Hart van Rijssen - Nijverdal

23 augustus 2019

Hart van Rijssen - Nijverdal 23 augustus 2019


Zo zit het echt met de Muziekschool Rijssen

Foto: Picasa

RIJSSEN - Het bericht van vorige week over de bezuinigingen bij de Muziekschool bevatte een aantal onjuistheden.

Omdat onze berichtgeving de beeldvorming aangaande de Muziekschool nadelig zou kunnen beïnvloeden, komen we op een aantal zaken terug, in de hoop dat daarmee de schade voor de Muziekschool tot een minimum beperkt zal blijven.

Uit het bericht zou de indruk kunnen ontstaan dat de Muziekschool de Gemeente Rijssen-Holten onbehoorlijk bestuur verwijt. In de raadscommissie van 18 juni is slechts de vraag gesteld of het nog binnen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur valt wanneer de gemeente tijdens de onderhandelingen met de Muziekschool over een nieuw budgetcontract met geen woord rept over de bezuinigingen die al volop in voorbereiding zijn. Dat is wezenlijk iets anders dan het uiten van beschuldigingen.

Ook met betrekking tot het in opdracht van de gemeente uitgevoerde benchmarkonderzoek was het bericht niet geheel correct. Dat de lesgelden als gevolg van de bezuinigingen met 200 euro verhoogd moeten worden, zoals wij schreven, is niet de hele waarheid. Zou de Muziekschool zo'n bezuiniging volledig bij de leerlingen neerleggen, dan is een forse verhoging van de lesgelden inderdaad onvermijdelijk. Maar wellicht zijn er andere manieren om de een bezuiniging gedeeltelijk op te vangen en mogelijk kan de bezuiniging nog worden afgewenteld of vertraagd. De tariefverhoging is dus nog niet aan de orde.

Uit het bericht is de indruk ontstaan dat de Muziekschool directeur Dick Sanderman aan de kant heeft geschoven om de bezuinigingsschade te beperken. Sanderman had echter in januari al aangegeven dat hij zijn directietaken zou gaan afstoten, terwijl de bezuiniging pas in juni werd aangekondigd. Er is dus absoluut geen sprake van oorzaak en gevolg. Ook gaat Sanderman niet met pensioen: hij doet alleen een stapje terug, maar blijft alle orgel- en theorielessen geven.

Wij betreuren het als het bericht de verstandhouding tussen Gemeente en Muziekschool onder druk gezet mocht hebben en bieden daarvoor onze verontschuldigingen aan.

Vijf Rijssense cultuurhistorische iconen versterken hun samenwerking

RIJSSEN – De vijf cultuurhistorische iconen van Rijssen versterken hun samenwerking.

De vijf toeristische publiekstrekkers die de handen ineenslaan zijn het Parkgebouw, de Pelmolen, de Enterse Zomp, het Rijssens Leemspoor en het Rijssens Museum/Brandweermuseum. Op dit moment werken de iconen al samen in een informeel samenwerkingsverband dat rond 2016 op gang kwam. Er zijn concrete plannen om het informele samenwerkingsverband om te zetten in een officiële stichting die nog beter zichtbaar is.

In eerste instantie werd op voorstel van voorzitter Jan Bakker van de Rijssense Musea een informeel overleg gecreëerd tussen het Parkgebouw, de Rijssense Musea, de Pelmolen en de Enterse Zomp. Onder de weidse werknaam De Samenwerking zaten sindsdien afgevaardigden van de deelnemende organisaties ieder kwartaal bij elkaar. Doel van het informele overleg was elkaar te informeren over lopende activiteiten en bij planning van toekomstige activiteiten dubbelplanningen te voorkomen. Daarnaast werd meer nadruk gelegd op de doorverwijsfunctie.

Inmiddels werden ook andere taken ter hand genomen. Een werkgroep uit De Samenwerking hield zich bezig met de nieuwe toeristische bewegwijzering vanuit het centrum richting het Volkspark, de Pelmolen en Zomp en Landgoed de Oosterhof. Daarnaast namen afgevaardigden van het samenwerkingsverband zitting in de jubileumwerkgroep die de festiviteiten van het jubileum Rijssen 775 jaar Stad heeft begeleid. Intussen werden de contouren van De Samenwerking dermate duidelijk dat Toerisme Rijssen Holten ook een wandelkaart samenstelde voor wat "De Culturele Driehoek van Rijssen" werd genoemd.

Binnen De Samenwerking werd in de loop van de tijd de behoefte gevoeld voor een nóg betere samenstelling van De Samenwerking. Die werd gevonden in het Rijssens Leemspoor die vorig jaar ook bereid was om toe te treden.

Jaargang: 6 • Nr 264• Wk 34

RIJSSEN - Het optreden op zaterdag 24 augustus van de befaamde organist Martin Zonnenberg samen met de bekende dwarsfluitspeelster Marjolein de Wit is het hoogtepunt van een aantal concerten die in de Schildkerk in Rijssen plaatsvinden. Aanvang van het concert is om 19.30 uur.

Martin Zonnenberg koos al op jeugdige leeftijd voor het Koninklijke instrument het orgel. Hij begeleidde al op 12-jarige leeftijd enkele koren op het orgel en is in het bezit van de diploma's van Koordirectie en Schoolmuziek. Hij is als organist verbonden aan de Nederlands Hervormde kerk van Sliedrecht en hij is dirigent van het Christelijk Sliedrechtse Mannenkoor en het Sliedrechtse Mannen-Ensemble. Naast zijn vele optredens in Nederland trad Martin buiten Europa op in Israël, Canada en Amerika.

De Wit op dwarsfluit
Marjolein de Wit kreeg haar eerste lessen op tienjarige leeftijd aan het Brabants Conservatorium van Raymond Delnoye. Haar eindexamen (Master) sloot zij cum laude af. Zij concerteert met grote regelmaat in Nederland, maar ook daar buiten, zowel solistisch als in kamermuziekverband. Regelmatig is zij in diverse muziekprogramma's op televisie te zien. Daarnaast heeft zij enkele cd-opnames gemaakt, waaronder enkele solo-cd's. Zij is verbonden aan het fluitkwartet ''Dwars'', het Animato Ensemble. Daarnaast heeft Marjolein een uitgebreide lespraktijk en verzorgd zij regelmatig workshops.

De toegang tot dit zeer bijzondere concert is gratis, wel is er een collecte voor de onkosten aan de uitgang.

Inge Ketelaar werkt 25 jaar bij EVI Verlichting Rijssen

RIJSSEN - Inge Ketelaar is op 22 augustus 1994 begonnen bij EVI verlichting en is inmiddels al 25 jaar in dienst.

Inge is begonnen als verkoopster in de winkel en als bezorger op de bestelauto voor de groothandel die EVI Verlichting in deze periode had. Ze bezorgde de bestellingen van lampen dan bijna het hele land door. Na een aantal jaren is ze vertegenwoordigster geworden voor de groothandel. Toen ze kinderen kreeg is ze minder gaan werken en is ze als verkoopster in de winkel verder gegaan. Iedere klant mag rekenen op een passend advies. Goede verlichting draagt bij aan een belangrijk stukje sfeer en beleving voor ieder interieur. Inge heeft in de loop der jaren veel zien veranderen bij EVI verlichting. Zo werd de winkel steeds verder uitgebreid met meerdere verbouwingen. Ook telkens wisselende collecties in armaturen en uiteraard de innovatie van gloeilamp en halogeen naar duurzame LED-verlichting maakte zij mee. Ook de online verkoop door middel van EVI Verlichting's webshop heeft ze zien groeien.

Kom langs!
EVI Verlichting is gevestigd aan de Wierdensestrat 42 in Rijssen. Kijk voor meer informatie en goed advies over verlichting ook op: www.eviverlichting.nl

Hobbyboerderij aan de Oosterhofweg bijna uit de as herrezen

RIJSSEN - De hobbyboerderij aan de Oosterhofweg is weer bijna geheel uit se as herrezen, het dak is vernieuwd en de rieten dakbedekking dat een gedeelte van het dak bedekt is vernieuwd. De muren zijn opnieuw opgemetselt en hoewel het pand verder zal moeten worden afgewerkt is het al een prachtig gezicht dat het pand zover weer in ere is hersteld in deze fraaie omgeving.

De uitslaande brand op zondag 14 mei 2017 in de Hobbyboerderij bleef gelukkig beperkt tot de bovenverdieping van het pand. Het grootste rechterdeel van het dak aan de achterzijde vertoonde na de brand een groot gat. De brand is hoogstwaarschijnlijk ontstaan door vuurwerk of kortsluiting. Het waren onzekere tijden voor de acht verenigingen die hierdoor ernstig gedupeerd waren. Het heeft namelijk enige tijd geduurd voordat aan de werkzaamheden werd begonnen. Gelukkig bood de gemeente Rijssen-Holten onderdak aan in de voormalige Mauritzschool aan de Veldovenstraat in Rijssen.

De toekomst
De gemeente Rijssen-Holten wil als eigenaar kijken naar de toekomstmogelijkheden van het pand. Zij willen eventuele nieuwe functies betrekken bij het Masterplan Landgoed de Oosterhof om bedrijvigheid overdag te creëren in het pand, waardoor er overdag ook sociale controle aanwezig is. De acht verenigingen (wildbeheereenheid West Twente, Houtsnijvereniging De Burijn, Aquariumvereniging Natuur in Huis, Bonsai Werkgroep Rijssen, Kunstenaarsvereniging Expres/Zo, IVN Rijsen-Enter, Vrouwen van Nu en Kunstkring Rijssen) kijken met belangstelling uit naar de heropening van hun voormalig onderkomen in de Hobbyboederieje.

Dick Tukkers

Column

KAP(P)ERS OP DE KUSTE

Non a'w et der oaver hebt… Is et oe eigenlik al wal es op evöllen dat wiej een oaverskot an kappers hebt hier? In zowat alle heuvdstroaten (haha, joa ook an de Hoarstroate) van onze machtige Hanzestad (ik zeg et nog mer es, dan kön iej der an wennen) wordt onzen blik en andacht trökken noar minstens enen skearbaas. Ik meanen dat de IT zonne booming sector was, mer skienboar is de beoovender van et edele skeardersambacht de influencer van de nieje tied. Vroger zeaden ze a'j wat verdenen wollen van: goat mer hen krantenlopen. Rechtevoort begin iej nen kapperszaak.

Bliede too, want doar wördt den ofnemmer (iej en ikke) better van. Et höldt de priezen lege (good vuur de knippe, ha'k hoaste zegd) en de kapper in optima forma. Dan mut ze bieblieven en de niejste knipmethodes kennen. En specialiseren mut ze ook.

As ik kapper was, zol ik mie tooleggen op de achterkante. Dat is zo'n deel van et heuvd wat wiej zelf nooit köant zeen. Kiek, et tuufke vuur de plette wil wal, de ziedpluzekes ook, mer zo gauw a'w achter onze lusterläpkes komt is et net de donkere kante van de moane. Wiej weet wal ongevear wat der mut zitten, mer zeen he'w et zelf nog nooit. Wodöanig a'j den kop ook dreeit, ons klookfoonbutje bliv altied onbekend terrein. Dat mut op de tast. Wat ne onzekerheid. En iej wilt wal dat et good zit, of nit dan? Da's goldene handel.

A'w de boze tongen mut geleuven is disse kappersploage, disse kniphipte, zorgwekkend. As ik noar min egene beskeidende vlassige töske kieke, dan zit dat met wat (weaderum beskeidene) plakkerieje töt ne bepoalde moand van wasdom nog oardig in model. Mer dat is nit van iederene te zeggen. Misskien meant dee skearbazen wal van "non non, doar is nog flink eare te behalen." Misskien is et wal een teken dat wiej hier gewoon barre slechte kapsels hebt. Of heel völle hapskearen.

Non a'w et der oaver hebt… Et wörd toch wier es tied.

Martin ter Denge

A'j gin verkeerde kuukns weelt hebm, mu'j de eaier opbakn.

De bolle

Nen hardloopster oet de buurte van Zwolle
Leup duur ne weaide met doarin ne bolle!
Hee dee 't eerst röstig an
Mer doar heul de bolle nit van
Toen was 't vuur 'n hardloopster ongevear vrouw Holle!

Jan Zandbergen

Nen fysiotherapeut kan um zelf ook wal 's kniepen.

Maandag 26 aug. 10:00 uur

Twentse ondernemers lanceren grensverleggend business PLAN

NIJVERDAL - Vanaf 26 augustus is Nederland onder de naam PLAN een boutique club voor inspanning & ontspanning rijker. Een kleinschalige club, Twentse gastvrijheid en op een unieke locatie aan de rand van Nationaal Park "De Sallandse Heuvelrug". Uniek in Nederland. Een aanwinst voor Nijverdal. De drijvende kracht achter PLAN zijn de ondernemers Bilal en Christel Durmaz. Samen laten ze hun passies samensmelten in dit nieuwe grensverleggende business concept.

Wat jaren geleden begon als sportschool Gym to B, heeft zich succesvol ontwikkeld tot personal training studio. Een geweldige reis. Maar nu anno 2019 zijn Bilal, Christel en hun team klaar voor een volgende reis. Een geheel nieuw multidisciplinair concept lanceren. Het begon allemaal met dat ene hele gekke idee. Een hersenspinsel eigenlijk. Maar het heeft zich ontwikkeld tot PLAN. Een bevlogen boutique club voor inspanning & ontspanning.

Foto: Loet v Eijndhoven

Ambitie
PLAN is grensverleggend en brengt daarmee een aantal werelden samen. Volgens het ondernemerspaar moet PLAN de favoriete plek van gasten worden om te genieten van sporten, ontspannen, eten & drinken, ontmoeten of (net)werken. Hiervoor haalt het team alles uit de kast om uiteenlopende geluksmomenten creëren. Een (h)eerlijke ervaring voor ondernemende levensgenieters op een unieke locatie aan de rand van Nationaal Park "De Sallandse Heuvelrug". Van een bezoek een beleving maken. En van een moment een herinnering maken. Daar gaat het team van PLAN voor. Enjoy every moment.

Terug naar de roots
Zo komen de horeca-roots van Christel weer helemaal tot leven in de lunchroom. De lunchkaart is veelbelovend. Vers, lokaal, (h)eerlijk of gerechten met een verhaal, dat staat er op het menu. Gezond, gemak, genieten en soms een guilty pleasure. Maar vooral een culinaire beleving.
Bilal geeft de personal training studio de ruimte om verder te groeien. In boutique club PLAN heeft Bilal alle kansen om zijn ambitie waar te maken. Personal training en/of coaching, alleen of in kleine groepen. Binnen of buiten. Inspanning of ontspanning. Dat bepaalt ieder voor zich. Iedereen is welkom aan de Holterweg 105 in Nijverdal. Voor de mensen uit de regio vast geen onbekende plek. Eerder fungeerde deze locatie als horecagelegenheid Braakman Noetsele.

De disciplines
Maar er is meer. Je kunt als persoonlijke of bedrijfsmatige gast bij PLAN terecht voor sporten, trainen en/of coaching, eten & drinken, lunch en/of meeneemgerechten voor thuis, (net)werken in één van de business lounges ontwikkelen & organiseren met de PLAN academie.

Naast persoonlijk clubmembers heeft de boutique club vanaf nu ook heel veel te bieden voor de zakelijke markt. Alles is maatwerk, maar er zijn diverse interessante concepten voor bedrijven. Je kunt er terecht om te flexwerken, vergaderen, workshops te organiseren, te sporten met collega's, events, bedrijfsuitje of business borrels. Het team stelt persoonlijk een PLAN voor je op.

Op de planning
Iedereen is van maandag tot en met zaterdag welkom bij PLAN. Spontaan of op afspraak. Voor informatie kunt u mailen naar info@plannijverdal.nl

Drie dagen Restantenmarkt!

RIJSSEN - Op donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus is in Rijssen weer de gezellige, halfjaarlijkse Restantenmarkt. U profiteert drie dagen lang van al het moois dat Rijssen te bieden heeft!

De Restantenmarkt was de afgelopen jaren al een steeds groter succes. Deze trekt niet alleen veel Rijssenaren, maar ook bezoekers uit de regio. Vanwege dit succes werd besloten om de markt drie dagen lang te houden.

Mode en meer
Rijssen is niet voor niets dé modestad van Twente. Een groot aantal kledingwinkels bieden weer topmerken aan tegen gunstige opruimingsprijzen. Ook seizoens-restanten gaan zo voor schappelijke prijzen van de hand. Daarnaast doen ook veel andere winkels mee met deze bijzondere, gezamenlijke uitverkoop. Zowel in de winkels als buiten in de kramen kunt u profiteren van koopjes en enorme kortingen. Let wel: het loont om op tijd naar de Restantenmarkt te komen. Op is namelijk op!

Openingstijden
Gedurende deze Restantenmarkt zijn de winkels ook mooi ruim geopend. Op donderdag 29 augustus van 09.30 tot 21.00 uur tijdens de koopavond. Vrijdag 30 augustus bent u van 09.30 tot 17.30 uur van harte welkom. Zaterdag zijn de winkels geopend van 09.30 tot 17.00 uur.

Randprogramma
De zaterdag is weer extra gezellig deze keer. Het centrum van Rijssen is vol muziek deze middag. De LeeSanghers uit Enter verzorgen een Shantyfestival. Gedurende de middag zingen 8 shantykoren op 4 verschillende podia. Ook is er de reguliere weekmarkt met vele kwaliteitsondernemers.

Kom ook
U bent van harte welkom in het koopcentrum van Rijssen voor deze gezellige Restantenmarkt. Komt u met de auto? Let dan wel op de parkeermogelijkheden buiten de grote parkeerplaatsen. Daar is namelijk een blauwe parkeerzone van toepassing, waar u 1,5 uur gratis mag parkeren met parkeerschijf. Kijk op: www.winkeleninrijssen.nl

Cursus Theologische Vorming

RIJSSEN - Wat is de betekenis van het concilie van Nicea in het jaar 325? Hoe zie je zelf het Hooglied? Wat moet je met geweldsteksten in de bijbel? Hoe ga je om met mensen die terminaal zijn? Deze en veel meer vragen komen aan bod op de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden in Kerkelijk centrum Sion in Rijssen.

Zaterdag 31 augustus start de cursus voor het seizoen 2019-2020. De aanvang is om 09.00 uur. Iedereen die meer wil weten over de bijbel en zijn achtergronden, de geschiedenis van de kerk, actuele vragen en onderwerpen die met het geloof te maken hebben en de praktische uitvoering in pastoraat en diaconie kunnen terecht bij deze drie jaar durende cursus. Men kan ook per jaar deelnemen.

Opzet
Eens in de twee weken op zaterdagmorgen zijn de lessen in kerkelijk centrum Sion in Rijssen. Een vooropleiding is niet nodig. Eenvoudige gelovigen en studiebollen vinden hier een plek, al heeft iedereen natuurlijk wel een voorkeur wat de vakken betreft. De cursist hoeft geen lessen voor te bereiden en ontvangt na afronding van de cursus een officieel PKN certificaat. Na drie jaar samen optrekken is er een band ontstaan en vinden veel van de cursisten het jammer om uit elkaar te gaan. Zo jammer, dat op vraag van de cursisten nu een zogenaamde "vierdejaarsgroep" draait, waarop acht zaterdagmorgens een thema van elk vak behandeld wordt: verdieping en reünie tegelijk.

Aanmelden
Opgave bij de secretaresse Ria Harbers, riaharbers@gmail.com of zaterdagmorgen terplaatse.

Dichter bij elkaar door ''De Boer op"

Foto: Wouter de Wilde

RIJSSEN - Op dinsdag 13 augustus melden zich al vroeg de eerste deelnemers op sportpark de Koerbelt in Rijssen (ondanks de onzekere weersvoorspelling) om deel te nemen aan de start van de jaarlijkse fietstocht ''De Boer Op''. Deze werd georganiseerd door de Land en Tuinbouw Organisatie afdeling West Twente.

In een fietstocht met een lengte van 26 kilometer bezochten de 2000 deelnemers aan deze tocht onder goede weersomstandigheden vijf agrarische bedrijven, en een natuurorganisatie, gevestigd in Rijssen en Markelo. Zo was er een leuk bezoek bij het melkgeitenbedrijf van de familie Bultman uit Markelo, via een route over hun bedrijf konden de bezoekers een kijkje nemen in de stallen en kregen de bezoekers uitleg over de geiten. De aanwezige kinderen konden knuffelen met de geiten en een melkveegeit aaien. De organisatie van deze fietstocht kon terug kijken op een mooie goed geslaagde dag, waarbij boeren en de burgers weer een stukje dichter bij elkaar zijn gebracht.

Vogel van de week: Zaandzwaalve

RIJSSEN - De vogel van de week is deze keer de in Riessen genoemde Zaandzwaalve, Deze vogel wordt in Nederland Oeverzwaluw genoemd.

Oeverzwaluwen zijn kenmerkende vogels van open terreinen met zoet water onder andere bij rivieren. Het broedgebied moet aan twee belangrijke voorwaarden voldoen: er moet een kale zandige of lemige stijlwand aanwezig zijn, waarin nestholten uitgegraven kunnen worden en er moeten flink wat muggen of andere insecten rondvliegen. De oeverzwaluwen overwinteren in Afrika, waar ze in de maanden juli tot oktober naar toe trekken, soms in grote groepen, ze keren vanaf eind maart terug. De bovendelen van de oeverzwaluw zijn bruin, maar hij heeft een witte onderzijde met een duidelijke borstband. De onderzijde van de vleugels is vrij donker en de staart is ondiep gevorkt. Vanaf eind mei worden meestal 4 à 5 eieren gelegd waarbij de broedduur 14 à 17 dagen is. Meestal volgt er nog een tweede leg, maar vaak in een andere kolonie. De oeverzwaluw broedt in kolonieverband in zelf gegraven gangen in steile wanden in natuurlijke oevers en zanddepots tot een diepte van 1,20 meter. Deze kolonieplaatsen zijn vaak tijdelijk van aard en daarom zijn de kolonies niet plaatsgetrouw. De jonge oeverzwaluwen zitten 20 à 24 dagen op hun nest voordat ze uitvliegen. Het menu van de oeverzwaluwen bestaat uit boven het water vliegende insecten, die in volle vlucht boven het water worden gevangen.
Dick Tukkers

Showroomopruiming bij Bubbels & Jets

Foto: Picasa

ENTER - Bubbels & Jets in Enter ruimt op! Om altijd de nieuwste trends en innovaties te kunnen tonen is het af en toe nodig om de showroom op te ruimen. U profiteert daarom tot en met 31 augustus van scherpe aanbiedingen op showroommodellen en occasions, met nog eens tien procent extra korting!

Bubbels & Jets is uw vertrouwde specialist voor alles wat met de badkamer te maken heeft, maar ook op het gebied van wellness en ontspanning. Zo bieden zij een brede selectie complete badkamers, sanitair en accessoires aan van toonaangevende A-merken zoals Geberit, Grohe, Villeroy & Boch en meer. In de ruim 1.500 vierkante meter grote showroom kunt u volop inspiratie opdoen voor uw nieuwe badkamer.

Opruiming
Momenteel ontvangt u nog eens tien procent extra korting op al scherp geprijsde showroommodellen en occasions. Als voorbeeld: een VT Wonen badmeubelset in graphite met bijzonder shell wastafelblad van composiet, met bijbehorende spiegel. Normaliter 2.645 euro, nu scherp geprijsd voor 1.695 euro. Of geniet in uw eigen privé-sauna die nu wel heel bereikbaar is; zoals de Helo Spryng sauna met hoogwaardig design en afwerking; van 8.444 voor een scherpe 5.495 euro. Verder zijn er scherpe aanbiedingen op onder meer wand- en vloertegels, douche- en stoomcabines.

Compleet ontspannen
Om helemaal tot ontspanning te komen is er ook een ruime selectie van bubbelbaden van HotSpring en Dimension One, zowel voor binnen als buiten. Op dit gebied is er veel innovatie. Zo beschikken de HotSpring spa's over technologisch hoogstaande hydrojets met variabele sterkte die iedere plek van uw lichaam vakkundig masseren. Voor juist een actieve ervaring levert Dimension One ook de AquaFit System zwemspa's. Een compleet onderwater fitnesstoestel; onder meer te gebruiken als 'eindeloos' zwembad, voor krachttraining en uiteenlopende spieroefeningen. Van beide merken zijn enkele scherpe showroomaanbiedingen te vinden. Zo is de Dimension One AquaFit Sport leverbaar als showroomaanbieding van 34.350 euro voor 19.950 euro. Op alle genoemde prijzen ontvangt u nóg eens tien procent extra korting!

Kom langs
Bubbels & Jets laat u graag kennismaken met deze scherpe aanbiedingen en het uitgebreide assortiment. Kom langs aan de Vonderweg 28B. Kijk ook op: www.bubbelsenjets.nl

Twente PC bestaat 5 jaar

RIJSSEN - Op zaterdag 30 augustus 2014 opende Twente PC voor het eerst de deuren van de winkel aan de Oranjestraat in Rijssen. Drie jonge ondernemende studenten begonnen naast hun opleiding enthousiast met de opbouw van een ICT onderneming. Nu, vijf jaar later, is Twente PC een begrip in Rijssen en omstreken; een mooi moment om terug te blikken.

Twente PC is oorspronkelijk opgericht door drie studenten. In eerste instantie was de winkel in het centrum van Rijssen alleen open op de donderdagavond en zaterdag. Op deze manier was het voor de jonge ondernemers mogelijk om aan te voelen of er behoefte was aan een dergelijke onderneming in Rijssen. Op antwoord hoefde men niet lang te wachten, het klantenbestand groeide snel. Van opschoonbeurten voor de laptop tot nieuw-verkoop van zelf-samengestelde-computers, alles kwam voorbij. Twente PC wist het verschil te maken op het gebied van klantvriendelijkheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid. Een mooie bekroning was het winnen van de prestigieuze prijs "Beste ICT servicebedrijf van Overijssel".

Groei
Door het aantrekken van personeel konden al gauw de openingstijden uitgebreid worden naar enkele dagen. Hierdoor konden ook de zakelijke klanten bediend gaan worden. Voor de zakelijke klant moet een ICT bedrijf namelijk elk moment support kunnen verlenen. Niet veel later zijn de openingstijden verruimd tot een volledige week, van maandag tot en met zaterdag. Qua ontwikkelingen heeft de tijd niet stil gestaan. Voor de zakelijke klant zijn de diensten uitgebreid met VoIP telefonie, hosting, camera beveiliging, professionele netwerk en wifi-oplossingen en werken in de cloud. Voor de particuliere klant is Twente PC expert op het gebied van systeemsamenstellingen, data recovery en reparaties. Door regelmatig met alle medewerkers beurzen en congressen te bezoeken, blijft de kennis up-to-date. Verder wordt ervoor gezorgd dat er altijd stageplekken beschikbaar zijn voor ICT studenten. Zo leert de student van de praktijk, en de onderneming van de student. Vijf jaar na opening, is het streven onveranderd: goede service en klantvriendelijkheid. Van zowel de digibeet tot de veeleisende zakelijke klant, iedereen is welkom!

Aanbiedingen
Van maandag 26 augustus tot en met zaterdag 31 augustus wordt dit gevierd met speciale aanbiedingen. De aanbiedingen zijn te bekijken op de website: twentepc.nl/5-jaar.

Van der Gouw tekent contract

ENSCHEDE - Ennio van der Gouw, keeper van Jong FC Twente en zoon van voormalig doelman Raimond van der Gouw, heeft afgelopen woensdag een contract getekend bij de club. De 19-jarige Van der Gouw speelt sinds 2014 in de Voetbalacademie van FC Twente. "Nu begint het pas echt."

Het jeugdvoetbal heeft Van der Gouw deze zomer achter zich gelaten. Na een succesvol seizoen bij FC Twente Onder 19 maakte hij de overstap naar het beloftenteam. Met Onder 19 werd de doelman kampioen en promoveerde hij met de ploeg naar de Eredivisie. Daarnaast maakte Van der Gouw deel uit van de selectie van Oranje onder 19. "Een goed seizoen voor de club en mezelf, een erg mooi jaar waarin het kampioenschap met Onder 19 bijzonder was." De voorbereiding op het seizoen maakte Van der Gouw mee bij de selectie en dagelijks staat hij op het veld met de keepers van het eerste en Sander Boschker. "Je merkt dat je daar in korte tijd zo veel van leert, op allerlei punten. Je trekt je op aan de anderen en daar word je alleen maar beter van. Ik wil graag doorgroeien en het is goed om dat hier te doen."

Rijssen op Straat

RIJSSEN - Deze zaterdag 24 augustus is de tweede dag van Rijssen op Straat. Er worden weer allerlei leuke activiteiten gehouden voor jong en oud.

Rijssen op Straat duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Op het Hogewalplein kunnen kinderen een gratis proefles Jumping Fitness volgen. Met deze springles worden gevarieerde spelvormen op en naast de minitrampolines gedaan. De focus lig op de lichamelijke beleving, plezier, bewegen op muziek, samenwerken en natuurlijk fitheid en conditie. De lessen worden verzorgd door Fitindustry uit Rijssen.

Spelen en spellen
Vergeet de Oud Hollandse spellenkraam niet! Deze kraam bevat 10 verschillende spellen, die allemaal gespeeld mogen worden. De spellen zijn zeer populair voor zowel de kleinste kinderen, de papa's en mama's als de aller oudsten. Wie komt het eerst bij de bel? Ga de uitdaging aan op het Kantelladder belspel. Zowel kinderen als volwassenen kunnen deze uitdaging aangaan. Of ga heerlijk spelen, springen, klimmen of klauteren in de multipaly Dino, Nemo of LEGO. Natuurlijk probeer je even of je kunt fietsen op de molenfiets. Wat dat is verklappen we nog niet. Laat je verrassen!

Centrum Rijssen
Rondom het gemeentehuis is de wekelijkse warenmarkt. Centrum Rijssen heeft een uniek winkelaanbod met veel zelfstandige winkels. Laat u verrassen door het brede aanbod, de mooie aanbiedingen bij de winkeliers en kom heerlijk even bij op e´e´n van de terrassen. U kunt gratis parkeren op een van de vele parkeerplaatsen rond het centrum.

Bruisend Nijverdal zoekt standhouders

NIJVERDAL - Bent u standhouder op de Brocante & Boeken & Vinylmarkt tijdens Bruisend Nijverdal? Wanneer u nog geen stand heeft, kunt u zich nog opgeven voor deze gezellige markt op zondag 8 september in hartje Nijverdal.

De ervaring leert dat het deze dag altijd super gezellig is in het dorp. Duizenden mensen bezoeken het compacte centrum om lekker rond te snuffelen bij de vele stands en in de winkels die geopend zijn. Vanaf 10.00 uur staan de kramen voor de deelnemers klaar om te worden ingericht. De markt duurt tot 17.00 uur. Vanzelfsprekend wordt er gezorgd voor veel gezelligheid, muziek, entertainment, reclame, social media, spandoeken en posters.

Praktisch informatie
Een kraam kost € 27,50 – voor een meter extra betaalt u € 2,50. Wilt u graag op deze mooie en verzorgde markt staan? Of heeft u een stand met vinylplaten? Geef u dan snel op! Vol=Vol. De sluitingsdatum voor deze markt is 24 augustus 2019. Meer weten of uw stand geschikt is? Neem contact op via: info@bruisendnijverdal.com.

Nachtvlinderexcursie op de Holterberg

HOLTEN - Vrijdagavond 30 augustus is er op de Holterberg een nachtvlinderexcursie.

Dit is een spannende gebeurtenis, want wie gaat er nu laat op de avond het bos in, gewapend met een pot stroop? Nachtvlinderonderzoekers vinden dit soort zaken heel gewoon. Natuurdiorama Holterberg biedt vrijdagavond 30 augustus tijdens de Nationale Nachtvlindernacht de mogelijkheid om op een spannende manier kennis te maken met nachtvlinders. De avond begint om 22.00 uur in het natuurmuseum aan de Holterbergweg 12 in Holten. Deelname kost 5 euro voor volwassenen, 3 euro voor kinderen. Reserveren: 0548-361979 / info@museumholterberg.nl.

Heracles Almelo speelt zaterdag weer thuis

ALMELO - Na het verlies tegen PSV van afgelopen zondag kan Heracles Almelo zich zaterdag direct weer revancheren in eigen huis. Vitesse is op Erve Asito de tegenstander.

Tegen PSV was Heracles Almelo afgelopen weekend ondanks de 0-2 nederlaag niet kansloos. De ploeg van trainer Frank Wormuth zag dat de Eindhovenaren effectiever omgingen met de kansen die zij kregen. Heracles Almelo kreeg mogelijkheden om te scoren, maar liet die onbenut.

Kansen benutten
Tegen Vitesse zal Heracles Almelo de kansen wel in doelpunten moeten omzetten. Afgelopen seizoen lukte dat tegen de Arnhemmers drie keer en leverde dat de drie punten op. Bij een 2-2 stand maakte verdediger Dario van den Buijs een half uur voor tijd de winnende treffer.

Kaarten
Heracles Almelo – Vitesse begint zaterdag om 19.45 uur. Kaarten voor het duel zijn te koop via heracles.nl/tickets en in de FanServiceShop op Erve Asito. Iedereen kan kaarten voor de wedstrijd kopen, er geldt geen Fankaartverplichting.

Kom ook!
Heracles hoopt uiteraard bij deze en andere wedstrijden het komende seizoen weer te mogen rekenen op een vol stadion om hen aan te moedigen naar vele mooie successen. De rol van de supporter mag zeker niet onderschat worden; als één man staat men achter de ploeg, wat veel positieve energie geeft. Zeker bij uitdagende duels maken zij het verschil.

Summer Health & Beauty Bootcamp bij Clinique Dr. Don

HENGELO - De Summer Health & Beauty Bootcamp Brochure met fantastische aanbiedingen, staat nu op onze website! Neem zeker een kijkje bij onze leuke zomer-behandelingen! We hebben prachtige behandelingen voor het gezicht en lichaam.

Wij organiseren ook tijdens deze weken een wedstrijd. Lees verder voor de voorwaarden van onze wedstrijd. U kunt een gratis behandeling (!) winnen naar keuze uit de Bootcamp Brochure. De wedstrijd duurt 3 maanden: juli, augustus en september 2019. We verloten iedere maand: een behandeling naar keuze uit de Bootcamp-brochure.

Waarom een wedstrijd?
Hoe meer mensen weten dat Clinique Dr. Don een spetterende Summer Health & Beauty Bootcamp organiseert, hoe meer mensen wij een plezier kunnen doen. We gunnen iedereen een mooie zomerbehandeling voor een zonnige prijs.

Wat moet u doen?
Voorwaarden van de wedstrijd zijn: Clinique Dr. Don volgen op Instagram & Facebook, onze wedstrijd-post liken, geef een reden waarom u graag wilt winnen en 3 vrienden of vriendinnen taggen. Voor extra punten kunt u de post delen op uw instastory of verhaal op Facebook & de hashtag #contestcliniquedrdon gebruiken. Het Bootcamp-team beoordeelt de mooiste en leukste reden waarom u graag de behandeling naar keuze uit de Summer Health & Beauty Bootcamp Brochure wilt winnen. Per maand is er één gelukkige prijswinnaar. Die maken wij bekend op Facebook en Instagram.

Neem contact op
Tijdens de Summer Health & Beauty Bootcamp staat een speciaal team voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Wij vertellen u graag over alle behandelingen die beschikbaar zijn tijdens onze bootcamp weken. Wij plannen voor u een intakegesprek bij één van onze behandelaars zodat wij een op maat gemaakt behandelplan kunnen opstellen. U kunt Clinique Dr. Don bereiken op 074-3030250 (Hengelo) of 020-8950455 (Amsterdam). Kijk ook op: www.cliniquedokterdon.nl voor meer informatie.

De Klup zoekt vrijwilligers

RIJSSEN - Met de start van het nieuwe seizoen 2019-2020 in zicht, is De Klup Twente naarstig op zoek naar een flink aantal nieuwe vrijwilligers. De extra menskracht is nodig voor een groot aantal heel verschillende activiteiten voor mensen met een beperking en senioren.

De vacatures zijn in Almelo, Wierden, Rijssen en Tubbergen. Het gaat om functies overdag en 's avonds en ze variëren van fotograaf voor gelegenheden en (inval)chauffeurs tot en met gamers, muziekliefhebbers en begeleiders voor het zwemmen. En nog heel veel meer.

Wat doen ze?
De Klup Twente heeft meer dan vijftig verschillende activiteiten voor mensen met een beperking, die allemaal bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers. De laatste helpen wekelijks, maandelijks of af en toe als het nodig is. Bij De Klup Twente is het uitgangspunt dat mensen zelf bepalen voor welke activiteiten ze willen worden ingezet. Na het vertrek aan het eind van het vorig seizoen heeft De Klup dringend extra mensen nodig voor onder andere: zwemmen in Almelo, Wierden en Tubbergen, de Hap & Spelklup (gamen en eten), hulp bij de muziekband, de Kinder- en tienerklup, bowlen in Rijssen, koks voor het Klupcafé in Wierden, de computerles, stijldansen, koken voor tieners en kinderen, Buitenschoolse Opvang, het maatjesproject Vriendenzoeker, chauffeurs (vast en inval) en enthousiaste (amateur of prof) fotografen voor Kluptv, de website, facebook en het tijdschrift Schik van De Klup Twente. Er is vooral heel veel behoefte aan vrijwilligers die willen helpen in het gamecentrum FUN-IE-FIT.

Aanmelden
Mensen die vrijwilligerswerk voor De Klup Twente willen doen kunnen zich melden bij: Jolanda@deklup.nl of 06 14 45 52 88.

Ervaar het openbaar vervoer in Holten!

HOLTEN - Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een proefreis in Holten.

Tijdens de proefreis op donderdag 5 september laten OV-ambassadeurs senioren oefenen met het reizen met bus en trein. OV-ambassadeurs zijn ervaren OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. Op de stations krijgt u duidelijk uitgelegd hoe u kunt in- en uitchecken met uw OV-chipkaart bij verschillende vervoerders, en hoe de kaartautomaat werkt. Ook kunt u oefenen met het laden van reissaldo en het ophalen van verschillende producten, zoals een keuzedag en meereiskorting.

Aanmelden
Via www.ervaarhetov.nl/proefreis of door te bellen met de OV-ambassadeurs via 038-4540130 kan worden aangemeld. Na aanmelding wordt u geïnformeerd over het exacte tijdstip en opstapplaats. Er wordt op eigen kosten gereisd. Kijk op www.ervaarhetov.nl voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten.

9 / 16

Een weekend lang Saab in Twente

Foto: Niko Bloemendal van Bloemendal Fotografie

TWENTE - Elk jaar treffen Europese Saabliefhebbers elkaar tijdens het zogenaamde 'IntSaab' evenement ergens in Europa. Dit jaar werd die bijeenkomst in het weekend van 9 t/m 11 augustus gehouden in het Twentse Weerselo. Ruim zeshonderd Saabliefhebbers en auto's uit heel Europa waren daarbij aanwezig.

Ondanks dat Saab in 2011 ophield te bestaan, is de Saab gemeenschap nog steeds sterk vertegenwoordigd, ook in Nederland. En dat heeft zo een reden, want Saab is voor velen meer dan alleen maar een vervoermiddel, het is een auto die past bij een levensstijl. Geïnspireerd door een rijk verleden als vliegtuigbouwer heeft Saab sinds de eerste modellen in 1947 altijd een geheel eigen koers gevolgd als het ging om uiterlijk, veiligheid en snelle motoren. Saab is niet voor niets de eerste autofabrikant die snelle turbo's in gewone fabrieksmodellen leverde.

Saab modellen gingen vaak ook veel langer mee dan andere Europese auto's. Naast een grote categorie berijders die Saab roemden vanwege snelle motoren, was Saab geliefd bij mensen met vaak artistieke beroepen, maar ook artsen, advocaten of bijvoorbeeld architecten. Dat was ook niet zo gek, want een Saab was lang niet voor iedereen weggelegd. Omdat ze zo degelijk en veilig gebouwd werden, waren ze in aanschaf toch wel stevig geprijsd. De onbereikbaarheid vormde vermoedelijk een belangrijk deel van de magie en liefde voor het excentrieke merk uit Zweden. En die liefde die gaat niet zomaar voorbij, gezien de grote hoeveelheid deelnemers aan IntSaab2019 in Weerselo. En het scheelt vandaag de dag dat de huidige Saabs wat ouder zijn en als occasion goed betaalbaar. Om die reden is die hippe en snelle cultbak geliefd bij vele jonge bestuurders. En dat beeld zag je dan ook terug bij IntSaab2019, waar zowel oud als jong goed vertegenwoordigd waren en samen genoten van het favoriete merk Saab.

Auteur: Pieter Hof uit Boekelo is Saabliefhebber en lid van het bestuur van de Historische Automobiel Vereniging HAV. Facebook.com/twentsesaabvrienden en Facebook.com/HAVmedia

Autodiefstallen redelijk stabiel

TWENTE - Het is de nachtmerrie van elke automobilist: je net-niet-meer-nieuwe bolide is plotseling verdwenen van de oprit. Autodiefstal is helaas ondanks alle moderne beveiligingssystemen een concreet risico. Met name bezitters van een jonge auto lopen een hoger risico op diefstal.

In de eerste zes maanden van dit jaar wisselden 3.606 personenauto's onvrijwillig van eigenaar. Vorig jaar werden in dezelfde periode nog 3.642 auto's gestolen. Bij brom- en snorfietsen was daarentegen juist een fikse stijging zichtbaar van bijna 13 procent meer diefstallen.

Betere pakkans
Het goede nieuws is dat het terugvindpercentage auto's ook licht omhoog ging. Het aantal auto's dat binnen 24 uur weer gevonden is steeg licht naar 36,6 procent. Door snel aangifte te doen vergroot men de pakkans aanzienlijk. Opmerkelijk is dat voertuigen die geliefd zijn bij dieven ook minder vaak teruggevonden worden.

Populair
Dieven hebben absoluut bepaalde voorkeuren qua de auto's die zijn stelen. Zo zijn de Audi A1 en Fiat 500 populair bij het dievengilde. De Volkswagen Golf en Polo worden nog steeds statistisch het meest gestolen. Bij hybrides liggen Toyota en Lexus goed in de markt bij de steler. Bij lichte bedrijfswagens zijn de Mercedes Benz Vito, Sprinter en VW Transporter wagens met een hoger diefstalrisico.

Preventie
De politie hamert ook vooral veel op voorlichting en preventie van diefstal. Het gebruik van een alarmsysteem met startonderbreking helpt al veel om de minder gemotiveerde dief te ontmoedigen. In het duurdere segment loont het om na te denken over bijvoorbeeld het in laten bouwen van een volgsysteem.

Verplicht geluid op nieuwe elektrische auto

TWENTE - Afgelopen maand werd geruisloos een nieuwe regel van kracht: nieuwe elektrische auto's die op de Europese markt komen, moeten bij lage snelheid een extra geluid produceren.

De nieuwe regel werd ingevoerd naar aanleiding van onder meer klachten van belangenorganisaties voor blinden en slechtzienden evenals ouderenbonden. Zij zijn vaker afhankelijk van het gehoor om een auto aan te horen komen. De fluisterstiille elektrische auto's zijn met name bij lage snelheden nauwelijks te horen, zeker in wat drukkere gebieden.

Nieuwe regels
Nieuwe elektrische auto's zijn per 1 juli verplicht voorzien van een extra geluid; het Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS). Via speakers laten deze het geluid van een verbrandingsmotor horen, met frequenties die ook goed hoorbaar zijn voor senioren. Dit geluid is dan verplicht tot een snelheid van 20 kilometer per uur; het moet minimaal 56 decibel zijn en mag maximaal 75 decibel zijn. Boven deze snelheid produceren de banden namelijk genoeg geluid om de auto aan te horen komen. Verder moet het geluid variëren in toonhoogte bij accelereren en afremmen. Er gaan al wel stemmen op om deze grens te verhogen naar 30 kilometer per uur; dit is immers ook de maximaal toegestane snelheid in veel woonwijken. Ook zou het minimale geluidsniveau omhoog moeten aldus de Europese blindenorganisatie EBU; 56 decibel zou te laag zijn voor veel senioren.

Verschillen
Naast de Europese Unie zijn er ook in onder meer de Verenigde Staten en Japan soortgelijke verplichtingen. Wel zijn er verschillen met Europa; zo hanteert de VS al de 30-kilometergrens voor dit geluid en ook de minimale en maximale geluidsniveau's zijn vaak anders. Fabrikanten hebben verder een redelijke vrijheid over hoe hun specifieke geluid mag klinken. Zo kan een fabrikant van een sportief elektrisch model bijvoorbeeld kiezen voor een agressiever geluid.

Hoe komt Euro NCAP tot stand?

TWENTE - Fabrikanten maken er graag melding van; zeker wanneer ze goed scoren. "Vijf sterren bij Euro NCAP!" schrijft de enthousiaste pers en marketingafdeling. Maar wat is Euro NCAP precies, en hoe moeten we die sterren precies interpreteren?

Allereerst: Euro NCAP staat voor het European New Car Assessment Programme. Oftewel, een beoordelingsprogramma voor nieuwe auto's die op de Europese markt verkocht worden. Diverse Europese overheden en de Europese Unie participeren hierin. Het is niet verplicht voor fabrikanten om hun auto's te laten testen; de organisatie test auto's op eigen initiatief en fabrikanten bieden hun modellen ook zelf aan voor testdoeleinden. Zo worden in principe de meest populaire modellen vaak wel getest, maar ook auto's die al wat langer op de markt zijn.

Wat test men?
Voor de tests worden maximaal vier auto's geslachtofferd ten behoeve van botsproeven. Het gaat dan om veel voorkomende scenario's, zoals botsingen van voor en achter en zijwaartse impacts. Aan de hand van sensoren in testdummy's kan men precies meten welke krachten de inzittenden te verwerken krijgen. Dit, gecombineerd met inhoudelijke analyse van het wrak geeft een goed beeld over de overlevingskansen en eventueel letsel.

Sterren
Dit vertaal Euro NCAP weer in een beoordeling van 1 tot en met 5 sterren. Hierbij wordt ook de veiligheidsuitrusting die standaard aan boord is meegewogen. Zo is een auto met 3 sterren niet per definitie onveilig, maar hij heeft bijvoorbeeld niet een automatisch remsysteem. Door de jaren heen werden ook meer factoren toegevoegd aan het testproces zoals de aanwezigheid van rijhulpen. Kijk op: www.euroncap.com

Naar uw dealer voor een Honda e met Personal Assistent

HONDA E: THE PERFECT BALANCE OF EFFICIENCY AND PERFORMANCE FOR URBAN COMMUTING

TWENTE - Honda blijft ontwikkelen. Waren het eerst alleen de voertuigen met verbrandingsmotoren en daarna de hybrides, nu wordt hard gewerkt aan de Honda e, een auto zonder een verbrandingsmotor, maar met een elektromotor.

De Honda e wordt een waar kunstwerk. Alle facetten van een auto, het exterieur, het interieur en de techniek, worden onder de loep genomen door Honda. Speciale aandacht is uitgegaan naar het dashboard van de Honda e die in 2020 bij uw dealer staat.

Alles op het scherm
Alle informatie die u als bestuurder nodig heeft wordt vermeld op schermen. Zo heeft u geen buitenspiegels meer, maar op de buitenste beeldschermen op het dashboard wordt getoond wat de camera's aan de buitenkant van de auto registreren. De voertuiginformatie zoals vermogen en laadstatus wordt getoond op een 8.8 inch TFT-instrumentendisplay. Verder zijn er twee LCD-touchscreens binnen het gezichtsveld van de bestuurder. Deze schermen kunnen onafhankelijk van elkaar bediend worden. Zo kan op het ene scherm bijvoorbeeld de navigatie getoond worden, terwijl de bijrijder het andere scherm gebruikt voor het zoeken en afspelen van muziek. Toch werken de schermen samen, want informatie kan makkelijk van het ene naar het andere scherm 'geveegd' worden.

Personal Assistant
De Honda e heeft ook een Personal Assistent. Door middel van een spraakopdracht zijn services en applicaties toegankelijk voor de bestuurder. Zou u het niet makkelijk vinden om tijdens het rijden met een gesproken opdracht de bestemming te laten wijzigen en een nieuwe route te laten plannen? Of verander de muziek tijdens het rijden. U hoeft uw handen niet van het stuur te halen en kunt uw ogen op de weg houden. De Personal Assistant heeft kunstmatige intelligentie waardoor deze in de loop der tijd verder ontwikkeld.

Formule 1
Dat Honda blijft ontwikkelen en verbeteren op veel vlakken is niet alleen te zien bij de voertuigen in het dagelijks leven. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar de Formule 1. Max Verstappen levert topprestaties met een Honda-motor. Bij de race in Boedapest wist Verstappen van pole position te starten om vervolgens als tweede te eindigen. Een prestatie waar ook Honda trots op is.

Uw dealer
U vindt de dichtstbijzijnde Honda-dealer via www.honda.nl

Autoverkoop onder druk

TWENTE - De verkoop van nieuwe auto's staat onder druk. Uit de nieuwste cijfers van de RAI vereniging, BOVAG en RDC blijkt dat de verkoop van nieuwe personenauto's fiks ingezakt is de afgelopen maanden.

In de eerste zeven maanden van het jaar werden iets minder dan 260.000 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dit is ruim 10,2 procent minder dan een jaar geleden. De grootste oorzaak zijn de gestegen verkoopprijzen van veel modellen. Rond deze tijd vorig jaar werd nog druk gestunt door merken om zoveel mogelijk auto's aan de man te brengen. Want in september werden namelijk de nieuwe regels van kracht voor het berekenen van emissies. Een en ander zorgde voor een op papier hogere uitstoot van auto's, wat zich weer vertaalde in een hogere BPM. Op een beetje auto kon dit al snel honderden tot duizenden euro's schelen. De gestegen BPM op veel modellen zorgde er ook voor dat de daling in vrijwel het gehele gamma van auto's zichtbaar was.

Toppers
Hoewel veel merken dus in de mineur zaten de afgelopen maanden deden diverse modellen het toch aardig goed op de Nederlandse markt. Zo waren de meest geregistreerde modellen in juli de Volkswagen Polo, Opel Crossland, Ford Focus, Volkswagen Golf en Volkswagen Up. Belangrijkste overeenkomst: veelal auto's in het compactere, betaalbaardere segment. Zo begint de Polo bij 17.651 euro, de Golf bij 25.895 euro en de Up! bij een wel heel scherpe 12.146 euro.

Innovatie
Naar verwachting zal de verkoopsituatie zich op termijn wel weer herstellen. Zo zal waarschijnlijk de BPM-berekening aangepast worden naar een gunstiger uitkomst, maar ook werken fabrikanten nog steeds toe naar motoren met minder uitstoot. Dit is namelijk überhaupt nodig, omdat er binnen Europa ook steeds strengere milieuwetgeving is. Zo zijn zelfs nieuwere auto's in diverse Europese stadscentra niet meer welkom omdat ze te veel schadelijke uitstoot produceren. En uiteraard zal ook de verkoop van meer elektrische auto's uiteindelijk bijdragen aan het goedkoper en aantrekkelijker maken van deze motorisaties.

Goede koeling belangrijk voor motor én motorrijder

TWENTE - Het weer is de afgelopen jaren steeds extremer geworden als gevolg van klimaatverandering. De horror-zomer van afgelopen jaar was afzien, met temperaturen die angstig dicht bij de 40 graden in de buurt kwamen. Een mooie zomerdag is het perfecte moment om te genieten op de motor. Maar hoe zorg je ervoor dat je het hoofd letterlijk en figuurlijk koel houdt?

De verstandige motorrijder draagt natuurlijk altijd zijn beschermende kleding: "All the gear, all the time", zoals we op z'n Engels zeggen. Maar goede beschermende kleding is wel bijzonder warm. Wring je motorpak uit aan het einde van een uurtje rijden en je weet het. Het dragen van een koelvest kan dan helpen. Behaaglijk rijden is niet alleen aangenamer voor je, maar het voorkomt ook risico's zoals een verslappende aandacht en medische klachten. De verleiding om toch op de motor te stappen is vaak groter dan het besef dat het eigenlijk wat te warm kan zijn.


Twee typen
Er zijn in principe twee soorten koelvesten op de markt die beiden werken met water. Dit zijn dompelvesten en vesten met watercompartimenten. Bij een dompelvest kunt u het vest simpelweg een tijdje onder de kraan houden en het vervolgens over een shirt aantrekken. Het water verdampt en in combinatie met de rijwind blijft u koel. Het tweede soort vest werkt met compartimenten die u vult met water. Hierbij gaat de verdamping langzamer, waardoor de koeling langer blijft werken. Het voordeel is dat u bij zo'n soort vest in principe geen vochtige kleding krijgt. Ook de motor zelf heeft het zwaarder te verduren bij warm weer. Zo is het belangrijk om in ieder geval de koelvloeistof te controleren en aan te vullen als onderdeel van een check voor het rijseizoen.

Komt er een aanhanger-APK?

TWENTE - De regels voor de staat van een auto zijn streng; automobilisten moeten zorg dragen voor goed periodiek onderhoud van hun voertuig en de Algemene Periodieke Keuring zorgt ervoor dat er een stok achter de deur is. Maar opmerkelijk genoeg is er nog niet zo'n wettelijk verplichte keuring voor kleinere aanhangers en andere objecten die achter de auto gehangen worden. Als het aan de BOVAG ligt, komt hier verandering in.

Brancheorganisatie BOVAG zou graag zien dat er een keuringsplicht komt voor alles wat achter een auto komt te hangen. Nu is er alleen nog een keuringsplicht voor aanhangwagens zwaarder dan 3.500 kilo. In Duitsland en België is een tweejaarlijkse APK al wel verplicht.


Weinig aandacht
Veel gebruikers van een aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer denken te weinig aan de staat van de aanhanger. Wettelijk gezien kijkt de politie met name naar aspecten zoals goed werkende verlichting, correcte belading, een kenteken en de hulpkoppeling. Maar zelfs dan blijken veel zaken niet in orde. De BOVAG voerde eerder op eigen initiatief al vrijwillige controles uit naar de staat van aanhangwagens en trailers, waarbij bleek dat er nog vaak dingen mis zijn. Zo denken bezitters wel aan de banden van de auto, maar die van de aanhanger... "ach, hoe belangrijk kan het zijn als je twee keer per jaar met zo'n ding rijdt?"


Verplichting
BOVAG ziet dan ook aanleiding genoeg om ook in Nederland te pleiten voor een verplichte keuring. Uiteraard hebben de garages hier zelf ook veel baat bij, zeker met het oog op teruglopend onderhoud wanneer meer mensen elektrisch rijden. Toch zou het voor de veiligheid niet verkeerd zijn, zeker als veel mensen hun eigen verantwoordelijkheid niet nemen.

TWENTE - Verreweg de meeste auto's zijn tegenwoordig voorzien van interieurfilters. Deze dragen bij aan gezond rijden en reizen voor bestuurder en passagiers.

De buitenlucht is lang niet altijd gezond te noemen. Hoewel de overheid en automakers werken aan het terugdringen van fijnstof in de lucht, ademen we toch nog relatief veel in. Ook roet, pollen en bacteriën in allerlei soorten kunnen nadelig zijn voor de luchtkwaliteit in de auto. Normaal gesproken bestaat het interieurfilter uit een microvezelvlies dat stof, vuil en pollen uit de lucht filtert. Er zijn echter ook actief-kool interieurfilters die tevens schadelijke, gasvormige stoffen als koolwaterstofverbindingen en ozon tegengehouden. Door de buitenlucht te zuiveren, zorgen interieurfilters ervoor dat er sprake is van een aangenaam klimaat in de auto. Ook voorkomen ze dat er onaangename en muffe geuren in de auto ontstaan. Bovendien worden vuilafzettingen tegengegaan, die tot uitval van de airconditioning of de verwarmingsinstallatie van de auto kunnen leiden.


Vervanging
Om de lucht in de auto schoon en fris te houden en vuilafzettingen te voorkomen, is het raadzaam om interieurfilters regelmatig te vervangen. In de plooien van het filter ontstaat na verloop van tijd namelijk een 'filterkoek'. Doordat micro-organismen zich hier vermenigvuldigen, neemt de luchtstroom af en zullen de ruiten sneller beslaan of kan er een vettige film op de ramen ontstaan. Lucht die onvoldoende wordt gefilterd, kan verder leiden tot een negatieve, fysieke beïnvloeding van de inzittenden, zoals vermoeidheid en hoofdpijn. Laat uw interieurfilters dus op tijd vervangen door uw garagebedrijf.

Mooie Mini miljoenen-mijlpaal

TWENTE - Het Britse merk Mini heeft dit jaar wat te vieren. Het merk bestaat namelijk 60 jaar. En wat is er dan mooier dan ook nog eens een productiemijlpaal te mogen vieren. Afgelopen maand produceerde de fabriek in Oxford namelijk de tien miljoenste Mini.

Het was een feestje dat zeker gevierd mocht worden. De fabriek bracht voor de gelegenheid zestig auto's bij elkaar; één uit ieder jaar dat ze geproduceerd zijn. Door de jaren heen is de Mini uiteraard wel stevig veranderd. De eerste Mini rolde in 1959 van de band, geproduceerd door de British Motor Corporation. Deze klassieke Mini zou met aanpassingen nog tot zelfs het jaar 2000 van de band rollen. De Mini mag zich dan ook scharen in het rijtje van iconische productie-klassiekers zoals de Volkswagen Kever en Citroën DS. De Mini werd al snel een icoon, zowel in de jaren '60 popcultuur als in de autosport. De herkenbare auto was geliefd op het witte doek zoals in The Italian Job, maar ook op TV waar onder meer Mr. Bean er eentje reed. Sportieve successen waren er ook door de decennia heen. Zo waren de Cooper-versies oppermachtig in de Europese rallysport.


Nieuw management
Sinds 1994 is Mini in handen van de BMW groep. Sinds 2000 produceert de fabriek de 'nieuwe' Mini, die ook nu nog veelal hetzelfde, iconische uiterlijk heeft. Bij andere merken zouden we het gedateerd noemen, maar bij Mini is het uiterlijk een belangrijk verkoopargument.


Vernieuwing
BMW bracht en brengt ook een stukje vernieuwing in het merk. Zo komt er vanaf maart volgend jaar ook een volledig elektrische variant van de Mini op de markt. Ook werden steeds meer nieuwe varianten geïntroduceerd, waaronder de grotere Clubmans.

Pas op met elektrische step

TWENTE - De afgelopen jaren zien we ze steeds meer op de Nederlandse wegen: kleine elektrische steps, skateboards, e-skates en monowheels. Deze kleine elektrische mobiliteitsmiddelen zijn niet alleen geliefd bij kinderen, maar ook menig volwassene ziet de voordelen van een elektrische step voor de 'laatste kilometer' van zijn reis. Toch mág het niet, zo benadrukt ook Veilig Verkeer Nederland.

Hoewel de elektrische step, skateboard en andere middelen ook hier vrij verkocht mogen worden, is het gebruik op de weg een andere kwestie. De Nederlandse regels voor wat wel en niet op de weg mag zijn namelijk vrij streng. Zo mag een elektrische step alleen de weg op wanneer deze RDW-goedgekeurd is en ook nog eens voorzien is van de gebruikelijke eisen zoals verlichting en reflectoren.

Onverzekerd
Wie toch met zo'n vrolijk vervoermiddel de weg op gaat moet zich realiseren dat men niet alleen een boete riskeert van 380 euro, maar dat men ook absoluut niet verzekerd is bij eventuele ongevallen. Het Verbond van Verzekeraars en Veilig Verkeer Nederland waarschuwen hiervoor. Deze middelen worden namelijk vaak ook gewoon in de speelgoedwinkel verkocht, waardoor ouders simpelweg niet weten dat het gebruik van deze items verboden is. In principe mag men alleen op eigen, afgesloten terrein gebruik maken van de lichte elektrische voertuigen. Ook in diverse andere Europese landen gaan signalen op om het gebruik van de elektrische voertuigen aan banden te leggen. Jammer, aangezien ze ook een concreet nut kunnen dienen in de drukke stadscentra waar parkeerplekken duur en schaars zijn. Het ligt vooralsnog niet in de lijn der verwachting dat hier snel verandering in komt; dit zou een grondige aanpassing van onder meer de Wegenverkeerswet vergen.

Het dak gaat eraf met de nieuwe Volkswagen T-Roc cabrio

TWENTE - Volkswagen heeft een bijzondere nieuwe variant gepresenteerd van de compacte T-Roc SUV. Het dak gaat eraf; cabrio-fanaten kunnen in het voorjaar van 2020 open rijden met deze compacte SUV.

Volkswagen zelf noemt het met enthousiasme de eerste compacte SUV met een cabriodak, waarbij men voor het gemak even de Range Rover Evoque vergeet die ook al een tijdje op de markt is als cabrio. De nieuwe T-Roc cabrio zal op de IAA in september zijn opwachting maken en zomer 2020 rijden we er in. Volkswagen wil met de T-Roc een brug slaan tussen twee werelden die doorgaans ver uit elkaar liggen: de sportieve cabrio en de veelzijdige SUV. Op papier een mooi concept; wie ooit een cabrio heeft gehad weet dat je voor dat mooie dak veel in moet leveren. Bagageruimte is niet bepaald riant te noemen met zo'n dak. En ook de achterpassagiers zitten vaak niet bijzonder ruim. De nieuwe T-Roc cabrio belooft meer gebruiksgemak en een aangenaam ruime, hogere zitpositie. De softtop van de T-Roc cabrio is elektrisch te openen in negen seconden en optioneel ook op afstand te bedienen met de sleutel. Wel zo handig, dan hoef je niet van het terras af wanneer er toch een buitje over trekt.

High-tech
Volkswagen biedt de T-Roc ook aan met de nodige innovaties op het gebied van comfort, veiligheid en gebruiksgemak. Zo is deze op de R-Line editie voorzien van Volkswagen's Digital Cockpit, waarbij een groot, centraal touchscreen alle functies eenvoudig laat bedienen. De T-Roc Cabrio komt met twee verschillende TSI-benzinemotoren, variërend van de 85kW/115pk sterke 1.0 TSI met een handgeschakelde zesbak tot de 110kW/150 pk sterke 1.5 TSI met zeventraps DSG-automaat.

Veel autopech in het buitenland: denk na over de zomercheck!

TWENTE - Vaste lezers van de Autopaper weten het: wij als redactie schonken in de aanloop naar de zomer veel aandacht aan het belang van de zomercheck. Vrijwel elk merk en bedrijf bieden deze controles aan om pech in het buitenland te voorkomen. Zeker geen overbodige luxe, zo blijkt nu: alarmcentrale Eurocross zag afgelopen maand een ware topdrukte.

Eurocross had halverwege het huidige vakantieseizoen al meer meldingen ontvangen over autopech dan vorig jaar. Met name als gevolg van lekke banden, motorproblemen en lege accu's. Eurocross biedt uiteenlopende diensten aan op het gebied van reishulpverlening, waaronder pechhulpverlening. In de zomermaanden is altijd een fikse piek te zien van hulpvragen; zeker in het buitenland kunnen reizigers vaak wel wat ondersteuning gebruiken. Eurocross verwerkt jaarlijks zo'n 60.000 telefoontjes, waarvan ongeveer de helft gaat om pechhulp.

Preventief onderhoud
Veel van de pechproblemen in het buitenland kunnen goed voorkomen worden door de auto vooraf te laten controleren. De controles die veel bedrijven aanbieden zijn juist toegespitst op de veel voorkomende problemen zoals motorpech, dode accu's en staat van remmen, banden en verlichting. Vaak is ook de airco onderdeel van de controle, want een verre reis zónder werkende airco is ook niet bepaald sfeerverhogend.

Goede verzekering
Ook met een goed werkende, vers gecontroleerde auto is het toch verstandig om bij reizen in het buitenland goede dekking te nemen qua pechhulp. Zo biedt de ANWB al sinds jaar en dag Europese pechhulp aan vanaf 135 euro per jaar, inclusief vervangend vervoer binnen Europa en repatriëring naar Nederland. Ook steeds meer garageformules bieden eigen pechhulppakketten aan, die gunstiger geprijsd kunnen zijn. Voorwaarde is dan vaak wel dat uw auto in onderhoud is bij zo'n formule. Het loont in ieder geval om rond te shoppen voor een gunstige aanbieding die bij u past.

Europese verschillen
Pechhulp werkt niet overal binnen Europa hetzelfde. In Nederland zijn we gewend dat de ANWB Wegenwacht ter plaatse reparaties uitvoert, maar dit is in veel andere landen verboden. Vaak sleept men dan de auto af naar een garage waar de auto gerepareerd zal worden.

Hyundai introduceert Bluelink

TWENTE - Hyundai is van plan om binnenkort op alle nieuwe auto's het nieuwe systeem Bluelink te leveren. Een belangrijke stap vooruit in de connectiviteit binnen de Hyundai-vloot.

Het Bluelink systeem laat de eigenaar draadloos de telefoon verbinden met de auto, waarna veel functies te bedienen zijn. Zo kan men op afstand de klimaatbeheersing regelen, realtime weerinformatie opvragen maar ook kan de auto bijvoorbeeld een reminder versturen wanneer je vergeet deze op slot te doen.

Op alle modellen
Dit jaar is Bluelink voor het eerst beschikbaar in de nieuwe IONIQ-modellen, maar de komende twee jaar zal dit ook in de andere Hyundai-modellen ingebouwd worden. Hyundai wil zo het comfort, veiligheid en gebruiksgemak verbeteren. Welke mogelijkheden men heeft zal wel afhankelijk zijn van de diensten en functies van de auto zelf, uiteraard. De eerste vijf jaar kunnen Hyundai-kopers gratis gebruik maken van LIVE Services, wat onder meer actuele informatie geeft over weer en verkeer, maar ook parkeerruimte, tank- en laadstations en meer. Handige features zijn onder meer 'Find My Car', waarmee men de auto makkelijker terug kan vinden in bijvoorbeeld een volle parkeergarage.

Veilige reis
Er is ook aandacht voor de veiligheid. Zo kan met de functie eCall een alarm verstuurd worden om hulpdiensten op te roepen. Bij een ongeluk waarbij de airbags zich activeren zal het systeem zelfs automatisch hulpdiensten alarmeren.

Meer informatie
Autobedrijf Schippers laat u graat kennismaken met deze en andere innovaties. Kom langs voor een vrijblijvende proefrit met de diverse modellen. Gevestigd aan de Molendijk Noord 51b in Rijssen. Kijk op: www.autoschippers.nl