Hart van Rijssen - Nijverdal

24 januari 2020

Hart van Rijssen - Nijverdal 24 januari 2020


Jannes van de Willige koninklijk onderscheiden

RIJSSEN - Jannes van de Willige (70) is zaterdag koninklijk onderscheiden door burgemeester Arco Hofland in hervormd kerkelijk centrum Sion.

Zaterdag nam Van de Willige na 44 jaar afscheid van het kerkenwerk dat hij al die tijd deed voor de Hervormde Gemeente van Rijssen. Vanaf 1976 was hij achtereenvolgens secretaris van de jeugdraad, secretaris van de notabelen, penningmeester van de kerkvoogdij, ouderling-kerkrentmeester en was hij actief voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans, was hij als ouderling-kerkrentmeester voorzitter van het moderamen van het college van kerkrentmeesters.

Trouw
Naast zijn jarenlange deskundige en trouwe inzet voor Hervormd Rijssen is Van de Willige sinds 2010 projectleider op vrijwillige basis bij het project Erfgoed Rijssen-Holten, waarvan de populaire fotowebsite Erfgoed Rijssen-Holten het meest zichtbaar is voor het publiek. In de stuurgroep doet hij alle voorkomende werkzaamheden van fondsenwerving tot het verbeteren van de website waarop een massa aan historisch beeldmateriaal toegankelijk wordt gemaakt voor het grote publiek. Met deze vrijwilligerstaak gaat Van de Willige nog even door.

Sympathiek
Jannes van Willige staat bekend als een sympathiek mens. Is altijd bereid werkzaamheden zelf op te pakken en niet op anderen af te schuiven. Daarnaast doet hij wat hij zegt, maar kan hij anderen subtiel en tactisch duidelijk maken wat van hen verwacht wordt. Van de Willige kent de weg in overheidsland en aanverwante instellingen en is altijd in staat om op ieder niveau, van hoog tot laag, zichzelf te blijven.

Verrast
Blijkbaar was de koninklijke onderscheiding zeer goed onder de pet gehouden, want de immer waakzame Van de Willige toonde zich zaterdagmiddag compleet verrast toen kinderen, kleinkinderen, leden van de Stuurgroep Erfgoed Rijssen-Holten met burgemeester Hofland en wethouder Bert Tijhof voorop de ontmoetingshal van Sion binnenkwamen. Van de Willige werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Hofland speldde hem de versierselen op onder toeziend oog van Jannes' vrouw Jennie.

Sprankelend concert Wilhelmina met Cor Bakker en Karin Hertsenberg

RIJSSEN - Het nieuwjaarsconcert van muziekvereniging Wilhelmina was zaterdagavond in de grote zaal van het Parkgebouw één groot feest.

Een overvol podium dat het omvangrijke orkest, vleugel, solisten en lady-speaker nauwelijks binnen de gordijnen kan houden, maar daar stond tegenover dat dit op het toneel weer extra informele interactie geeft tussen mensen en muziekstukken door.

Een programma met herkenbare elementen, maar zeker ook met nieuw werk dat prima landde bij het talrijke publiek. Dirigent Wout Ligterink en zijn musici legden een hoogst aanstekelijk enthousiasme aan de dag.

Afgrijselijk
De pianist Cor Bakker en sopraan Karin Hertsenberg waren een gouden greep. Met een opzettelijk afgrijselijk gecomponeerde étude waarin beide handen een eigen leven leidden, liet Bakker zien wat hij in huis heeft. Hertsenberg heeft een geweldige stem. Daarnaast zijn beiden ook nog bijzonder sympathiek; het publiek sloot hen direct in de armen en andersom ook.

Ontroerend
Het programma had voor elk wat wils: stukken van Gershwin, Lloyd Webber, Stolz en natuurlijk Strauss. Edelweiss uit The Sound of Music werd door Hertsenberg heel mooi neergezet en Gabriela's Song uit de film "As it is in heaven" was ronduit ontroerend. Er werd afgesloten met Berliner Luft. Met dit "reisje langs de Rijn" werd getracht de zaal tot meezingen te verleiden. Die wilde wel, maar de tekst bleek voor een aantal mensen toch iets te ver weggezakt.

Toegift
Als toegift op het nieuwjaarsprogramma was er natuurlijk de Radetzkymars. Om in alle toonaarden mee te klappen heb je geen tekst nodig en dat deed de zaal dan ook met overtuiging. Een waardevol concert om het nieuwe jaar mee te beginnen. Wilhelmina stuurde het publiek met een blij gevoel naar huis. Een betere terugkeergarantie is er niet.

Jaargang:7 • Nr285 • Wk04

Jonge ondernemers starten nieuw bedrijf Laadpaal Twente

Foto: Laadpaal Twente

RIJSSEN - Arjen ten Hove (rechts) en Robert-Jan van der Schee zijn een nieuw bedrijf gestart voor leveren en plaatsen van laadpalen aan huis of kantoor.

Wie goed en snel een laadpaal voor zijn elektrische auto of wagenpark wil hebben geplaatst, kan daarvoor terecht bij deze twee jonge ondernemers. Arjen ten Hove is gespecialiseerd in alle technische en elektronische zaken van de laadpalen, terwijl Robert-Jan van der Schee zorgt voor het grondwerk en alles wat daarmee samenhangt. Op die manier kunnen beide ondernemers secuur en snel werken, omdat zij alles zelf regelen en op niemand hoeven te wachten. "In principe kunnen we 's morgens graven en 's middags kunnen particulieren of ondernemers gebruik maken van hun nieuwe laadpalen," zegt Ten Hove. Wie meer wil weten over de werkzaamheden van dit nieuwe ondernemersduo kan terecht op www.laadpaaltwente.nl

Column

Baanken

Disse moal wil ik het hebben oawer de baanken in Riessen. Wesweage 'n technischen vuuroetgaank koomp gin meanske mear biej ne baanke. Aln deksel beeldbankieren of met de i-phone oewne baankzaakn doon.

Temet goat ze oe ook nog verteln dej mun betaaln vuur het feit det ze op oew geeld past. Het is de umgekeerde wearlnd. Det dee reante negatief wordt, lig nit an Maarten Otten of an Hans van 'n Breenks, ook nit an Kees van Dijkhuizen van de ABN en ook nit an Hamers van de ING. Al det gehannes met dee reante he'w te daanken an oons zelf en an de oawerheaid, en an Draghi van de Europese Centrale Baanke. Umdet de leu onzeker zeent, goat ze spoaren. Det geeld koomp nit in de economie, dus gin inflatie, dus dech det oerdomme ECB-volk um ongestraft dom verdan de reante te loaten zakken, want dán goat de leu geeld oetgewen. Kloarloeder onzin; mear iej brengt miej van 'n tekst. Ik wil het jums nit hebben oawer déé baanken mear oawer de baanken woer a'j op köant zitten.
An de Moesel um de 50 meter ne baanke, in Riessen op ne veerkaanten kilometer ne baanke. Tot vuur kort, want in Riessen hebt ze kortens tien extra baanken eplaatst. Ze hebt doar vermoedelijk een deur bureau biej ehad dee eerst nen houtskoolschets hef e-maakt en dan een verkennend vooronderzoek en dan een plan van aanpak. Kost zo 30.000 euro, mear dan he'j ook wat en is der good oawer noadach.

Riessen wol volgens een woordvoerder 'bankzaken' vanoet het sociale domein ouderen, méár baanken hebben vuur leu dee at te voot noar het centrum goat. Dan köant ze onderweg oetrösten. Ik vinde det klasse van de gemeente. Mear oawer de plaatste van ene baanke, kan ik nit biej.

Jaangt vuur de oardigheaid eens nen moal langs woninginrichter Jan Kuper op de Hoar en dreks leenks doarvan de veurwoarklooze van JeRosman. Doar hebt de kearls van de gemeentewerf ne baanke too e-zat. Iej lacht oew van de bene.

Tusken de gewone weg en de bedieningsweg op nen grösstreppel van good 2 meter breed, steet nen baanke met een gloepens froai oetzicht. Ofvalbäkke der biej ontbrekt, want dan wör het te deur.

'n Gemeentelijke woordvoerder gaf miej wal geliek. Het was nit de meest ideale stea, mear jea, op aandere plaatsen hadden ze van de buurte tegengas e-had, doarumme hadden ze vuur disse stea ekeuzen. En dee baanke steun ook mooi kort biej de halteplaatse van de Flexbusse.


Zee-j wal, zo dom zeent de baankleu nog nit.

Gerard Voortman

Verhoging kosten groen- en restafval

RIJSSEN - Deze week kreeg ik aan de telefoon een nogal verontruste heer Jansen uit Rijssen. Dit naar aanleiding van een eerder in deze krant geplaatst artikel over de wijziging van de openingstijden op de gemeentelijke werven in Rijssen en Holten.

In dit artikel werd bekend gemaakt dat er 400 inwoners positief gereageerd hadden op de wijziging van de openingstijden. De heer Jansen vond dat er gezien het aantal reacties op een inwonertal van 36.000 personen hier veel aandacht aan was besteed door de gemeente en de diverse bladen. Dit in tegenstelling tot het niet informeren van alle inwoners van de gemeente Rijssen-Holten over de verhoging van de afvaltarieven voor het storten van groen- en restafval. De gemeente Rijssen-Holten heeft deze tarieven met ingang van het jaar 2020 verhoogd van 1 naar 2 euro voor het storten van groenafval en van 3 naar 3,50 euro voor restafval. Als reden van deze verhoging geeft de gemeente Rijssen-Holten aan dat deze verhoging het gevolg is van de stijgende verwerkingsprijzen voor deze afvalstoffen. Uiteraard heb ik de heer Jansen doorverwezen naar de gemeente Rijssen-Holten.
Dick Tukkers

Ds. C.L. Onderdelinden 25 jaar predikant

RIJSSEN - Ds. C.L. Onderdelinden mocht op zaterdag 18 januari 2020 gedenken dat hij 25 jaar predikant was.

Ds. Onderdelinden werd op 1 september 1951 geboren te Schiedam. In 1987 werd hij ingeleid als voorganger van de Evangelisatie in het Gelderse Driedorp bij Nijkerk. Vervolgens was hij sinds 1992 werkzaam als lerend ouderling in de vrije oudgereformeerde gemeente van Oldebroek, waar hij in het jaar 1995 werd bevestigd als predikant van deze gemeente. Sinds het jaar 2009 is hij als predikant verbonden aan Bevervoorde, deze gemeente maakt deel uit van het samenwerkingsverband van vijf oudgereformeerde gemeenten die niet behoren tot de Oud Gemeenten in Nederland. De overige gemeenten die deel uit maken van dit samenwerkingsverband zijn: de gemeenten van Ede, Hendrik-Ido-Ambacht, Oldebroek en Terneuzen.
DT

Darter Danny Jansen sportman 2019

RIJSSEN - Radio 350 heeft de Sportverkiezing 2019 gehouden op 19 januari in het clubgebouw van Sportclub Rijssen.

Darter Danny Jansen uit Holten werd uitgeroepen als sportman van het jaar 2019. Sportvrouw 2019 werd andermaal trampolinespringer Marije Beverdam. De titel sportploeg 2019 was voor de ploeg van Rivo meisjes C1 (volleybal). De titel talent van het jaar 2019 was voor Laura Davids BMX. Tot sporttopper 2019 werd uitgeroepen Wilbert Seppenwoolde die al enkele jaren achtereen wereldkampioen is met zijn vogels.
DT

Een vliegtuigmaatschappij kan ook te gronde gaan.

Fluiten

Een ventje huilde tranen met tuiten
Want zijn ontsnapte kanaries vlogen overal buiten
Ik dacht: waren het duiven geweest
Dan had hij zeker onbevreesd
Heel anders naar zijn vogels kunnen fluiten

Jan Zandbergen

Ik wil klook worden net as min va;
den wil ook klook wordn.

Maandag 27 jan. 10.00 uur

Miep de Vries (94)

Oorlogsverhaal van donderdag 25 januari 1945 Rotterdam Overschie. Het is koud die morgen zeker min 10 graden Celsius. Broer Jan blijft in bed en heeft geen trek om ons uit te zwaaien. Maar wij gedreven door honger, de wanhoop nabij hebben met instemming van vader en moeder besloten om het aanbod van de familie in Twente aan te nemen. Het is meer dan 240 kilometer te gaan, heeft broer Toon uitgerekend.

Mijn zusje Loes, 17 jaar, mijn oudste zus Lia, 24 jaar, en ik, Miep 19 jaar, gaan met twee fietsen op weg naar Oldenzaal, waar de familie woont die ons heeft uitgenodigd om te komen logeren. Twee oude fietsen met harde banden voor en zachte banden achter. Voorbanden die gemaakt waren van repen rubber gesneden uit oude autobanden en met ijzerdraad aaneen gemaakt. Mijn jongste zusje Loes was luid in de weer bij het afscheid nemen, broer Toon stelde haar en ons gerust. Hij had ook wel willen gaan maar jonge mannen werden in Rotterdam en Overschie opgepakt en afgevoerd naar Duitsland dus bleef hij schuilen.

Het was een zeer strenge winter –10 graden Celsius en niemand wist hoe deze onderneming zou gaan aflopen. We hadden wat geld mee gekregen, een potje met kapucijners, en een aanbevelingsbrief van de pastoor, die we indien nodig konden tonen wanneer we gingen vragen om ergens te mogen overnachten. Mijn oudste zus Lia nam de leiding en achterop bij haar zat mijn jongste zusje Loes. Op de bagagedrager van mijn fiets was de koffer met kleding en ondergoed bevestigd. We namen afscheid en we realiseerden ons toen niet wat er allemaal op ons pad zou komen. Broer Toon nam samen met vader en moeder afscheid.

De besprekingen die vooraf thuis waren gevoerd hadden ons doen inzien dat we richting Utrecht zouden moeten gaan. Naast het potje kapucijners had vader ons uit de drogisterijwinkel artikelen meegegeven die we eventueel konden ruilen onderweg.

Het was volop winter het sneeuwde en op veel plekken was de sneeuw hoog opgewaaid, zodat we niet konden fietsen, maar moesten lopen door het bandenspoor van legervoertuigen. Onze opdracht was voedsel halen uit Twente en eventueel blijven logeren in Oldenzaal bij familie.

Veel mensen waren onderweg met kinderwagens en trekkarren beladen met goederen, ze waren op weg naar het Noorden wij gingen naar het Oosten. Barbaars koud was het, zus Lia had een broek van Toon aangetrokken, maar Loes en ik hadden blote benen. We waren dan ook niet afdoende gekleed om de ijzige kou te doorstaan. Nu ik je dit vertel voel ik nog steeds de kou in mijn oude botten.

We gingen op weg naar Gouda om, zoals was gepland, te gaan overnachten in Utrecht bij een bevriende familie. Hier werden we hartelijk onthaald en konden we bijkomen van de kou. Lepeltje aan lepeltje zonder te wassen vielen wij in slaap. Hoe zou het thuis zijn, was de vraag de andere morgen.

Overschie vrijdag 26 januari 1945. Broer Jan schrijft in zijn dagboek:
Het vriest dat het kraakt. Vorst, reuze koud, sneeuw.
Het broodrantsoen is verlaagd tot 500 gram. Geen vleesbon.
We zitten thuis aan het kleine tafeltje met tochtdekens om de voeten.

Vrijdag 26 januari Utrecht.
We namen afscheid van de bevriende familie. Gezicht gewassen, op weg naar de volgende overnachting plaats. Oldenzaal is het einddoel.

Wordt vervolgd

Kunstenaar van de week

NIJVERDAL/RIJSSEN – De kunstenaar van deze week is de in Nijverdal wonende Irma van Dussen (53). Zij is lid van de Rijssense hobbyclub 'De Burijn' en is een veelzijdige kunstenares, die zich niet alleen bezig houdt met de glaskunst, maar daarnaast ook als lid van de Rijssense hobbyclub 'De Burijn' en ze is ook nog actief met het verfijnde hout reliëf snijden.

Sinds 2019 krijgt Irma op vrijdagmorgen les op de Vrije Kunstacademie in Nunspeet in de glaskunst met zowel de koude als de warme bewerking van glas. Er wordt geëxperimenteerd met diverse soorten glas waaronder 'glass with a past' ofwel gerecycled glas, ovenschema's en technieken. De mogelijkheden zijn oneindig en iedere techniek is een vaardigheid op zich. Sinds september heeft Irma een eigen oven thuis in haar werkplaats staan. Het experimenteren van de verschillende technieken en glassoorten vergt veel tijd. Een eenvoudig werkstuk gaat namelijk twee keer 24 uur in de oven en ieder werkstuk heeft daarbij een specifiek stookprogramma. Deze maand staan er drie werkstukken van haar in het gemeentehuis van Nijverdal, omdat ze was uitgelicht bij de expositie voor amateurs 'Eigen Oogst'.

Foto
Op de bij dit artikel geplaatste foto ziet u de kunstenares met het werkstuk 'Memories'. "Dit werkstuk is gemaakt naar aanleiding van het overlijden van mijn vader vorig jaar. De gebruikte boomstam had de zogenaamde 'slaapziekte', wat het uithollen van de stam handmatig met gebruik van een beitel mogelijk maakte. Naar mate mijn vader ouder werd, werd zijn wereld steeds kleiner en gesluierd door het vele moe zijn en slapen. De herinneringen (groene ovalen) vervaagden en werden opgelicht door de vele bezoekjes van zijn dierbaren. Deze ovalen zijn gemaakt van groene wijnflessen en werden in de oven gevormd met een speciale stookgang om het zand te doen versmelten met het glas." De uitdaging voor Irma is om op een functionele en esthetische manier verschillende materialen met elkaar te verbinden. Volgens Irma probeert ze bewust gebruik te maken van de natuurlijke eigenschappen van glas en hout die door hun natuurlijke eigenschappen veel hebben te bieden. "Ik probeer bewust gebruik te maken van deze eigenschappen in mijn werk om gedachten en emoties te versterken, aldus de kunstenares."
Dick Tukkers

Otto Zwolsman al 25 jaar dirigent van Jubilate

RIJSSEN - De heer Otto Zwolsman mocht recentelijk vieren dat hij 25 jaar dirigent is van het Jeugdkoor Jubilate van de Gereformeerde Gemeenten.

Volgens een woordvoerder van het bestuur van Jubilate is Otto Zwolsman een spontane en zeer betrokken dirigent. De kinderen van het koor gaan met plezier naar de repetitieavonden onder zijn leiding. En zelf is Otto Zwolsman, zelfs na al deze jaren, nog steeds enthousiast in de weer met het jeugdkoor. Het bestuur van Jubilate meende dan ook dat zij dit jubileum niet onopgemerkt voorbij konden laten gaan.

Samen met de kinderen van het jeugdkoor werd Otto Zwolsman tot zijn grote verrassing tijdens de repetitieavond opgewacht in de hal van de Noorderkerk met mooi versierde bogen en kreeg hij vervolgens een corsage opgespeld. Het koor zong de jubilaris een jubileumlied toe. Ondertussen moest de dirigent plaatsnemen onder op een huishoudtrap en allerlei opdrachten uitvoeren, waaronder het dirigeren van 'Vader Jacob', met zijn voeten. Een act waarbij hij met zijn voeten in een bak water belandde, tot grote hilariteit van de kinderen. Vervolgens werd de jubilerende dirigent bovenaan de trap voorzien van een aantal cadeaus en werden de kinderen getrakteerd op een lekkernij. Tijdens de kerstuitvoering werd er nogmaals aandacht besteed aan dit jubileum en werd bijgaande groepsfoto gemaakt. Het bestuur van Jubilate sprak de wens uit dat Otto Zwolsman nog vele jaren als dirigent bij het koor betrokken mag blijven.

Dick Tukkers

Expositie quilts nog even in het kasteel te zien

RIJSSEN – De grote expositie van quilts in het Rijssens Museum is nog tot en met zaterdag 1 februari te bewonderen.

Velen bezochten de afgelopen maanden de stoffen kunstwerken die in de expositiezaal én door het hele kasteel tot op de grote droogzolder zijn uitgestald.

De quilts zijn gemaakt door The Lady's of Quilt, een groep van enkelen tientallen quiltdames die met elkaar technieken en ervaringen uitwisselen. Ze kregen allemaal les van Dien Harbers die bekend staat als een expert op dit gebied. De expositie was een schot in de roos van de Werkgroep Wisselexposities. De reacties in het gastenboek spreken boekdelen. Ook de lezing door Laura Strating-Janssens uit Diever over de Amish zorgde voor een afgeladen Koffiehook.

Na 1 februari gaan de quilts weer naar hun eigenaressen terug. Daarna worden de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe expostie ornd het thema 75 Jaar Bevrijding en Vrede. Hieraan wordt meegedaan door Rijssenaren van alle leeftijden, maar ook door de leerlingen van de drie scholen voor voortgezet onderwijs in Rijssen.

Webo Rijssen schenkt IVN Rijssen-Enter 250 nestkastjes

RIJSSEN-ENTER – Joop Kamperman, secretaris van het Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid afdeling Rijssen-Enter (IVN), mocht bij de firma Webo in Rijssen de beloofde 250 nestkastjes in ontvangst nemen.

Uit het projectfonds van de Rabobank Rijssen-Enter had het IVN het door hun gewenste bedrag van 2.400 euro ontvangen voor de aanschaf van een drietal huiszwaluwentils. In de aanvraag was ook gevraagd om 250 nestkastjes ten behoeve van de kool- en pimpelmees. Beide vogeltjes hebben de eikenprocessierups op hun menu staan.

Een hele klus
Een hele klus om 250 nestkasjes (een pallet vol) in twee auto's te laden, maar met medewerking van Judith Jansen van de firma Webo werd de klus in korte tijd geklaard. De nestkastjes zijn tijdelijk opgeslagen in het nieuwe onderkomen van het IVN, de Boerderieje aan de Albertsdijk. De nestkasten zullen verstrekt worden aan scholen die lid zijn van het IVN Rijssen-Enter. Ze worden opgehangen rondom de school, zodat de kinderen hopelijk de resultaten kunnen zien. Leden van de IVN zullen de nestkasten ophangen, dit om ongelukken met de kinderen te voorkomen. De nestkasten zullen niet worden geschilderd, maar zo in de boom worden opgehangen. Zo wordt voorkomen dat de verfresten in de natuur terecht komen. De kasten zijn overigens gemaakt van vurenhout en komen uit Scandinavië en hebben het keurmerk STIP (verantwoord geproduceerd hout).

DT

Bijzondere kerkdiensten "Het elfde uur"

RIJSSEN - Drie keer per jaar organiseert de Hervormde Gemeente van Rijssen bijzondere diensten met de titel "Het elfde uur". Het gaat om laagdrempelige diensten met een thema dat menigeen aanspreekt in combinatie met goede muziek.

Deze diensten worden altijd bijzonder druk bezocht. Niet alleen de vaste kerkgangers, maar ook mensen die niet gewend zijn om regelmatig een kerkdienst te bezoeken zijn van harte welkom tijdens deze kerkdiensten. Op zondag 9 februari worden deze diensten weer gehouden. Om 11.00 uur in de Schildkerk (Schild 8) en om 10.45 uur in De Ark (Arkeheem 2). Het Bijbelverhaal over de verloren zoon zal deze keer centraal staan: de zoon die het goed had bij zijn vader, maar de wijde wereld intrekt om feest te vieren. Als de zoon na het verbrassen van zijn erfenis naar huis terugkeert, reageren zijn vader en broer ieder op hun eigen manier. In De Ark is ds. J. van het Goor de voorganger, in de Schildkerk ds. A.C. de Kruijf.

Bijzondere boodschap: Mariëlle viert 30 jaar!

RIJSSEN - Deze gezellige meid heeft de leeftijd van 30 bereikt. Óns Mariëlle 30 jaar.

Dertig mooie jaren van geluk. Met deze hartelijke felicitatie kan jouw verjaardag niet meer stuk. Gefeliciteerd van je collega's!

FCT werkt samen met Saxion

ENSCHEDE - Dinsdagavond, aansluitend aan de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie in De Grolsch Veste, heeft FC Twente een convenant ondertekend met hogeschool Saxion.

"Ook bij Saxion staat het ontwikkelen van jeugdig talent centraal" FC Twente en Saxion willen met de partnerovereenkomst elkaar ondersteunen bij de ontwikkeling van beide organisaties en diensten. Daarbij worden verschillende activiteiten ontplooid op het gebied van onder meer sport, scholingen gezondheid. Dit zal waar mogelijk aansluiten op de lopende projecten van Scoren in de wijk in Enschede en Hengelo. Ook wordt een begin gemaakt met het oppakken van onderzoeksvraagstukken bij de Voetbalacademie. Anka Mulder, voorzitter college van bestuur Saxion: "Wij staan voor onderzoek en onderwijs en we willen ons op dat gebied inzetten voor FC Twente. Dat kan onder meer op het vlak van onder andere gezondheid, ICT, eventmanagement, veiligheid of maatschappelijke projecten in de wijk." Paul van der Kraan: "We zijn blij en trots dat we deze overeenkomst met Saxion tekenen. Ook bij Saxion staat het ontwikkelen van jeugdig talent centraal, het is mooi dat we met deze samenwerking daar gezamenlijk een bijdrage aan kunnen leveren."

Open Huis CSG Reggesteyn vestiging Noetselerbergweg

NIJVERDAL - Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen of er moeten belangrijke keuzes gemaakt worden: de komende weken gaan leerlingen van groep 8 kiezen waar ze na de zomervakantie naar school gaan. Daarom houdt CSG Reggesteyn in januari en februari op alle vestigingen Open Huis. Op woensdag 29 januari is de vestiging Noetselerbergweg aan de beurt.

"Dan staan we voor u klaar om u te ontvangen op onze school", aldus Nicoline Loeper, directeur van onder andere de vestiging Noetselerbergweg. "Om een zo goed mogelijk beeld te geven van de mogelijkheden die Reggesteyn biedt, hebben we een breed en gevarieerd programma samengesteld", zegt de directeur. Het Open Huis is van 18.00 – 21.00 uur.

Verbonden met regio
Reggesteyn is als school maatschappelijk erg verbonden met de regio. Met diverse activiteiten bereiden we leerlingen voor op een toekomst in onze maatschappij. Dat is onze kracht. We werken samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen om dit te realiseren. Leerlingen kunnen hier hun talenten ontdekken, maar ook bewuster een keuze maken die goed aansluit op een vervolgstudie of de arbeidsmarkt van de toekomst. Dit geeft elke leerling de kans mee te doen op de positie waar hij of zij het beste past. Van brugklas tot eindexamen geldt: prima persoonlijke begeleiding zodat je goed voorbereid wordt op de toekomst.

Extra mogelijkheden
"Het maken van eigen keuzes vinden we erg belangrijk", zegt Nicoline Loeper. "Zo hebben we bijvoorbeeld een gecertificeerd Technasium, een opleiding waarbij leerlingen voor een bedrijf een ontwerp maken voor een bepaald product. Maar ook kunnen leerlingen wereldwijd erkende talencertificaten behalen zoals bij Cambridge Engels, Goethe Duits of Delf Scolaire voor Frans". Daarnaast zijn zowel binnen als buiten de school vele initiatieven voor leerlingen die toch iets meer willen dan alleen de normale vakken, bijvoorbeeld op het gebied van kunst en cultuur, sport, fotografie of het meedoen aan debatwedstrijden.

Beleef Reggesteyn
Tijdens het Open Huis kunnen ouders en leerlingen niet alleen horen, maar juist ook beleven wat Reggesteyn allemaal te bieden heeft. Docenten en leerlingen staan voor u klaar om u te ontvangen en u op alle fronten een goed beeld te geven van de school. Docenten kunnen uw vragen beantwoorden over de vakken en inhoudelijke onderwerpen, leerlingen over hun persoonlijke ervaringen.
Kijk voor meer informatie op www.reggesteyn.nl of ons youtubekanaal CSG Reggesteyn

Rectificatie bericht over open huis van basisschool Klim-Op

RIJSSEN - In de vorige editie van Hart van Rijssen en Hart van Nijverdal stond abusievelijk de verkeerde datum vermeld van het open huis van Basisschool Klim-Op. Het open huis was op woensdag 22 januari en niet op de vermelde 25 januari.

Ondanks deze fout hebben veel ouders de Klim-Op afgelopen woensdag weten te vinden. Ouders die het gemist hebben en graag willen kennismaken met de school kunnen een afspraak maken met de directeur Henri Raanhuis, tel 541490.

Ruimte voor iedereen
De school staat voor kwalitatief goed onderwijs. Hierbij geven zij de ongeveer 250 kinderen letterlijk en figuurlijk de ruimte. Een multifunctioneel gebouw dat wordt gedeeld met de Speeldoos, peuteropvang, en Kiddo, kinderopvang en buitenschoolse opvang. Daarbinnen bieden zij samen de kinderen voor, onder en na schooltijd de ruimte al hun talenten te ontwikkelen. Basisschool Klim-Op is een open, gastvrije katholieke school waar iedereen, ongeacht geloof, zich gewaardeerd en gekend voelt en de ruimte krijgt om optimaal te groeien.

Meer informatie
Ouders die graag nog meer informatie willen over basisschool Klim-Op kunnen ook kijken op hun website: www.klimopschoolrijssen.nl.

De bijzondere historie van Rijssen: staking

RIJSSEN - In het jaar 1890 blijkt dat er in verschillende fabrieken in de omgeving enige financiële verbeteringen zijn aangebracht. Maar in de fabriek in Rijssen is er in geen jaren loonsverhoging geweest. De jurist mr. G.J. Sybrandi, lid van de Anti Revolutionaire partij, stelt zich dan ook fel op tegen de huisarbeid die in Rijssen wordt verricht.

Het naaien van jutezakken door vouwen en kinderen thuis gaat ten koste van de gezondheid en van het gezinsleven. Er moet wel wat bijverdiend worden, want van het hongerloon kan men niet leven. De fabrikant schrikt van de loonbeweging die de rust in het 'juteparadijs' verstoort. Ze doen opnieuw concessies. Ze komen terug op hun aanvankelijke weigering het loon van de laagstbetaalde arbeiders aan te passen. In juni worden de lonen van vijf gulden en eenendertig cent verhoogd naar zes gulden. Bedenk dat er per week zesenzestig uur gewerkt moest worden. Bovendien wordt, tot verbazing van de Rijssenaren, wanneer de fabriek enige uren stil staat, schadevergoeding gegeven voor gederfd loon, iets wat nooit eerder gebeurd is.

Leefomstandigheden
De woon- en leefomstandigheden in Rijssen zijn slecht, pleinen en straten zijn vervuild, de kwaliteit van het drinkwater laat te wensen over. De werktijden zijn lang en bovendien zijn de lonen onvoldoende om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Het werk in de jutefabriek is ongezond. Het sterftecijfer ligt in Rijssen ver boven het landelijk gemiddelde. Bovendien zijn er veel gevallen van tuberculose (tbc), waarbij stof van de jute wordt genoemd als een van de oorzaken. In de zomer van 1906 wordt duidelijk dat de Rijssenaren verbetering van hun omstandigheden willen.

Staking
Ze melden zich massaal aan bij de vakbonden en gaan over tot het stellen van looneisen. Op 3 december 1906 is het zover, de jutefabrieken in Rijssen staan stil. In Rijssen ontstaat een felle strijd, niet alleen tussen de arbeiders en fabrikanten, maar ook tussen de arbeiders onderling. Het conflict zal bijna vijf maanden in beslag nemen. Er volgt een bemiddelingspoging van burgemeester Teunis Lodder. Een commissie uit de burgerij probeert een gesprek tussen de firma en het stakingscomité tot stand te brengen. Dit lukt, maar het gesprek levert niets op. Dan worden twee nieuwe bemiddelingspoging ondernomen. Ditmaal door landelijk bekende politici, onder wie het Kamerlid voor de Anti Revolutionaire Partij de heer P. van Vliet en de voorzitter van de diamantbewerkersbond Henri Poplak. Zij doen een bod waarbij de stakers ongeveer vijfentwintig procent van hun oorspronkelijke eis zullen krijgen. Ter Horst & Co heeft overleg met van Heek in Enschede en ze wijzen ook dit bod af. In een volgende editie de confrontatie tussen werkwilligen en stakers.

Dick Tukkers

Corpus Milon Clubs doet mee met FitProject2020

Foto: Harry

TWENTE - FitProject2020, een nieuw landelijk project van Milon Premium Clubs, heeft als doel om zoveel mogelijk inactieve Nederlanders in te laten zien hoe leuk, afwisselend en effectief een total body workout van slechts 35 minuten kan zijn. Diezelfde groep kan eens ervaren hoeveel fitter, energieker, slanker, stralender, vitaler en gezonder een leven kan zijn. Steeds vaker wordt in studies bewezen dat een korte intensieve training effectiever is dan een lange training op halve kracht.

Vanaf ons 30e levensjaar neemt onze spiermassa af. Dat heeft flinke gevolgen voor je lichaam. Zwakkere spieren kunnen de aanzet zijn tot meer pijntjes die je beperken in je dagelijks leven. Daarnaast draait onze stofwisseling voornamelijk op spiermassa. Minder spieren betekent dat we minder vet verbranden en dat zie je terug in die kledingmaat meer of dat vetrolletje extra. Diëten helpen niet om je spieren te versterken. Dat lukt alleen met een doelgerichte training. FitProject2020 daagt jou uit om daar nu iets aan te doen en bewijst dat een gezonde levensstijl mogelijk is met slechts 2 maal per week 20 minuten krachttraining en 20 minuten conditietraining. Het project wordt uitgevoerd in alle 8 vestigingen van Corpus Milon Clubs in geheel Twente.

FitProject2020
Het programma bevat een uitgebreid intakegesprek met bepaling van je doelen en samenstellen persoonlijk trainingsplan en 8 weken trainen op de meest moderne toestellen met persoonlijke begeleiding. Slechts 35 minuten per training, snel veilig en effectief. Speciaal voor iedereen die weinig tijd heeft en niet van sporten houdt. Ook geschikt als je lange tijd niet gesport hebt.
Kijk voor een Corpus Milon club bij je in de buurt op www.corpusmilonclubs.nl en aanmelden kan tot 31 januari 2020 via dezelfde website.

Column: Er is nog zoveel niet verteld

Foto: Foto:

De oproep aan mensen die de oorlog hebben meegemaakt om het eigen verhaal over de oorlog te vertellen, heeft in vele dorpen en steden reacties teweeggebracht ook hier in Twente.

Ik dacht de verhalen te kennen, maar intussen duiken er nu, bijna 75 jaar na de bevrijding, verhalen op die nog niet zijn verteld en niet zijn opgeschreven. Zo werd ik eind vorig jaar gebeld door Jos Everink uit Enschede. Ze vertelde mij, dat haar tante, Miep de Vries (94) haar verhaal wilde doen over een bizarre fietstocht. Een fietstocht die ze had ondernomen in de oorlogswinter 1945, samen met haar beide zussen van Rotterdam naar Oldenzaal. Miep de Vries het meisje dat ook getuige was van de ramp die zich voltrok destijds bij de explosie op de markt in Oldenzaal op dinsdag 08 mei 1945 toen in Oldenzaal de bevrijding werd gevierd.

En het verhaal Ben Lösbroek van het tafelkleed dat Leendert de Leeuw, de Joodse slager uit de Waagstraat, in bewaring gaf aan de overgrootouders van Ben. Maar ook de bundel met verhalen die wij ontvingen over de Joden die destijds in Oldenzaal woonden. Wat een inkijk geeft in het leven van de Joden in het Oldenzaal van toen en ook dat willen wij u niet onthouden. Beelden uit de oorlogsjaren komen op het netvlies, namen van mensen en situaties van toen trekken voorbij. Voor sommigen van u nog herkenbaar. Verhalen die we nu opschrijven en vastleggen opdat ze niet verloren gaan.

Aan het begin van het herdenkingsjaar 75 jaar Vrijheid, besteedt DWF mediamakers in de Hartkranten aandacht aan bekende en onbekende oorlogsverhalen. In de aanloop naar het vieren van 75 jaar Vrijheid in april 2020 gaat de Hartkrant u wekelijks in korte episodes het verhaal doen van de bizarre fietstocht van de drie zusjes de Vries van Rotterdam naar Twente.

Besef: 75 jaar Vrijheid, is nooit vanzelfsprekend.

Kaatjeknip januari 2020

Hennie Rensen neemt afscheid Ter Steege

RIJSSEN/HELLENDOORN - Afgelopen vrijdag, 17 januari, vierde Hennie Rensen met zijn gezin, familie, vrienden en collega's het feit dat hij van de VUT gaat genieten.

Hennie kwam op 14 augustus 2017 bij Ter Steege Bouw Vastgoed in dienst als allround metselaar en werkte voornamelijk op renovatieprojecten. Ondanks zijn relatieve korte dienstverband bij Ter Steege heeft hij bijna 50 jaar in de bouw gewerkt. Tijdens de afscheidsreceptie kwamen veel collega's hem bedanken. Naast de gebruikelijke felicitaties en speeches werden Hennie en zijn vrouw in de bloemetjes gezet en werden hem cadeaus aangeboden namens de directie en de medewerkers. We wensen Hennie veel geluk voor de toekomst!

Leerlingen naar Parkgebouw

RIJSSEN – Op uitnodiging van stichting Stolpersteine-Rijssen bezoeken honderden leerlingen uit groep 7 en 8 een bijzondere voorstelling van Bert Vos in het Parkgebouw in Rijssen op 28 januari.

De muzikale vertelling is gebaseerd op het boek 'Wie niet weg is, wordt gezien'. Het verhaal van Ida Vos, een Joods meisje in de Tweede Wereldoorlog. Haar zoon Bert Vos en de band De Klezmer Society komen haar aangrijpende verhaal vertellen. De voorstelling wordt tweemaal gespeeld. Vooraf hebben de deelnemende scholen lesmateriaal gekregen om in de klas te gebruiken. Door het hele land (170 gemeenten) is deze maand het tijdelijk Holocaustmonument getiteld 'Levenslicht' te zien. Dit monument ligt op 28 januari in het Volkspark (tot en met de middagvoorstelling).

Kennismaking Windows 10

RIJSSEN - Windows 7 wordt niet meer geüpdatet. Stap daarom over naar Windows 10.

Johan Hek van SeniorWeb verzorgt in Bibliotheek Rijssen (Kerkstraat 4) drie lessen: 10, 17 en 24 februari om 19.30 uur. Wie Windows 8.1, 8 of 7 gewend is, zal zien dat Windows 10 vergelijkbaar is. De vormgeving is gewijzigd, knoppen staan soms op een andere plek. Het handboek 'Snel kennismaken met Windows 10' wordt gebruikt. U werkt op uw eigen laptop. Vóór 3 februari aanmelden: www.bibliotheekrijssenholten.nl/agenda of bel 0548-513431. Minimaal drie en maximaal zes deelnemers. Leden van de Bibliotheek of SeniorWeb betalen € 15,-. Niet-leden: € 22,50. De Bibliotheek bestelt het boek voor de deelnemers (kosten: € 13,99).

Nieuwe avonturen na pensioen

bdr

HELLENDOORN - Hellendoorn heeft blijkbaar wonderlijke krachten, want als je naar Gerard Marsch kijkt, dan geloof je niet dat hij al 69 jaar is. "En toch is het zo", zegt Marsch. "Ik wandel veel en ben op dit moment in voorbereiding op de Kennedymars." Een eendaags avontuur van maar liefst 80 kilometer. Het typeert deze energieke Hellendoorner.

Na 47 mooie jaren bij Zorgaccent ging hij met pensioen om vervolgens in 2015, op zijn 66ste, avonturier te worden. "Mijn zwager werkte op het Avonturenpark en tipte mij. Ik dacht dat ik daar veel te oud voor was, maar ik werd direct aangenomen. Het bleek dat juist jong en oud daar werkte. Ik had me vergist. Er ging een wereld voor me open, geweldig!" Als kind kwam hij er niet. Ook al woonde hij in Nieuw Heeten en was de afstand geen probleem. "Schoolreisjes naar Hellendoorn waren er vroeger niet en zijn vader stierf op jonge leeftijd. Geld voor uitstapjes was er niet. Er moest gewerkt worden."

Gerard maakt al snel kennis met diverse attracties en is 2 dagen per week in het park te vinden. "De Monorail is de leukste", vervolgt Marsch. "Maar eigenlijk alle attracties waar je even een praatje kan maken. Monorail, Oldtimers, Galjoen, Piraat Enterhaak, Jungle Monster. Allemaal geweldig. Dat sociale stukje vind ik heel belangrijk. Daar krijg je energie van. Werken in een omgeving met vrolijke gezinnen en enthousiaste kinderen, daar blijf je jong door!"

"Veel mensen vallen in een zwart gat na hun pensioen. Dat is toch zonde? En ook niet nodig! Het Avonturenpark zoekt ieder seizoen weer nieuwe avonturiers. En leeftijd speelt geen rol. Ik was afgelopen seizoen als 69-jarige niet eens de oudste! Dat hier dus alleen maar jonge mensen werken is pure onwetendheid." Marsch glimlacht en sluit af in stijl: "Kom maar langs... als u durft."

Rashondenshow in Sporthal de Reggehal op 25 januari

RIJSSEN - De Kynologenclub Rijssen en Omstreken houdt zaterdag 25 januari haar 65e Jubileum Rashonden Clubmatch in Sporthal 'de Reggehal' aan de Nieuwlandsweg 1 in Rijssen.

KC REO bestaat dit jaar 75 jaar en dit willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De 65e clubmatch beloofd een feestelijke, mooi aangeklede show worden. Zeer ervaren keurmeester zullen de diverse rassen keuren.

Veel inschrijvingen
Er zijn 230 rashonden ingeschreven uit alle delen van het land, zeker 85 verschillende rassen zijn vertegenwoordigd. Indien u er toch al overdenkt een rashond te gaan kopen heeft u hier een ideale gelegenheid om honden te bekijken en te praten met eigenaren van het ras waar u interesse in heeft. Vanaf de ruime tribune heeft u een mooi overzicht over de zaal.

Programma
Om 10.00 uur starten de individuele keuringen welke rond 14.30 uur klaar zijn. Daarna kunt u genieten van de kind-hond show waar jonge kinderen, verkleed, hun hond voorbrengen. Aansluitend is de 'Junior Handling', kinderen proberen hun hond op zijn best in de ring voor te brengen en te presenteren aan de keurmeester. Na de Junior Handling volgen de spannende eindkeuringen. Eerst wordt er de Beste Baby en Beste Pup van de 65e Clubmatch gekozen. Daarna de eindkeuring van alle Rasgroepen. Uit de beste hond van ieder ras wordt er per rasgroep een keuze gemaakt en die hond wordt de Rasgroep winnaar. Alle Rasgroepwinnaars gaan naar de eindkeuring. De eindkeuring voor de "Best in Show" zal spectaculair worden. De winnende hond van iedere Rasgroep zal een bijzondere entree gaan maken in de erering. Uiteindelijk wordt de winnaar gekozen. Die wordt dan Best in Show van de 65e Clubmatch van KC REO. Dit is een grote eer voor hond, eigenaar en fokker. Welke hond wordt er dit jaar de 'Best in Show'? Het is de moeite waard een kijkje te gaan nemen in de Reggehal!

Iedereen is van harte welkom. Honden van bezoekers zijn niet toegestaan in verband met de beperkte ruimte.

Grootmoeder

Foto: Rita Voortman-Broos

Mijn oma is al vele jaren in de hemel, maar ook toen ze nog onder ons woonde, was ze al een engel voor mij. Met haar witte haren opgestoken in een losse knot, leek ze nog het meeste op de goede fee uit het sprookje van Assepoester.

Zes jaar was ik toen ik aan de arm van mijn lichtelijk hysterische moeder oma's deel werd opgetrokken; 'Moeder, scheer haar maar kaal, ze zit onder de luizen!' Ik voelde het inderdaad tot op mijn rug kriebelen, maar alleen al de gedachte aan een schaar in mijn lange haar bracht mij tot ver over de rand van tranen. Oma duwde mama de deur uit, suste mijn verdriet en vertelde prachtige verhalen over vroeger, terwijl ze urenlang met een klein ijzeren kammetje en petroleum de luizen uit mijn haren kamde. Zij kon dat pijnloos.

Ik was een tiener toen ik iedere dag na schooltijd bij mijn oma kwam om mijn verhaal te doen aan de keukentafel waar zo'n zacht geknoopt tafelkleed op lag. Altijd stond er thee, een lekker bord eten, of een nog warme cake klaar.

Oma's naam staat niet in de geschiedenisboeken, oma heeft nooit een carrie`re gemaakt. Oma heeft tijdens haar leven twee jonge kinderen verloren en is halverwege haar dertigste weduwe geworden. Haar hele leven telde oma haar zegeningen om deze vervolgens weer door te geven. Een luisterend oor en iets warms om te eten en te drinken. Oma moest op haar twaalfde van school, maar van niemand heb ik zoveel geleerd dan van haar.

Samen sterk in voor- en tegenspoed

RIJSSEN - Op woensdag 22 januari hoopt het echtpaar Ab Brinkman (81) en Fenneken Brinkman-Pluimers (78) te gedenken dat ze 60 jaar geleden zijn getrouwd.

Het echtpaar ontmoette elkaar voor het eerst op de plaats waar in die jaren veel Rijssenaren elkaar voor het eerst ontmoetten, namelijk op de weg tussen het Park en het Schil. Na drie jaar verkering trouwde het echtpaar en ze gingen wonen in een gedeelte van een boerderij van Hofman aan de Lentfersweg. De "zoete inval", aldus Ab. Na een half jaar vertrok het echtpaar naar de Bloemstraat, vervolgens woonden ze 40 jaar in de Zuiderstraat en sinds 2004 woont het echtpaar met veel plezier op het huidige adres aan de Steenakkersweg in Rijssen.

De familie werd in de loop van de jaren uitgebreid met 4 kinderen, 10 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen. Ab werkte achtereenvolgens 5 jaar bij de KSW, 1,5 jaar militaire dienst, 7 jaar op bij de radiatorenfabriek in Wierden en 31 jaar lang bij het Rijssense bedrijf Reginox, waarna hij op 60-jarige leeftijd met pensioen ging. Fenneken zorgde zoals in die dagen gebruikelijk voor haar huishouding en gezin. Het echtpaar is nog redelijk gezond, zij het dat Fenneken in 2009 een hersenbloeding kreeg en sindsdien gaat ze voor therapie twee middagen naar de Zorgboerderij op de Borkeld waar ze haar oude hobby van het boetseren weer heeft opgepakt en gezien de vele kunstwerken in hun kamer met veel succes. Ab is een echte vogelliefhebber, hij heeft vanaf jonge leeftijd al vogels zoals kanaries en parkieten. Een andere grote hobby van Ab is fietsen in de natuur. Ze zijn blij dat ze dit jubileum nog samen mogen beleven in goede harmonie, want volgens het echtpaar, stonden ze samen al deze jaren sterk in voor - en tegenspoed. "Wij zijn dan ook zeer dankbaar dat wij deze dag samen met ons nageslacht mogen beleven." Het echtpaar zal op dezelfde dag samen met hun nageslacht een gezellige bijeenkomst houden met bowling/diner voor de kinderen en genodigden. Burgemeester Arco Hofland zal op donderdag 23 januari namens het gemeentebestuur van de gemeente Rijssen-Holten de gelukwensen overbrengen aan het jubilerende echtpaar.

Dick Tukkers

12 / 16

Een open dag om u te laten zien waar Marnix Sign trots op is…

RIJSSEN – Op zaterdag 25 januari houdt Marnix Sign ter gelegenheid van de ingebruikname van het nieuwe bedrijfspand een open dag van 10.00 tot 15.00 uur. De ideale mogelijkheid om eens een kijkje in de keuken te nemen bij deze reclamespecialisten bij uitstek en de wereld van de visuele communicatie van dichtbij te bekijken.

In mei 1985 werd Marnix Reclame (destijds de bedrijfsnaam) opgericht door Guido Marnix Pietersma. Hij woonde in Enter en was van huis uit reclame-schilder, dus alles met het penseel. In diezelfde tijd werd ook al begonnen met het snijden van kleurenfolie met of zonder computer, daarvoor had hij meer ruimte nodig. Hij was op zoek naar bedrijfsruimte en kwam met Harm Bos in contact tijdens zijn zoektocht, Harm Bos zat van huis uit in de boek –en kantoorboekhandel in het centrum van Rijssen en had tevens een vestiging op het industrieterrein in Rijssen, waar hij ook kantoormeubelen en kantoormachines verkocht. Hij had een kantoorboekhandel in Nijverdal overgenomen, die ook een kleine drukkerij had, deze was te klein en er werd besloten een nieuw bedrijfsgebouw te bouwen op het industrieterrein. Er werd overeengekomen dat Marnix Reclame zich hier zou gaan vestigen en de drukkerij op de begane grond met het resultaat dat Pietersma en Bos compagnons werden. Onder hun leiding begon de groei van Marnix Reclame, mede door de actieve acquisitie in Rijssen en verre omgeving. In het jaar 2000 koos Pietersma ervoor om van het leven te gaan genieten en wilde een wereldreis maken en ging Marnix verder met alleen Bos als directeur, met hem aan het hoofd van de organisatie en goed opgeleide medewerkers ging de ingezette groei door. Het aanbod en de mogelijkheden werden vergroot en dat resulteerde uiteindelijk via enkele omzwervingen binnen Rijssen, in de verhuizing naar het nieuwe en grotere pand aan de Ambachtsstraat 13 te Rijssen.

Bijna alles is mogelijk
In de loop der tijd zijn de mogelijkheden van Marnix Sign steeds uitgebreider geworden. Onder andere gevelreclames, al dan niet verlicht, bewegwijzerings-systemen, autobelettering en fullcolourprintwerk worden uitgevoerd op een uitgebreid en modern machinepark. Marnix Sign heeft alles in huis om uw naamsbekendheid te vergroten. Van oudsher zijn de voertuigreclames al een speerpunt binnen het bedrijf, in de loop der jaren hebben honderden voertuigen de weg naar Rijssen gevonden, om te worden voorzien van bedrijfsreclame. In het verleden vooral functioneel en sober met enkel een tekstje, maar tegenwoordig vaak volledig en grotendeels voorzien van de mooiste full-colourprints en opvallende communicatie. Gevelreclames en bewegwijzerings-systemen zijn in de laatste jaren ook meer en meer een belangrijk item geworden, met als unieke toevoeging: een eigen productielijn in lichtreclames, uniek en onderscheidend in de markt!

Eigen beheer
Marnix Sign heeft een uitgebreid machinepark en getrainde medewerkers om alle werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. Een uitgebreid 8-kleuren printerpark met aanstuurbare freestafels, snijplotters en een lasermachine, tevens is er een machine die zelf doosletters (lichtreclame) kan produceren. Deze machines zijn allemaal in bedrijf op de open dag. Alles in eigen huis maken is een bewuste keus geweest, alleen op deze manier kan kwaliteit, flexibiliteit en snelheid gegarandeerd worden, dit aangevuld met passie van alle medewerkers voor het vak maakt dit tot een unieke combinatie.

Open dag
Vorig jaar augustus is Marnix Sign verhuisd naar een groter pand aan de Ambachsstraat 13 in Rijssen, gelegen op een mooie zichtlocatie op het industrieterrein "de Mors". Het pand is geheel vernieuwd en verduurzaamd en heeft een open en transparant karakter gekregen. U bent van harte welkom om hier op zaterdag 25 januari een kijkje te komen nemen. Tijdens de open dag zijn er op alle afdelingen mooie demonstraties van onder andere autobelettering, ramen tinten, printen/snijden van posters en stickers, frezen, laseren en nog veel meer, een unieke gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen. Laat u ook verrassen door de mogelijkheden en maak gebruik van deze gelegenheid om te zien wat Marnix Sign, de visueel opmerkelijke signmakers, kunnen produceren. De deuren staan open voor belangstellenden van 10.00 tot 15.00 uur.
Kijk voor meer informatie op www.marnixsign.nl of neem een kijkje op facebook.com/marnixsign/

Jeugd kijkt uit naar sponsortocht

RIJSSEN - Het jeugdwerk van de Fakkeldrager, de Try Out en het C.J.R., gaat ook dit jaar weer een sponsoractie houden. De afgelopen jaren werden diverse tochten georganiseerd en werd de uitdaging steeds groter gemaakt voor de groep. Nu willen ze de uitdaging aan gaan om 1000 kilometer te gaan fietsen.

Het ligt in de bedoeling om op Koningsdag in de auto naar Maastricht af te reizen. Daar zal dan worden begonnen met de fietstocht die langs alle provincie hoofdsteden moet leiden. De deelnemende vrijwilligers en jongeren zijn samen met de jongerenwerkers al volop in beweging om slaapplekken, auto’s, de route en nog veel meer voor te bereiden. De twee doelen die ze met deze actie willen ondersteunen zijn het “Pand voor de wijk” in Groningen waar Jan Waanders (oud-Rijssenaar) aan het werk is en de familie Bak in Thailand, ook van oorsprong uit Rijssen.

Warm hart
"In de voorbereidingen is het al hartverwarmend om te merken hoeveel mensen je een warm hart toedragen", geeft Arjan Slagman aan. "Zo hebben we alle slaapplekken al rond. We kunnen slapen bij de hervormde gemeente in Lienden, waar een oud-Rijssenaar ds. K. Hak de predikant is. De tweede nacht mogen we slapen bij de Gasthuiskerk in Middelburg. De derde nacht in Zandvoort bij de gemeente waar we met de bakfietstocht ook al te gast waren. De vierde nacht bij de firma Van der Sluis in Genemuiden en de laatste nacht in het Pand voor de wijk, wat tevens een te sponsoren doel is."

Donaties
Vrijdag 17 januari hielden de PSJHGR en de Fakkeldrager hun jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor alle vrijwilligers en besturen. Daar werd de verhalenbingo gehouden over het afgelopen jaar, met de opbrengst voor de actie. Ruim €200,- werd in een half uur toegevoegd aan de pot. Daarnaast staat op de bar bij de Fakkeldrager een sponsorfles waar de jeugd met enige regelmaat wat kleingeld in deponeert. Ook is er weer een betaallink geactiveerd waar u of jij direct op kunt doneren; https://www.doneeractie.nl/actie/40017. Binnenkort start de groep met een aantal acties om ook actief gelden binnen te halen voor beide doelen. Mocht u zelf willen doneren kan dat op bovenstaande link. Door bij de donatie een van beide doelen te vermelden, geeft u aan welk doel u wilt steunen. Als u niets vermeld wordt het bedrag over beide doelen verdeeld. Het kan dus zijn dat we straks twee verschillende cheques mogen overhandigen; aldus Arjan.

Meer dan geldinzameling
Door een week intensief met elkaar op te trekken leer je elkaar erg goed kennen. Dat is een belangrijke reden voor de jongerenwerkers om dit soort tochten op te zetten. Mooi en minder mooie kanten komen door de inspanning vanzelf boven drijven en worden bespreekbaar. Daarnaast bouwen we gezamenlijk aan mooie herinneringen die de jongeren, maar ook wij meenemen. Succeservaringen die we delen maken een belangrijk onderdeel uit van de relaties met de tieners.

Op dit moment bestaat de groep uit zo’n 18 personen die meegaan. Dit is inclusief de verzorgende groep die onderweg de zorg voor eten, drinken en vervoer van alles op zich neemt.
Dick Tukkers/
Arjan Slagman

Wat is een familieopstelling?

RAALTE - "Alsof ik bevrijd ben, een totaal ander mens!'', dat is wat veel mensen ervaren na een familieopstelling. Mensen met angsten, schuldgevoelens, depressie, ziekte, gebrek aan zelfvertrouwen, bindingsangst, burn-out, conflicten, een te groot of te klein verantwoordelijkheidsgevoel, agressie, met een familieopstelling kan je er zomaar vanaf zijn.

Je familie is vaak fijn, maar niet altijd. Annette Jansen Holleboom en Henk Jan Kamerbeek zijn beide familieopsteller en deskundige als het gaat om verwikkelingen en terugkerende patronen binnen families. Zij weten als geen ander hoe een familiegeschiedenis jouw huidige leven kan beïnvloeden. Henk Jan vertelt over een vrouw die hij begeleidde, afkomstig uit een gezin van 10 kinderen, waarvan zij de oudste was. Zij heeft zich altijd in dienst gesteld van haar broers en zussen en heeft daardoor zelf nooit kansen gekregen. In haar leven heeft ze zich steeds ondergeschikt gemaakt aan anderen. Henk Jan vertelt dat dit patroon onbewust in haar familie is doorgegeven. Haar dochter heeft nu ook moeite zich te laten gelden en voor zichzelf op te komen. Henk Jan komt regelmatig zo'n verstrikking in het familiesysteem tegen. Komt die aan het licht, dan kan de dochter vaak weer vrijuit leven.

Familiegeheimen
Annette haakt aan met een voorbeeld van een vrouw die ooit gedwongen werd haar kind af te staan. Vroeger was de seksuele moraal heel anders dan tegenwoordig, met meer taboes en schaamte. Een zwangerschap, een (geheime) abortus of het krijgen van een kind buiten het huwelijk was een schande. Bij deze vrouw had de zwangerschap een enorme impact. Bij een van haar kinderen zijn verstrikkingen ontstaan. Dat kan ook door trauma's na heftige gebeurtenissen of zelfs na echtscheiding van ouders of een ongeval.

Vast zitten
Mensen kunnen zonder het te weten vastzitten in een verstrikking of "trouw" zijn aan een familielid of een familiepatroon. Dan ervaren mensen klachten, maar zien niet dat die misschien voortkomen uit de familiegeschiedenis. Bij het doen van familieopstellingen worden verstrikkingen zichtbaar en voelbaar gemaakt. De opsteller onderzoekt daarbij de onderlinge verhoudingen en nodigt daarvoor 'representanten' uit. Dit zijn vrijwilligers die jou en jouw familieleden niet kennen. Zij nemen in een opstelling de plek in van mensen uit jouw familie, die zelf niet aanwezig zijn.

Kracht vinden
Het doen van een opstelling is een krachtige en intens helende methode om te ontdekken waar jouw problemen vandaan komen en hoe je die positief kunt ombuigen. Deelnemers ervaren vaak een diepe rust en kracht na een opstelling. Veelal is het doen van één opstelling voldoende.

Meer info?
Annette en Henk Jan verzorgen regelmatig familieopstellingen in Raalte. Wil je meer weten over familieopstellingen? Dan ben je van harte welkom bij hun informatiebijeenkomsten: zaterdag 8 februari a.s. om 10.00 uur en om 13.00 uur, 't Natuurlijk Huus, Hogebroeksweg 25, Raalte. Toegang na aanmelding vooraf: 10 euro. Nadere informatie en aanmelding per e-mail: familieopstellingen.nl@gmail.com. Meer info: contentoconsult.nl/familieopstellingen of https://www.bloei-kindercoaching.nl/familieopstellingen

Train je mentaal fit met zenmeditatie

NIJVERDAL - Op 1, 2, 4 en 6 februari staat het Zen.nl Meditatiecentrum weer open om kennis te maken met zenmeditatie.

Zenbeoefening is leren om onder alle omstandigheden overzicht en rust te behouden en je niet te laten meeslepen door stress of emotie. 'Zenmeditatie is mentale fitnesstraining', stelt Harry Mengers, zenleraar van het Meditatiecentrum in NIjverdal. 'En die fitness is te trainen. En fijn als je dat vermogen kunt inzetten tijdens een vergadering, een presentatie, een druk gezinsleven of welke omstandigheid ook. En het maakt je effectiever en gelukkiger'. 'Het is wat cursisten na afloop mij vertellen', vertelt Harry erbij. Sinds 2016, hebben al ruim 400 mensen in al kennis gemaakt met zenmeditatie. Zweverig? 'Dat is niet wat de mensen zeggen die het beoefenen of de wetenschappers schrijven over onderzoek naar de effecten van zenmeditatie', voegt Harry toe. Tijdens de gratis proefles kun je horen, zien en ervaren mensen wat het zenbeoefening is en of wat bij je past. En je leert de zenleraar kennen.

Wat een cursist na afloop van een training zei:
'De zenmeditatie cursus is een enorme eye-opener geweest. Ik heb veel leerzame en nieuwe ervaringen opgedaan, tot aan buiten zitten aan toe. Ik ben rustiger, stabieler, heb meer energie, kan meer afstand houden en vind het makkelijker om hulp te vragen en de wederzijdse afhankelijkheid te waarderen. Ik ben meer tevreden met mezelf, slaap aanzienlijk beter en doe vooral vaker e´e´n ding tegelijk. Heerlijk!'.

Aanmelden
Voor aanmeldingen voor de proefles en informatie over het programma ga naar http://zen.nl/nijverdal/proefles. De cursussen starten vanaf 11 februari 2020.

Jubileumjaar ‘Looft den Heer’ uit Notter begint in Nijverdal

NOTTER-NIJVERDAL – Dit jaar viert Christelijk Gemengde Zangvereniging ‘Looft den Heer’ uit Notter haar 75-jarig bestaan. Vlak na de bevrijding werd de vereniging opgericht om de vrijheid te vieren met haar zang.

Nu, 75 jaar later, is het koor uitgegroeid tot een groot regionaal koor met ruim 170 leden. Reden om dankbaar te zijn en het jubileum te vieren. Dit doet de vereniging met een reeks concerten, waarvan de eerste plaats zal vinden op D.V. vrijdag 31 januari in Nijverdal. Deze avond staat onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart. Medewerking wordt verleend door Ronald IJmker op het orgel, Kees de Bruin op de piano en Noortje van Middelkoop met haar panfluit. De avond begint om 19.30 uur, in Het Centrum aan de Constantijnstraat 7a in Nijverdal. De toegang is gratis, wel is er een collecte ter bestrijding van de kosten.

Meer informatie
Iedereen is van harte welkom om het jubileumjaar mee te vieren! Kijk voor meer informatie en de data van andere concerten van dit jaar op www.looftdenheer.nl of volg ons op Facebook.
DT