Hart van Rijssen - Nijverdal

26 juli 2019

Hart van Rijssen - Nijverdal 26 juli 2019


Maak een kunstwerk of gedicht over 75 jaar vrijheid

Foto: Erfgoed Rijssen Holten

RIJSSEN - Maak een kunstwerk over 75 jaar vrijheid en meld het aan bij het Rijssens Museum.

Het kunstwerk mag een schilderij zijn, beeld, tekening, aquarel, maar ook een zkv (zeer kort verhaal) of een gedicht. "Afhankelijk van wat er binnenkomt, bekijken wij hoe we dat het beste kunnen presenteren," zegt Gerrit Dannenberg van het Rijssens Museum.

Categorieën
Zoals het er nu naar uitziet, worden globaal genomen twee categorieën aangehouden: volwassenen en scholieren. "75 jaar Vrijheid is iets om bij stil te staan," aldus Dannenberg. "We moeten zuinig zijn op onze vrijheid en wie daar gedachten over heeft en die om kan zetten in een kunstwerk, die kan zich aanmelden bij ons. We willen er eigenlijk zo weinig mogelijk regels aan stellen, maar het zou wel mooi zijn dat we zo veel mogelijk kunstwerken kunnen tentoonstellen tijdens de expositie die we begin volgend jaar rond 4 en 5 mei willen houden. Dat betekent dat we liever geen al te grote creaties zien komen. De zaal voor onze wisselexposities is niet al te groot. Een mooie richtlijn voor een kunstwerk is dat het op een tafel geplaatst moet kunnen worden."

Aanmelden
Alle Rijssenaren mogen meedoen. "We hopen dat velen in de vakantie alvast na gaan denken over een mogelijke creatieve uiting. Als je zo ver bent en je weet dat je iets wilt maken, laat het ons dan tijdig weten, want dan kunnen wij alvast rekening houden met de benodigde ruimte. Om teleurstellingen te voorkomen is het van belang dat iedereen die ergens mee bezig is of iets van plan is, dat zo vroeg mogelijk aan ons door geeft. Dat kan op e-mailadres info@rijssensmuseum.nl onder vermelding van Kunstwerk WO2. Zet er een korte omschrijving in van wat je van plan bent."

Geschreven
Ook geschreven creaties zijn welkom. "Om het presenteerbaar te houden moeten we streng zijn. Vandaar ook dat verhalen niet langer dan 225 woorden mogen zijn en gedichten niet langer dan 14 regels. Overigens is ook muziek welkom. Als het maar gaat over de Tweede Wereldoorlog, de gevolgen daarvan, de bevrijding of 75 jaar vrede."

Wie verdient de Erfgoedpluim Rijssen-Holten 2019

RIJSSEN – Tot 31 juli is het nog mogelijk om een persoon, vrijwilliger, medewerker of ondernemer voor te dragen voor de Erfgoedpluim Rijssen-Holten 2019.

Het indienen van namen bij de Erfgoedadviesraad Rijssen-Holten kan per e-mail op erfgoedpluim@rijssen-holten.nl Voorzie uw voordracht van een korte en heldere motivatie waarom de door u voorgedragen persoon of instantie die erfgoedpluim verdient.

Uitreiking
In de week voorafgaand aan de Open Monumentendag op zaterdag 14 september vindt de eerste uitreiking van de Erfgoedpluim 2019 plaats. De Erfgoedpluim is een initiatief van de gemeente Rijssen-Holten in samenwerking met de Erfgoedadviesraad. De pluim is bedoeld voor persoon of organisatie die zich zeer heeft ingezet voor het in stand houden van het Rijssen-Holtens erfgoed. Als de Erfgoedpluim een succes wordt, is de kans groot dat deze ieder jaar opnieuw wordt uitgereikt.

Erfgoed
Wie verdient volgens u de pluim? Wie heeft zich de afgelopen tijd geweldig ingespannen om erfgoed te behouden? Wie heeft het voor elkaar gekregen om een historisch gebouw te behouden en voor de toekomst veilig te stellen? Het kan ook een organisatie of een vereniging zijn die bijvoorbeeld een karakteristiek straatbeeld heeft gered van de slopershamer. Het gaat om de brede inzet voor de instandhouding van monumenten, karakteristieke panden maar ook historische landschapselementen.

Jaargang: 6 • Nr 262• Wk 30

Bibliotheek Rijssen-Holten en SeniorWeb gaan samenwerken

RIJSSEN - De Bibliotheek Rijssen-Holten en SeniorWeb gaan officieel samenwerken. Het cursusaanbod van de Bibliotheek om mensen te ondersteunen in de steeds digitaler wordende wereld kan hierdoor uitgebreid worden.

De Bibliotheek Rijssen-Holten biedt al jaren succesvolle cursussen voor minder digivaardige inwoners van de gemeente. Doordat steeds meer zaken, vooral ook met de overheid, geregeld moeten worden via de computer is de vraag naar instructie op dit gebied alleen maar groter geworden. In de Bibliotheek worden daarom cursussen internet voor beginners en omgaan met DigiD en websites van de overheid gegeven. Ook is er veel vraag naar hulp en tips bij het gebruik van smartphone, tablet en e- reader. Men kan hiervoor terecht bij het Digicafé. Door de samenwerking met SeniorWeb zal het aanbod in eerste instantie uitgebreid worden met hulp aan huis. Ook wordt gekeken naar uitbreiding van de inloopvragenuren.

Meer informatie
Het cursusaanbod is te vinden op de website van SeniorWeb en op www.bibliotheekrijssenholten.nl. De Koninklijke Bibliotheek heeft onlangs haar samenwerkingsovereenkomst met SeniorWeb verlengd, waardoor steeds meer bibliotheken een SeniorWeb leercentrum worden. Het aanleren van digitale vaardigheden is belangrijk om mee te kunnen komen in de moderne samenleving waar we meer digitaal doen.

Voor de twintigste keer liep Dick Derksen de vierdaagse uit

RIJSSEN - Onze plaatsgenoot, de 71-jarige Dick Derksen, liep afgelopen week voor de twintigste keer onder ideale weersomstandigheden de vierdaagse van Nijmegen uit over een afstand van 4 keer 40 kilometer. Het was volgens Dick een heel sfeervol gebeuren en daarbij zoals gebruikelijk goed georganiseerd. "Ik heb met volle teugen genoten van dit wandelfestijn", aldus Dick.

Naast het wandelen heeft Dick net als voorgaande jaren deelgenomen aan een onderzoek van het Radboud Ziekenhuis. Dit jaar ging het onderzoek over het verlagen van de bloeddruk op natuurlijke wijze door middel van nitraatrijke groente of bietensap. Zelf was ik ingedeeld in de "groentegroep" waarbij vooraf de vraag was gesteld om liefst zoveel mogelijk sla, spinazie of andere nitraatrijke groente te eten vanaf de maand april tot aan de vierdaagse. Elke week ontvingen de deelnemers een mail vanuit het ziekenhuis waarin je aan kon geven welke groente je elke dag had gegeten en of je die week gewandeld had met een opgaaf van het aantal gewandelde kilometers. Een andere groep zat dagelijks aan de bietensap. De vraag was uiteindelijk welke methode de bloeddruk het meest verlaagde. Uit de eerste uitkomst bleek dat de bloeddruk het sterkst afnam bij de zogenaamde ''groentegroep''. Bij een 24-uurs meting daalde hun bovendruk met 2,6 mmHg tegen 1mm HG bij de ''bietensapgroep''. Deze voorlopige resultaten van het onderzoek, uitgevoerd onder leiding van hoogleraar fysiologie Maria Hopman, gaven aan dat het eten van nitraatrijke groenten het meest effectief is voor het verlagen van de bloeddruk.
Dick Tukkers

Ouderen genieten bij Het Overveen

RIJSSEN - Een twintigtal oudere inwoners van de gemeente Rijssen-Holten bezocht op 17 juli op initiatief van ViaVie Welzijn Rijssen-Holten het dag- en verblijfsrecreatie Het Overveen in Rijssen.

De bezoekers werden welkom geheten door de familie Altena met koffie en appelgebak in de recreatiezaal van Het Overveen. Vervolgens werd aan de gasten een fraaie door de Rijssense natuurfotograaf Ben Stroot gemaakte natuurfilm getoond. Een film over alles wat er leeft en zich beweegt in het nieuwe natuurgebied Overtoom/Middelveen.

Het natuurgebied

Het aanwezige kwelwater biedt een voedingsrijke bodem voor zeldzame flora, waardoor insecten op hun beurt bijzondere vogelsoorten aantrekken. Er zijn inmiddels al 140 soorten weide- en watervogels gespot. Bloemen en planten die zeldzaam zijn of helemaal nieuw in dit deel van het land, groeien nu welig, zoals orchideeën, snavelzegge, klokjesgentiaan en dergelijke. Ook de vele reeën, die zich in dit natuurgebied bevinden, werden uitstekend door de camera vastgelegd, tot veel genoegen van de aanwezige gasten, die volop genoten van deze fraaie natuurfilm. Na afloop van de film verplaatste het gezelschap zich naar De Burght, de groepsaccommodatie midden in de vrije natuur waar de eigenaar van de accommodatie Henk Altena een rondleiding verzorgde. Bij terugkomst werden de gasten op het terras van de accommodatie onthaald met een drankje en een hapje. Een zeer gezellig en geslaagde middag, volgens één van de aanwezige gasten.
Dick Tukkers

Column

Plat-emancipatie

De emancipatie van het plat geet verdan. Vaalt oe miskien nit dreks op, mer der is wal degelijk wat gangs. Fealijk is det ooit in Riessen begunnen. 'n Twentig joar terugge betaalden een gemeenteroad al ne lessenserie oawer het humoristische jeugdbook Jewilmke van Gerrit Kraa. Alle legere skolen in Riessen hebt dee lesriege vaste nog oarns liggen. Op ne eankele skole is der wat met gebuurd. Ik heurden doar lest nog een heelder leerling-getugenis van. Mer op nen hoop skolen is een stapel beuks en de lesriege in 't magazien terechte-kömmen. Vake is der niks met edoan en det kan'k miej wal vuurstellen. At nen learkracht gin plat dut én gloepens drok is, zit iej nit verleagn um nieje dinge.
Toch har een gemeenteroad doar geeld vuur oawer. Ongevear in dee zelfde tied begun een gemeenteroad ook met één keer in 't joar ne echte roadsvergadering in 't plat. Boeten Freesland is der nog nit enen gemeenteroad ewes den det ooit hef edörfd. Wál warren der gemeenteroadsleden hier vlak oet de buurte dee mega-hagelsteendomme dinge zeaden oawer de Riessens-Hooltnse dialectvergaderingen. Mer loa'k het doar nit oawer hebben. De officiële erkenning van het Nedersaksisch was een streppel ducttape um ze vuurgood 't moondwoark too te doon op dit dossier.
In Riessen he-w oons gelukkig nooit eskaamd vuur oons plat. Alwier een poar joar geleden steun Riessen een moal of dree achter mekoar blaank. Duur 'n hardn reagen leupen in het lege deel van Riessen de Hoar en umstrekken de kamers en keelders dree keer achter mekoar vol water. De gemeente wol moatregeln en vreug de brandweer um een rapport met moatregeln. Det rapport köm der en Henk Wolterink schreef der op as titel: "Het water löp woer 't lege is". Körter en better kö-j 't nit zeggen.
Een zetje terugge presenteerden Bouwbedrief Dura Vermeer oet Hengel een officieel veiligheidsfilmke in het Twents. Bedacht duur Tess Tijhof-ter Avest den doar op de ofdeling communcatie zit. Mooi oondertiteld en vuur alleman te begriepen. Strak woark van Dura Vermeer. De Brandweer Twente köm vurig joar met een niej beleidsplan. Elk hoofdstukke worden in-eleaid met een kort stukn in 't plat. Ook wier een officieel documeant met officieel en good plat der in. De brandweer dörft dit gewoon te doon. Nit köakeln mer eajer legn. Zo zee'w dee möage ook geane.
In 'n gemeenteroad begun Jan Berkhoff van de ChristenUnie in de leste vergadering zo mear in het plat een pleidooi te hoolden vuur platte plaatsnamen biej de invalsweagen: Riessen en Hooltn. Nit in plaatse van 't Hollaands, mer gewoon óónder Rijssen en Holten. Gewoon um te loaten zeen: zo neume viej oonze plaatsen zelf. Dee borden komt 'r non nog nit, mer gin meanske klaagnden oawer het platte pleidooi van Jan. At det gin plat-emancipatie is.

Cursussen Twents en Twentegeschiedenis

Foto: Gebruiker

RIJSSEN - Het Twentehoes organiseert eind september een algemene cursus Twents.

De cursuslocatie is vooralsnog het Twentehoes in Hengelo. Het gaat om in totaal 6 maandagavonden van 19.30 tot 21.15 uur. Kosten voor deze cursus bedragen 85 euro. De cursus wordt georganiseerd door Gerrit Kraa en Gerrit Dannenberg. Aanmelden kan nu al op e-mailadres dannenberg@twenthetekst.nl onder vermelding van "Cursus Twents 2019".

De invalshoek is Twents, Twente, Twentse cultuur en geschiedenis. "Zo breed mogelijk om hem aantrekkelijk te maken voor mensen die nog nooit zo'n cursus volgden. Overigens, wie het voor lief neemt om af en toe iets bekends tegen te komen, is natuurlijk ook welkom."

De Kreenkbestuursleden Aly van der Veer (secretaris) en Marlies Nijhuis (penningmeester) geven ook een cursus onder de paraplu van het Twentehoes op hetzelfde tijdstip. Aanmelden kan op het e-mailadres van Alie van der Veer-Geugies: avanderveer@kreenk.nl

Speeltuinen in Rijssen zetten een punt

RIJSSEN - Rijssen heeft 5 speeltuinverenigingen. 3 van de 5 speeltuinverenigingen, Braakmanslanden, De Hoge Esch en De Molen, zijn per 15 juli al gestopt.

Als er dit jaar geen nieuwe bestuursleden gevonden worden, stoppen ook de speeltuinverenigingen Irene en Noord dit najaar. Het is voor de besturen steeds moeilijker om het speeltuinwerk in stand te houden. De ledenaantallen lopen terug en het wordt steeds lastiger om aan allerlei regels te moeten voldoen.
Wethouder Ben Beens betreurt de gang van zaken. "Ik heb waardering voor hun jarenlange inzet. Speeltuinen hoorden gewoon bij de buurt. Kinderen en ouders troffen daar elkaar. De vereniging was van groot belang voor de sociale verbinding in de buurt en wijk." De wethouder zegt dat er op gemeentehuis flink nagedacht moet worden wat hier in de toekomst mee moet gebeuren. De speeltuinen blijven overigens gewoon open. De speeltuinen Braakmanslanden, De Hoge Esch en De Molen vallen weer onder beheer van de gemeente. Verenigingen die gebruikmaken van het speeltuingebouw kunnen dat vooreerst blijven doen.

Kameleondag rond kasteel de Oosterhof

RIJSSEN - Dinsdag 30 juli staat de Kameleon centraal rond kasteel de Oosterhof aan de Kasteellaan in Rijssen.

Kinderen kunnen voor een klein bedrag bootjes maken of een bootbouwpakketje mee naar huis nemen. Tweelingen mogen gratis het museum in waar de expositie over de werelberoemde Kameleonboeken te zien is. De expositie werd enkele weken geleden geopend door Stefan de Lange (foto) die de smid Evert Klinkhamer uitbeeldde. De Lange is directeur-eigenaar van Kameleondorp Terherne in Friesland. Er is een groot piratenschipspringkussen, een nostalgisch computerspel op het grote scherm in de Koffiehook van het brandweermuseum. En kinderen kunnen zich "als Gerben" laten fotograferen achter een rolbanner. Er zijn ook gratis kortingskaarten verkrijgbaar voor Kameleondorp Terherne.

Skooln goat nooit failliet umdet
'n directeur 'n sabbatsjoar hef.

Het zwakke geslacht maakt zik ook wal 's oarns stoark vuur!

Good te passe

Op ne skole in de buurte van Vasse
Steet ne juffrouw al joarn vuur de klasse
Ze kuijert heel vake ....plat
Dat veend de wichter wal wat
Want dee zeent aajt good te passe!

Jan Zandbergen

Maandag 12 aug. 10:00 uur

Zomerstadswandelingen door Rijssen-Centrum

RIJSSEN - Tijdens de zomermaanden juli, augustus en een deel van september zijn er stadswandelingen door Rijssen-Centrum.

Het Stadsgidsengilde neemt belangstellenden mee op een historische tocht langs alle bezienswaardigheden door het Rijssense stadshart op dinsdagavond vanaf 18.30 uur en zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur.

Opgave
Het start- en eindpunt van de stadswandelingen is steeds de feestzaal van Brasserie-Uit naast de Schildkerk. Kosten voor deelname bedragen 5 euro per persoon inclusief een kop koffie of thee aan het begin van de wandeling. Opgave kan per e-mail op stadswandelingen@rijssensmuseum.nl Wie zich per mail opgeeft, krijgt een bevestiging of de stadswandeling doorgaat of niet. De betaling kan geregeld worden met de stadsgids.

Rijssenaren
De stadswandelingen worden verzorgd door authentieke Rijssenaren die alle ins en outs van de aloude Reggestad en de Rijssenaren kennen. De stadswandelingen zijn geschikt om Rijssenaren in de werkelijkheid kennis te laten maken met de historische achtergronden van de Hanzestad die Rijssen ooit was. Daarnaast zijn de stadswandelingen ook uitstekend te volgen voor niet-Rijssenaren die wat meer willen weten over de achtergronden van een van de oudste steden van ons land die in 1243 stadsrechten kreeg van bisschop Otto III van Utrecht.

Data
D
e data van de stadswandelingen zijn zaterdag 27/7, dinsdag 30/7, zaterdag 3/8, dinsdag 6/8, zaterdag 10/8, dinsdag 13/8, zaterdag 17/8, dinsdag 20/8, zaterdag 24/8, dinsdag 27/8, zaterdag 31/8, dinsdag 3/9 en zaterdag 7/9 en zaterdag 14/9.

Brasserie-Uit
Na afloop kan bij Brasserie-Uit voor eigen rekening nog een consumptie worden gebruikt waarbij Peter en Marit van Brasserie-Uit een gratis hapje serveren.

Brood bakken

HOLTEN - Gerrie van Brooks bakt iedere woensdag om 10.00 uur brood en koekjes op Natuurboerderij Zorgvliet. Deze natuurboerderij bevindt zich aan de Larenseweg 106 in Holten.

Gerrie probeert met haar activiteiten een stukje vroeger terug te halen. Het programma begint met het aansteken van de oven en de voorbereidingen voor het bakken van de broden. Deze broden gaan om 12.00 uur voor een half uur in de oven. Aansluitend kunnen de kinderen zelf koekjes bakken. Hierna wordt het programma vervolgd in de tuin door de activiteit 'Weet wat je eet'. Voor sommige kinderen komen groenten gewassen en gesneden in een zakje uit de supermarkt en ze weten niets over het verbouwen ervan. Een rondje in de groentetuin van Natuurboerderij Zorgvliet laat u en uw kinderen ook kennismaken met groenten van weleer en hoe deze bereid kunnen worden tot een heerlijke maaltijd.
Bel voor meer informatie over het brood bakken en/of Weet wat je eet naar 0573-221102 of 06-30217136 of mail naar aloys.meulenbroek@gmail.com.

Middag voor senioren over onderwijs van vroeger in Holten

HOLTEN - ViaVie Welzijn en de Bibliotheek Rijssen-Holten organiseren gezamenlijk een middag voor senioren over het onderwijs van vroeger en nu. De activiteit is op woensdag 21 augustus om 14.30 uur in Jeugdhonk Holt-10, Tuinstraat 2 in Holten.

Meneer Leijssen was 40 jaar lang onderwijzer. Hij kan veel vertellen over het onderwijs van vroeger en nu. Hij begint zijn verhaal bij het onderwijs van voor 1800. Hij vertelt ook over oude schoolboeken en schoolplaten van bijvoorbeeld Cornelis Jetses. Er is ook een leuke tentoonstelling van oude schoolmaterialen. Misschien heeft u zelf iets dat u graag mee wilt nemen om te laten zien en over te praten? Deze middag brengt u terug naar uw lagere schooltijd. Deze activiteit maakt deel uit van het zomerprogramma voor senioren van ViaVie Welzijn. Deelname kost 5 euro, inclusief koffie/thee en lekkers. Reserveer voor deze leuke activiteit uiterlijk 14 augustus bij ViaVie Welzijn, tel. 0548-362755.

Geslaagde zesde editie De Haar Sportdorp

RIJSSEN - De zesde editie van De Haar Sportdorp werd gehouden onder uitstekende weersomstandigheden. Het Sportdorp, van dinsdag 16 tot en met donderdag 18 juli, op de atletiekbanen van AV Rijssen, was andermaal een groot succes.

Alle dagen stonden in het teken van sport en spel en vooral uit het samen plezier beleven van de kinderen onderling en dit alles onder de goede begeleiding van de vele vrijwilligers die zich hiervoor spontaan beschikbaar stelden, aldus Marianne Wessels namens het bestuur van Stichting Sportdorp Rijssen.

Doelgroep

Het Sportdorp is bestemd voor kinderen van de basisscholen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Het doel is om kinderen met ouders met een laag budget een fantastische vakantieweek te bezorgen. En volgens de organisatoren staat hierbij bewegen voorop. De ongeveer 120 deelnemers begonnen de sportdagen met een warming-up. Er volgden daarna verschillende clinics van de sportverenigingen: de Holtense Hockeyvereniging, de Handboogvereniging uit Nijverdal, beachvolleybal, Schaats- en Skeelervereniging Rijssen, atletiekvereniging en Rick Harmsen met Bootcamp. Verder nog clinics mountainbiken en van de Waterpolovereniging De Mors.

Verzorging

Tussen de spelen door verzorgden de cliënten van dagactiviteit De Punt voor fruit en drinken, terwijl de deelnemers iedere dag konden genieten van de smakelijke lunch die hun werd aangeboden door het 't Witte Hoes.

BBQ

Traditiegetrouw was er donderdagmiddag weer de traditionele BBQ bij 't Witte Hoes, bestemd voor deelnemers, begeleiders en ouders van de deelnemers. De sportweek werd donderdagavond afgesloten met het spectaculaire Splash waterevenement met medewerking van de brandweer.

Sponsoren

Het Sportdorp werd mogelijk gemaakt door hoofdsponsor De Haar en door vele andere sponsoren die zich samen met de begeleiders en verdere medewerkers hebben ingezet voor het slagen van deze zesde editie van het Sportdorp, met als dank blijde en vrolijke gezichten van de jeugdige deelnemers.

Dick Tukkers

Huize Dannenberg zoekt nieuwe bewoner!

RIJSSEN - Op 1 september 2017 is Huize Dannenberg "wonen met zorg" opgericht in Rijssen. Het betreft een kleinschalig begeleid wonen initiatief voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Huize Dannenberg is gevestigd in een mooie vrijstaande villa met grote tuin en een eigen mini kinderboerij. De vijf volwassenen, die er momenteel begeleid wonen, zijn erg enthousiast en vormen gezamenlijk een uniek gezin. Binnen de groep wonen de bewoners samen, is er veel gezelligheid en staat respect voorop.

Huize Dannenberg beschikt over zes royale slaapkamers, met een eigen wastafel en voldoende ruimte voor een zitje. Daarnaast zijn er twee badkamers. De grote, gezellige huiskamer is de centrale plek waar samen veel tijd wordt doorgebracht en vaak spelletjes worden gespeeld. In de keuken koken de bewoners iedere avond met elkaar. In de vrije tuin zijn er diverse schommels aanwezig, een volleybalnet, voetbal mogelijkheden en daarnaast is er de kinderboerderij waar iedereen zorg voor draagt.

Dagindeling
Vier keer in de week gaan de bewoners naar het dagactiviteitencentrum. Op de woensdag en in de weekenden zijn de bewoners thuis en worden de dieren verzorgd en wordt er in de tuin gewerkt. De groep gaat één keer per week gezamenlijk zwemmen en daarnaast worden er regelmatig leuke uitstapjes gepland. Tot slot gaan de bewoners eens per jaar een week met elkaar op vakantie!

Informatie
Momenteel is er nog een kamer vrij in Huize Dannenberg. Ben jij nieuwsgierig geworden en wil je graag meer informatie over het wonen op de Dannenberg? Kom dan gerust eens vrijblijvend langs om een kijkje te nemen! Daarnaast kun je telefonisch contact opnemen met Gea de Bruin: 06-47582351 en per e-mail: dannebergwonenmetzorg@hotmail.com. Kijk voor meer informatie op: www.dannenbergwonenmetzorg.nl

'Het Leem' nieuw wijkteam Zorgaccent

RIJSSEN - Zorgaccent Rijssen heeft een nieuw wijkteam het licht doen zien onder de naam 'Het Leem'.

Deze naam is bekend gemaakt tijdens een feestelijke, gezellige en goed geslaagde middag met cliënten, collega's en familieleden. Een belangrijke ontmoeting voor alle partijen, omdat op deze wijze, onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers, de verpleging en de cliënten elkaar eens zagen in een andere rol.

Werkzaamheden

Dit nieuwe wijkteam zal haar werkzaamheden voor Zorgaccent verrichten in de omgeving van Oranjestraat, Het Lenfert, Enterstraat, de Markeloseweg en de tussenliggende straten. Dit team is een afsplitsing van andere wijkteams die te groot werden en omdat Zorgaccent het belangrijk vindt dat er vanuit kleinschalige teams gewerkt wordt. 'Het Leem' bestaat uit allemaal vertrouwde gezichten in deze omgeving. Het team biedt wijkverpleging aan, zodat men zolang mogelijk thuis kan blijven wonen met zorg die afgestemd is op wat er nodig is. Nabij en welbevinden is iets waar dit team voor wil staan. Dit doet zij dan ook door te werken met allemaal zeer betrokken medewerkers. 'Warme zorg' bieden is een must. Verder is het bieden van deskundige hulp belangrijk, dit doet het team door samen te werken met andere disciplines, zoals mantelzorgers, huisarts, apotheek, fysiotherapie en ergotherapie. Deze verbinding maakt het team sterker en zo kunnen ze zorg bieden die nodig is! Doordat het team in de wijk werkt, zijn zij altijd dichtbij en dat schept een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Zelfredzaamheid is ook erg belangrijk, kijken naar waar de eigen mogelijkheden liggen. Wat kan iemand nog wel en wat kan gedaan worden zodat mensen zelfredzaam blijven. Kijken naar wat kan, in plaats van niet meer kan. Hiervoor wordt waar nodig ook zorgtechnologie ingeschakeld.

Dick Tukkers

Nieuwe proef bij Rijssen in de Eurol Hellendoorn Rally

RIJSSEN - Nu alle vergunningen binnen zijn kan de organisatie van de Eurol Hellendoorn Rally meer melden over de klassementsproeven van de Eurol Hellendoorn Rally 2019.

De proeven zijn definitief en ook het tijdschema zit in een laatste conceptfase. In de 2019 editie van de Eurol Hellendoorn Rally zitten een aantal verrassende wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren.

Terug op de Borkeld
Te beginnen met de vrijdagavond. De rally komt weer terug op de Borkeld, waar in 2012 voor het laatst werd gereden. Deze editie ligt daar echter een splinternieuwe proef op de deelnemers te wachten. De tweede klassementsproef van de vrijdagavond is Markelo. Deze proef komt terug in een vernieuwd jasje ten opzichte van de versie uit 2016. Na de start in de Manege zal de vrijdagavond zich dus gaan afspelen op de twee klassementsproeven in Rijssen en Markelo.

Nieuwe indeling
De zaterdag heeft ook een nieuwe indeling gekregen. Er is diep in de historie gedoken en daaruit kwam een prachtige 'nieuwe' proef in Hoge Hexel. Het was in de jaren 80 dat de rally werd verreden rond de Piksen en deze proef is dit jaar terug in de Eurol Hellendoorn Rally. Een favoriete proef onder de deelnemers én het publiek is Ypelo. Deze zien we dit jaar helaas niet terug, evenals de proef rond Notter.

Luttenbergring
Het bestuur heeft bewust voor verandering gekozen om de rally fris en afwisselend te houden. Dit jaar zien we de proeven Hellendoorn, Mageleresch en Hallerhoek wel terug.

"Kinderen van Afrika"

HOLTEN - In het Kulturhus aan de tuinstraat 2 worden worden de foto's van Hans Wissink geëxposeerd. U kunt deze expositie bewonderen tot en met 30 september.

Hans heeft al een aantal jaren gereisd door een aantal Afrikaanse landen, waaronder door Mali en Ethiopië. De foto's die hij tijdens zijn reizen heeft gemaakt, zijn te zien bij de expositie "Kinderen van Afrika". De expositie is van maandag tot en met vrijdag te zien tussen 9.00 en 17.00 uur.

Sporen van reeën

NIJVERDAL - Ga op vrijdag 2 augustus om 20.30 uur mee met de gids van Staatsbosbeheer op zoek naar sporen van reeën.

De gids van de Sallandse Heuvelrug weet precies hoe je moet zoeken naar sporen van de reeën. Daarnaast zal hij onderweg allerlei informatie vertellen over het ree. Volwassenen betalen €5,00 om deel te nemen aan de wandeling. Buitencentrum Sallandse Heuvelrug zit aan de Grotestraat 281 in Nijverdal. Aanmelden kan via www.staatsbosbeheer.nl.

De boer op!

HOLTEN - Een aantal agrarische bedrijven zijn bereid om u mee te laten kijken en genieten van de dagelijkse werkzaamheden op hun bedrijf.

De agrarische PR-club Landbouw Holten heeft voor fietsers en auto's een prachtige route uitgestippeld van 25 kilometer. Deze route gaat langs verschillende landbouwbedrijven in de omgeving. Het doel hiervan is om u een kijkje achter de schermen te geven. De tocht begint op 7 augustus om 10.00 uur vanaf Tourist Info Kultushus in Holten.

Lucky Beach

RIJSSEN - Zin in een beachparty? Ga dan naar Lucky op zaterdag 3 augustus.

Zoals van Lucky verwacht mag worden, gaat het weer een fantastisch feest worden met topartiesten. Niet alleen de artiesten, die nog even geheim worden gehouden, zorgen voor het gevoel van een beachparty. De aankleding zal geheel in stijl zijn. Voetjes in het zand, een heerlijke cocktail in de hand en dan maar swingen. Van 22.00 tot 04.00 uur is iedereen vanaf 16 jaar van harte welkom bij Lucky om te genieten van onder andere de Silent Disco.

Nostalgische Oogstdag aan de voet van de Holterberg

HOLTEN - Traditiegetrouw zal er ook dit jaar weer een nostalgische Oogstdag plaatsvinden in de Holterenk, gelegen aan de voet van de Holterberg. Zaterdagmiddag 27 juli om 13.30 uur zal burgemeester Hofland de opening verrichten van dit jaarlijkse gebeuren, waarbij verschillende oogstdemonstraties op traditionele wijze de revue zullen passeren.

Op deze bijzondere dag zal er rogge gemaaid worden met de zicht, waarbij de bindsters de garven zullen binden en zoals gebruikelijk zullen de garven daarna aan gasten gezet worden. Ook zal er gemaaid worden met verschillende machines, zowel getrokken door paarden als door tractoren en ook zullen er enkele oude combines in actie komen. Met een oude dorsmachine, aangedreven door een oude tractor zal er graan gedorst worden en het stoppelland zal geploegd worden met een span paarden.

Demonstraties
Demonstraties van oude ambachten en diverse kramen met streekproducten zullen het geheel omlijsten. De toegang is gratis en er zal gratis pendelvervoer met huifkar plaatsvinden vanuit het dorp en vanaf de parkeerplaats. De roggeakker is prachtig gelegen aan de voet van de Holterberg. Even terug in de tijd voor een evenement dat ongetwijfeld bij velen de nodige herinneringen zal oproepen en altijd fraaie plaatjes oplevert.

Concert van toporganist Bram Brandemann in de Schildkerk

RIJSSEN - Op zaterdag 27 juli geeft de toporganist en één van de grootste toporganisten van Nederland Bram Brandemann (1969) een concert in de Schildkerk. Aanvang van het concert is om 19.30 uur.

Bram verzorgt een zeer muzikaal programma en hij is een fantastisch improvisator. Hij studeerde voordat hij naar het conservatorium ging, orgel en muziektheorie bij Jaap Zwart. Aan het Utrechts Conservatorium ontving hij zijn opleiding bij Theo Teunissen en vooral bij Reitze Smits. Hij behaalde zijn diploma's Docerend en Uitvoerend Musicus in 1994 en 1996. Tijdens deze studie ontving hij een beurs om zich verder te verdiepen in de Frans-romantische en impressionistische muziek aan het Conservatoire de Toulouse. Ook studeerde hij hoofdvak Beiaard aan de Utrechtse Hogeschool voor de kunsten bij Todd fair en Bernard Winsemius. Verder behaalde hij bij onder andere dr. Arie Eikelboom zijn diploma kerkelijk orgelspel bij Hogeschool IDE. Sinds 2013 is Bram Brandemann als organist verbonden aan de Wilhelminakerk in Bussum, waar hij het grote en karakteristieke Flentrop-orgel bespeelt. Ook is hij sinds 2016 organist van het Hinsz-orgel (1754) in de Buitenkerk van Kampen. Bram Brandemann is sinds eind 2013 bezig met het opnemen van al Bachs orgelwerken. Het is een omvangrijk traject met ongeveer 270 orgelwerken die vrij online te beluisteren (zullen) zijn. Verder maakte hij verschillende cd-opnamen, waarvan de serie 'Rondom' het meest actueel is. Daarop is muziek te beluisteren rondom het kerkelijk jaar.

De entree voor dit concert is gratis, wel is er een collecte voor de onkosten.

Vogel van de week: Turelu

RIJSSEN - De vogel van deze week is de in Rijssen genoemde turelu. In het Nederlands heet deze vogel tureluur. De vogel is familie van de strandlopers en snippen. De tuleruur dankt zijn naam aan het geluid dat de vogel maakt: 'tjululuu'.

De vogel is herkenbaar aan de markante felrode poten en de oranjebasis van de snavel. Het verenkleed is in de zomer geheel bedekt met donkere vlekken, in de winter is de bovenzijde meer egaal bruin. In de broedtijd bouwt de tureluur bij voorkeur een nest in een vochtige weide, goed verstopt in een graspol. In deze broedtijd laat de tureluur verschilde geluiden horen. De tureluur is regelmatig te zien op hoge uitkijkposten zoals bijvoorbeeld een paal in het weiland. In de winter trekt de tureluur naar de kust waar hij in tegenstelling tot in de zomer, in plaats van insecten en wormen zich voedt met voornamelijk kreeftachtige en schelpdieren. Hij is niet alleen afhankelijk van boerenland, maar hij is ook tevreden met greppels en slootjes. Tureluurs broeden al vanaf april waarbij het legsel bestaat uit vier matte, peervormige eieren, die zeer gevarieerd van kleur kunnen zijn. Hij legt zijn eieren in een kuiltje in het gras, waarna er grashalmen over het nest worden gebogen, waardoor het nest goed verborgen is. De broedtijd van een tureluur bedraagt 22 à 25 dagen.

Kunstwerk

In plaats van de gebruikelijke fraaie vogelfoto's in deze serie gemaakt door natuurfotograaf Arjan Baan wordt deze week de vogel van de week uitgebeeld door een kunstwerk geschilderd door de Rijssense kunstschilder Jelle van de Maat. Jelle is een zeer bekende vogelaar in Rijssen en omstreken en hij staat niet alleen bekend om zijn kennis van de natuur, maar hij brengt dat ook in praktijk met zijn fraaie natuurschilderijen en zijn sculpturen. Jelle heeft al vanaf zijn jongste jaren met zijn vader veel tijd in de natuur doorgebracht en hij ontdekte steeds weer mooie en uitdagende onderwerpen voor zijn schilderstukken en zijn sculpturen Hij exposeerde onder andere in de Muziekschool in Rijssen.

Dick Tukkers

Summer Health & Beauty Bootcamp

HENGELO - De Summer Health & Beauty Bootcamp Brochure met fantastische aanbiedingen, staat nu op onze website! Neem zeker een kijkje bij onze leuke zomer-behandelingen! We hebben prachtige behandelingen voor het gezicht en lichaam.

Wij organiseren ook tijdens deze weken een wedstrijd. Lees verder voor de voorwaarden van onze wedstrijd. U kunt een gratis behandeling (!) winnen naar keuze uit de Bootcamp Brochure.

Wedstrijd
De wedstrijd duurt 3 maanden: juli, augustus en september 2019. We verloten iedere maand: een behandeling naar keuze uit de Bootcamp-brochure. Waarom een wedstrijd? Hoe meer mensen weten dat Clinique Dr. Don een spetterende Summer Health & Beauty Bootcamp organiseert, hoe meer mensen wij een plezier kunnen doen. We gunnen iedereen een mooie zomerbehandeling voor een zonnige prijs.

Wat moet u
er voor doen?

Voorwaarden van de wedstrijd zijn: Clinique Dr. Don volgen op Instagram & Facebook, onze wedstrijd-post liken, geef een reden waarom u graag wilt winnen en 3 vrienden of vriendinnen taggen. Voor extra punten kunt u de post delen op uw instastory of verhaal op Facebook & de hashtag #contestcliniquedrdon gebruiken.

Winnaars
Het Bootcamp-team beoordeelt de mooiste en leukste reden waarom u graag de behandeling naar keuze uit de Summer Health & Beauty Bootcamp Brochure wilt winnen. Per maand is er één gelukkige prijswinnaar. Die maken wij bekend op Facebook en Instagram.

Neem contact op
Tijdens de Summer Health & Beauty Bootcamp staat een speciaal team voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Wij vertellen u graag over alle behandelingen die beschikbaar zijn tijdens onze bootcamp weken. Wij plannen voor u een intakegesprek bij één van onze behandelaars zodat wij een op maat gemaakt behandelplan kunnen opstellen.

U kunt Clinique Dr. Don bereiken op 074-3030250 (Hengelo) of 020-8950455 (Amsterdam).

Zomeractiviteiten jongerencentrum

HOLTEN - De jeugd en jongeren uit Holten hoeven in de zomervakantie niet stil te zitten, want het jeugd- en jongerenwerk van ViaVie Welzijn organiseert een aantal gave zomeractiviteiten. Vanaf vrijdag 2 augustus organiseren jongerenwerkers Lex Harmeling en Patricia van Erven in en om het jongerencentrum activiteiten.

Op donderdag 8 augustus zijn Lex en Patricia op het schoolplein van de Haarschool te vinden met onder andere een 9-baans minigolf-parcours en staat de bakfiets van ViaVie Welzijn klaar met watergames en sponsbroeken, groot spelmateriaal, lasergame pistolen en nog veel meer. Op donderdag 15 augustus zijn zij te vinden op en rondom het schoolplein van de Holterenk, met op het grasveld een levende sjoelbak en natuurlijk weer de bakfiets gevuld met waterpistolen, groot spelmateriaal en voetballen. Beide dagen zijn Lex en Patricia van 14.00 tot 17.00 uur aanwezig op de schoolpleinen.

Jeugd en ouders
Jeugd van 6 t/m 16 jaar is welkom om gebruik te maken van alle speelmogelijkheden en de ouders zijn welkom om een bakkie koffie of thee te komen drinken (maar meespelen mag ook!). Deelname aan de schoolplein-activiteiten is gratis, maar wel op eigen risico. Op vrijdag 9 augustus en vrijdag 16 augustus kunnen kinderen van 12 t/m 16 jaar komen koken met Lex in het jongerencentrum tussen 14.30 en 22.00 uur. De jongeren zullen een eigen pizza gaan maken en ook kun je een patatje komen maken tijdens het friet-uur. Kosten voor deelname aan de eetactiviteiten zijn € 1,50 per persoon en opgeven voor deze activiteit kan bij Lex via de app of de socials.

Kanoën
Woensdag 14 augustus kun je om 12.30 uur verzamelen bij het jongerencentrum, waarna jongerenwerkers en jongeren samen op de fiets stappen naar de Wilgenweard om te gaan kanoën. Jongeren van 12 t/m 16 jaar kunnen zich hiervoor opgeven en betalen een eigen bijdrage van € 2,-.

Opgeven
Naast bovenstaande activiteiten organiseert het jeugd- en jongerenwerk ook weer de jaarlijkse HOPPA! Dagen in de laatste week van de zomervakantie. Van maandag 19 augustus t/m donderdag 22 augustus kan jeugd van 6 t/m 12 jaar deelnemen aan één of meerdere themadagen in en rondom Holten. Opgeven of meer informatie over bovenstaande activiteiten is op te vragen bij de jongerenwerkers van ViaVie Welzijn: Lex Harmeling, 06 45 90 02 54 / harmeling@viaviewelzijn,nl of Patricia van Erven, 06 28 95 83 59 / vanerven@viaviewelzijn.nl. Het programma en meer informatie over de HOPPA! Dagen kun je vinden op www.viaviewelzijn.nl en op social media.

Zomerprogramma voor senioren

RIJSSEN/HOLTEN - ViaVie Welzijn Rijssen-Holten organiseert ook deze zomer weer wekelijks een aantal leuke, gezellige en informatieve activiteiten.

Veel senioren geven aan dat met name de zomerperiode stil is, dat men vaker alleen is en behoefte heeft aan leuke uitjes waarbij de sociale contacten en de gezelligheid een belangrijke rol spelen. Vandaar dat er iedere week iets te doen is. Heeft u het zomer activiteitenboekje ontvangen? U kunt deze ook afhalen bij ViaVie Welzijn, Rozengaarde 75a te Rijssen of aan de Smidsbelt 6 te Holten. Als u niet in de gelegenheid bent langs te komen, dan kunt u ons bellen om een boekje te laten bezorgen. Er wordt vanuit gegaan dat u zelf naar de plaats van activiteit of verzamelplaats komt. Mocht dit niet mogelijk zijn, neemt u gerust contact op met ViaVie Welzijn, tel.nr. 0548-362755.

Bingo

Op woensdag 7 augustus is er een bingo met mooie prijzen! Gezellig met elkaar bingo spelen onder het genot van een kopje koffie/thee. Er zijn vele bruikbare en nuttige prijzen te winnen. Locatie: Rozengaarde 75a te Rijssen, aanvang 14.30 uur, € 5,00 p.p. (incl. bingokaarten, prijzen, koffie/thee met wat lekkers).

Tea of the day

Bij de Hoestinkhof is er op donderdag 15 augustus Tea of the day. Heerlijk genieten van thee/koffie drinken met een klein puntje hartige taart, bladerdeeghapje, taartje, koekje en scone. Met uitzicht op het prachtige Twentse coulissen landschap bij dit mooie Britse Theehuis. Locatie: Stationsweg 22a te Markelo, aanvang 14.30 uur, € 10,00 p.p..

Terug in de tijd

Op woensdag 21 augustus gaat u terug naar uw lagere schooltijd! In samenwerking met de Bibliotheek Rijssen-Holten wordt deze middag georganiseerd. Aan de hand van een beamerpresentatie wordt u meegenomen naar uw lagere schoolperiode. Tijdens deze middag kunt u de oude schoolboekjes, oude leermiddelen zoals aap, noot, mies en oude schoolplaten bezichtigen. U kunt zelf ook oude schoolspulletjes meenemen. Locatie: Jeugdhonk Holt-10 (ViaVie Welzijn), Tuinstraat 2 te Holten, aanvang 14.30 uur, € 5,00 p.p. (incl. koffie/thee en lekkers).

3-gangen buffet

Geniet op woensdag 28 augustus van een 3-gangen buffet bij De Biester. Inmiddels een klassieker onder de buffetten! Met een soepje vooraf en een ijsbuffet na, is het zoals altijd weer genieten! Kosten € 14,00 p.p. (excl. drankjes), aanvang 17.30 uur.

Voor bovenstaande activiteiten kunt u zich aanmelden bij ViaVie Welzijn Rijssen-Holten, tel.nr. 0548-36 27 55.

Bouwvakborrel met barbecue

DAARLERVEEN - Bij Kulturhus 't Trefpunt wordt op vrijdag 26 juli de vakantie ingeluid met een barbecue.

Iedereen is welkom, dus kom alleen, met vrienden, familie of collega's naar het Kulturhus aan de Gerard Nijlandstraat 2a in Daarlerveen. Vanaf 15.00 tot 19.00 uur is het genieten van al het lekkers dat van de barbecue komt en wat te drinken erbij. Geef je op bij 't Trefpunt en kom de vakantie inluiden voor € 29,50 per persoon!

Zinderende Zomeravond

HELLENDOORN - Een dagje pretpark is altijd leuk en kan voor de meeste kinderen nooit lang genoeg duren, dus ga naar de Zinderende Zomeravond bij Avonturenpark Hellendoorn.

Op woensdag 31 juli en 7, 14 en 21 augustus is het pretpark geopend tot 22.00 uur en de meeste attracties zijn tot 21.30 uur geopend. Genoeg tijd voor zowel de kinderen als de volwassenen om een extra ritje in één van de attracties te maken. Om deze woensdagavonden nog specialer te maken, wordt er rond 21.45 uur afgesloten met een spectaculaire vuurwerkshow. Meer informatie over een bezoek aan het park vindt u op https://www.avonturenpark.nl/.

Bossafari

NIJVERDAL - Wie durft donderdag 1, 8 of 22 augustus mee op bossafari op de Sallandse Heuvelrug?

Tijdens deze bossafari gebruik je al je zintuigen en doe je leuke opdrachten en spelletjes. Dus trek een paar stevige schoenen aan en ga mee op safari. De bossafari is een ontdektocht speciaal voor kinderen en hun (groot)ouders. Ontdek, beleef samen met je (klein)kind(eren) vanaf 6 jaar het bos van de Sallandse Heuvelrug. In een groep met gids van Staatsbosbeheer ga je op pad en je zult versteld staan wat er allemaal te zien, ruiken en ontdekken valt. Echt ver lopen doen we niet, maar er is heel veel te ontdekken en beleven. De safari start om 14.00 uur bij het BuitenCentrum de Sallandse Heuvelrug van Staatsbosbeheer, Grotestraat 281 in Nijverdal. De tocht duurt ongeveer twee uur. Ver lopen doen we niet, maar wel veel ontdekken! De kosten zijn € 5,- per deelnemer. Van te voren graag aanmelden via de website van Staatsbosbeheer.

Voor meer informatie en aanmelden kijk op:https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/salland/bossafari-sallandse-heuvelrug

Cheques Projecten- fonds Rabobank

RIJSSEN - Bij Rabobank Rijssen-Enter staat maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel. Het Projectenfonds van de Rabobank keert daarom jaarlijks een gedeelte van de winst uit aan sociale, maatschappelijke en culturele projecten en initiatieven in haar werkgebied.

Op 4 juli zijn de cheques van de tweede ronde van het Projectenfonds van Rabobank Rijssen-Enter (ronde juni) uitgereikt. Hans Brinks, Directievoorzitter van de bank, overhandigde de cheques aan de vertegenwoordigers van de gelukkige verenigingen en stichtingen: ViaVie Welzijn, het Pius X College en Stichting Stadsmuziek Rijssen. Vier keer per jaar keert Rabobank Rijssen-Enter een deel van haar winst uit via het Projectenfonds. Het is nog mogelijk om projecten voor de 'grote ronde' van het Projectenfonds 2019 in te dienen. Tijdens de ronde van oktober wordt een groter geldbedrag van maar liefst € 35.000,- beschikbaar gesteld. Aanvragen die mee willen dingen in deze ronde moeten uiterlijk 1 september 2019 zijn ingediend. Kijk op www.rabobank.nl/rijssen-enter of uw vereniging, stichting of school in aanmerking komt voor een financiële bijdrage en benut deze kans! Uw verzoek stuurt u online in.

Keito Nakamura in Enschede

ENSCHEDE - Vorige week maakte FC Twente de komst van het 18-jarig Japanse talent Keito Nakamura naar Enschede bekend. Op maandag 22 juli arriveerde hij in Enschede. De aanvallend ingestelde speler onderging succesvol de medische keuring en heeft inmiddels kennisgemaakt met de mensen binnen de club. FC Twente huurt hem voor twee jaar met de mogelijkheid hem definitief over te nemen.

Keito Nakamura heeft ervoor gekozen met nummer 13 op het shirt te spelen. Hij reageert enthousiast op zijn overgang naar Enschede. "Ik kijk erg uit naar FC Twente. De club, de fans, de passie, de sfeer in het stadion. De beelden die ik via internet kreeg, gaven me het gevoel: ja, dat is zo'n speciale club, ik wil daarheen." Technisch directeur Ted van Leeuwen is in zijn nopjes met de komst van Nakamura. “Keito is een van de allergrootste talenten van Japan. Technisch vaardig, heeft een opmerkelijke spelintelligentie voor iemand van zijn leeftijd en kan op alle vijf aanvallende posities uit de voeten. Keito past perfect in ons spelsysteem. Een fijne speler ook voor het publiek.”

Gezellige 53-ste editie Paarden- en Ponymarkt Enter

ENTER - Donderdag 8 augustus staat Enter weer in het teken van de jaarlijkse Paarden- en Ponymarkt. Dit jaar is de 53-ste editie van dit mooie evenement.

De Paarden- en Ponymarkt heeft altijd een geweldige sfeer. Handelaren en liefhebbers ontmoeten elkaar. Menig paard wisselt al vroeg op de dag van eigenaar op het Dorpsplein. Het traditionele handjeklap is een onmisbaar onderdeel van deze levendige handel die al om 06.00 uur begint. Naast de handel tonen veel eigenaren ook hun mooiste paarden en pony's aan het publiek, waarbij zij ook weer kans maken op prijzen bij de diverse keuringen. Uiteraard ontbreekt ook de stamboekveekeuring niet op het plein bij de RK kerk. Deze doorlopende show duurt tot ongeveer 14.30 uur. Jong én oud toont het vee aan de jury en publiek, met veel betrokkenheid en passie voor deze mooie dieren.

De warenmarkt
De hele dag door is ook de sfeervolle warenmarkt in de Dorpsstraat. Naast de vele vaste handelaren die jaarlijks komen zijn er ook zo'n twintig nieuwkomers. Ze doen goede zaken en de sfeer is altijd top! Een kilometers lang lint met kramen; van alles is er te koop. Het is dan ook altijd een leuke uitdaging om een mooie samenstelling van de markt te maken met voor ieder wat wils. Verder is er onder meer een kinderrommelmarkt tussen de school en Roetgerink, een oldtimershow met landbouwmachines en meer. Wie moe is van het geslenter, kan uitrusten op de gezellige terrassen.

Kunstenaars
van de partij

Nieuw dit jaar is dat diverse kunstenaars van Actief met Kunst uit Rijssen en omgeving hier exposeren. Afgelopen jaar exposeerden zij ook al in winkelcentrum de Hoge Wal in Rijssen. Marktmeester Johnny Jansen nodigde hen uit op de Enterse markt te staan. De kunstenaars nemen niet alleen eerder gemaakte werken mee, maar ze schilderen ook op de Paarden- en Ponymarkt. "Wat ik zelf belangrijk vind, is dat de kunstenaars actief bezig zijn tijdens een evenement" vertelt kunstenaar Ernst Jan ten Hove die onder meer zelf teken- en schilderlessen geeft. De kunstenaars Amanda Slagman, Geert ter Harmsel, Henk Kleijer, Jaco Wessels en het jeugdige talent Esther Rolleman zullen in Enter deelnemen. Zij maken prachtige werken met acryl-olieverf, pastelkrijt en potloden. Uiteraard zijn er werken specifiek aan paarden en pony's gerelateerd.

Belgische
paardenkrachten

De organisatie voegt dit jaar ook een ander nieuw onderdeel toe; een stukje vernieuwing dit jaar. Zo kwam het bestuur in contact met de Koninklijke Vereniging Trekpaarden en Haflingers. Enkele gepassioneerde liefhebbers zijn met tien imposante Belgische trekpaarden van de partij. Op het Dorpsplein demonstreren ze onder meer het keuringsklaar invlechten van de paarden en vanaf 11.00 uur is er een ringsteek-parcours voor kinderen op de Bornerbroekseweg. Kinderen kunnen zich op het Dorpsplein vermaken bij diverse attracties, waaronder een unieke draaimolen die door een Belgisch trekpaard aangedreven wordt.


Kom ook!
De Enterse Paarden- en Ponymarkt is op donderdag 8 augustus van 05.00 tot 16.00 uur. Kijk voor meer informatie op Facebook: Paarden- en Ponymarkt Enter

Sponsoractie Fakkeldrager voor familie Bak in Thailand

RIJSSEN - In het kader van haar 40-jarig bestaan houdt de Fakkeldrager samen met Try Out een sponsoractie voor Mark en Anne-Marie Bak in Thailand.

Zij verblijven al jaren samen met hun kinderen in Thailand en sinds het jaar 2017 begeleiden en steunen ze nieuwe zendelingen bij het zendingswerk in dit land.

Sponsoractie

De sponsoractie zal plaats vinden van 20 tot en met 22 augustus en zal draaien om het getal 40 van de jubilerende Fakkeldrager. Zo zal er een groep van jongeren vertrekken voor een 40 kilometer lange wandeling naar Hardenberg. Op en vanaf de camping worden er dan meerdere activiteiten ontplooid, waarbij de 40 centraal zal staan. Naast het lopen staat er een estafette marathon op het programma, een fietstocht van 40 kilometer en een aantal kleinere activiteiten.

Meet and Greet

De familie Bak die al vele jaren in Thailand werkzaam zijn, zullen net in deze periode voor hun verlof in Nederland zijn. Hierdoor ontstaan wat extra mogelijkheden voor de sponsoractie. Zo kunt u als sponsor bij minimaal 25 euro kans maken op een meet and Greet met de familie Bak. Als u aangeeft hierop kans te willen maken, zullen er rond de 20 personen/bedrijven geloot worden door een derde persoon. De datum hiervoor moet nog met de familie Bak worden kortgesloten in verband met hun drukke programma tijdens hun verlof. Ook is het mogelijk om een personeelsfeest te winnen. Als u minimaal 50 euro doneert, dan bent u kanshebber om een actief personeelsfeest te winnen, waarbij de ruimte en de activiteit door de Fakkeldrager en Try Out verzorgd worden. De leidinggevenden van de Fakkeldrager, jeugdwerkleider Arjan Slagman en de assistent jongerenwerker van de Fakkeldrager Ruben Bolink hopen op deze wijze weer de nodige euro's bij elkaar te harken. Zeker met de extra mogelijkheden erbij om de familie Bak te ontmoeten. Zij hopen dat de mensen, die het werk van de familie Bak een warm hart toedragen, aan deze sponsoractie mee willen doen.

Doneren

Doneren kan via de link : https://www.doneeractie.nl/actie/36683 hierbij staan ook de voorwaarden omschreven hoe aan te melden voor de ''Meet and Greet'' of personeelsavond.
Dick Tukkers

'Van hoog naar laag'

NIJVERDAL - Maak woensdag 31 juli met een gids een fietstocht en ontdek de hoogteverschillen in het landschap. Rond de sallandse heuverlug is een grote afwisseling in landschaptypes, van bos en heide tot landbouwgronden en rivieren.

De Sallandse Heuvelrug staat bekend om haar grote golvende heidevelden, uitgestrekte bossen en vergezichten. In een ver verleden vormden schuivend ijs, smeltwater en stuivend zand het landschap. Niet alleen de natuur maar ook de mens heeft zo zijn sporen nagelaten. De oudste sporen dateren van vijfduizend jaar geleden. De huidige aanblik van het gebied is vooral in de laatste eeuwen ontstaan. Zandverstuivingen veroorzaakt door overbegrazing van heidevelden, werden begin vorige eeuw beteugeld door het aanplanten van bos. Ook vandaag de dag drukt de mens een stempel op de Sallandse heuvelrug en de gebieden aan de voet van de berg.

Afwisseling
De fietstocht van ongeveer 15 kilometer gaat langs en over de Sallandse heuvelrug. Soms is het stevig trappen de bult op, maar het wordt afgewisseld met heerlijke rustige stukken over vlakke gedeelten. Het belooft een boeiende fietstocht door een afwisselend landschap te worden. Voor onderweg krijgt u een flesje drinken en een koek mee, dit is bij de prijs inbegrepen.

Informatie en aanmelden
De fietsexcursie is op woensdag 31 juli en start vanaf het BuitenCentrum, Grotestraat 281 in Nijverdal. Er wordt om 14.00 uur begonnen aan de tocht van ongeveer 15 km, die circa twee uur duurt. De kosten bedragen voor volwassenen €5,00 en voor kinderen tot en met 12 jaar €3,50. Dit is inclusief flesje drinken en wat lekkers. Neem voor meer informatie contact op via 0548-612711 of kom naar de balie van het BuitenCentrum. Online aanmelden kan via https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/salland/fietsen-over-de-sallandse-heuvelrug

Treinrit op het Leemspoor

RIJSSEN - Kom voor een leerzame middag over de steenfabrieken naar het Leemspoor.

Zo'n 15 steenfabrieken in Rijssen hebben 100 jaar geleden hun grondstoffen via het Leemspoor vervoerd. Naast dat het leerzaam is, is het ook leuk om een ritje te maken in één van de locomotieven. De trein rijdt iedere zaterdag om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur vanaf de loods aan de Markeloseweg 78b.

Technisch gemak dient de mens

HOLTEN - De expositie 'Technisch gemak dient de mens' laat de technologische veranderingen door de jaren heen zien.

Apparaten die tegenwoordig hopeloos ouderwets zijn, waren vroeger een technologische vooruitgang. De expositie is tot en met 26 oktober te zien in de Oudheidkamer Hoolt'n aan de Dorpsstraat 25. U bent elke dinsdag tot en met zaterdag tussen 13.30 en 16.00 uur welkom. De toegang is gratis, maar een gift wordt op prijs gesteld.

Voorbereid op noodsituaties dankzij veiligheidskaart

TWENTE - De grote storing waardoor het alarmnummer 112 onlangs werd getroffen betekende dat hulpdiensten urenlang niet of zeer moeilijk bereikbaar waren. Dit incident bewijst hoe kwetsbaar onze veiligheid soms kan zijn. Ook als er geen problemen zijn wat betreft het contact met hulpverleners blijft het altijd van belang om verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen veiligheid.

Politie, ambulance of brandweer kunnen helaas niet altijd direct ter plaatse zijn als u met een noodsituatie te maken krijgt. Er zijn echter verschillende zaken die u zelf kunt doen om goed voorbereid te zijn op eventuele calamiteiten. De Veiligheidsregio Twente heeft een zogenaamde veiligheidskaart samengesteld waarin belangrijke telefoonnummers en andere nuttige informatie op een rij is gezet. Wist u bijvoorbeeld dat er speciale storingsnummers zijn om problemen met gas, licht of water te melden? En heeft u uw mobiele telefoon al juist ingesteld voor het automatisch ontvangen van meldingen van NL-Alert?

Veiligheid in huis
Het is wellicht een open deur, maar in het bijzonder in uw eigen huis draagt u in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de veiligheid. Zo kan het installeren van voldoende rook-/CO2-melders uw leven redden (vooral wanneer u slaapt) als elke seconde telt. Daarnaast is het verstandig om een aantal basismiddelen altijd op voorraad te hebben zoals een aantal flessen water, contant geld voor boodschappen, eventuele medicijnen en een EHBO-doos. Ga naar www.vrtwente.nl/mijn-veiligheid, download de kaart en print deze uit.

Twisted Anansie

NIJVERDAL - De Oost Nederlandse rockformatie Twisted Anansie treedt zaterdag 27 juli op in Tapperij In de Gauwe Geit te Nijverdal.

Geniet van het stevige gitaarwerk van deze talentvolle, vijfkoppige band. Twisted Anansie zal deze avond muziek spelen van legendarische rockartiesten waaronder Skunk Anansie, Anouk, AC/DC, Neil Young en Black Sabbath. Een avond die de echte rockliefhebber niet mag missen. Aanvang van het optreden van de spetterende rockband is om 22.00 uur. Inloop en soundcheck om 21.30 uur. Gratis entree.