeeld aan een lied ten gehore brengen of een gedicht voorlezen. Wellicht dat u zelf een mooi idee heeft voor de invulling. Uw suggesties zijn altijd van harte welkom. Mede door de inzet van lokale mensen die een gedicht lezen of muziek maken geeft het nog meer verbondenheid naar elkaar als gemeenschap van Rijssen.

Van harte welkom
Dit jaar wordt Lichtjesavond Rijssen gehouden op woensdag 11 december om 19.00 uur op de algemene begraafplaats Het Lentfert, via de hoofdingang aan de Schapendijk in Rijssen. Hier zal aan de bezoekers een kaars worden aangereikt. De bijeenkomst zal in z'n geheel ongeveer 30 minuten duren en is ook geschikt voor kinderen. Voor mensen die minder goed ter been zijn zetten wij stoelen klaar. Op Lichtjesavond is iedereen welkom, ook nabestaanden wiens dierbaren elders gecremeerd of begraven zijn. Voor wie geen plekje heeft om de kaars neer te zetten na de ceremonie, is er altijd plaats in het Hart van Licht.

Blijf op de hoogte
Een klein beetje winterweer zal ons niet tegenhouden, maar een (sneeuw-) storm wel. Houdt u hiervoor alstublieft de Facebookpagina van Stichting Lichtjesavond Rijssen in de gaten. Mocht u een vrijwillige donatie willen doen voor de Stichting, dan kan dat in de daarvoor bestemde bus bij de in-/uitgang van de begraafplaats. Voor meer informatie, suggesties of deelname: Stichting Lichtjesavonden, Martine Kuipers of José Smeijers, tel: 06-14230304 of 06-14230306, e-mail: stichtinglichtjesavonden@gmail.com

Ondanks de verlichte begraafplaatsen raden wij u aan een zaklantaarn mee te nemen.

Van en voor Rijssen: Riessen in 'n Kiekerd

RIJSSEN - Een uniek project wordt op 14 december aan het grote publiek getoond in het Parkgebouw: de film 'Riessen in 'n Kiekerd'.

Dat Rijssen een rijk verleden heeft is algemeen bekend, maar hoe leuk is het om met filmbeelden even terug te duiken in de geschiedenis? Dat is precies wat er op 14 december staat te gebeuren. En niet alleen worden er beelden vertoond, maar het Orkest van het Oosten zorgt live voor de muzikale ondersteuning erbij.

Samenwerking
De film is tot stand gekomen door de samenwerking tussen de Stichting Klassiek voor iedereen, het Orkest van het Oosten, het Parkgebouw en het Rijssens Museum. De film laat de bedrijvigheid in Rijssen door de jaren heen zien en dan niet eens de beelden die al veelvuldig getoond zijn, maar zoveel mogelijk nieuw materiaal. De ondersteuning van het Rijssens Museum is hierbij onontbeerlijk. Tijdens het afspelen van de film zal een klein ensemble van het Orkest van het Oosten live een aantal klassieke werken spelen. Dit is een happening die u niet mag missen.

Het Parkgebouw
Dat Riessen in 'n Kiekerd te zien is in het Parkgebouw is niet zonder reden. Het is op 20 december 2019 namelijk precies 100 jaar geleden dat het Parkgebouw officieel werd geopend. Het cadeau van firma Ter Horst werd al gebouwd in 1914, maar door de Eerste Wereldoorlog werd het gebouw niet gebruikt daar waar het voor bedoeld was: culturele activiteiten. Dat was pas in 1919.

Tickets
Riessen in 'n Kiekerd is op 14 december twee keer te beleven. Om 14.30 uur en om 20.00 uur. Kaarten à 7,50 euro zijn te bestellen via www.parkgebouw.nl

Kerstfair vol gezelligheid en sfeer op Smidsbelt in Holten

HOLTEN - Op de Smidsbelt en een gedeelte van de Dorpsstraat in het hart van Holten is op zaterdag 14 december weer een gezellige Kerstfair.

Dit jaar is de opzet anders dan voorgaande jaren. Zo begint de Kerstfair om 16.00 uur en duurt deze tot 21.00 uur. U heeft vijf uur lang de tijd bij de kramen met aan kerstgerelateerde artikelen te snuffelen, terwijl u geniet van kerstmuziek die live ten gehore wordt gebracht. Ook voor de inwendige mens wordt goed gezorgd. Heerlijke hapjes en drankjes zijn te vinden bij tal van kramen.

Afsluitingen
Voor de Kerstfair wordt het centrum van Holten deels afgesloten. De Dorpsstraat wordt afgesloten voor verkeer vanaf Boer Biet tot het Klavertje. De parkeerplaats aan de Kalfstermansweide is bereikbaar vanaf de Stationsstraat.

Kraamhuur
Een kraam huren op de Kerstfair kost € 30,-. Voor informatie en opgave kan een e-mail gestuurd worden naar kerstfairholten@gmail.com. Geef aan wat u wilt verkopen.

Moment van bezinning op de Canadese Begraafplaats Holten

HOLTEN - Zoals gebruikelijk zal op de Canadese begraafplaats in Holten op kerstavond de jaarlijkse herdenking worden gehouden.

Het mooie gebruik om Holtense schoolkinderen bij elk van de 1394 graven een kaars te laten plaatsen, staat ook op 24 december, kerstavond, weer te gebeuren. Daarnaast zal er een korte plechtigheid zijn om stil te staan bij mannen die hier begraven liggen. Doedelzakspelers en midwinterhoornblazers zullen de herdenking opluisteren. De bijeenkomst op de Canadese Begraafplaats in Holten is een mooi moment om stil te staan bij het leed van de Tweede Wereldoorlog en het leed dat nog steeds door geweld en oorlog wordt veroorzaakt.

SVNF, Stichting Viering Nationale Feestdagen, organiseert de bijeenkomst op de begraafplaats al voor de 28e keer en nodigt ook dit jaar weer iedereen uit om op 24 december vanaf 16.30 uur de herdenking bij te wonen. Verzoek is wel om lopend of op de fiets te komen. Verkeersregelaars zullen het verkeer in goede banen leiden en automobilisten worden naar de parkeerplaatsen geleid om vervolgens te voet naar de begraafplaats te gaan. Toegang is gratis.

Uniek avondvullend kerstconcert Dijkerhoek

HOLTEN - De Mölnzangers uit Dijkerhoek geven samen met Kerstkoor Colmschate een avondvullend kerstconcert op donderdagavond 19 december. Beide gemengde koren brengen kerstsfeer met Nederlandse en Engelse traditionals en kerst-popsongs met eigen begeleiding.

Kerstkoor Colmschate zingt inmiddels al 23 jaar in onder andere verzorgingshuizen in Deventer en omgeving met eigen combo (toetsen, slagwerk, basgitaar, saxofoon en fluit) o.l.v. dirigent Klaas van der Meulen. De Mölnzangers uit Dijkerhoek bestaan nu ruim 8 jaar en sinds 2 jaar o.l.v. dirigente Emma Meilink. Het koor zingt een zeer uiteenlopend repertoire. Tijdens dit speciale kerstconcert worden zij muzikaal bijgestaan door Gijs Meilink (basgitaar), Hylke Rensen (gitaar) en Thijn Noteboom (drum).


Kaartverkoop
Dit unieke kerstconcert wordt gegeven in Het Bonte Paard aan de Deventerweg 87 in Holten. De entree bedraagt 5,- euro per persoon. Kaarten zijn te verkrijgen via leden van de koren en bij de voorverkoopadressen: Partycentrum Het Bonte Paard - Dijkerhoek, DA Wedda Dorpsstraat 10 Holten, Mitra Deventer WC Andriessenplein/Vijfhoek, Bloembinderij Stempher Flora 42 WC Colmschate en per e-mail anneke@spkc.nl

Sfeervol koopjesjagen in Haarle

HAARLE - Voor wie graag op koopjes jaagt en zin heeft een gezellige sfeervolle wandeling, doet er goed aan om op zondag 15 december een bezoekje te brengen aan Haarle.

Op deze dag zal er in het dorp een uniek evenement plaatsvinden namelijk de “Wintermarkt' een kerstmarkt/rommelmarkt in een modern jasje. De bezoekers van de wintermarkt kunnen deze dag hun wandeling starten tussen 10.00 en 13.00 uur. Het parkeren kan bij café 'de Droadnagel' waar ook een gratis plattegrond met daarop de deelnemers te verkrijgen is. Iedereen is welkom op dit evenement, ook is er aan vermaak voor kinderen gedacht.

Eerste editie
Dit jaar zal de eerste editie van de wintermarkt in Haarle plaatsvinden. Dat mensen rond deze tijd graag een kerstmarkt of winterwandeling bezoeken is de organisatie wel duidelijk geworden. Voorgaande jaren werd er rond deze tijd ook regelmatig een kerstmarkt georganiseerd in Haarle en vond tot een aantal jaren terug het welbekende 'kerstkransje' plaats. Het Wintermarkt Haarle Comité bestaande uit Elise, Marloes, Monique en Sanne, vonden een decembermaand zonder gezellig evenement wel heel erg jammer en zijn aan het brainstormen gegaan om een mooie opvolger te vinden voor al het voorgaande. Het is de organisatie gelukt om een uniek concept te bedenken waarbij gezelligheid en saamhorigheid hoog in het vaandel staan in combinatie met een wandelroute en sfeervol ingerichte winkeltjes.

De Wintermarkt
Sfeervol koopjesjagen in tijdelijke winkeltjes in tuin oprit of garage. Deelnemers konden zich de afgelopen weken opgeven via de website om daar hun eigen winkeltje aan te melden. Dit winkeltje zal ingericht worden in eigen tuin oprit of garage. Wat er zoal aangeboden gaat worden in hun winkel is uiteenlopend van tweedehands boeken, huisdecoratie, antiek, speelgoed, kleding maar ook vele zelfgemaakte creaties. Deelnemers met een passie voor bakken of koken zullen de bewoners hun lekkernijen laten proeven en de creatieve hobby's die al jaren binnenshuis uitgevoerd worden kunnen eindelijk tentoongesteld worden, en misschien verkoopt het zich wel. De organisatie zorgt voor de promotie van hun winkeltje en het is aan de deelnemers zelf om er een gezellig sfeervol winkeltje van te maken. Met ruim 40 inschrijvingen is er een route uitgestippeld langs alle deelnemende adressen. Op deze route wordt de bezoeker verrast met entertainment, amusement en muzikaal vermaak. Op de plattegrond die gratis afgehaald kan worden bij 'De Droadnagel' staat de route vermeld met daarop alle deelnemende adressen en overige informatie. De route zal plusminus 5km zijn en grotendeels op verhard terrein en het startpunt is tevens het eindpunt.

Uniek
Wat deze wintermarkt uniek maakt, is dat je geen eigen bedrijf hoeft te hebben om een standhouder te zijn van deze markt. Alle deelnemers bieden iets unieks aan in hun eigen winkeltje, of dit nou gaat om een creatie waar al weken aan gewerkt wordt of een item wat tweedehands aangeboden wordt en bij iemand nog een nieuw leven kan krijgen. Bewoners die buiten de bebouwde kom wonen mochten natuurlijk ook mee doen, voor hen heeft de organisatie een markt ingericht op een locatie op de route. Dat de decembermaand ook de duurste maand is is voor de meeste mensen geen nieuws. Deze wintermarkt biedt iedereen de kans om leuke koopjes in te slaan en dat terwijl je gezellig de route bewandeld met gezin, buren familie of vrienden. De combinatie van een winterse wandeling en sfeervolle winkeltjes moet volgens de organisatie wel voor gegarandeerd succes gaan zorgen.

Gezellig uitje
Tijdens de wintermarkt op 15 december kunnen aanwezigen een route door het dorp lopen en zullen ze op verschillende plekken verrast worden met entertainment en vermaak. Zo zal er een koor kerstliederen zingen in Charles Dickens stijl, er staat een wensboom om wellicht je wens op de valreep van 2019 in vervulling te laten gaan, Olaf van de film Frozen wil graag met kinderen op de foto en Popkoor Puur treedt op met een modern kerstverhaal met kerstnummers. Kinderen kunnen op de hele route letters verzamelen en hier vervolgens een zin uit puzzelen om leuke prijzen te winnen. De organisatie heeft nog meer in petto en stroomt over in leuke ideeën.

Laat je vooral verrassen en kom gezellig koopjesjagen!Meer informatie over de Wintermarkt: 06-51092092, info@wintermarkthaarle.nl www.wintermarkthaarle.nl

Het geluid van de midwinterhoorn

Foto: Haarle

HAARLE - In heel Twente is vanaf de eerste zondag van de Advent het geluid van de midwinterhoorn weer te horen. Het is een oeroude traditie, die blijft voortbestaan, doordat er nog steeds nieuwe mensen zich aanmelden om het blazen op de midwinterhoorn te leren.

Midwinterhoornblazen vergt de nodige oefening. Voor het produceren van verschillende tonen moet de spanning op de lippen aangepast worden en daarnaast is een goed stel longen een vereiste. Maar eenmaal onder de knie kan er een melodie ten gehore worden gebracht, die op een afstand van vijf tot acht kilometer nog te horen is.

De aftrap
Op zondag 1 december zal de aftrap zijn van het blaasseizoen van de Midwinterhoorngroep Haarle bij en rondom Herberg De Pas in Haarle. Rondom het heideveld staan de midwinterhoornblazers klaar om u de weemoedige klanken te laten horen. Natuurlijk zijn ze ook bereid om u meer te vertellen over de traditie en de kunst van het blazen. U start bij Erve de Pas en loopt dan van blazer naar blazer. Van 14.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom bij Erve De Pas in Haarle.

Meer activiteiten
Bij Erve De Pas heeft Natuurmonumenten op 1 december nog meer voor u in petto. Geniet bijvoorbeeld van glühwein of warme chocolademelk, neem een kijkje bij het maken van een midwinterhoorn en wandel binnen bij de Informatieschuur en ontmoet de boswachter.

In de agenda
Zondag 1 december tussen 14.00 uur en 16.00 uur wandelen bij Erve De Pas aan de Molenweg 2 in Haarle en genieten van de klanken van de Midwinterhoorngroep Haarle. De toegang is gratis.

Sfeervolle kerstkramen en heerlijk lekkernijen in Hellendoorn

HELLENDOORN - Op 21 december vindt voor de zevende keer de kerstmarkt, georganiseerd door Stichting Kerstmarkt Hellendoorn, plaats. Dit gezellige evenement kenmerkt zich door sfeervolle kerstkramen met heerlijke lekkernijen en leuke hebbedingetjes. Leuk om alvast wat kerstcadeautjes in te kopen. Laat een glaasje glühwein of chocolademelk u verwarmen en geniet van een levende kerststal, mooie koren en de oude ambachten.

Stichting Kerstmarkt Hellendoorn is een groep vrijwilligers die zich inzet om een bijdrage te leveren aan het culturele leven in Hellendoorn. We zijn er voor de mensen van jong tot oud om het enthousiasme rond de kersttijd naar een hoger niveau te tillen. Stichting Kerstmarkt Hellendoorn hoopt een gezellige kerstmarkt te verzorgen die een knusse en warme uitstraling heeft. Waar saamhorigheid hoog in het vaandel staat. Diversiteit en toegankelijkheid zijn onderwerpen die veel behandeld worden en iedereen in zijn waarde laten is de norm. We zijn er van overtuigd dat de kerstmarkt een meerwaarde heeft voor het dorp met betrekking tot de saamhorigheid en betrokkenheid van de mensen. Onze ambitie is om de kerstmarkt te continueren in de huidige vorm waarbij het dorpse gevoel voorop staat. Groei is mogelijk maar binnen onze dorpse norm.

Kom ook!
Net als voorgaande jaren zal de kerstmarkt plaats vinden in en rondom Restaurant en Zalencentrum In de Tonne Hellendoorn. Vanaf 14.00 tot 18.00 uur heten wij u van harte welkom. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes rondom Kerstmarkt Hellendoorn? Like ons op Facebook en blijf op de hoogte van de nieuwsupdates en leuke winacties! Daarnaast is er altijd nog ruimte voor meer standhouders. Verkoopt u kerst gerelateerde producten of kent u iemand die dit doet? Dan lijkt het ons erg gezellig als u bij ons op de kerstmarkt komt staan. Voor meer informatie hierover kunt u mailen naar: kerstmarkthellendoorn
@hotmail.com

Levendige Kerstwandeling in het centrum van Nijverdal

Foto: HvN

NIJVERDAL - Zondagavond 22 december van 17.00 uur tot 18.45 uur vindt de levendige kerstwandeling weer plaats in het centrum van Nijverdal. De kerstwandeling wordt georganiseerd door de Beth-Shalom kerk uit Nijverdal en alle geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om mee te wandelen.

Afgelopen jaren liepen er zo'n 2.000 mensen mee, en we hopen dit jaar ook dat het weer een fantastische ervaring zal zijn voor iedereen. De kerstwandeling start om 17.00 uur bij de Grotestraat ter hoogte van het Henri Dunantplein. De route loopt door het nieuwe Nijverdalse park (over het spoordek) en langs het 'Rooie Dorp'. Meer dan 2.000 waxinelichtjes zullen je langs de sfeervolle route leiden. Tijdens de kerstwandeling kom je langs zingende engelen, levende dieren en een echte kerstkribbe met baby Jezus. De route zal vlakbij het station eindigen, waar lekkere warme chocolademelk wordt geschonken. De kerstwandeling is bedoeld voor iedereen, jong en oud.

Foto: Kerstwandeling

De kerstwandeling wordt georganiseerd door de Beth-Shalom kerk in Nijverdal en ook de Raad van Kerken is betrokken bij dit evenement. Tijdens de kerstdagen is iedereen dan ook van harte welkom om een kerstdienst bij te wonen in één van de kerken in de gemeente Hellendoorn. Meer info hierover staat op www.kerstinnijverdal.nl
Op Facebook 'Levendige Kerstwandeling' kan je volgen als je het leuk vindt om op de hoogte te worden gehouden.

Ga in de feestmaand naar buiten en haal een frisse neus!

NIJVERDAL - December met alle feestdagen nodigt uit om lekker knus binnen te zitten met familie en vrienden en uitgebreid te tafelen. Maar een wandeling op de Sallandse Heuvelrug in de frisse buitenlucht is een mooie afwisseling.

Maanwandeling

De Maanwandeling is een wandeling van ongeveer vier kilometer over de Sallandse Heuvelrug op zaterdag 7 december om 19.00 uur. De tocht wordt georganiseerd door Staatsbosbeheer in samenwerking met de Sterrenwacht Hellendoorn. U wandelt onder leiding van een boswachter in het donker met alleen het maanlicht als verlichting. De boswachter zal ook vertellen over het nachtelijk leven in de natuur. Van de Sterrenwacht krijgt u meer informatie over het heelal en natuurlijk de maan. De Maanwandeling is geschikt voor jeugd vanaf 10 jaar. Kosten bedragen 12,50 euro per persoon en voor kinderen tot en met 12 jaar 7,50 euro. Aanmelden en meer informatie via www.staatsbosbeheer.nl.

Lichtjeswandeling

Op 14 en 15 december organiseert Staatsbosbeheer de Lichtjeswandeling, een wandeling in het donker over een met lampionnen verlichte route. Tijdens de wandeling wordt het verhaal van Sofie van Salland ontvouwen. De wandeling is geschikt voor kinderen vanaf drie jaar, maar de route is niet geschikt voor wandelwagens. Aanmelden voor de Lichteswandeling, die ongeveer een uur duurt, kan via de website van Staatsbosbeheer. Deelnemen kost 6,50 euro, kinderen tot en met 12 jaar krijgen 1,50 euro korting.

Stiltewandeling

Heeft u het even gehad van alle verplichtingen en heeft u zin in rust en stilte? Ga op zondag 29 december mee met de Stiltewandeling. Een wandeling over hei en door bos, waarbij ook echt wordt stilgestaan bij de stilte. Wandeling begint om 10.30 uur bij Buitencentrum Sallandse Heuvelrug. De route is ongeveer 5 kilometer lang. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden via www.staatsbosbeheer.nl.

New Years Eve party: Santé!

NIJVERDAL - Nog even en dan zit 2019 er op. Tijd om knallend 2020 in te gaan! ZINiN gaat dit jaar de feestgangers verrassen met het feestje: 'Santé! New Years Eve'. Voor deze editie gaat ZINiN de samenwerking aan met de DJ Pascal en het DJ- en feestteam De Feest Directeuren!

Het gaat een stijlvolle en energieke avond worden met een lekkere sfeer. De DJ's voelen de zaal exact aan en weten wat er nodig is om er een top nacht van te maken. Om de beleving compleet te maken zal een speciaal sfeerteam zorgen voor een geweldige zaalaankleding. Kaarten voor 'Santé! New Years Eve' zijn inmiddels verkrijgbaar via zinin.com of bij de Tourist Info in Nijverdal.

Eén groot feest
Met De Feest Directeuren en Pascal. heeft ZINiN een mooie line up van DJ's en entertainers waarmee het publiek knallend het nieuwe jaar in gaat. De Feest Directeuren zwepen het publiek met een mix van peptalk, een confetti bombardement en een flink aandeel bijpassende kneiters op tot verhoogde staat van uitbundigheid. Van elke gelegenheid maken deze heren een feestje. Pascal is een oude bekende. Vorig jaar draaide hij ook op Santé en wist het publiek zonder moeite mee te krijgen. Oude klassiekers, guilty pleasures, de nieuwste hits, urban, dance, Nederlandstalig: niets is te gek en alles mag.

Stijlvolle aankleding
Ook dit jaar werken we weer met een speciaal sfeerteam onder leiding van event-styler Pascal Aerts. De zaal zal stijlvol worden aangekleed om de beleving compleet te maken, zodat het publiek bij binnenkomst al direct in feeststemming komt. Kom feesten bij ZINiN!

Kaarten reserveren
Het nieuwe jaar goed beginnen? Koop dan zeker kaarten voor 'Santé! New Year's Eve' bij ZINiN. De kaarten zijn online verkrijgbaar via zinin.com of bij de Tourist Info Nijverdal. De kaarten kosten €15,-.

Kerstmarkt bij Grandcafé N-Joy

NIJVERDAL- Zondag 8 december vindt de eerste Kerstmarkt plaats bij Grandcafé N-Joy. Deze duurt van circa 14.00 uur tot 19.00 uur. Het belooft een gezellige dag in kerstsferen te worden. Lekkere drankjes, hapjes, fijne muziek en leuke artikelen zijn daar uiteraard onderdeel van!

Verkoop je kerstartikelen, kunstwerken, handgemaakte artikelen, cakejes, warme hapjes of andere artikelen? En lijkt het je leuk dit te verkopen tijdens de Kerstmarkt? Dat kan! N-Joy heeft nog een paar plekjes over. Een kraampje huren kost slechts €20,-. Wat er verder verkocht wordt, is voor de verkoper! Aanmelden voor een kraampje of lijkt het je leuk om een optreden te geven? Maak dan snel via communicatie@grandcafe-njoy.nl contact!

Drukke maand
De laatste maand van het jaar is een drukke bij Grandcafé N-Joy! Dat start op zaterdag 30 november met het 2-jarig bestaan met de live band N'Joy. Aanvang: 21.30 uur en de entree is gratis.
Op kerstmiddag 24 december verzorgt Sense of Urgency een akoestisch optreden met een lekker rockrandje! Tweede kerstdag staat de keuken in het teken van het kerstmenu. 29 december vindt de jaarlijks Top2000 Popquiz plaats; deze zit inmiddels helemaal vol. Na afloop van de quiz draait de DJ de fijnste plaatjes waar iedereen welkom is!
2019 wordt op 31 december tussen 15.00 uur en 19.00 uur afgesloten met een optreden van de Southern Blues/Rock band 'Po Maddy'.

Op grandcafe-njoy.nl/agenda is alles rustig na te lezen!

Een compleet verzorgd dagje uit in kerstsfeer

APELDOORN - Beleef een compleet verzorgd dagje uit op zondag 15 december en kom helemaal in de kerstsfeer met het kerstconcert "Merry Christmas" van Orchestra Twente & Choir Twente met na afloop een heerlijk 3-gangen groepsdiner. Met een luxe touringcar met verschillende opstapplaatsen, waaronder Holten, wordt u op de bestemming gebracht.

Geniet in de Grote Kerk te Apeldoorn van bekende kerstcarols, schitterende duetten en indrukwekkende solo's met topsolisten. Het wereldberoemde Adagio uit het klarinetconcert van Mozart zal ook klinken op het concert, dat meerdere keren als filmmuziek werd gebruikt, zo ook in de soundtrack van "Out of Africa".

Topsolisten
Dit jaar hebben we topsolisten die aan ons concert gaan meewerken, waaronder de jonge zeer getalenteerde sopraan Irene Hoogveld. Eric Reddet, lyrisch tenor zal o.a. Nessun Dorma ten gehore brengen en Cantique de Noel. Gedurende de laatste 3 jaar heeft Eric meer dan 300 concerten gegeven als solist met het Johann Strauss Orkest, met tournees door Europa, Zuid Amerika, de Verenigde Staten en Australië. Hij maakte deel uit van The Platin Tenors. Bariton Peter Arink is sinds 2007 verbonden aan het koor van de Nederlandse Opera. Ook bij De Nederlandse Opera is hij veelvuldig solistisch te horen. Naast opera is Peter Arink ook als oratoriumsolist regelmatig in binnen en buitenland werkzaam.
Naast deze uitmuntende topsolisten hebben we ook topmusici in huis. Orchestra Twente is een professioneel orkest, samen met Choir Twente bestaande uit 80 zangers en zangeressen en een kinderkoor wordt het een indrukwekkend concert, o.l.v. dirigent Monique Kokkeler.

Boek uw dagje uit via www.orchestratwente.nl

Gospelkoor Reach Out Wierden zorgt voor "Kerstgevoel"

WIERDEN - Kersttijd, we worden weer overspoeld met kerstconcerten. De keuze is reuze. Waarom zou je er dan voor kiezen om 14 december naar Reach Out te komen luisteren?

Dat uitleggen is lastig. Omdat het mooi is? Omdat Reach Out een goed koor is? Omdat ze een vreugdevolle boodschap brengen? Om die geweldige hoge noot? De vraag is voorgelegd aan verschillende leden van het koor zelf, maar niemand weet hier een treffend antwoord op te geven. Kom dan maar eens met een wervende tekst om mensen ervan te overtuigen dat 'The King Is Here' "niet één van dertien in een dozijn" projecten is. Tja, dat valt niet mee. Daarom: Ga de uitdaging aan om naar Reach Out te gaan kijken. Wanneer je dan het antwoord op één van bovenstaande vragen weet, kun je dat via Facebook kenbaar maken.

The King Is Here
Dit project bevat verschillend repertoire om het publiek van alles een beetje te geven, een unieke en een frisse stijl, gevuld met oprechte liederen van aanbidding voor alle leeftijden. Het gospelkoor willen benadrukken, dat iedereen van harte is uitgenodigd om naar ons te komen luisteren en kijken. Er zit voor iedereen wel een liedje tussen wat aanspreekt. Voor het publiek is ook een rol weggelegd: bekend repertoire meezingen. De film is ondertiteld in het Nederlands. Dus "Komt allen tezamen" 14 december 20.00 uur, Dorpskerk Wierden, J.C. v.d. Bergplein, aansluitend aan de kerstmarkt. Toegang is gratis. Er is wel een collecte om de kosten te dekken.

Recycle oude apparatuur en verlichting in december

TWENTE - December is de maand van gezelligheid. Van lekker eten, van cadeautjes en: van mooie sierverlichting. Elk jaar schaffen veel mensen weer nieuwe verlichting aan, ter vervanging van oude, kapotte verlichting. Deze oude sierverlichting moeten we niet bij het restafval gooien, maar op de goede manier recyclen.

WeCycle vraagt in december altijd al extra aandacht voor het belang van het goed recyclen van elektronische apparatuur en verlichting. Menig huishouden heeft veel oude elektronische spullen liggen en in december worden ook veel items afgedankt ten behoeve van nieuw gekregen items. Veel oude elektronische apparatuur is nog te recyclen en terug te brengen naar grondstoffen voor nieuwe producten. Ook voorkomen we zo dat deze de verbrandingsoven in gaan. Oude verlichting bevat immers ook vaak schadelijke stoffen die zo niet goed verwerkt kunnen worden.

Duurzaam verlichten
Steeds meer mensen schakelen over op duurzame verlichting. Zo zijn veel oude gloei- en spaarlampen vervangen door nog zuiniger LED-verlichting. En ook de oude, vertrouwde snoerverlichting in de kerstboom - traditioneel altijd energieslurpers in december - zijn er tegenwoordig in een duurzamer variant. Toch zijn mensen niet zo snel met het vervangen wanneer de oude lampjes nog werken. Ook vinden mensen LED vaak minder sfeervol.

Leuke actie
WeCycle roept mensen op om hun oude, afgedankte kerstverlichting en lampen in te leveren. WeCycle heeft al ongeveer 7.000 inzamellocaties. Mensen kunnen onder meer hun oude sierverlichting inleveren bij veel tuincentra, waar voor de gelegenheid ook inzamelbakken staan. Wie oude kerstverlichting en lampen inlevert ontvangt bovendien ook een kinderboek van Naomie Tielman, 'De Tulp van Tellingen'. Dit is speciaal geschreven voor de campagne en moedigt kinderen aan tot samenwerken en recyclen. Ze verspreiden 50.000 kinderboeken. Kijk voor meer informatie ook op: www.wecycle.nl

Kerst vieren voor mensen met een beperking

HENGELO - Zondag 8 december is de de derde editie van G-Sound. G-Sound staat voor uitgaan met een verstandelijke of lichamelijke beperking, iets wat niet vanzelfsprekend is. Het feest wordt georganiseerd vanuit een privé-initiatief van Angelique Koedijk.

De derde editie van G-Sound staat in het teken van de kerstmiddag. Dit is normaal gesproken een traditioneel feest voor inwoners van Hengelo en omstreken. Echter deze traditie is, in verband met enorme drukte, meestal niet toegankelijk voor mensen met een beperking. De eerste G-Sound Kerstmiddag editie wordt ook groots gevierd met DJ Maxtra en een optreden van het populaire duo "de Sokkies".

Goede locatie
Net als voorgaande edities, wordt dit feest wederom gehouden in café "Three Musketeers" in de binnenstad van Hengelo. Het café en dansvloer zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers, evenals de taxi's die veilig voor de deur kunnen stoppen. Waarna de kerstman de bezoekers warm zal onthalen!

Begeleiding
Naast Angelique Koedijk staat er een groep van meer dan 10 gemotiveerde vrijwilligers klaar voor degene die zonder begeleiding aanwezig zijn. Zij staan paraat voor het helpen van bezoekers in alle mogelijke vormen tot aan gezellig meedansen, ook mensen in een rolstoel zullen niet eenzaam op de dansvloer staan. Gedurende het feest maken de bezoekers kans op diverse prijzen en cadeaus!

Kaarten
De kaarten à € 15,- kunnen worden besteld via e-mail g-sound@kpnmail.nl. Hierin zijn 4 drankconsumpties en diverse winterse lekkernijen inbegrepen. Bestel op tijd kaarten om teleurstelling aan de deur te voorkomen. Ook is er een beperkt aantal bezoekers mogelijk in verband met de toegankelijkheid. De middag is bij Café Three Musketeers, Pastoriestraat 30 in Hengelo op zondag 8 december van 13.30 tot 18.00

Niet iedereen geniet van de feestdagen

TWENTE - December is de maand van de gezelligheid; van familie, vrienden, leuke etentjes en geschenken. Toch zijn er ook veel senioren voor wie december niet altijd even gezellig is. De ouderenbonden vragen al langer aandacht om ook senioren actiever te betrekken bij de feestelijkheden.

Ouderen hebben vaak een kleiner sociaal netwerk, zeker wanneer ze weinig familie en geen of weinig vrienden hebben. Ook het verlies van een partner maakt de feestdagen tot een moeilijke periode. De ouderenbonden roepen daarom ook jaarlijks op om te kijken of er senioren in uw omgeving zijn die u wellicht uit zou kunnen nodigen, bijvoorbeeld voor een kerstdiner.

Winterdepressie
Over het fenomeen winterdepressie is de afgelopen decennia al veel geschreven. Sommige mensen zijn vatbaar voor de donkere dagen; alles is wat grijs en grauw, we brengen meer tijd binnen door en met name in november vallen we vaak tussen de mooie zomer en de leuke feestdagen in, waardoor een dipje op de loer ligt. Mensen die echter al een klein sociaal netwerk hebben of geen partner worden vaak nog harder getroffen en slaat dit door in een depressie.

Wat is depressie?
Depressie definiëren we vaak aan de hand van de symptomen: lusteloosheid, somberheid, concentratieproblemen en een langdurige somberheid en vaak denken aan de dood kunnen indicaties zijn van depressie. Dit maakt het van nature ook lastiger om depressie vast te stellen bij ouderen; lusteloosheid en concentratieproblemen zijn immers ook vaak ouderdomsklachten. Het is daarom belangrijk om alert te zijn op ouderen in uw omgeving die wellicht een partner verloren hebben of verder weinig invulling van hun leven ervaren.

Praten helpt
Wie kampt met depressie of graag wil praten over dit thema kan bij verschillende organisaties terecht. Zo signaleert ook de telefonische hulplijn Sensoor Oost-Nederland een piek in gesprekken richting de donkere dagen; momenten waar eenzaamheid hard aan komen. In Twente kunt u 24 uur per dag bellen met 074 - 255 25 55. Daarnaast kunt u ook chatten via hun website, www.sensoor.nl.

Ook bij jongere groep
Depressie en eenzaamheid zijn niet dingen die alleen maar ouderen treffen, ook menig jongere inwoner van Twente kampt met gevoelens van eenzaamheid. Volgens Sensoor is er helaas zelfs een groei in het aantal eenzame jongeren. Dit komt bijvoorbeeld doordat ze verhuizen of moeilijk over een taboe kunnen praten.

Inbrekers ook actief tijdens de feestdagen

TWENTE - De politie en gemeenten waarschuwen er ieder jaar weer voor: de december-inbraak. Helaas zijn in de laatste weken van het jaar altijd meer inbraken. Gelukkig kunt u zelf veel doen om inbrekers te ontmoedigen.

Dat december een piek vertoont qua inbraken is vrij logisch. Naast dat de donkere dagen praktisch zijn voor de inbreker, zijn mensen ook vaker van huis en minder alert. Veel mensen brengen de feestdagen door bij familie of nemen zelfs even een korte vakantie rond de jaarwisseling. Hierdoor blijven veel woningen leeg achter. Ook het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid signaleerde afgelopen jaren dat er tijdens feestdagen anderhalf tot twee keer zo vaak wordt ingebroken in vergelijking met andere tijden van het jaar.

Tips
De belangrijkste tip is er eentje die veel mensen toch nog negeren: sluit ramen en deuren goed af. Een open bovenraam is zo goed als een uitnodiging voor een gemotiveerde geveltoerist. Trek niet alleen de deuren dicht, maar draai ze ook echt goed op het slot. Hoe meer fysieke hindernissen uw spullen en een indringer, hoe minder aantrekkelijk de woning is. Ook het gebruik van verlichting is verstandig om inbrekers te ontmoedigen. Enkele tijdschakelaars in de woning zorgen ervoor dat uw huis bewoond lijkt. Gaat u een avond of wat langer weg? informeer dan ook de buren dat u elders bent. Zij kunnen dan een oogje in het zeil houden. Hebt u kostbaarheden in huis? Leg bijvoorbeeld laptops en dure smartphones uit het zicht van de ramen.

Buurtpreventie
Er zijn ook in veel gemeenten WhatsApp-buurtpreventiegroepen actief waar u zich bij aan kunt sluiten. Buurtbewoners kunnen elkaar dan waarschuwen.